HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Cruciale verkiezingen: Hoe luiden morgen de krantenkoppen?

Overheerst morgen opluchting bij de gevestigde orde, of is men geschokt door grote winst voor de PVV?

 

Vandaag bepaalt de Nederlandse kiezer welke partijen ons in een tijd van toegenomen onzekerheid door de komende vier jaar moeten heenloodsen. Zetten we onze samenleving, ons belastinggeld en onze economie in om de werkgelegenheid en bedrijvigheid te stimuleren, (VVD, PVV, CDA), of om te proberen met duizenden windmolens de veronderstelde opwarming van het klimaat met 0,00001 graden te verminderen (D66, GL, CU, PvdA)? Herstellen we de zorg en sociale zekerheid voor onze eigen bevolking (SP, PVV), of geven we juist miljarden uit om honderdduizenden immigranten uit Afrika en het Midden Oosten huizen en uitkeringen te geven (GL, D66, PvdA)?

 

Mogelijke krantenkop 1: Opluchting bij gevestigde politieke partijen

De angst voor de ‘boze witte man’ is onterecht gebleken. Zijn invloed is vele malen minder groot dan gevreesd werd. Uiteindelijk heeft minder dan één op de zes mensen door PVV te stemmen aangegeven dat hij vindt dat het niet goed gaat in het land. Dat wil zeggen dat meer dan 80% van de stemmers het eens is met de bestaande koers als het gaat om de toekomst van het land.

Alle andere partijen verschillen er immers nauwelijks van mening over: we moeten de grenzen openhouden; de toekomst van ons land in Brusselse handen leggen en dankbaar zijn voor alle regeltjes die onze vrijheid aan banden leggen. Trump en Poetin blijven onze vijanden; onze hoop is gevestigd op meer Europa. De gevestigde partijen zullen uw wensen uitvoeren, daar kunt u van verzekerd zijn. Wij als redactie willen de Nederlandse bevolking feliciteren. Zij kunnen er de komende jaren op rekenen dat:

- alle beloften van de politici volledig zullen worden nagekomen;

- het Wilhelmus spoedig vervangen zal worden door het Europese volkslied “Alle Menschen werden Bruder”;

- vrijheid van meningsuiting (inclusief het internet) aan banden zal worden gelegd, en alleen nog politiek correcte meningen worden toegestaan;

- de moslimimmigratie ongelimiteerd zal doorgaan;

- van integratie niets terecht blijft komen, maar de partijen die de regering gaan vormen de zogenaamde moslimknuffel-cultuur juist zullen voortzetten;

- Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en Pinksteren binnen 20 jaar stapsgewijs zullen worden ingeruild voor islamitische feesten;

- het islamitische terrorisme op papier zal afnemen; het zal immers verboden worden om te gaan vermelden dat daders van criminaliteit en aanslagen een moslim achtergrond hebben en/of handelen namens hun god en profeet (Allahu Akbar!);

- scholen, bedrijven en instellingen zich steeds meer zullen (moeten) neerleggen bij de eisen van de islamitische halal / Shariawetten;

- de werkgelegenheid van blanke Nederlanders zal afnemen, maar statistici ervoor zullen zorgen dat ‘officiële CBS cijfers’ zullen ook in de toekomst blijven melden dat het goed gaat met Nederland;

- de autokosten en brandstof- en energieprijzen enorm zullen stijgen, zogenaamd om ‘het klimaat te redden’, waardoor er een grote maatschappelijke onderklasse van ouderen, werklozen en chronisch zieken zal ontstaan met energie- en vervoerarmoede;

- de dictaten uit Brussel direct zullen worden uitgevoerd en de regering deze dictatuur voor de vorm onder protest (rechts) of juist met liefde (links) zal blijven financieren;

- de Nederlandse Europese regering er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat iedereen angst zal hebben voor Rusland door dat land als de grote vijand af te blijven schilderen;

- de regenten in Den Haag en Brussel ervoor zullen zorgen dat de staatsschuld steeds groter wordt en het Nederlandse volk naar hun pijpen blijft dansen. En wees ervan verzekerd: zij zullen nooit aan uw pensioenen komen.... (want die zijn dan volledig door de ECB leeggetrokken om de failliete zuidelijke eurolanden overeind te houden).

 Of wordt dit de krantenkop van 16 maart?: 

Politici geschokt door forse winst voor de PVV! 

De polls zaten ernaast. Opnieuw!  Steeds meer mensen raken overtuigd dat de peilingen politiek gestuurd worden. Daarbij worden niet-politieke correcte meningen of partijen in de laatste 14 dagen voor de verkiezingsdatum op zogenaamd  verlies gezet. Want, zo is de gedachte, mensen willen niet op ‘verliezers’ stemmen. Op straat is het moeilijk om mensen te vinden die hun ongenoegen over het politiek bedrog voor de camera tot uiting durven laten komen.

Maar de uitslag heeft aangetoond dat er veel meer onvrede is over het beleid dan werd aangenomen. Veel kiezers hebben zich niet laten leiden door beloften van politici,  maar door hun daden van de afgelopen jaren.

Ondanks dat bijna alle politici angstvallig hebben gezwegen over hun visie op Europa, hebben de kiezers zich gerealiseerd dat een stem op de politiek correcte partijen betekent dat Nederland over een aantal jaren niet meer bestaat, hooguit als provincie van Europa. Ze hebben zich gerealiseerd dat ze uitgeknepen en gefileerd zullen worden door een steeds machtiger wordend ‘Brussel’. Ze waren niet vergeten dat al over een paar dagen in Rome wordt geëist dat alle lidstaten de EU veel meer macht geven, ten koste van onze soevereiniteit en ons zelfbeschikkingsrecht.  Ze hebben zich gerealiseerd dat alleen een stem op een partij die niet politiek-correct is, een signaal afgeeft om deze schadelijke en gevaarlijke tendens te doen keren.

De uitslag heeft laten zien dat kiezers het wanbeleid van de PvdA niet vergeten zijn. De PvdA is de kraamkamer van het islamofascistische clubje Denk, die weer de kraamkamer geworden is van hysterica Sylvana Simons. Ze zijn niet vergeten dat Asscher als wethouder in Amsterdam een financiële puinhoop heeft achtergelaten, en vervolgens zijn honderden miljoenen kostende banenplannen nauwelijks effect hebben gehad.

Kiezers realiseren zich dat na iedere Tweede Kamer verkiezing weer meer moslims in de Kamer komen, en dat de tijd aanbreekt dat Bijbel en Koran gedurende enkele jaren samen op de tafel van de kamervoorzitter komen te liggen. Na enkele jaren zal de Bijbel verdwijnen en de Koran overblijven, omdat de vele moslims zich beledigd zullen voelen doordat hun ‘heilige’ boek naast het christelijke ligt, en veel christenen te bang zullen zijn om hiertegen in opstand te komen, of –erger nog- hun eigen Boek toch niet meer zo serieus nemen.

Kiezers hebben laten zien dat het policor (politiek-correcte) denken op z’n retour is en dat ze het nieuws in de media nauwelijks nog serieus nemen. De angst dat Europa over enkele jaren Eurabia gaat heten, blijkt reëel te zijn. En de blanke witte man of vrouw die als laatste op de wachtlijst staat bij de huur van een huis, omdat allerlei asielzoekers een voorrangsregeling genieten, is geen verzinsel, maar realiteit. En als het aan een partij als GroenLinks ligt krijgt migranten straks ook voorrang bij het krijgen van een baan.

De Nederlandse bevolking heeft een duidelijk signaal afgegeven dat de grens van tolerantie is bereikt, en misschien zelfs is overschreden. Waarschijnlijk hebben veel kiezers niet eens zozeer op de PVV gestemd vanwege het verkiezingsprogramma van deze partij, maar om een signaal af te geven dat er een punt moet worden gezet achter het voor hem op veel punten zo schadelijke regeringsbeleid, wat aan de normaal denkende Nederlander al jaren niet meer uit te leggen is.

De kiezer heeft duidelijk aangegeven dat hij wil dat een gevangenisstraf ook daadwerkelijk wordt uitgezeten. Hij heeft ook aangegeven dat hij het niet eens is met het feit dat rechters tegenwoordig politieke standpunten innemen door ongewenste politici die niet tot de elite willen behoren te veroordelen voor het uiten van hun mening. Twee miljoen mensen staan in het beklaagdenbankje omdat ze graag minder Marokkanen in ons land willen.

De kiezer heeft het heft weer in handen genomen. Maar zelfs dat is in het verleden geen garantie gebleken dat politici ook inderdaad luisterden naar de kiezer. Het Oekraïne referendum heeft duidelijk gemaakt dat de keuze van het Nederlandse volk niet meer telt, niet in Den Haag, en al helemaal niet in Brussel. We hopen dat deze uitslag ertoe zal leiden dat er een echte ommekeer komt, er er eindelijk weer naar ONS geluisterd wordt, en de belangen van ONS volk en ONS land weer voorop zullen worden gezet. We zullen het zien!

 

Xander   (mede met dank aan een lezer) 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
allangwakker op 15-03-2017 22:03

Bovendien vond ik het  ongehoord en schandalig dat Mark Rutte duidelijk te verstaan gaf,  `dat ze absoluut niet met de PVV wilden gaan samenwerken `  .....dat vond  ik nergens op slaan :  Je doet toch in die functie  w a t  het  beste is voor Nederland  en dat is  s a m e n w e r k e n !  Hij staat  Ons Nederland ten dienste en niet zichzelf, wat hij wil.  Belachelijk,  op dat moment had hij het bij mij wel zeker verbruidt.

En wat nu als de PVV  nog 2e wordt ???   ( Of gaat dat ook niet gebeuren via manupilati4e achter de schermen  ??? )

Peer op 15-03-2017 22:10

Gelukkig is er maar èèn Koning die nooit verstek laat gaan. Die altijd woord houd en die redding brengt. Nee ik ben niet van deze wereld maar wel keihard van Hem.

Positivo. op 15-03-2017 22:11

Ik heb de indruk dat wij zwaar belazerd worden met de uitslagen, de VVD zo groot na het afbraakbeleid en alle leugens, het kan niet.

DG op 15-03-2017 22:23

Verkiezingsfraude?

De Terugkeer op 15-03-2017 22:24

Oeps...keb zojuist een reactie geplaatst onder een oud artikel...kwas 'te' teleurgesteld, denk ik! Misschien komt dat stukje nog hier terecht? THX!

Semper paratus op 15-03-2017 22:30

De woorden van generaal Winkelma voor de Duitse inval, gaat u maar rustig slapen er is niets aan de hand! Bij deze iedereen gecondoleerd met het vreselijke verlies van een eens zo mooi land!

marnix op 15-03-2017 22:32

Wat een georkestreerde verkiezing, Merkel feliiciteerde gisteren 14.03 al de uitslag van deze avond 15/03 in NL.

Vele Nederlanders gaan morgen opstaan, zoals de ex-president Uribe aanhangers in Colombia. Bedrogen en beroofd door Juan Manuel Santos en Farc geld. De laatste verkiezing uitslag in Oostenrijk was ook al zeer eigenaardig. Nu proficiiat aan de winnaars.

Nu Rutte nog de Nobelprijs overhandigen, en meer Nederlandse belastingen om Erdogan zijn paleis te vullen.

Jan met de Pet op 15-03-2017 22:34

Het zat er aan te komen. Ze gaan echt niet het risico lopen op een 'tweede Trump'

Jammer dat ik hier niet weg kan vanwege mijn gezin en familie, want anders was ik vluchteling geworden, denk ik.

Blijkbaar heeft de spelshowgeneratie de mooie cijfershow over economie en immigratie weer geslikt en vrolijk weer de portemonnee getrokken voor Brussel.

De Nadenker op 15-03-2017 22:42

Verbijsterd , ongeloof , en boosheid .

 

Dit blijft hangen dat de linkse lobby weer tot de verbeelding spreekt met GL , D66 , CDA .

 

Een liegende premier Rutte weliswaar 10 zetels moet verliezen en toch nog de grootste kan worden .

 

Wat voor een schokgolf zal er nodig zijn om Nederland weer wakker te krijgen .

 

PVV + 4 , kan weer van voren af aan beginnen en DENK plust de +3 zonder commentaar en debat .

 

Het electoraat is de weg kwijt en de Islamiet DENK ( T ) aan uitbreiding .

 

Erdogan heeft zijn werk gedaan zijn armen rijken wel tot in Den ( k ) Haag .

 

Jammer jammer , jammer , een grote gemiste kans .

 

Freddie Zuiddam op 15-03-2017 22:45

Pure fraude 

Klopt geen bal van ik lees veel reacties op Internet en iedereen 

Kots mark rutte uit en toch de grootste. 

Ongelooflijk 

deadeyez op 15-03-2017 22:49

@DG ik heb ook zon raar voorgevoel,

Br@m op 15-03-2017 22:53

Ha ha, ik moet echt lachen om de PVDA ! Die snappen niet dat ze 4 jaren de kastanjes voor de VVD uit het vuur hebben mogen halen en daarvoor nu geslachtoffert zijn door de kiezer. De VVD wordt de winnaar, zogenaamd omdat de economie beter gaat (waar ik aan twijfel). Maar wie hebben dat betaald ?! Niet de elite, maar de hardwerkende burgers, bejaarden en zorgbehoevenden. Ben benieuwd wie er nu met de VVD mag gaan regeren, die vergaat het hetzelfde als de PVDA, zij mogen nu 4 jaren voor de VVD de kastanjes uit het vuur gaan halen en verliezen over 4 jaar (of eerder) 80 % van hun kiezers. Wat zijn ze toch dom die politici ! Maar de oppositie wordt een stuk sterker, dat hebben we toch verdiend !

jose op 15-03-2017 22:54

De manier waarop nederland democatie benoemd is een lachtertje,het gaat erom dat een elite groep de macht behoudt de kleine partijen aan dezelfde kant nog in de pap mogen roeren en alles wat daarbuiten denkt ligt er gewoon uit.

Men heeft hiermee Nederland in de uitverkoop gedaan,men heeft ons veraden en enkel zij die vandaag gestemd hebben weten of zij juist zijn geweest.De geschiedenis leert ons dat na acht jaar ellende de komende vier jaar nog veel erger gaan worden.

De exit poll is weer een elite speelgoedje om je hoofd gek te maken nog voor de feiten feiten zijn,De VVD wint maar verliest,Wilders wint en blijft winnen tegen de ochtend hebben zij 26 zetels....Nederland is verdeedl,Nederland is kappot.

 

Wacht eerst nog eens rustig af, de exit polls zijn niet de definitieve uitslag. Mod.

Robert Agten op 15-03-2017 23:00

De mensen die inzien dat er iets moet gedaan worden aan de grootste dreiging die niet alleen Nederland, maar heel Europa boven het hoofd hangt stijgt.  Jammer genoeg minder dan verwacht dus veel te langzaam, het gros kijkt weg, snapt het niet of gelooft de mainstream en media.  Het keerpunt komt gegarandeerd, ik hoop dat het zonder geweld en op democratische wijze wordt.

Johnny123 op 15-03-2017 23:01

Joepie VVD de grootste. Ben er blij mee

Typerend dat mensen weer denken hier dat er vervalsing is plaats gevonden tijdens de verkiezingen.

Brexit en Trump vergeten???????????

Scrutinizer op 15-03-2017 23:06

Eigenlijk maakt het geen moer uit of Wilders nou 30 of 19 stemmen haalde.

Zelfs met 30 stemmen en pakweg 24 voor de nr. 2 en 20 voor de nr. 3 zou hij nog minstens een 4e partij nodig gehad hebben om te regeren, ALS de nrs. 2-4 al allemaal met hem in zee zouden willen gaan. Kortom dat was nooit gebeurd.

Nu, met 19 stemmen en Rutte de grootste met 31 komt wilders er evenmin in maar ... aan 31+19+19 (VVD+CDA+D66) heeft Rutte nog niet genoeg. Kortom, hij met nog een 4e partij hebben en een coalitie met 4 is gewoon instabiel. Elke partij beseft dat ie de premier kan chanteren en zal dat uitspelen. Het is al bekend dat in een coaltie met 2 de kleinste partij vaak onevenredig veel macht zaken weet binnen te halen maar een coalitie met 2 werkt nog wel maar een met 4? Dat geef ik geen jaar of het valt. Nou dan hebben we nieuwe verkiezingen en wie zal de lachende 3e (of 5e) zijn als de regering valt? Juist ja: Wilders.

Nou goed... 76 zetels haalt ie niet in zijn eentje en niemand wil met hem dus ... OK, zie boven.

Maar punt is: of Wilders vandaag nou 19 of 30 zetels haalde maakt in wezen geen zier uit.

Fraude ter waarde van 11 zetels? Who cares? Same difference.

Robert v.K op 15-03-2017 23:26

Nederland heeft gewoon "Weer" niks geleerd, of er is echt iets aan de hand... Denk zelfs bijna het eerste eigelijk...... Wat een schele kansloze goudvissen samenleving hebben wij zeg!!; ;-) ;-) Mod.  Hebben we eidelijk de kans om pinokkio eruit te trappen en wat gebeurt er.... Staat die Go!#%$!#$@%**@**mme nog steeds bovenaan!!!! ;-) ;-) Mod, Weer 4 jaar alles weg lach beleid.......

"Ahhhh.... Wat een Zuur appeltje zeg dit"


Doordenker op 15-03-2017 23:29

De uitslag van deze verkiezingen komt neer op 'zelfmoord met het stempotlood'...

R. Groenewold op 15-03-2017 23:31

Ik begrijp iets niet.

De stemmen zijn nog totaal niet geteld.

Maar de uitslag is al bekent.

En dat al om 21:01 uur.

In de tijd van computers duurde het nog een paar uur tot na sluitingstijd, voor de uitslag bekent was.

Hoe werkt dit???

Dit betreft een exit Poll, bij de stembureau's worden mensen gevraagd wat zij gestemd hebben en die gegevens maken een prognose hoe de uitslag eruit zal komen te zien. Mod.

Beyonder op 15-03-2017 23:33

Ik las laast :degene die de stemmen bepalen wie er wint

Peet op 15-03-2017 23:34

Ik heb heel weloverwogen niet gestemd omdat er, zoals ik eerder hier heb gezegd, geen enkele partij is die de de volledige 10 Geboden strict na wenst te leven.

Maar dat wist ik al even en is in eigenlijk in deze eindtijd nauwelijks een verrassing.

Wat wel een verrassing was voor mij was Wilders tegen Segers gisteren in het laatste lijsttrekkersdebat. Wie deze confrontatie niet gezien heeft raad ik aan deze even terug te zoeken en te bekijken en waarschijnlijk net als ik te concluderen dat, als ik niet had geweten bij welke partijen de heren behoren, ik Wilders als de Christen zou hebben aangewezen.

De Islam accepteren is geen barmhartigheid en iedereen die zichzelf Christen noemt zou zijn best moeten doen om zijn misleidde broeder en zuster te bekeren en voor hem te bidden.

Maar we zijn blind en daarom gaat het waarschijnlijk op dezelfde voet doorsukkelen totdat de Heer ons geweten zal verlichten en de strijd om de strijd begint.

jottum op 15-03-2017 23:35

Eerst maar gewoon tellen en dan reageren.

Tegen (exit)poll-onderzoekers kan men immers zeggen wat men wil.

Oma op 15-03-2017 23:38

Zeg mensen: waren er niet meerdere DDoS aanvallen tijdens deze 'verkiezing'? Maw: toch heel handig dat het net nu en voortdurend gebeurt? Of gaat het om geknoei? 

of zijn de autochtone Nederlanders toch mietjes die al op de knieën liggen voor de islam? Zijn de zwevende kiezers in de val getrapt van rutten? Wel, in dat geval krijgen ze wat ze verdienen.....

en hoezo: nu vieren ze reeds de 'overwinning' terwijl op tv gezegd wordt dat de uitslagen van gemeenten langer op zich laten wachten dan verwacht?? Hoe kan er dan al definitief een overwinnaar zijn? Dat begrijp ik niet zo goed, nu is het 23:30u.....

en wat betreft coalitievorming voor een meerderheid: zoals in ons zieke apenland zorgen politici er wel voor dat zelfs verliezers nog steeds aan de macht geraken - ovld bijvoorbeeld: kreeg serieus klop bij de verkiezingen maar decroo werd toch maar weer minister! Hetzelfde bij jullie: ze foefelen en sjoemelen om aan de macht en de vetpotten te blijven zitten, een klein kliekje corrupte graaiers...en het eigen volk betaalt zwaar het gelag.

Hoopvol op 15-03-2017 23:42

Luuk helemaal met je eens !!!!

wim bierman op 15-03-2017 23:56

Het is een poppenkast

vlokje op 16-03-2017 00:19

mark rutte-teflon boy

Niet stemmen en wel kritiek ? Mod.

Emile op 16-03-2017 01:40

Twee nucleaire grootmachten op rand van oorlog tegenover elkaar

Een lekkende kerncentrale met drie meltdowns in Japan die al 5 jaar lekt en de hele oceaan is radio actief.

Continue islamitische aanslagen  in Europa en miljoenen ontheemden waar geen werk voor is in Europa.

Een onoplosbare schuldenberg en Griekenland dat nu echt weer dringend geld nodig heeft. Een economie die al 10 jaar nauwelijks groeit.

Lonen die al 10 jaar niet stijgen...

En onze helden in NL zijn Rutte, Klaver en Pechtold.

Bundy op 16-03-2017 01:51

Weer een steengoed artikel !          Het is luguber te zien dat de totale media gecontroleerd / gestuurd wordt door de machthebbers achter de schermen én de meeste mensen dit niet door hebben omdat zij in de onwerkelijke en volledig gemanipuleerde tv wereld leven ( anders wordt het te eng ) .     Daarom zullen sites als deze in de toekomst verboden worden .

Dan vertelt Halbe Zijlstra van de winnende VVD ook nog lachend dat Nederland er de afgelopen vier jaar bovenop is gekomen dankzij hun bezuinigingen van 50 Miljard Euro  .  Dus dat is wat u minimaal weer kunt verwachten .   Nederlanders  zijn blijkbaar een nog stommer volk dan Duitsers . Wij schaffen het ook ! ( lachend ) .

Oma op 16-03-2017 07:29

Nu kunnen de machthebbers gaan kwaken dat de 'democratie' gezegevierd heeft en verdergaan met het autochtone volk kapot te maken. Terwijl ik dit schrijf, wordt op een vlaamse zender arabisch gejank uitgezonden. Zover zitten we reeds..Intriest dat Nederland ook reeds op de knieën ligt voor de islam door hun landverraders op het binnenhof (of hoe heet dat politieke kippehok?)

Als oma is het zeer zorgelijk te moeten vaststellen dat er nog steeds geen eensgezindheid kan zijn bij westerse volken, dat zou weleens onze ondergang kunnen worden vermits terroristen kunnen rekenen op al hun 'gelovigen'

via de publieke opinie politici dwingen of gewapende opstand lijken mij de enige opties nog om onze cultuur en levenswijze te behouden en niet onder de voet gelopen te worden door de religieuze bezetters want van onze westerse volksvertegenwoordigers moeten we niks verwachten.

Tom Hendrix/Seneca op 16-03-2017 07:36

Ik heb toch de bevestiging voor mezelf; dat het hele kiescircus "stinkt als een beerput". De rode media en pers; zijn mede debet aan deze uitslag; en als het wel eerlijk is verlopen qua stemmentelling; dan heeft wijlen Churchill gelijk gekregen; toen hij deze woorden uitsprak: "laat mij 5 minuten met een burger praten, dan heb ik het bewijs dat democratie niet werkt'. De grote massa heeft ofwel het denkvermogen van een goudvis met astma; of er is wel gefraudeerd met de stemmen. Ik weet ook niets meer zeker. Enfin, uiteindelijk stel ik mijn ultieme hoop op Christus. Nederland is gedoemd.

Tom Hendrix/Seneca op 16-03-2017 07:41

@Jose: 21.59. uur. U heeft gelijk. Alleen jammer dat wij; realisten de dupe worden van de domheid van een groot deel van de kiezers. Rutte wint= een leugenaar en bedrieger wint. Helaas pindakaas.

Jeciple op 16-03-2017 09:36

Beste broeders van Xandernieuws, de meeste van ons hebben met het verstand in het vlees gestemd. Maar geestelijk weten we eigenlijk dat het niet zoveel zin heeft want Gods plan is ondoorgrondelijk. Als je gelooft dat de grote verdrukking aanstaande is dan is het onvermijdelijk dat deze ramp over de wereld (dus ook over Nederland voltrokken moet worden).  Het geeft mij ook de kriebels als ik me bedenk hoe Nederland er over 4 jaar uit ziet.. maar wie in de opname gelooft en zijn olielamp gevuld houdt hoeft dit alles misschien niet meer te doorstaan. Daarom houd je hoofd gerlicht omhoog naar Jezus en blijf hem verwachten.

Dewevoga op 16-03-2017 10:14

@Emile op 16-03-2017 01:40

Ja die lekkende centrales worden uit het nieuws gehouden. Men vindt scolen dode vis langs de kusten en vraagt zich af welk verschijnsel dit is. En geen mens vraagt zich af of het niet door de radioactieve besmetting kan komen.

Griekenland heeft weer geld nodig, maar de gewone burger wacht al maanden op hun pensioen, waar blijft dat geld? De Griekse parlementariers krijgen een riante bijdrage, waarover zij tweeenveertig Euri belaasting betalen (net van een insider gehoord).

En Pinokkio maar liegen. Wat zal hij gisteren gelachen hebben, dat zijn plannetje met Turkije gelukt is. Veiligheid en Justitie zal wel weer naar de VVD gaan, dus zullen er de komende 4 jaar wel weer wat ministers ter verantwoording geroepen worden. En de ex-PvdAers zullen wel een mooi baantje bij de pensioenfondsen of media instellingen krijgen. Kunnen we van nog meer Pauw&Jinek (VARA) programma's genieten. We worden op eigen kosten gehersenspoeld.

Dewevoga op 16-03-2017 10:23

@Peet op 15-03-2017 23:34

Ik denk dat dhr. Seegers zich inderdaad niet in de islam verdiept. De islam brent veel verwarde mensen voor die een gevaar zijn voor de andersdenkende medemens.

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/mum-accused-killing-14-month-10031895

Piet 1 op 16-03-2017 14:32

@Semper paratus op 15-03-2017 22:30

Het is goed dat Rutten gewonnen heeft want volgens de profetieën van David Wagner zal God,  Ook regering/parlement en het koningshuis "bezoeken" en alles op zijn plaats zetten, opschudden..dat is niet aan Wilders, God gaat dat bewerken.

Rutte heeft een verleden, een geschied-enis als (mis)leider, Wilders niet.     Rutte gaat de weg van zijn voorgangers die ook misleiden.  Niet alleen Rutte moet van zijn zetel maar hele partijen zullen ophouden te bestaan omdat Nederland als eerste zich zal be-keren.

De genoemde 6 maanden in die profetie in 2012 impliceert de strijd om Nederland en zijn heiliging en de directe uittreding, losmaking van de dochter van Babel de EU, waartoe de Bijbel oproept en dat kan niet zonder de bijzondere bescherming van God en hemelse hof, want ook die strijden mee, Engelen en hemelingen.

Het kan geen kwaad die profetie(en) meerdere malen te horen, wij moeten dus uitzien naar die laatste 6 maanden, misschien vanaf september als Openb.12 "aan de hemel staat".

Tom Hendrix/Seneca op 16-03-2017 16:43

@Piet1: 14.32. uur. Hallelujah! Laat Gods Koninkrijk maar spoedig komen, beste Pieter1. Maranatha Here Jezus!

Michaël ;-{> op 16-03-2017 18:10

@ Piet 1 op 16-03-2017 14:32

David Wagner zou zo maar eens gelijk kunnen hebben. Heeft u een link naar de profetieën over Nederland?

Met vriendelijke groet, Michaël

anora op 17-03-2017 08:40

Ik zeg het nog maar een keer voor mensen die teleurgesteld zijn over de uitslag mbt de PVV (en denken dat er fraude in het spel is): Geert Wilders was drukker met optredens in het buitenland, toen er hier campagne gevoerd moest worden. Hij heeft het in veel zaken af laten weten, en had groter kunnen zijn. Om dat over het hoofd te zien, dat de man vooral elders (buiten NL) geweest is, en dan te roepen dat er gefraudeerd werd, omdat de uitslag zo tegen valt.......Dan zie je toch wel iets over het hoofd! Hij heeft zelf kiezers verspeeld!

Ik heb diverse mensen horen zeggen dat ze om deze reden hun stem gingen veranderen, geen PVV, want ze voelden zich bedrogen.

Zelf dacht ik: Tja, dat is ook geen manier, onfatsoenlijk tegenover zijn kiezers! Hij gaat dus niet voor zijn kiezers door het vuur. En ik trok voor mijzelf de conclusie: volgens mij wil die kerel helemaal niet groot (groter) worden met zijn partij. Want waarom ga je dan zo met je 'campagne' om.

En als ik eerlijk ben he. Ik hou niet van de VVD, zeker niet (heb er ook niet op gestemd), maar met dat conflict met Turkije dacht ik, goh, Rutte is toch de enige die ik het toevertrouw om hiermee te dealen. Ik zie daar al een geert wilders zich mee moeien, een pechtold, asscher, klaver, buma. 

Wat betreft de SGP: die heeft absoluut mijn stem niet gekregen. Lafaards. Geloofverloochenaars. Net zulke politieke dieren (lees: onbetrouwbaar en opportunistisch) als de rest. 

Oma op 17-03-2017 14:45

Hoezo teleurgesteld? Rutten en co zijn degenen die fors verloren hebben in zetels en Wilders heeft zetels bijgewonnen, wie is dan eigenlijk de verliezer?

Het is trouwens dictatoriaal om een coalitie te pogen vormen en de 2de grootste partij van het land uitsluiten (dat heet een cordon zoals ook BE kent!) - minachting voor de kiezers van die partij en het volk, ONdemocratisch!

Dus gaat het erom voor sommige, -- kiezers Hoe een politicus campagne voert en niet wat de inhoud is van zijn campagne? Laat mij dan zeggen dat zulke kiezers domoren zijn, die zouden zich best onthouden bij verkiezingen (jullie hebben toch geen stemplicht?)...

En waag het niet om het uitblijven van de verhoopte uitslag/voorgespiegelde polls in de schoenen te schuiven van Wilders omdat hij geen campagne gevoerd heeft zoals sommigen zouden wensen....die oorzaak ligt enkel en alleen bij de nl kiezers, die nog steeds in de val trappen van rutten met zijn turkse rel, al dan niet georkestreerd voor de verkiezing! Een kans gemist om de Nederlandse cultuur en levenswijze te behoeden voor verdere islamisering, dát is the bottom line van wat de Nederlanders nu gekozen hebben.

Maar geen nood: de tijd zal het uitwijzen: NL was een testcase en de bevolking heeft jammerlijk gefaald. Nu heeft rutten en zijn bende carte blanche gekregen om hun discriminerende wanbeleid verder te zetten, de autochtone Nederlanders verder uit te persen en te verarmen ten voordele van de mosliminvasie die op termijn via politieke trojanen (waarvan al 3 zetels hebben) hun religieuze regeltjes/sharia mondjesmaat zullen invoeren door het burgerlijk bestuur te beïnvloeden.

De ondermijning van wetten zoals de scheiding tussen kerk en staat is reeds ingezet en daarmee de ondergang van de democratie. Nu is het enkel nog wachten op het startsein van de waanzinnige gek in turkije om via zijn pionnen in NL een oorlog te ontketenen tegen de NL bevolking waarbij de landverraders rutten en co als eerste doelwit hun kop zullen verliezen door slapende terroristencellen die zich tussen de bevolking ingegraven hebben.

We mogen hopen dat de Fransen en de Duitsers wat meer gezond verstand tonen bij hun verkiezingen dan de 'tolerante-totterdood-geitenwollensokken' Nederlanders die net hun cultuur en land verloochend hebben en al plat op de buik liggen voor eurabia.

anora op 17-03-2017 16:35

Oma

U blijft uitblinken in onbevooroordeeldheid, complimenten.

"Achterlijke kiezers, domoren, tolerante-totterdood-geitenwollensokken" 

Wie het waagt om het uitblijven van een verkiezingsuitslag in de schoenen te schuiven van Wilder omdat hij geen campagne gevoerd heeft? 

Dat was ik.

Maar ah wacht even, dáárom voeren politici campagne, om geen kiezers te winnen. Nu snap ik het. Daarom doen ze het ook allemaal. 

Mijn complimenten ook dat u constant geen etiketten op mensen plakt, en dat uw teksten er niet bol van staan. En dat de tolerantie er telkens zo van afstraalt!

Toedeloe!

Oma op 17-03-2017 22:33

Yup, als je niks te vertellen hebt over de inhoud, dan gaan we maar wat uit onze nek kletsen, naast de kwestie, typisch..begrijpend lezen is duidelijk ook te hoog gegrepen.

Die menen dan ook dat de manier waarop een campagne volgens hen gevoerd moet worden de enige criteria is om volksvertegenwoordigers te kiezen die het beleid van het land moeten voeren? Jawadde...domoren was nog een understatement..

Gelukkig hebben meer kiezers iets meer gezond verstand en bekijken de programma's van kandidaten waarop ze hun keuze afstemmen anders zaten bassie en adriaan in de regering, die voeren ook enkel shows op voor entertainment maar die bestelen tenminste hun publiek niet want je krijgt iets in de plaats voor je ticket. Van de dieven rutten en co krijgen jullie niks in ruil behalve een horde fortuinzoekers/bezetters  waarvoor jullie dan nog legaal bestolen en verarmd worden. Nl heeft gekozen en toegestemd om verder  bestolen te worden.

En dan nog steeds aan zelfkastijding doen, tegen politici die opkomen voor eigen bevolking - jij verdient alvast voor wat je gekozen hebt, dus later niet komen jammeren.

"Maar ah wacht even, dáárom voeren politici campagne, om géén kiezers te winnen. Nu snap ik het.."

Dit behoeft zelfs geen repliek, het spreekt boekdelen: puberaal geleuter in een poging tot cynisme wellicht? Finaal gebuisd wegens missen van the point. 

Anora op 17-03-2017 23:16

Fijn voor je dat jij zo'n geweldig goed verstand hebt oma! Je hyperintelligentie valt echt op. 👍. Je opmerkingen getuigen ervan zoals wat je eerder zei: getuigenissen zijn bewezen feiten. Opmerkelijk!😁😁

Goed weekend ! 👍

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl