Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Erdogan dreigt Israël opnieuw met moslim invasie van Jeruzalem

Nog een voorbode van vervulling profetie: Iraanse minister Defensie dreigt Saudi Arabië te vernietigen

 

Niet voor het eerst heeft de islamistische Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan Israël openlijk gedreigd met een moslim invasie van Jeruzalem. Volgens Bijbelse profetieën is dit exact wat er zal gebeuren tijdens de allerlaatste fase van de eindtijd. Een andere voorbode van een profetie die al binnen enkele jaren in vervulling zou kunnen gaan is de door de Iraanse minister van Defensie toegezegde vernietiging van Saudi Arabië.

 

Erdogan trekt de laatste jaren regelmatig fel van leer tegen Israël. Tijdens een toespraak in Istanbul gisteren beschuldigde hij de Joodse staat van ‘racisme’, om vervolgens zijn eigen racisme wederom niet onder stoelen of banken te steken door te beweren dat ‘iedere dag dat Jeruzalem bezet wordt, een belediging voor moslims is.’ Daarom riep hij moslims wereldwijd op om naar de Al-Aqsa moskee te gaan massaal en de Tempelberg te overspoelen.

‘Wij zullen gebeden in Jeruzalem niet tot zwijgen laten brengen’

De Turkse dictator is ook boos dat Israël van plan is om het vaak oorverdovende volume van de Islamitische gebedsoproepen (de Muezzin) in het land aan banden te leggen, omdat veel niet-moslims daar last van hebben. ‘Het feit dat degenen die het hebben over vrijheid van meningsuiting deze maatregel zelfs maar goedkeuren door te blijven zwijgen is opmerkelijk. Wij zullen het tot zwijgen brengen van de gebeden in Jeruzalem niet toestaan,’ aldus Erdogan.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dat ‘degenen die in hun eigen land systematisch de mensenrechten schenden, geen preken moeten houden tegen de enige echte democratie in het Midden Oosten. Israël beschermt consistent de totale vrijheid van aanbidding voor Joden, moslims en christenen, en zal dat blijven doen, ondanks deze ongegronde laster.’

Erdogan waarschuwde ook president Donald Trump om zijn plan de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, niet uit te voeren. (1)

Bijbelse profetieën over het 8e wereldrijk

Vaste lezers weten dat ondergetekende gelooft dat het Turks-Ottomaanse wereldrijk het in de Bijbel geprofeteerde 8e wereldrijk is, het herstelde 7e, het ‘beest dat van zijn dodelijk wond genas’. Beesten zijn in Bijbelse profetieën zonder uitzondering symbolen voor imperiums, nooit voor individuele personen (met uitzondering van de ‘draak’ waarmee Satan wordt bedoeld).

Drie van de belangrijkste kenmerken van het eerste beest zijn de ‘ontkenning van de Vader en de Zoon’, het getal 666 (het meest heilige getal van Allah) en een ‘valse profeet’ (Mohammed), aan wie iedereen gehoorzaam moet zijn op straffe van vervolging en/of de dood.

Over 6 jaar is het exact 100 jaar geleden dat de laatste resten van het Turks-Ottomaanse Rijk –dat tussen 1517 en 1917 precies 400 jaar Jeruzalem bezette- officieel uitdoofden, reden waarom Erdogan en zijn islamistische AK Partij al velen jaren streven naar het herstel van het Turkse imperium in dat jaar. Internationale moslimgeestelijken hebben herhaaldelijk verklaard dat Erdogan in 2023 de leider van het echte Islamitische Kalifaat zal zijn.

2023 is vermoedelijk niet toevallig het vooralsnog waarschijnlijkste eind-jaar van de voor christenen bekende 1260+1260+30+45 profetische dagen (= jaren) profetie over het Joodse volk uit het Bijbelboek Daniël. Vanwege enige onzekerheden in de jaartelling en historische plaatsing van Daniël is het jaar 2042 een andere optie.

Invasie van Jeruzalem

Erdogan dreigde al vaker openlijk met een invasie van Jeruzalem, dat volgens hem ‘bezet’ wordt door Israël. Deze gebeurtenis wordt letterlijk voorzegd in onder andere het profetische boek Zacharia (hoofdstuk 14):

‘Dan zal ik alle volken (in de context: van ‘rondom’ (12:2), dus de volken rond Israël) tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden... zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg... dan zal de Olijfberg middendoor splijten... tot een zeer groot dal.... en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen.’ Uit het tweede deel van deze profetie blijkt duidelijk dat het om de ‘dag des Heren’ gaat, om de periode rond de Wederkomst, en dus niet om iets dat inmiddels al heeft plaatsgevonden.

Over het lot van de volken die Israël en Jeruzalem aanvallen is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’

De geprofeteerde vernietiging van Saudi Arabië (Babylon) door Iran (Elam)

In dezelfde week was er een voorbode te horen van de vervulling van nog een andere eindtijdprofetie. De Iraanse minister van Defensie, Hossein Dehghan, waarschuwde via een official dat Iran heel Saudi Arabië zal vernietigen, ‘met uitzondering van Mekka en Medina... Wij zullen geen enkel gebied onaangeraakt laten.’ Dat was een antwoord op de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die vorige week had gedreigd dat ‘wij niet zullen wachten totdat de strijd naar Saudi Arabië komt, maar wij eraan zullen werken dat die strijd in Iran plaatsvindt, in plaats van in Saudi Arabië.’ (2)

De toekomstige totale vernietiging van Arabië, de ‘hoer’ zetelend in Mekka (waar het met 7 megatorens uitgebreide Ka’aba complex –het grootste ter wereld- letterlijk ‘de berg Babel’ wordt genoemd), zal op de Rode Zee worden gehoord (Jeremia 49:21) en ook gezien (Openbaring 18 en 14). Alle volken die ‘haar’ (= de Ka’aba wordt door Arabische auteurs en mystici als een vrouw omschreven, en het zwart-met gouden kleed als haar ‘jurk’) ‘wijn’ (olie) hebben gedronken en zo overspel met haar pleegden (immers: de islam gaat rechtstreeks tegen alle Westerse waarden in, en toch doen we maar wat graag zaken met hen), zullen om haar treuren, omdat hun belangrijkste olieleverancier annex koper van tal van luxe goederen zal zijn weggevallen.

Volgens Openbaring zal er in de hemel echter grote vreugde zijn, omdat de zetel van de religie die op dit moment via onder andere ISIS en tal van andere moslim terreurgroepen een uitroeiingsoorlog tegen de christenen voert (en velen van hen onthoofdt, zoals ook in de Bijbel is voorzegd), eindelijk voorgoed zal zijn vernietigd.

Ondanks de belofte van de Iraanse minister van Defensie dit niet te doen, zal wel degelijk heel Arabië, inclusief de 'glorie van Kedar' (Mekka), worden vernietigd. Dit blijkt uit deze profetie: '... het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan...' (Jes.13:20). Arabieren slaan hun tenten op in Arabië, niet in New York, Brussel, Moskou of Rome (vaak genoemde andere opties voor de zetel van ‘Babylon’). De ultieme vervulling van deze profetie is de verwoesting van het eindtijd-Babylon, van Saudi Arabië, als de belangrijkste zetel van de islam.

Derde (of Vierde?) Wereldoorlog duurt 15 dagen

Nu Erdogan stap voor stap de absolute macht in Turkije naar zich toe trekt, is het goed mogelijk dat hij inderdaad de islamitische heerser zal worden die het 8e eindtijdrijk zal aanvoeren, of dit tenminste zal herstellen. Dat herleefde islamitische wereldrijk krijgt volgens Openbaring slechts één profetisch uur (= ruim 15 dagen) de macht om de laatste Holocaust te ontketenen en het Midden Oosten en de hele wereld in de meest vernietigende oorlog ooit te storten, die zijn apotheose zal kennen in het beruchte ‘Armageddon’.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de vernietiging van Saudi Arabië door Iran in deze allerlaatste periode plaatsvindt, of enige tijd eerder.

 

Xander

(1) World Israël News
(2) Zero Hedge

Zie ook o.a.:

20-04: Islamitisch Kalifaat symbolisch opgericht: Erdogan onthult tulband eerste Ottomaanse sultan (/ Symbolische wederoprichting islamitische Turks-Ottomaanse Rijk)
22-01: Moslimleiders: In 2023 leidt Turkse president Erdogan het Islamitische Kalifaat

2016:
25-08: Exact 500 jaar na eerste Turkse veroveringsoorlog is nu de tweede begonnen

20-07: (/Wereldfederatie Moslimgeestelijken verklaart Erdogan de facto tot hoogste afgezant Allah op Aarde)
26-05 (/ Proxy leger van Obama, Erdogan en Saudi’s roeit christendom Midden Oosten uit)

2015:
27-12: Komt de Apocalyps door zichzelf vervullende profetieën?

23-07: Turkse premier herhaalt in toespraak dat Ottomaans Rijk hersteld wordt
28-05: Turkse premier en president beloven gezamenlijke moslimaanval op Israël (/ Turkse leiders gaan verenigd islamitisch wereldrijk oprichten)
16-05: President Erdogan belooft in toespraak Turkse invasie van Jeruzalem
20-03: Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat (/ Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij)
29-01: Shia moslims verwachten snelle komst Mahdi nu Saudische koning dood is (/ De opkomst van het geprofeteerde 8e wereldrijk in 2023)

2014:
21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan

27-08: Unie moslimgeestelijken kondigt in Turkije pan-islamitische confederatie aan
21-08: Moslim Broederschap verklaart Turkije tot centrum Islamitische Kalifaat
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)

2013:
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon

2011:
08-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)

07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.
Reacties

Pier op 09-05-2017 15:52

Volgens Siener van Rensburg zal 'een Turk' de derde wereldoorlog beginnen.

Tabris op 09-05-2017 15:53

"Volgens Openbaring zal er in de hemel echter grote vreugde zijn, omdat de zetel van de religie van Satan eindelijk voorgoed zal zijn vernietigd."

Op aarde zal er ook vreugde en eindelijk vrede zijn!

Levi op 09-05-2017 16:18

Bijzondere tijden! Zie uit naar Uw Redder!

Hubo op 09-05-2017 17:39

De 'bezetting' van Jerusalem ligt natuurlijk in de hele islamitische wereld gevoelig en dat leidt dan al gauw tot dit soort retoriek.Zolang Turkije niet de volledige zeggenschap over Syrië heeft,zal dat voorlopig niet zo'n vaart lopen en vooralsnog is Erdogan niet iemand die in het buitenland grote groepen in beweging kan brengen.Bovendien heeft hij het druk genoeg met de koerden en daar zal hij voorlopig nog wel niet klaar mee zijn.En hij wekt nog wel een vitale indruk,maar de tijd begint te dringen,want zo langzamerhand begint hij ook een dagje ouder te worden.Ik weet niet of er al kandidaten zijn om hem op te volgen,die net als hij zo hun stempel op de politiek te drukken.Vaak krijgen die onder dit soort leiders weinig kans.

Infidel4U op 09-05-2017 17:55
Dus Iran vernietigt Saudi-Arabië en Iran en Turkije worden vernietigd door Israël. Hosanna, er is nog hoop.
frits op 09-05-2017 18:16

Bidt Jeruzalem de Vrede toe.

JP op 09-05-2017 18:50

Afgelopen week was er een nieuwsbericht dat Saudi Arabie vele miljarden gaat investeren in Amerkaans wapentuig. En Erdogan wordt voorlopig door niets of niemand tegen gehouden. De hele wereld staat erbij en kijkt er naar. 

rexmundi op 09-05-2017 19:17

Iraanse minister van Defensie toegezegde vernietiging van Saudi Arabië, zou zeggen ga je gang.

Israel vernietigen is een andere zaak,Erdogan kan beter een kopje thee drinken inplaats ruzie te zoeken met Israel, anders komt hij bedrogen uit.

cefas op 09-05-2017 20:53

Ook Damascus zal in deze fase op 1 dag vernietigd worden.

Rom op 09-05-2017 21:53

We zullen wel zien waar deze hekseketel in uitmond.Maar éen ding is zeker,dat ook de tegenstanders moeten meehjelpen de profetie zoals die in de bijbel beschreven staan te vervullen.

Psalm 91 is mijn houvast!

Rom op 09-05-2017 22:00

5777=40

5778=70

Wat gaat dit jaar ons brengen?

AEO op 09-05-2017 22:10

Net zoals destijds Hitler Duitsland naar de ondergang voerde, zal Erdogan nu Turkije naar de ondergang voeren.

En zoals ik hier al eens eerder heb gezegd, ga niet naar Turkije op vakantie, het is er niet veilig. Er zijn zoveel andere landen die een bezoek meer dan waard zijn. Neem nu het Noorden van Finland in de winter, Lapland. Het is er sprookjesachtig mooi en je hebt er een goede kans om het Noorderlicht te zien, dat misschien wel het mooiste natuurverschijnsel op aarde is! Ook het Noorden van Noorwegen is in de winter prachtig, en daar heb ik een paar keer het Noorderlicht gezien. Israël is ook een zeer bezoekwaardig land, al die plaatsen die al bekend zijn uit de Bijbel. Of wat te denken van het Portugese eiland Madeira met zijn prachtige natuur, lekker eten en een zeer vriendelijke bevolking.

Pieter A Meijer op 09-05-2017 22:58

Hubo 09-05-2017     17:39;

Shalom.

De drukte die de islamieten maken over Stad en Land; is volledig misplaatst.

Nl: Recentelijk heeft het "Hof van Beroep in Parijs vastgesteld dat Jerushalaim en het bijbehorende land (incl. hetzg. Jordanië) tot de staat Israël behoren.

In dezelfde tijd hebben de Kurden ook hun staat van de Volkerenbond verkregen. Nl direct na de 1ste WO.

Dhr. Churchill heeft daar een stokje voor gestoken. In de 40er jaren vorige eeuw en onder druk van de UNO, is de lan-verdeling pas ontstaan.

Shavuah Tov. Goede week.

Yerik op 09-05-2017 23:44

@ AEO op 09-05-2017 22:10. I.d.d., maar ik hoorde dat er die streken ook al ontsierd worden door hoofdoeksjes en dus vergiftigd zijn door de islam.

Als morgen de islam er niet meer zou zijn, zou wereldwijd 97% van de oorlogen, opstanden, ellenden, terreur, ontvoeringen, honger, verwoestingen, martelingen in de wereld op slag verleden tijd zijn. Het geloof van de 'liefde en vrede' ... oorsprong: de afgrond, waar de duivel regeert.

Maar ieder weet dat gelet de verkiezingen, veel mensen er voor kiezen.Herinner u slechts de gelijkenis van de brede en smalle weg.Maar... er kòmt een einde aan!De duivel en zijn benden gaan terug naar de hel!, maar helaas "wachters op den morgen; den morgen, ach, wanneer?" (Ps. 130:3 ber.)

AEO op 10-05-2017 01:27

Ja Yerik, die islam is het grootste probleem dat de mensheid heeft. En inderdaad zie je in Noorwegen ook al hoofddoekjes, ik heb er twee gezien in Trondheim, maar verder naar het Noorden heb ik er geen één meer gezien, in Fins Lapland ook niet. Zover ik weet is Madeira nog steeds vrij van hoofddoeken. Ik was er in oktober 2010, en ik heb er zelfs niet één gezien. Israël is een bijzonder land, dat helaas rotburen heeft. Ik vond er een grote verscheidenheid aan landschappen en vele Bijbelse plaatsen. Zo was ik ook eens in het dal van de Soreq, waar de Ethiopische kamerling gedoopt werd. Er is vaak zo'n welles/nietes strijd, of de doop door onderdompeling of alleen maar met besprenging van water moet gebeuren. Ik denk dat de doop niet persé door onderdompeling moet gebeuren, want dat was in de Soreq zelfs niet eens mogelijk, omdat het water er veel te ondiep voor is. Als je de Soreq ingaat komt het water je misschien net tot aan de enkels. Ik ben vier keer in Israël geweest, en ik ben bijna overal geweest, tot zelfs in Gaza toe, maar toen was het nog in Israëlische handen.

De ontwikkelingen in de wereld gaan momenteel zeer snel. Het is zeer onrustig, opeens weer de oplaaiende bedreigingen door Noord Korea, maar ook de verwoestingen op meerdere plekken in het Midden Oosten. En het treft allemaal de vijanden van Israël, en ik zie dat als oordelen, lees Ezechiël 28:25 en 26 maar eens. En verder kunnen we Matthéüs 24 natuurlijk gewoon naast het nieuws leggen. Als ik verder nog eens die toespraken van Erdohitler zie, dan kan ik die gewoon naast de filmbeelden van dat irritante mannetje met die snor van 75 jaar geleden leggen.

Die Erdohitler is gewoon bezeten van macht, en daarom wordt hij ook steeds extremer. Ondanks alles gaan er helaas nog steeds mensen met vakantie naar Turkije, want het is zo goedkoop! Ze staan er helemaal niet bij stil, dat het geld dat ze daar uitgeven, gebruikt wordt voor misdadige doeleinden. Met vakantie in dat land financiëer je ook de oorlog tegen de Koerden en de aankoop van nog meer wapens.

Pieter op 10-05-2017 02:31

2023 het zoveelste armageddon jaar??

Er waren al velen data eerder gewewat dus ik denken dat ook dit weer niet doorgaat.

maria op 10-05-2017 08:18

Rom op 22.00 uur

Kijk eens naar de uitleg van de sterren constellatie op 23 september, door onder andere Scott Clarke ( Youtube ) heel bijzonder  !!

Qromwel op 10-05-2017 10:59
Qromwel op 10-05-2017 11:34

@Mod: Waar staat in de Bijbel dat er een invasie IN Jeruzalem zal plaatsvinden? Wel dat zij zich aan deze steen deerlijk zullen verwonden. De Islamitische volken zijn al wel bezig zich in dat verwonden te oefenen. Zal Damascus (Damaskus) van de kaart geveegd worden door Israelische kruisraketten? Daarnaast is ook de inzet van het neutronen wapen mogelijk. 

 

Beste Qromwel:  dat staat letterlijk in het artikel te lezen: ...'  tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen geplunderd...' (Zach.12:2)  Mod.

T.D. op 10-05-2017 11:37

Xander, een vraag: Je zei in jouw artikel dat volgens Openbaring één profetisch uur hetzelfde is als ruim 15 dagen. Kun je dit nader verklaren? Ik ken deze uitleg n.;l. niet. 'Heb er ook nog nooit van gehoord. Dus gaarne uitleg. Je mag mij ook e-mailen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Beste TD:

Dat 1 profetisch uur ruim 15 dagen is, is simpel om te rekenen op basis van het bekende concept dat 1 profetische dag = 1 jaar, zoals de 70 jaarweken in Daniël 70x7 = 490 jaar zijn, en ook de in het artikel genoemde 1260+1260+35+45 dagen dus jaren zijn (de Bijbel is consistent! Als in de jaarwekenprofetie 1 dag = 1 jaar, dan ook in de 1260..etc.. profetie). Eén profetisch uur is dus 1/24e van een jaar, en dat zijn ruim 15 dagen, en zelfs precies 15 dagen als wordt uitgegaan van een Bijbels jaar van 360 dagen. Mod.

Rhenania op 10-05-2017 11:37

Deze man, dit nietig schepsel met een zeer grote mond, zal "van een kouwe kermis thuiskomen"indien hij het waagt om Gods oogappel aan te tasten. Velen, voor hem, hebben dit reeds gedaan, zie Syrië en zie wat daarvan nu is terecht gekomen.

Qromwel op 10-05-2017 11:48

Wie gelooft in Jezus Christus, in Zijn Woord, Hem op zijn Woord, op Hem vertrouwd, hoeft nergens bang voor te zijn. Fasciunerend, meemaken hoe de Profetieën vervuld worden! In verband met hedendaagse profeten; men leze (o.a) dit: (©HSV 2010) Deut.18:22: 22Wanneer die profeet in de Naam van de Heere spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

willy op 10-05-2017 11:50

Jeruzalem blijft een teer punt en zal tot de laatste oorlog leiden. Nu Erdogan zijn Europese droom mag opbergen richt hij zijn ogen weer op Israel en we zullen zien wat er van komt ! Shalom

Yerik op 10-05-2017 12:26

@ AEO op 10-05-2017 01:27

Wat denk je van deze geijkenis:

https://ixquick-proxy.com/do/show_picture.pl?l=nederlands&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fshoebat.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Fc1-copy1.jpg&sp=d3e49df9189c724647dbabb401b6c1b8

Laat er iets aan veranderd zijn, maar toch...

Overigens zag ik laatst een documentaire hoe Hitler aan de macht is gekomen. De overeenkomsten met Edohitler zijn 75% !

Groet van Yerik.

Dewevoga op 10-05-2017 17:41

@T.D.

365 : 24

Hubo op 10-05-2017 18:22

Pieter A Meijer.9 mei

Ik heb de vrijheid genomen het woord 'bezetting' tussen aanhalingstekens te plaatsen.De Volkerenbond is van voor mijn tijd.

Op 3 punten is het voor de Islam een kwestie van geloof.De historische wortels volgens Mohamed en de Koran.De periode waarin Jerusalem deel uitmaakte van Islamitisch bestuur en de opvatting dat als de mensen maar tot het juiste inzicht zouden komen,het allemaal nog wel goed kan komen op aarde.

Op zich is er wel wat ruimte voor een meer seculiere pragmatische benadering vanuit de Islam,maar het zal wel even duren voordat daarvoor een brede basis is en voorlopig zal het ze politiek nog wel goed van pas komen van tijd tot tijd de bezetting van Jerusalem retorisch van stal te halen.En het lijkt erop dat de huidige polarisatie ook de machthebbers in Israël wel goed van pas komt.

Persoonlijk voel ik geen bijzondere betrokkenheid bij Jerusalem,het jodendom,de christelijke beleving of de wereld van de Islam.Ik plaats het woord bezetting tussen aanhalingstekens,maar het gaat me te ver om de betrokkenheid van de wereld van de Islam bij Jerusalem misplaatst te noemen.

Qromwel op 10-05-2017 18:24

Qromwel op 10-05-2017 11:34: @Mod: Dit staat in mijn Bijbel (©HSV2010): 

Jeruzalems redding

121De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.

 

2Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

4Op die dag, spreekt de Heere, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.

5Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermachten, hun God.

6Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapelhout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.

 

7En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dandie van Juda.

8Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de Heere voor hun ogen.

Belofte van de Geest van de genade

9Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

10Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

11Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.

12Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,

13het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,

14al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

 

Vraag: Uit welke bijbelvertaling citeert u?

Naar het geloofsforum en stel uw vraag daar. Mod

Qromwel op 10-05-2017 19:13

@Mod: Wordt in Zach. 14 niet een andere gebeurtenis beschreven dan in Zach. 12?

Dit zijn onderwerpen die u met uw medegasten kunt onderzoeken op het geloofsforum. Mod.

Sjuad op 11-05-2017 09:13

Erdogang is niets meer dan een zielige opruier die  is geknuffeld door een vriendengel van Jibriel.

Sjuad op 11-05-2017 09:18

Beste TD:

Dat 1 profetisch uur ruim 15 dagen is, is simpel om te rekenen op basis van het bekende concept dat 1 profetische dag = 1 jaar, zoals de 70 jaarweken in Daniël 70x7 = 490 jaar zijn, en ook de in het artikel genoemde 1260+1260+35+45 dagen dus jaren zijn (de Bijbel is consistent! Als in de jaarwekenprofetie 1 dag = 1 jaar, dan ook in de 1260..etc.. profetie). Eén profetisch uur is dus 1/24e van een jaar, en dat zijn ruim 15 dagen, en zelfs precies 15 dagen als wordt uitgegaan van een Bijbels jaar van 360 dagen. Mod.

De enige kloppende berekening van tijd is deze; Het is 6x666 jaar geleden dat van Abram/ham.

Chronologiesch van ca 1985vc tot Anno 2011 daar komen 7 jaren bij,, Anno 2018.

Sterker nog met bijbelse tijden gerekend is de komende periode van 6 maanden een beroerde tijd,,,,

Ge van kessel op 11-05-2017 10:03

Er zijn mensen die beweren dat Jordanian Prince El Hassan de mahdi zal worden. Zie: http://www.whiteoutpress.com/timeless/is-jordanian-prince-el-hassan-the-anti-christ/

We kunnen het beter allemaal maar afwachten wat er gaat  gebeuren.

Stan op 11-05-2017 18:57

Wat zijn jullie toch bang en onwetend.

Er is nog nooit een moslimland zomaar een land binnen gevallen en oorlog gevoerd. Maar het westen(wij dus) hebben dat continu gedaan en wij hebben miljoenen mensen vermoord. Het gaat zelf zo ver dat wij ons eigen volkeren hebben vermoord. kijk maar naar de eerste en de tweede wereldoorlog. Hier hebben wij 100 miljoenen mensen vermoord. Wij weten heel goed hoe wij anderen kunnen vermoorden. Islamitische terroristen bestaan ook niet(zo worden ze genoemd), deze terroristen zijn pionnen van het westen. Ik wil islam niet verdedigen maar als moslims terroristen waren dan waren we allemaal allang dood.  

Wat ook een feit is, is wat destijds met de joden is gebeurd(holocaust) wordt nu toegepast op de Palestijnen, notabene door de joden die zelf de holocaust hebben meegemaakt. Die zouden heel goed moeten weten hoe erg het is. 

Tijdens de tweede wereldoorlog zijn 2 enige landen die joden met open armen hebben ontvangen Marokko en Turkije. Enkele rijke joden zijn gevlucht naar Amerika. 

Bob Fleumer op 12-05-2017 15:28

Ik lees hier de reacties en dan is het mij angstig ten moede, zoveel mensen die het heil van boven verwachten en ondertussen niets doen.

Ik heb wel eens gelezen god helpt alleen diegenen die zicht zelf helpen. Ik vind trouwens dat als god echt zou bestaan hij zich wel eens wat beter om de wereld zou moeten bekommeren, ik bedoel je kunt wel iets scheppen maar je moet er wel bij blijven de wereld is wat dat betreft net croma. Als god nu nog steeds niet in de gaten heeft hoe het er hier op aanrde aan toe gaat hebben we van hem ook niets te verwachten, amen.

Maeva op 12-05-2017 15:50

Ik weet niet waar u het vandaan heeft, dat 666 het meest heilige getal van Allah is. Graag zou ik dat van u vernemen. Wel is het zo,  dat  de geometrische vorm van dit nummer de Hexagram is, die niet voor niets 6 puntig is. 

Ge van K op 12-05-2017 22:28

Hi Stan, heb je geen scholing gevolgd of lag je te slapen tijdens de les? Weet je wat de Turken allemaal hebben gedaan en hoeveel landen ze zijn binnen gevallen?

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl