HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Boek van priester-theoloog: ‘Helft van alle katholieke geestelijken is homo’

Documenten en onderzoeken legden al in 2010 en 2012 enorm ondergronds homoseksueel netwerk in Katholieke Kerk bloot

 

(Geen commentaar....) (17.55 uur: Gemanipuleerde plaatje na enkele opmerkingen vervangen door de oorspronkelijke foto.)

De katholieke theoloog en in 2015 vanwege zijn homoseksuele geaardheid uit zijn ambt gezette Poolse priester Kryzsztof Charamsa schrijft in zijn onlangs verschenen boek ‘De Eerste Steen’ dat het Vaticaan zich weliswaar openlijk verzet tegen homoseksualiteit, maar dat achter gesloten deuren ongeveer de helft van alle katholieke geestelijken –van laag tot hoog- homo is. Vooral onder de vorige paus, Benedictus, ging het er volgens hem ‘erg homo’ aan toe.

 


In zijn boek geeft Charamsa, die vanwege zijn ‘coming out’ in oktober 2015 uit al zijn kerkelijke ambten werd gezet, een ‘schokkende blik in de homofobe structuur van de katholieke kerk’, waar volgens hem een ‘dubbele moraal’ heerst. Naar buiten toe wordt homoseksualiteit veroordeeld, maar achter gesloten deuren leven de priesters, bisschoppen en kardinalen zich uit. De Poolse theoloog schrijft dat ongeveer de helft van hen homoseksueel is.

Gespierde acrobaten en ‘rode schoentjes’

In 2011 werd Charamsa onder het bewind van paus Benedictus tot de theologische commissie van de geloofsgemeenschap gekozen. ‘Ratzinger begreep heel goed hoe hij de haat tegen homoseksuelen moest verscherpen. Maar als ik aan die jaren terugdenk dat hij paus was, dan zie ik een pontificaat waarin het er in het Vaticaan nog nooit zo homo aan toe ging.’

De theoloog herinnert zich een audiëntie bij Benedictus van gespierde acrobaten, die ook in het ‘gay circus’ in Barcelona te bewonderen waren. In alle opzichten was het een periode ‘waarin het de hele homo scene, die het Rome uit de Baroktijd te bieden had, opnieuw opleefde’, compleet met ‘rode schoentjes’ en ‘zorgvuldig gechoreografeerde processies.’

Inmiddels woont Charamsa met zijn partner in de Catalaanse hoofdstad. Hij komt tot de conclusie dat de kerk alleen wakker geschud kan worden als alle homoseksuele geestelijken ‘in drommen’ uittreden. (1)

‘Enorm ondergrond homonetwerk’ al in 2012 blootgelegd

Een andere Poolse priester, assistent-professor Dariusz Oko, publiceerde in 2012 het onderzoeksrapport ‘Staande met de Paus tegen homoketterij’, waarin hij constateerde dat er ‘een enorm ondergronds homoseksueel netwerk in de Kerk’ bestaat, wat hij ‘een dodelijke, externe bedreiging’ en ‘vijand’ van het christendom noemde.

Naar eigen zeggen ontdekte deze priester-professor het bestaan van een machtige ‘homo maffia’ in de Kerk, waarvan de leden elkaar beschermen en steunen, en die 'meester zijn in camouflage'. Deze groep is nauwelijks aan te pakken omdat ze vaak hoge, machtige en rijke posities innemen. Om dit zo te houden zorgen ze ervoor dat vooral gelijkgestemde homogeestelijken tot hogere posities worden bevorderd en talloze anderen doelbewust in voortdurende angst en verwarring worden gehouden, zodat ze hun mond blijven houden.

'Als wordt toegestaan dat homolobbyisten hun gang kunnen gaan, zouden ze over een jaar of 10 hele congregaties en diocesen kunnen vernietigen. De situatie is enigszins zoals tijdens het begin van de Reformatie, toen complete landen en volken de Kerk verlieten.' (2) 

Hoofd exorcisme: ‘Satanische infiltratie in Vaticaan’

De in 2016 overleden belangrijkste ‘exorcist’ van het Vaticaan, Gabriele Amorth, kwam in de jaren voor zijn dood regelmatig in het nieuws vanwege zijn ernstige beschuldigingen aan het adres van de Katholieke kerkleiders. In 2010 zei hij letterlijk dat 'de duivel in het Vaticaan' is, en dat de vele schandalen van seksueel misbruik en pedofilie daar het bewijs van zijn. De hoofdexorcist sprak openlijk over 'Satanische infiltratie' in het Vaticaan en 'kardinalen die niet in Jezus geloven, en bisschoppen die banden hebben met demonen.' 

In 2012 beschuldigde Amorth, die meer dan 70.000 duiveluitdrijvingen zou hebben verricht, de 'heilige stoel’ ervan direct betrokken te zijn geweest bij de geruchtmakende ontvoering van de 15 jarige Emanuela Orlandi in 1983. Amorth zei dat tienermeisjes zoals Emanuela door een gendarme van het Vaticaan werden 'gerekruteerd' voor seksfeesten waar hoge officials en geestelijken van het Vaticaan aan meededen. Na afloop werden de meisjes vermoord. 

Ook de Italiaanse krant La Repubblica berichtte kort nadat paus Benedictus zijn aftreden bekend maakte over een netwerk van homoseksuele geestelijken in het Vaticaan. Deze geestelijken zouden onder 'externe invloed' staan van buitenkerkelijken met wie ze 'wereldlijke relaties' onderhielden. Oftewel: ze werden gechanteerd. (3) Dit zou de werkelijke reden van Benedictus’ plotselinge terugtreden zijn geweest.

Pedopriesters

Het Duitse Der Spiegel schreef in 2010 dat uit gelekte documenten bleek dat paus Benedictus in zijn voormalige functie als aartsbisschop jarenlang een van veelvuldig kindermisbruik beschuldigde priester had beschermd en in functie had gehouden. Zoals bekend is het decennialang de gewoonte van het Vaticaan geweest om pedopriesters niet of nauwelijks te straffen, maar over te plaatsen. Dit beleid werd in 1962 zelfs officieel vastgelegd in een speciale geheimhoudingsclausule. 

Begin 2013 werden er in de Verenigde Staten een groot aantal documenten gepubliceerd over het veelvuldige kindermisbruik door priesters, waar nog steeds rechtszaken over worden gevoerd. Ook hieruit bleek dat alle betrokken geestelijken elkaar de hand boven het hoofd hielden. Eén priester, Neville Rucker, beweerde zelfs dat zijn misbruik van tientallen meisjes 'Gods plan voor de redding van die kinderen' was, omdat 'God geen fouten maakt en mij heeft aangesteld als priester.' (4)

Verbod op huwelijk en seks 'leringen van boze geesten' 

Seksuele misstanden zijn bepaald niet voorbehouden aan de Rooms Katholieke Kerk, maar treffen alle verschillende christelijke denominaties. Uit de hele geschiedenis blijkt dat het onderdrukken en/of verbieden van seks en seksualiteit (= het 'occult' (= verborgen) maken van seks) door kerken en andere groeperingen zonder uitzondering leidt tot (kinder)misbruik en andere zeer onverkwikkelijke zaken. 

Deze wijd verspreide christelijke schaamte en zelfs afkeer van seks is echter niet op de Bijbel gebaseerd. De apostel Paulus schreef in zijn eerste brief aan Timotheüs dat degenen die het huwelijk verbieden (het Rooms Katholieke celibaat) 'dwaalgeesten en leringen van boze geesten' volgen (1 Tim.4). De gelovigen in Korinthe adviseerde hij om slechts voor korte tijd aan seksuele onthouding te doen, omdat anders 'de satan u verzoeke'. 

Waar het negeren van Paulus' woorden in de Katholieke Kerk toe heeft geleid is voor iedereen duidelijk. Bovendien bevat het Oude Testament zelfs een puur erotisch boek: Hooglied, dat in veel kerken echter vergeestelijkt wordt en uitsluitend op de relatie tussen God en de Kerk wordt toegepast - een even vreemde als omstreden uitleg, aangezien het boek zo'n 1000 jaar vóór de komst van Jezus en het ontstaan van de christelijke kerk door vermoedelijk koning Salomo -die nota bene zelf over zo'n 1000 vrouwen beschikte!- werd geschreven.

Hoe onreine occulte geesten in de kerk te herkennen 

Over het algemeen kan worden gesteld dat des te meer seks(ualiteit) door een kerk of groep wordt onderdrukt en op die manier 'occult' wordt gemaakt, des te groter de kans is op het ontstaan van misbruik en ernstige psychische problematiek. Op grond van eeuwenlange ellende op dit vlak zijn er een aantal duidelijke waarschuwingssignalen waaraan gelovigen kunnen herkennen of hun kerk / groep de verkeerde kant opgaat en in de ban raakt / is geraakt van onreine occulte geesten: 

* Het negeren dat culturele (huwelijks)gewoonten met de tijd zijn veranderd, zoals polygamie, iets dat zowel in het Oude als het Nieuwe Testament werd toegestaan. De enige uitzondering hierop vormden voorgangers, die volgens Paulus 'maar één vrouw' mochten hebben (1 Tim.3). Bovendien houdt geen enkele christen zich aan de in de Bijbel beschreven huwelijksrituelen. Hieruit vloeit automatisch het 

* eenzijdig gebruik van het verbod op 'seks vóór het huwelijk' voort, terwijl dit in de Bijbel niet als zodanig bestaat. In zowel de Oud- als Nieuw Testamentische cultuur stond seks namelijk gelijk aan een huwelijk; niet-getrouwden die seks hadden maakten zich dan ook niet onmiddellijk schuldig aan overspel, maar hadden enkel de verplichting om (doorgaans binnen een jaar) met elkaar te trouwen, omdat God hen als gehuwd beschouwde; 

* Het exclusief en openlijk vernederen van 'zondaars' door gedwongen publieke schuldbelijdenis als blijkt dat er vóór het huwelijk een zwangerschap is ontstaan, terwijl talloze verborgen zonden van anderen –en met name misbruik- nooit aan het daglicht worden gebracht; 

* Het verbieden van seksuele gevoelens en verlangens. Gebruik makend van de stelregel 'seks is alleen bestemd voor het huwelijk' wordt het bestaan van seksuele gevoelens en verlangens vóór die tijd genegeerd of compleet verboden (het overigens nergens in de Bijbel terug te vinden verbod op zelfbevrediging, waar volgens een universitair onderzoek 94% van de christelijke studenten mee worstelt (2)). In sommige kerken en groepen en met name sekten wordt zelfs seks in het huwelijk verboden of aan strenge regels onderworpen, wat in veel gevallen blijkt te leiden tot misbruik van volwassenen en ook kinderen; 

* Relaties (verkeringen) en huwelijken worden 'gearrangeerd' (geestelijke manipulatie zoals 'God heeft jullie voor elkaar bestemd', etc.) of juist verbroken ('God heeft jullie niet bij elkaar gebracht'; 'Je man/vrouw/vriend/vriendin is geen ware gelovige, God zegt dat je met hem/haar moet breken'; etc.); 

* Geen of krampachtige (vaak uitsluitend veroordelende) aandacht voor (het bestaan van) homoseksuelen in de kerk. Vaak worden Bijbelteksten hierover (o.a. Romeinen 1) willekeurig uit hun culturele en sociale context gerukt, terwijl in Bijbelse tijden gebruikelijke zaken zoals polygamie, huwelijksrituelen, het zwagerhuwelijk en het uithuwelijken van meisjes van 12 (en soms zelfs nog jonger) terecht al heel lang door geen enkele kerk meer worden nagevolgd.
 


Xander

(1) Anonymous
(2) Life Site News

(3) Kath.net via Politaia
(4) Fox News

Zie ook o.a.:

2015:

23-04: Christelijke leiders VS vrezen binnenkort gehate minderheid te worden (om o.a. hun verzet tegen het homohuwelijk)

2013:
26-09: Speciale datingsite voor christenen die overspel willen plegen (/ Waarom passen kerken en christenen sommige Bijbelse regels voor relaties, seks en huwelijk 1 op 1 op onze tijd toe, maar worden veel andere wetten genegeerd?)

2012:

24-05: Hoofd exorcist beschuldigt Vaticaan van ontvoering van meisjes voor seksfeesten
27-02: Priester: enorm ondergrond homo netwerk in Katholieke Kerk (/ Homobisschoppen en –kardinalen beschermen elkaar en promoveren hoofdzakelijk gelijkgeaarden)

28-01: Duizenden Europeanen willen doop ongedaan maken om schandalen Katholieke Kerk 

2010:

10-12: Bewijs dat paus Benedictus loog over kindermisbruik priester
11-03: Pauselijke exorcist: De duivel is in het Vaticaan 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.Reacties

Pagina12
Stan op 29-04-2017 14:42

Ja dat kan als ze maar met de poten vam kindren afblijven.

Maar dit de Maffia VVD

https://twitter.com/pieter2frank/status/858239615412707328

who gives op 29-04-2017 14:45

50 % is wel heel veel. Ik heb geen moeite met homo's verder maar zal ook niet naar de Gay Pride gaan. Als een homo tevens pedo is wordt het verhaal wel anders sowieso als het een actieve pedofiele homo betreft. Wat mij betreft is de uitgang geen ingang, maar zoals de laatste tijd homo's (zelfs met betonschaar) mishandeld worden hoeft ook weer niet. Tevens ben ik voor afschaffing van het scheldwoord "homo" wat veel gebruikt word ook tegen hetero's om dwars te zitten. Vrij dom en kinderachtig allemaal, Tyson?

willy op 29-04-2017 15:04

Dat is geen nieuws meer maar een feit . Paus Benedictus is eigenlijk met zachte dwang moeten vertrekken omdat hij het Vaticaan wilde opkuisen maar genoeg tegenwerking kreeg binnen het Vaticaan . er is niet alleen een homolobby in het Vaticaan maar volgens insiders zijn er ook satanische rituelen die het daglicht niet mogen zien ! Maar we moeten voorzichtig zijn  over de kleine kapelletjes van het grote gelijk want vele uittredende priesters hebben maar één doel de kerk kapot maken en daar doe ik niet aan mee! Ook de huidige paus franciscus lijkt de wereld tegemoet te treden en de islam te bezien als een godsdienst van de vrede. Ook de opvattingen van deze paus over het huwelijk zijn totaal onevangelisch en hij is nu in Egypte niet tot steun van de Koptische christenen die zwaar worden vervolgd maar voor dialoog met de islam de paus ten voeten uit !!! Shalom

Ben Kok op 29-04-2017 15:11

Hi Xander,Meestal schrijf je goede artikelen, onderbouwd en wel. Maar hier verbaas ik me toch zeer over je opmerking:" * Het negeren dat culturele (huwelijks)gewoonten met de tijd zijn veranderd, zoals polygamie, iets dat zowel in het Oude als het Nieuwe Testament werd toegestaan."

Als u het in de gehele context van het artikel plaatst, dan kunt u ook lezen:
Vaak worden Bijbelteksten hierover (o.a. Romeinen 1) willekeurig uit hun culturele en sociale context gerukt, terwijl in Bijbelse tijden gebruikelijke zaken zoals polygamie, huwelijksrituelen, het zwagerhuwelijk en het uithuwelijken van meisjes van 12 (en soms zelfs nog jonger) terecht al heel lang door geen enkele kerk meer worden nagevolgd. 

Her artikel promoot geen polygamie maar toont de weg aan waarlangs de huidige -door de bijbel geïnspireerde- cultuur ten aanzien van een monogaam huwelijk zich ontwikkeld heeft. Mod.

Dat is onzin, Yeshua leert ons duidelijk dat  Hij als JHWH het huwelijk heeft ontworpen voor "1 man en 1 vrouw", zie Matth. 19:4-6 en daarmee verwijst Hij naar Gen. 2:24De polygamie van Salomo was zeer fout en leidde tot zijn ondergang, ook David zat helemaal fout en werd te schande gemaakt door zijn zoon Absolom, die met de bijvrouwen van David sliep.

Terecht haal je de norm voor voorgangers aan, mannen van 1 vrouw en zou dat dan niet voor alle Bijbelse gelovigen gelden?Graag een correctie in het verder weer prima artikel ,

shalom Ben Kok  (joods-chr. pastor) 

tora-yeshua.nl

 

Eelke Piers op 29-04-2017 15:43

Ook een beetje zelfbeheersing kan geen kwaad

Tom Hendrix/Seneca op 29-04-2017 15:52

Dat tekent de "dubbele moraal", die de gevestigde kerken erop na houden.

Eelke Piers op 29-04-2017 16:04

De plaat erboven getuigd van weinig stijl. Voor mij is het een gruwel.

willy op 29-04-2017 16:36

@Ben Kok ; nooit gelezen dat Koning Salomo de grote wijze vele vrouwen had en dat zijn rijk daardoor in twee stukken uiteenviel? Nooit gelezen? ik denk dat Xander daar op doelt en natuurlijk is polygamie in de Tenach en NT in wezen verboden !! Shalom

Een ander geluid op 29-04-2017 16:47

willy op 29-04-2017 15:04

De nodige artikelen en sites voeren als reden van het aftreden van Benedictus aan, dat hij zich zelf ook had schuldig gemaakt aan satanische rituelen........... 

In het Vaticaan is het gebruikelijker, dat echte hervormers een (gif)moord sterven. Wellicht interessant voor u om eens te onderzoeken wat er werkelijk met Paus Johannes Paulus I is gebeurd. Zijn opvolger Johannes Paulus II kwam op mij ook heel oprecht en integer over, maar de man heeft een flinke dreun gehad met de aanslag op zijn leven. Daar is hij eigenlijk nooit goed van hersteld. Misschien daarom ook niet daadkrachtig naar de duistere krachten in het Vaticaan.

Huidige Paus bekijk ik met heel veel wantrouwen. Hij doet uit volle borst mee met het "Coudenhove-Kalergi-plan" (massa-immigratie naar Europa). Over de christenvervolgingen en genocide op christenen in het Midden-Oosten hoor je hem niet of nauwelijks. 

Michaël ;-{> op 29-04-2017 17:13

''Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim wat niet bekend zal worden.''

Yerik op 29-04-2017 17:13

Weer erg goed Xander!!Hooglied is n.m.m. zeker óók te vergeestelijken, waarbij het om dit te ontkennen (doe je overigens ook niet zo) geen grond is dat het Boek 1000 jr. vóór de komst van Christus en de kerk geschreven is. De aanhaling dat Salomo 1000 wijven en bijwijven had is ook niet van toepassing.

@ Ben Kok. Xander stelt ook Niet dat dit op Bijbelse gronden geoorloofd zou zijn. Hij meldt dit als "terwijl in Bijbelse tijden gebruikelijke zaken ... " met de aanvulling "terecht al heel lang door geen enkele kerk meer worden nagevolgd."

Laat ik nu net een ander artikel op mijn Computer vinden   :-)))

http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/02/Priester-Enorm-ondergronds-homo-netwerk-in-Katholieke-Kerk

Heel goed Xander! Herhaling is de kracht van de reclame :-))

maria op 29-04-2017 17:24

Ben kok op 15.11

Mijnheer Kok, In her oude testament wordt toch vaak over bijvrouwen gesproken, b.v. Abramham, Jacob, en nog vele andere mannen die aan een vrouw niet genoeg hadden

God had hier kennelijk geen problemen mee

SEO op 29-04-2017 17:31

Ik geloof in de heiligheid van de Rooms-Katholieke Kerk omdat Christus daarvan het Hoofd is. Maar ik geloof ook dat Christus furieus is op priesters die niet strikt celibatair zijn. Nog furieuzer is Hij op priesters die niet met de poten van kinderen afblijven. Het priesterscorps is een quietistische, epicuristische, moraalloze en zielloze club geworden. Men draagt een geloof uit zonder consequenties. In plaats van christendom preekt men humanisme. En het woord 'zonde' is nagenoeg uitgebannen. Nogmaals, ik ben een overtuigd katholiek christen, maar ik walg bijna van de sfeer in de Nederlandse RKK all over the world en in het bijzonder in Nederland. Er is maar een ding dik in orde in de RKK en dat is het exitbeleid. WErkelijk ik geloof dat bv hindoes, boeddisten en protestanten en zelfs mosims nog eerder de Hemel binnengaan dan katholieken. En die Argentijn in Rome Is Geen Paus, want hij is niet canoniek gekozen. Sterker hij is een valse profeet, want hij erkent alleen regionale (Rome) verantwoordelijkheid, maar loopt wel in het pauselijke gewaad. En hij preekt slechts humanisme en epicurisme. Hij heeft ontzettend veel ketterse uitspraken gedaan en de goede uitspraken die hij doet heeft hij niet zelf verzonnen. Brrrrrrrrrrrrrrrrrr.   

Maar er zijn nog een paar goede priesters over die de echte traditionele katholiek christelijke doctrine uitdragen. Bijvoorbeeld father Corapi. Kijk op: https://youtu.be/YHiK3zQCYXg

Mede christenen, mijn excuses voor onze verschrikkelijke slapheid.  

Tom Hendrix/Seneca op 29-04-2017 17:37

@Ben Kok: 15.11. uur. Dat zie ik net zo als U, Ben. 1 man en een vrouw, dat is ook voor mij de norm.

SEO op 29-04-2017 17:42

Excuus voor die Argentijn. Deel verwijderd. Beschuldigingen zonder bewijs is laster. Mod.

En excuus voor het slap geloof van de meeste katholieke christenen. Brrrrrrrrrr. Ik walg er zelf van. Hier de echte RK doctrine, gepreekt door topper father Corapi:

https://youtu.be/YHiK3zQCYXg

https://youtu.be/_aURYHHr67k

https://youtu.be/Djwd7hhmsyI

https://youtu.be/30qQEfFa2mQ

https://youtu.be/Mp32Y5W75qU

https://youtu.be/qmpBzooqURQ

https://youtu.be/gOjVT8O94dI

https://youtu.be/bNQq1tatjxk

https://youtu.be/JlQn4DUCGhQ

https://youtu.be/DD_is4-WpDk

https://youtu.be/19jO0W23F_k

Michaël ;-{> op 29-04-2017 18:04

Vorige week zag ik de film 'Spotlight'. De film is gebaseerd op het onderzoek van The Boston Globe, dat in 2002 een grootschalig kindermisbruikschandaal binnen de Katholieke Kerk aan het licht bracht. Het recept is altijd hetzelfde, namelijk: zwijgen en overplaatsing.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spotlight_(film)

https://solarmoviez.to/movie/spotlight-7408/97715-8/watching.html Met Engelse of Spaanse ondertitels.

willy op 29-04-2017 18:16

@Een ander geluid : Daar is mij niets over bekend en over de paus die het kortst heeft het pontifex gedragen zijn er veel geruchten maar nooit bewijzen geweest ook al omdat men op een overleden paus geen lijkschouwing mag doen volgens het kerkelijk wetboek! Shalom

Clx op 29-04-2017 18:23

Gelukkig zijn jullie allemaal zo veel beter..

Pier op 29-04-2017 18:31

Nou Xander, ik weet niet wat jij verstaat onder 'uit de sociale en culturele context rukken', maar als ik Romeinen 1 gewoon lees, vanaf vers 18, dan hoef ik niets uit zijn sociale of culturele context te rukken om te begrijpen waar het over gaat. En tja, als je de bijbel op die manier leest, dat de toepassing van de teksten op je leven nu betekent dat je de teksten uit hun sociale en culturele context rukt, dan is de bijbel uitgepraat, achterhaald en waardeloos en alleen nog interessant als historisch document.

Waarmee je naar mijn mening het woord van God van zijn kracht berooft en daar komt weinig goeds van, zie de gruwelpraktijken die je in ditzelfde artikel beschrijft. Waaraan en waarom zou een practizerend homosexuele priester schuldig zijn als Romeinen 1 niet meer voor deze tijd zou gelden? 

Davita op 29-04-2017 18:36

Steeds vaker komen Paulus' voorspellende woorden uit 2 Timotheus 4 in mijn hoofd op als ik Xandernieuws lees, nl. dat de mensen in de laatste dagen (jaren) de gezonde leer niet meer zullen kunnen verdragen.

God bestrafte homoseksualiteit in het Oude Testament met de doodstraf en nu zou Hij daar ineens geen probleem meer mee hebben? Teksten in het Nieuwe Testament maken heel duidelijk dat God hier nu nog steeds van gruwelt. Om nog maar te zwijgen over de eeuwige consequenties van deze zonde.

Ja, we zitten een stuk verder op de tijdlijn dan toen, maar dat betekent nog niet dat Gods waarden zijn veranderd. God zegt niet voor niets dat Hij altijd Dezelfde is: gisteren, vandaag en morgen! God is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde God als de God in het Oude Testament.

De waarheid is niet wat wij ervan maken, maar wat God zegt dat de waarheid is en God is zeer duidelijk over wat goed en slecht is. God is een goede God en laat ons niet in onwetendheid. Onze eeuwige bestemming hangt er nl. vanaf.

+ Waarom worden deze berichten eigenlijk verbannen naar het geloofsforum (of helemaal niet geplaatst) en mag je ook daar niet meer in de buurt van de (soms harde) waarheid komen? (Huisarrest + spottende opmerkingen door moderator).

Schaamte? Controlled Opposition? 

 

Davita: spottende opmerkingen van de Moderator ? geloofszaken verbannen naar geloofsforum. Als u het zo beleeft, dan gelieve hier per direct niet meer te posten, schaamteloze opmerkingen van u Davita. Als er bijbelse zaken in een artikel aan de orde komen- zoals nu- is er ruimte om ook inhoudelijk over het geloof te spreken, u kunt dat zien onder het artikel, wanneer wel en wanneer niet.

Het Geloofsforum is juist speciaal opgezet om voor gelijkgestemde gelovigen, alle ruimte te geven voor inhoudelijke bijbelse discussies. Maar dit is blijkbaar niet aan u besteed. Gelieve per direct de XN forums te verlaten. Mod.

dr. Kwast op 29-04-2017 20:41

Waar is het bewijs dat er een god bestaat. Het onbegrijpelijke wordt als motief gebruikt om het bewijs te leveren. De toeval dat er leven op de deze planeet leeft is bijna 100%. Het evolueren van een bacterie naar mens heeft miljoene jaren geduurd. Tussen deze jaren zijn er heel wat misbaksels verdwenen. Maar ook zij konden naar elkaar toe begrepen worden. Een woord als god werd al gouw gezocht, om het onbegrijpelijke een naam te geven. Duizende vragen voor hen waarkonden ze die kwijt? En dan zeker in deze tijd het vragen om. Daar is de god goed voor heer geef mij, god als U mij dat geeft, god mag ik beter worden, god, god. We doen het  in onze broek als het uur er is. Het lichaam verast in wat voor zin dan ook. En dan krijgen we de ziel, wat is er belachelijker dan je gedachten door te laten werken als je verast bent. Vol houden deze belachlijke redenering. Zij die leven make daar dankbaar gebruik van. Vooral zij die preken zij kunnen het weten. 

Een ander geluid op 29-04-2017 21:13

willy op 29-04-2017 18:16

Ik ben uiteraard géén expert Kerkelijk Wetboek, maar onderstaand citaat betreffende autopsie (toegestaan, mits toestemming Vaticaan) kon ik vinden op Wikipedia:

"De plotselinge dood van Johannes Paulus I leidde er onmiddellijk toe dat de zich verzamelende kardinalen opgeroepen werden – onder meer door een artikel in de Italiaanse krant Corriere della Sera – een autopsie toe te staan om zo de precieze doodsoorzaak vast te stellen. Het College van Kardinalen vroeg vervolgens twee teams van deskundigen om nader advies. Op 2 oktober kwamen de kardinalen bijeen om de adviezen te bespreken. Twee artsen adviseerden tegen een autopsie, omdat de doodsoorzaak al was vastgesteld. Bovendien was het lichaam gebalsemd, wat een betrouwbare schouwing onmogelijk zou maken. Een patholoog-anatoom adviseerde vóór een lijkschouwing, omdat de doodsoorzaak niet zonder nader onderzoek zou kunnen worden vastgesteld. Niettemin besloot het College van Kardinalen, na een stemming, in overgrote meerderheid geen toestemming te geven voor een autopsie, omdat deze voeding zou kunnen geven aan de inmiddels ontstane geruchten over de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak van de paus.[70] Bron:  Passing the Keys. Modern Cardinals, Conclaves and the Election of the next Pope New York, p. 267

Shalom

Michaël ;-{> op 29-04-2017 21:59

@ SEO op 29-04-2017 17:31 ''Mede christenen, mijn excuses voor onze verschrikkelijke slapheid.''

In het Engels zeggen ze dat er een grote man voor nodig is om zijn fouten toe te kennen. U maakt uw exuses voor de daden van een ander, subliem.

Mijn complimenten!

Eduardo op 29-04-2017 22:34

Wat een zeer groot probleem is, is dat het celibaat in de huidige vorm zeer ongezond is, en bijna alleen maar kan leiden tot sexueel misbruik of op zijn minst zeer grote sexuele frustratie. Sexualiteit is iets heel krachtigs, en als je er van de een op andere dag zegt mee te 'stoppen', dan werkt dat niet. Door het te onderdrukken, zal het toch een uitweg zoeken, en ik kan goed voorstellen dat er dan rare dingen gebeuren. Het celibaat zoals Jesus het volgens mij bedoeld heeft, was om toegepast te worden in combinatie met zogenaamde sexuele technieken. Dat zijn technieken zoals die bekend zijn bij o.a. de Taoisten, waarbij je je sexuele energie transformeert en het ten goede komt aan je emotionele en spirituele ontwikkeling. In het christendom was die kennis, van het transformeren van sexuele energie, ook aanwezig, maar die is hardnekkig verwijderd door machthebbers, omdat mensen dan te snel spiritueel kunnen groeien en kritisch kunnen worden tegen de machtsstructeren van zowel kerk als staat. Zonder die speciale technieken is het celibaat iets barbaars, en is het niet meer dan logisch dat er allemaal schadelijke gevolgen zijn. 

Yerik op 29-04-2017 22:37

Het probleem van de meeste mensen is dat ze slechts half naar anderen luisteren en slechts half lezen wat anderen schrijven. Vervolgens leggen ze anderen woorden in de mond die niet gezegd of geschreven zijn. Dat geldt ook voor een aantal lezers op Xandernieuws. Men leest iets, in de hersenen slaan onmiddellijk een paar contacten als tijdens een kortsluiting dicht en de stroom loopt verder over de daarmee verbonden contacten en netwerken.

Daarbij het vermeende gelijk Willen hebben en al dan niet netjes gal spuwen, zich onterecht versterkende met de opvattingen van gelijkgestemden of beter: nog eigenwijzere lieden. Dit alles terwijl men aan het begin de 'stroomkring' anders had moeten 'schakelen' en de 'stroom' langs andere wegen andere wegen had moeten laten gaan in plaats van een kortsluiting in je eigen hersenen te bewerkstelligen.

Maar dat bereikt men alleen als men open staat voor anderen en niet meteen veroordelend allerlei onzin spuit zoals hierboven.Lees de toon eens van sommige lieden over dit stukje eens. Het schittert er af: "Ik weet het beter en nu zal ik jou eens de waarheid vertellen!!"

Als Xander een andere mening heeft dan jij hebt, laat hem in zijn waarde want daarin is hij vrij net zoals jij vrij bent in jouw mening.Plaats dat, maar ga Xander en de Moderator niet persoonlijk aanvallen, anders slik allles maar in en ga naar iets anders.Waardeer Xander en de Moderatoren voor al het werk wat ze doen, want dat is buitengewoon veel!!!

Pier op 29-04-2017 22:39

Practizerend....? Sorry, dat moet zijn praktiserend. Maar daar ging het effe niet om...

ieznogoedh op 29-04-2017 22:42

God zegt dat je ...

Ged zegt helemaal niets, althans ik heb hem nog nooit iets horen zeggen. De eerste die mij zijn directe lijn naar boven kan tonen of laten horen, krijgt mijn stem en mijn geloof.

Door de bank genomen lijkt het er meer op dat er instituten zijn die hetgeen God zogenaamd zegt, zelf verzinnen om prettiger te kunnen leven. De inhoud van dit artikel duidt daar in ieder geval wel heel sterk op.

Yerik gaat u dat uitleggen . Mvg. Mod.

Yerik op 29-04-2017 22:49

@ Davita op 29-04-2017 18:36. Als je zo op de letter bent en Xander onterecht van beweringen beschuldigt: nimmer heeft God de doodstraf gelegd op de homofiele medemens. Wel op de homofile sexuele omgang. Je leest dus niet eens goed, want Xander praat dat nergens goed, maar je schrijft ook niet goed waarschijnlijk door een gebrek aan kennis.

Xander wees juist op het gedrag van kerken a.g.v. onreine geesten, die daardoor "Geen of krampachtige (vaak uitsluitend veroordelende) aandacht voor (het bestaan van) homoseksuelen in de kerk" hebben.Daarmee is niets mis en wordt zulk gedrag niet goed gepraat.

Overigens kun je niet ontkennen dat wij nu in een geheel andere cultuur leven dan tijdens de schrijvers v.h. N.T.Mocht jij een andere mening zijn toegedaan, zwijg dan ook in je kerk (als je naar een kerk gaat en vrouw bent), vraag je man hoe alles in elkaar zit en vergeet ook niet iedere Zondag in de kerk een hoedje op je hoofd te zetten om te voorkomen dat je verloren gaat.


Yerik, wilt u a.u.b. even naar post 22.42 kijken. Mod.

Eelke Piers op 29-04-2017 22:57

Xander, Bedankt.

Qromwel op 29-04-2017 23:16

Eduardo op 29-04-2017 22:34: De combinatie priesterschap en celibaat verschaft deze lieden een alibi. Men hoeft niet te verklaren waarom men geen normale relatie met een vrouw heeft, want: "Ik ben priester en heb de gelofte tot een celibataire leefwijze afgelegd". Vraag: Is de zin van het Sacrament afhankelijk van de kwaliteit van de bedienaar?

Idelette op 30-04-2017 00:20

Voor het eerst schrijf ik een berichtje: de roomse kerk is voor mij een valse religie. Ik noem mijzelf geen christen meer, omdat mijn moslimbuurman mij dan ziet als een roomse. Ik ben een gelovige onder de heidenen. Zo ééntje  die gelooft in de God van Israël die ik mag kennen door het verzoenende offer van Jeshua. Ps mischien  moet dit op het geloofsforum. Ik neem afstand van de roomse kerk én alles wat daar uit voort gekomen is.

Benny op 30-04-2017 00:53

Hoe zit dat dan met mensen,die homosexueel zijn geboren en dat in de jonge jaren merkten dat ze ,,zo,, zijn/ Het is vaak het celibaat in de RKK dat men die verfoeilijke daden doen Schandelijk Maar in vele[pinkster]groepen is er een enorme homohaat Zelf meegemaakt De hel is het eindstation werd er verteld.

De liefde van God voor u is oneindig.Hoe u in de praktijk van het leven met uw geaardheid omgaat is een privé zaak tussen u en God. Mvg. Mod.

SEO op 30-04-2017 09:15

@Benny. De RKK doctrine stelt dat buitenechtelijke sex niet toegestaan  is. Daarmee wordt niemand veroordeeld. Het betekent simpelweg dat homo's, vrijgezellen en priesters geroepen zijn tot celibatair leven. God oordeelt. Geheel geen homohaat dus. Ik ben geen priester, en niet getrouwd, dus leef daarom ook al jaren celibatair. No problem.

johan op 30-04-2017 10:04

De kerk is vaak een toevluchtsoord geweest voor mannen met afwijkende gevoelens, die niet goed in de maatschappij pasten. 

Raymond V. op 30-04-2017 10:21

Dat de Katholieke kerk(er) er praktijken op nahoud , die het daglicht niet kunnen verdragen , mogen hier dan wel als bekend geacht worden.

Maar wat dacht men dan van de socialistische beweging , die de kindertjes lieten dansen om de meipaal , kom vrinden open uwer ogen.

Hemelburger op 30-04-2017 12:15

Benny

Dat heeft te maken met het eerste gebod, God liefhebben boven Alles, als je dat hebt zie je in dat als je homo bent je God zeer veel verdriet doet, omdat Hem dat een gruwel is.

Die gruwel is niet de liefde tussen de personen, maar de lust en de sex.

Er staat geschreven heb de zondaar lief, maar niet zijn zonde

Maar ja ik ben natuurlijk "ouderwets" met mijn opvattingen hierover, want ik moet meegaan met mijn tijd, dat houd dus vooral in God's woord aanpassen, dit doe ik maar niet want wat hierover staat geschreven door God zelf wil ik niet meemaken.

Yerik op 30-04-2017 12:27

@ ieznogoedh op 29-04-2017 22:42.Alleen vanwege het verzoek van de Moderator ga ik in op jouw hier boven geplaatst stukje. En dan nog slechts op het eerste gedeelte. Daarbij geef ik aan dat ik mijzelf er van bewust ben níet de wijsheid in pacht te hebben, noch woorden te kunnen schrijven die jou zullen overtuigen.Ik zal daartoe dan ook geen pogingen aanwenden en het kort houden.Er is een Chinees spreekwoord dat luidt: "Niemand is meer blind dan diegene die niet zien wilt."Ik zou dat kunnen aanvullen met: "Niemand is dover dan diegene die niet horen wilt."Daarom kan ik, en niemand van mijn geestverwanten over het gehele oppervlak van de Aarde, aan jou de "directe lijn naar boven tonen of laten horen."Als jij er voor kiest blind en doof te blijven, zul je op die wijze door dit leven gaan en na het sterven zul je de aangeboden Redder niet zien noch horen dan hooguit alleen door bewustmaking met de woorden: "Gaat weg van Mij, Ik ken u niet."Groet van Yerik.

who gives op 30-04-2017 13:16

wel grappig dat hier de laatste tijd meer humor voorkomt...Het punt is wel er van uitgaande dat er dan een God is, dat deze onveranderlijk is en niets is zo veranderlijk als zijn schepsel de mens. Dus m.a.w. kunnen wij nagaan hoe God denkt als onze eigen visie veranderlijk is. Kijk na Andries Knevel die niet eens in een schepping gelooft, maar in een geëvolueerde wereld. Zelf geloof ik dat micro evolutie bestaat, maar niet in macro evolutie, dus ik geloof niet dat we van de apen afstammen, maar wel dat er ontwikkelingen binnen een bestaand ras plaatsvinden.

Dat pinkstergemeentes tegen homosekualiteit ingaan is omdat deze puur en rein willen blijven, daar wordt ook weer niet de mens veroordeeld maar de daad. Persoonlijk keur ik iedere vorm van homoseksualiteit af, het blijft hoe dan ook onnatuurlijk, net als pedofilie. Pedofielen worden namelijk ook zo geboren en kunnen er dus ook niets aan doen, met dezelfde redenatie, toch is het ene strafbaar volgens de Nederlandse grondwet en het andere niet.

Hetzelfde kromme is bij prostitutie, als je weet of logischerwijs kunt weten dat de dame in kwestie gedwongen achter de ramen zit en er sprake is van gedwongen prostitutie is het strafbaar, zit de dame in kwestie er uit vrije wil omdat ze nymphomane is dan is het weer niet strafbaar.

Wiet telen strafbaar, wiet kopen niet.

Zwart in de koffieshop wit eruit...

rescue op 30-04-2017 13:22

In Rom.6:1-14 geeft Paulus de norm voor een christen:"Houdt u voor de zonde dood", zoals u in Christus der zonde gestorven bent. In Rom.7 geeft hij aan dat de begeerten in het zondige lichaam het een christen niet mogelijk maken hieraan te voldoen, zoals ook de wet dat niet kon. In Rom.8 geeft hij de kracht aan hoe deze begeerten wel te kunnen overwinnen, n.l. naar de Geest wandelen, mits we die werkelijk ontvangen hebben. Want die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Dit is de norm voor de praktijk, Matt.19:7-12.

dr. Kwast op 30-04-2017 13:37

Xander ik moet je toch een veer in je===== steken. Je plaatst het toch  wat er gereageerd wordt en haalt het aanstoot gevende in het schrijven van reageerders uit het schrijven. mijn compliment.

willy op 30-04-2017 14:00

@Benny : Er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat mensen zogenaamd "anders" worden geboren dan de natuur die ze meekregen en dit schrijf ik met alle begrip  . Zo is ook de hele genderideologie een princiep om niet tevreden te zijn met zijn eigen natuur= man of vrouw. Shalom

Jean op 30-04-2017 17:40

Mijn vader zaliger zei steeds als ik als kind met een verhaaltje thuiskwam: "dat moet je steeds met een korreltje zout nemen", en dat heb ik nooit vergeten.

Vanaf mijn 15 a 16 jaar neem ik alles wat met religie temaken heeft met een kilo zout.

Nogmaals, iedereen is vrij te geloven wat men wil geloven op voorwaarde dat die fabeltjes niet in strijd zijn met onze seculiere wetten, maar niemand heeft het recht mij die fabeltjes op te dringen en zeker niet te verplichten te geloven.

Of die kerels nu homo zijn of niet zal me worst wezen, ik heb geen contact met die fabeltjesverkopers en zolang ze van kinderen afblijven doen ze maar, volwassenen zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden.

tante Betje op 30-04-2017 17:56

Benny...Homosexualiteit is niet aangeboren...het is een scheefgroei in de sexuele ontwikkeling...Hoe kan God mensen een homosexuele of Pedosexuele geaardheid geven? en dit daarna verbieden en veroordelen? en Bisexuelen hebben zeker twee geaardheden gekregen...nee het is niet aangeboren.En als Kerken of gemeentes de Homosexuele praxis veroordelen, dan is dat op Bijbelse gronden.Maar de mens met wat voor gevoelens op sexueel gebied dan ook, mogen om die reden niet verstoten worden, maar een celibatair leven is wel het streven lijkt me...Is dat zielig of erg? ongehuwden,weduwen ,weduwnaars en mensen die omwille van God,s Koninkrijk celibatair leven...zijn dat zielige mensen?  ben je mal...een leven waarin God op de eerste plaats staat is een vol leven.We hebben zo allemaal onze strijd...maar In Hem meer dan overwinnaar....

tante Betje op 30-04-2017 20:47

Jean......hoe zo verantwoordelijk voor hun daden...tegenover wie moeten ze zich dan verantwoorden denk je ?

Michaël ;-{> op 30-04-2017 21:08

@ Jean op 30-04-2017 17:40 Waar is uw bewijs dat dát fabeltjes zijn?

@ who gives op 30-04-2017 13:16 Het verschil wat de strafbaarheid aangaat is dat het ene een verkrachting betreft van minderjarigen, het andere is in overeenstemming tussen twee volwassen mensen. Groot verschil lijkt mij. Net als met 'gedwongen' en ongedwongen prostitutie.

@ dr. Kwast op 29-04-2017 20:41 Eerst zien, en dan geloven? Geloven is het vertrouwen hebben in de waarheid van iets. Dan volgt de overtuiging.

@ ieznogoedh op 29-04-2017 22:42 Ook voor u geldt, kijk eens om u heen en kom tot de conclusie dat alles veel te mooi in elkaar zit om zo maar ontstaan te zijn. Daar zit een Schepper achter die zichzelf keer op keer geopenbaard heeft, dat deed Hij vroeger al en de laatste 7 jaar zelfs in overvloed, inclusief bovennatuurlijk bewijsmateriaal, waarvan ikzelf en tientallen anderen getuigen zijn. Het is alleen dat jullie dat onthouden wordt door de wetteloze corrupte satanische heersers in deze wereld die al jaren van deze openbaringen op de hoogte zijn. Alles verloopt volgens Gods plan. Het stond al ge/be-schreven in de Bijbel. Ja, we zitten midden in de eindtijd. En dan zal 'een bepaald persoon' opstaan, die de kinderen van Zijn volk terzijde staat.

;-{> Het verbaasd mij altijd dat de ongelovigen c.q. goddelozen zich altijd zo druk maken om een God die in hun ogen niet bestaat. In mijn ogen is dat het toppunt van idiotie.

Ik wens u allen Gods zegen, wijsheid, liefde en genade toe. Ik hoop van ganser harte dat de Heilige Geest u bezoekt, voordat de tijd om is.

ps Waarom ikzelf niet eerder iets gezegd heb? Omdat hetgeen ik te vertellen heb: ongeloof, spot, afschuw, verontwaardiging, woede en heel véél verdriet te weeg zal brengen. Toch zal ik deze openbaringen openbaar maken, maar een wijs man weet dat alles op Zijn tijd zal geschieden. Ik denk dat het nu tijd is.

En zo kwamen we van het ene onderwerp in het andere.

Met hartelijke groeten, Michaël

Sergeant Yves op 30-04-2017 23:09

De oorzaak staat toch in de Bijbel nl door hun ongeloof heeft God hun uitgeleverd aan de zonde , zo zullen mannen in lust ontbranden voor elkaar en vrouwen met vrouwen als straf voor hun Goddeloosheid zulken zij al doen wat niet past  maw zonde zonder berouw wordt gestraft met nog grotere zonden en is dus een eindeloze neergang met de eeuwige straf tot gevolg! Niemand wordt als homo geboren dat is een sprookje, er bestaan wel tweeslachtige mensen dat is heel  wat anders natuurlijk .  

AEO op 01-05-2017 13:08

@dr. Kwast,

Bewijs voor het bestaan van God?

De mens in miljoenen jaren geëvolueerd vanaf een bacterie?

Het is maar net waarin je gelooft.

De Bijbel, het Woord van God, een prachtig geschiedenisboek voor Israël en een leidraad voor de mensheid. Is het echt of een door mensen verzonnen boek? Besef dan wel, dat er talloze profetieën in de Bijbel staan, die nauwkeurig zijn uitgekomen. God heeft Zijn profeten opdracht gegeven om die profetieën op schrift te stellen, zodat wij nu in onze tijd de vervullingen van die profetieën kunnen nalezen in de Bijbel. We kunnen dus aantonen dat die profetieën niet vals zijn maar echt uitkomen. Wat voor bewijs heb je nog meer nodig?

En dan de evolutietheorie, het woord zegt het al, het is een theorie, of een veronderstelling of aanname. Bewijzen ontbreken, maar men redeneert die "bewijzen" dan gewoon zelf bij elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van cirkelredeneringen, zoals, hoe kan je de ouderdom van een fossiel vaststellen? Nou dan kijken we naar de ouderdom van de aardlagen waar het fossiel gevonden werd. Maar men redeneert ergens anders weer zo van, hoe kan je de ouderdom van een aardlaag vaststellen? Nou, dan kijken we naar de ouderdom van de fossielen die we er aantreffen.

Dat is toch complete lariekoek! Evolutie is zelfs onmogelijk volgens onze natuurwetten. Er is wel sprake van micro-evolutie, een soort kan zich aanpassen door veranderende leefomstandigheden, maar er kunnen geen nieuwe soorten ontstaan. En toen was daar een nieuwe vondst, mutaties!

Maar die weg is onmogelijk, omdat mutaties wel voorkomen, maar dan is er wel sprake van degeneratie, precies het tegenovergestelde van wat men beweert. Een mutatie veroorzaakt altijd een genetische achteruitgang. Je kan een paard kruien met een ezel, maar het resultaat is een dier dat zich niet kan voortplanten.

Ik zou je willen aanraden om hier eens te gaan kijken, dan kan je zelf aan de hand van vele voorbeelden zelf zien, dat evolutie onmogelijk is, en dat de evolutietheorie zelfs zeer schadelijk is voor de mensheid.

www.verzwegenwetenschap.nl

Vriendelijke groet,

AEO

Qromwel op 01-05-2017 22:50

De helft maar, dus dat valt nogal mee.
maria op 29-04-2017 17:24: Maar nergens staat dat God het goed vindt. In de Tien Geboden gaat het o.a. over de vrouw van uw naaste, enkelvoud dus.
Qromwel op 01-05-2017 22:53

Het lijkt er op dat iedere niet-Islamiet in het Nabije en Midden Oosten als  Christelijk beschouwd wordt. Is dat wel juist?

Qromwel op 01-05-2017 23:11

@Mod: Maar hij had maar één zoon. Nota bene bij een Ammonitische. Wat zou zijn vader van die schoondochter gevonden hebben, als je bekijkt wat die met de Ammonieten deed?

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl