HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Het Vierde Keerpunt: Westen op rand van periode vol chaos en geweld

Massa immigratie en meer EU de dominostenen die onze samenleving zullen doen instorten

 
Door voortdurende gewelddadige acties en provocaties zal ‘links’ uiteindelijk een even harde reactie van rechts doen ontketenen, met mogelijke opstanden en zelfs (burger)oorlogen tot gevolg.

De afgelopen jaren hebben we enkele keren aandacht besteed aan het boek ‘The Fourth Turning’ (Het Vierde Keerpunt) uit 1997, waarin auteurs William Strauss en Neil Howe op grond van duizenden jaren historie een patroon optekenden van de opkomst, hoogtijdagen, afval en uiteindelijk ondergang van (hoogstaande) beschavingen. 20 jaar geleden was het Westen al vrijwel ongemerkt de periode van afval ingegleden. De huidige ontwikkelingen laten zien dat we nog maximaal 8 jaar de tijd hebben om de totale instorting van onze samenleving en zelfs beschaving te voorkomen of te minimaliseren. Eén ding is zeker: we staan op de rand van een onzekere, angstwekkende periode vol chaos en geweld.

 

De geschiedenis is gedoemd zich te herhalen, is een bekend gezegde. Strauss & Howe bestudeerden hoe oude en modernere beschavingen zich ontwikkelden, heersten, en waarom ze uiteindelijk weer verdwenen. Daar bleken een aantal opmerkelijke overeenkomsten in te zitten, zoals een ongeveer 80 jaar lange cyclus die bestaat uit:

1. Hoogtijdagen, die volgen op een grote crisis. In ons geval was dat de Tweede Wereldoorlog. De samenleving begon als één man met de wederopbouw. Ze hadden een gezamenlijk doel: een betere toekomst creëren voor hun (klein)kinderen en zichzelf. Het vertrouwen in de overheid was groot, de moraal hoog. Het leidde tot een enorme groei van de welvaart en het welzijn van de gewone man.

2. Bewustwording. Deze fase begon in de jaren ’60, toen almaar groter wordende groepen mensen vraagtekens begonnen te zetten bij de heersende normen en waarden, en bij de besluiten van de gevestigde orde. We kregen de ‘psychedelische’ revolutie en protesten tegen even bloederige als zinloze oorlogen zoals in Vietnam. Burgerrechtenbewegingen kregen steeds meer invloed.

3. Afval. Het economische, financiële en buitenlandse beleid van de regering Reagan zorgde ervoor dat het Westen uit de grote crisis van eind jaren ’70 – begin jaren ’80 kwam, en in de jaren ’90 een periode van ongekende groei kende. In tegenstelling tot in de hoogtijdagen kwam die groei nu voornamelijk ten goede van ‘het grote geld’, Wall Street, de banken, de multinationals, de machtige elite, en nauwelijks van de burgers.

Tegelijkertijd kwam er in de maatschappij een sterke verschuiving van het belang van het collectief naar het individu, in onze tijd uitmondend in egocentrisch ingestelde jongere ‘selfie’ generaties, wier leven volledig draait om hun eigen belevingen, ervaringen, contacten en ook meningen. Het wegvallen van een gezamenlijk doel, voor een groot deel veroorzaakt door het opheffen van zowel landsgrenzen als maatschappelijke, culturele en persoonlijke grenzen, leidde tot versplintering in de samenleving en ook in de politiek, en een alomvattend verlies aan identiteitsgevoel.

4. Crisis. De laatste fase in het Westen begon in 2008 met het uitbreken van de financiële crisis. De gewone man kreeg steeds minder vertrouwen in politici, mede vanwege de talloze gebroken beloften, verdragen en afspraken. De machtigen redden hun vriendjes bij de banken en vooral ook zichzelf en hun eigen politieke idealen met onvoorstelbare hoeveelheden belastinggeld, en zadelden het volk met de rekening op. Tal van besluiten werden tegen de wil van de meerderheid gemaakt, zoals verdere integratie van de EU-lidstaten, het opgang brengen van een –volgens alle eerdere verdragen illegale- permante geldstroom van Noord naar Zuid, en de massale immigratie van miljoenen moslims.

Vierde Keerpunt is in volle gang

In de VS en Europa is het ‘Vierde Keerpunt’ inmiddels in volle gang. De samenleving wordt steeds onstabieler en gewelddadiger. Mensen polariseren in ‘rechts’ en ‘links’, waarbij ‘rechts’ terug wil naar de stabielere, welvarende periode waarin ze nog iets over de toekomst van hun eigen landen hadden te zeggen, en ‘links’ juist alle bestaande structuren wil afbreken, en massa immigratie daarbij het belangrijkste wapen is.

De ‘politiek correcte’ linkse meningenterreur van en door de overheid en media zorgt er ondertussen voor dat een almaar grotere groep mensen, die zich zorgen maken over de ontwikkelingen en besluiten die over hun hoofden worden gemaakt, in een hoek worden gezet en worden genegeerd en/of zwartgemaakt als ‘extreem-rechtse racisten’.

Links hoopt door geweld alsnog zijn zin te krijgen

Na de voor het establishment schokkende verkiezingsoverwinning van Donald Trump, die de kandidaat van de ‘Deep State’ schaduwregering, Hillary Clinton, versloeg, lijkt de VS mogelijk al deze zomer af te stevenen op goed georganiseerde, door de extreemlinkse globalist George Soros gefinancierde massaprotesten van ‘links’, die hopen door het creëren van zoveel mogelijk chaos en geweld de politiek zover te krijgen om Donald Trump af te zetten.

Patriottistisch ‘rechts’ Amerika houdt zich over het algemeen nog erg rustig, maar analisten twijfelen er niet aan dat een aanzienlijk deel van Trumps achterban bereid is om –eveneens desnoods met geweld- hun belangen en hun president te verdedigen.

In Europa hebben we vooral in Duitsland al tal van soms zeer gewelddadige protesten gehad van de extreemlinkse pro-islamitische ‘Antifa’ beweging, die volgens diverse bronnen op de achtergrond door de linkse partijen en de sociaaldemocraten wordt aangestuurd. Elders in Europa zijn er vergelijkbare botsingen, die echter zoveel mogelijk worden verzwegen door de media, om de mensen zolang mogelijk het valse te geven dat alles bij het oude blijft.

Verzet tegen Deep State in VS en Europa

De hoorzitting van de ontslagen FBI-directeur James Comey onderstreepte dat de regering Trump uit alle macht probeert de oude politieke orde, en met hen de veel te machtig geworden ‘Deep State’, te breken.

In Europa hebben we onze eigen ‘Deep State’ in de vorm van een politieke kliek in Brussel, Den Haag en andere hoofdsteden, die toewerkt naar het volledig opheffen van de soevereiniteit van de lidstaten, ten gunste van een federale (geïslamiseerde) Europese Superstaat. Vrijheidspartijen zoals het Front National, de PVV, Lega Nord, AfD en Zweden-Democraten proberen hiermee te breken, maar worden stuk voor stuk getroffen door een ‘cordon sanitaire’ van de heersende partijen.

Steeds hardere maatregelen van elite om macht en controle te houden

Om de controle en de macht te behouden grijpt de gevestigde orde naar steeds heftigere middelen, zoals het inperken van de vrijheid van meningsuiting op het internet, het manipuleren van de publieke opinie met ‘nepnieuws’, en het bagatelliseren/weglaten van de oorzaak van de criminaliteits- en terreurgolf die Europa overspoelt.

Ook deze fase is in ‘The Fourth Turning’ omschreven. Het ging weliswaar niet met dezelfde technologische middelen, maar is verder precies wat de elite van eerdere imperiums ook deed als ze de grip op hun onderdanen begon te verliezen. Deze cirkel van almaar hardere maatregelen zal, indien de huidige ontwikkeling niet heel snel wordt omgekeerd, er weer geluisterd wordt naar de zorgen van het volk en hun belangen weer voorop komen te staan, onvermijdelijk leiden tot een explosie van geweld en terreur, die eerder vroeger dan later zal komen, omdat de sociale systemen door het huidige massa-immigratie- en klimaatbeleid al binnen enkele jaren financieel totaal onhoudbaar zullen worden.

Finale crisis in uiterlijk 2025

In het tot nu toe bijna profetisch gebleken boek uit 1997 werd gesteld dat de finale crisis van het Vierde Keerpunt in ongeveer 2005 zou beginnen (dat werd 2008), en in uiterlijk 2025 zijn hoogtepunt zal bereiken, en dat dit catastrofale moment zeer waarschijnlijk gepaard zal gaan met een nieuwe grote oorlog of serie oorlogen, wellicht zelfs een wereldoorlog. Dat houdt in dat we nog maar 8 jaar de tijd hebben om te herstellen wat ‘onze’ politieke leiders in razendsnel tempo aan het afbreken zijn.

Helaas hebben wij Nederlanders in maart een enorme kans hierop volledig laten liggen. De keus die toen in het stemhokje werd gemaakt kan wel eens fataal zijn geweest, zeker nu er alsnog een kabinet met GroenLinks en D66 zit aan te komen, partijen die juist die factoren die onze ooit stabiele samenleving en toekomst aan het wankelen hebben gebracht (EU/immigratie/islamisering/klimaatbeleid), nog veel verder willen versterken.

Nóg meer olie op het vuur als de oplossing – ook die verblinding is tekenend voor de ‘leiders’ tijdens het ‘Vierde Keerpunt’, en één van de belangrijke redenen waarom we op dit cruciale punt in onze geschiedenis zijn gekomen.


Xander

(1) (op basis van) Zero Hedge 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar Geloofsforum.

Reacties

Pagina12
Ge van Kessel op 12-06-2017 19:49

David Wilkerson heeft in 1973 een profetie erover beleefd. Bijna alles is perfect uitgekomen tot nu toe. Het begin van het einde zal komen door een grote economische crisis die in Duitsland begint:  https://www.youtube.com/watch?v=f069kM7PZbU

De Terugkeer op 12-06-2017 20:02

'Het' woord in jouw betoog, Xander is 'verblinding'...daar is alles mee gezegd. En ik vind dat, als rechts (blijkbaar) en behoudend realist, onverkropbaar en onbegrijpelijk, alsmede zelfs gewoon 'onvoorstelbaar'...in wat voor 'n idiote droomwereld leven 'die anderen' dan? Laat hun onrealistische en fake-idealistische namaakwereld 'nooit' de mijne worden.

Hier moet ik dus duidelijk -en wat ik al heel vaak merk om me heen: mensen die de waarheid niet zien of willen zien en geloven in iets, dat zonder liefhebbende God en een selfie-achtig bestaan lIJden- snel afstand van nemen...voor zover ik dat in sommige gevallen al heb moeten doen...'Learn to say goodbye', zong Madonna lange tijd geleden al...ja, ik moest ook al een enkele vriend en een kennis de wacht aanzeggen, omdat ik hun kortzichtigheid, geligneerd aan volstrekte goddeloosheid, niet en nooit meer kon aanzien. 

Rood Wit en Blauw op 12-06-2017 20:22

m.rutte@tweedekamer.nl

Mark als jij niet heel snel de grenzen sluit voor de niet aflatenden stroom levensgevaarlijke islam aanhangers hou ik jou persoonlijk verantwoordelijk voor al het leed dat ons volk de autochtone nederlanders word aangedaan.

Hou er rekening mee dat de grens berijkt is bij de gewone nederlander.

Er word bewust genocide gepleegd op de autochtone nederlander dit kan niet langer doorgaan.

Een van de taken die een minister president (al dan niet demisionair) heeft is de bescherming van zijn volk dit doe je bewust niet goed.

De dagelijkse ellende met buitenlanders waar we nu al mee te maken hebben spreekt boekdelen.

Net als de geldverslindende veiligheidsmaatregelen waarmee we mensen en evenementen nu al moeten beschermen.

Er zijn meer dan genoeg no go areas in europa waar politie en justitie geen enkel gezag meer hebben.

Genoeg is genoeg.

was getekend geboren en getogen nederlander waarbij de grens inmiddels bijna bereikt is en die alleen maar een toekomst wil in vrijheid voor hemzelf en zijn gezin.

Er rest hem en velen met hem straks niets anders meer dan preventief in actie te komen.

Anna345 op 12-06-2017 21:47

En heeft er iemand nog tips (behalve emigreren) hoe we ons kunnen voorbereiden op dit onheil?

Yoep op 12-06-2017 23:10

@Rood Wit en Blauw zo jammer dat je er geen bal wat van snapt. maar de Politiek rekent op jouw inzet! :)

joop op 13-06-2017 00:27

Geef het volk het weerrecht terug|

roodborst op 13-06-2017 01:41

Ik vraag me af hoeveel geld de protesters krijgen van Soro  om te demonstreren in Rusland .  Het is goed om te zien dat deze mensen worden opgepakt .

Marinus Ferdinand op 13-06-2017 06:49

@Joop

We moeten de claim op onze eigen tradities, onze bezitiingen en ons land zelf terugnemen. En.... niet wachten op de overheid. Desnoods rechtszaken tegen de Staat.

maria op 13-06-2017 07:44

Ge van Kessel 19.49

David Wilkerson schrijft in zijn boek " het visioen en verder " , dat er in Amerika iets zal gebeuren dat 9/11 zal doen verbleken

AngelB op 13-06-2017 10:30

@Mientje, maar dat wisten we van tevoren. Een stem op de PVV was een "verloren" stem omdat iedereen weigert met hem samen te gaan. Dat riepen VVD, D66 enzo al voor de verkiezingen. Dan had u beter SGP of FvD kunnen stemmen, maar omdat die te klein zijn, durven velen dat niet. De democratie in Nederland is helaas verkwanselt.

Marinus Ferdinand op 13-06-2017 10:34

En nu het meererheidskabinet:

VVD-PVV-CDA-SGP-FvD,

met loyaliteitssteun van CU.

Ge van Kessel op 13-06-2017 13:10

@ Anna34: Neem zoveel mogelijk kennis in je op zolang het internet nog vrij toegangelijk is. Leer zo veel mogelijk technieken die je helpen om zonder hulp van anderen en linkse overheid staande kan houden, zoals voedsel verbouwen, vissen, jagen etc. Vertrouw niet op Big Pharma maar op natuurlijke geneesmiddelen, zoals dandelionroot en frankincense oil. De hele wereld is momenteel in een gekkenhuis aan het veranderen dus het maakt niet zoveel uit waar je woont. Als je wat geld hebt dan zou ik wel een goedkoop huisje in een land als Hongarije of Roemenie kopen op het platteland met een flink stuk land waar je veel kunt verbouwen met je eigen waterput.

Rebellio op 13-06-2017 14:20

@SEO, wat een mooie quoot!

Rebellio op 13-06-2017 14:30

@Anna345, tja. Bidden? En dat is niet om flauw te zijn: ik bedoel in het reine komen met God. Zoeken wat Waarheid is. Vinden het verschil tussen Goed & Kwaad zodat je met een gerust geweten kunt leven en sterven. Met mensen hierover praten, actief zijn in je overtuigingen. En dat alles vindt ik al vermoeiend genoeg eigenlijk. De wereld kunnen wij niet veranderen, met Gods hulp wél onze naasten.

nieuw begin op 13-06-2017 16:13

Leon de Winter twitter:

Jarenlange ‘gedachten gaan uit’ van onze bleke politici nav vele aanslagen. Nergens de woorden islam of moslim.

https://twitter.com/leondewinter/status/871311691673423872

Een ander geluid op 13-06-2017 17:32

roodborst op 13-06-2017 01:41

Misschien kunt u die anti-corruptie demonstranten in Rusland uitleggen, hoe Poetin in de Panama-papers terecht is gekomen. Beetje vreemd, dat een president met een salaris van € 55.000 per jaar miljarden heeft in belastingparadijzen. Kenners schatten zijn vermogen op meer dan € 100 miljard................

http://www.welingelichtekringen.nl/economie/422849/poetin-is-verreweg-de-rijkste-man-ter-wereld.html

https://nl.express.live/2015/02/17/is-er-iemand-op-de-wereld-rijker-dan-vladimir-poetin-exp-211395/

Een ander geluid op 13-06-2017 17:42

AngelB op 13-06-2017 10:30

Dan moeten we met zijn allen die "verloren" stem (op PVV) en deze partij nog groter maken. Zo groot tot ze er niet meer omheen kunnen !!!

Ondanks het feit dat de PVV "maar" 20 zetels heeft, drukken zij wel de stempel op deze formatie. VVD en CDA durven betreffende migratie niet teveel naar links op te schuiven, bang als zij zijn dat hun kiezers dan naar PVV overlopen......... 

Anna345 op 13-06-2017 22:17

@Ge van Kessel op 13-06-2017 13:10 @Rebellio op 13-06-2017 14:30

Bedankt voor de tips. Hongarije heeft verplichte vaccinaties:(. Bidden, ja dat is het belangrijkste denk ik.

Marinus Ferdinand op 14-06-2017 08:08

@Anna345

Bidden is uit de mode geraakt, de Christelijke Kerken zijn "weggevaagd" door de assertieve, mondige mens, de politiek is zijn morele gezag kwijt. We dolen rond in een zeer grote crisis, die uiteraard ook een morele crsisis is. Toch is er nog altijd welvaart: de terasssen zit vol, de mensen nemen koffie met appelgebak en slagroom of een wijntje, de vakanties zijn weer geboekt. Soms ben ik bedroefd. Dan bid ik wel eens, als een der laatste der mohikanen. Dan voel ik me eenzaam, maar goed. Dat bidden is nog niet zo verkeerd, al wordt ik waarschijnlijk "voor gek verklaard" als ik dit zeg, want de moderne mens is bevrijd.....

Beste Anna345, dank voor uw bericht.

Janna op 14-06-2017 17:36

Het ziet er niet rooskleurig uit voor onze kinderen

De Terugkeer op 16-06-2017 01:02

Marinus Ferdinand op 14-06-2017 08:08

Mooi gesproken...of geschreven eigenlijk: precies zoals ook 'een' ik dat voel. Lijkt er soms op, dat degenen, die die Waarheid constant zoeken en het huidige en meestal 'fake-leven' van een afstandje 'aanschouwen', worden gesepareerd en later misschien wel getransporteerd. 

Het leven voelt vaak en steeds vaker, gek, vreemd en raar en je denkt vaak bij jezelf: "Waar moet ik nog beginnen...in Godsnaam?".

Het verandert...alle feiten schijnen te worden omgedraaid (leugens tot en met, op micro-niveau, maar zeker ook 'macro'-niveau) mensen worden en oordelen steeds harder en gemakkelijker, zonder mededogen en zonder reflectie aan het Hogere.

Hoop houden is hoop creëren.

tom op 05-07-2017 17:56

Ow Wacht even daar valt me wat in, de Russen bieden toch maan en ruimtereizen aan heb ik eens ergens gelezen? Nou, dan is dat de oplossing om een lekkere lange ruimte/maan vakantie te boeken met 360gr. Uitzicht en volpension.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl