HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Rusland en China overtuigd dat VS kernaanval voorbereidt’

Ernstige waarschuwing Paul Craig Roberts: ‘Russen en Chinezen geloven nu dat het een kwestie van zij of wij is’ - Gevaarlijkste tijd voor de mensheid ooit, maar onbenullige Nederlandse politici maken zich enkel druk om CO2 en windmolens

 
‘Misschien zullen de idioten pas luisteren als er paddenstoelwolken boven Washington en New York verschijnen, en Europa ophoudt te bestaan.’

Paul Craig Roberts, voormalig official van de regering Reagan en tegenwoordig hoofd van het Institute for Political Economy, is verbijsterd dat de Westerse media op een enkele uitzondering na geheel geen aandacht besteden aan het feit dat hun collega’s in Rusland en China berichten dat de leiders in Moskou en Beijing er inmiddels van overtuigd zijn dat de Verenigde Staten een preventieve kernaanval op hun landen voorbereidt. ‘Bent u bereid te sterven?’ vraagt Roberts dan ook aan zijn lezers. Hij waarschuwt dat zowel de Russen als de Chinezen het namelijk zover nooit zullen laten komen, en daarom gezamenlijk een massale preventieve nucleaire aanval op de VS en Europa plannen.

 

Roberts schrijft dat de vergelijking tussen het Westen anno 2017 en de zo vaak aangehaalde roman ‘1984’ van George Orwell niet meer opgaat. In de beruchte ‘Big Brother’ maatschappij in dat boek wordt alle informatie die niet overeen komt met de visie van de overheid, onderdrukt. Die fase heeft het Westen inmiddels –helaas met groot ‘succes’- doorlopen. We zijn nu naar een nog lager dieptepunt gezakt, namelijk dat alle echte informatie waar de burgers iets aan hebben, überhaupt niet meer in de media terecht komt, en er uitsluitend nog sprake is van pure propaganda.

Russische generale staf overtuigd van Amerikaanse aanvalsplannen

Op 26 april verklaarde luitenant-generaal Viktor Poznihir, vicechef van het operationele directoraat van de Russische strijdkrachten, op de Moscow International Security Conference dat de Russische generale staf de conclusie heeft getrokken dat de VS een nucleaire ‘first strike’ op Rusland voorbereidt.

De Times-Gazett in Ashland (Ohio) was het enige Westerse krantje dat over deze meest alarmerende aankondiging van ons aller leven berichtte. Noch in Amerika, noch in Europa, noch in Canada of Australië vonden de reguliere ‘nieuws’media het waard om hier melding van te maken. Nodeloos eraan toe te voegen dat niet één politicus er ook maar een woord aan vuil maakte.

Wat de wereldsituatie nog gevaarlijker maakt is dat de Chinezen dezelfde overtuiging hebben gekregen als de Russen. Ook in Beijing verwacht men bloedserieus een Amerikaanse ‘’first strike’ kernaanval op hun land.

‘Nul bewustzijn en geen discussie’

Roberts benadrukt dat beide landen afzonderlijk de VS kunnen vernietigen, en als ze dit samen doen, er van heel Amerika en heel Europa niets anders overblijft dan één grote zwarte asvlakte. Waarom staat er dan niet één politicus of andere gezaghebbende persoon in het Westen op om de roekeloze onverantwoordelijkheid van Washington (en Brussel) aan de kaak te stellen, omdat zij zo opzichtig en brutaal een preventieve Russische-Chineze nucleaire verrassingsaanval op ons uitlokken?

Is de gewone Amerikaanse en Europese bevolking soms net zo onverschillig en onbenullig geworden als de leiders die ze via nep-democratische verkiezingen hebben gekozen? Of denkt u écht dat de Russen en Chinezen lijdzaam afwachten totdat ze door Amerikaanse kernwapens worden geraakt?

‘Ik steunde Trump, omdat hij, in tegenstelling tot Hillary, zei dat hij de banden met Rusland zou normaliseren. In plaats daarvan heeft hij de spanningen tussen de kernmachten vergroot. Niets is onverantwoordelijker of gevaarlijker. We bevinden ons op dit moment in de meest gevaarlijke situatie van mijn hele leven, en er is NUL BEWUSTZIJN EN GEEN DISCUSSIE OVER!’ vervolgt Roberts.

Westerse propagandamedia mede schuldig aan komende kernoorlog

Nochtans heeft de Russische president Vladimir Putin het Westen de afgelopen jaren meerdere malen gewaarschuwd. Tijdens een persconferentie hield hij de Westerse propagandamedia wegens hun constante leugenachtige berichtgeving mede verantwoordelijk voor de sneltreinvaart waarmee het Westen de wereld op een kernoorlog afstuurt. ‘Ik waarschuw en waarschuw, maar niemand luistert! Hoe kan ik tot jullie doordringen?’ waren de woorden van een bijna wanhopige Putin.

Roberts: ‘Misschien zullen de idioten pas luisteren als er paddenstoelwolken boven Washington en New York verschijnen, en Europa ophoudt te bestaan – want dat zal er gebeuren als de dik betaalde vazallen in Europa –zoals verlangd wordt door Washington- doorgaan met de confrontatie zoeken met Rusland.’

De voormalige Reagan official schrijft al jaren over de reactie van de Chinese overheid op de Amerikaanse kernaanval plannen. De Chinezen lieten zien hoe hun onderzeeërs de Amerikaanse Westkust zullen verschroeien, en hun intercontinentale raketten de rest van het land zullen vernietigen. ‘Maar er kwam geen reactie. De doofpot was niet nodig, want noch Washington, noch de ‘presstitutes’, noch het internet besteedden er aandacht aan. Dit is totale onverschilligheid tot in de duizendste graad.’

‘In Amerika en zijn onderdanige, op hun knieën kruipende vazalstaten, wordt nooit over de informatie bericht, dus hoeft het ook niet de doofpot in.’

‘Washington is het allergrootste kwaad’

Als iemand ervan overtuigd is dat een ander hem wil vermoorden, dan is de kans groot dat zo iemand die ander eerst vermoordt, om zo zijn eigen leven te redden. Een regering zoals in Washington –die in Brussel kunnen we amper een regering noemen, want daar doet men enkel wat Washington beveelt- die kernmachten zoals Rusland en China ervan overtuigt dat ze het doelwit worden van een nucleaire aanval, heeft geen enkel respect voor het leven van zijn eigen burgers, noch voor dat van alle andere volken, noch voor al het leven op Aarde.

‘Zo’n regering is onpeilbaar kwaadaardig,’ aldus Roberts. ‘En dat geldt ook voor de mediahoeren en de Europese, Canadese, Australische en Japanse vazalstaten die ten koste van hun eigen burgers Washington dienen.’

‘Russen en Chinezen overtuigd: het is zij of wij’

Tot slot geeft Roberts nogmaals een zeer ernstige waarschuwing aan zijn lezers: ‘Ondanks al hun pogingen om het niet te geloven, realiseren de Russische en Chinese leiders eindelijk -en veel te laat- dat Washington het allergrootste kwaad is, en de agent van Satan. Daarom heeft het Satanische kwaad dat over het Westen heerst maar één enkele keuze overgelaten voor Rusland en China: het is zij of wij.’ (1)

Absolute waanzin, ook in Den Haag

Ondertussen, in Den Haag, beramen een psychopathische communist genaamd Jesse Klaver, een narcistische demagoog Alexander Pechtold, en een immer lachende opportunistische leugenaar genaamd Mark Rutte plannen om in een volgende regering tientallen miljarden euro’s van de samenleving te stelen om duizenden windmolens te bouwen, die de uitstoot van een volstrekt ongevaarlijk en voor al het menselijk leven zelfs broodnodig gas genaamd CO2 moeten stopzetten, zodat de opwarming van de Aarde met hooguit enkele duizendsten van één graad wordt verminderd.

Toekomstige generaties, ALS die er al ooit zullen komen, zullen deze krankzinnigen die pretenderen onze leiders te zijn en die beweren ons naar een geweldige toekomst te sturen, verketteren om al hun onbeschrijflijke waanzin, en zich onthutst afvragen hoe het toch kon dat complete volken –inclusief wij Nederlanders- zich willoos en ongeïnteresseerd door hen naar de absolute ondergang lieten leiden.

Als u in de Randstad woont heeft u straks één groot ‘voordeel’: de nucleaire dood zal zo plotseling komen, dat velen van u er geen enkel besef van zullen hebben. Voor de meeste anderen is het slechts enkele seconden aftellen totdat de intense hitte en/of de schokgolf hen wegvaagt.

 

Xander

(1) Paul Craig Roberts

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum.

Reacties

Pagina12
De Terugkeer op 13-05-2017 07:26

Visionair Xander, de profeet 'roepende in de woestijn'............schokkende woorden en zinnen.

Als het niet zo is, dan vreet ik mijn schoen op (geen trek in, ook), maar ik durf te wedden dat er voldoende Nederiglandse politici zijn, die jouw site altijd lezen.

Waar is dat geweten, jongens en meisjes van de regering?

Lees nu eens goed al deze berichten, al jarenlang als één grote waarschuwing gebracht op deze site...toe maar...durf maar...wees niet bang. En wees ook zeker niet bang, te gaan 'staan' voor de werkelijke waarheid.

Ultimate op 13-05-2017 07:48

Als er 1 land wordt aangevallen met een kernbom / kernraket dan roeit de mensheid zichzelf uit want dan wordt er heen en weer geschoten. Ik hoop dat er met dit citaat rekening gehouden wordt: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Het wordt nog onprettiger als ik vertel dat ik er van gedroomd heb dat er op belgenland een kernraket boven de grond ontplofte, dat ik verblind was en enkel nog een wit licht zag terwijl ik door de drukgolf wegvloog. Wat kan je tegen een nucleaire dreiging doen? Er is volgens mij wel iets meer nodig dan te gaan bidden..

arjaneke op 13-05-2017 08:10

je ziet dat er boven europa al geoefend wordt met het aanleggen van kunstmatige bewolking met chemtrails, de nato denkt dat ze op deze wijze een kernbom in de atmosfeer kunnen afremmen tav de electromagnitische puls (EMP) waar ze aan voorbij gaan is dat als een EMP in de atmosfeer niet lukt, dan wordt overgegaan op massale kernbom aanvallen op de grond, het raketschild en antiraketten kunnen een deel van de raketten tegenhouden, het enige wat china en  rusland hoeven te doen is stap 1 satellieten uitschakelen, stap 2 meerdere barrages van raketten afschieten waarvan een deel fake en een deel echt, ook al komt maar een percentage op het doel, wij zijn er geweest, een ander punt wat is speelt is dat er verschillende type kernwapens zijn, rusland en china zijn steeds meer geneigd om de meest radioactief vervuilende in te zetten, zodat vele jaren na impact het onbewoonbaar/vervuild bllijft. ook al bouwt de vs een raketschild om rusland en china, rusland en china kunnen in het uiterste geval ook overstappen op chemische en bacteriologische wapens: hoe beter het raketschild van de nato hoe smeriger de tegenactie van rusland en china

arjaneke op 13-05-2017 08:23

aan het eind van dit artikel een aantal gevolgen van een kernoorlog http://arretsurinfo.ch/any-war-with-china-will-be-a-nuclear-war/ 

SEO op 13-05-2017 08:46

Ik vul het rijtje nog even aan. CO2, windmolens, maar ook discrimineren van de autochtone bevolking en vooral Christenen, verheerlijken Moslims, verdiepen van de cultuur van de dood (euthanasie, abortus, body snatching) verder opheffen vrijheid van meningsuiting, doen alsof we een democratie zijn (ongekozen EU commissie maakt 80% van onze wetten), liegen enzovoorts. Brrrrrrrrrrrrrrrrr. 

Tom Hendrix op 13-05-2017 09:16

Geheel eens met de strekking van het artikel. En de regeringen van de  USA en de EUSSR, zijn marionetten, van duistere organisaties als de Bilderbergbende, de plutocraten Soros en Rothschild, de NWO en de Illuminati. Het kwaad verzamelt zich vanuit deze personen en organisaties.

Elegast op 13-05-2017 09:27

Een heftig artikel. Ik las net dat er een incident was tussen een Amerikaans gevechtsvliegtuig van de marine en een Russisch gevechtsvliegtuig.  Wat doen die Yanken boven de Zwarte zee en de grens van Rusland. Het zou zo maar waar kunnen zijn dat we op de rand van een enorme oorlog staan. 

edwin vissers op 13-05-2017 09:47

Om een idee te krijgen van de impact van een atoombom, kan u via de website nuclearsecrecy.com de impact van zo’n nucleaire bom simuleren.

Levi op 13-05-2017 09:55

"Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf!"

Jezus' wijsheid ook voor nu...have a great and blessed day!

ohje op 13-05-2017 10:02

Helaas ontpopte trump zich als trekpoppetje.

Hoe dan ook je wordt er moedeloos van.

Is het de islam of toch maar wat kernbometjes.

Hoe krijgen we het toch voor elkaar zoveel onbenullige leiders te hebben.

bertjeremia op 13-05-2017 10:20

Dus kies voor Jezus voordat het te laat is

willy op 13-05-2017 11:31

In het Westen en vooral in de VS heerst een Russofobie dat is een erge geestelijke ziekte waarin je altijd een vijand zoekt en vind zonder naar je eigen te moeten kijken. Sinds Trump president is van de VS lijkt het Witte Huis een huis van wantrouwen geworden met een echte coup te theatre een chaotisch beleid die we in jaren niet meer hebben gezien! De wereld lijkt zich voor te bereiden op wereldoorlog drie we leven in zeer onrustige tijden en we zullen zien wat de Navo top brengt in Brussel waar alle staathoofden zullen zijn en ook Trump en hopelijk geven de Amerikanen ditmaal een zeer duidelijk standpunt en geen Russofobie ! Shalom

Yerik op 13-05-2017 11:39

Iedere dag verbaas ik mij over de totale dwaasheid van het overgrote deel (80 % ??) van het Nederlandse volk. Terwijl het gezin van mijn zoon meer uitgaven dan inkomsten heeft, gewerkt, netjes leeft enz. enz. en zonder hulp de touwtjes niet aan elkaar kan knopen, gaan 'vluchtelingen' op onze kosten met vacantie terug naar eigen land. En dit nadat dit uitbuiters-schorem hier alle mogelijk hulpen, rechten en bescherming hebben gekregen die Nederlanders niet krijgen, ja voor hen alle deuren opengaan die voor Nederlanders gesloten blijven. Iedere dag ontdek ik dat ik de vorige dag nog niet wist hoe dwaas, dom, laf en goddeloos dit diep- en diepgezonken volk tijdens slechts één of bijna twee generaties geworden is. En gelet de uitslag van de laatste verkiezingen, zal ik me nog veel en veel meer gaan verbazen. Dit volk, en daarmee de ganse europese samenleving, kiest voor eigen ondergang. Zij zullen dan ook krijgen waarvoor ze kiezen. Hoe vreselijk het ook is: dit alles moet geschieden; het is voorzegd. Velen zullen straks de duivel in de vorm van de a.c. juichend binnenhalen om daarmee ook hun eeuwige ondergang te bezegelen.

Gabriel op 13-05-2017 12:00

Van dit hele verhaal geloof ik geen biet...

Henk op 13-05-2017 12:26

"... een psychopathische communist genaamd Jesse Klaver, een narcistische demagoog Alexander Pechtold, en een immer lachende opportunistische leugenaar genaamd Mark Rutte..." "... deze krankzinnigen die pretenderen onze leiders te zijn...""... al hun onbeschrijflijke waanzin..."Nou nou, best wel heftig, dit zo beschreven. Ofwel, tussen de regels door te lezen: wat een intense haat, woede en onmacht spreekt hier uit. Wat verbindt dit met de liefde die Christus predikt en vertegenwoordigt?

Liefde is niet alles met die mantel der liefde bedekken. Liefde is ook de feiten benoemen zoals ze zijn, dit heeft niets met haat van doen, Mod.

Elegast op 13-05-2017 14:18

Geloof jij van dit hele verhaal geen biet Gabriel? Dit is toch maar complotsite toch? Ik heb door internetworm even op de Illuminatiecards gegoogled en kwam deze link tegen https://atruthsoldier.com/tag/illuminati-card-game-1995-526-cards/

Ik heb de eerste 3 afleveringen vanmorgen gekeken en je weet niet wat je ziet. Geloof jij het allemaal maar niet, ik ondertussen wel. ALs de Russen en Chinezen willen overleven zullen ze die gekken in de VS moeten uitschakelen. Want dat zijn het, compleet gstoorde psychopaten. Kijken! 

Haya op 13-05-2017 14:30

Laat maar vallen want het komt er toch wel van het geeft niet of je rent.

Ik heb jou nooit gekend wil weten wie jij bent kwil weten wie jij bent.

Elegast op 13-05-2017 14:30

Henk op 13-05-2017 12:26

Geen woord van gelogen. 

Haya op 13-05-2017 14:34

Putin heeft zo vaak gewaarschuwd idd. Hij wordt inmiddels geholpen door de Nordic Orions, een buitenaards technisch zeer geavanceerd ras mensachtigen. 

In de VS hebben ze al vanaf de 50-er jaren met de Greys te doen die technisch minder ver zijn maar momenteel wel vooor veel reuring zorgen. 

Ik denk niet dat er een kernoorlog getolereerd gaat worden. Dit heeft verre gevolgen voor het gehele universum. In elk geval voor ons universum. 

Yerik op 13-05-2017 14:47

@ Henk op 13-05-2017 12:26. Nooit gelezen Jezus' strafrede tegen de Farizeën en de Schtiftgeleerden? Nooit gelezen Paulus' woorden over de Cretenzen? Nooit gelezen de woorden van Johannes de Doper tegen het volk? Nooit gelezen Davins' woorden over en tegen zijn hater? Ofwel, Henkje, als je het ergens over wilt hebben, moet je wel weten waarover je spreekt en op welke wijze je dat moet zeggen. Dus, Henkje, vóór dat jij een ander beschuldigt van allerlei ongerechtigheid: wie heeft u tot rechter aangesteld en de bevoegdheid te geven eens anders BEoordeling te vonnissen als zijnde een oordeel?

Yerik op 13-05-2017 14:52

@ De Terugkeer op 13-05-2017 07:26. Jij schrijft: "... maar ik durf te wedden dat er voldoende Nederiglandse politici zijn, die jouw site altijd lezen." Beste 'De Terugkeer: geloof je zelf wat je schrijft? Ik hoop niet voor je en dat dit in opwelling een 'slip op de pen is', want anders moet ik je toch uit naastenliefde een goede raad gaan geven...

roodborst op 13-05-2017 14:53

Mod. Je heb Henk even recht gezet . Henk is een van de 90% mensen  ,, good do-ers die nederland kapot maken .maar er is niets meer aan te doen . De mensen die nederland uit de rotzooi na de 2de oorlog getrokken hebben zijn aan het uitsterven .de 1970  en verdere generaties zijn ,, brain dood ,, gemaakt . Nederland heeft zijn kans gehad, wie zijn bed spreid moet er in slapen .  Groetjes uit queensland.

Henk op 13-05-2017 14:54

Liefde is niet alles met die mantel der liefde bedekken. Liefde is ook de feiten benoemen zoals ze zijn, dit heeft niets met haat van doen, Mod.

Er is een verschil tussen een feit en een mening. Je kunt iemand een psychopatische communist noemen, of een narcistische demagoog, dat mag allemaal. Maar dit is een mening en geen feit. Feiten berusten op objectief waarneembare omstandigheden of gebeurtenissen. Bijvoorbeeld dat Jesse Klaver lid is van een communistische partij, aangetoond met een document als bewijs van lidmaatschap. Dat is hier niet het geval.Overigens, liefde openbaart, kweekt begrip voor anderen, verbindt. Dat is althans mijn mening.

 

Beste Henk, u moet kijken naar welk gedachtengoed iemand aanhangt, promoot  en de drive daartoe, niet of iemand ooit op papier lid is geweest.
Liefde kan enkel verbinden als geestelijke waarheid daar aan ten grondslag ligt.
Jezus, de man bij uitstek die als voorbeeld en symbool wordt gesteld door de hele wereld, wat liefde is, weet ook te zeggen tegen zijn medemens: adderengebroed en witgepleisterd graf.

Mod.

Mark S. op 13-05-2017 15:00

Een volk dat God verlaat en zich steeds dieper in de zonde wentelt kiest de leiders die het verdient. En krijgt de toekomst die het verdient.

Henk op 13-05-2017 15:01

Yerik op 13-05-2017 14:47Waarom doe je zo denigerend door mij "Henkje" te noemen? Wat je schrijft zegt meer over jezelf dan over mij, lijkt mij zo.

Rebellio op 13-05-2017 15:38

@Henk op 13-05-2017 12:26

Waar is uw heilige verontwaardiging bij kindermisdrijven, bij echtbreuk, bij milieu-delicten, bij gebroken relaties? Waar zijn wij als er gemoord wordt in de wereld en als er miljoenen verhongeren? Waar zijn wij bij abortus, financieel bedrog, diefstal enz, enz? De Bijbel gaat er ons in voor dat er niet alleen plaats maar zelfs plicht is tot woede, haat en verzet. Het is volgens mij een misvatting dat je als christen altijd maar je mond moet houden. Dat je niets mag zeggen en netjes binnen de lijntjes moet lopen. Het is niet zo dat je kwaad niet aan het licht mag stellen met woorden die je frustratie en verbolgenheid uiten. Het punt is natuurlijk wel dat je boosheid uit wrok of persoonlijke wrevel niet mag vergoelijken… Maar hoe tactvol sloeg Jezus met de zweep? Hoe schaamteloos was zijn ‘schelden’? Waar was de liefde voor de ander in het omvergooien van diens koopwaar?

Mozes zag zoals in Exodus omschreven hoe een Egyptenaar een jood doodslaat. Hij kijkt een tijdje toe tot hij er niet meer tegen kan. Kort daarna ziet Mozes de brandende doornstruik. In Exodus 3:7 staat: De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Mozes, jij denkt dat je al heel wat hebt gezien: onderdrukking en bloedvergieten. Ik zie het vanuit de hemel. De ellende van mijn volk in Egypte. Ik hoor hun jammerklachten. Ik weet hoe ze lijden en ga hen bevrijden. En dan in vers 10 uit Exodus 3: God zegt: Mozes, wat jij die dag zag aan fysiek geweld wat je zo gefrustreerd en kwaad maakte wat jij die dag zag en hoorde op aarde, zag ik vanuit de hemel. Ik hoor hun lijden en jammerklachten en Ik kan er ook niet tegen. Ik ben verbolgen en grijp in. Dit onrecht ga ik teniet doen. Maar daarvoor gebruik Ik jou omdat Ik een passie in je leven zie. Dit begrip noem ik 'heilige verontwaardiging'.

Als volgelingen van Christus onrechtvaardigheid zien is dat verstorend en slopend. Ze lijden eronder. En ze zeggen: Ik kan dit niet meer aanzien. Dan fluistert God: Wij in de hemel kunnen er ook niet tegen. De kracht van God en de kracht van de gefrustreerde op aarde kunnen iets nieuws tot leven brengen om dat probleem op te lossen. 

Ps. 139. De naam van de Here is in geding (vs. 19). Het gaat om mensen die God haten. Ze vermoorden hun broeders (vs. 18). Ze doen juist die dingen, die de Here haat (vergelijk Ps. 5:5-7 met 139:19,20). Kón het, in die omstandigheden zulke mensen haten? Ja! Want God haat hen. Mócht het? Ja, het was God zelf, die de dichter zulke scherpe woorden t.a.v. zijn naasten liet spreken. Móest het? Ja, ook dat! De haat van je naaste tegenover God kon je uiteindelijk in zo'n dilemma brengen, dat je voor een keuze kwam te staan. De liefde voor de Here gaat dan boven die voor je naaste uit (Matt. 22:37,38). Wie grenzen heeft, moet ook rekenen met grensconflicten, met oorlog. Altijd doemen er wel vijanden op, die je van de aarde willen wegvagen. Dan moet je vechten. Voor Góds volk, Góds land, voor de koning die Gód heeft aangesteld. Op zo’n moment is er geen ruimte meer voor geduld en voor liefde, die zo'n aanval bedekt. Dan is het tijd voor lik-op-stuk beleid en voor vergelding. Niet uit persoonlijke rancune, maar ter bescherming van Gods werk en eer. Zo gaat dat tegenover vijanden van buitenaf, maar ook van binnenuit.

Op wie richt zich nu die haat? Het blijft natuurlijk gelden wat Jezus geleerd heeft: Hebt uw vijanden lief. Maar dat geldt niet voor Gods vijanden! En dat bedoelde Jezus toen Hij zei in Lucas 12: "Vuur ben Ik komen werpen op de aarde". Het verzet tegen Gods goede heilsplan en Zijn liefdeswerk moet eruit gebrand, totaal. En treft dat vuur en die haat ook mensen? Ja zeker, dat treft ook mensen die in eigen persoon die haat tegen al wat God goed vindt, èn tegen Zijn Gezalfde, belichamen. Die zo versmolten zijn met het kwaad dat er geen scheiding meer te maken valt. Heeft een mens zich geheel en al met zijn haat tegen God vereenzelvigt, dan gaat hij eraan tot in de hel. En daar mag je nog voor bidden ook. "O God, dat Ge de goddelozen ombracht".

Maar natuurlijk, meestal komt het kwaad dubbel voor, in mensen die dubbel zijn, die het beide in zich dragen, die de oude Adam en al zijn haat, en ook soms die andere, de nieuwe mens en het goede wat God in de schepping gelegd heeft. En soms doen we er dan ook goed aan om te zeggen: "Ik haat de vijandschap, maar niet de mens, ik haat dat bedrog, die wreedheid, die verdorven sluwheid, die slechtheid, die hebzucht, alles wat bij de boze hoort, maar niet de mens daarachter."

Maar wat Jezus zegt in Lucas 12, dat heeft wel regelrecht hiermee te maken. Hij heeft gezegd: "Ik ben gekomen om dat kwaad er uit te branden. En dat doe je door vuur. Ze denken dat Ik gekomen ben om vrede te brengen, maar Ik ben gekomen voor het zwaard, om dat kwaad er uit te snijden." En soms gaat dat zwaard door onze eigen ziel. Maar woede, toorn, haat en verzet, ze zijn er niet minder om, als het goed is, als ze zich richten op het goede voorwerp.

Voor ons dan de opdracht dergelijk kwaad op te sporen en met elkaar te onderzoeken hoe hiermee om te gaan, bijvoorbeeld hier op deze site.

Elegast op 13-05-2017 15:43

Haya op 13-05-2017 14:34

Jou adviseer ik helemaal om de link die ik eerder gaf te bekijken. Er zijn geen buitenaartsen er is slechts "menselijk tuig" dat in rap tempo de wereld naar hun hand te zetten. En ze zitten in Washington, Londen en Rome. Doordat mensen zoals jij dat geloven kunnen ze straks met een hologram in de lucht iedereen verlammen. Op de televisie zullen presidenten komen, de paus en iedereen zal het geloven. Trap er niet in.

Ook in een van de kaarten zie je dat ze al veel meer kunnen genezen dan dat ze aanbieden. Maar jij krijgt het niet. 

Ik geloofde altijd dat deze kaarten een spelletje waren, zijn ze ook voor de elite om met ons te spelen, maar doordat steeds meer zaken uit de kaarten waarheid worden kan je nu gaan associeren en dan zie je dat het allemaal klopt. 

Tom Hendrix op 13-05-2017 15:57

@Yerik: 11.39. uur. Ik ben het volledig met U eens. En daar hoef ik niet blij om te zijn, trouwens geen enkele realist kan er blij mee zijn. De situatie is veel ernstiger nu, dan tijdens de periode van de zogenaamde "koude Oorlog", zeg maar vanaf 1945 t/m 1990.

Tom Hendrix op 13-05-2017 15:59

@SEO: 08.46. uur. Inderdaad in ons huidige Nederland, regeert de waanzin en de criminaliteit.

Een ander geluid op 13-05-2017 16:13

Wat mij in dit artikel niet duidelijk wordt, is waarop Rusland en China hun bewering c.q. angst baseren ??? Zeker in Moskou, wordt zo'n beetje alles van het westen gezien als provocatie danwel bedreiging.

Bij het minste of geringste schreeuwt Rusland al moord en brand. Een (onbenullig) voorbeeld; de tijdelijke stationering van 300 US mariniers in Noorwegen (2016) werd door Moskou al gekwalificeerd als de aanloop naar wereldoorlog 3. Toetreding Montenegro door NAVO idem. Waarschijnlijk uitsluiting Rusland door Oekraïne van Eurovisie songfestival ook enz.

Een kernaanval van één van de grootmachten op de ander, is nog steeds MAD / Mutual Assured Destruction. Ook het bezit van een raketschild doet daar niets aan af. Wat heb je eraan, om 90 van de 100 raketten (=90%) onschadelijk te maken, als er nog 10 met 12 springkoppen (MIRV) doorheen komen. Dat zijn dan toch 120 steden totaal vernietigd............ Het rekensommetje met 1000, 1500, 2000 enz. MIRV's kan iedereen zelf wel maken. Bij een kernoorlog krijgt de hele wereld last van de fall-out / radioactieve besmetting. Daarnaast krijgt men tot op 1000 km van de explosie (in de atmosfeer) last van EMP. Zoals iedereen weet, houden straling en EMP géén rekening met landsgrenzen. 

Dus een kernoorlog valt simpelweg niet te winnen ! Raketschilden zijn nog steeds luchtfietserij en houden niet alles tegen. Verder bestaat kernbewapening uit diverse pijlers: vanaf de grond (ICBM), vanaf onderzeeërs (SLBM) en vanaf (langafstands) bommenwerpers. Dit betreft kernwapens voor de lange (intercontinentale) afstand. Verder heeft Rusland veel ICBM's niet gestationeerd in vaste silo's, maar op mobiele lanceervoertuigen (Topol-M). Die kunnen zich overal in dit immense land bevinden........... Dus, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg !!! Ik zie niet hoe die Topol-M bij een first strike allemaal opgespoord en vernietigd zouden kunnen worden?

Dan zijn er ook nog systemen voor de middellange afstand (IRBM's) en korteafstand, zoals: dieptebom, (kruis)raket, torpedo, artillerie, landmijn, enz. Er schijnen zelfs attache koffertjes met nucleaire lading te bestaan. Aangezien diplomaten diplomatieke onschendbaarheid genieten en daarom niet mogen worden gecontroleerd en/of worden aangehouden, is het een koud kunstje om nucleaire attache koffertjes bij de (potentiële) vijand het land binnen te brengen en deze "strategisch" te bewaren. Daarnaast heeft deze site bericht, dat Rusland kernwapens in de zeebodem voor de Amerikaanse kust begraven zou hebben. Kortom een raketschild houdt niet alles tegen en kleinere danwel grote nuclaire wapens zijn allang bij de potentiële vijand geplaatst. Zoals iedereen weet, kan je iets dat zich al binnen de grenzen bevindt niet vóór de grens tegen houden met een raketschild. Nucleaire wapens kunnen zelfs op een (vracht)schip bijvoorbeeld de havens van New York, St. Petersburg en Shanghai aandoen..........

Kan iemand mij uitleggen hoe één van de nucleaire grootmachten een "first strike" zou kunnen winnen én zelf ook maar een beetje ongeschonden zou kunnen blijven????? AUB realistische scenario's !

Verder geloof ik niet, dat de "elite" veel zin heeft om een paar honderd jaar in bunkers door te brengen. Anders hadden we dat allang meegemaakt !

Ik kan daarom wél goed begrijpen, waarom in de media niet zoveel aandacht geschonken wordt aan dit scenario van wederzijdse zelfmoord door de grootmachten. 

Peter op 13-05-2017 16:33

wat een onzinnige bangmakerij. Noord Korea en Amerika gaan met elkaar in gesprek en dan komt alles goed. Ik kan u verzekeren dat er geen derde wereldoorlog komt.

Een ander geluid op 13-05-2017 17:12

Elegast op 13-05-2017 09:27

Die Amerikanen doen daar hetzelfde als de Russen boven de Noordzee, maar dat artikel heeft u blijkbaar gemist.......

Henk de Roo op 13-05-2017 17:50

Lees deze site heel vaak en ga nu weer lekker slapen Xander heeft me weer gerust gesteld.Want zover als ik terug kan denken volgden vele complot theorien, en nooit is er ook maar eentje uitgekomen. De mensen die de knopjes in handen hebben weten ook dat het dan echt voor iedereen afgelopen is verschroeide aarde heeft niemand wat aan.

willy op 13-05-2017 18:23

@Rebellio : met alle respect God laat de zon opgaan voor goede en slechten en als Jezus zegt heb je vijanden lief gaat Jezus in tegen de heersende normen om je vijanden te haten : Naastenliefde is er voor vriend en vijanden van God hoe kunnen ze anders God liefde leren kennen??? Shalom

Eelke Piers op 13-05-2017 18:24

.........Roberts: ‘Misschien zullen de idioten pas luisteren als er paddenstoelwolken boven Washington en New York verschijnen, en Europa ophoudt te bestaan........

Dus ook paddestoelen boven Moscou en St. Petersburg want dat is ook Europa.

Ook in de EU zal geen hond meer luisteren als de EU niet meer bestaat.

@ Gabriel op 13-05-2017 12:00

ik ook niet; maar stel dat het waar zou zijn dan is het wel erg angstwekkend

Alfred op 13-05-2017 18:40

Ben ik zo hyper intelligent of is de rest zo dom? Ach meer dan 95% van de mensen zijn dom dus dan zal ik het maar even toelichten.

Punt 1 Trump is een zakenman. Punt 2 Trump stelt Amerika voorop. Punt 3 Watvoor soort economie heeft Amerika? Een oorlogs economie.

Kortom wat kan je verwachten? Een nieuwe koude oorlog. Wie kunnen er tegengas geven? China en Rusland. Dus wat verwacht je? Beide landen gaan zich indekken.

Zoek eens op het scheermes van occam. Het omschrijft dat het meest voor de hand liggende antwoord vaak het antwoord is. Je kan hiermee bijna alle complottheorieën debunken. Het zoeken naar complexe antwoorden is gewoon een menselijke zwakte. Be smart.

Henk op 13-05-2017 18:58

Rebellio op 13-05-2017 15:38 In opstand komen tegen onrecht is altijd goed. Christus zelf was een opstandeling, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar de liefde behoort de boventoon voeren. In opstand komen vanuit liefde is iets anders dan in opstand komen vanuit haat."Ik ben de weg, de waarheid en het leven", staat in het Johannes-evangelie. "En de waarheid zal u vrij maken". Vrij om die door Christus geschonken alomvattende liefde te ontvangen.

Yerik op 13-05-2017 18:59

@ Henk op 13-05-2017 15:01 "... Wat je schrijft zegt meer over jezelf dan over mij, lijkt mij zo." Wel Henk: brandt los! Ik wacht.

Yerik op 13-05-2017 19:02

@ Rebellio op 13-05-2017 15:38 Goed stuk geschreven! (rebellio = opstandeling??)

josef op 13-05-2017 19:06

@Yerik op 13-05-2017 14:52

Vele  brieven van Xander worden wel degelijk door de politici gelezen, want zij, de brieven worden door gestuurd naar vele politici.

Zij weten donders goed hoe vele Nederlanders er over denken hoe wij voorgelogen en besodemieterd worden.

Ook de zogenaamde christen partijen doen daaraan mee, die lopen ook van arrogantie naast hun schoenen, en zijn net zo politiek "correct" als die andere landverraders.

Ook zij zitten liever in het pluche dan dat zij Het Woord verdedigen.

lionheart op 13-05-2017 19:22

vs bereid een kernaanval voor ?????

sorry hoor maar het word hoe langer hoe gekker met die eindtijdsites, ha ha ha ha

marines ed op 13-05-2017 19:45

ik lees dat niemand van jullie ooit een oorlog heefd meegmaakt en dat jullie allemaaal veel woorden gebruiken tegen elkaar wat jammer is want jullie zouden elkar moeten helpen in deze tijden als deze ooit aanbreekt en al is het alleen al maar voor jezelf dat je je voorbereid op deze dingen die inderdaad zullen gebeuren al wens ik dit niet

ptr op 13-05-2017 20:00

ik weet het nog niet. ze hebben het al 12.000 jaar geleden een keer gedaan, dus waarom niet weer. kunnen ze vanaf de maan en mars naar het vuurwerk kijken.

tijdrekening is zeer relatief, zeg maar.

plus ze hebben nu kleine tactische kernwapens.

als de nato doorzet wordt europa n wereld van as.

ik weet het niet. wie zit met die stok te roeren in dat mierennest?

Piet 1 op 13-05-2017 21:23

Haya op 13-05-2017 14:34,

De beide groepen buitenaardsen waar jij het over hebt, zijn gevallen engelen, de een wat kwader dan de ander.

Infidel4U op 13-05-2017 21:32

Zolang het ingeslapen Europese/ Westerse electoraat zich een rad voor de ogen laat draaien door het wereldwijde chantage-netwerk wat door moet gaan voor 'de politieke elite' heeft Jet alleen behoefte aan bevestiging van de status quo. Zolang zij hun brood en spelen maar hebben is de wereld helemaal in orde. Ondertussen worden de plannen van de NWO verder uitgerold en daar zal dit verhaal ongetwijfeld ook een grote rol in spelen. Het volk krijgt de leiders die het verdient. Tijd om u eens te verdiepen in het sociaal-humanisme en échte veranderingen in gang te.zetten. Kijk maar eens op hardewoorden.nl

Hubo op 13-05-2017 22:04

Ik sluit me aan bij de strekking van dit artikel.

Rexmundi op 13-05-2017 22:32
De arrogante hoogmoed van de VS zou weleens fataal kunnen aflopen voor de VS, indien de Russen zeker weten dat de VS kwaad wil, zijn er al een aantal satan 2 raketten
op het dak terecht gekomen in de VS en geen raket systeem houd hun tegen.
Provoceren en Rusland overal de schuld van geven, gaat toch eens opbreken, heb nog steeds bewondering voor de Russen dat zij nog steeds kalm blijven.
Provoceren bedoelt men dat het westen moet wegblijven bij de grenzen van Rusland, men moet zich niet verbazen dat er gedonder komt in Macedonië en Servië.
Weet niet op welke planeet de westerse leiders zitten, op aarde beslist niet.
Henk op 13-05-2017 22:38

Yerik op 13-05-2017 18:59 

"Strijden tegen een ander is verliezen van jezelf."  Beste Henk, uw onderstaande reactie geeft het tegendeel aan van wat u nu beweert.

Zie:

--Henk op 13-05-2017 15:01

Yerik op 13-05-2017 14:47Waarom doe je zo denigerend door mij "Henkje" te noemen? Wat je schrijft zegt meer over jezelf dan over mij, lijkt mij zo.--

U gaat heel verholen strijdend in de aanval door de te zeggen dat wat Yerik schrijft iets over haarzelf zegt.

Ziet u de kleine geestelijke leugen in uw woorden?

U geeft elders aan dat liefde verbindt,echter met uw aanval , komt er geen enkele verbinding tot stand.

Als u het had gelaten bij, waarom doe je zo denigrerend tegen mij, als je het niet met mij eens bent ? Dan had u opening gegeven naar Yerik om in te zien dat ze u onterecht behandelt en mogelijk zich verontschuldigd had voor "Henkje"    Mod.

goodmorning op 13-05-2017 23:48

Alfred@,..mooi geschreven.

Maar wat zijn complottheorieën en bestaat er een theorie die inhoudelijk de waarheid dicteert.

Zelf schaar ik mij ook onder het grootste en domste kuddevolk op deze planeet, maar laat mij leiden door een zeer oud geschreven boek waarin elke complottheorie word gedebunkt. 

Dit boek breng ik graag onder uw aandacht. 

Groet.

De Terugkeer op 14-05-2017 00:58

Yerik op 13-05-2017 14:52

Beste Yerik, kom maar op...naastenliefde kan ik goed aan! Zoals een reaktie hier van josef op 13-05-2017 19:06 mijn vermoeden ook bevestigt...een slip of de pen is het dus zeker niet, want ik weet het gewoon heel zeker...een goed geïnformeerd politicus leest zich overal in...ja hoor, zulke politici zijn er nog altijd...we moeten tenslotte nog een 'beetje' hoop houden, alvorens ons allen onder te dompelen in mogelijke ondergang en verdoemenis.

Dit artikel is hard en confronterend geschreven, maar is waarschijnlijk ook tegelijkertijd bedoeld als ultieme poging, 'juist' lui op dit soort posities te bereiken. Ik denk zeker, dat het gemiddelde Tweede Kamerlid toch nog 'enig' gevoel in de kont zal hebben...hoe hoger die prikkelgraad, des te beter. Althans, zo denk ik dat Xander het bedoeld heeft. Signalen uit de samenleving...

ik denk ook niet dat 'alle' Nederlandse politici globalistisch 'kunnen' denken, toch? De VVD (zelf ook niet vreemd van marchanderen) zal gehalveerd gaan worden, nadat zij een coalitie zullen aangaan met GL...is die partij zo verslaafd aan het pluche, dat zij het domste besluit 'ooit' zullen gaan nemen?

Het is ook juist niet Nederlands, het globalistisch denken 'normaliter' aan te hangen...wellicht wel qua handelsbetrekkingen, da's een andere discipline. Het opgeheven vingertje van Nederland is terecht terugverwezen naar het rijk der fabelen, maar ik vind toch en 'wil' ook, dat er een paar dappere dodo's in de huidige politiek opstaan en hun hele hebben en houwen geven aan dit mooie landje...marionettengedrag moet voorbij zijn...risico's lopen om in ieder geval de 'Xander-waarheid' te durven aangaan en durven te waarschuwen voor naderend onheil, de laatste strohalm.

Xander durft...ik vind het dapper en begrijp zijn woede en teleurstelling...dat is ook 'onze' woede en teleurstelling. Uit naastenliefde kun je ook de ander shockeren of keihard confronteren, absoluut, dat bestaat en moet soms zelfs.

Mensen aan de top kunnen te ver af staan van de werkelijkheid...misschien een gevaar dat 'ons, de zijlijners' ook had kunnen overkomen. Jouw werkgever verwacht ook van elke medewerker een bepaalde bedrijfsethiek/-moraal...dat gaat sluipend een eigen leven leiden en voor je het weet is het geweten 180 graden gedraaid, want je 'moet' mee met een bepaalde bedrijfscultuur, anders is het exit en sta je op straat.

Baanbrekende politici, zoals een Pim was, die durfden totaal onafhankelijk te zijn...helaas is deze cultuur zowat verdwenen en dan moet er wel sprake zijn van een almachtig regime, dat niet alleen de touwtjes in handen heeft en dat constant versterkt, zodat touwtjes langzaam kabels worden, zoals een Brussel dat uit alle macht probeert: het in slaap sussen van hele bevolkingen en tegelijkertijd dreigen met de meest bespottelijk zware sancties. Dit regime maakt zelf de regels, maakt elk tegengeluid monddood, onderwerpt de massa en onderwerpt regeringen. 

Elke politicus heeft een geweten...er moeten iemanden zijn in de samenleving, die durven te waarschuwen.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl