HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Pasen goed voor uw cholesterol of.....

We vieren het elk jaar in het Westen en bijna iedereen heeft een vrije dag of we plakken er nog wat dagen aan en gaan erop uit. Bij mooi weer zitten we aan de barbeque in de tuin.


We tikken een eitje weg en gaan met elkaar aan de praat over Pasen.
Wat is uw ervaring met Pasen.
Vertel het zo dat het voor een niet- gelovig mens  te begrijpen is.
Aan u het woord.

(De 'invalkracht' voor) Xander
 
Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
Scrutinizer op 16-04-2017 19:49

Voor mij was Pasen steeds een gezellig familiefeest.

Als kind kreeg ik dan eitjes, die volgens mijn oma door de klokken van Rome en volgens mijn ouders door de paashaas gebracht zouden zijn. Erg verwarrend allemaal maar de Belgische chocola smaakte er niet minder om, so what me worry?

Later ontdekte ik dat zowel het konijn (ja, geen haas) als de eitjes vruchtbarheidssymbolen waren op de dag dat Ishtar (spreekt uit: Iester vgl. het Engelse Easter), de godin van de vruchtbaarheid geeerd werd. Sinds keizer Constantijn Europa kerstende, besloot hij andere betekenis te geven aan de bestaande feestdagen die gewoon doorgingen als voorheen (kwestie van het volk te paaien). Nu, het zal mij een worst wezen want ik zie Jezus enerzijds los van het instituut kerk anderzijds. Dus overtuigde deelname aan aardse rituelen verzonnen door de kerk maken van iemand m.i. an sich geen beter Christen. God zal wel andere prioriteiten hebben cq. criteria hanteren bij de boordeling of een overledene de hemel in mag of naar de hel gaat.

Kortom, ik koester grote sympathie voor allerhande Christenen (zowel Kopten, Orthodoxen, Katholieken e.v.a.) maar voor mij blijft pasen vooral een chocoladeeierenfeest.

veteraantje op 16-04-2017 20:05

Pasen....de dag dat jezus aan de hele wereld liet zien dat hij de dood overwon... Er is niets om bang voor te zijn lieve mensen.

Blijf voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien.

De wereld kent al ellende genoeg.... Heb elkaar lief zoals je broers en zussen, dus ook hoe moeilijk het ook is, ook je vijanden.

Bij deze team van xander wens ik jullie Gods zegen toe en hoop ik dat wij nog lang van jullie mogen genieten. Veel liefs voor allen. Grt veteraantje

frits op 16-04-2017 20:26

Voor mij was pasen de dag dat Jezus voor alle mensen is gestorven en opgestaan. Samen met mijn gemeente hebben wij deze dag gevierd. Met zang, prediking en samen eten en drinken. De Hemelse Vader is goed, door ons de Heiland te zenden. Neem Jezus in je hart aan en je hebt eeuwig leven. Doen...

John1 op 16-04-2017 20:34

Pasen is voor mij het opstaan uit de dood van Jezus Christus. Op goede vrijdag is Hij als onschuldige gekruisigd voor de zonde van de mens. Dit is niet zomaar iets, dit is een ultieme liefdesverklaring van God naar de mensen. De huidige gebruiken en symbolen met Pasen zoals eieren, konijnen en kuikens is een heidens gebruik.

Het leidt af van de waarheid en de opgroeiende kinderen leren niets meer over het ware verhaal van Jezus. Pasen is het belangrijkste christelijke feest en moet op gepaste wijze gevierd en herdacht worden. Lekker eten mag maar moet niet de boventoon voeren.

Want eten met dit soort dagen doe je met familie en of vrienden. En na Jezus zijn je naasten het belangrijkst. Het is super als je het gezellig hebt met eten en het samen zijn maar de essentie van Pasen is het ultieme offer aan het kruis en de wederopstanding van Jezus Christus. ik wens dan ook Xander en een ieder die deze site bezoekt een gezegend Pasen. 

Stan op 16-04-2017 20:39

Zo lang we denken dat we de wereld alleen kunnen redden door geloof is deze wereld reddeloos verloren.

Maitreya op 16-04-2017 20:46

Pasen is een van drie voorjaarsfeesten waar een zegening aan de mensheid wordt gegeven. Pasen, volle maan in de Ram: het Christusfeest. In mei wordt het Wesakfestival van de Boeddha gevierd in de Stier, in juni het festival van de mensheid in de Tweelingen. Bij elkaar zijn ze in zekere zin een uitdrukking van de drie-eenheid. De drie energieën vertegenwoordigen wil (1), liefde (2) en actieve intelligentie (3). In puur christelijke taal respectievelijk Vader, Zoon en Heilige Geest. Met het Wesakfestival wordt de wijsheid gevierd, of het doel dat verbonden is aan de wil.  Het feest van de mensheid draait om aspiratie (geloof).

karola op 16-04-2017 21:07

ik wens jullie allemaal een heel liefdevol pasen voor mij is dit helaas een pasen met veel tranen,ik heb een vorm van tinnitus gekregen waardoor ik heel de dag geluiden hoor die ik niet wil horen

vooral de nachten zijn zwaar ik bid god om hulpen hoop dat het iets beter wordt.vrde geluk en gezondheid zijn de belangrijkste dingen in het leven

Shalom

Beste Karola dat is een nare aandoening, sterkte en beterschap. Mvg. Mod.

henk Boskamp op 16-04-2017 21:09

Ik vier Pasen niet. Jezus, en het daarmee christendom, is een valse profeet van wat daarvoor het jodendom was. Ik ben van mening dat je dicht bij de bron moet blijven.

ben wel blij met de vrije dag ;)

Anna op 16-04-2017 21:10

Paasfeest is de grootste gift van God de Vader aan de mensheid. Hierdoor wordt de hele wereldgeschiedenis ten gunste beïnvloed.

God heeft de wereld geschapen volmaakt zonder enig kwaad of zonde alles was perfect.De mensen die in die perfecte tuin / wereld mochten leven waren Adam en Eva. God had hun verboden van een boom te eten, dit was een proefgebod.....

Maar ze luisterden liever naar de slang ( symbool van het kwade en de mens had  de mogelijkheid om nee te zeggen maar deed het niet ) en ze aten van die boom, zij werden ongehoorzaam hierdoor kwam het kwaad in de wereld.... God kan geen relatie hebben met mensen die kwaad doen, en daarom beloofde hij aan Adam en Eva dat er een middelaar zou komen die voor alle mensen die in deze middelaar geloofden behouden zullen worden.... een middelaar die alle schuld en zonde zou dragen voor de ongehoorzaamheid van de mensen...

 Nadat de mensen uit de volmaakte tuin weg gestuurd waren kwam er veel kwaad over de wereld...... God had zelfs berouw dat hij de mensheid geschapen had.... Hoeraan zien we dat we een levende God hebben... Onze God heeft emoties.......! en hij besloot om de mensheid te verdelgen...... Maar een man en zijn familie vond genade in zijn ogen dat was Noach. Hij overleefde met zijn gezin de zondvloed....God sloot een verbond met Noach dat hij de wereld nooit meer door regen zal verdelgen vandaar de regenboog dat is hiervan het teken.....

 Maar ongeveer 300 jaar na de zondvloed ging het weer mis met de mensheid. Toen leefde Nimrod hij was een bouwer en jager en hij bouwde de toren van Babel. Dit was een zgn ziggurat ( zijn er nog vele van in het MO ) bovenop deze torens ging de priester klasse  ( ingesteld door Nimrod) niet de Schepper  maar de schepping vereren..... men ontwikkelde een nieuwe godsdienst tegen de wil van God....

Ook was Nirod een jager , en hij jaagde op mensen die niet zijn zelf bedachte religie aan hingen....... Nimrod was een absolute machthebber.... zowel een politieke  als religieuze dictator.....en Babel staat nog steeds  synoniem voor het grote kwaad.......... Abraham zijn vader Terach diende ook deze afgoden..... zij  woonden immers in Ur der Chaldeen ( Babylon) en God haalde Abraham daar weg en bracht hem naar een land dat hij hem wijzen zou...... en waarvan God ook zegt dat dit land van Hem is......... 

Toen greep God weer in en begon met een man.... Abraham. Hij riep Abraham weg uit dit zondige Babel, het Babel waarmee in de Bijbel  de huidige wereld en geld en goed en economische machten ( de NWO!) wordt vergeleken. 

God beloofde aan Abraham vele dingen 3 haal ik eruit. 1 Ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal met u een verbond oprichten een eeuwig durend verbond......  en uw nakomelingen zullen  niet te tellen  zijn..... 2 Ik zal u dit land geven tot een eeuwig durenden bezitting........ . 3 . In U zullen all de volkeren des aardbodems gezegend worden......( dat zal later Jezus worden!) 

Deze laatste belofte is voor ons " heidenen " cruciaal.  Op Gods tijd is via  de nakomelingen binnen het verbond met Abraham ( Izak, Jacob, Juda, David, ) Jezus...... de Messias geboren. Jezus is de in het paradijs beloofde middelaar die zonder zonde is  en nooit verkeerde dingen heeft gedaan.Jezus die de zonde van de wereld en van de mensheid op zich wilde nemen zodat , indien je in hem geloofd zal leven.... tot in eeuwigheid....

Hij is geboren in Bethlehem dat herdenken we met kerstfeest..... hij groeide op in Nazareth en toen hij als Rabbi met dicepelen rond hem ging preken, ging hij wonen in Caparnanaum..... Hij heeft vele wonderen en tekenen gedaan mensen genezen, blinden de ogen. Geopend de storm op het meer gestild, hongerigen testen gegeven zelfs doden opgewekt. Deze. Tekenen vwezen alleamaal op het komende koningkrijk van Vrede en gerechtigheid......

Van deze Wonderen waren duizenden mensen getuigen... en ze vereerden hem en liepen hem  na.... Maar de toenmalige heersende religieuze  klasse, het sanhedrin was jaloers.... en nijdig op hem, toen hij de laatste week in Jeruzalem kwam om het Pesach feest te vieren ging de menigte mensen hem zelfs als een Koning inhalen in de stad....  

En dat was al geprofoteerd Door Joël dat dit zou gebeuren.... en hij is ook koning en dat wisten de mensen toen heel goed, want hij stamt uit het geslacht van koning David.... maar door dit eerbetoon werd het sanhedrin steeds kwader... en ze besloten om hem te laten berechten z' on oproerkraaier kon wel eens een opstootje veroorzaken tijdens het Pesach en dan zouden de Romeinen Die toen de baas waren in Jeruzalem ingrijpen en dat zou hen hun baantje kosten...

Zo gezegd zo gedaan op Goede vrijdag werd Jezus door een van zijn volgelingen verraden en door de romeinse soldaten en de Joodse leiders  gevangen genomen..... Door Pontius Pilatus' werd Jezus veroordeeld terwijl hij zelf zei geen schuld in hem  te vinden maar Pontius Pilatus' was een zwakkeling en bang.... en gaf Jezus na geseling en bespottingen over aande joden van het sanhedrin  om de joden gerust te stellen,  hij gaf hem over om hem te kruisigen...  een vreselijk pijnlijke dood door verstikking....

Op het moment van het lijden en sterven heeft Jezus alle schuld van de zonden van de mensheid gedragen en is er genoeg doening bij de Vader gedaan... Zijn  Vader in de hemel accepteerde zijn offer als onschuldig lam..........en door in Jezus te geloven , hem te aan bidden, hem te volgen zo Zijn Vader ons dat geboden heeft kunnen wij nu ook tot de vader komen en zijn wij gereiningd van alle zonden.......

Jezus is door de Romeinen gekruisigd..... en zijn graf werd bewaakt zodat er niets mee zou gebeuren.... maar op de derde dag is hij opgestaan uit de dood...... en door velen gezien.... en heeft hij met velen gesproken...

Dat is Pasen ; de Heer is waarlijk opgestaan!!!! hij heeft de dood overwonnen.... zodat wij mensen nu ook tot zijn Vader in de hemel kunnen komen..... en mogen bidden Onze Vader die in de hemelen zijt... uw naam worde geheiligd...... uw koninkrijk kome........ ja Jezus werk is nog niet klaar.....

Jezus heeft na zijn opstanding geproken over de dingen van zijn Koninkrijk  over de toekomst zeker Ook over zijn toekomst.... Juist over de toekomst ! Want dit middelaars  werk van Jezus is nu wel klaar en dit was volmaakt klaar toen hij zei; " Het is volbracht"  maar er komt nog een tijdperk aan...... de tijd van Zijn koninkrijk op aarde......want deze tijd dat nu " in Abraham" alle volken van de aardbodem gezegend zullen worden is maar een tijdelijke gebeurtenis......

Nu al wel 2000 jaar en  Nu wordt aan alle " heidenen " het evangelie  verkondigd, en dat gaat zeker tegenwoordig met de moderne communicatie middelen heel  snel maar Jezus komt terug als de Leeuw uit de stam van  Juda, om te oordelen de levenden en de doden.... Om de troon van zijn vader David te bezitten, en die staat niet in de hemel maar die stond op aarde in Jeruzalem...... dat heeft Gabriel immers aan zijn moeder Maria beloofd....

dan zal hij regeren als Koning vanuit Jeruzalem en dan zullen alle volken opgaan naar Jeruzalem en dan zal van daaruit de thora geleerd worden.... Het  koninkrijk van gerechtigheid en vrede.... komt er aan..... Johannes " plakt " er een tijdperk aan ( 1000! Jaar ) Dan zal er vrede en gerechtighied op aarde zijn en de oorlog zal niet meer worden geleerd.... en de wapens zullen worden omgesmolten tot ploegen.........

Dat is onder andere ook de reden waarom het joodse volk nu terug keert naar Israël.. Daar zullen ze hun Messias hun koning ontmoeten.. die ook onze koning is.... nu zijn ze hiervoor nog verblind ( nu is het de tijd van de heidenen ) maar dan zullen ze net als bij Jozef hem ; Jezus zien en kennen en om hem weeklagen.... 

Maar  vergeet niet en nooit........God, de Vader van onze Here Jezus Christus, laat nooit varen ( los) wat Zijn hand ooit is begonnen........ !!!! En God is begonnen met een volmaakte hemel en een volmaakte aarde en zo wil hij het ook weer terug hebben.... de eerste bladzijde van de Bijbel is dezelfde als de laatste bladzijde van de Bijbel....Maranatha!!!!! 

Nikola op 16-04-2017 21:32

 

Als mens was Jezus doodsbang voor de afschuwelijke, lichamelijke dood die hij ging sterven. Als Godmens wist Hij dat Zijn sterven winst was; dat het beste ging komen.

Met Zijn dood werd een brug geslagen tussen het oude en nieuwe Jeruzalem. De bewoners in het paradijs konden nu hun intrek nemen in de (onderste) hemel. De erfzonde 'hoogmoed' van Lucifer, en de erfzonde 'ongehoorzaamheid' van Adam had Hij met Zijn dood op teniet gedaan.

Lies op 16-04-2017 21:38

Het paasfeest is voor mij vooral het feest van vergeving en de dood en opstanding van christus . Verder geen paas ei gezien nog. Ben wel snot verkouden met als bonus een flinke dosis koppijn. fijne pasen allemaal  

anora op 16-04-2017 22:04

Met Pasen moet er sinds een paar jaar ook gegourmet worden, en is het ook een vreetfestijn geworden. De supermarkten varen er wel bij.

Yerik op 16-04-2017 22:21

Xander, je doet dit met de allerbeste bedoelingen. Daar ben ik van overtuigd. Als je vraagt naar de Ervaringen met Pasen, mag ik dan ook de ervaringen van de rest van het jaar daar bij voegen? Die ervaringen zijn zo langzamerhand: het heeft geen zin om, ondanks de opdracht het evangelie te verkondigen (bijv. Matt. 28:19), ongelovigen de grote ernst van hun verlorenheid en de noodzakelijk tot redding in Jezus Christus onder de aandacht te brengen.

Neen, ik beweer niet dat je dat niet moet of mag doen, maar ik vraag me af wat voor zin dat heeft, zeker nog in deze tijd van afval. Ik denk aan bijv. Spr. 1:7b (St. vert. 1637), welke nog een zwakke tekst is bij teksten uit het N.T. Ik zou werkelijk niet weten hoe ik aan niet gelovige mensen moet schrijven welke rijkdom de dagelijkse omgang en het leven met God is, zodat zij het begrijpen.

Dat is trouwens niet te beschrijven. Maar fafgezien daarvan: als men toch niet wil en God ieder mens vrij laat, moet ik dan ondanks al mijn pogingen aan anderen steeds blijven proberen anderen tot geloof te bewegen? Hoe moet ik dat doen?? Is dat jouw bedoeling om 'ervaringen met Pasen' te omschrijven? Alle lof voor jouw inzet en jouw gedachten. Als jij het beter weet, waarvoor ik beslist open sta, moet je het maar zeggen. Ik weet het niet meer.

 

http://xandernieuws.punt.nl/?id=612362&r=1&tbl_archief=&


Beste Yerik, u hoeft niemand te overtuigen, maar te getuigen wat het geloof voor u persoonlijk betekent en als er gehoor voor is, dan wijst  de weg zich vanzelf. Mvg. Mod.

djookie op 16-04-2017 22:27

Pasen is voor mij; De Heer Jezus, de Zoon van God is echt opgestaan, Zijn graf is leeg, hij heeft de dood overwonnen en is tot nog toe de Enige die opgestaan is uit de dood en nooit meer zal sterven.  Tegen iedereen die in Hem gelooft zegt Hij; een ieder die in Mij gelooft zal leven ook al is hij/zij gestorven. Wat een diepte en rijkdom zit hierin. Wat ben je een gelukkig mens als je Jezus liefhebt. Hij is mijn houvast in deze wankelende wereld. Zijn Woorden zijn levensreddend en levengevend. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan maar Mijn Woorden zeker niet zegt Hij en ik geloof dat.

De Bijbel leert ons hoe de verdorvenheid van de mens tot stand is gekomen. Maar daarbij blijft het niet. De hele Bijbel door lezen we over de oplossing die God ons aan biedt. Wat moet je doen om verloren te gaan; helemaal niets, gewoon zo door leven. Wat moet je doen om eeuwig met Jeshua te leven; opnieuw geboren worden.

Hoe doe je zoiets? Je kunt hetzelf niet, maar als je op je knieën gaat en buigt voor de Almachtige God en zegt dat je geloofd dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven dan verandert Hij jou door Zijn Heilige Geest, lees de Bijbel, bidt elke dag en doe wat de Bijbel zegt; laat je dopen in de dood van de Heer Jezus en sta op in het nieuwe leven wat Hij je aanbiedt. Gewoon luisteren naar wat Hij zegt en geloven en vertrouwen dat het waar is. Niemand is door alle eeuwen heen zo betrouwbaar geweest als de Ik Ben.

Onderzoek de Bijbel maar en test maar uit of het klopt, lees de profetieën en ervaar hoe waar dit wonderbaarlijke boek blijkt te zijn wat over 1600 jaren geschreven is door ongeveer 40 verschillende Joodse mensen waaronder, een arts, een agrariër, een visser, een tentenmaker, een belastinginner, een herder, een koning, en profeten.

Alleen dat is al een ongelooflijk wonder, laat het eens eerlijk op je in werken. Mijn dank is zeer groot aan het Joodse volk aan wie we deze allergrootste schat te danken hebben. Wat zouden we zonder dat Boek van de Waarheid moeten beginnen? Ik zou me geen raad weten, Gods woorden zijn voor mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Heerlijk! 

Zijn er meer mensen hier die dat kunnen beamen.

Bambi op 16-04-2017 22:42

Ik heb nu voor het eerst een ramp meegemaakt met Pasen  en ben ik er droevig van. Een gekke bestuurder was aan het inhalen waar je maar 70 mag rijden.Hij reed zeker 120 in een bocht,met alle gevolgen.

Ik voelde een zware zucht tegen de camper,1 min.nadien hoorde ik lawaai aan de linkse kant,ben gestopt en mijn linkse vleugel was volledig opengescheurd.

De bestuurder is gewoon doorgereden (dus vluchtmisdrijf)We hebben hem naar een carroserie garage gebracht om te herstellen,normaal gezien heb ik hem binnen 3 weken terug.Maar ik kan zeggen dat ik al heel veel gepraat heb met onze heer Jezus waar ik respect voor heb en ook met de  Madonna di castelmonte.En dit was mijne vrolijke Pasen maar zonder chocolade.

Wens iedereen hier en natuurlijk ook Xander en zijn team een echt mooi Paasfeest. Mvg

Beste Bambi, dat is schrikken, gelukkig bent u niet gewond geraakt. Het had wel wat erger kunnen uitpakken. Sterkte. Mvg. Mod.

Tom op 16-04-2017 22:44

Pesach: het feest waarbij men viert dat het Joodse volk is bevrijd van de slavernij van Egypte.

Pesach: het feest waarbij men viert dat de mensheid is bevrijd van de slavernij van de dood door de Jood van Jezus.

Yerik op 16-04-2017 22:53

@ alle ongelovige bezoekers van Xandernieuws en ook aan Djookie: ik hoop dat jouw woorden overkomen. Ik hoop het.

Anna op 16-04-2017 23:02

Pasen is een aards feest. Een feest brengt ons mensen samen. En samen is de enige juiste manier. Wij zijn alle organismen. En delen deze planeet. Laten we alle dualistische benaderingen los laten. En richten op wat we moeten ervaren. 

Als Jezus de messias is. Is het nooit zijn bedoeling geweesT dat wij hem verheerlijken of aanbidden. Er is niets dat meerwaardig is  aan het universum en alle bewoners, ook is niets minderwaardig. Wij  bewoners van dit universum kunnen creeren. Dat is een krachtig iets. wees bedachtzaam over wat je creeerT. Jouw creatie heeft gevolg voor alles.

Pasen is voor mij weer een bewustzijn over het onbewuste handelen van ons mensheid. Wij moeten nog veel leren. Daarom mogen we dit bestaan ervaren.

Beste Anna, uw naam is al in gebruik, wilt u zo vriendelijk zijn een andere gebruikersnaam te nemen. Mvg. Mod. 

jottum op 16-04-2017 23:05

We vroegen ons af hoeveel mensens Erdomagoog en zijn regerings-cjelikkliek de dood in (gaan) jagen na het referendum en vervolgens hun handen wassen in onschuld, hoe zij hun tentakels uitstrekken naar hier door terreur en dreiging van familie daar en het leven beïnvloeden met instemming van onze machthebbers, maar vierden pasen zelf als een heerlijke oase van rust na hectische maanden sinds het feest van hoop van de teerling en de lichtjes en het lengen der dagen met een licht hapje en een drankje van de natuur dat het jaargetij al opleverde.  

Lynx op 16-04-2017 23:34

Tom prachtig-Sela.

goodmorning op 16-04-2017 23:38

Pasen

Rond het begin van de jaartelling was en is het net als pinksteren en het loofhuttenfeest één van de drie belangrijke pelgrimfeesten. Herdenking van de bevrijding uit Egypte en hoop op de komende verlossing door de beloofde Messias.

Zomaar twee regels uit Wikipedia.

Dat laatste daar hoop ik op, de wederkomst van de Here Jezus Christus.

Want wat is die wereld ziek!

Zie of voel jij dit ook zo,  maak dan die éne juiste beslissing in je leven en kies voor Jezus., nu het nog kan!

 

Eigenlijk hoort dit bericht op geloofsforum, maar xander vroeg er zelf om dus vandaar vrijblijvend mijn getuigenis.

Begrijp goed dat ik geen mens wil overtuigen, wel dat die of gene bij zichzelf afvraagt waar het in zijn leven omdraaid. Zodra je begrijpt dat ieder mens een stukje eigendom is van de Schepper, dan begrijp je ook dat jij zeer belangrijk voor hem bent. Jezus wil hebben dat je kiest en geheel uit vrije wil. Hij zal jou dus nooit dwingen.

Dat is dus Jezus, gestorven aan het kruis.." hij heeft de dood overwonnen"..daarna zijn opstanding. De bijbel spreekt over het vlees geworden Woord! Het Woord was/is van God! Begrijp je nu, waarom Jezus de worden sprak... " als je mij ziet heb je de vader gezien"....

De wereld is ziek erg ziek, de vrije keuze van de mens heeft dit zover laten komen! Totdat,  Hij wederkomt en een punt zet achter al het leed wat de mens over zichzelf heeft afgeroepen. 

Mijn Pasen!

 

Goodmorning 

vlokje op 16-04-2017 23:45

Pasen, kerstfeest, allemaal nieuwe ijkpunten, door ons zelf in gevoerd, en de ingetogenheid is er wel vanaf.

Als vrijwilliger op een kinderboerderij (net als de verloren zoon in de varkensstal) stel ik mijzelf beschikbaar dezer dagen, doe ik toch nog wat voor een ander die dezer dagen vrij wil zijn

Zoveel heb ik wel van jezus verhaal begrepen

Bambi op 16-04-2017 23:45

Beste Mod Dank u

Nooit heb ikzelf iets meegemaakt op de baan.Gelukkig zijn we gespaard gebleven.

Mvg

Berkeboom op 16-04-2017 23:52

Gelieve u discusie verder te zetten op het geloofsforum beste Xander. Ha ha ha grapje natuurlijk!!!  :-) Mod.,ben blij dat ik dit eens tegen u kon zeggen inplaats van omgekeerd. Vrolijk Pasen iedereen hoe dan ook en geniet van het extra dagje verlof.

Yerik op 17-04-2017 00:02

@ karola op 16-04-2017 21:07 Ik heb het zelfde! Ook Tinnitus. Laten wij middels Xander met elkaar verbinding zoeken! Wie weet... Schrijf naar de Moderator, die weet mijn electronisch postadres. Liefs van Yerik.

Mark S. op 17-04-2017 00:10

Met Pasen vier ik de Opstanding uit de dood van Jezus Christus. Dan ga ik de dagen ervoor ook al naar de Kerk om achtereenvolgend Witte Donderdag, Goede Vrijdag te vieren. Dan ga ik op zaterdagavond naar de Kerk om met de Paaswake de daadwerkelijke Opstanding te vieren van Jezus uit de dood. Vanmorgen 1e Paasdag ging ik opnieuw naar de Kerk om dit nogmaals in de morgen te vieren.

Het is niet helemaal aan een niet-gelovige uit te leggen wat de betekenis van dit Feest is, het grootste uit het kerkelijk jaar. Je moet als niet gelovige nl. ook moeite willen doen om iets te begrijpen en daar schort het denk ik aan. Niet geloven is ook een keus en dat staat haaks op wel geloven. Je moet je er dus wel in willen verdiepen.

Kort gezegd is Pasen de voltooiing van de zending van Christus op aarde. Hij kwam om de zondige mensen van een eeuwige dood redden door te sterven aan het Kruis en door daarna uit de dood op te staan als overwinning van de dood.

Wij die in Christus geloven zullen ook met Hem uit de dood opstaan en voor het Eeuwig Leven bij God in de Hemel bestemd zijn. Natuurlijk moeten we dan ons best blijven doen om niet meer te zondigen. Aangezien dat nooit helemaal lukt hebben we hierbij de Redding en Verlossing van Jezus voortdurend nodig om de Hemel te mogen binnengaan.

Levi op 17-04-2017 00:20

Jezus leeft!

Lodewijk op 17-04-2017 00:48

"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten in u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd."~1 Korinthiërs 2:2

Vaak wordt de ware spirituele betekenis door een misleidende vertaling verdoezeld.

Zo ook met dit belangrijke vers. Want in de Nederlandse vertaling staat er "onder u", terwijl het originele Griekse woord geen "onder" maar "in" betekent.

De Nederlandse vertaling van dat vers:http://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/2.html Met de Griekse tekst:http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/1co2.pdf

Ook in het Engels en Spaans is het Griekse woord dat "in" betekent vertaald als "among" en "entre."

Dat geeft de indruk dat de brief gericht is aan een groep mensen onder wie zich de gekruisigde Christus als een bepaald persoon bevindt.Dat is onzin, want zelfs letterlijk -historisch- beschouwd was Christus toen al herrezen en zelfs ten hemel opgestegen.

Dat vers is voor de lezer er van bedoeld, om duidelijk te maken Wie de lezer er van in werkelijkheid is. En wat het betekent naar deze wereld te komen, en te ervaren slechts een mens te zijn. Uit pure moedige Naastenliefde voor de ziel van de mens. Opdat ook die zou weten dat diens ware Identiteit volkomen onzelfzuchtig is. Om het zwakjes uit te drukken...

Petrus van Eeden op 17-04-2017 01:55

Pasen, betekent overgang (van winter naar zomer). Het is een oud Heidens Germaanse feest en werd door het Christendom overgenomen en gekerstend. Bij Pasen horen hasen en eiren!

De Terugkeer op 17-04-2017 02:01

Pasen 2017

Ja, Pasen heeft bij mij altijd nog een heel speciaal plekje...inderdaad, die extra vrije dag na hard werken is prachtig, geef ik grif toe...maar de essentie blijft immer zoals die altijd was en het voelt goed, te weten, dat dit (feest) een (feest) zal blijven...niemand zal dat ooit van ons wegnemen. Een (feest) van 'nieuw leven'...the pass over...een nieuw tijdperk en wellicht ook voor de boer op het land. Het is dubbel: een mix van gevoelens en bij mij persoonlijk werkt het nog steeds, zoals het ooit bedoeld is, in Bijbelse zin. Maar aangezien ik elke micro-seconde van mijn leventje mag vullen met een eeuwige verbintenis, is zelfs Pasen met al haar mooie symboliek, gewoon een godsgegeven dag!

 

Dat wens ik een ieder: geen gevuld eitje, maar een gevuld hart!

De Terugkeer op 17-04-2017 02:41

karola op 16-04-2017 21:07     Beste Karola,

 

Het volgende heeft niet per se iets met het mooie Paasfeest te maken, maar ik moet dit even ventileren ter ondersteuning van jouw grote probleem.

Het zal je niet direkt helpen als ik je vertel dat ik die multi-naar beneden trekkende aandoening ook al zo'n 30 jaar heb. In beide oren en heel hard...eeuwig staat bij mij die ouderwetse tv aan (die hoogfrequente toon). Het zijn de hersenen trouwens, die dit eeuwige geluid produceren...dat bepaalde deel van de hersenen geeft constant een signaal ter compensatie af (de neiging om constant te herstellen/correct me if I'm wrong).

Op een gegeven moment, toen ik zoiets van 19,20 jaar was, begon de ellende pas goed: en voor een groot gedeelte zelf gedaan, door nachtenlang synthesizermuziek te spelen, via de koptelefoon...juist die synthesizers met al haar extreem hoge én lage frequenties...hoe dom kon ik zijn, hè...achteraf bezien! Het was tijdens mijn diensttijd (jaaaa, dat was toen nog!), dat ik vooral in de weekenden veel te lang doorging met spelen en opnemen...het was fijn en het was mooi...totdat ik een tijdje daarna in een boekhandel, in een grote stad, tijdens het bladeren in boeken, die fenomenen voor het eerst waarnam...ik dacht eerst dat het iets in die win kel zelf was, dat dat ellendige geluid produceerde, tot ik besefte, dat ik het geluid ook mee naar 'buiten' nam...................rillingen sloegen me om het lijf..dit kan toch niet. nee he...waarom en waarom ik (de bekende en oeroude vraag)? 

De medische stand der zaken is volgens mij nog niet op een dermate hoog niveau, aangaande deze horror-aandoening, dat er bijvoorbeeld een kleine en gerichte operatie gepleegd zou kunnen worden. Het binnenoor is te gecompliceerd, blijkbaar. Wellicht dat het ooit zal kunnen.

Toen dit loeiharde feit eenmaal was ingedaald in mijn systeem en ik keihard geschreeuwd heb, ergens in de weilanden, om hemelse hulp, mede omdat ik ook nog een hele hoop niet-opgeloste zaken uit mijn jeugdjaren te verwerken had, begon er een vorm van rust en overzicht te komen en naarmate de jaren vorderden, werd ik mij ervan bewust dat er maar Eentje is, die dit leed kon dragen. 

Ik heb het overgegeven aldus.

En wat een geluk...wat een 'puur' geluk, dat er mensen zijn, die deze kwelling 'niet' hebben en hopelijk ook nooit zullen krijgen en ik smacht naar een moment in dit bestaan, al zou het maar voor één minuut zijn, de stilte van de nacht als werkelijke en stille stilte te ervaren!

Ook nu, terwijl ik deze reactie neerzet, zijn ze er...ik kan je alleen maar een 'vanuit het hart bedoeld' en liefdevol advies geven: geef het af op een dag...probeer er niet volledig onder gebukt te gaan/het is het niet waard, omdat je deze deceptie langzaam moet gaan omzetten in iets, dat onlosmakelijk verbonden is met het leven an sich...maak je los van het negatieve gedeelte en blijf hopen sowieso, dat de wetenschap op dit gebied snel verder komt...er zijn er wellicht honderduizenden met 'ons'...en die hebben het allemaal ontieglijk zwaar...blijf alsjeblieft zo nuchter mogelijk...kwaad worden gebeurt in het begin en teleurstelling...je neemt het letterlijk overal met je mee...klinkt idioot, maar 'probeer' er aan te wennen. Bouw zoveel mogelijk rust in en adem diep, zoveel als je kunt, want stress bevordert het ook allemaal nog eens, in de meeste gevallen.

 

Vanuit het hart: sterkte!

 

De Terugkeer.

Bojo777 op 17-04-2017 07:41

Pasen aangepast voor moslims!?: https://www.youtube.com/watch?v=L1g03WJyBpo&t=1s

Tom Hendrix/Seneca op 17-04-2017 08:26

Ik verbind Pasen, met het Pasja van het Joodse volk. Het Joodse Pasja; verwijst naar mijn mening; de redding en exodus van het Joodse Volk, uit het "slavenhuis", Egypte! Het Pasen van de Christenen, verwijst naar de Opstanding van Christus op de derde dag. In mijn optiek, met de Opstanding van Christus; zijn Wij opgestaan; uit het moeras van zonde en dood. Christus is waarlijk opgestaan; Hallelujah. het graf kon Hem niet houden. Voor mij persoonlijk is het grootste geschenk; dat ik de rechtvaardigheid voor God ben door/in Christus. Ik mag leven uit Genade!

SEO op 17-04-2017 09:20

The day God died to pay for all people so they, if they want, could enter Heaven. Greatest moment in human history. 

daniel op 17-04-2017 10:21

Begrijpen we de betekenis van het kruis nog wel in de christelijke wereld?

De eerste Adam bracht de dood in de wereld waarop allen zondigden (doelmisten). De laatste Adam loste dit probleem op door met Pasen de dood te overwinnen voor alle mensen. Evenals in Adam allen sterven zo zullen in Christus ook alle levend gemaakt worden (1 Kor. 15:22). De laatste vijand, de dood, zal teniet gedaan worden. Als er geen dood meer is, blijft (onvergankelijk) leven over.

Nu zien we dat nog niet maar het onvergankelijke leven zal straks zijn voor allen, geen mens uitgezonderd of je het nou gelooft of niet. Dat is de vaste verwachting die ik heb en waarvan Pasen getuigt! Dat is ook een bericht om blij van te worden.

Het is alles Gods'werk. Wij kunnen de wereld niet te overtuigen, maar God zal het leven gaan meedelen aan heel Zijn schepping. Kijk dat geeft rust! Alles in onder Zijn controle Godzijdank! Amen!

No body op 17-04-2017 11:14

De symboliek van Pasen.Aan ’t einde van de vierde fase is het “ik” gekruisigd en vergaan.Het Ware Zelf is daarmee Nu als onverdeeldheid opgestaan herboren uit en als zich Zelf In glorend gloren Vrij van het mijn Vrij van het weten een Zijn Als nooit tevoren.

Pasen als symboolIs de uiting van Verlichting is gaan in een richtingloze richting,duiken in de Schoonheid van Het Al Het eeuwig Zijn als aankomsthalverschijnendals het Hier en Nu Dus overal

Johannes op 17-04-2017 11:29

Pasen is voor ons een belofte die Yah* (de Schepper)  gaf aan Adam en Eva waar alles eens begon.We kennen allemaal wel het verhaal van Adam en Eva en hoe zij de verleiding van de satan niet konden weerstaan.Iets wat minder bekend is zijn de geschriften die niet opgenomen zijn bij het samen stellen van de bijbel door Constantijn, n.l. “the books of Adam and Eve” .

Hierin wordt al direct melding gemaakt door Yah* (de Schepper) dat Hij zijn Woord/Zoon zou zenden om Adam en Eva en natuurlijk zijn nakomelingen van de zonden te verlossen.De liefde die hier van Yah* (de Schepper) uitgaat is zo bijzonder, Hij houdt van Zijn kinderen en geeft ze de mogelijkheid om een nieuwe relatie met Hem aan te gaan.

Maar wat ons nog altijd in de weg staat is het besef dat wij zondaars zijn.Net zoals Adam en Eva de verleiding niet konden weerstaan, kunnen ook wij op de dag van vandaag zonder de hulp van Zijn Heilige Geest de verleidingen en misleidingen van de satan niet weerstaan.

Wij zijn daarin niet anders of beter.En dan komt voor ons het besef hoe bijzonder het is dat wij door de dood maar zeker door Zijn opstanding, ondanks dat wij zondaars zijn, toch de kans krijgen een eeuwig leven te beërven.

Als wij dan onze zonden belijden en Zijn Woord/Zoon aannemen als onze verlosser, is die belofte er ook voor ons en worden wij verzegeld met Zijn Heilige Geest!Yah is de verkorte Hebreeuwse naam van onze Schepper en komt van YaHuWaH.           

Woordherkomst: Yahuwah is de Vocalisatie van de Hebreeuwse Tetragrammaton יהוהDoor de modernisering van het Hebreeuws kan de uitspraak verschillen, doordat er andere klinkers worden toegepast.Yah’s zegen voor iedereen. Hallelu-Yah!

Yerik op 17-04-2017 12:45

@ De Terugkeer op 17-04-2017 02:41

@ Karola

Kunnen we niet samen naar het Praatcafé om over dit onderwerp verder met elkaar te denken, want ik neem aan dat deze Rubriek daarvoor niet bedoeld is en de Moderator ons straks naar het Praatcafé zal verwijzen.  

U kunt op dit forum verder praten , geen probleem. Mvg. Mod.

Dirk op 17-04-2017 12:53

Xander vraagt om zo duidelijk mogelijk weer te geven wat Pasen betekent zodat een niet gelovige weet waar het over gaat. Hier kun je lang of kort over schrijven maar ieder moet voor zich zelf de keuze maken welke rol Jezus in zijn of haar leven mag innemen en dat kun je vooral in de Bijbel vinden. Weer die keuze of je gelooft wat er in de Bijbel staat. Je kunt ook met christenen gaan praten of een kerk bezoeken, ook dan moet weer kiezen: geloof ik wat ze zeggen of niet. En soms is dat terecht want mensen en kerken kunnen het bij het verkeerde eind hebben. Vraag in simpele woorden aan God :"Heer laat me zien wie U bent" Ook dan blijft de keuze aan jou maar als God echt tot jou spreekt dan kun je er niet meer om heen.

Laat dit duidelijk zijn als het Christendom niks zou betekenen is het de grootste onzin die er bestaat

als het Christendom waar is , dan is dat het meest belangrijke in de hele wereld.

Het is waar of het is niet waar, een beetje waar kan nooit

Jo op 17-04-2017 13:30

De Pasen is de heidens woord.

Ware christenen en Joodse volk vieren officieel de Peasch van de ongezuurde week. Het gaat over een herinnering aan de joodse volk die uit Egypte werd geleid. Dit is parallel aan de zonde die wordt bevrijd door Onze Heere Jezus. Op de viertiende Nissan stierf Onze Heiland. Van de Peasch blijf je gedenken aan het lijden en het sterven van Jezus Christus en verwacht je ook de terugkomst van die Overwinnaar.

De Terugkeer op 17-04-2017 13:44

Geachte Mod......hartelijk dank voor deze geste! Het schijnt een enorm eigentijds probleem te zijn, die tinnitus en toevallig heb ik geleerd die ellende af te geven en hoop ik maar dat iedereen dat zou mogen!

Het is een off-topic onderwerp, maar zolang er sprake is van onderlinge verbondenheid, 'altijd' iets kostbaars...goede 2e Paasdag.

 

De Terugkeer, correct, ook dat hoort bij Pasen, betrokkenheid en verbondenheid. Mvg. Mod.

De Terugkeer op 17-04-2017 14:02

Mod: Bless you en de you'en!

Mark S. op 17-04-2017 14:03

Oh ja, dat was ik nog vergeten. Aan iedereen die in Jezus Christus, de Verlosser, gelooft:

Zalig Pasen!

ED op 17-04-2017 14:25

Het is inderdaad niet makkelijk om begrijpelijk uit te leggen aan de ongelovigen dat de paashaas echt bestaat, eeen haas die vroeger een vogel was en door een wonder weer terug tot leven gewekt werdt als haas, en daarom als enige haas eieren kan leggen, omdat het daarvoor een vogel was.

Zo gaat geloven niet om of het waar is of niet, geloven geeft de mogelijkheid net als kinderen in wonderen te geloven, wonderen die de wereld "beter" kunnen maken.

weten zit in een hokje soms zonder uitweg, geloven vindt juist toegepast altijd een uitweg een bevrijding, terwijl het volgens weten niet kan, net als de paashaas het kan niet maar toch is ie er, tot leven gewekt in vele kinderen. Als men teveel in geloven denktt wordt het te zweverig men staat niet meer met beide benen op de grond, als men telang in weten zit wordt het een begrensd hokje waar men niet uitkomt, beide hebben eeen eigen functie, dus juist toepassen in de juiste situatie.

wie het geloof niet ontvangt als een kind?

Vrolijk pasen.

Tom Hendrix/Seneca op 17-04-2017 14:25

@Anna: 21.10. uur, op 16/4. Wat heeft U dat allemaal weer mooi verwoord, Anna.

tante Betje op 17-04-2017 14:33

Jezus leeft ....en Ik met Hem....Dank U Heer !

Denclaas op 17-04-2017 15:18

@Karola  op  16-04-2017  21:07@De  Terugkeer  op  17-04-2017 02:41@erik  op 17-04-2017  12:45

Vroeger  ben  ik  ooit  nonstop dagenlang  achter  elkaar  aangevallen  met  electronische  wapens,  waarbij  men  de  bundel  trillingen  omhoog  richte  en  zoterug  reflecteerde  via  de  reflecterende  laag  rond  de  aarde.

Destijds  had  ik  die  kennis   niet,  en  ik  dacht  dat  het  van  de  duivel  was,  en  ik   bleef  gewoon  ter  plaatse,  met  als  gevolg  enorme  oorsuizingen  en  spanning,  en  slechthorendheid.Ik  geloof  dat  er  al  lang  genezing  mogelijk   is,  namelijk  het  reguleren  van  ons  electronisch systeem  met  een  regulerende  stroomvorm.

Zo  een  stroomvorm (blokgolf  puls 2 ms en  pauze 5 ms  afgewisseld  met  sinusgolf dmv  een  relais  dat  op  gelijke  tijden (7 seconden)  omschakelt) bestond  er  vroeger  al. 

Duidelijk  of  logisch  is  dat  beide stromen  op  elkaar  afgestemd  moeten zijn  om  te  kunnen  reguleren  bijv  voltage sinus is  3,5 x voltage blok.

Vroeger  ben  ik  1 maal  behandeld  met  die  stroom (DUR)  bij  de  fysiotherapeut,  en  de   suizingen verminderden  sterk ,  de  keer  daarop  werd  ik  behandeld  met  een  sterk  disharmonische stroom (geloof  MF ) waardoor  de  suizingen  erger  werden.

De  keer  daarop  wou  ik  perse  met  de  DUR stroomvorm  behandeld  worden,  maar  de  therapeut  had  dat  apparaat  niet  (neodynator 626 siemens), zo  loog  hij.

Wel  een  neodynator 628 die  niet de  stroomvorm DUR had,  UR  is  overigens   de  2/5 blokgolf.

Ik   had  duidelijk de  twee  afwisselende stromen  gezien  op  het  beeldschermpje van  de 626 neodynator,  namelijk  een  sinus (DF)  en  een  blok 2/5(UR).

 In  mijn  huidige  situatie  word  ik  dagelijks  bestraald  met  oorsuizingen  verwekkende  geluidsgolven  en  microgolven,  de  daders  zijn  praktiserende  heidenen  zoals  heksen  en satanisten.  Een  therapie  kan  in zo'n  situatie  niet   werken  lijkt  mij. 

Daarom  heb  ik  mijn  zelfbouw apparaat  nog   niet  af  gewerkt. Op  internet  zijn  gratis  geluidstherapieen  te  vinden ,  google met  tinnitus sound  therapie.

Ik  weet  nog  te  weinig over  tinnitus sound therapie  om het  te  adviseren. Als  het  van  het  new age  kamp  komt  moet  je het  niet  gebruiken.

Pasen vier  ik  niet,  omdat  de  bijbel  dat  niet  leert.

jottum op 17-04-2017 15:28

We vroegen ons af tijdens de tweedepaasdagbrunch hoeveel turken in nederland in Erdomagoog de turkse verlosser voor hun problemen zagen in het referendum op eerste paasdag, en rekenden even met wat gegevens uit de media: 70% ja-stemmers van een populatie van ca. 400.000 is 280.000 (zouden allen stemgerechtigd zijn).

Zou de helft daadwerkelijk zijn opgekomen om te stemmen spreekt men over 140.000 personen die een (semi-)dictatorschap wel ondersteunen. Ter vergelijk: de nsb die ook geloof had in een sterke man als oplossing van de problemen, had in zijn hoogtijdagen 'slechts' ca. 100.000 aanhangers onder de gehele bevolking van ca. 9 miljoen.

Rare en gevaarlijke lieden die turken, die zich minder laten inspireren door het morele gedachtengoed van een persoon, maar des te meer aardse macht in een persoon fiatteren, en hier gewoon rondlopen. En dit is ook een paasgedachte.

 

 

Michaël ;-{> op 17-04-2017 16:52

@ karola op 16-04-2017 21:07

Ik heb ook al jaren tinnitus in beide oren, dat fantoomgeluid dat 24/7 de boventoon voert. Ik probeer mij er zo weinig mogelijk op te concentreren, overdag is dat makkelijker dan 's nachts wanneer het stil is. Daarom zet ik, om in slaap te vallen, op mijn laptop altijd comedies op, zodat ik mij daar op kan concentreren en intussen in slaap val. De radio zachtjes aan zetten kan natuurlijk ook. Sterkte!

Pasen heeft voor mij dezelfde betekenis zoals hierboven al beschreven is door de meesten.

Ik wens u allen een prettige tweede paasdag en Gods zegen toe!

John Explores op 17-04-2017 17:06

Ten eerste wil ik iedere gelovige feliciteren met de Overwinning van Jezus Christus op het Kruis van Golgotha. Er zijn hier al mensen die geschreven hebben over de zondeval van de mensheid en waar Jezus op het Kruis de gehele mensheid heeft vrijgekocht door zijn lijden en sterven.

Deze Genade is zo wonderbaar om die in het leven te mogen ontdekken. In Johannes 3:3 geeft Jezus het antwoord. We dienen geestelijk wederom geboren te worden, d.w.z. dat we onze stekker weer in het geestelijke stopcontact te steken om in contact met God te komen. Als dit gebeurt komt Uw leven op de kop te staan en zou je het iedereen willen geven. In Johannes 3:16 tot en met 3:21 staatGods reddingsplan geschreven van dat men door geloof alleen behouden wordt.

Gods voorzieningen en zegeningen lopen via het Kruis. Wat heeft Jezus overwonnen voor U, al Uw zonden heeft Hij voor U op het vloekhout gebracht, in zijn striemen hebben wij genezing ontvangen, zijn doornen kroon is het teken van de vloek op de mensheid t.g.v. de zondeval.

Hij bracht dus de vloek op het vloekhout, in logica betekend dit Niet-Niet = Wel, waardoor de zegeningen van God via het Kruis nu wel tot U en mij kunnen komen, verblijdt U hierover!!!!Daarom moet nu overal het Kruis weg want Jezus overwon de dood en heeft de sleutels van de doodvan satan afgenomen, want het laat satans nederlaag zien. Velen zijn onwetend, je gelooft toch niet in een paashaas die nota bene eieren legt…

@Yerik Het is moeilijk om mensen over God te vertellen, ik ontdek dit in het dagelijks leven dat religie en niet Gods dienst zoals beschreven hierboven, geen ingaan bij mensen heeft omdat ze geestelijk dood zijn en naar het vlees leven. Daarom is die wederom geboorte zo belangrijk.

De oorzaak is dat er in onze kerken is geinfiltreerd en feitelijk worden we monddood gemaakt.In 2010 kwam aan het licht dat 4 van de 5 dominees niet in God gelooft, maar zich in alternatieve kringen (New age) bevindt, maar wel zondag op de preekstoel staat.

Als ik hoor wat er allemaal door kerke''lijken'' christen''lijken'' en naam christenen wordt uitgevretenis het getuigenis helemaal weg. Op mijn werk moet ik teenkrommend aanhoren wat er op ons geestelijke erf door christenen wordt uitgevreten, ik weiger dit goed te praten...en zwijg maar.

Gebed is het enige dat werkt, en opbouwen van authentieke relaties.Je houding, handel en wandel spreekt boekdelen in dit verkeerde geslacht, Succes

allen en Xander voor het wakker houden van de christenheid, want velen slapen…. Helaas.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl