HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuw bewijs dat migrantencrisis geplande VN/EU aanval op Europese landen is

Nauwelijks vluchtelingen, maar vrijwel uitsluitend permanente economische migranten

 
Hoewel uit de jongste cijfers uit Duitsland blijkt dat het aandeel echte oorlogsvluchtelingen slechts luttele procenten bedraagt, doen politiek en media nog altijd overkomen alsof we met een ‘vluchtelingencrisis’ te maken hebben, en we geen andere keus hebben dan jaarlijks tien- tot honderdduizenden migranten tot onze landen en sociale zekerheidssystemen toe te laten. Tal van aanwijzingen en harde bewijzen dat de migrantenvloedstroom reeds lang van te voren uitvoerig is gepland, hebben we al de revue laten passeren. Daar komt nu ook een VN rapport uit het jaar 2000 bij, waarin letterlijk staat dat het ‘noodzakelijk’ is dat de Europese landen jaarlijks miljoenen migranten gaan toelaten.

 

In het VN rapport van 17 mei 2000 werd gepleit voor ‘instandhoudingsmigratie’ om de ‘verouderende’ bevolkingen van Europa aan te vullen. Daar werd weliswaar geen direct concreet plan voor opgesteld, maar dat was het doel van deze analyse niet. Het document diende ertoe om de politieke besluitvormers in de desbetreffende landen methodes aan te reiken waarmee ze hun onderdanen zouden moeten gaan overtuigen van de ‘noodzaak’ van massale immigratie.

In de persverklaring werd woordelijk gesteld dat het genoemde gewenste minimale aantal migranten – voor alleen al Duitsland een kleine half miljoen per jaar (!)- hoger was dan het aantal migranten dat nodig zou zijn om de bevolking op peil te houden. Een veel logischer alternatief, namelijk de groei van de autochtone bevolking te stimuleren, kwam –en komt- nooit ter sprake, omdat al tientallen jaren een beleid wordt gevoerd om die groei sterk af te remmen en zelfs om te keren.

Het complot van de Rockefellers en de VN

Al in 1992 stelde de VN het beruchte ‘Agenda 21’ programma op, dat inmiddels is geüpdatet naar ‘Agenda 2030’. Daarin werd geconcludeerd dat de groei van de wereldbevolking de consumptie economie onhoudbaar zou maken, en dat er daarom permanent ingegrepen diende te worden in de vrije markt en in de samenleving – vooral in de Westerse.

Hoe kan het dan dat de VN zichzelf tegenspreekt en in 2000 een ‘oplossing’ voor een niet-bestaand probleem (de in de toekomst verwachte teruggang van de bevolking – maar dat wilde men toch juist bereiken?) presenteerde in de vorm van het stimuleren van massa immigratie naar Europa? Daarvoor halen we een bekend citaat aan van David Rockefeller, die niet zonder de reden de VN het gebouw in New York schonk:

‘Sommigen geloven dat wij (de Rockefellers) deel uitmaken van een complot tegen de belangen van de VS. Zij noemen ons ‘internationalisten’ en verwijten ons dat wij over de hele wereld met anderen samenzweren om een compleet nieuwe wereldwijde politieke en economische structuur op te bouwen – een nieuwe wereld (orde) (NWO), als u wilt. Als dat de aanklacht is, ben ik schuldig, en daar ben ik trots op.’

Soros’ Open Society & EU ondermijnen democratie

‘Partner in crime’ George Soros is een andere machtige NWO topman die zijn miljarden en invloed aanwendt om de grenzen en culturen door migratie en vermenging uit te wissen, te beginnen in Europa. Zijn extreemlinkse ‘Open Society’ stichtingen werken hiervoor nauw samen met Brussel, en helpt tal van organisaties met het sluizen van zoveel mogelijk illegale moslimmigranten naar ons werelddeel.

De Jerusalem Post concludeerde op 22 augustus 2016 dat het doel van de massa immigratie van de EU en Soros ‘het ondermijnen van de Westerse democratieën is, en het voor hun regeringen onmogelijk te maken om de orde en hun eigen identiteiten en waarden te bewaren.’ Ook hier gaat het om de stapsgewijze afschaffing van de nationale staten ten gunste van eerst een Europese regering, en daarna een wereldregering.

Dat het niet bij VN aanbevelingen is gebleven, bewijst een vrijwel onbekend gebleven EU document van 2 september 2009, waarin letterlijk staat dat er ‘een gemeenschappelijk programma voor nieuwe migranten (lett. Neuansiedlers = nieuwe kolonisten) moet worden ingevoerd, om de immigratie in de externe dimensie van het asielbeleid van de EU te integreren, en deze versterkt strategisch te gebruiken.’ In datzelfde document werd beklaagd dat er nog veel te weinig migranten in Europa werden binnengelaten.

Geen vluchtelingen, maar permanente economische migranten

Puur ‘toevallig’ ontstaat er slechts 6 jaar laten een ‘vluchtelingen’crisis, die de door de VN en EU gewenste migrantenstroom naar Europa op gang brengt. Uit het document blijkt onomstotelijk dat het vrijwel niet om oorlogsvluchtelingen gaat die op zoek zijn naar veiligheid en bescherming, maar vrijwel uitsluitend om permanente economische migranten, iets wat zoals gezegd door de cijfers uit Duitsland wordt bevestigd.

Het recent bericht dat Syrische ‘vluchtelingen’ op kosten van de Europese belastingbetaler vakantie vieren in hun thuisland en zelfs in Aleppo, bewijst dat er zelfs voor die paar procent ‘echte’ vluchtelingen geen enkele noodzaak was om twee duizend kilometer verderop in Europa ‘bescherming’ te zoeken.

Waar het hen dan wel om ging behoeft eigenlijk geen uitleg: islamisering, gekoppeld aan de royale Europese sociale zekerheidssystemen, die in snel tempo worden uitgeput. Zo kreeg in Duitsland bijna 100% van de vorig jaar 700.000 toegelaten illegale moslimmigranten direct een uitkering, waar het overgrote deel permanent van zal blijven leven. De extra kosten lopen nu al in de tientallen miljarden euro’s per jaar.

‘Ja, de VN wil de homogeniteit van de volken vernietigen’

Op 30 september 2015 publiceerde de ‘Council on Foreign Relations’, een door de Rockefellers opgericht globalistisch NWO orgaan, een interview met Peter Sutherland, de Speciale VN Vertegenwoordiger voor Immigratie en Ontwikkeling. Sutherland, lid van de al even beruchte Trilaterale Commissie –eveneens door de Rockefellers opgericht-, zat in het bestuurscomité van de Bilderberg Groep en was bestuursvoorzitter van ‘vampierinktvis’bank Goldman Sachs.

In dat interview bevestigde Sutherland dat het geen complottheorie is dat hij ooit heeft gezegd dat hij ‘de homogeniteit van de volken wil vernietigen. Ja, daartoe ben ik vastbesloten! Als ik dat morgen zou kunnen uitvoeren, zou ik dat doen, inclusief mijn eigen volk.’

Hij verraadde tevens wie er gewillig aan dat plan meewerken door het manipuleren van de bevolking met het échte ‘nepnieuws’: ’De media aan boord halen is de sleutel. Maar we moeten ook de deur intrappen bij de brigade getikten en fantasten (de alternatieve / onafhankelijke blogs en sites), die grote delen van onze media in de moderne wereld beheersen.’  (1)

Het einde van Nederland nadert

‘Case closed’, bewijs geleverd. Het grootste deel van de politiek én media werken doelbewust en met kwade opzet door middel van het steunen van –en eisen van onvoorwaardelijke steun aan- massale immigratie aan de opheffing van ons land, ons volk, onze cultuur, onze waarden, onze veiligheid en uiteindelijk ook onze welvaart en onze toekomst. Het is alleen erg triest dat de meesten van onze steeds naïever wordende landgenoten dat -gezien de recente verkiezingsuitslag- vermoedelijk pas in de gaten zullen krijgen als het veel en veel te laat is.


Xander

(1) Anonymous News

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum.

Reacties

Pagina12
willy op 28-04-2017 15:34

Het gaat van kwaad naar erger Europa zal door de vele migratiestromen geen rustige tijden meer kennen denk maar aan de terreur in de VK vandaag en gisteren! Ook begrijpen vele Europeanen de kostprijs niet van al deze migratie die wij gewoon burger in elke begroting van een land moeten betalen nu al loopt de kostprijs op naar meer dan 7O miljoen euro en vele zullen ook nooit aan werk geraken en de ziekenkost en noem maar op dus de overheidschulden zullen blijven oplopen ondanks besparingen maar dit zegt men aan de burger niet! Het is inderdaad de VN en in mindere mate Europa die ons dat oplegd want door de migratiestromen is het Westen meer rechtser geworden en daar hebben de rijken schrik van die rijken die achter de schermen de ware bestuurders van Europa en de wereld zijn zoals en schrik niet Saoedi-Arabie die zelfs een deel van de Antwerpse haven bezitten ! dus onze democratie staat onder druk en zal het ooit begeven! Shalom

Yerik op 28-04-2017 15:40

"Het is alleen erg triest dat de meesten van onze steeds naïever wordende landgenoten dat -gezien de recente verkiezingsuitslag- vermoedelijk pas in de gaten zullen krijgen als het veel en veel te laat is" Heb daar echter geen medelijden mee, want ondanks jaren- en jarenlange waarschuwingen van méérdere personen zowel buiten als binnen de kerken, kiezen de meeste Nederlanders er duidelijk vóór. Er zijn zieke geesten die openlijk zeggen: "Laat maar komen! Die mensen hebben ook recht op een goed leven en wij kunnen wel een paar stapjes terug." Heb medelijden met de mensen die er níet voor kiezen, meer medelijden mensen mensen die er uitgesproken tégen zijn maar het meeste medelijden met onze jeugd.

Tom Hendrix/Seneca op 28-04-2017 15:41

Dat is de reine waarheid. En de invasie van heel Afrika; is gepland aan het "Coudenhove-Kalergiplan", van de NAZI Baron Coudenhove-Kalergi; uit 1923. En de invasie door moslims door: " De Resolutie van Straatsburg". En dat alles gefaciliteerd door de gehele "rode kerk", in Europa, en Bilderberg, de plutocraat Soros, en natuurlijk de New World Order. Helaas werken in Nederland ook de meeste politieke partijen daar aan mee. Dit gaat een gigantische rotzooi opleveren!

Campert op 28-04-2017 15:54

http://sta-pal.nl/2017/04/vakantie-vieren-in-europa-met-geld-toe/

Patatje Oorlog op 28-04-2017 16:01

"Als ondernemer in zonnebankstudios ben ik fel tegen te vervanging van de inheemse Europese bevolking door mensen uit Afrika."

who gives op 28-04-2017 16:08

De term NWO werd inderdaad gebruikt maar deze impliceert niet dat er een genocide is gepland om de bevolking terug te dringen naar 500 miljoen mensen zoals de Georgia guidstones staat omschreven. De term NWO werd gebruikt in de context dat er een Nieuwe Wereld Orde word geschapen die in feite dezelfde taken als de NAVO / Navo heeft namelijk universeel optreden tegen landen gebieden die regionale conflicten kunnen laten uitlopen op mondiale conflicten/ Bijvoorbeeld niemand wil een regionaal conflict in het Midden Oosten laten uitlopen op een Armageddon, niemand wil Noord Korea laten escaleren, op deze wijze tracht de Nieuwe Wereld Ordo orde te scheppen uit bestaande chaos. Order out of Chaos/

Verder de migratie is ook nuchterheid waarom hier de laag opgeleiden en erger nog de gehersenspoelde figuren van Mohammed's leger hier komen. Degene die via Turkije vluchten worden namelijk deels gescreend. Erdogan is nog net slim genoeg om de hoger opgeleide Syriërs waar ook wij wat aan zouden kunnen hebben daar te houden en gelijk daar een goed betaalde baan aan te bieden en de meer kansloze Syriërs laat hij verder gaan richting Europa. Erdogan speelt een sleutelrol in het migratiebeleid! Deze man is sluwer dan jullie denken hij profiteert van de kennis van de hoger opgeleiden en laat de kanslozen doorsturen! Weer wordt iets van Islamitische aard in Joodse schoenen geschoven ongelooflijk!

op 28-04-2017 16:15

"Maar we moeten ook de deur intrappen bij de brigade getikten en fantasten (de alternatieve / onafhankelijke blogs en sites), die grote delen van onze media in de moderne wereld beheersen."

Dat lijkt erop dat hij betaalde trollen zou willen doen infiltreren bij de "alternatieve/onafhankelijke blogs en sites". Nou gelukkig dat er bij XN nog niemand is die hier permanent het mainstream geluid komt verdedigen en propageren. Of nog erger. Stel je voor: een huistroll die ongevraagd mensen viseert door zelf de discussie met hen te beginnen en hen vervolgens maar blijft achtervolgen (en blijft en blijft) op zelfs de meest onredelijke postmoderne manier. Je moet er niet aan denken dat Sutherland en de zijnen zo iemand op ons zouden loslaten. Nou, gelukkig hebben we onze Mod. die zo'n MSM troll wel zou verwijderen...

Scrutinizer: Uw naam vergeten te vermelden bij deze post van u ?
U verwijst weer naar een mede gast waar u een conflict mee heeft enkel vanwege zijn weerwoord op uw mening en die u nu voor de tweede keer als trol kwalificeert.

U blaast hoog van de toren en accepteert geen enkele correctie op uw gedrag waar u al diverse malen op aangesproken bent door het beheer. Zie ook bij topic VS stuurt drie vliegdekschepen richting Noord Korea

Uw gedrag maakt dat u niet meer welkom bent op de XN forums. Mod. 23.59 u

Tony op 28-04-2017 16:22

In Nederland werd in 2000 landloperij uit het wetboek geschrapt:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landloper

Jan t op 28-04-2017 16:45

Jazeker, een groot deel is gepland. Toen de vluchtelingencrisis nog maar net was begonnen, was er op de radio een live interview met een Mevr. van onderwijs/diploma vergelijking. Op de vraag of zij niet was overvallen door het grote aantal vluchtelingen in zo'n korte tijd antwoordde zij "nee hoor, we zijn al meer dan anderhalf jaar bezig met het aantrekken van medewerkers en de voorbereiding op deze stroom vluchtelingen". Ik heb de kranten er toen nogmaals op nageslagen, maar er was rond de tijd die werd genoemd nog helemaal geen sprake van deze aantallen vluchtelingen, dat was nog maar enkele maanden aan de gang. Een verspreking was het ook niet, jaar en maand werden erbij genoemd. Alleen dan al weet je dat er meer aan de hand is.

Scrutinizer op 28-04-2017 17:01

Ik had hier een visie op. Later nam ik via alternetieve blogs kennis van het Coudenhove Kalergi plan. De ene hoeft de andere evenwel niet uit te sluiten. Het is mogelijk dat er bij de elite meer dan 1 motivatie leeft. Het zou ook kunnen dat de ene (CK) voorzien was voor de lange termijn en dat de andere dringende reden zich voordeed waardoor men besloot te doen wat men deed omdat het 2 vliegen in 1 klap slaat.

Goed, wat was dus mijn visie?

De economische situatie in heel de EU (overigens niet alleen in de EU) is dramatisch slecht (erger dan aan de vooravond van de 1e grote depressie). Cruciaal is de hoeveelheid schuld in het systeem (niet slechts staatsschuld maar het geheel: overheid + bedrijven + gezinnen) als percentage van het BBP. Die is thans significant hoger dan aan de vooravond van de grote depressie van de jaren '30 (GDI). Kortom, timing is altijd lastig maar de boel zal onvermijdelijk instorten en de hele sociale zekerheid ook. Bedenk dat zelfs bij 7% werkloosheid de meeste landen zoals B of NL worstelen met de begroting, dus stel je voor dat die oploopt naar 30% of meer. Dat betekent niet slechts 4x zoveel uitgaven aan WW maar tevens grosso modo 23/93e (dus ca. 1/4) minder inkomsten uit belasting op salarissen en "sociale" bijdragen. Kotom een begrotingstekort van 3% swingt dan de pan uit tot 15% of meer maar juist bij reeds te hoge verschulding is het niet realistisch dat de overheid dit tekort op de obligatiemarkt kan financieren, toch zeker niet aan rentes onder de 10% of meer maar als de rente zo zou oplopen, wordt dat weer een sneeuwbal die hooguit enkele jaren later de boel doet crashen. Kortom: het exacte verloop en tijdspad, moge onbekend zijn maar sowieso is de huidige toestand onhoudbaar en zal de hele welvaartstaat instorten. Dat was mijn visie jaren vóór de immigratiecrisis van 2015.

Nu... als we (Europewijd) in Griekse toestanden zijn aanbeland, dan hebben de politici een probleem. Immers in sommige landen zoals Frankrijk, zou de zittende regering de schuld weliswaar kunnen afschuiven op de vorige maar in een land als B of NL of ... BRD is de regering steeds een coalitie en ofschoon die soms van samenstelling wijzigt zal altijd minstens 1 der partners in de vorige gezeten hebben, dus de vorige regering beschuldigen is niet evident als je minderheidspartner (zonder dewelke je huidige regering omvalt, dus het is niet de bedoeling dat die eruit stapt) dan beschuldigd wordt. Kortom, vroeg of laat zou bij het publiek duidelijk worden dat de hele politieke klasse boter op zijn hoofd heeft omdat de huidige ellende het resultaat is van 40+ jaar mismanagement door de gezamelijke politieke klasse. De blame game waarbij politici mekaar onderling de zwarte piet willen toeschuiven, zal dus niet lukken. Er is geen ontkomen aan de volkswoede.

Er is maar 1 manier om het volk te verenigen en dat is een externe vijand te zoeken. Dat kan (op EU-niveau) door Rusland als vijand te zien. Men heeft dat geprobeerd middels provocaties in de Oekraine maar Putin liet zich niet verleiden om het conflict te laten ontsporen en beheerste zich met een enkele gerichte reactie en nog goed aangepakt ook (referendum op de Krim, wat de nodige legitimiteit verschaft). Oorlog met Rusland was dus niet gelukt (men blijft verder provoceren in Syrie).

Maar er is een alternatief: laat zoveel "zieligen" binnen (welke onmens zou daar nou kunnen tegen zijn) dat later de Sociale Zekerheid (versneld) crasht. Dan kan je hen daar de schuld van geven (hoe konden politici nou inzien dat analfabeten onproductief zouden zijn) en richt de woede van de meute zich op hen, zich niet realiserend dat ook zonder die -bijkomende- immigratie de SZ op het punt stond om (hooguit enkele jaren later) sowieso in te storten. Maar omdat de massa dat niet beseft, ontspringen de politici de dans, immers i.p.v. dat hen 40 jaar mismanagement verweten wordt, kwam de instorting nou door de migranten. Tja, dat had toch niemand kunnen voorzien, he, dat die cultuurverrijkers niet allemaal de handen uit de mouwen zouden steken om onze bejaarde te wassen etc.

Dus, kort samengevat: een crash die er sowieso omwille van reden A zou komen, komt er nu eerder door reden B, waardoor reden A nooit belicht wordt en de verantwoordelijken voor reden A buiten schot blijven. M.a.w. men wilde misschien de SZ niet doen crashen maar toen men inzag dat dit zou gebeuren, wilde men het versnellen met een andere oorzaak. De -bijkomende- reden (verantwoordelijk voor de versnelling) wordt dan als enige reden gezien en zo komen de politici ermee weg.

Later nam ik dan kennis van het Coudehove Kalergi plan. Ik weet niet of dit waar is, maar sta zeker open voor die mogelijkheid. Maar zoals gezegd hoeft het ene het andere niet uit te sluiten. Misschien had men dat CKplan maar was het voorzien voor later maar middels migranten de SZ versneld doen crashen is niet in tegenspraak met de lange termijndoelstellingen van het CK-plan, dus zag men geen bezwaar. Zodoende spreken beide motieven mekaar niet tegen en zou men nu 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan.

Virgo op 28-04-2017 17:19

Islamisering is geen doel op zich maar slechts een (tijdelijk) middel om de satanische plannen van de zionisten/(cultrueel)marxisten ten uitvoer te brengen. Dit moet leiden tot het geleidelijk vermoorden van de blanke Westerse bevolkingen. Dit plan zal echter niet slagen omdat de Allerhoogste een eigen agenda heeft die er toe zal leiden dat deze satanisten - tezamen met de mensenwereld die zij hebben gecreerd - vernietigd zullen worden.

...en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold; en elke berg en [elk] eiland werd van zijn plaats verwijderd.En de koningen der aarde en de hoogwaardigheidsbekleders en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de spelonken en rotsen der bergen, en zij zeggen tot de rotsen en de bergen: 'Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de gramschap van het Lam.Want de Grote Dag van hun gramschap is gekomen en wie kan standhouden?'

Zo zal het gaan en niet anders. Deze mensenwereld staat op het punt voorgoed en met heel veel geweld te verdwijnen. Wie kan dan standhouden?

Peter op 28-04-2017 17:21

Goed stuk. Te gek voor woorden, maar helaas de realiteit. Een onomkeerbaar proces waar we over 5 tot 10 jaar echt de zure vruchten van plukken.

Jean op 28-04-2017 18:07

"Nieuw bewijs dat migrantencrisis geplande VN/EU aanval op Europese landen is", dat weten we al jaren vandaar mijn enorme strijd tegen die VN/EU misdaadorganisaties.

Die VN/EU misdaadorganisaties zijn de doodsteek voor de Europese burgers.

Shadow1100 op 28-04-2017 18:11

Google op Georgia Guidestones. Daar staat het hele plan van de NWO op vermeld.

Neemnietzomaarallesaan op 28-04-2017 18:23

Wat betreft de immigrantenstroom dat zal nog wel een tijdje doorgaan. Volgens een resolutie uit 2008 van het Europese Parlement kunnen we er de komende jaren 60 miljoen(geen typfout) immigranten extra in Europa verwelkomen. Zie punt 13:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20REPORT%20A6-2009-0251%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FNL Lees ook het GROTE allesomvattende plan en alles wordt u duidelijk: "De protocollen van de wijzen van Sion." http://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf 

Tom Hendrix/Seneca op 28-04-2017 18:26

@Scrutinizer: 17.01. uur. Een zeer waardevolle reactie van U. En net als U ben ook ik van mening; dat de hele politieke "bende", van zeg maar Socialisten tot Christendemocraten en Liberalen, hoofdelijk schuldig zijn aan de huidige gang van zaken.

koloth op 28-04-2017 18:59

Als we niet bereid zijn om het zgn. zwaard op te pakken  is Nederland geschiedenis.    En zo als het er nu naar uitziet is het afgelopen en uit voor Nederland.

de^mol op 28-04-2017 21:08

Er is inderdaad veel meer nieuw bewijs Xander:

https://twitter.com/d_e_mol/status/844283341738295296

Directe sponsoring door de EU dus. Verder zegt de VN nu zelf dat maar 3% van wat in Italië aankomt ook werkelijke vluchtelingen zijn:

https://pauwnieuws.nl/news/640/minder-dan-3-van-de-migranten-die-italie-bereiken-zijn-vluchtelingen

3% dat is nog veel erger dan ik dacht.

cefas op 28-04-2017 21:47

Volksverraders en volksverlakkers is heel die EU. Ze zijn doelbewust bezig Europa en de soevereine landen te vernietigen, dat is zo klaar als een klontje. Als Europa om is ,dan is de wereld een eitje. Alle macht naar de elite en de Anti-Christ. Het Profetisch Woord wordt vervuld.

goof op 28-04-2017 22:03

Als dit allemaal geregiseerd wordt door de zittende elite zoals de schrijver van dit artikel suggeert dan moet de schrijver van dit stuk mij eens uitleggen wat voor belangen er dan spelen wat er goed aan is voor deze elite aan de moslim migranten tsunami van heden.  Leg mij eens uit in normale taal wat ze hiermee denken te bereiken?

Lodewijk op 28-04-2017 22:55

Er is een hele discussie over dit thema begonnen op Joop.nl onder de titel:

"Hoeveel kost dat dan, ‘alle grenzen dicht’?

~Gebiedt de wetenschap ons om gezamenlijk de weg op te marcheren die Geert Wilders en Thierry Baudet ons wijzen?" http://www.joop.nl/opinies/hoeveel-kost-dat-dan-alle-grenzen-dicht

Dat artikel is gebaseerd op dit verslag in AD:

'Stop massa-immigratie om verzorgingsstaat betaalbaar te houden' http://www.ad.nl/binnenland/stop-massa-immigratie-om-verzorgingsstaat-betaalbaar-te-houden~aae4b1cb/

johan op 28-04-2017 23:02

Wat er in komt, kan er ook weer uit...

Rick op 28-04-2017 23:04

Die smeerpijp van een Soros is deze week in Brussel geweest om te praten met Junker en Timmermans. Die man is een links extremist welke vele doden op zijn geweten heeft en wordt zomaar ontvangen door de EU. Dit zegt genoeg. Het is jammer dat iedereen maar aanziet wat er komen gaat, wij zullen op deze manier niet oud worden en onze kinderen ook niet. Helaas staat niemand op die het voortouw neemt om er wat aan te doen. De klok tikt, nog even en dan hebben we niets meer.

Agenda 21 op 28-04-2017 23:08

De Coudenhove-Kalergi doctrine van net na de Eerste Wereldoorlog wordt gewoon uitgevoerd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi

http://www.karlspreis.de/nl/prijswinnaars

http://www.karlspreis.de/nl/prijswinnaars/richard-nikolaus-graf-coudenhove-kalergi-1950/biografie

joostniemoller.nl/2016/06/machtigste-man-europa-revolutionaire-eugentische-plan

Agenda 21 op 28-04-2017 23:35

EU-"president" Van Rompuy verklaarde enkele jaren geleden dat de Natiestaat verleden tijd is.

Agenda 21 op 28-04-2017 23:43

De CO2- en fijnstofzwendel is ook zo'n middel om de gehele westerse maatschappij te ontwrchten en te vernietigen.

Een fanatieke politieke partij als Groen-Links wordt gebruikt om alles wat de westerse mens bezit en gebruikt te verbieden waardoor deze veel dingen nieuw moet aanschaffen tegen hoge prijzen. Groen-Links is op deze manier een grootkapitalistisch instrument. Hetzelfde met de steeds hogere energiebelastingen waarvan het eind aan de stijging nog niet in zicht is. Ook Groen-Links kiezers worden hierdoor zwaar getroffen maar beseffen dat nog niet.

Goudsbloem op 29-04-2017 00:01

Hier nog een linkje: http://bijbelsoptiek.weebly.com/de-islamitisch-antichristelijke-mahdi-erdogan-wordt-in-de-bijbel-het-beest-genoemd.html

Vooraf gaand aan het boek de islamitsche antichrist.

De Terugkeer op 29-04-2017 00:37

Er leven blijkbaar maar twee soorten mensen op aarde: een enorm grote en steeds meer uitdijende groep van mensen, die weten(?) dat zij slechts één leven te leven hebben en daar dus 'bewust zelf, alles' uit willen halen, ingezet door henzelf, in alle ondankbaarheid en volstrekt oppurtunistisch en vooral egoïstisch. 

Daar pal tegenover, slechts een 'selecte groep mensen' met een warm hart, een milder karakter, begrip voor de medemens, in de beste zin van het woord...genadevol en zo eerlijk als mogelijk, proberen een zo goed mogelijk beeld neer te zetten, van 'hoe' een mens werkelijk zou 'moeten' zijn én met de hoop en/of de zekerheid van een eeuwig bestaan, vlakbij de Eeuwige

Is het zo bedoeld? Mijn gevoel zegt van wel. De krachten van aardse opruiers en vuilpraters en weglachers en oppurtunisten en korte termijn geldwolven en fout geloofsopdringerigen, is meer dan present, al te lang ook. Wat een enorme tegenkrachten spelen nu de hoofdrol. Het is ooit zo geëntameerd en net doel is blijkbaar niet te missen: de totale vernietiging van het westers leven, of beter gezegd, het west-europees leven, of sterker nog: het noord-west-europees leven en alle verworvenheden, daarin ontstaan.

Nivellering, terugzetting, volledige afstraffing...je zou haast veronderstellen dat 'wij' langzaam maar zeker worden geroosterd...en alleen maar uit zware jaloezie, in mijn perceptie. Afgunst, jaloezie, op velerlei gebied (economisch, sociaal-cultureel, alsmede het christelijk geloof en de daaraan geligneerde werkelijke tolerantie en ook de bekende lichtheid 'binnen' deze tolerante samenleving). 

Er is een 'namaakhart' gecreëerd en zetelt in Bruxelles.

En G-D weet het.

Akka fietje op 29-04-2017 05:10

Het vehaal klopt wel, maar ik kan nog steeds niet begrijpen , waar is het onwetendheid  en waar is het echte planning.

bijvoorbeeld, Rutte en pechvogel in welke cathogory vallen die. Deutse dames met spandoeken : welcome fugetievs ?  Leraren en professors, waar is het onwetend heid en waar  geplanned, Merkel Trudeau, obama, Lofven.

Ik zou hret bijzonder opprijs stellen als iemand mij hierop antwoorden will

Akka fietje op 29-04-2017 05:16

De Terugkeer op 29-04-2017 00:37

Wat ik ook niet begrijpen kan, dit hele plan is voor de lange termijn, senioren als Soros die al multymilionair zijn, wat kan hij nog winnen, terwijl zijn dagen geteld zijn. Het echte resultaat van de barbaren die ingevoerd worden is pas over 1 of 2 generaties zichtbaar

Hubert Luns op 29-04-2017 07:57

Volgens Europarlementariër Simon Busuttil heeft de EU tegen 2050 zeker 60 miljoen extra migrantwerkers nodig ter compensatie van de teruggang van de arbeidzame bevolking. Deze 60 en 120 geeft samen 180 miljoen, wat een jaarlijkse groei impliceert van 3%. Busuttils rapport (A6-0251/2009) benadrukt het enorme belang van deze immigratie tegenover de toenemende vergrijzing van Europa (eufemisme voor een dramatische bevolkingsafname), vooral omdat volgens Eurostat de arbeidzame bevolking tegen 2060 met 50 miljoen zal zijn afgenomen. Het Europese Parlement aanvaardde daarom in april 2009 het Busuttil-rapport voor een gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid met 485 stemmen voor, 110 tegen en 19 onthoudingen. Hierin werd gepleit voor een nieuwe massale immigratiegolf van niet minder dan 60 miljoen extra vreemdelingen tegen het jaar 2050. In 2008 waren er 52 miljoen Moslims in Europa, die zullen aangroeien tot 100 miljoen in 2030 en 180 miljoen in 2050 indien, zoals gepland, de extra immigratie plaatsvindt. De enorme maatschappelijke problemen die deze immigratie met zich meebrengt, is voor een meerderheid in het Europees Parlement geen discussie waard. Het rapport stelt overigens dat de immigratie niet beperkt mag blijven tot opgeleide werknemers en dat de integratie ‘van twee kanten’ moet komen: de Europeanen moeten zich aanpassen aan de immigranten.

Sirius op 29-04-2017 09:20

Zou het de bedoeling zijn om een groot leger op de poten te zetten? Want als al die gelukzoekers van de pot eten die op een gegeven moment niet te vullen meer is hebben ook de rijken last van want deze gaan minder verdienen want de gelukzoekers komen niet on te werken. 

Tom Hendrix/Seneca op 29-04-2017 09:43

@De Terugkeer: 00.37. uur.Precies wat U zegt.

SEO op 29-04-2017 10:20

Tel het aantal hoofddoekjes dat je tegenkomt en dat maal 2 (mannen). Den Haag is al volledig besmet met aanhangers van de horror religion. Steeds duidelijker worden bv koffiehuizen islamitisch. Maar de religion of horror krijgt vol steun van VVD, CDA, D66, PvdA etc. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

johan op 29-04-2017 11:32

Wat er in komt, kan er ook weer uit...

vijgeboom op 29-04-2017 11:56

We weten dat we de politiek niet kunnen vertrouwen en daarom komt de christus ook terug om Gods regering op aarde te brengen en vanuit Jeruzalem zal de wereld geregeert gaan worden en vanuit Sion zal de Torah uitgaan en dan zal de koning der koningen regeren op de manier dat Gods goedkeuring heeft, God laat dat aan Jezus over. En met het koninkrijk in aantocht kunnen we wel nagaan dat het tot die tijd allemaal erger en erger zal gaan worden. En dat er achter de schermen spelletjes worden gespeeld is logisch gezien de tijd waarin we leven.

We zien duidelijke tekenen van de wederkomst van Jezus en God heeft die tekenen niet voor niks laten noteren in de heilige bijbel. Er is nog tijd voor mensen om tot Jezus de willen komen ter ere van de Vader. En wij christenen mogen het goede nieuws van het koninkrijk aan andere mensen prediken voor zover men er nog iets van wil weten.

Ísrael zal er alleen voor komen te staan en men zal Jeruzalem willen verdelen volgens profetie en we zien duidelijk dat het in de maak is met al dat gedoe rondom Syrie en Sultan Erdogan met zijn toespraken die gaan over bevrijding van Jeruzalem.

Mattheus 24 zien we gebeuren en zoals Jezus ook zegt zal het erger en erger worden zoals weeen bij een vrouw ook erger worden totdat het kind eruit floept. En straks floept het koninkrijk eruit met Jezus als koning der koningen en heer der heren.

Yerik op 29-04-2017 12:37

@ Alfred. Waar blijf je nu met jouw antwoorden, voor zover je kunt, op jouw stellingen onder 'Israël waarschuwt Rusland ... enz. ...' op 27-04-2017. Anderen en ik hebben je waarheidsgetrouwe feiten voorgehouden, die je klaarblijkelijk niet kunt of wilt weerleggen. Ik stelde bovendien dat je niet de waarheid spreekt hierover.

willy op 29-04-2017 13:52

@Luns : is alleen maar de bevestiging die velen op deze site schrijven Europa tegen 2O5O grotendeels islamitisch zal zijn en Joden verdwenen zullen ziijn ! Shalom

Een ander geluid op 29-04-2017 15:42

Helemaal eens met de strekking van dit artikel !!!

Het is natuurlijk absurd om te stellen, dat Europa vanwege de vergrijzing deze migranten nodig zou hebben. Nu al heeft Europa een hoge structurele werkloosheid. Gemiddeld in Europa 10% werkloosheid met pieken in Spanje (2016: 19,7%) en Griekenland (2016: 24,2%). Jeugdwerkloosheid is nog hoger, schrikbarend zelfs: maart 2015 Europees gemiddelde; 20,9%. 14 Europese landen zitten daar ruim boven. Met flinke uitschieters zelfs: Italië 42,7% - Kroatië 43,6% - Griekenland 49,7% en Spanje 49,9%. De cijfers spreken voor zich. Er zijn nu al te weinig banen voor de Europeanen. De massa-import van economische migranten uit de 3e (moslim) wereld maakt het probleem alléén maar groter. Die migranten gaan linea recta de sociale zekerheid in en komen daar inderdaad nooit meer uit.

http://www.jeugdwerkloosheid.nl/jeugdwerkloosheid-hoog-in-heel-europa/

Zonder de massa-immigratie zou de vergrijzing zelfs de oplossing zijn voor de structurele hoge Europese werkloosheid. Door pensioenering komen immers banen vrij voor de jeugd. In hetzelfde nieuwsjournaal, waarin ons de noodzaak van massa-immigratie wordt aangepraat, zegt men 2 minuten later bij het volgende topic doodleuk, dat door robotisering, automatisering en nieuwe technieken binnen enkele jaren miljoenen arbeidsplaatsen gaan verdwijnen..... Nog een goede reden waarom massa-immigratie volkomen overbodig is en het probleem zelfs groter maakt.

Wat de lezers van deze site al begrijpen, is dat we bedonderd worden waar we bijstaan !

Dat alle migranten worden gepresenteerd als (oorlogs)vluchteling is uiteraard ook een aperte leugen. Laatst nog een documentaire gezien op MSM (ook die is pluriform en daarom niet altijd onwaar). Daarin werd uitvoerig melding gemaakt van het feit, dat in Libanon hele dorpen en wijken zijn, waarin bijna alle jonge Libanese mannen zijn verdwenen naar Europa. Hier geven zij zich uit voor Syrische vluchteling. De controle of het "vluchtelingenverhaal" en/of de identiteit kloppen, is natuurlijk een lachertje. In Duitsland is deze week een 28-jarige Duitse militair (Luitenant) aangehouden, omdat hij zich had laten registreren als Syrische asielzoeker....... en een aanslag beraamde. De man spreekt géén woord Arabisch en heeft geen Arabische achtergrond. Het moet niet gekker worden ! Daarnaast nog de voortdurende schandalen met o.a. Eritrese "vluchtelingen", die doodleuk op vakantie gaan naar hun moederland. Italië en EU die dagelijks duizenden economische migranten oppikken voor de kust bij Libië enz. Men creëert willens en wetens een enorm illegalenprobleem. Alléén al in Duitsland over de 200.000 mensen.

De echte reden voor de massa-immigratie is natuurlijk, dat het overgrote deel van de Europese volkeren géén trek hebben in de Verenigde Staten van Europa (of EUSSR). Europese economische samenwerking: Ja, maar meer ook niet. De massa-immigratie is gewoon een middel om dit verzet te breken. Vernietig de cultuur en de identiteit van de Europese volken door massa-immigratie en de oorspronkelijke bevolking verwatert zo snel dat van verzet tegen de EU al snel geen sprake meer is. Dat is althans het snode plan.

Om die reden hoop ik van harte, dat politici zoals Marine Le Pen aan de macht komen. Niet dat die in alles zo zaligmakend zouden zijn, maar het lijkt me de enige kans om de EU / NWO "elite" te stoppen. Het wordt hoog tijd dat het "establishment" uit de wetgevende- en politieke macht gezet wordt. Nog mooier zou het zijn, als zij uiteindelijk ook berecht worden voor hun wanbeleid en verraad !!!

 

Qromwel op 29-04-2017 16:35

Wat een woorden! Zolang het Duitse volk niet zelf in actie komt gaat alles gewoon zo door.

Qromwel op 29-04-2017 16:52

Zelfs De Telegraaf schriujft er nu over.

jw op 29-04-2017 19:00

Als de politie de telegraaf al wil omkopen dan is er iets goed mis.

Welk vertrouwen kun je dan op deze mensen hebben die dagelijks hun werk moeten doe waar ze zelf niet meer achter staan,bedrijgingen aan het adres van deze vrouwen en mannen is gewoon dagelijkse kost.

maar de echte schande huist in Den Haag die verkopen hun kiezers aan de EU,

zomaar op 29-04-2017 21:59
Tony op 28-04-2017 16:22

In Nederland werd in 2000 landloperij uit het wetboek geschrapt:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landloper

en toen was een illigalen , niet illigaal meer in ons land immers volgens de linkseluchtfietsers (Internationalisten) is de wereld van ons allemaal en doen de landsgrenzen er niet toe .
valt het ons niet op dat krap een jaar later de eu geboren is , met alle gevolgen die wij nu zien en meemaken .
De Terugkeer op 30-04-2017 02:37

Akka fietje op 29-04-2017 05:16       Ik heb mij in het verleden (en dus ook binnen het Xandernieuws-verleden), net als u, al vaker afgevraagd: het concrete beeld van lieden met slechte en tactische bedoelingen. Ik probeer me daar nog immer een beeld van te vormen/hoe verloopt die communicatie en wie geeft de orders en inderdaad, als je als zoveel miljarden bezit, waarom al die (eventueel) overtollige centen te steken in een complete afbraak van het ooit rustige en vreedzame Europa? Wie zetelt waar?

Het voelt allemaal zo gekunsteld en geforceerd, de dictatoriale maatregelen vanuit dat Brussel...betaald met het geld van de rijkste EU-landen en/of uit de zak van de veel te grote jongens met hun slechte plannen. 

Het kwaad zal zich hoe dan ook openbaren........ontstaan door allerlei onderhandse deals en met doordachte methodes, uit breinen, vol van haat en afgunst soms??? Een kwaad dat zich methodisch en tactisch openbaart en zelfs de meesten van juist 'diegenen', die dit wordt aangedaan, voor haar karretje weet te spannen, anticiperende op massaal ongeloof. Gewiekst, doordacht en fatalistisch. Wat een schaakpartij dan, zeg...al heel wat zetten op het schaakbord vooruitgedacht...geen domme lui die dat geflikt hebben. ZIj dachten en denken dus in de tweede en derde laag en wisten en weten tot op de millimeter, de consequenties en passen hun tactisch plan een constant aan...om het grote plan vervolgens goût que goût te laten slagen. Het 'grote plan' dus???

Waar samenspan is, komt ook verdeling en machtsstrijd...blijkbaar is dat nu nog niet zo...er is dus eenheid, in die donkere gelederen...ergens...met machtswellustelingen aan het roer, die het altijd met elkander eens zijn? Dan zijn het geen mensen!

En G-D wist het al.

Dewevoga op 30-04-2017 11:11

@Een ander geluid op 29-04-2017 15:42

Laatst nog een documentaire gezien op MSM (ook die is pluriform en daarom niet altijd onwaar). Daarin werd uitvoerig melding gemaakt van het feit, dat in Libanon hele dorpen en wijken zijn, waarin bijna alle jonge Libanese mannen zijn verdwenen naar Europa.

Door een overspoeling van moslims is de nog niet zo lang geleden Christelijke natie Libanon verdwenen. Goed beschreven in het boek "Because They Hate" van Brigitte Gabriel die het aan den lijve ondervonden heeft. Dit staat Europa dus ook te wachten.

Dewevoga op 30-04-2017 11:32

@Yerik op 29-04-2017 12:37

Maakt u zich aub niet zo druk over Alfred. Hij ziet maar een agressor en dat is Israel. Hij betaalt via zijn belastinggeld graag mee aan de salarissen/pensioenen van terroristen die onschuldigen vermoord hebben. Abbas heeft onlangs nog die bijdrage gecorrigeerd met de inflatie ten nadele van ambtenaren in de Gazastrook. Ze benadelen hun eigen volk. De preventieve actie van het agressieve Israel wordt door hem veroordeeld, maar hij heeft nooit gereageerd op de hoeveelheid islamitische terroristische aanslagen die gepleegd zijn sinds 11 september 2001. Maar ja, dat is ook al weer "zo lang geleden".en dat zal ook wel weer de schuld van die agressor zijn. Het waren er tot gisteren 30.711. Leest u mee Alfred?

KamiL Souleymane op 30-04-2017 12:27

Geachte Europeaan, men vergeet meestal ook te vermelden dat een migratie van Ismaelieten vanuit het koninkrijk van Salomon (groot Syrie) naar Europa, ruimte geeft aan de Isakieten om zich er te hervestigen. Kamil

Een ander geluid op 30-04-2017 16:40

Dewevoga op 30-04-2017 11:11

Dank voor uw reactie ! Ik mag hopen, dat voor het zo ver is de bevolking van West- en Zuid-Europa eindelijk de schellen van de ogen is gevallen. In Midden- en Oost-Europa kijkt men sowieso zeer negatief naar de moslim-migratie. 

Helgoland op 01-05-2017 11:28

Objectieve wetenschappelijke informatie over dit onderwerp biedt de volgende website:

http://demo-demo.nl

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl