HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Linkse premier deelstaat Thüringen vergelijkt christelijk kruis met hakenkruis

Bizar: Evangelische en katholieke leiders sluiten zich aan bij premier en zeggen dat het kruis van demonstranten ‘niet bij het christendom’ hoort - Ook zogenaamd ‘gematigde’ en ‘open’ Ahmadiyya islam wil democratie omverwerpen en Sharia invoeren

 
Steeds meer een ongewenst ‘symbool des aanstoots’, niet alleen voor het pact links/islam, maar ook voor ‘christelijke’ leiders.

Vooral sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar kunnen ‘linksen’ aan beide kanten van de oceaan hun inherente diepe afkeer van het christendom en Jodendom steeds slechter verborgen houden. Na volksprotesten tegen de bouw van een moskee van een radicale islamitische stroming vergeleek de premier van de Duitse deelstaat Thüringen, ‘Linke’ lid Bodo Ramelow, het christelijke kruis zelfs met het hakenkruis van de Nazi’s en met de Ku-Klux-Klan.

 

Inwoners van Marbach zijn boos omdat de gemeente heimelijk goedkeuring gaf voor de bouw van de moskee, inclusief koepel en minaret, en een volkspetitie vervolgens afwees. De moskee, pas de derde in zijn soort in het voormalige Oost Duitsland, wordt bezit van de Ahmadiyya sekte in de islam, die in Europa valselijk als ‘gematigd’ wordt weergegeven, maar die in realiteit de totale onderwerping van christenen, Joden en alle andere niet-moslims aan de islam nastreeft.

Afgelopen zaterdag richtte de burgerbeweging ‘Bürger für Erfurt’ als protest tegen de geplande bouw van de moskee een groot houten kruis op naast het terrein waar het moslim fort moet komen. Het kruis werd zondag met geweld weer afgebroken, waarna de burgers er opnieuw een vier meter hoog houten kruis neerzetten (foto).

Christelijke leider: Kruis demonstranten ‘hoort niet bij christendom’

Omdat dit kruis op privé grond staat, kan het niet worden verwijderd. Voorstanders van de moskee hebben daarom de premier van Thüringen en ook de evangelische voorganger van Marbach, Ricklef Münnich, ingeschakeld. Münnich verklaarde dat het kruis dat de demonstranten hebben neergezet ‘niet bij het christendom’ hoort, maar een algemeen symbool is van alle gelovigen, en geen tegenbeeld is van islamitische symbolen zoals de geplande moskee met minaret.

Ook de regionale evangelische bisschop, Christian Stawenow, en het katholieke bisdom Erfurt vonden dat ze moesten verklaren dat de groep christenen die als protest het kruis hadden opgericht, geen echte gelovigen zijn.

Premier Thüringen vergelijkt christelijk kruis met hakenkruis

Premier Bod Ramelow, lid van Die Linke, reageerde nog feller, en vergeleek het christelijke kruis zelfs letterlijk met het hakenkruis van de Nazi’s en met de Ku-Klux-Klan. ‘Met geloof en religie heeft dit (kruis) niets te maken!’ Overigens zijn alle andere partijen in het parlement van Thüringen het met hem eens, met uitzondering van vrijheidspartij AfD, dat zich als enige verzet tegen de islamisering van Duitsland, die sinds de massale migranteninvasie in een stroomversnelling is geraakt.

‘Degenen die zich verzetten (tegen islam) worden vernietigd’

De Ahmadiyya moslims presenteren zich graag als ‘open’ en ‘gematigd’, wat klakkeloos en kritiekloos wordt geloofd door de Europese gevestigde politiek. De realiteit is dat de officiële Ahmadiyya leer stelt dat Joden en christenen zich maar beter niet moeten verzetten tegen (de leer van) de profeet (Mohammed), omdat dit toch geen zin heeft.

‘Weerstand zal enkel betekenen dat degenen die zich verzetten zelf zullen worden vernietigd,’ schrijven de Ahmadiyya zelf. ‘Er zal in deze wereld slechts één religie zijn en slechts één profeet, die ons leidt. Alle geloven zullen te gronde worden gericht, met uitzondering van de islam. Bij de eerste opkomst van de islam was de ondergang van de christelijke volken niet definitief, maar de wederopkomst (van de islam) in onze tijd zal de totale verdringen van de leringen van het christendom bewerkstelligen.’

Ook Ahmadiyya willen democratie omverwerpen en Sharia invoeren

En daar krijgen deze zogenaamd ‘gematigde’ moslims alle hulp en medewerking van linksgroen en linksliberaal, en zelfs veel ‘christelijke’ kerken van, of die nu protestants of katholiek zijn. Ahmadiyya expert Hiltrud Schröter schrijft dat ‘het politieke doel van de Ahmadiyya de oprichting van een islamitische orde op de hele wereld is, ook in Duitsland (en Nederland, waar de sekte vestigingen heeft in Den Haag en Nunspeet). Dat betekent de afschaffing van de vrije democratische rechtsorde en oprichting van het kalifaat met de Sharia.’

‘Ze hebben een dubbele strategie,’ waarschuwt Schröter. ‘Aan de ene kant aanpassing en integratie, aan de andere kant machtsuitbreiding.’ Daarvoor hebben de Ahmadiyya een ‘hervormde’ variant van de islam in scène gezet, compleet met teksten zoals ‘liefde voor iedereen, haat voor niemand’. De realiteit is volgens de expert echter heel anders: ‘De Ahmadiyya-islam is een politieke religie en een heerschappij- en gehoorzaamheidsreligie, die met behulp van ‘legaliteitstactiek’, dubbelstrategie en financiële kracht een islamitische orde in de zin van een heersende dynastie wil oprichten.’

Feitelijk geldt dit voor alle zogenaamd ‘gematigde’ varianten van de islam, die volgens talloze experts –zowel buiten als binnen de islam- enkel voor het Westen is bedacht, om zo onze politiek en bevolking gewillig te laten meewerken met de islamisering van onze samenleving, wat in de toekomst niets anders dan ‘stealth jihad’ zal blijken te zijn, als moslims –net als in bijna alle andere landen waar ze de baas worden of proberen te worden- de democratie en vrijheid van meningsuiting afschaffen en hun wil en wetten dwingend en desnoods met geweld aan de autochtone bevolking gaan opleggen.


Xander

(1) Anonymous News

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

willy op 09-03-2017 16:36

Wie het hakenkruis met Jezus doodstrijd verheerlijkt is vervloekt meer woorden maak ik er iet aan vuil ! Shalom

Yerik op 09-03-2017 16:55

Ik houd rekening met het volgende, zonder en de bewering dat dit profetie is maar niet meer dan een menselijke inschatting op bijbelse gronden:de islam zal zich in de z.g. 'Israël-volkeren' (o.m. West-Europa) verder nestelen, groeien en (zeer) sterk worden. Waarschijnlijk dat dit na de aankomende verkiezingen in de verschillende westeuropese landen al zal blijken, namelijk dat we in geheel Europa een meer en meer groeiende islam zullen zien.In Israël zal men voortgaan met de voorbereidingen van de 3e Tempel en die willen bouwen. Uit het reeds jaren geleden wederopgerichte Sanhedrin komt een leider tevoorschijn, die mogelijk ook politieke macht zal krijgen of zoveel invloed dat de staatmacht in Israël met hem gaat meedoen.

Om de bouw van de 3e Tempel te verwezenlijken en niet een wereldoorlog te krijgen, zal er een verbond gesloten worden met de islam*, die in ruil daarvoor economische bijdragen (uit gasvelden van Israël? Technische kennis?) wil. Onderhand wordt ook een verbond gesloten met het Vaticaan om de volgelingen van de 'christelijke' landen in Europa te binden.

Dit driespan: Israël, islamitische leider en R.K.-leider, leggen middels harde, dwingende maatregelen hun wil op aan de bevolkingen in zowel Israël, de islamitische landen en de europese landen.Hun soldaten zijn de wijdverspreide moslims, die nu de europese landen overspoelen als ook die in Israël leven en vanzelfsprekend ook die in de islamitische landen zelf leven.M.a.w.: de komst van al die islamieten in onze landen is voorbereiding tot de laatste 7-jr. week van Daniël, om hen onder toelating en tevens als geprofeteerd oordeel van de Allerhoogste, als soldaten van de a.c. tegen de dan hier op Aarde levende bevolking te kunnen inzetten.

De 'genezen dodelijke wonde' van Openb. 13 kan zeer goed zijn het herstelde Ottomaanse Rijk** en tegelijkertijd óók een persoon die (bijna) dood is geweest en weer hersteld. Immers, de gehele Aarde moet die persoon met 'verwondering' of 'verbazing' achterna gaan; dit laatste lijkt mij meer van toepassing op een persoon dan op een hersteld Rijk, want wij allen hebben ook de val van de Sovjet-Unie en de Oostbloklanden meegemaakt, maar niet een 'verbazing' die de leider(s) als afgod zouden volgen.

zie Franklin ter Horst: http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2006-03-2017.htm "Opvallend is ook dat er geluiden vanuit de islam komen die pleiten voor de herbouw van de Tempel als heiligdom voor Moslims, Joden en Christenen. Zo pleitte Sinem Tezyapar, uitvoerend producent bij het Turkse A9-TV in Istanbul en tevens vredesactivist, voor de herbouw van de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Volgens Tezyapar is dat heel goed mogelijk zonder de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee te verwijderen"

** Zoals zo vaak omschreven door Xander, zie onder vele ook

 

http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/10/Papyrus-uit-7e-eeuw-voor-Christus-noemt-Jeruzalem-in-het-Hebreeuws

Nogmaals: dit is Niet profetie !!, maar iets dat ik als mogelijkheid zie.

Tom Hendrix/Seneca op 09-03-2017 16:57

Van links/de roden kan men niets anders verwachten; dan haat tegen Christenen. Nog erger zijn de Judassen, van de gevestigde kerken- zowel de protestantse als rooms katholieke- kerken. Totaal losgezongen en vol haat is links; en de RK en de EKD een verbond aangegaan met de demonische islam! Hoe zout kan men het eten. Verraders van Jezus; dat zijn het deze schijnheilige protestantse en rk. leiders. En dan ook nog de Jodenhaat; dat komt er nog bij ook nog; en dat 72 jaar na de Holocaust! Schande!.

DG op 09-03-2017 17:09

Ik verwacht  steeds meer tegenstand tegen ons Christenen maar ook vervolgeningen. We moeten binnenkort weer naar de ondergrondse kerken toe om te kunnen vieren dat Christus onze Verlosser is, ook in ons Nederland. Kijk maar eens naar sommige poltieke parijen deze kiezen o.a. voor de dood en de Islam.

Kruisridder op 09-03-2017 17:18

De islam is geen religie, maar een politieke veroveringsideologie met Allah (Beélzebub) als afgod.

Tabris op 09-03-2017 17:28

Voor de linkse goedmensen die het islamitische spelletje niet snappen, neem voorbeeld aan Iran eind jaren zeventig. Toen heulden de linksen ook samen met de islamieten tegen de sjah. Na de overwinning hebben we nooit meer van de linksen gehoord, die bekeerden, of gingen allemaal de bak in en gemarteld of werden vernietigd. Alleen een oppressieve vorm van islam bleef over.

Hetzelfde lot staat jullie linkse goedmensen hier in Nederland te wachten, mits je je verstand bij elkaar krijgt en samenwerking met de islam afwijst. Je goedheid wordt namelijk misbruikt.

Alhoewel deze kans zeer klein is want soort zoekt soort.

Het ziet er allemaal maar somber uit want de islamitische trein lijkt onstopbaar.

Bambi op 09-03-2017 17:34

De islam zal nooit stoppen,hoop dat ze hier boven helpen.

cefas op 09-03-2017 17:54

En de linksen droomden lekker verder in hun droomwereld, totdat ze wakker worden in een nachtmerrie, maar die nachtmerrie is dan een afschuwelijke werkelijkheid geworden, die niet meer teruggedraaid kan worden zonder veel bloedvergieten.

rescue op 09-03-2017 18:50

De Openbaring geeft duidelijk aan dat de executie van volgelingen van Jezus, specifiek in de laatste jaarweek, onthoofding zal zijn, een geliefde executiemethode van moslims en linkse revolutionairen in Frankrijk, Openb.6:9,20:4. Het is dus geen opwekkende boodschap, maar zoals de Heer al aankondigde, de lichamelijke dood is niet het einde. De grote afval zal wellicht plaatsvinden als de RK-kerk en/of de Wereldraad, ook de Vader en de Zoon zullen loochenen om bij de Islam in het gevlei te komen. Wellicht dat deze twee religies de "hoornen" van de "profeet" zijn. Het is ook de geloofsbrief van de antichrist. Het artikel bewijst dat dit de trent zal zijn. Voordat die lont in het kruidvat gaat zal de Heer eerst de zijnen opnemen in het Vaderhuis, daarna zal God de Vader al Zijn (Christus) vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten maken in de de slag om Jeruzalem, Zach.12-14 etc. Voor de gelovigen geldt dus, indien nodig tot de dood, "hier is de lijdzaamheid der heiligen". Kunt u dat?  

Anora op 09-03-2017 19:13

Wat een idioten.

ohje op 09-03-2017 19:23

T is maar wat mensen willen.

Jean op 09-03-2017 20:01

En die linkse smeerlap loopt nog vrij rond in Duitsland??????

Semper paratus op 09-03-2017 21:22

Yerik er staan hier en daar inderdaad artikelen op het net dat het ottomaanse rijk van een dodelijke wond geneze  wordt, kijk maar naar die erdogan in Turkije, dat is de nieuwe hitler in wording 

vijgeboom op 09-03-2017 21:41

Nederland heeft het oordeel over zichzelf afgeroepen met al die Goddeloze wetten en atheisten en immoreel gedrag. Denk maar niet dat het er beter op gaat worden. Ook de politiek kan niks doen want het hele stelsel is al verkeerd in Nederland met al die coalttie"s

De PVV zal worden uitgesloten en dan krijg je een coalitie van VVD, D66 en CDA. En we blijven mooi in de EU en alles en alles zal erger worden en de stealth Jihad gaat door en door totdat de moslims een goed aantal hebben en dan gaat het helemaal mis.

De babyboom generatie is 1 van de grote veroorzakers ervan door destijds mensen hierheen te halen en te laten huisvesten en met het beest in Brussel erbij wat tegen Gods land is zal het erger en erger worden.

Het gaat allemaal erg snel en alleen Gods koninkrijk kan ons helpen met Jezus als koning der koningen.

Christenen onderling ruzien maar door en ook al die verschillende partijen maakt het er niet beter op, beter was geweest CDA samen met SGP en CU, maar ja.........ook dat hoort bij de tijd en jullie hebben het zelf zo ver laten komen.

Ook Ezechiel 38 komt eraan en Erdogan wil in 2023 grootste leger hebben en men zal oprukken naar Jeruzalem.

jose op 09-03-2017 22:06

Laten we het niet over de smeerlappen hebben want daar hebben we hier in nederland genoeg van.

Tijd voor verandering tijd voor aktie!

Leon op 09-03-2017 22:37

Niets nieuws onder de 🌞

Al heel lang wordt door de elite (o.a. via wetten) toegestaan dat 'lieden van twijfelachtig pluimage' de huidige westerse "vrijheden" benutten om straks dwingend onvrijheden op te leggen. De inheemse soort die zich hiertegen wil verzetten (maximaal 5% van een met brood en spelen in slaap gesuste samenleving) wordt daarbij politiek correct het zwijgen opgelegd middels stereotiepe benamingen en titels. Ondertussen een saai en slaapverwekkend proces...😴

Gisteren werd hr. Buma in RTL late -- door de gastheer sluw gemanipuleerd om vooral maar een scheiding te maken tussen islam en fanatieke is lam (een scheiding die in werkelijkheid niet bestaat want er zijn ook geen 2 varianten van de koran).

Pas wanneer deze niet bestaande 'gematigde' 😂 islam massaal in een demonstratie (dus minimaal 10.000 aanhangers) openlijk voor de camera de extreme variant zouden bekritiseren kun je het sluwe gemanipuleer van de hierboven beschreven heer serieus nemen....

Maar goed....ik zal maar stoppenmetdromen.nl

Het dagelijkse bombardement poliziek correct op ons netvlies is met de verkiezing in het vooruitzicht intensiever dan ooit. De in 3 delig Armani gestoken mannetjes hebben de Dikke van Dale ingeslikt om ons monddood te maken.

positivo op 10-03-2017 00:38

Los het democratisch op, Stem PVV.

momenteel zijn er weinig alternatieven. en stem NEXIT.ook PVV.

Infidel4U op 10-03-2017 08:52

Om kotsmisselijk van te worden. Als we regressief links niet op de één of andere manier stoppen zijn de dagen van de autochtone Europese volken geteld. Ze beseffen niet eens dat als de islam Europa domineert ook zij slechts ongelovigen zijn. En wij weten wat de islam met ongelovigen doet. Dus voor hun eigen bestwil moeten we de macht van regressief links  afpakken en orde op zaken stellen. Dan mogen zij theoretiseren wat zij willen, maar de realisten (sociaal humanisten) zullen regeren en ook hén beschermen tegen het kwaad dat islam heet.

JP op 10-03-2017 09:06

@Leon op 09-03-2017 22:37

Maar...eh...Leon, jij wilt ze toch niet allemaal over 1 kam scheren?  En...eh...er zijn toch ook wel goeie mensen bij?    Je zult zelf maar vluchteling zijn.   En door de vergrijzing zijn wij toch die extra handen aan het bed nodig?

En nog meer van die verjaardags-praat. En om het maar 'gezellig' te houden......(ach laat maar).

Ondertussen heeft een 36 jarige man uit Wupertal (een Duitser dus?) in Dusseldorf met een bijl 7 mensen verwond. De man had psychische problemen....de politie is nog op zoek naar 1 of 2 handlangers...(ook met psychische problemen?) 

watchman op 10-03-2017 10:58

Het mag ondertussen duidelijk zijn dat bepaalde mensen in deze wereld een aantal instructies hebben gekregen over 'waar het naar toe moet' in deze wereld. Als er daadwerkelijk iemand is die vanuit zichzelf, dus zonder weet van een 'geheime agenda', een Christelijk kruis vergelijkt met een hakenkruis, dan vraag ik me af waarom iemand nog zijn functie kan bekleden. Neemt men zo'n iemand serieus? Zelfs als mijn politieke voorkeur links zou zijn zou ik deze opmerking niet accepteren.

Maar laat maar komen... Ook in dit land. Laat maar komen, die invasie van moslims. Vroeg of laat moet het toch gebeuren en liever dit jaar nog miljoenen moslims naar dit land dan de komende jaren steeds een handjevol. Want dit land heeft een klap nodig, niet een paar tikjes op de vingers.

Let's get it over with. Opdat God zo spoedig mogelijk zal ingrijpen. Gelukkig belooft 2017 een buitengewoon profetisch jaar te worden.

Infidel4U op 10-03-2017 11:14

De basis voor de huidige problematiek ligt in het Coudenhoven-Kalergi plan besloten. Dit plan behelst het vernietigen van naties, grenze, etnische identiteiten, religies etc. om uiteindelijk een homogeen ras/ wereldbevolking te creeren dat makkelijk te besturen is door de elite.

Dit plan is het leidend principe voor de Europese eenwording en de oorzaak van de huidige problemen. Vervolgens is, geleid door het CK-plan en gechanteerd door Saudi Arabie, in 1975 de Resolutie van Straatsburg ondertekend door de verraders van de Europese machts-elite. Als je met die wetenschap terug kijkt naar de beslissingen die de afgelopen decennia zijn genomen en de deel-plannen die in werking zijn gezet valt een en ander "mooi"op zijn plek.

Alle argumenten die nu worden aangevoerd om de moslim-invasie en islamisering goed te praten hebben nu een kapstok om aan te hangen. Ga maar na: immigratie zou nodig zijn om de toenemende vergrijzing van Europa te ondervangen. Werden wij niet altijd opgeroepen (geindoctrineerd) om minder kinderen te krijgen om de de overbevolking van de wereld tegen te gaan? En nu moeten we "nieuwe" inwoners "importeren"? Zie je het verband?

En dat is maar een voorbeeld... Verder zijn we praktisch gedwongen om te individualiseren en te ontkerkelijken. Past perfect in de verdeel en heers strategie van de CK-aanhangers, want het is veel moeilijker een verenigd volk dat een goed besef van goed en kwaad heeft te manipuleren dan een groep verdeelde individuen zonder moreel kompas. En zo zijn we weer on-topic. Hoog tijd dat we dit van de daken schreeuwen, in beweging komen en de verantwoordelijken voor de rechter brengen wegens verraad en (geplande)genocide. Maar kijk uit wat je doet, voor je het weet ben je een extreem rechtse terrorist...

ieznogoedh op 10-03-2017 11:55

Münnich verklaarde dat het kruis dat de demonstranten hebben neergezet ‘niet bij het christendom’ hoort, maar een algemeen symbool is van alle gelovigen

De man kan gelijk hebben? Immers, is er geen foto waarop te zien is hoe de mislimische turken kruizen hebben gebruikt en er Armeense meisjes aan vast hebben genageld?

5318537 op 10-03-2017 13:42
Kruisridder op 09-03-2017 17:18        U schrijft;

,,De islam is geen religie, maar een politieke veroveringsideologie met Allah (Beélzebub) als afgod.,,

Het klopt wat U schrijft,alleen is het Sin die nu allah wordt genoemd.        Sin was een van de 360 afgoden die in het oosten werden vereerd.    Sin,s,,huis,,was de kaaba en was de meest verspreide en daardoor meest bekende god.(Sinai komt daar vanaf)       De rituelen die de moslims er nu op na houden zijn overgenomen van de verering van Sin.       Mohammed heeft alle andere goden verwijderd en heeft van Sin,wiens bijnaam,,Al-ilah,,(de grootste) was,gemaakt tot allah,die daarom nog steeds de grootste wordt genoemd.        Sin was getrouwd en had drie dochters die nu niet meer van belang zijn (vandaar),en evenzo zijn/haar ega,de zonnegod.

Deze verandering werkte,temeer daar de dwang een handje hielp om allah de baas te laten worden,in de vorm van zijn/haar,,soldaten,,(gelovigen/volgers)          Ik schrijf,,zijn/haar,,als ik het heb over Sin/allah omdat Sin werd afgebeeld als:vrouw,stier en niet zeker als man.(onondekt)

Deze verandering naar het 1 god systeem werkte omdat daardoor een sterke legermacht ontstond die Medina veroverde (na daar welkom geheten net als nu overging tot het beledigen en minachten van andersgelovigen,en daardoor Medina uit werden gestuurd)(In deze periode werden ook de karavanen van Mekka geterroriseerd)

Islam is 1400 jaar oorlog/genicide waar van elk veroverd gebied de taal en geschiedenis werden uitgewist/vernietigd,wat de verklaring is dat waar de islam heerst,arabisch wordt gesproken.       Sites met veel links hierover zijn http://sin.punt.nl/content/2015/02/Islam-geschiedenis en https://islamgeschiedenis.wordpress.com/       (Zelfde tekst maar verschillende lettergrootte,en Sin.punt.nl heeft foto,s van wat de islam aan,,goeds,,brengt.   Inclusief de nazigroet.   In de geschiedenis (slechts 1 page-een hele hoop links) kun je ook lezen hoe populair de nazi,s waren/zijn,en wat hun,,vrede,,betekend.(Elke niet mosim is gedood of bekeerd/onderworpen)

Tevens kan je hier uit opmaken dat,,onze,,politici niet eens hun huiswerk doen,zoals Rutte en Buma,met hun,,Ik heb niets tegen de islam,,en wat de bedoeling is van bijvoorbeeld Yasser Feras (Jesse Klaver),want men huldt zich in stilzwijgen als het over de islam gaat.(En dat gaat ook op voor de tsunami aan incidenten,tot en met no-go area,s (bruggehoofden)

We zitten midden in de geschiedenis,zoals in de geschiedenis van Farao Egypte de bezetting nu,door moslims,een lange periode van onrust en verval zou worden genoemd.

Rebellio op 10-03-2017 14:10

In de herziene versie van president Donald Trump’s "vluchteling ban", zullen christenen die vluchten voor het geweld in het Midden-Oosten geen prioriteit meer krijgen in de VS: http://www.christianheadlines.com/blog/new-immigration-order-doesn-t-prioritize-persecuted-christians.html

Rebellio op 10-03-2017 14:13

China heeft tussen de 30 en de 70 Zuid-Koreaanse missionarissen uitgezet uit de provincie Jilin, volgens rapporten. http://www.christianheadlines.com/blog/china-kicking-out-dozens-of-south-korean-missionaries.html

Tom Hendrix/Seneca op 10-03-2017 15:25

@Infidel4U: 11.14. uur. Dat heeft U prima verwoord. Ook ik verwijs steeds naar de verradersplannen: " Resolutie van Straatsburg", en het nazi-plan "Coudenhove-Kalergi". Iedereen die nu zo dom is om op: PvdA,VVD,CDA,D66,GL,CU,SP te stemmen laat deze ellende toe. Bezint U op 15 Maart a.s. Weet waar U voor kiest. 

5318537 op 10-03-2017 16:36

Excuus voor de schrijffout genicide wat genocide is......En het,,Ik heb niets tegen de islam,,door Rutte en Roemer i.p.v.door Buma is gezegd.       Maar dat doet niets af aan het cordon sanitaire door Buma (CDA)

Virgo op 10-03-2017 16:53

Kruizen hebben een occulte, heidense betekenis. Het ware christendom heeft daarmee niets te maken en verlaat zich niet op symbolen. 'Christelijke' denominaties zijn al 2000 jaar volkomen de weg kwijt en zijn volkomen gecorrumpeerd. Satan heeft zijn werk goed gedaan. Maar dat is bekend. Afleiding, corruptie en subversie zijn zijn tactieken. What's new...Maar zijn tijd is gelimiteerd. Ook hij is maar een instrument al zal hij het in alle toonaarden ontkennen. 

jottum op 10-03-2017 17:28

Logisch. Het kruis is de methode van zijn dood, ingegeven door de hogere echelons van zijn volk. Geen bobo die dat eigenlijk wil zien. Zeker niet bij het huidige verraad waar men onder het mom van de barmhartigheid van JC de eigen bevolking over de kling jaagt voor eigen belang en dat van de happy few in de innercircle. En sinds Stalin en Hitler's nsdap weten we dat bij de linksmensch een leven weinig waard is als dat het systeem (=machthebber) in de weg zit. Dan beter een minaret aanbidden als de speer van de romeinse legionair die zijn vijand doorspiesde.

Ge van K op 11-03-2017 21:16

Al deze figuren een enkeltje naar Turkije of Saoudi Arabie geven en nooit meer terugkeren naar de EU a.u.b. dank U!

Qromwel op 12-03-2017 11:15

Virgo op 10-03-2017 16:53: De Gemeente van Christus is verborgen in het mensdom en kent geen organisatie als zodanig, met een centrale leiding (Centraal Comité), rituelen enz.

Qromwel op 13-03-2017 07:59

Semper paratus op 09-03-2017 21:22: Ik postte op Elsevier soortgelijke berichten, maar werd niet geplaatst. Later (na enige proeven) kwam ik er achter dat er kennelijk geschand werd op bepaalde woorden/namen. Het gebruik van de naam Hitler deed me de das om. Toen ik dit gebruikte: "A.H. afkomstig uit B. in Ö" lukte posting wel.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl