Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Boek van priester-theoloog: ‘Helft van alle katholieke geestelijken is homo’

Documenten en onderzoeken legden al in 2010 en 2012 enorm ondergronds homoseksueel netwerk in Katholieke Kerk bloot

 

(Geen commentaar....) (17.55 uur: Gemanipuleerde plaatje na enkele opmerkingen vervangen door de oorspronkelijke foto.)

De katholieke theoloog en in 2015 vanwege zijn homoseksuele geaardheid uit zijn ambt gezette Poolse priester Kryzsztof Charamsa schrijft in zijn onlangs verschenen boek ‘De Eerste Steen’ dat het Vaticaan zich weliswaar openlijk verzet tegen homoseksualiteit, maar dat achter gesloten deuren ongeveer de helft van alle katholieke geestelijken –van laag tot hoog- homo is. Vooral onder de vorige paus, Benedictus, ging het er volgens hem ‘erg homo’ aan toe.

 


In zijn boek geeft Charamsa, die vanwege zijn ‘coming out’ in oktober 2015 uit al zijn kerkelijke ambten werd gezet, een ‘schokkende blik in de homofobe structuur van de katholieke kerk’, waar volgens hem een ‘dubbele moraal’ heerst. Naar buiten toe wordt homoseksualiteit veroordeeld, maar achter gesloten deuren leven de priesters, bisschoppen en kardinalen zich uit. De Poolse theoloog schrijft dat ongeveer de helft van hen homoseksueel is.

Gespierde acrobaten en ‘rode schoentjes’

In 2011 werd Charamsa onder het bewind van paus Benedictus tot de theologische commissie van de geloofsgemeenschap gekozen. ‘Ratzinger begreep heel goed hoe hij de haat tegen homoseksuelen moest verscherpen. Maar als ik aan die jaren terugdenk dat hij paus was, dan zie ik een pontificaat waarin het er in het Vaticaan nog nooit zo homo aan toe ging.’

De theoloog herinnert zich een audiëntie bij Benedictus van gespierde acrobaten, die ook in het ‘gay circus’ in Barcelona te bewonderen waren. In alle opzichten was het een periode ‘waarin het de hele homo scene, die het Rome uit de Baroktijd te bieden had, opnieuw opleefde’, compleet met ‘rode schoentjes’ en ‘zorgvuldig gechoreografeerde processies.’

Inmiddels woont Charamsa met zijn partner in de Catalaanse hoofdstad. Hij komt tot de conclusie dat de kerk alleen wakker geschud kan worden als alle homoseksuele geestelijken ‘in drommen’ uittreden. (1)

‘Enorm ondergrond homonetwerk’ al in 2012 blootgelegd

Een andere Poolse priester, assistent-professor Dariusz Oko, publiceerde in 2012 het onderzoeksrapport ‘Staande met de Paus tegen homoketterij’, waarin hij constateerde dat er ‘een enorm ondergronds homoseksueel netwerk in de Kerk’ bestaat, wat hij ‘een dodelijke, externe bedreiging’ en ‘vijand’ van het christendom noemde.

Naar eigen zeggen ontdekte deze priester-professor het bestaan van een machtige ‘homo maffia’ in de Kerk, waarvan de leden elkaar beschermen en steunen, en die 'meester zijn in camouflage'. Deze groep is nauwelijks aan te pakken omdat ze vaak hoge, machtige en rijke posities innemen. Om dit zo te houden zorgen ze ervoor dat vooral gelijkgestemde homogeestelijken tot hogere posities worden bevorderd en talloze anderen doelbewust in voortdurende angst en verwarring worden gehouden, zodat ze hun mond blijven houden.

'Als wordt toegestaan dat homolobbyisten hun gang kunnen gaan, zouden ze over een jaar of 10 hele congregaties en diocesen kunnen vernietigen. De situatie is enigszins zoals tijdens het begin van de Reformatie, toen complete landen en volken de Kerk verlieten.' (2) 

Hoofd exorcisme: ‘Satanische infiltratie in Vaticaan’

De in 2016 overleden belangrijkste ‘exorcist’ van het Vaticaan, Gabriele Amorth, kwam in de jaren voor zijn dood regelmatig in het nieuws vanwege zijn ernstige beschuldigingen aan het adres van de Katholieke kerkleiders. In 2010 zei hij letterlijk dat 'de duivel in het Vaticaan' is, en dat de vele schandalen van seksueel misbruik en pedofilie daar het bewijs van zijn. De hoofdexorcist sprak openlijk over 'Satanische infiltratie' in het Vaticaan en 'kardinalen die niet in Jezus geloven, en bisschoppen die banden hebben met demonen.' 

In 2012 beschuldigde Amorth, die meer dan 70.000 duiveluitdrijvingen zou hebben verricht, de 'heilige stoel’ ervan direct betrokken te zijn geweest bij de geruchtmakende ontvoering van de 15 jarige Emanuela Orlandi in 1983. Amorth zei dat tienermeisjes zoals Emanuela door een gendarme van het Vaticaan werden 'gerekruteerd' voor seksfeesten waar hoge officials en geestelijken van het Vaticaan aan meededen. Na afloop werden de meisjes vermoord. 

Ook de Italiaanse krant La Repubblica berichtte kort nadat paus Benedictus zijn aftreden bekend maakte over een netwerk van homoseksuele geestelijken in het Vaticaan. Deze geestelijken zouden onder 'externe invloed' staan van buitenkerkelijken met wie ze 'wereldlijke relaties' onderhielden. Oftewel: ze werden gechanteerd. (3) Dit zou de werkelijke reden van Benedictus’ plotselinge terugtreden zijn geweest.

Pedopriesters

Het Duitse Der Spiegel schreef in 2010 dat uit gelekte documenten bleek dat paus Benedictus in zijn voormalige functie als aartsbisschop jarenlang een van veelvuldig kindermisbruik beschuldigde priester had beschermd en in functie had gehouden. Zoals bekend is het decennialang de gewoonte van het Vaticaan geweest om pedopriesters niet of nauwelijks te straffen, maar over te plaatsen. Dit beleid werd in 1962 zelfs officieel vastgelegd in een speciale geheimhoudingsclausule. 

Begin 2013 werden er in de Verenigde Staten een groot aantal documenten gepubliceerd over het veelvuldige kindermisbruik door priesters, waar nog steeds rechtszaken over worden gevoerd. Ook hieruit bleek dat alle betrokken geestelijken elkaar de hand boven het hoofd hielden. Eén priester, Neville Rucker, beweerde zelfs dat zijn misbruik van tientallen meisjes 'Gods plan voor de redding van die kinderen' was, omdat 'God geen fouten maakt en mij heeft aangesteld als priester.' (4)

Verbod op huwelijk en seks 'leringen van boze geesten' 

Seksuele misstanden zijn bepaald niet voorbehouden aan de Rooms Katholieke Kerk, maar treffen alle verschillende christelijke denominaties. Uit de hele geschiedenis blijkt dat het onderdrukken en/of verbieden van seks en seksualiteit (= het 'occult' (= verborgen) maken van seks) door kerken en andere groeperingen zonder uitzondering leidt tot (kinder)misbruik en andere zeer onverkwikkelijke zaken. 

Deze wijd verspreide christelijke schaamte en zelfs afkeer van seks is echter niet op de Bijbel gebaseerd. De apostel Paulus schreef in zijn eerste brief aan Timotheüs dat degenen die het huwelijk verbieden (het Rooms Katholieke celibaat) 'dwaalgeesten en leringen van boze geesten' volgen (1 Tim.4). De gelovigen in Korinthe adviseerde hij om slechts voor korte tijd aan seksuele onthouding te doen, omdat anders 'de satan u verzoeke'. 

Waar het negeren van Paulus' woorden in de Katholieke Kerk toe heeft geleid is voor iedereen duidelijk. Bovendien bevat het Oude Testament zelfs een puur erotisch boek: Hooglied, dat in veel kerken echter vergeestelijkt wordt en uitsluitend op de relatie tussen God en de Kerk wordt toegepast - een even vreemde als omstreden uitleg, aangezien het boek zo'n 1000 jaar vóór de komst van Jezus en het ontstaan van de christelijke kerk door vermoedelijk koning Salomo -die nota bene zelf over zo'n 1000 vrouwen beschikte!- werd geschreven.

Hoe onreine occulte geesten in de kerk te herkennen 

Over het algemeen kan worden gesteld dat des te meer seks(ualiteit) door een kerk of groep wordt onderdrukt en op die manier 'occult' wordt gemaakt, des te groter de kans is op het ontstaan van misbruik en ernstige psychische problematiek. Op grond van eeuwenlange ellende op dit vlak zijn er een aantal duidelijke waarschuwingssignalen waaraan gelovigen kunnen herkennen of hun kerk / groep de verkeerde kant opgaat en in de ban raakt / is geraakt van onreine occulte geesten: 

* Het negeren dat culturele (huwelijks)gewoonten met de tijd zijn veranderd, zoals polygamie, iets dat zowel in het Oude als het Nieuwe Testament werd toegestaan. De enige uitzondering hierop vormden voorgangers, die volgens Paulus 'maar één vrouw' mochten hebben (1 Tim.3). Bovendien houdt geen enkele christen zich aan de in de Bijbel beschreven huwelijksrituelen. Hieruit vloeit automatisch het 

* eenzijdig gebruik van het verbod op 'seks vóór het huwelijk' voort, terwijl dit in de Bijbel niet als zodanig bestaat. In zowel de Oud- als Nieuw Testamentische cultuur stond seks namelijk gelijk aan een huwelijk; niet-getrouwden die seks hadden maakten zich dan ook niet onmiddellijk schuldig aan overspel, maar hadden enkel de verplichting om (doorgaans binnen een jaar) met elkaar te trouwen, omdat God hen als gehuwd beschouwde; 

* Het exclusief en openlijk vernederen van 'zondaars' door gedwongen publieke schuldbelijdenis als blijkt dat er vóór het huwelijk een zwangerschap is ontstaan, terwijl talloze verborgen zonden van anderen –en met name misbruik- nooit aan het daglicht worden gebracht; 

* Het verbieden van seksuele gevoelens en verlangens. Gebruik makend van de stelregel 'seks is alleen bestemd voor het huwelijk' wordt het bestaan van seksuele gevoelens en verlangens vóór die tijd genegeerd of compleet verboden (het overigens nergens in de Bijbel terug te vinden verbod op zelfbevrediging, waar volgens een universitair onderzoek 94% van de christelijke studenten mee worstelt (2)). In sommige kerken en groepen en met name sekten wordt zelfs seks in het huwelijk verboden of aan strenge regels onderworpen, wat in veel gevallen blijkt te leiden tot misbruik van volwassenen en ook kinderen; 

* Relaties (verkeringen) en huwelijken worden 'gearrangeerd' (geestelijke manipulatie zoals 'God heeft jullie voor elkaar bestemd', etc.) of juist verbroken ('God heeft jullie niet bij elkaar gebracht'; 'Je man/vrouw/vriend/vriendin is geen ware gelovige, God zegt dat je met hem/haar moet breken'; etc.); 

* Geen of krampachtige (vaak uitsluitend veroordelende) aandacht voor (het bestaan van) homoseksuelen in de kerk. Vaak worden Bijbelteksten hierover (o.a. Romeinen 1) willekeurig uit hun culturele en sociale context gerukt, terwijl in Bijbelse tijden gebruikelijke zaken zoals polygamie, huwelijksrituelen, het zwagerhuwelijk en het uithuwelijken van meisjes van 12 (en soms zelfs nog jonger) terecht al heel lang door geen enkele kerk meer worden nagevolgd.
 


Xander

(1) Anonymous
(2) Life Site News

(3) Kath.net via Politaia
(4) Fox News

Zie ook o.a.:

2015:

23-04: Christelijke leiders VS vrezen binnenkort gehate minderheid te worden (om o.a. hun verzet tegen het homohuwelijk)

2013:
26-09: Speciale datingsite voor christenen die overspel willen plegen (/ Waarom passen kerken en christenen sommige Bijbelse regels voor relaties, seks en huwelijk 1 op 1 op onze tijd toe, maar worden veel andere wetten genegeerd?)

2012:

24-05: Hoofd exorcist beschuldigt Vaticaan van ontvoering van meisjes voor seksfeesten
27-02: Priester: enorm ondergrond homo netwerk in Katholieke Kerk (/ Homobisschoppen en –kardinalen beschermen elkaar en promoveren hoofdzakelijk gelijkgeaarden)

28-01: Duizenden Europeanen willen doop ongedaan maken om schandalen Katholieke Kerk 

2010:

10-12: Bewijs dat paus Benedictus loog over kindermisbruik priester
11-03: Pauselijke exorcist: De duivel is in het Vaticaan 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.Reacties

Pagina12
Kwamvanrechts op 03-05-2017 21:59

Ook in Markus 8:6-8 staat het volgende geschreven:

6 Maar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt.

7 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen;

8 En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees.

 

Deze tekst in de Bijbel (Nieuwe testament) is een belangrijk gegeven om over na te denken voor iedereen die denkt dat alle vormen van samenlevingen toegestaan zijn. Dit is dus niet zo.

Vanaf het begin van de schepping heeft God man en vrouw geschapen om 1 te zijn, 1 in lichaam en 1 in vlees. God heeft man en vrouw, bestemd voor elkaar, geschapen.

Daarom zal een mens ZIJN vader en moeder verlaten en zal Zijn vrouw aanhangen. Er staat niet “zal de mens Haar vrouw aanhangen of zijn Man aanhangen”. Nee, het is duidelijk dat er gedoeld wordt op een huwelijk tussen man en vrouw en niet tussen gelijke geslachten. Tijdens de geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw vormen zij ook 1 lichaam, 1 vlees (zie ook 1 Korinthe 6:16). Hoe kan een vrouw geslachtsgemeenschap hebben met een vrouw en dus 1 lichaam, 1 vlees vormen? Fysiek is dat onmogelijk en zelfs een man kan geen geslachtsgemeenschap hebben met het geslachtsdeel van de andere man. Ook dat is fysiek niet mogelijk en een anus is geen geslachtsdeel. Daardoor zullen zij dus ook niet 1 lichaam of 1 vlees kunnen zijn. Het komt hieruit toch duidelijk naar voren dat een andere vorm van ‘samenleven’ anders dan een huwelijkse verbondenheid die tussen een man en een vrouw bestaat, niet gewenst is?

Ook blijkt uit de tekst dat polygamie niet het doel is anders had er gestaan ‘zal zijn vrouwen aanhangen’. En die twee (niet drie of meer!) zullen tot 1 vlees zijn.

Toussaint op 19-05-2017 10:11

De R-K Kerk heeft al >2K jaar bewezen niet met sexualiteit te kunnen omgaan. Haar huis is 'n broeinest van sexueel gemankeerden. Terwijl ruim de 1/2 seksueel ontucht pleegde, las men met de Bijbel in de hand 't volk de les hoe te leven. Ronduit misdadig en tout afgedekt door de clerus, die in dit uiterst hierarchische systeem v/d hoed en de rand wist/moet hebben geweten. Haar macht is omnipresent. De Paus noemde Trump ten tijde v/d voorrondes v/h Presidentschap EL Diabolo, De Duivel, nav de Mexicaanse muur. Nu, eenmaal verkozen, ontvangt hij deze Duivel in audientie en is Vaticaanstad de 1ste buitenlandse reis van Trump. Hoe toevallig allemaal, terwijl, nota bene, de Paus 'n geestelijk en geen wereldlijk leider is. Zie hier diens macht.

Wardje op 25-05-2017 01:13

Veel in het artikel is waar , maar ook veel is er onwaar en éénzijdig gesteld.Om iets te noemen : Xander stelt:  De apostel Paulus schreef in zijn eerste brief aan Timotheüs dat degenen die het huwelijk verbieden (het Rooms Katholieke celibaat) 'dwaalgeesten en leringen van boze geesten' volgen (1 Tim.4). De gelovigen in Korinthe adviseerde hij om slechts voor korte tijd aan seksuele onthouding te doen, omdat anders 'de satan u verzoeke'.     De Katholieke Kerk verbiedt het huwelijk allesbehalve. Zij behoudt het priesterschap voor in de latijnse kerk voor aan ongehuwden. **De mening van Paulus is - ongeveer in complete tegenstelling met wat in het artikel wordt gesuggereerd :"Ik zou willen dat alle mensen waren zoals ikzelf; maar iedereen heeft van God een persoonlijke gave , de één deze, gene weer een andere . Tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik het is goed voor hen dat ze blijven zoals ik ben .     Hij voegt er aan toe: "Maar zo ze zich niet kunnen beheersen, laat ze dan trouwen. Want het beter te trouwendan te verbranden"(IKor. 7:7-9, Will.vert.)Dit is conform de raad (en geen gebod of verbod) van Christus zelf:    "(..en) er zijn onhuwbaren , die zich zelf onhuwbaar hebben gemaakt om het rijk der helemelen. Wie het vatten kan , hij vatte het ."  Mt. 19, 12 en voorgaande .    "En allen die huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw of kinderen  of akkers verlaat om Mijn Naam , hij zal het honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven verwerven." Mt 19:29  Paulus weer: "De ongehuwde is bezorgd over deze dingen des Heren , hoe hij zal behagen aan de vrouw; en hij is verdeeld."  IKor. 7,32, 33Hij verbiedt een tweede huwelijk aan bisschoppen , priesters en diakens:   "De Bisschop (episkopos) moet onberispelijk zijn, slechts éénmaal gehuwd." ITim 3:2"Ik heb U op Kreta achtergelaten , opdat ge moogt voltooien wat nog onafgedaan bleef en in iedere stad priesters zoudt benoemen , naar de eisen welke ik u heb vastgesteld : namelijk slechts iemand die onberispelijk is en die slechts eenmaal is gehuwd."  Tit. 1, 5-6"Diakens mogen slechts éénmaal gehuwd zijn " I Tim 3:12Dit is overenkomstig het gebruik in de Orthodoxe kerken en in de oosterse kerken die in vereniging zijn met de Romeinse zetel .  Priesters kunnen getrouwd zijn, maar kunnen niet hertrouwen ,  bisschoppen kunnen daar zelfs niet getrouwd zijn .  Zij  worden vaak gekozen uit de monniken .De situatie in de Katholieke kerk op het onderhavige vlak moet inderdaad wel heel zorgwekkend zijn.  Ik verwijs naar Churchchmilitant.org, soms snoeihard in zijn oordeel. Het doet ook zelf onderzoek. En naar het Katholiek Nieuwsblad . Beide media berichten terecht uitvoerig over dingen die elders in katholieke kring niet , of onvoldoende aanbodkomen. Men kan in het KN  over het onderwerp veel vinden , met name in de rijk gedocumenteerde en vrijmoedige artikelen van J. Peters , waarmee menigeen  het hartgrondig eens zal zijn . Beide genoemde bronnen  eerbiedigen de waarheid.Citaten gevonden in "Waarstaat dat in de bijbel?", P. van Doornik , Pax 1959*presbyterous als ik het goed heb, de onderscheidingen zijn misschien vloeiend , maar dat doet aan de hoofdzaak hier niet af **Voorbehouden aan ongehuwden  als ze zijn geroepen door God, en uitgekozen , gewijd en gezonden door een bisschop . Je kan er niet eigenstandig voor kiezen priester te worden , men heeft nooit recht op een priesterschap , en al uit dien hoofde is het dwaas om te spreken van een verbod.  In de katholieke  oosterse kerken kunnen gehuwden priester worden. Dit voorbehoud kun je onmogelijk een verbod noemen .  Om een voorbeeld te noemen , als bij een feest  een bepaalde dresscode wordt gevraagd, in feite voorgeschreven  ,  dan kan men toch niet stellen dat men anders gekleed gaan verbiedt ?  Het stellen van het Rijk Gods boven het grote goed van het huwelijk  - een keuze uit genade als het goed is -  is in de Latijnse kerk,  één van de tekens , naast roeping door God en verkiezing door de Kerk (de bisschop) van geschiktheid voor het  priesterschap. Ik heb het niet over gevallen waarin andere motieven in het spel zijn , laat staan over de congsies die bestaan. 

Tenslotte: het feit dat een wel erg groot percentage van de clerus homosexueel schijnt te zijn - dit wordt door meerderen geloofwaardig gehouden - wil niet zeggen dat zij niet met de meest nobele motieven het priesterschap zijn ingegaan en uitoefenen .   Een percentage van 1 of 2 die zich hebben schuldig gemaakt aan misbruik van vertrouwen en positie blijft ontstellend.   Het meerendeel van de gevallen betreft overigens volgens onderzoek adolescenten en oudere pubers , dus niet kinderen volgens ons spraakgebruik.  Homosexualiteit is meen ik door JPII een beletsel genoemd voor wijding.

Wardje op 26-05-2017 12:43

Dresscode.  "Om een voorbeeld te noemen , als bij een feest  een bepaalde dresscode wordt gevraagd, in feite voorgeschreven  ,  dan kan men toch niet stellen dat men anders gekleed gaan verbiedt ?"    Het voorbeeld behoeft een aanvulling.  Men wordt uitgenodigd en dit is goed te vergelijken met een roeping door God.      Iemand wees me nog op de volgende tekst:  Openbaring 14:4      

Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.

Marinus Ferdinand op 08-06-2017 12:27

Kritiek op andere godsdiensten is taboe, kritiek op, en het kapot maken van, Christelijke Kerken is mode!!! Ga zo door.

O ja, die Europese cuiltuur moet ook kapot!!!!! "Weg met ons" mentaliteit. Idereeen die dit soort zaken signaleert is een nazi. Leve de publieke omroepen, u weet wel, die linkse propagandamachine die van uw belastinggeld wordt betaald.  

Geert Wilders (Pvv), 20 zetels in de Tweede Kamer, 1.7 miljoen stemmen, deugt niet. Al zijn stemmers zijn "verkeerde populisten", volgens Mark Rutte.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl