HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Franse regering erkent dat deradicalisering moslims ‘totaal fiasco’ is

Overheid wilde 3600 islamisten behandelen, kreeg slechts 9 deelnemers, waarvan er 0 het programma voltooiden - Frans-Iraanse radicalisering expert: Het enige wat helpt is islamisten opsluiten – Europese politiek weigert nog altijd de kern van het probleem, de islam zélf, te erkennen

 
Dat de overgrote meerderheid van de moslims geen jihadstrijder wil worden, zegt helemaal niets. De Nazi’s kwamen ook met slechts 10% actieve steun van de Duitse bevolking aan de macht. En bijna overal waar moslims in de meerderheid komen en (nog) mogen stemmen, kiezen ze voor radicale islamisten (Hamas op de Gazastrook, Hezbollah in Libanon, Erdogan in Turkije, de Moslim Broederschap in Egypte, later afgezet door het leger).


De Franse regering heeft moeten erkennen dat het vorig jaar met veel tamtam gestarte miljoenenprogramma om moslims te deradicaliseren op ‘een totaal fiasco’ is uitgelopen. De oorzaak had Parijs echter kunnen én moeten weten, namelijk dat de meeste moslims zich helemaal niet willen laten deradicaliseren, omdat de islam en de Koran hen tot in het diepst van hun wezen hebben geleerd om alles waar het Westen voor staat –democratie, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van mannen en vrouwen- te haten en indien mogelijk te vernietigen.

 


In de titel van het rapport ‘De-indoctrinatie, de-rekrutering en re-integratie van jihadisten in Frankrijk en Europa’ ontbreekt het woord ‘deradicalisering’, omdat links Frankrijk deze term niet politiek-correct vindt. In zekere zin hebben ze nog gelijk ook, want buiten het Westen bestaat er maar één soort islam. Alleen in Europa en Amerika maakt men het in werkelijkheid niet bestaande onderscheid tussen de ‘radicale’ en ‘gematigde’ islam. Natuurlijk bestaan er wèl gematigde moslims, die er niet over peinzen jihadstrijders te worden.

Desondanks zijn er vele duizenden wier hoogste doel is hun leven op te offeren in de door Allah bevolen gewelddadige jihad tegen de ‘ongelovigen’. Sinds januari 2015 hebben deze moslimterroristen alleen al in Frankrijk 238 mensen vermoord.  De Franse regering trok vervolgens € 40 miljoen uit voor in totaal 13 deradicalisering centra (CPIC’s), met de bedoeling om in 2016 en 2017 zeker 3600 van de geschatte 8250 hardcore islamisten in het land te ‘behandelen’.

Slechts 9 deelnemers, 0 voltooiingen

Het eerste – en tot nu toe enige- centrum werd gehuisvest in Château de Pontourny, ergens in de bossen tussen Tours en Angers. Aantal personeelsleden: 27, inclusief vijf psychologen en een psychiater. Jaarlijkse kosten: € 2,5 miljoen. Resultaat? Van de 59 moslims die interesse toonden, schreven er maar 17 zich in, en kwamen er uiteindelijk slechts 9 naar het kasteel. Van deze 9 voltooiden welgeteld NUL het hele programma.

Bovendien was één van deze 9, Sabrina C., helemaal geen moslim, maar een 24 jarige zwangere vrouw met een katholieke achtergrond, die enkel een moslim als vriend had. Zij gaf toe dat ze helemaal niet geradicaliseerd was, maar enkel even aan haar familie wilde ontsnappen en wat frisse lucht wilde opdoen. Haar moeder vertelde dat haar dochter er ‘wilde leren koken’. Sabrina vond het overigens vreselijk op het kasteel. ‘Ze behandelden me als een crimineel. Ik moest iedere nacht huilen.’

Een ander onderdeel van het overheidsprogramma, het apart zetten van geradicaliseerde gevangenen, is eveneens op een faliekante mislukking uitgelopen. Sterker nog: de moslims bij wie dit werd gedaan voelden zich gesterkt door het groepseffect, en werden nóg gewelddadiger.

‘Maatschappelijke’ organisaties graaien naar subsidies

In het vernietigende rapport wordt tevens de vloer aangeveegd met de snel groeiende ‘deradicalisering industrie’, waar allerhande ‘maatschappelijke’ organisaties met geen of amper ervaring gretig inspringen vanwege de lucratieve overheidssubsidies.

U denkt: waar heb ik dit eerder gehoord? Inderdaad, op dezelfde wijze worden in ons eigen land al geruime tijd tal van radicale milieuclubjes overeind gehouden, en sinds enkele jaren ook ‘hulp- en vluchtelingenorganisaties’, die zelfs schepen huren en inzetten als ferrydiensten om Afrikaanse migranten op te halen – allemaal omdat het bakken met geld oplevert.

‘Regering was in paniek, programma is totaal fiasco’

Volgens senator Esther Benbassa, mede leider van de taakgroep, is het mislukte programma er enkel om politieke redenen doorgedrukt. ‘De regering was in paniek na de jihad aanslagen,’ zei ze. ‘Het was deze paniek die tot deze acties leidde. Ze hadden weinig tijd, het was noodzakelijk om het publiek gerust te stellen....’

‘Maar deze mensen, die vasthouden aan de ideologie van IS(IS), laten die niet zomaar los. Zes maanden is veel te kort om hen te deradicaliseren. Er bestaat geen ‘sesam, open u’. Dit programma is een totaal fiasco. Alles moet heroverwogen worden, alles moet vanaf het begin opnieuw worden opgezet.’

Desondanks herhaalde Benbassa het naïeve linkse –en in de praktijk nauwelijks werkende- mantra dat als moslimjongeren nu maar goed begeleid worden en een baan krijgen –kortom: ze zoveel mogelijk worden ‘geknuffeld’-, ze in de maatschappij geïntegreerd kunnen worden.

‘Alleen opsluiten helpt’

De Frans-Iraanse radicalisering expert en socioloog Farhad Khosrokhavar verklaarde tegenover France24 dat er maar op één effectieve manier met hardcore islamisten en jihadisten kan worden omgegaan, namelijk door hen op te sluiten. ‘Sommigen kunnen gederadicaliseerd worden, maar niet iedereen. Bij de hardcore jihadisten, die totaal overtuigd zijn (van hun religie en opdracht), is dit onmogelijk. Deze types zijn zeer gevaarlijk en vormen 10% tot 15% van degenen die geradicaliseerd zijn. De gevangenis zou wel eens de enige manier kunnen zijn om deze verstokte gelovigen aan te pakken.’ (1)

Deïslamisering van hele samenleving nodig

Zolang Europese politici en organisaties weigeren te erkennen dat de islamitische religie en de Koran zélf de wortel is van alle vormen en stadia van radicalisering, zullen alle programma’s –behoudens enkele lokale en bescheiden successen- ondanks het injecteren van honderden miljoenen belastingeuro’s op een mislukking uitlopen.

Keer op keer wordt namelijk dezelfde denkfout gemaakt door erop te wijzen dat een overgrote meerderheid van de moslims niet radicaal is. Dat is echter geen geldig argument, want zelfs in de strengste islamistische Sharialanden is dat óók het geval. Desondanks helpt de overgrote meerderheid daar wèl ‘radicalen’ aan de macht, die vervolgens ongestoord –en met stilzwijgende of actieve steun van de bevolking- met haat en geweld tegen ‘ongelovigen’ kunnen optreden.

Hoe lang zal het duren, en hoeveel burgers moeten het nog met hun leven bekopen, voordat ‘onze’ leiders eindelijk erkennen dat ons hele land en werelddeel gedeïslamiseerd moeten worden om weer een veilige, stabiele en vrije samenleving met een toekomst voor onze (klein)kinderen te krijgen?

 

Xander

(1) Gatestone Institute (via Zero Hedge)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina123
Pier op 07-03-2017 10:46

Oma, bekende teksten, maar ik haal ze toch aan: psalm 139:13 "Gij hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven." En een tekst die dit bevestigt, Jeremia 1:5 "Eer ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer u voortkwam uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd."

Niks leeg omhulsel, zoals u dat noemt, maar het werk van God, die een uniek mens vormt.

Wie wil het werk van God stukmaken Oma? Wie anders dan de moordenaar van den beginne, de vader der leugen? Kun je een pot draaien op de schijf, als je eerst de klei weggooid? Kan God een mens vormen zonder de stof waarvan wij gemaakt zijn? Weet u hoe God te werk gaat? Wanneer de geest geschonken wordt?

Hoe de ziel wordt gevormd? Denkt u dat te weten? Uit welke bron? Wie heeft u dat verteld? Bent u wijs als God? Denkt u dat uw vrije wil een vrijbrief betekent om Gods werk te vernielen? 

anora op 07-03-2017 14:05

Een foetus is meer dan een foetus. De foetus heeft een gezicht en een kloppend hartje. (resp 6 wk en 3 á wk). Zoals we zeggen, het is niet 'iets', het heeft een naam (een gezicht).

Dit is niet om een schuldgevoel te geven aan hen die ooit een abortus hebben laten plegen. Er is vergeving bij God. En soms zijn er omstandigheden die uiterst moeilijk zijn. Maar er moet niet makkelijk over gedacht worden, van dat doen we even, geen probleem, het is nog niks. Het is wel leven, en goed ook. Engelen van God staan voor het leven. Als er engelen zijn die daar tegen spreken, dan kun je je afvragen wat hun herkomst is. Misschien moet je hen gewoon 'aborteren' uit je leven. En ze daar sturen waar ze zo voor staan, namelijk de afgrond in.

Oma op 07-03-2017 14:55

@el:

Maar oma, Jezus is ook voor die zonde gestorven

Neen, Jezus bereidde de aarde voor op de Nieuwe Energie, hij maakte de eerste verbinding zodat de Kristalenergie kon binnenkomen om het collectieve bewustzijn van de mensheid te verhogen. Zonde bestaat niet in de wereld van dualiteit, enkel in de geest van de mens, wijsgemaakt door machthebbers.

@ Jack, ik hoop van harte dat je gelijk hebt, dat ook modernisering doordringt bij goedwillende moslims, echter ik vrees dat de greep van sociale controle, die zeer hoog is bij de moslimgemeenschappen dat proces danig vertraagt en poogt tegen te houden, uiteraard om de voor de hand liggende, patriarchale machtscontrole over gelovigen. 

Deze crisis binnen islam behoort tot een groter geheel waarbij elke moslim de keuze zal moeten maken zoals ook elke gelovige van gelijk welke strekking: behoor ik tot de mensheid zoals alle mensen en zijn we allen gelijk of hou ik vast aan het voorgekauwde controlemechanisme, uitgevonden om mensen onder controle te krijgen en te houden.

En je hebt gelijk dat elk mens de verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar daden, voor elke keuze die gemaakt wordt in hun leven, hoe ze andere mensen behandelen, hoe ze hun leven leiden - en iedereen weet en voelt wanneer ze in de fout gaan(schade berokkenen aan anderen) en daar hebben ze geen boekje voor nodig, dat zit IN de mens.

Deze tijd gaat om balans, de balans tussen de heilige mannelijke en vrouwelijke energie, waaruit elk mens bestaat: dualiteit. Tot nog toe overheerste de mannelijke energie en sloeg te slinger uit naar het uiterste mannelijke. Wat we nu zien is dat de vrouwelijke energie haar rechtmatige plaats opeist om de kosmische balans te herstellen: het vrouwelijke en mannelijke zijn evenwaardig en beiden Goddelijk.

Vertaal dat naar het wereldgebeuren en je ziet het gebeuren, overal wint de Vrouwelijke Energie aan kracht, net als het volgende:

Via toenemende en krachtige zonnevlammen en -stormen komt de Nieuwe Energie, Kristalenergie vanuit de kosmos de aarde binnen.

Dit zijn trillingsfrequenties, waardoor het collectieve bewustzijn van de mensheid verhoogd wordt, bewustwording dus en een van de gevolgen is dat controle van een mens over een ander mens onmogelijk wordt gemaakt.

De 'elite' is zich daar zeer wel van bewust en tracht op allerlei manieren deze bewustwording tegen te houden door oa haarp, chemtrails te verspreiden om deze Energie tegen te houden, daarom pogen ze mindcontrol te ontwikkelen - ze schuwen zelfs satanisme en zwarte magie niet, hoe ongeloofwaardig dit ook klinkt - om hun controle en macht te behouden over de mensheid.

Daarom ook al de georkestreerde strategieën met oude energie zoals verdeel en heers, die steeds minder werken, daarom dat mensen door de rookgordijnen zien die machthebbers gebruiken om hun macht te behouden.

Kijk maar eens naar de verkiezingspraatjes die ze allemaal houden: de laatste jaren werken die niet meer. Dat is grote verandering...waardoor? Verhoogd bewustzijn, oude energie en oude methodes werken niet meer, controle over anderen is sterk verminderd en zal volledig verdwijnen.

Sinds de industriële revolutie leeft de mens vanuit zijn hoofd, zijn denken en dat verandert naar het hart, het voelen waardoor de intuïtie en het onderscheidingsvermogen toenemen - mensen bepalen en voelen zelf wat waarheid is, ongeacht de leugens en bedrog.

'Geloof' dient te zijn in ZichZelf, het Goddelijke deel dat elk mens in zich draagt en dat de kerk/godsdiensten en machthebbers angstvallig verborgen houden want anders beseft de mensheid hun ware Zelf en hebben ze geen geloof meer nodig, dan valt ook de macht over hen weg.

Ik ben katholiek opgevoed maar bekijk geloof met heel andere ogen: een middel tot beknotting van de ware aard van de Mens, heb veel gezien, gelezen en vanuit ons gezin meer dan 30 jaar met spiritualiteit bezig, er werd veel over gepraat en er speelt onnoemlijk veel meer, ook datgene dat we niet zien,(oa:álles is in wezen energie, ook de mens) dan enkel details zoals geloof waarmee mensen zoet en onder de knoet gehouden worden.

Universele Wetmatigheden worden nu uitgerold en geen mens kan daaraan ontsnappen.

Ga maar na: georkestreerde volksopstanden tegen dictators, vrouwenrechten, bedrog om oorlog uit te lokken, politieke intriges en strategieën, alles komt aan het Licht - het was vroeger ondenkbaar dat politici hun beleid (allez, leugens maar die worden dan ook ontmaskerd, keer op keer) via de media verspreidden, dat bleef binnenskamers want niemand mocht weten wat ze bekokstoofden.

Mensen laten zich horen, overal ter wereld en beïnvloeden via hun mondigheid/publieke opinie, en masse.

Met geloof hanteren machthebbers hun laatste troef om controle uit te oefenen, ze gebruiken islam om terreur te zaaien in een poging controle te behouden: vrijheid opgeven voor veiligheid, weetjewel?

Via vaccins worden we vergiftigd, onder het mom van voor onze 'gezondheid' worden we erin geluisd en verdienen farmaceutische moordenaars en machthebbers miljarden eraan, echter het geweten (verhoogd bewustzijn!) van de ontwikkelaars van deze vaccins begint te werken: Vaxxed is zo een voorbeeld waarin de wetenschapper die deze vaccins ontwikkelde, uit de doeken doet welke schade het toebrengt aan de gevaccineerde kinderen: van vrolijke, gelukkige baby's naar autistische zombies....hartverscheurend en monsterlijk...daar zouden jullie verontwaardigd over moeten zijn ipv abortus waar de keuzevrijheid van de vrouw door wordt ontnomen! (Aanslag op de ontluikende Vrouwelijke Energie)

Via genetisch gemanipuleerd vergif wordt de wereldbevolking steriel/onvruchtbaar gemaakt, onder het mom van "kunnen voeden van de toenemende wereldbevolking", chemtrails worden niet enkel gebruikt om de Kristalenergie tegen te houden maar tegelijk om mensen te vergiftigen met allerlei metalen en gif, uitgestrooid boven onze hoofden.....

Milieu wordt op vele manieren misbruikt om te verarmen en controle te houden etc.....

Het draait allemaal om het krampachtig behouden van machtscontrole omdat deze misdadigers wéten dat het einde in zicht is door de toenemende bewustwording van de mensheid die ze niet kunnen stoppen.

Dát is het grote plaatje waarin we ons nu, in een overgangstijd, bevinden en deze evolutie is niet te stoppen.Het zal eerst nog erger worden voor het uiteindelijk verbetert maar: vlak voor de dageraad is de nacht het donkerst....er is hoop....

Dat is, weliswaar heel beknopt, mijn visie over wat er momenteel gaande is in de wereld.

Pier op 07-03-2017 15:14

Jack op 10.41: ik begrijp niet precies waar je naartoe wilt. Ik geloof in de bijbel als het Woord van God, opgeschreven door mensen die werden geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik verschuil me daar niet achter in negatieve zin, ik schuil daarin in positieve zin. Zoals bijvoorbeeld in de discussie nu met Oma. Oma vindt dat abortus behoort tot het recht van de vrouw, gebaseerd op de vrije wil. Dat is overigens niet alleen Oma's overtuiging, dat is in deze tijd de overtuiging van de wereld in het algemeen. 

Ik kijk er anders tegenaan. Dat komt doordat ik de woorden van Jezus serieus neem in de eerste plaats en in de tweede plaats omdat Jezus mij geleerd heeft de woorden van het oude testament serieus te nemen, dus neem ik die ook serieus. Dan zie ik dat er in de bijbel met betrekking tot dit soort zaken andere dingen staan. Daar houd ik mij aan, want ik geloof dat ik de woorden van God, opgeschreven in de bijbel, moet gehoorzamen. 

Maar dat is niet alles. De letter doodt, maar de Geest maakt levend. Doordat ik mij houd aan de woorden van Jezus, is ook Zijn belofte aan mij (en aan alle andere mensen) in vervulling gegaan, namelijk, dat degenen die Hem liefhebben en Zijn woord bewaren, door de Vader zullen worden geliefd en dat Hij en de Vader bij diegene woning zullen maken.

Het gevolg hiervan is dat je een afkeer krijgt van duisternis, slechtheid, zonde. Van alles wat God bedroeft. Dat wil je dan niet meer. Je wilt er niet meer aan meedoen en je keert je ervan af. Door Gods Geest die in je woont krijg je daar ook kracht voor.

In dit geval, deze discussie, is het niet zo, dat ik jou of Oma met bijbelteksten om de oren wil slaan, maar dat ik wil laten zien: jongens, dit is niet wat God wil. God wil niet dat hulpeloze kleine mensjes in wording in de buik van hun moeder worden gedood. Dat mag niet. Dat is fout. God wil dat die mensjes geboren worden en in liefde worden opgevangen en de moeders, die eventueel ongewild zwanger geworden zijn of erdoor in moeilijkheden zijn geraakt, eveneens. Dat moet er gebeuren. De andere zogenaamde 'oplossing' doet mij alleen als ik eraan denk al pijn, want die is afkomstig uit het rijk der duisternis.

Zo sta ik erin Jack, en ik wou dat jij en Oma en alle anderen er ook zo in zouden staan. Niet omdat ik gelijk wil hebben, maar omdat mensen die Jezus nog niet als Verlosser hebben aangenomen en God nog niet als Vader kennen, aan zichzelf zijn overgeleverd en aan hun eigen overleggingen. In de wereld zie je momenteel waartoe dat leidt. 

 

Oma op 07-03-2017 15:20

Oh ja, nog even: de bijbel staat vol metaforen en is dus niet letterlijk te nemen, er wordt telkens verweten dat mohammedanen de koran letterlijk opvolgen maar dat gebeurt ook bij het aanhalen van de bijbel, dat helemaal niet de originele bijbel is en bijgevolg niet zo bekeken of gevolgd zou moeten worden. 

Zoals de enige correcte koran in het arabisch zou zijn, zo is de enig correcte bijbel in het hebreeuws en niet toegankelijk voor de gewone mens want daarin staat de Goddelijkheid van de Mens...

El op 07-03-2017 15:27

Anora, Pier  hoopvol, zo is dat👍👍👍

anora op 07-03-2017 16:28

Hallo @oma

En wil het al een beetje opschieten met de trillingfrequenties en het hogere collectieve bewustzijn?

Zijn we al wat hoger op de ladder?

Oma op 07-03-2017 18:17

Sorry hoor, anora maar....kun je niet lezen of begrijp je de veranderingen niet die ik aanhaalde?

ok, nog een voorbeeldje dan om te verduidelijken: toen de eerste gastarbeiders naar hier werden gehaald, de jaren '50/'60 vanuit zuid-europese landen Griekenland, Italië, Spanje...was dat 'nodig', eerst voor de economie, tekort aan arbeiders en later kwamen ze met de zo intussen gekende zelfhaat: omdat de Belgen zogezegd te lui waren en geen vuil werk meer wilden doen - alhoewel de meerderheid van de mijnwerkers wél Belgen wáren en bleven tot de sluiting van de koolmijnen...

Daar werd door de bevolking niet tegen geprotesteerd, dat werd geslikt als zoete koek, zelfs de vermeende 'nood' aan arbeiders en ook de zelfkastijding werden niet herkend...

Bij de vluchtelingencrisis kwamen ze opnieuw aan met leugens om de bedoeling te verdoezelen: de asielzoekers zouden immers voor onze pensioenen gaan zorgen door te werken want de pensioenen worden immers onbetaalbaar door de vergrijzing van eigen bevolking....juist?

Ditmaal lukt deze werkwijze van oude energie helemaal niet meer: het volk wéét dat 80% van deze mosliminvasie onbekwaam is om hier te kunnen werken door analfabetisme, ze zijn onwillig om de taal te leren, ze weigeren te integreren maar worden gepamperd door de politiek, die het belastinggeld van de autochtoon gebruikt om deze horde sociale rechten en financiële middelen ter beschikking te stellen waardoor ze in de sociale hangmatten verzekerd zijn van een levensstijl die ontnomen wordt aan de eigen, werkende/belastingbetalende bevolking die bovendien verarmd wordt om de stroom fortuinzoekers te onderhouden. (Verarming wordt als wapen doelbewust gebruikt uit machtscontrole)

In plaats van ook dit bedrog te slikken, protesteert de bevolking luidkeels, ze zijn bewust geworden hoe het politiek spel in elkaar zit en dit eigenlijk een oorlog is van de gevestigde orde, de (eu)politiek tegen de eigen bevolking, tegen de westerse cultuur door het overspoelen van het continent met een politieke veroveringsideologie waarvan de aanhangers, onwetend voor de politieke kar worden gespannen.

Het volk ziet ook dat nationalisme gelijk gesteld wordt aan racisme, in een poging de zelfkastijding in stand te houden en vooral de bevolking de mond te snoeren en dat alles werkt niet meer!

Dát, mijn beste, is hoger bewustzijn: door rookgordijnen zien en het werkelijke doel zien en ertegen protesteren. Nooit eerder gezien....en dit zal enkel toenemen tot er zal van richting veranderd worden en het algemeen welzijn het wint van hebzucht, eigenbelang en de hang naar macht/controle....elk systeem gebaseerd op hebzucht zal vernietigd worden tenzij het hervormd wordt en het algemeen welzijn prioriteit wordt: een universele wetmatigheid voor deze tijd. En we zien al deze systemen steeds verder afbrokkelen: het financiële, het politieke.....

En dat is nog maar een beperkt deeltje van de bewustwording....de echte verandering is subtieler en gebeurt in ieders denken....

Oma op 07-03-2017 18:56

@pier:

Wat een arrogantie om te wanen dat jij of een mens kunt wéten wat God wil.....tsss sorry maar telkens val ik in uiterste verbazing dat de nietige mens zich de waarheid en arrogantie toemeet dat hij/zij meent te kunnen weten wat er allemaal gaande is, meent te kunnen weten wat God 'wil'.....

De mens denkt lineair maar de mens is multidimensionaal, een Lichtwezen en kan niet bevatten waaruit het universum bestaat, kan zelfs geen omschrijving geven van 'God' en toch meent die nietige mens te mogen oordelen over anderen en zelfs bepalen wat die ander mag of niet mag?

Jij bent dan ook fout door te oordelen want zegt de bijbel niet dat je niet mag (ver)oordelen?

En voor jou dan de volgende vraag, we hebben het over goed en fout:

Iemand steelt een brood omdat hij anders doodgaat van de honger. 

Is hij ook 'fout'? 

Er bestaat geen 'fout', enkel in het denken van de méns, door waardeoordelen, zonder 'fout' zou er geen 'goed' bestaan, dit is de ervaringsplaneet van dualiteit! Wat voor de ene fout is, is dat niet voor een ander...

Geen licht zonder duisternis - geen wit zonder zwart....

"Zo sta ik erin Jack, en ik wou dat jij en Oma en alle anderen er ook zo in zouden staan. Niet omdat ik gelijk wil hebben, maar omdat mensen die Jezus nog niet als Verlosser hebben aangenomen en God nog niet als Vader kennen, aan zichzelf zijn overgeleverd en aan hun eigen overleggingen. In de wereld zie je momenteel waartoe dat leidt. "

Wie zijn/haar Macht weggeeft aan 'iets/iemand' buiten ZichZelf, die ontkent zijn/haar Goddelijkheid, we zijn een deel van God zoals de druppels van een oceaan, onlosmakelijk verbonden. Zolang je opkijkt naar iets buiten JeZelf zit je op een dwaalspoor. Het is ieders mens verantwoordelijkheid om de innerlijke, Goddelijke leiding te volgen, niet om op de knieën te gaan liggen voor ongrijpbare, uiterlijke afbeeldingen van datgene wat IN ons leeft.

Dát heeft de kerk eeuwenlang verborgen: de Goddelijke Kracht en Macht IN de mens!

Wat je verder in de wereld ziet zijn gevolgen van ménselijke KEUZES, gedreven door ménselijke emoties en gedachten...de zelfmoordterrorist kan ervoor kiezen zich niet op te blazen, de moordenaar kan ervoor kiezen om niet te moorden, dat zijn ménselijke handelingen en keuzes, mogelijk onbewust maar toch een keuze. Indien de mens luistert naar zijn innerlijke, Goddelijke leiding en dat bewust volgt, dan wordt telkens de enig juiste keuze gemaakt.

Pier op 07-03-2017 20:14

Oma op 15.20: uw kritiek op de bijbel is aantoonbaar onterecht. De bijbel is geschreven in het Hebreeuws, in het Aramees en in het Grieks (dit laatste geldt voor het nieuwe testament)

Uiteraard is lezen in de grondtekst het beste en er zijn heel veel mensen, vooral joden maar ook anderen, die het Hebreeuws uitstekend beheersen. Ook het Aramees is voor de specialisten geen probleem en het Grieks al helemaal niet. Verder zijn de meeste bestaande vertalingen uitstekend en benaderen ze, zo niet geheel, dan toch zeer dicht de oorspronkelijke betekenis, bedoeling en de geest van de grondtekst.

De bijbel is daarbij door de eeuwen heen volkomen onveranderd gebleven. Voor het oude testament geldt dat het Joodse volk de tekst uiterst zorgvuldig en getrouw door de eeuwen heen letter voor letter met de hand heeft overgeschreven. 1 fout bij het overschrijven en de gehele rol moest worden weggegooid. Dit is de voor iedereen te controleren traditie. Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het boek Jesaja, dat gevonden werd bij de dode zee rollen, exact, letter voor letter hetzelfde is als het boek Jesaja in een Hebreeuwse bijbel anno 2017.

Voor het nieuwe testament geldt hetzelfde, zij het dat de oudste geschriften die stammen uit de eerste eeuw na Christus, werden overgeschreven binnen de christelijke traditie. Maar op dezelfde, nauwkeurige wijze. Het resultaat is een uiterst betrouwbaar geheel van een aantal boeken, die samen de bijbel vormen, 1 geest ademen, elkaar aanvullen en verrijken, die vol staan met prachtige verhalen, ook met metaforen inderdaad, met letterlijke verslagen, prachtige liederen, gedichten en zelfs minnezangen. Alles tot eer van God en tot lering, verrijking, vermaning, opbouw, corrigering, verlichting en inspiratie en ter navolging voor de mens.

De metaforen, de gelijkenissen, worden als gelijkenis opgevoerd om licht op de zaken van God te werpen terwijl andere gedeelten over gebeurtenissen vertellen die zowel letterlijk als geestelijk kunnen worden opgevat. De liederen en de gedichten gaan vaak over de ziel van de mens en wat zich daarin afspeelt, zijn strijd met de werkelijkheid, met het begrijpen van God. De profeten vertellen verhalen die gaan over gisteren, heden en de toekomst, vol van vaak onbegrijpelijke en geheimzinnige beelden en vergelijkingen, maar allemaal waar, Goddelijk geïnspireerd, heilig, ontzagwekkend. Alle bijbelboeken uiteindelijk getuigen van Jezus Christus, de Koning der koningen, openlijk of in het verborgene van de tekst.

De bijbel gaat nooit over de 'Goddelijkheid van de mens', maar altijd over de Goddelijkheid van God en over de mens als schepsel van God, een schepsel dat 'bijna goddelijk is gemaakt', zoals staat in het boek van de Psalmen. Dat is iets heel anders dan de 'Goddelijkheid van de mens'. Met dat laatste werd Eva door de slang tot zonde verleid.

Kortom: uw onterechte bijbelkritiek is vooringenomen, bekrompen en kleingeestig. U zou er goed aan doen eens in de bijbel te gaan lezen, inplaats van er dingen over te beweren die niet waar zijn.

El op 07-03-2017 20:23

Oma , wat een onzin de dode zeerollen komen exact overeen met de Bijbel die wij nu in handen hebben , denk je nu echt dat God niet in staat is om zijn Woord te bewaren .

Anora, dat zal niet mee vallen,hoger op de ladder ,met al dat getril,😂😂😂

Anna op 07-03-2017 21:39

Pier 20:14 uur

Een goed stuk.

De mens is inderdaad bijna Goddelijk gemaakt. Hij had voor de zondeval zelfs de heerschappij gekregen over de dieren. De mens kon de slang dus op zijn nummer zetten en dat heeft hij niet gedaan....En toen kwam de satan in de gedaante van de slang, en hij sprak is het niet zo dat God gezegd heeft..... en de mens trapte erin.... de mens wilde Goddelijk worden.. en dat willen mensen helaas nog steeds, als ik dit goed begrijp..... maar dat is niet gelukt.......

Helaas is het tegendeel van wat de slang zei;  alle ellende en narigheid en oorlogen en twisten zelfs de schepping zucht van de zonde , en noem maar op alles wat we vandaag zien is het gevolg van " het door de mens " willen als God " zijn..... de verleiding door de slang......... en gelukkig heeft God de mens uit de hof weg gestuurd want er stond nog een boom. De boom van het eeuwige leven. En daar zette God een engel voor zo dat de mens daar niet bij kon komen, anders was het " reddingsplan" van God ; de satan de kop vermorzelen , niet mogelijk geweest.

Dan was de mens aan de satan gelijk geworden als hij daar ook van had gegeten, onsterfelijk, en dan met een zondig lichaam..... Dan was redding door de grote verlosser en middelaar Jezus niet meer mogelijk geweest......

Ik val steeds meer in verwondering als ik dit in de Bijbel lees.... wat hebben we toch een grote God en Wijze God een alles omvattende God. Met Zijn Zoon onze Here Jezus Christus als Middelaar tussen Hem en ons.... 

Het is helemaal waar wat u over  de dode  zee rollen zegt.....  Er zijn religies die zeggen dat onze Bijbel vervalst is. Maar helaas voor deze religie de dode zee rollen hebben daar 1950 jaar gelegen en ze zijn exact hetzelfde als de huidige Bijbel..........Dit lijkt wel een knipoog van God zelf.....

Pier op 07-03-2017 22:29

Beste Oma, ook u kunt weten wat de wil van God is. Daar is niets arrogants aan. Staat gewoon in de bijbel. Bijvoorbeeld dit: "God wil niet, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9) Er staat dus in 1 korte zin zowel iets dat God niet wil, als iets dat Hij wel wil. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, Hij wil wel dat allen behouden worden. 

En in het evangelie van Johannes zegt Jezus: "Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben."

Eigenlijk staat de bijbel vol met dingen die God wil en wat Hij wil is altijd tot ons heil, om ons te redden, te beschermen. Hij houdt van ons namelijk. Nog 1 van de vele teksten die hierover gaan, speciaal voor u Oma: "God, onze Heiland, wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is 1 God en ook 1 middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen."

Dit staat in de bijbel en dat heeft door de eeuwen heen talloze mensen gered en behouden. Waaronder deze zondaar, die zonder het plaatsvervangend offer van mijn Heer en Heiland, mijn geliefde Koning en Vriend, mijn Jezus, die stierf voor mij aan het kruis, voor eeuwig verloren was gegaan. Voor eeuwig zal ik Hem loven, grootmaken en eren! Hallelujah!

Sorry Oma, maar ik verwerp uw voor mij waardeloze theorieën. Door die dwalingen is geen mens ooit voor de eeuwigheid behouden geworden. Integendeel. Het zijn de theorieën van de slang. Weg ermee!

Pier op 07-03-2017 22:43

Oh en Oma, die vraag over dat brood.... da's nou zo'n vraag waarvan Jezus zou zeggen: "de kameel slikken jullie door, maar de mug ziften jullie uit!" En het gaat niet eens over kamelen oma, het gaat over olifanten, nee, dinosaurussen: de koelbloedige, satanische moord op nu al wereldwijd 1 miljard ongeboren kinderen! Als je niet ziet dat dat slecht is, Oma, dan ben je zo blind als een mol. 

Oma op 08-03-2017 01:37

Beste pier, ik heb helemaal geen behoefte aan de bijbel of andere vertelselkes die werden geconstrueerd om de mensen wat voor te liegen om machtscontrole te verkrijgen, daarvoor is het leven te kort om je mee bezig te houden. Als ik zoveel interesse zou hebben voor de bijbel/oude geschriften, dan was ik wel theologe geworden.

Dat de bijbel door de eeuwen heen onveranderd is gebleven is een pertinente leugen, de versie die beschikbaar werd gesteld aan de massa/publiek door de kerk is nooit de originele bijbel geweest.

En precies wélke versie van de bijbel zou ik dan volgens jou moeten lezen? Misschien de bijbelcode? Oh, waarschijnlijk ken je die niet? Ik ontvang graag raad van mensen die het mysterie van het Leven op gelijk niveau onderzoeken of antwoorden kunnen geven zonder te verwijzen naar betekenisloze woorden en onbegrepen boodschappen van 2000 jaar geleden door pilaarbijters, vastgeroest aan woorden waarvan de diepere betekenis volledig aan hen voorbij gaat.

Ik heb overigens geen 'houvast' nodig in de vorm van 'geloof' en zeker geen regeltjes over hoe ik zou moeten leven, dat heeft elk mens van nature meegekregen, in het hart. Onze kern is Goddelijk, dát is onze innerlijke en directe verbinding met 'God' - dat gegeven werd de mensheid altijd onthouden....nog steeds hollen mensen blind en doof geschriften achterna die ze voor waar aannemen, waardoor ze pogen de zin van hun leven aan te ontlenen terwijl....het échte leven aan hen voorbij raast.

Mij niet gelaten, ieder mens is vrij om te doen en geloven wat ie wil, het zijn tenslotte geen woorden maar daden die tellen. Dus hou je belofte: "oma niet met bijbelteksten om de oren te slaan" want oma heeft daar geen oren naar, dat stadium heeft oma lang geleden al achter haar gelaten..... ;)

Oma op 08-03-2017 02:19

Lieve Heer....wat een kortzichtigheid, wat een starheid en koppigheid...dom geboren en dom gebleven, weigeren te groeien......wel, Anna en Pier: vertaal nu eens jullie verhaaltjes concreet naar het dagelijkse leven, in gewone mensentaal?

yup, jij weet ongetwijfeld wat Jezus Zou zeggen...tjonge jongen toch...

Slecht? Wat is slecht? ik zal je zeggen wat Slecht is, in jouw betekenis vh woord: jij, een mán dan nog (die géén enkele zeggenschap heeft over de lichamelijke integriteit van de Vrouw: goed lezen hé!!) die meent het recht te hebben om te oordelen over de keuze van de Vrouw! Die meent te kunnen bepalen wat een vrouw 'moet' beslissen om jouw goedkeuring weg te dragen en daarvoor Jezus misbruikt Die zegt dat je niet mag oordelen.

Weet je wát? Als Jij een kind kunt baren, dan heb je pas récht om te spreken over de keuze die een vrouw mág maken, dan kun en mág jij pas meespreken: als je zelf die keuze moet/kan/mag maken over je eigen lichaam...en andere vrouwen die abortus veroordelen: empathie/mededogen is hun blijkbaar vreemd evenals de zelfbeschikking over hun eigen lichaam.

Blijf van de zelfbeschikking van de Vrouw áf, daar heb jij noch iemand anders een oordeel over te vellen, zelfbeschikking is een ménsenrecht.

En als het wérkelijk gaat om de kinderen zoals jij beweert: doe dan iets voor de kinderen die reeds geboren Zijn: strijd tegen pedofilie, tegen het vergiftigen door vaccins, tegen de mishandelingen ipv het zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen aan te vallen. Anders ben je een hypocriet.

@el: hou je gesneer maar voor jezelf, dat levert geen enkele bijdrage tot een discussie, het getuigt enkel je onvermogen om te begrijpen waarover het gaat. daar is een open mind voor nodig.

zoeker op 08-03-2017 07:48

@ Oma

de oudste leugen van satan was; 'gij zult als God zijn..' (Gen. 3: 5)- het lijkt nog steeds te werken, maar dan een beetje aangepast aan de tijd in de vorm van new-age, esoterie, boedhisme enz.

Veel van wat je zegt zit waarheid in, maar is het net niet..

 

De tegenstander/satan doet zich voor als engel des lichts, mengt waarheid met leugen en leidt af van wat echt is;

hij zal dan ook alles doen om de mens te weerhouden de waarheid te kennen die er is in het bloed van het Lam.

En dat is dat er maar één Weg terug is naar de Vader en dat is door Yeshua/Jezus.

 

Yeshua/Jezus zegt:

'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij'

Joh. 14:6

 

En dat blijkt waar te zijn.

Velen van ons hebben dat al mogen belijden en ervaren en de bijzondere verhalen daarover van ieder van ons

en onze veranderde levens in onze wandel met Hem zijn het grootste getuigenis daarvan !

 

hartelijke groet van mij

Esther op 08-03-2017 09:58

Hallo allen... ik val er wel een beetje tussen.

@ Oma... u heeft gelijk hoor, ieder heeft een eigen vrije wil, door God zelf gegeven. Ik zelf geloof in God en Jezus Christus en Zijn kostbare offer voor de mensheid. Mijn besef van zonden die ik in mij heb. Christus Jezus door de Heilige Geest heeft mij dat laten zien... maar ook dat Hij alleen de Redder en de brug naar God is... maar... ik moest wel een keuze maken. En dat kwam op mijn eigen vrije wil aan.

Ik hoop dat de Heer u aanraakt door Zijn Heilige Geest. Wij mogen wijzen naar Jezus... maar het niet opdringen.

Tenslotte is het God zelf die weet wat in een mensenhart aanwezig is. Zowel in mijn hart als ook in uw hart en van ieder mens. Voor Hem is niets verborgen.

Ik wens u alle goeds toe... en vriendelijke groet, Esther.

 

 

Pier op 08-03-2017 12:17

Oma op 1.37: Ik ken maar 1 bijbelcode Oma, en dat is de door Eli Rips ontdekte en door Michael Drosnin beschreven methode om met een computerprogramma verborgen codes uit de tekst van de bijbel te halen. Dit is overigens geen bijbelversie, zoals u schrijft, maar een methode om de oorspronkelijke bijbeltekst te onderzoeken. Dat is iets anders dan een bijbelversie. 

Ik krijg uit wat u schrijft de indruk dat u voor die methode wél belangstelling hebt. Het merkwaardige is echter, dat als er iets bewijst dat de grondtekst van de bijbel tot op de titel en jota (de kleinste Hebreeuwse tekens) onveranderd is gebleven, dan is het wel die bijbelcode! Alle letters van hoofdzakelijk de Thora (de eerste vijf bijbelboeken) worden achter elkaar gezet, zonder spaties o.i.d., in de Hebreeuwse grondtekst, en vervolgens zoekt de computer naar bepaalde woorden, in bepaalde clusters, met een bepaalde samenhang. Door wat men op die manier ontdekt, lijkt het wel alsof de gehele menselijke geschiedenis, inclusief namen, plaatsen en jaartallen in de bijbel is verborgen. Fascinerend. Het zou mij niet verbazen als het zo is. 

Maar Oma, als de grondtekst ook maar enigszins veranderd zou zijn in de loop der eeuwen, dan zou deze methode absoluut niet werken! Juist die bijbelcode bewijst, ten eerste: de grondtekst van de bijbel is letter voor letter door God geïnspireerd, op een nog veel wonderbaarlijker manier dan wij ons ooit kunnen voorstellen en ten tweede: dat de bijbelcode werkt bewijst dat de tekst onaangetast is gebleven. Volkomen.

Mij verbaast dit niet, want dat wist ik al voordat men de bijbelcode had ontdekt. Mij was het door Gods Geest geleerd. En in de bijbel zegt God: "Ik waak over Mijn woord." Als God zoiets zegt, dan doet Hij dat.

Nu nog iets: u schrijft zoiets als: de bijbel is een door vastgeroeste 'pilaarbijters' opgeschreven verzameling van betekenisloze woorden en onbegrepen boodschappen enz.

Ook dat is niet waar Oma. De bijbel is geschreven door een man als Mozes, een als Egyptische prins opgevoede Jood, die tegen de wil van de machtige Farao in het gehele, tot slaven gemaakte Joodse volk uit Egypte bevrijdde en dat volk van honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen, veertig jaar lang onder moeilijke omstandigheden door de woestijn leidde en uiteindelijk bracht tot aan het beloofde land. Niet bepaald een vastgeroeste pilaarbijter Oma!

De bijbel is geschreven door een man als David, een herdersjongen uit Bethlehem, die door de profeet Samuel tot koning over Israël werd gezalfd. Hij was het die op jonge leeftijd een machtig strijder van de Filistijnen, een reus waar niemand tegenop kon, versloeg. Hij doodde hem met een steen uit de slinger die hij als herdersjongen bij zich droeg. Hij kon prachtig harp spelen en schreef een groot deel van het boek Psalmen, een liederenboek dat behoort tot de indrukwekkendste voorbeelden van de wereldliteratuur. Een droge pilaarbijter, deze romantische held?

Zijn zoon Salomo was de wijste mens die ooit leefde. De wijsheid was hem door God geschonken. Zijn faam verbreidde zich door de hele toenmalige beschaafde wereld en de koningin van Scheba kwam met een karavaan van kamelen beladen met geschenken en met een groot gevolg naar Jeruzalem waar Salomo's paleis stond, om hem met raadsels op de proef te stellen. Alle raadsels loste Salomo voor haar op. Salomo schreef drie boeken van de bijbel: Spreuken, Prediker en het Hooglied. Lees het Hooglied Oma en zeg dan nogeens dat de bijbel door vastgeroeste pilaarbijters is geschreven!

Ik hou op. Heeft het zin u te vertellen dat de leerlingen van Jezus, eenvoudige vissers, erin slaagden de Hellenistische wereld, waar men niet op hen zat te wachten, die absoluut geen behoefte had aan hun boodschap, dat die vissers erin zijn geslaagd die wereld volkomen te veranderen? Dat hun woorden bevestigd werden door wonderen en tekenen? Dat die ongeletterde leerlingen een groot deel van het nieuwe testament schreven, vol van wijsheid en prachtige beloften, vol van de heerlijkheid van God?

Ik ben bang van niet. Ik ben bang dat u zo misleid bent door de slang, die de bijbel haat met heel zijn wezen, omdat de bijbel het enige boek is in de wereld waarin hij wordt onmaskerd, dat u blind bent geworden voor de waarheid en verward bent in leringen die scheiding brengen tussen de mens en God. 

Jackvanderveen op 08-03-2017 12:34

@Oma, wij zijn, lijkt wel uitgediscussierd. We blijken toch vele lijnen te delen.

Of heb ik het mis?

Jackvanderveen op 08-03-2017 12:36

@El, jouw betoog past helemaal, uitgezonderd hetgene dat je verschilt met dpbepaalde inzichten van Oma.

j uanambulo op 08-03-2017 16:01

Ik wil nog eens terugkomen op het -andere wang probleem- van Anna. Stel ze loopt door het centrum van de stad en krijgt een woordenwisseling met iemand die haar opeens een mep verkoopt. Een mix van verbolgenheid,onbegrip en verontwaardiging zou in haar opstijgen.

De gedachte aan de andere wang toekeren dient zich helemaal niet aan.

Zo moeilijk was het ook niet!

El op 08-03-2017 18:51

Oma, "

@el: hou je gesneer maar voor jezelf, dat levert geen enkele bijdrage tot een discussie, het getuigt enkel je onvermogen om te begrijpen waarover het gaat. daar is een open mind voor nodig"

nou oma ik begrijp heel goed waar het over gaat ik heb namelijk net als jou ook zo in het donker rondgedwaald, maar gelukkig en meerdere met mij , zo te lezen hier, heeft Jezus mij uit het donker gehaald en naar het licht gebracht

En dat wens ik iedereen toe, dus ik zou maar eens verstandig zijn als ik jou was en de prachtige verhalen die je hierboven leest,maar eens heel goed in de oortjes knopen,want je bent ziende blind en horende doof

Jackvanderveen op 08-03-2017 21:02

@El, het is maar net hoe men de gebeurtenissen in het leven definieert. 

De ene noemt het zus, de ander zo.

Belangrijk is, dat we ons happy voelen bij hetgeen we beleven.

Bij mij is en blijft de elektricien de uitkomst bij verlichtingsproblemen.

Wat mij wel opvalt, reeds eerder gememoreerd door mij, de hardheid waarmee men elkaar benadert hier.

Dat charmeert toch geen enkele gelovige, noch ongelovige!

Hoopvol op 08-03-2017 21:39

Hier zitten hele mooie bijdragen bij, zo uit het hart geschreven.... Als omaatje nu nog niet wakker wordt, dan weet ik het nIet meer. 

Rest ons : bidden.... Bidden dat oma geraakt mag worden, geraakt door de waarheid ( Waarvan de heilige geest getuigd ) Want er is maar 1 waarheid en die wordt volledig vertegenwoordigd door Jezus Christus van Nazereth zoon van onze schepper God de vader Israëls, God van de Bijbel. 

Laat u niet misleiden oma.... !!! De leugen is listig, zoals zoeker zegt !!!

Ps : hee zoeker, we hebben je gemist.... Fijn je weer te horen !!! 

Oma op 09-03-2017 02:42

Zoooo...blijkbaar is de bijbelcode wél bekend? Gelezen ook? Of was het té confronterend? Ooit gehoord van de akasha kronieken en wat ze betekenen?

Ook niet gelezen zeker dat eerste minister van Israël, Yitzak Rabin werd gewaarschuwd voor zijn moord in het begin van de ontcijfering van de code? En dat Rabin verkoos die waarschuwing in de wind te slaan en toen vermoord werd in Tel Aviv op 4 november 1995, precies zoals in de code stond? En dat zijn moordenaar ook gevonden werd door ontcijfering van de bijbelcode?

"Juist die bijbelcode bewijst, ten eerste: de grondtekst van de bijbel is letter voor letter door God geïnspireerd, op een nog veel wonderbaarlijker manier dan wij ons ooit kunnen voorstellen en ten tweede: dat de bijbelcode werkt bewijst dat de tekst onaangetast is gebleven. Volkomen."

Euh, ben jij zo kortzichtig dat je echt meent dat de mensheid de énige intelligente levensvorm is in het steeds verder expanderende universum? Weer die arrogantie van de nietige mens die de kop opsteekt..zielig

Bovendien: als jij beweert, zonder enige twijfel, dat de bijbel geïnspireerd is door God, dan betekent dát dat er meerdere geschriften tot zelfs films geïnspireerd kunnen zijn door 'God'...of toch weer niet? Enkel als het in jouw straatje past?

En neen, de bijbelcode bewijst Niet dat de tekst van de bijbel van God zou komen, dat kan evenzeer van buitenaardse rassen komen die verder geëvolueerd zijn of de eerdere, veel hoger ontwikkelde Atlantis-beschaving waar oa kristallen de nodige energie leverde en waar wij in vergelijking van technologie nog in het stenen tijdperk staan. Dát wordt bewezen doordat er op aarde geen enkele supercomputer in staat is de bijbelcode volledig te ontcijferen.

"Mij verbaast dit niet, want dat wist ik al voordat men de bijbelcode had ontdekt. Mij was het door Gods Geest geleerd. En in de bijbel zegt God: "Ik waak over Mijn woord." Als God zoiets zegt, dan doet Hij dat."

Yup, sleur er opportunistisch maar weer bijbeltekst erbij, ruime interpretatie is toch zo gemakkelijk, je kan er alle kanten mee uit en je hebt vijgen na Pasen..

"Nu nog iets: u schrijft zoiets als: de bijbel is een door vastgeroeste 'pilaarbijters' opgeschreven verzameling van betekenisloze woorden en onbegrepen boodschappen enz."

Beter lezen, beste...yup:"zoiets als...."...nérgens heb ik dit geschreven...dit sloeg op mensen die anderen menen rond de oren te moeten slaan met verwijzingen naar de bijbel waarvan ze zelf de diepere betekenis niet eens vatten...dus helemaal niet over wie de bijbel zou geschreven hébben..(je ellenlange uitleg heb ik overgeslagen, zoals ik zei: als het mij interesseerde dan was ik wel theologe geworden)

En aub hou op met je belachelijke duivel, slang en meer van die metaforen die gebruikt werden en waarvan de ware betekenis nog steeds niet schijnt door te dringen....mijn maag draait daarvan om: het ijle, het zweven zonder enige betekenis of relevantie voor het dagelijkse, menselijke leven zonder enig concreet nut.

@Esther, en wát precies was JC en zijn kostbare offer voor de mensheid?

En over wélke 'zonden' heb je het dan? 

Concreet? Wat heeft het betekent in je dagelijkse leven? In verstaanbare mensentaal, niet in religieuze raadseltjes en nietszeggende citaten.

@zoeker: een bewust mens heeft een spirituele ontwikkeling doorgemaakt waarbij zowel de intuïtie, het onderscheidingsvermogen als de innerlijke Leiding onmiskenbaar en onfeilbaar de enige waarachtigheid herkent.

Het is duidelijk dat de innerlijke, Goddelijke Kracht van elk mens, dat de kerk zo krampachtig en eeuwenlang onthouden heeft aan de mensheid, door misleidden nog steeds wordt afgedaan als bedrog/satan/leugen; 

Bedenk dan het volgende: door de Goddelijke Kern te ontkennen in je hart, ontken je het Leven en God Zelf want je leeft énkel door de Goddelijke Levensenergie die door je lichaam en het 'Al-Dat-Is' stroomt, alomtegenwoordig.

God is geen oud ventje met lange, grijze baard die vanuit de hemel op ons neerkijkt, wij bepalen ons leven helemaal zelf daar komt geen 'God' aan te pas...tjonge, jongen, we zitten in de 21ste eeuw!! (Jullie lijken wel mohammedanen, een paar eeuwen blijven steken...Wat is trouwens jullie leeftijd? 80+? Mijn hoogbejaarde moeder staat spiritueel verder en heeft meer inzicht in dit hele bijbelgebeuren en het bedrog van de kerk)

Dat geldt trouwens ook voor El, Hoopvol en anderen die nog steeds in duisternis, met zelfkastijding behept en in onwetendheid in het verléden blijven ronddwalen in de hoop dat God en bidden hen zal 'redden' van hun 'zonden' (begrijpen jullie zo deze oubollige omschrijving wat beter?)

Wel, 'gelovigen': omaatje heeft van geen van jullie ook maar 1 schietgebedje nodig, jullie daarentegen zullen nog dikwijls denken aan dat bewuste, wakkere omaatje, als jullie ruw wakker geschud zullen worden, helaas dan met een schok die zal gaan tot in elke vezel van je lichaam en tot in het diepste van je ziel.

Oma op 09-03-2017 02:49

"Door Jackvanderveen op 08-03-2017 12:34

@Oma, wij zijn, lijkt wel uitgediscussierd. We blijken toch vele lijnen te delen.

Of heb ik het mis?"

Vertel, Jack, mijn vorige bijdrage aan jou was op 07/03/2017 om 14:55

Pier op 09-03-2017 18:26

Oma, de Akasha kronieken ken ik niet. Ik zal er eens naar kijken. En dat over Yitzak Rabin staat in het boek "de Bijbelcode" van Michael Drosnin en dat heb ik een jaar of twintig geleden gelezen. Ik begrijp niet goed wat u bedoelt met 'te confronterend'. Ik vond en vind nog steeds de bijbelcode een boeiende zaak, interessant intrigerend, maar confronterend.... nee.. waarom? En nee, Oma, ik denk niet dat de mens de enige intelligente levensvorm is in het universum. Ik denk dat het universum op zich geschapen is door de intelligentste levensvorm van allemaal, namelijk degene die ook ons mensen geschapen heeft, onze Schepper. Ik weet zelfs hoe Hij heet Oma! Ik ken Hem bij naam en Hij kent mij! Maar sorry, ik dwaal af.

Daarnaast, dus behalve de mens, heeft de Schepper voor zover ik weet engelen geschapen, en Cherubim, machtige wezens met vier aangezichten. Dan nog Seraphim, (brandenden in het Hebreeuws!) wezens met zes vleugels. Verder overheden en machten in de hemelse gewesten en hoe die eruit zien weet ik niet. Van de engelen weet ik dat ze onvoorstelbaar krachtig, stralend, overweldigend kunnen zijn en sommigen worden beschreven (in mijn boek Oma, de bijbel) als enorm van gestalte. 

Mijn boek zegt dat we nu nog zien als door een spiegel, in raadselen, maar dat we 'over de grens' zeg maar, als de sluier weggedaan wordt, de werkelijkheid in z'n geheel zullen zien. Geweldig lijkt me dat!

Ik denk eerlijk gezegd dat u meer denkt aan aliens. Op die aliens heb ik het niet zo. Ik denk persoonlijk dat het demonen zijn. U zult het wel niet met me eens zijn. Of er leven is op andere planeten? In andere dimensies? Wie zal het zeggen? In mijn boek de bijbel staat het niet. In ieder geval is hetgeen we hier op aarde van doen hebben met die zogenaamde aliens, iets waar ik niks mee te maken wil hebben. Allemaal angst, akeligheid, ontvoeringen.... bah! Ik blijf liever onder de vleugels van mijn Heer en Heiland.

Dat van die pilaarbijters, daar heeft u gelijk in, u had niet letterlijk geschreven dat die de bijbel hadden geschreven. Dat wist ik wel een beetje, maar ik vond uw toon ten opzichte van mijn geliefde boek zo negatief, dat ik het woord pilaarbijters eruit heb gevist om aan te geven dat de bijbel niets, maar dan ook niets met dat soort sferen van doen heeft.

(In begrijp uit wat u allemaal schrijft, dat u in het verleden te maken heeft gehad met religie, die het levende water dat de bijbel is, verandert in een soort woestijn, erger, een moeras met bedorven water. Dat is erg. Ik denk dat dat voor u een reden is geweest om het elders te gaan zoeken. Maar, Oma, voor leven, spanning, licht, energie, bovennatuurlijke manifestaties, wonderen, geestelijke zaken, krachten en machten hoeft u niet elders te zoeken! Daarvoor moet een mens nog steeds naar de bron van levend water. Drie keer raden Wie ik daarmee bedoel!)

om even op die pilaarbijters terug te komen: jammer dat u mijn verhalen over de echte schrijvers overgeslagen hebt. Ik had ze speciaal voor u geschreven, om te laten zien: kijk Oma, leven, liefde, kracht, creativiteit! Maar, ik begrijp uit wat u schrijft dat u dus al wist wat voor soort mensen de bijbel hebben geschreven. Nou, dan was mijn verhaal ook niet echt nodig.

Laatste, want ik moet eten: kan een boek of een film ook door God zijn geinspireerd? Zeker weten Oma! Liedjes, verhalen, films, muziek, kunst, alle uitingsvormen van mensen kunnen door God zijn geinspireerd. Was het maar waar dat er meer mensen waren die zich door God lieten inspireren! De schrijvers van de bijbel hebben uitzonderlijk veel licht ontvangen. Maar dat wil niet zeggen, dat dat voor anderen, voor ons niet mogelijk zou zijn.

j uanambulo op 09-03-2017 22:21

Iedereen heeft een goddelijke kern. Als je die waarneemt zou je kunnen zeggen: Dat is ene die

die ademt zonder te ademen. Zo een klein mysterietje.

anora op 09-03-2017 23:55

@Oma

 Ik reageer een beetje laat, had niet eerder de tijd.

Heb zoal eens gelezen wat u schrijft, en u zegt: jullie zijn dom geboren en nooit wat bijgebracht. Als ik eerlijk ben vind ik u intolerant, slecht luisterend en benepen. En bent u behoorlijk van de vooroordelen. Toch denkt u dat u alles weet en kan verklaren.

 Alles waar u over praat, daar was ik ooit erg bekend mee. Inderdaad geboren op een bepaalde manier. Later koos ik zelf voor de diepe duisternis, maar dat leek natuurlijk geen duisternis. Dat christenen nooit iets meegemaakt hebben, of zich niet op een bepaald pad begeven hebben, dat ze nooit verder gekeken hebben dan hun neus lang is, dat is dus echt een vooroordeel. Ik zal vast niet de enige zijn bij wie die vlieger niet op gaat.

 Zelf verkozen duisternis dus, net als u dacht ik ook dat ik slim was, op alles een antwoord had en alles kon verklaren. Het maakt dat je denkt dat je meer weet dan een ander, alsof je een soort ingewijde bent, en het voelt goed, alsof je verlicht bent. Feitelijk is het vrij arrogant en hoogmoedig, zo’n houding. Wist ik iets niet dan gebruikte ik de middelen wel die de duisternis en de ‘entiteiten’ (demonen dus) beschikbaar stellen. Dat stellen ze natuurlijk graag beschikbaar en je ontwikkelt de ‘gaven’ al weer snel verder. Wist u dat niet dat het gewoon demonen zijn? Goh. U hoeft het ze niet te vragen, want ze liegen toch altijd. Zullen nooit de waarheid vertellen want ze kennen geen waarheid, en misleiden altijd.

 Vroeg of laat laten demonen hun ware gezicht wel zien. Bent u weleens wakker geworden met diepe krassen op uw rug? Of half gewurgd en verstikt in de slaap? Hebben ze u weleens in hun ware demonische ogen laten kijken? Het geluid gehoord dat uit hun bek komt? Dan zou u wel anders praten, want zo verheven is het niet. De duivel bestaat niet, maar in die "belachelijke' entiteiten gelooft u wel? Dat is nog eens een staaltje wegkijken, met twee maten meten, en maar een klein gedeelte willen beschouwen (alleen dat wat goed klinkt). Vandaar dat ik zeg, benepen, kortzichtig.

 Dankzij die weg, ben ik wel op de juiste Weg gekomen, ik zocht ook naar zo’n goede weg, juist vanwege de slechte. Ik ben daar niet blijven steken in alles wat u zegt, maar dankzij God ben verder gegaan. En nogmaals ik ben niet de enige: christenen zijn niet ergens blijven steken, zijn geen domme mensen, maar ze zijn verder gegaan waar een ander blijft steken: omdat ze niet verder durven/ willen kijken.  Jezus is niet populair en christenen hebben voor de ‘niet-populaire’ gekozen, terwijl anderen het lekker ‘veilig’ willen blijven houden, spreek over boeh-da en niemand zal je raar vinden. Gewoon zemelen en interessant doen en jezelf En wat weet je dan veel.

 U bent zo slim, denkt u, maar begrijpt blijkbaar niet dat wanneer engelen geen moeite met de dood hebben en erop aansturen (zoals foetussen aborteren) dat dit toch wel foute engelen zijn.

 Ik herken die houding die u laat zien.

 Verder, persoonlijk vind ik het best wel onsympathiek; mensen die niet anderen aanhoren, denken alles te kunnen verklaren, overal een antwoord op te hebben, niet werkelijk in anderen geïnteresseerd zijn en hun eigen dingen naar voren brengen met de houding van ‘zo zit het’. Het is bekrompen, niet gek, want je bent gewoon tussen tralies gezet.

Volgens mij is het gezond om niet overal een antwoord op te hebben, niet alles te kunnen verklaren, nog puzzelstukjes te hebben. Gezond, want zo leer je los te laten, een ontspannen mens te zijn, niet te navelstaren, (leer je) te vertrouwen, behoedt het voor hoogmoed en kan je geloof groeien.  Wat moet ik nog leren als ik alles weet ? Ben ik dan al klaar? Jemig wat saai. Hebben die entiteiten u niet een zet in die richting gegeven? In het loslaten, tolerant ten opzichte van anderen zijn?

 Ik had dus nog de vraag:

Hoe gaat het inmiddels met dit collectieve bewustzijn, en zijn we al een stapje hoger op de ladder? Hoe staat het met de mensheid? Hier ben ik dus wel even benieuwd naar.

 Als u dit allemaal onaardig vind klinken, dan snap ik dat best, maar precies zo heb ik het wel op mijn hart.  Ik hoef daar geen doekjes om te winden, terwijl u denigrerend doet alsof u met domme mensen te maken heeft. Want niet alle christenen praten zalvend; dat is echt een vooroordeel.

Hoopvol op 10-03-2017 08:04

Anora.... Een dikke amen.... Ik deel deze ervaring. 

Ik hoop dat Oma beseft dat ze op n troon zit, een troon Die de tegenstander je Voorhoudt. Maar het is n valse  troon, een troon waar je straks van afschiet de dieperik in. Het oude gezegde : hoogmoed komt voor de val is in dit geval letterlijk

Er is maar 1 rechtvaardig iemand Jezus Christus van Nazereth die op de troon zit en een ieder knie zal voor hem buigen. En wij kunnen met onze ervaringen  100% zeggen,  U ook oma. 

Ik hoop dat u de woorden van Anora ter harte neemt, want wat ze verteld is een pure realiteit, waar we niet omheen kunnen. Ik was ook blij vanuit die zelfde ervaring dat ik heb ontdekt wat een waarde de  schuilplaats is bij mijn Heiland Jezus Christus van Nazereth. Want dat is het offer waar Esther het over had. Het offer aan het kruis van Christus dat hij al deze demonen : het rijk van Satan ( de dood ) heeft overwonnen. Dus Hij enkel alleen zit op die Troon.

Ik hoop dat uw begrijpt waar het omdraait : de Troon. (  der gerechtigheid ' Jezus Christus ')  . ik hoop dat u de juiste kiest ....!!!  

En niet uw Troon.....

Jackvanderveen op 10-03-2017 08:37

Beste Anora,

Mag ik constateren, dat u de pot verwijt dat deze zwart ziet?

Veroordeel nimmer anderen daar waar u uzelf ook schuldig aan maakt.

Leef voor jezelf en probeer niet het leven van anderen in te vullen. Dit verwijt je @Oma wel, maar waarom doe je hetzelfde?

anora op 10-03-2017 12:56

Ik hou het kort @Jackvanderveen,

en zeg: je hebt het volkomen mis.

Oma op 10-03-2017 13:29

@Pier:

In de akasha kronieken zou de hele levensloop van elke mens/ziel beschreven zijn, van de wieg tot de dood van het huidige leven en al de eerdere levens, met de levenslessen die door ieder geleerd dienen te worden.

"Mijn boek zegt dat we nu nog zien als door een spiegel, in raadselen, maar dat we 'over de grens' zeg maar, als de sluier weggedaan wordt, de werkelijkheid in z'n geheel zullen zien. Geweldig lijkt me dat!"

Wel, dat is nu nét ook waarover ik het heb, de sluier wordt dunner en de mens wordt langzaam in staat gesteld door de illusies naar de werkelijkheid te kijken, in andere dimensies maar daarvoor dienen we met open mind te kijken en eerdere 'leringen' los te laten zoals je vastpinnen op de bijbel want de werkelijkheid staat vér  en soms lijnrecht tegenover van wat beschreven werd door de tijdsgeest waarin de bijbel beschreven werd alleen al...

Om deze werkelijkheid te kunnen zien, krijgen wij werktuigen aangereikt door de verhoogde bewustwording: ontwikkeling van intuïtie, onderscheidingsvermogen, soms zelfs waarnemen met onze menselijke ogen door de sluier.

Behalve door de sluier te kunnen zien, ook bewust worden in ons denkproces van de veranderingen in de hele wereld: oa dat controle op de massa afneemt - het waarnemen en beseffen welke veranderingen deze verhoogde bewustwording teweeg brengen.

En dat heeft echt niet veel te maken met de bijbel en geloof, dat is de volgende stap in de evolutie van de méns/ziel in het geheel van het universum.

(Deze bewustwording wordt perfect geïllustreerd door de film Matrix waarin het ontwaken van de Mensheid, de bewustwording van de illusie waarin we gevangen gehouden worden via machtscontrole aan de kaak wordt gesteld - geïnspireerd door het Goddelijke volgens jou, doorgegeven vanuit de Goddelijke Bron volgens anderen. En zo zijn er steeds meer films/boeken waardoor wakkere, bewuste  mensen 'zien' en anderen de boodschap toch onbewust oppikken)

De zogenaamde aliëns....nogmaals: het is arrogant van de mens om te wanen dat wij de enige intelligente vorm van Leven zouden zijn in de enorme universums want er zijn meerdere, de mens is nog niet eens begonnen om dit in kaart te brengen, zo nietig zijn we - wees er wel van overtuigd dat de elite meer weet hierover en sinds decennia...roswell onder andere: 1947...Maar dat wordt het publiek onthouden.

Om bovendien buitenaards Leven te catalogeren als demonen of duivels uit angst en om toch maar een rationele uitleg te verzinnen of te omschrijven van het onbekende is wat kort door de bocht en achterhaald, vind je zelf niet? 

"In mijn boek de bijbel staat het niet. In ieder geval is hetgeen we hier op aarde van doen hebben met die zogenaamde aliens, iets waar ik niks mee te maken wil hebben. Allemaal angst, akeligheid, ontvoeringen.... bah! Ik blijf liever onder de vleugels van mijn Heer en Heiland."

Je hebt helaas niks te kiezen en je ogen sluiten ervoor omdat het niet in de bijbel staat betekent niet dat het niet bestaat, struisvogelgedrag......angst is een slechte raadgever. Bovendien is er reeds contact met 'aliëns' alleen wordt dat niet bekend gemaakt...maar zoals met alles in deze overgangstijd kan niets meer verborgen blijven voor het Licht.

"De schrijvers van de bijbel hebben uitzonderlijk veel licht ontvangen. Maar dat wil niet zeggen, dat dat voor anderen, voor ons niet mogelijk zou zijn."

Ieder mens kan 'uitzonderlijk veel Licht ontvangen' daar heb je de bijbel helemaal niet voor nodig, dát is net mijn punt.

Iedere mens is gelijkwaardig, mét of zonder bijbel, je dient enkel open te staan om het Licht te ontvangen want Dat is beschikbaar voor élk mens vanuit de Goddelijke Bron, ongeacht welk door mensen geschreven boek je aanhangt.

Gelieve uw discussie voort te zetten op het geloofsforum. Mod.
Oma op 10-03-2017 13:56

@anora

"Toch denkt u dat u alles weet en kan verklaren."

Waar je dat haalt mag joost weten, ik post hier mijn Visie, mijn Mening en dat stel ik duidelijk in mijn post, lees het er maar op na.

Kijk anders eerst eens in de spiegel: waarom reageer je zo heftig met verwijten? Projectie van eigen emoties?

"Zelf verkozen duisternis dus, net als u dacht ik ook dat ik slim was, op alles een antwoord had en alles kon verklaren"

Nérgens pretendeer ik ook maar iets te kunnen verklaren, ik geef mijn visie, je beschrijft dus enkel jezelf, gelieve daar dan ook je verantwoordelijkheid in te nemen ipv in mijn schoenen te schuiven of woorden in mijn mond te leggen die ik niet gezegd heb.

"Vroeg of laat laten demonen hun ware gezicht wel zien. Bent u weleens wakker geworden met diepe krassen op uw rug? Of half gewurgd en verstikt in de slaap? Hebben ze u weleens in hun ware demonische ogen laten kijken? Het geluid gehoord dat uit hun bek komt? Dan zou u wel anders praten, want zo verheven is het niet. De duivel bestaat niet, maar in die "belachelijke' entiteiten gelooft u wel?"

'Belachelijke entiteiten' en? Wat denk je dat jouw 'demonen' zijn dan? Over benepen en kortzichtig gesproken, amai...en ja, ik heb ook werkelijk 'demonen' gezien met eigen ogen.

"U bent zo slim, denkt u, maar begrijpt blijkbaar niet dat wanneer engelen geen moeite met de dood hebben en erop aansturen (zoals foetussen aborteren) dat dit toch wel foute engelen zijn."

Een foetus aborteren is een beslissing van de Mens, daar hebben engelen geen zeg in! Of is het té gemakkelijk om telkens een foute-engelen-zondebok bij de hand te hebben om eigen keuzes en verantwoordelijkheid te kunnen afwentelen, met struisvogelgedrag?

"Ik had dus nog de vraag:

Hoe gaat het inmiddels met dit collectieve bewustzijn, en zijn we al een stapje hoger op de ladder? Hoe staat het met de mensheid? Hier ben ik dus wel even benieuwd naar."

Wel, als je die vraag nogmaals moet stellen dan heb je mijn bijdragen of niet gelezen, er geen jota van gesnapt of er geen interesse in.

Jouw eigen oordeel is dan van toepassing:

"...mensen die niet anderen aanhoren, denken alles te kunnen verklaren, overal een antwoord op te hebben, niet werkelijk in anderen geïnteresseerd zijn en hun eigen dingen naar voren brengen met de houding van ‘zo zit het’. Het is bekrompen, niet gek..."

Doe eerst eens aan zelfonderzoek voor je anderen met de vinger wijst over hun vrije mening/visie?

@Jackvanderveen: precies, jij begrijpt het!

Oma op 10-03-2017 13:57

@Hoopvol:

Gelieve je te onthouden van wat ik zou moeten beseffen of doen en dat ik omschrijf als zwevend gewauwel waar geen mens wat mee kan of boodschap aan heeft in het dagelijkse leven.

Leg eens uit in mensentaal ipv theologisch verpakte algemeenheden waarover je het hebt: 

"..ik heb ontdekt wat een waarde de schuilplaats is bij mijn Heiland Jezus Christus van Nazereth. Want dat is het offer waar Esther het over had. Het offer aan het kruis van Christus dat hij al deze demonen : het rijk van Satan ( de dood ) heeft overwonnen. Dus Hij enkel alleen zit op die Troon.

Ik hoop dat uw begrijpt waar het omdraait : de Troon. (  der gerechtigheid ' Jezus Christus ')  . ik hoop dat u de juiste kiest ....!!!  "

Vertaal dát eens naar je dagelijkse leven? Hoe vul je dat in, concreet? (Schuilplaats voor wát? Voor welke bedreiging kruip je in een schuilplaats, voor welke angst? Wélke troon?)

Ik heb al meerdere malen deze vraag gesteld en krijg enkel cryptische verwijzingen naar de bijbel terug, maw: onzin waar je niks mee kán in het dagelijkse leven.

En nogmaals: zorgen jullie allemaal maar voor jezelf, ik maak mijn eigen keuzes wel zonder 'goede raad' en lege woorden.

Pier op 10-03-2017 14:25

Oma, we moeten naar het geloofsforum. Ik zal daar op uw laatste schrijven reageren.

Anora op 10-03-2017 17:19

@oma, uw reactie zegt alles. 

Dat bedoelde ik maar. 

Dank u.

Jackvanderveen op 11-03-2017 02:01

@oma, met alle respect, maar om de zogenaamde wederopstanding waar te maken is uw Jezus in iedergeval niet aan het kruis gestorven.

Men mag in wonderen geloven, niets mis mee. Maar feiten zijn feiten. Wanneer iemand is toegetreden tot het eeuwige leven, zal deze dat nimmer meer verruilen voor het tijdelijke aardse, Niemand!!!

Het onderwerp "Aliëns"? Heel interessant.

 

@Anora, hier ontwikkelt zich het verschil omtrent "hoe jij vindt dat je woorden aan inhoud weergeven en hoe anderen de inhoud van jouw woorden interpreteren!" Of misschien toch niet.

j uanambulo op 11-03-2017 16:00

@jackvanderveen

Eeen geloof is maar een geloof, ook als het innerlijk is, het komt voor uit onwetendheid.

Oma op 11-03-2017 16:01

@jack: waar ergens beweer ik iets over een wederopstanding? Met geen woord over gerept...

"Maar feiten zijn feiten.Wanneer iemand is toegetreden tot het eeuwige leven, zal deze dat nimmer meer verruilen voor het tijdelijke aardse, Niemand!!!"

Feiten? In geloof en religie bestáán geen feiten wegens gebrek aan onweerlegbare bewijzen, enkel aannames en beweringen.

Dat reïncarnatie niet bestaat kun jij niet bewijzen, er zijn echter wel bewijzen bekend van het tegendeel: het bestaan ervan door accurate, gedetailleerde herinneringen over vorige levens die werden geverifieerd én bewezen....gebruik internet eens wat meer om de getuigenissen, bewezen feiten dus, op te zoeken..

Gait H.M. Leferink op 21-03-2017 17:23

Nog even over dat moslim-radicaliseren. Als graag reizende heb ik ook niet-radicale moslims leren kennen, en wel in het uiterste Noorden van Pakistan en het (aansluitende) Zuidoosten van Tajikistan.

Ismaili's, volgelingen van de Aga Khan. Heel normale mensen waartussen ik me ook volkomen thuis voelde. Maar die Ismaili's komen ook niet in golven op Europas aan! I.t.t. het radicale schuim, wat bezig is Europa te ontwrichten! Goodgoan: Gait H.M. Leferink

Jackvanderveen op 21-03-2017 21:32

Gait H.M. Leferink, het lijkt wel of wij het alleenrecht hebben op de door u genoemde" het radicale schuim, wat bezig is Europa te ontwrichten!" Niets herken ik van dit schuim in andere moslimlanden waar ik verbleven c.q. geleefd heb.

Daarom: het geld en de voorwaarden waaronder ze dit verkrijgen kunnen en behouden, trekt dit tuig aan. Heeft niets met geloof meer te maken.

Oma op 22-03-2017 01:59

@Jack: "Daarom: het geld en de voorwaarden waaronder ze dit verkrijgen kunnen en behouden, trekt dit mensen aan. Heeft niets met geloof meer te maken."

Dus zijn die mensen geen oorlogsslachtoffers maar economische 'vluchtelingen' die hier helemaal niet horen te zijn.

En inderdaad: de politiek pleegt schuldig verzuim en verraadt haar eigen bevolking door onze sociale voorzieningen, waarvoor élke autochtoon en werkende burger aan bijdraagt, beschikbaar te stellen aan deze economische parasieten zonder énige tegenprestatie. (In NL moet iedereen in de bijstand reeds een 'tegenprestatie' leveren om hun uitkering te kunnen behouden, juist? In BE nog even niet, hier protesteren, terécht, deze onvrijwillig werkloze mensen omdat 1. de politiek belet/weigert/onbekwaam is om jobs te creeëren en 2. de meeste autochtonen een jarenlange loopbaan achter de rug hebben en dus járen reeds hebben bijgedragen voor de onder-de-armoedegrens uitkering van het sociale vangnet waar ze noodgedwongen in verzeild raakten en récht op hebben)

Ze hebben zelfs het lef om hun eigen bevolking te verarmen om, onder het mom van hulpvaardigheid en solidariteit, deze schandelijke roof en ongelijkheid/discriminatie van hun autochtone volk te rechtvaardigen.

Daarbovenop wordt dan de uitgeperste, gediscrimineerde autochtone bevolking ook nog eens sluipend uitgesloten van datzelfde sociale vangnet (door allerlei uitzonderingen/'maatregelen') waarvoor zij tot op het bot worden gepluimd om de 'vluchtelingen'/mosliminvasie te bekostigen.

Het 'radicale schuim' komt pas bovendrijven als het afgelopen is met gratis de hand op te houden en er onder druk van de autochtone bevolking zal geëist worden dat ook deze 'gelovigen' hun steen zullen moeten gaan bijdragen aan de maatschappij, zoals het hier gaat, met respect voor de grondwet en vooral: scheiding tussen kerk/staat en niet onder hun voorwaarden waarbij sharia de burgerlijke wet overstijgt. Dan pas zal het geloof (ideologie) de rol van lijm spelen en zowel het tuig als de geïntegreerden meesleuren in een oorlog tegen de maatschappij waarin ze leven, tegen de ongelovigen want een 'echte moslim' heeft dan geen keuze, geïntegreerd of niet.... En dan is het uit met de vrede. Welke keuze zou jij dan maken?

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl