HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuw handvest Hamas streeft exact hetzelfde doel na: de vernietiging van Israël

Document van groep rechters en juristen uit 1947 concludeerde dat Jeruzalem, Judea en Samaria wettelijk bij Israël horen – Arabieren kregen 99% en Joden 1%, en toch werd piepkleine Joodse staat de oorlog verklaard

 
Palestijnse jongeren worden nog steeds in zomerkampen van Hamas opgeleid tot terroristen, en getraind om Joden en Israëliërs te vermoorden. ‘Zolang dat niet verandert, is er geen echte verandering,’ reageerde de Israëlische premier Netanyahu.

De linkse reguliere media in Nederland berichtten gisteren dat de Palestijnse terreurgroep Hamas zijn houding naar Israël zou hebben ‘versoepeld’, en niet langer zou streven naar de vernietiging van de Joodse staat. Na een korte blik op het nieuwe handvest blijkt dat we opnieuw zijn voorgelogen, want Hamas blijkt nog steeds exact dezelfde doelstellingen na te streven, inclusief de totale verdwijning van Israël. Het staat er op een enkel punt slechts anders omschreven, waardoor het toch al steeds Israëlvijandiger wordende Europa een excuus heeft om de terroristen als een geloofwaardige gesprekspartner te behandelen.

 

In het nieuwe manifest neemt Hamas afstand van de Moslim Broederschap moederorganisatie, die in grote delen van de Arabische wereld officieel als terreurorganisatie wordt gekenmerkt (echter niet in Europa, waardoor tal van moskeeën in de EU door de Broederschap kunnen worden gerund).

Hamas streeft nog steeds naar vernietiging Israël

Het enige echte verschil met het oorspronkelijke handvest is dat de expliciet genoemde ‘vernietiging’ van de Joodse staat is geschrapt, en is toegevoegd dat de terreurorganisatie ‘geen vijandschap koestert tegen de Joden’. Desondanks wordt nog steeds geweigerd Israël te erkennen, en wordt nog altijd vastgehouden aan het doel om ‘heel Palestina, van de rivier (de Jordaan) tot aan de (Middellandse) Zee, volledig en compleet te bevrijden’. Hamas weigert tevens het gebruik van geweld hiervoor af te zweren.

Net als de andere Palestijnse terreurorganisatie Fatah van leider Abu Mazen (= P.A. leider Mahmoud Abbas), accepteert Hamas weliswaar een ‘Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967’ als ‘nationale consensus formule’, maar wordt dit slechts als een tussenstap beschouwt. Kortom: achter het iets diplomatiekere taalgebruik streeft Hamas nog steeds naar de vernietiging van Israël. Overigens heeft ook Fatah de verdwijning c.q. vernietiging van de Joodse staat nooit uit zijn handvest geschrapt, ook al werd beloofd dit wel te doen.

‘Echte verandering begint bij stoppen te leren dat Israëliërs moeten worden vermoord’

De Israëlische premier Netanyahu liet in een verklaring dan ook weten dat ‘dit een valse presentatie is. We zien dat Hamas doorgaat met al zijn middelen te investeren voor oorlog met Israël, en het onderwijzen van de kinderen in Gaza om Israël te vernietigen. Op de dag dat Hamas stopt met het graven tunnels, zijn middelen aanwendt voor de civiele infrastructuur, en stopt met te leren hoe Israëliërs moeten worden vermoord, zou dat pas een echte verandering zijn. En dat is niet gebeurd.’ (1)

Jeruzalem, Judea en Samaria horen wettelijk bij Israël

Ongeveer gelijktijdig is er een document uit 1947 boven tafel gekomen, waarin een groep Joods-Amerikaanse juristen en rechters, waaronder een toekomstige rechter van het Hooggerechtshof, unaniem stellen dat Jeruzalem, Judea, Samaria en Galilea op grond van het internationale recht bij Israël horen.

Het document, dat naar de VN werd gestuurd als reactie op het VN besluit om de eerdere gemaakte internationale verdragen (met name de Balfourt Declaratie en het Palestina-mandaat van de Volkerenbond) eenzijdig te wijzigen, en de Joden nog minder dan slechts 1/8 van het aan hen toegezegde gebied te geven voor de wederoprichting van hun eigen staat, die in 1948 officieel werd.

Arabieren kregen 99%, Joden 1%

De juristen wijzen erop dat de Arabieren van de VN meer dan 2,6 miljoen vierkante kilometer grondgebied voor hun eigen onafhankelijke nationale staten kregen toegewezen. Dat enorme gebied behoorde eeuwenlang tot het Turks-Ottomaanse Rijk. Aan de Joden was behalve heel Israël ook het huidige Jordanië –toen Transjordanië- beloofd. (2)

Desondanks gingen de Joden wel akkoord met slechts een flintertje van dat gebied. De Arabieren, die in 99% van de regio in handen kregen, weigerden de amper 1% aan de Joden te laten. Met het uitroepen van de staat Israël begon dan ook onmiddellijk de eerste Arabisch-islamitische uitroeiingsoorlog. Die mislukte, net als latere drie pogingen in 1967 en 1973.

Daarop besloten de moslims het over een andere boeg te gooien, en zich voornamelijk te richten op terreuraanslagen op Joodse en Israëlische burgers, en internationaal op het misleiden en voorliegen van met name Amerika en Europa, met de bedoeling het Westen aan hun kant te krijgen en zich tegen Israël te doen keren. Helaas is die tactiek behoorlijk succesvol gebleken, vooral in Europa, dat zich steeds vijandiger tegen de Joodse staat opstelt.


Xander

(1) Ynet News
(2) Arutz 7

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar het geloofsforum. 

Reacties

willy op 02-05-2017 14:23

Hamas werk nauw samen met de zot van Noord-Korea die wapens leveren aan Assad en ook de vernietiging van Israel nastreven hierover is niet veel geweten het waarom Israel werkt nauw samen met VS !!! Hamas heeft inderdaad bekendgemaakt dat het de vernietiging van Israel laat vallen maar dat is schijn.Ze gaan gewoon verder met terreur tegen de Joodse staat en vuren bijna dagelijks mortieren af op het grondgebied van Israel men zou het een vorm van pestgedrag van Hamas kunnen noemen! En dan nog iets over Unesco na dat ze besloten hebben dat de tempelberg niet Joods is willen ze nu ook hel Jeruzalem als niet Joodse stad aanzien daar wordt zeer binnenkort over gestemd!! Begrijpe wie kan? de geldschietrs van Unesco zijn ook Arabieren dan weet je genoeg ! Shalom

Dewevoga op 02-05-2017 15:23

@willy op 02-05-2017 14:23

De huidige secretaris-generaal heeft al aangegeven dat de UNESCO resolutie fout was. De huidige vertegenwoordigster van de VS verdedigt Israel ook, dus zal vetoen.Men staat er bijna niet bij stil, maar Israel was voor koning Saul een theocratie. En dat is het weer sinds 1948, hoe had het nietige Israel anders de oorlogen tegen zo'n grote overmacht kunnen winnen? Dat gaat nooit meer gebeuren, dus het enige wat de arabieren nog kunnen doen is terreur bedrijven. De omringende landen zijn die arabieren ook liever kwijt dan rijk. Daar valt bij Gatestone Institute genoeg over te lezen.

Anna op 02-05-2017 15:32

Dit is de ultieme vorm van Taqyia ( islamitisch liegen om je doel te bereiken) 

Hamaas is en blijft een terreur organisatie, hun oorspronkelijke handvest "  de vernitiging van Israël"   is niet veranderd... maar Hamas zoekt toenadering tot het " democratische " westen.... Europa de VN en het lijkt dat ook Trump gevoelig is voor vriendelijke woorden......de democratie schrijft voor dat wanneer ze zeggen dat ze nu samenwerken met de PLO en zeggen  Israël tegemoed te willen komen , daar moet een democratie wel op reageren.......

dan kunnen ze later als ze hun deel van de koek onder grote druk van de VN en de EU en de Arabische liga, van Israël hebben gekregen hun woord weer intrekken.....Hamas is en blijft een moordmachine,  ja zelfs ook van hun eigen volk.... Hun  grote voorbeeld Mohammed loog in de 7 e eeuw ook alles aan elkaar om de heilige oorlog te winnen....en grote delen van het midden oosten vielen in de hand van de satanische afgod Allah....

die beschrijft dat alle anders denkenden vermoord moeten worden..... en dat handen afgehakt moeten worden en dat je je eiegen leven op moet offeren voor deze allah en dat je dan pas meetelt.......en in het paradijs komt...... ( arme lieden die dit doen als ze in het hiernamaals hun ogen opslaan en geoordeeld worden  " door een liefdevolle God"  maar wel naar hun daden)...... een vreemde God die zijn onderdanen zulke dodelijke opdrachten geeft.... en Hammas werkt hier aardig goed aan mee.... Vreselijk z' on  mondiale hersenspoeling......

Ik bid om wijsheid voor Nethayahu en alle Israëliërs om hier op een juiste manier mee te  kunnen omgaan..... want de wereld zal hun,  ( Israël) wel weer veroordelen omdat de wereld het achterbakse van de islam niet doorziet...... en Israël wel......

het enige wat de islam kent en wat ze nog enigzins in toom houdt is de oog om oog tand om tand tactiek......Dit is de methode die Israël toepast en zo houden ze de terroristen nog enigzins van het lijf.....Maar met de slappe westerse democratieën  gaat de wereld verovering voor de islam alsmaar verder.... totdat...... ja totdat... de volheid der heidenen daar is...... er is een groot Totdat.... en dan zal het stoppen....

Dewevoga op 02-05-2017 16:14

Een citaat uit het artikel in onderstande link

Kortom, sinds begin 1996 en zeker na de voltooiing van de terugtrekking uit Hebron in januari 1997, heeft 99% van de Palestijnse bevolking van de Westbank en de Gazastrook niet meer geleefd onder een Israëlische bezetting.

Hierhoort men niets over van de Groene Khmer of de PvdArabieren, zij weten via de door hen gemanipuleerde media de slachtoffer om te draaien in daders. En de Groene Khmer zit mede aan de informatietafel van de Vereniging VanDieven, waarvan de integere voorzitter ook mee onderhandelt.

https://likud.nl/2017/04/het-palestijnse-terrorisme-komt-niet-door-bezetting/

Tom Hendrix/Seneca op 02-05-2017 16:32

Het verwondert mij geenzins. De moslimwereld en de Palestijnen, haten de Joodse Staat. Ze willen heel het Joodse volk vernietigen. En wat "de rode kerk", betreft, die zijn dikke maatjes met de islam.

AEO op 02-05-2017 17:21

Hetzelfde verhaal in iets andere bewoordingen, meer is het niet en alleen een zot trapt er in.

Hubo op 02-05-2017 17:26

Op langere termijn is het wel beter dat niet meteen de expliciet geformuleerde vernietiging van de joodse staat een eerste breekpunt vormt.

Yerik op 02-05-2017 17:36

De islam in z'n geheel is en blijft een gifslang. En een slang verliest wel z'n vel maar niet z'n gif. (??? héééé... waar doet mij dat aan denken ??? )

Tom Hendrix/Seneca op 02-05-2017 18:16

@YeriK; 17.36. uur. Volgens mij aan het volgende, beste Yerik: " Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken".

Yerik op 02-05-2017 19:05

@ Tom Hendrix/Seneca op 02-05-2017 18:16. Ook! Wat vind je van deze: "Een kip verliest wel het ei maar niet de veren."

Eelke Piers op 02-05-2017 19:24

........Echte verandering begint bij stoppen te leren dat Israëliërs moeten worden vermoord’........

Hoe moet dat?  De koran en daarmee de Islam verbieden?

cefas op 02-05-2017 21:45

Het zijn en blijven chronische leugenaars, zit in hun dna en in hun religie. Liegen mag in de koran als je de islam daarmee bevordert. Voila! Vertrouw ze voor geen cent.

mart op 02-05-2017 21:45

Leugenaars, allemaal wilders aanhangers. Geen haat zaaien aub.

Yerik op 02-05-2017 23:06

@ Eelke Piers op 02-05-2017 19:24. "De koran en daarmee de Islam verbieden?" Alle moorden bij elkaar opgeteld, een krappe 500.000.000 x Ja !!!

Spyfromthesky op 02-05-2017 23:32

Israël gelooefde wel in het sprookje 1898-1948. Maar deze door Hamas vergiftigde appel, nee Israël zal niet slapen. De Nederlands hervormde kerk was volgens mij van orgine een staatskerk. Nu is het zo dat dit PKN voor het grote deel is verder gegaan, maar er is ook nog een soort van herstel hervormde kerk. Hoe dan ook, hoe staat de PKN hierin. Dan zou de PKN een soort van verdere vorm van staatskerk zijn. Dan is het te hopen dat ook de PKN achter Israël blijft staan als volk. Ik zeg nu niet meteen land, omdat die vervulling mogelijk nog iets verdere toekomstmuziek is.

Zoals Israël nu momenteel het land heeft, daarvan moeten we afblijven en geen uitspraken over doen. Maar de zogenaamde Palestijnen zullen nooit het land Israël erkennen.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/04/bizar-stille-tocht-voor-israel-in-rotterdam-niet-toegestaan-hamas-conferentie-gaat-wel-door/

Maar in hoeverre staat de politiek en Nederland nog openlijk achter Israël?

Hier lijkt het linkse socialisme, de van Agt gekte, de Duisenberg dwaling een grote slag te hebben toegebracht in de vrijheid die we hier nog zouden mogen uiten voor Israël.

Spyfromthesky

Anna op 03-05-2017 08:44

Spyfromthesky 23.32 uur. U spits het artikel wel heel erg toe op Nederland, met een nog verdere versmalling naar de PKN. Maar dit is een wereldwijd probleem wat samenhangt met de tijd waarin wij leven. Nedrland is maar een minuscuul onderdeeltje van de wereldwijde Christelijke gemeenschap.Ik was vorige week nog in Jeruzalem en daar zie je mensen ( christenen ) van over de hele wereld die nu (Na 1967 ) in heel Jeruzalem kunnen komen. Je loopt daar met je Bijbel in de hand en ziet hoe God vele profetieën heeft vervuld en bezig is met de laatste profetieën in vervulling te doen gaan..... En daar ligt de sleutel.....  

Het gaat hier niet om land of om de Palestijnen nee het gaat hier om een " oorlog" in de " onzichtbare" wereld.... Jezus staat op het punt terug te komen naar deze aarde..... en dat zal gebeuren in Jeruzalem op de Olijfberg. De grote tegenstander van God weet dit heel goed en heeft maar weinig tijd meer want de Joden komen terug naar hun land en dat is een belangrijk teken; het herstel van Israël. Lees  Jezus rede over de laatste dingen  maar.....

Nu gaat de tegenstander van God tekeer als een beest, en dat zal nog veel erger worden en in bovenstaande artikel lezen we hoe Hamas nu probeert om " schaapskleren" aan te doen.... maar het doel van Hamas is en blijft hetzelfde; de Joden eruit dood aan de Joden......Palestina " judenrein".!!!  Dit staat diametraal op wat God zegt; " ze zullen weer wonen op de Bergen van Israël en wijngaarden planten en zelf van de vruchten eten en drinken"

Dat verdraagt  de ongelovige mens niet... En de meeste gelovigen ( christenen) hebben daar ook moeite mee en geven God niet de eer en de ruimte om Zijn werk waar hij mee bezig is uit te voeren.... Pas op dat gedrag keurt God  af !  Men ( ook de gelovige christen ) is verblind voor het wereld gebeuren....... Open a.u.b. Uw ogen voor het grote werk wat gaande is.......Ook de VN is hierin helemaal fout bezig Israël krijgt de ene negatieve resolutie na de andere aangezegd.........want ach, die arme verdrukte Palestijnen ze hebben het zo moeilijk. en helaas zien ook vele " gelovigen " dit niet.....

Nou, ik kan u dit zeggen ik heb vorige week nog met " gewone" Palestijnen gesproken : ze vinden het prima zo ze hebben een goede  baan in de hotels en verdienen veel meer dan in hun eigen area's. De meeste Palestijnen willen niets met hun leiding te maken hebben, want omdat ze in de joodse delen van Israël fatsoenlijk hun brood verdienen worden ze door de fanatiekelingen gehaat.. jalouzie, en de leiding daar hebben ze geen goed woord voor over  corrupt en achterbaks..... ze zeggen in het Arabisch iets heel anders dan in het Engels.

De wereld maakt zichzelf klaar voor totale vernietiging ( oorlogen geruchten van oorlogen,  onthoofdingen, natuurrampen, ziekten, wetteloosheid, overstromingen stormen.... enz. Enz.) en gezien de destructieve wandaden van de islam, zal de islam in deze vernietinging een grote rol spelen en wereldwijd zal dit snel gaan.

Kijk naar europa in een paar jaar tijd wordt het overspoelt met de islam.... zgn " vluchtelingen" Trump en anderen kunnen wel bommen gooien maar zijn wapen arsenaal zal niet genoeg zijn om deze santanische krachten te verslaan.... dzee machten zijn bovennatuurlijk.... en heel veel mensen

Zeker ook in Europa Zullen hierin meegesleurd worden. Vergeet niet dat Israël de plaats is waar dit alles zich zal concentreren, de navel van de aarde de place to be..... Jezus komt daar terug op het moment dat het zo nijpend zal zijn dit niemand meer uitkomst zal zien.... in het uiterste.....Maar  tot onze troost; geloof in Hem, !!  en er zullen voor die tijd nog heel veel ,profetieën vervuld moeten worden, maar zegt Jesaja in die tijd zal het woord zeer snel gaan... dus wees waakzaam....! Shalom Anna. 

Tom Hendrix/Seneca op 03-05-2017 08:53

@Yerik: 18.16. uur, op 2/5. Ja, dat is ook een goeie!

willy op 03-05-2017 09:48

@Dewevoga : Laat ons hopen dat de VS tegenstemt !! Shalom

alfred op 03-05-2017 20:49

"Ongeveer gelijktijdig is er een document uit 1947 boven tafel gekomen, waarin een groep Joods-Amerikaanse juristen en rechters, waaronder een toekomstige rechter van het Hooggerechtshof, unaniem stellen dat Jeruzalem, Judea, Samaria en Galilea op grond van het internationale recht bij Israël horen."

Gebakken lucht dus.. zie je wel dat die zogenaamde claims helemaal nergens op gebaseerd zijn.

Spyfromthesky op 04-05-2017 00:30

Het laatste nieuws is dat Trump wel even een vredesregeling makkelijk ziet zitten. Oeps, hij zou toch niet de steen Jeruzalem gaan tillen? Het is te hopen dat Trump dan wijzer zal handelen.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2968826

En Jeruzalem zal de bedwelming zijn. En het blijft overeind staan dat er een Jeruzalem is dat opgedeeld moet worden.

Spyfromthesky

Rebellio op 05-05-2017 19:21

Laura H.'s man is in Irak gevonden. Laura als moslima zijnde, heeft nog iets goed te maken met haar god. Ze heeft haar man zwaargewond achter gelaten, en is naar Nederland gevlucht. Om deze actie zou haar liefhebbende man haar kunnen laten doden. Om dan 'in het reine' te komen met haar god is het juist een goede oplossing om een aanslag te plegen en 'martelaar' te worden. Dan kan ze gelijk nog een aantal mensen uitkiezen bij de 'hemelpoort' die wanneer ze overlijden gewoon ook naar de hemel mogen, dat heeft immers mohamet zelf gezegd. Is dit dan de rede (naast dat haar verhaal uberhaupt rammeld) dat ze nog vast gehouden wordt? Ik vraag me af in hoevere de mensen bij de IND enzo zich verdiept hebben in hun tegenstanders. Er zullen toch ook PVV-ers bij politie en justitie zitten? Men weet toch wel bij de Mossad wat er in de koran staat? En de israelische politiek die vraagt zich toch ook af wat de drijfveren zijn van de tegenpartij? Maar men wil een religieuse discussie vermijden in de politiek dat is 'off-topic'? Al zou men bij Hamas zeggen dat ze de vredelievendheid zelf zijn, ze blijven moslims en kunnen dus elk moment van hun leven grijpen naar de wapens. Om eens de prioriteiten te verschuiven en de gemaakte fouten in het leven te compenseren. Maar laten we daar maar niet over praten want dat is geen politiek... ?

AEO op 06-05-2017 00:04

@alfred,

Ik weet niet wat je bedoeling hier op dit forum is, maar lees je de reacties van de anderen hier wel? Want je gedraagt je gewoon als een kleuter die zijn zin niet krijgt. Je blijft maar tegen alle informatie van mij en anderen doordrammen dat het gebakken lucht is. Nou, je kan op je kop gaan staan, woedend stampvoeten of vanaf het balkon gaan staan schreeuwen en krijsen wat je wil, maar Israël is terug van weggeweest en is er nu om er te blijven, punt! Jeruzalem is en blijft de ondeelbare hoofdstad van Israël, en in de toekomst zal het zelfs de hoofdstad van de hele wereld worden.

Het lijkt me verstandig om daar nu al vast aan te gaan wennen!

Niemandalletje op 06-05-2017 16:43
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl