HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Cruciale verkiezingen: Hoe luiden morgen de krantenkoppen?

Overheerst morgen opluchting bij de gevestigde orde, of is men geschokt door grote winst voor de PVV?

 

Vandaag bepaalt de Nederlandse kiezer welke partijen ons in een tijd van toegenomen onzekerheid door de komende vier jaar moeten heenloodsen. Zetten we onze samenleving, ons belastinggeld en onze economie in om de werkgelegenheid en bedrijvigheid te stimuleren, (VVD, PVV, CDA), of om te proberen met duizenden windmolens de veronderstelde opwarming van het klimaat met 0,00001 graden te verminderen (D66, GL, CU, PvdA)? Herstellen we de zorg en sociale zekerheid voor onze eigen bevolking (SP, PVV), of geven we juist miljarden uit om honderdduizenden immigranten uit Afrika en het Midden Oosten huizen en uitkeringen te geven (GL, D66, PvdA)?

 

Mogelijke krantenkop 1: Opluchting bij gevestigde politieke partijen

De angst voor de ‘boze witte man’ is onterecht gebleken. Zijn invloed is vele malen minder groot dan gevreesd werd. Uiteindelijk heeft minder dan één op de zes mensen door PVV te stemmen aangegeven dat hij vindt dat het niet goed gaat in het land. Dat wil zeggen dat meer dan 80% van de stemmers het eens is met de bestaande koers als het gaat om de toekomst van het land.

Alle andere partijen verschillen er immers nauwelijks van mening over: we moeten de grenzen openhouden; de toekomst van ons land in Brusselse handen leggen en dankbaar zijn voor alle regeltjes die onze vrijheid aan banden leggen. Trump en Poetin blijven onze vijanden; onze hoop is gevestigd op meer Europa. De gevestigde partijen zullen uw wensen uitvoeren, daar kunt u van verzekerd zijn. Wij als redactie willen de Nederlandse bevolking feliciteren. Zij kunnen er de komende jaren op rekenen dat:

- alle beloften van de politici volledig zullen worden nagekomen;

- het Wilhelmus spoedig vervangen zal worden door het Europese volkslied “Alle Menschen werden Bruder”;

- vrijheid van meningsuiting (inclusief het internet) aan banden zal worden gelegd, en alleen nog politiek correcte meningen worden toegestaan;

- de moslimimmigratie ongelimiteerd zal doorgaan;

- van integratie niets terecht blijft komen, maar de partijen die de regering gaan vormen de zogenaamde moslimknuffel-cultuur juist zullen voortzetten;

- Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en Pinksteren binnen 20 jaar stapsgewijs zullen worden ingeruild voor islamitische feesten;

- het islamitische terrorisme op papier zal afnemen; het zal immers verboden worden om te gaan vermelden dat daders van criminaliteit en aanslagen een moslim achtergrond hebben en/of handelen namens hun god en profeet (Allahu Akbar!);

- scholen, bedrijven en instellingen zich steeds meer zullen (moeten) neerleggen bij de eisen van de islamitische halal / Shariawetten;

- de werkgelegenheid van blanke Nederlanders zal afnemen, maar statistici ervoor zullen zorgen dat ‘officiële CBS cijfers’ zullen ook in de toekomst blijven melden dat het goed gaat met Nederland;

- de autokosten en brandstof- en energieprijzen enorm zullen stijgen, zogenaamd om ‘het klimaat te redden’, waardoor er een grote maatschappelijke onderklasse van ouderen, werklozen en chronisch zieken zal ontstaan met energie- en vervoerarmoede;

- de dictaten uit Brussel direct zullen worden uitgevoerd en de regering deze dictatuur voor de vorm onder protest (rechts) of juist met liefde (links) zal blijven financieren;

- de Nederlandse Europese regering er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat iedereen angst zal hebben voor Rusland door dat land als de grote vijand af te blijven schilderen;

- de regenten in Den Haag en Brussel ervoor zullen zorgen dat de staatsschuld steeds groter wordt en het Nederlandse volk naar hun pijpen blijft dansen. En wees ervan verzekerd: zij zullen nooit aan uw pensioenen komen.... (want die zijn dan volledig door de ECB leeggetrokken om de failliete zuidelijke eurolanden overeind te houden).

 Of wordt dit de krantenkop van 16 maart?: 

Politici geschokt door forse winst voor de PVV! 

De polls zaten ernaast. Opnieuw!  Steeds meer mensen raken overtuigd dat de peilingen politiek gestuurd worden. Daarbij worden niet-politieke correcte meningen of partijen in de laatste 14 dagen voor de verkiezingsdatum op zogenaamd  verlies gezet. Want, zo is de gedachte, mensen willen niet op ‘verliezers’ stemmen. Op straat is het moeilijk om mensen te vinden die hun ongenoegen over het politiek bedrog voor de camera tot uiting durven laten komen.

Maar de uitslag heeft aangetoond dat er veel meer onvrede is over het beleid dan werd aangenomen. Veel kiezers hebben zich niet laten leiden door beloften van politici,  maar door hun daden van de afgelopen jaren.

Ondanks dat bijna alle politici angstvallig hebben gezwegen over hun visie op Europa, hebben de kiezers zich gerealiseerd dat een stem op de politiek correcte partijen betekent dat Nederland over een aantal jaren niet meer bestaat, hooguit als provincie van Europa. Ze hebben zich gerealiseerd dat ze uitgeknepen en gefileerd zullen worden door een steeds machtiger wordend ‘Brussel’. Ze waren niet vergeten dat al over een paar dagen in Rome wordt geëist dat alle lidstaten de EU veel meer macht geven, ten koste van onze soevereiniteit en ons zelfbeschikkingsrecht.  Ze hebben zich gerealiseerd dat alleen een stem op een partij die niet politiek-correct is, een signaal afgeeft om deze schadelijke en gevaarlijke tendens te doen keren.

De uitslag heeft laten zien dat kiezers het wanbeleid van de PvdA niet vergeten zijn. De PvdA is de kraamkamer van het islamofascistische clubje Denk, die weer de kraamkamer geworden is van hysterica Sylvana Simons. Ze zijn niet vergeten dat Asscher als wethouder in Amsterdam een financiële puinhoop heeft achtergelaten, en vervolgens zijn honderden miljoenen kostende banenplannen nauwelijks effect hebben gehad.

Kiezers realiseren zich dat na iedere Tweede Kamer verkiezing weer meer moslims in de Kamer komen, en dat de tijd aanbreekt dat Bijbel en Koran gedurende enkele jaren samen op de tafel van de kamervoorzitter komen te liggen. Na enkele jaren zal de Bijbel verdwijnen en de Koran overblijven, omdat de vele moslims zich beledigd zullen voelen doordat hun ‘heilige’ boek naast het christelijke ligt, en veel christenen te bang zullen zijn om hiertegen in opstand te komen, of –erger nog- hun eigen Boek toch niet meer zo serieus nemen.

Kiezers hebben laten zien dat het policor (politiek-correcte) denken op z’n retour is en dat ze het nieuws in de media nauwelijks nog serieus nemen. De angst dat Europa over enkele jaren Eurabia gaat heten, blijkt reëel te zijn. En de blanke witte man of vrouw die als laatste op de wachtlijst staat bij de huur van een huis, omdat allerlei asielzoekers een voorrangsregeling genieten, is geen verzinsel, maar realiteit. En als het aan een partij als GroenLinks ligt krijgt migranten straks ook voorrang bij het krijgen van een baan.

De Nederlandse bevolking heeft een duidelijk signaal afgegeven dat de grens van tolerantie is bereikt, en misschien zelfs is overschreden. Waarschijnlijk hebben veel kiezers niet eens zozeer op de PVV gestemd vanwege het verkiezingsprogramma van deze partij, maar om een signaal af te geven dat er een punt moet worden gezet achter het voor hem op veel punten zo schadelijke regeringsbeleid, wat aan de normaal denkende Nederlander al jaren niet meer uit te leggen is.

De kiezer heeft duidelijk aangegeven dat hij wil dat een gevangenisstraf ook daadwerkelijk wordt uitgezeten. Hij heeft ook aangegeven dat hij het niet eens is met het feit dat rechters tegenwoordig politieke standpunten innemen door ongewenste politici die niet tot de elite willen behoren te veroordelen voor het uiten van hun mening. Twee miljoen mensen staan in het beklaagdenbankje omdat ze graag minder Marokkanen in ons land willen.

De kiezer heeft het heft weer in handen genomen. Maar zelfs dat is in het verleden geen garantie gebleken dat politici ook inderdaad luisterden naar de kiezer. Het Oekraïne referendum heeft duidelijk gemaakt dat de keuze van het Nederlandse volk niet meer telt, niet in Den Haag, en al helemaal niet in Brussel. We hopen dat deze uitslag ertoe zal leiden dat er een echte ommekeer komt, er er eindelijk weer naar ONS geluisterd wordt, en de belangen van ONS volk en ONS land weer voorop zullen worden gezet. We zullen het zien!

 

Xander   (mede met dank aan een lezer) 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
Twanneman op 15-03-2017 13:05

Het zal mij inderdaad benieuwen, in ieder geval heb ik en mensen die ik ken anders gestemd; lees: PVV, FVD en VNL

willy op 15-03-2017 13:41

Hopelijk wint Wilders!!!! Shalom

Een ander geluid op 15-03-2017 13:53

Het is wel heel opmerkelijk, hoe de opiniepeilers er tot nu toe "naast" zaten. Volgens de peilingen: een eclatante overwinning van anti-Brexit en een afgetekende overwinning van Hillary Clinton. Het werd overtuigend: Brexit en Trump !

Het lijkt er duidelijk op, dat de peilingen gemanipuleerd worden. Om de zwevende kiezer te bedriegen en te verleiden, om op de in de peilingen aan kop gaande politicus of partij te stemmen. Het is in de psychologie een bekend verschijnsel, dat mensen graag op de winnaar stemmen. Jump on the bandwagon zegt men in het engels. Kuddegedrag van trendvolgers zouden wij zeggen. Als Ajax de Europacup wint, zijn we in een keer allemaal Ajax-fan. 

Morgen, als blijkt dat de peilingen er weer eens naast zaten, is de reactie: Dat hebben we niet zien aankomen! De verklaring ligt ook al klaar: de blanke boze man en de laagopgeleiden zijn ditmaal niet thuis gebleven en bleven voor de verkiezingen onder de radar van alle peilingen................

roodborst op 15-03-2017 13:57

Sorry mensen . Maar  Nederland is geen Engeland of  de US , waar de mensen echt nog   gehecht zijn aan hun land.Men kan meer en meer zien hoe Nederland  zo socialisties is dat  de P.V.V , als ze de meeste zetels krijgen , aan de kant gezet wordt  en niet aan bod komt om ( mee) te regeren .  ik moet wel  Brussel en Den Haag feliciteren  dat over de laaste  40 jaar van de Nederlander een schaap gemaakt is . Dus komt het spreekwoord van pas .Wie  zijn bed opmaakt , moet er in slapen.

John1 op 15-03-2017 13:58

PVV gestemd. 

vlokje op 15-03-2017 14:01

ik heb het gedaan, ik heb niet gestemt, ik vertrouwde niemand mijn stem toe, , heb iedereen gewogen en te licht bevonden,

en de ellende die nu over ons heen komt, heb jezelf voor gekozen, ik niet !

nu zal ik wel de aankomende 4 jaar mij onderdrukt voelen, want zonder stem ben ik monddood, maar dat voelt beter dan te worden bedrogen en belogen.

ik laat het wel over mij heenkomen,ik heb daar niet voor gekozen, ik ben gedwongen! door weken lang de halve waarheid aan te horen, de hele verkiezingen gonsde van halve waarheden

 

Ga stemmen Vlokje. Mod.

Dewevoga op 15-03-2017 14:15

@twanneman

Ik heb uw voorbeeld gevolgd. 

Jean op 15-03-2017 14:53

Ik ben bang dat Nederland gigantische problemen tegemoet gaat.

Als Nederland niet resoluut kiest voor zijn eigen veiligheid, zijn bescherming van eigen volk, nog meer vreemd gespuis binnen laat wandelen dan zie ik zeer donkere wolken boven Nederland.

Stel u voor dat die troep van groenlinks en die huichelaars/volksverlakkers van d66 scoren!!!! Ik mag er niet aan denken, maar zo ja dan wordt Nederland geschrapt als veilig land.

Terex op 15-03-2017 14:54

Het wordt net zo'n uitslag als met de verkiezingen in Amerika. Een totaal andere uitslag als waar de media op hoopt. Alle peilingen worden gemanipuleerd zodat het lijkt dat de gevestigde orde het goed doet en goed blijft doen. Het wordt tijd voor een rigoreuze ommezwaai in Europa !!!!

Robert Agten op 15-03-2017 15:10

ik hoop dat het de tweede krantenkop wordt.

Ik vrees echter het ergste, het gros van de bevolking snapt nog steeds niet wat de grootste dreiging is die boven ons hoofd hangt

DutchFrisian op 15-03-2017 15:28

Ben ook zeer benieuwd! In mijn omgeving hoor ik eigenlijk alleen SGP en PVV..   Gr.

Tabris op 15-03-2017 15:35

In de reacties van het Telegraaf artikel "Spannende Eindsprint" (  http://www.telegraaf.nl/binnenland/27805091/__Spannende_eindsprint__.html  ) heb ik 100 reacties overwegend voor en tegen PVV getelt.

Hier is het resultaat:

Voor PVV - 91

Tegen PVV - 9

Trek je conclusies...

rexmundi op 15-03-2017 15:43

Dit is de laatste kans om de boel te keren, indien men weer stemt op het Rutte zooitje, dan willen de burgers belazerd worden.

We worden dan geheel verkocht aan de EU met als voorbeeld een verkapte DDR.

Daar heeft u 200% gelijk in. Mod.

Tom Hendrix/Seneca op 15-03-2017 16:28

@Tabris:15.35. uur. Laat het s.v.p. waarheid zijn. Aan mij zal het niet liggen, ik heb tegen het partijkartel gestemd. Het zou mooi zijn; als links en de politiek-correcte elite; gigantisch zouden verliezen. Maar gerust ben ik er niet op. Ik heb in ieder geval rechts conservatief gestemd, derhalve kan ik met een gerust geweten gaan slapen. Wat hoop ik dat de gevestigde partijen een nederlaag zullen lijden. Afwachten maar.

jt op 15-03-2017 16:32

Mocht het misgaan, aan deze site heeft het niet gelegen. Dank voor de inzet mensen.

De opkomst is groter dan gewoonlijk, houd moed ! Mod.

Flower op 15-03-2017 16:35

 

Ik vond het tamelijk amusant dat Segers een lesje "geloofskunde" kreeg van zijn "broeder" Wilders.

Dat menigeen het maar uit zijn hoofd laat om te denken dat de Jezus uit de koran dezelfde Jezus uit de Bijbel is....


Dat menigeen maar weet dat Mohammed extreem gewelddadig is en met de jaren extremistischer werd toen hij steeds meer terrein won.


En dat allemaal keurig heeft opgeschreven in de boeken van de koran. Dat "kafirs" onthoofd moeten worden (U behoort ook tot deze groep meneer Segers, U en uw con-cullega's, wij allemaal).


Het frappante is; vraag een imam of dit juist is en hij zal het nog beamen ook! Ik ben blij dat Wilders er tevens op wees dat het gevaar ‘em zit in de dominantie van de wetten uit de Koran ten opzichte van de politieke en juridische wetten.


Er valt geen land te bezeilen met de moslims, hoe vreedzaam sommigen ook mogen zijn, de ideologie vreet zich een weg naar binnen. Die glazige blikken die je vervolgens ziet..De politici die toen niks zeiden..Is het onwetendheid of kijkt men bewust de andere kant op?


 Ik merk het ook in eigen omgeving; onder de on- of andersgelovigen, maar ook onder christenen, joden en messiaanse joden, mijn broeders en zusters.


Veel kennis van de Bijbel, maar geen flauw benul van de koran. Terwijl het naar mijn mening van wezenlijk belang is om ook te weten hoe de andere kant van het spectrum denkt. Zodat je des te beter weet dat je daar niet moet gaan staan.


Ik ben blij dat ik op deze site gelijkgestemden vind. Natuurlijk vind ik ouderenzorg, onderwijs, werkgelegenheid etc. belangrijk, maar als het immigratiebeleid in eigen land faalt, gaat de rest ook neer. De teloorgang van de Nederlandse samenleving. Knuffelpolitiek is dodelijke politiek. U snapt welk vakje ik vandaag met een rode pen (!) heb ingekleurd.

ohje op 15-03-2017 16:36

Ook stel ik voor op te houden te jammeren.

Als het volk pro europa wil,dan moeten ze niet achteraf meer zeuren en jammeren want alles was bekend.

Wordt het anders dan geveliciteerd want toch nog wakker geworden.

Sterkte.

Fabian op 15-03-2017 16:37

@rexmundi Ja en nee. De DDR had het soort problemen van nu niet.. dat wil zeggen, massale immigratie en onveiligheid ten koste (ook financieel) van de eigen burger. Op zich was het leven relatief zeker, geordend en rustig (tenzij offensieve politieke campagne gevoerd werd). Er was geen overmatige luxe, dus geen I-phone, prots-SUV en plasmaschermen-cultuur, maar eten en drinken waren goed (toch niet onbelangrijk), iedereen kreeg een opleiding (en een goede opleiding), wie niets wilde doen werd opgehaald om te werken..Dus op zich ben ik het helemaal met rexmundi en Xander eens. Alleen vanuit geschiedkundig opzicht was de DDR niet zo'n puinhoop als West-Europa nu. 

AEO op 15-03-2017 16:42

Vanmorgen vroeg samen met mijn vrouw naar het stembureau geweest. Twee maal blonde man gestemd.

Jan op 15-03-2017 17:00

Als de PVV inderdaad de grootste wordt heb je gelijk met de verdraaiingen van de gevestigde orde, kranten, nieuws enz. Heb toch CDA gestemd. Maar hoop stilletjes dat Wilders de grootste wordt

Mathew op 15-03-2017 17:02

Alleen tokkies stemmen op pvv? 

Mijn hele familie heeft HBO of vergelijkbare opleiding! Het hele zaakje heeft pvv gestemd! Hoop wel dat Zegers, v.d. Staay en Buma ook pvv stemmen...... Ook raadzaam voor hun achterban!

vlokje op 15-03-2017 17:10

......tot die conclusie ben ik vooral gekomen door xander nieuws te lezen, wie men ook kiest,je kiest voor een nwo afvaardiging

we staan allemaal aan de voerbak, de ene links de ander in het midden of rechts, maar het voer komt van de zelfde "boer"

mij overhaleen gaat niet, stembiljet is 2 weken geleden al verdwenen met envelop en al in de versnipperaar, om maar niet in de verleiding te komen

Yerik op 15-03-2017 17:14

@vlokje op 15-03-2017 14:01. Niet kiezen is ook kiezen. Als jij niet gaat stemmen, kies je, naar jouw eigen woorden, er voor om onderdrukt te gaan worden en velen met jou. Dan heb jij GEEN verontschuldiging, zul jij niet mogen klagen en zul ook jij tegen jezelf moeten zeggen: "Ik heb hier voor gekozen."

Ultimate op 15-03-2017 17:22

De kracht van gebed, vreemd dat hier niemand over spreekt.

Anora op 15-03-2017 17:24

Op iemand gestemd waar ik nooit eerder op gestemd zou hebben. Gister sloeg ik om. Hij verdient het. 

Scrutinizer op 15-03-2017 18:02

Sowieso wordt het een chaos.

Als we een peiling mogen geloven die een andere regeerder hier gisteren postte dan zou bij een zetelverdeling als daarin voorspeld werd een non-PVV-kabinet moeten bestaan uit minstens 5 (vijf!) partijen om over minstens 76 zetels te beschikken.

Een coalitie met 2 werkt vaak prima, met 3 is al lastig maar met 5. Stel je voor!

NL wordt dadelijk gewoon onbestuurbaar.

Nou, misschien is dat wel goed nieuws. Toen Belgie ooit eens ca. 500 dagen zonder regering zat, ging het eigenlijk best goed (relatief t.o.v. ervoor en erna)...

piri op 15-03-2017 18:05

Ik wil ook melden dat mijn vrouw en ik beide met volle overtuiging op de PVV hebben gestemd.....  leuk detail  ik heb in het kieslokaal nog iemand kunnen overhalen om hetzelfde te doen.  nadat hij gestemd had vroeg ik.. en ?  jawel zei hij..  mijn stipje staat op lijst 3

jottum op 15-03-2017 18:06

Tja. Wie gunt u die 107.000 euro bruto per jaar voor wat de vakkenvuller ook kan bedenken voor minder? 'Deze schappen zijn voor iedereen' en hij vulde de yoghurt nog maar eens aan. 

Ria op 15-03-2017 18:07

Mijn man en ik hebben ook blonde man gestemd. Niet omdat zijn woordkeus altijd zo 'parlementair' is, maar omdat hij met de waarheid op de proppen komt en de politici die leugens vertellen, ontmaskert. We hebben heel hard een stevige vuist tegen de islam nodig. Blonde man heeft die. Verder is hij pro-Israël en tegen Hamas, waar we het van harte mee eens kunnen zijn. En hij wil afrekenen met de EU. Liever gisteren dan vandaag. Nederlandse en Duitse belastingbetalers draaien al veel te lang op voor die bodemloze putten in Zuid-Europa. Onze zegen heeft hij!

Bambi op 15-03-2017 18:11

Hoop dat Wilders gaat winnen echt waar.

Voor mij is hij nr.1

Doordenker op 15-03-2017 18:22

Linkse kiezers leven met het waanidee dat de staat almachtig zou zijn en over een oneindige voorraad geld beschikt zodat uitgaven voor het ene (immigratie) niet koste zal gaan van uitgaven voor het andere (hun eigen pensioen, sociale zekerheid en uikeringen)...

frits op 15-03-2017 18:47

Stemmen geeft stemming.

Rick op 15-03-2017 18:50

Vlokje 17:10

we staan allemaal aan de zelfde voerbak en straks aan de geeuwhonger, de mensen hebben werkelijk geen idee wat voor een crisis ons te wachten staat, sla je graanschuur maar alvast vol want de 7  magere jaren staan voor de deur en vergeet de olie niet.

Marjolein op 15-03-2017 18:52

Ultimate, u heeft het bij het juiste eind. Heel frappant, inderdaad. 

cefas op 15-03-2017 19:06

Wilders had verder moeten doorpakken in debat met Segers met de vraag: moet je het kwaad, dat Islam heet, niet aanpakken? Segers zei: je moet ieders vrijheid niet ontnemen. Daarmee viel hij door de mand. Je moet het kwaad wel degelijk bestrijden. Weersta de duivel en hij zal van je vlieden. Geef de duivel geen voet, geen ruimte, geen vrijheid.,dat is wat Segers had moeten zeggen, maar ja hij behoort tot de linkse kerk (CU) dat zijn zout al lang verloren heeft.

Rode Wouw op 15-03-2017 19:38

Mijn stem uitgebracht, betrouwbaar principieel. Stampvolle stembus trouwens.

Wim op 15-03-2017 19:40

@Jan. Hoe slim ben je dan? Je hoopt stilletjes dat W de grootste wordt, maar je stemt op B... Hier heb ik even geen woorden voor.

Luuk op 15-03-2017 20:01

Rutte voert een (nogal doorzichtig) toneelstukje op met Erdogan als tegenspeler om zich te kunnen profileren als fier staatsman en het werkt ook nog ! De VVD lijkt weer veruit de grootste te worden. Kabinet Rutte 3 is dus aanstaande, nog eens 4 jaar leugens en bedrog....  

Gerda op 15-03-2017 20:01

Als Christen heb ik tegen de Islam gestemd, dat is mijns inziens "de vijand", jammer dat alleen Geert Wilders dit echt inziet. Ik heb dus niet op Geert Wilders gestemd maar tegen de Islam. Als je het zo uitlegd begrijpt men het.

Hierook01 op 15-03-2017 20:17

Ik heb gestemd. PVV. !! Als Christen, dus niet op huichelaar ' Christelijke' partijen. 

Ik weet nog toen er letterlijk stond op CU website wat jaren geleden dat ze steunen Islam om het secularisme te bestrijdrn! Wat? Nu hebben ze dat verwijderd. Achterbaks en niet te vertrouwen ookSGP niet. Zag interview met ze door Pow : Rutger vroeg wat SGP deed voor Christelijke en Yazedi asiel zoekers, moesten ze niet apart gezet worden ? SGP dacht precies als links : nee hoor lekker maar met elkaar aan rommelen, dat is lief tolerant op zijn Nederlands,  moeten ze leren. Vreselijk. Stapel gek. 

Ik heb een keer niet gestemd vroeger altijd CDA , maar spijt van gehad toen Ik hoorde dat velen Christenen in VS niet stemde in 2012 dus Barry won. 

De Terugkeer op 15-03-2017 21:09

Scheidslijn, impasse, doemscenario, eindtijd, domme kortzichtigheid, massale onwetendheid, ongelovigheid, eindtijd, extremistisch radicalisme, massa-immigratie, elite, eindtijd, massale ontkenning, geheime en geforceerde constructies, gemaakte vijanden, eindtijd, treur-socialisme, terreurdaden, machtsposities, eindtijd, dictatoriaal bewind, dubbele paspoorten, beschuldigingen aan het adres van goedwillende mensen, eindtijd, heroprichten gouden kalf, duidelijk vijandsbeeld, eindtijd, de grote tegenstander van de menslievende god, openbaringen, trompetgeschal wereldwijd, eindtijd, waarschuwende graancirkels decennialang, hogere instanties massaal aangeroepen, onthoofdingen, eindtijd, zelfmoordaanslagen, verketteren van Israël, pogingen tot inname Jeruzalem, eindtijd, jodenhaat, links-extremisme, bouw der derde tempel, eindtijd, de beek die weer gaat stromen, opstand der volkeren, massale moeheid, eindtijd, stroom -en watervoorzieningen genivelleerd, burgerrechten ontnomen, eindtijd, oneindige vluchtelingenstromen, chaos en wanorde en drama, totale oorlogen tussen uiteenlopende landen tegelijkertijd, eindtijd, een mens vervallen tot een wezen, leegte, schaarste, eindtijd, het allerslechtste in de mens wordt zichtbaar, de goeden bespot, eindtijd, grenzen dicht, hongersnood en watersnood, onuitroeibare ziektes, wereldwijde wanhoop, de mens gelijk een beest, onontkoombaar, eindtijd.

De terugkeer van Jezus.

willie-dl op 15-03-2017 21:09

Wilders gaat verliezen omdat de lafaard zoals altijd net voor de verkiezingen domme dingen doet, dit keer geen domme uitspraken maar blijft hij gewoon bij alle debatten weg. Hij wil gewoon niet de grootste worden. we krijgen een kabinet VVD,CDA en D66 en al ons geld gaat richting Brussel, Wilders bedankt

Nobody op 15-03-2017 21:16

Ik kan wel huilen! Dus de meerderheid wil meer EU, Meer islamisering, meer immigratie, en nog meer leugens van Rutte. Dit is niet mijn Nederland! Ik voel mij veraden.

DG op 15-03-2017 21:21

Nederland gaat naar de afgrond,laffe kiezers.

PJ op 15-03-2017 21:46
Mooi nieuws, nu er dan toch massaal gestemd is. Wat van de EU-verkiezingen niet gezegd kon worden. Zoals steeds hebben de thuisblijvers ongelijk. Een vruchtbare oppositie gewenst, want de regeringsvorming wordt een heel puzzelstuk.
Marjolein op 15-03-2017 21:49

Gecondoleerd, Nederland. Het is voorbij. 

allangwakker op 15-03-2017 21:54

Luuk om 20.01 u :  ja,  vooral je 1e zin !  Niet te geloven,  ik zet net pas de TV aan, want we hadden toch visite, ik durfde bijna niet te kijken,  en jawel hoor,  ik zei het gisteren al......zeer bizar die 31 zetels voor de VVD en Wilders op 19.  Ik snap er echt niks van  h i e r  klopt iets niet !!! Het toneelspel van afgelopen vrijdag heeft helaas gewerkt voor de VVD.  De einduitslag mo4et nog komen,  maar is wel al duidelijk nu

pro-Israël op 15-03-2017 21:55

Helaas, de gevestigde orde heeft weer gewonnen. De gevolgen kennen we; die staan hierboven nog eens uitstekend uitgelegd. Dank aan Xander en verdere redactie.

Rosalie op 15-03-2017 21:57

Het punt is dat jongeren zich nauwelijks verdiepen in de partijprogramma's. Ze denken : groen, oh dat is voor het milieu. Nou dat is goed. Jesse Klaver is aardig dus daar gaat mijn stem heen. Ik vind 18 jaar veel te jong om te stemmen.  ze zijn niet zo bezig met politiek als wij in de jaren 70 / 80. De interesse ligt bij social media, uitgaan en allerlei andere oppervlakkigheden. Ze zijn gewoon nog niet wakker. Beter is de leeftijdsgrens te verhogen naar 25 jaar. 

jose op 15-03-2017 21:59

Zo alle schaapjes gestemd,alles blijft zoals het was ,helaas voor hen die al jaren lijden onder dit bestuur,t is nu ieder voor zich,het komt nooit meer goed,het kan enkel erger en erger!

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl