HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Teken petitie aan president Trump om EU tot illegale autoriteit te verklaren

‘Make The West Great Again’ (4) – Eén van de argumenten is een EU-document uit 2008/2009, waarin letterlijk staat dat Brussel opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Afrika naar Europa wil halen, om onze eigen cultuur compleet uit te wissen

 

Jean-Claude Juncker en Donald Tusk, twee gezichten die zonder enige democratische legitimiteit onverminderd hard werken aan een totalitaire Europese Superstaat, feitelijk de oprichting van ‘het Vierde Rijk’.

Via change.org / act4justice.org is een internationale petitie geopend waarin de Amerikaanse president Donald Trump wordt gevraagd om op grond van bijgeleverde bewijzen:  http://joostniemoller.nl/2017/01/intern-document-eu-gaat-60-miljoen-immigranten-hierheen-verschepen/#   de Europese Unie tot een ondemocratische, ongekozen, corrupte en daarmee illegale organisatie te bestempelen. Dat zal Trump vermoedelijk niet moeilijk vallen, aangezien de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, hem gisteren op even schaamteloze als krankzinnige wijze ‘het grootste gevaar voor Europa in 60 jaar tijd’ noemde (5), en hem op één lijn plaatste met China en ISIS. Tijd dus voor alle democratie- en vrijheidslievende Europese volken om met het tekenen van deze petitie mee te helpen aan de bevrijding van onze landen van het totalitaire regime in Brussel, dat ons via een serie stille staatsgrepen van onze soevereiniteit en toekomst heeft beroofd.

 

‘Als president Trump het EU instituut illegaal verklaart en de bevoegdheid om te onderhandelen namens de Europese bevolking niet erkent, zal het EU instituut per direct opgeheven kunnen worden, en de democratie en soevereiniteit worden teruggegeven aan de Europese bevolking en haar landen. Zonder samenwerking met de USA zal het bestaansrecht van het EU instituut overbodig zijn,’ aldus de vertaalde tekst op act4justice.

Intern EU-document spreekt van 60 miljoen migranten

Zodra Trump tot het niet erkennen van de EU overgaat, zullen landen zoals Rusland en mogelijk ook China volgen. In een serie van 8 argumenten wijst de petitie onder andere op een schokkend intern EU-document uit 2008 / 2009, waarin letterlijk staat te lezen dat Brussel tot 2050 zonder toestemming van de bevolking opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika naar onze landen wil halen, en dit als een voldongen en onomkeerbaar feit aan de autochtone Europeanen zal presenteren. Daarmee zullen onze bestaande cultuur, normen en waarden, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht compleet worden uitgewist. (3)

We kunnen de EU dus zonder overdrijving een illegale bezettingsmacht noemen, die met massale moslimimmigratie en islamisering de oorlog heeft verklaard aan het Nederlandse volk, het Duitse volk, het Belgische Volk, het Franse volk, et cetera.

EU koopt met giga salarissen steun van nationale officials en (oud) politici

Een andere punt in de petitie zijn de honderden miljarden euro’s belastinggeld die de EU van de bevolking claimt, en dat mede gebruikt om zijn enorme leger ambtenaren en officials, van hoog tot laag, gigantische salarissen, bonussen, pensioenen en voordelen te geven, en dat vrijwel zonder belasting te hoeven te betalen.

Op deze manier koopt de EU feitelijk de steun van de uit alle lidstaten afkomstige officials en (oud) nationale politici voor de reeds vergevorderde transformatie naar een volledig vanuit Brussel geregeerde Europese Superstaat, waarin onze nationale parlementen er enkel nog voor de democratische schijn zullen zijn, maar van al hun werkelijke macht en invloed zullen zijn beroofd.

Brussel maakt einde aan vrijheid van meningsuiting

Uit de opkomst van vrijheidspartijen in heel Europa blijkt dat steeds meer mensen wakker worden voor deze zeer gevaarlijke ontwikkelingen. In Brussel is men dat zich bewust, en is men bezig om de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid door middel van intimidatie, uitsluiting en bestraffing op te heffen, en enkel nog propaganda media toe te staan die uitsluitend positief berichten over de EU en het EU-beleid, zoals de genoemde massa immigratie, islamisering en transformatie naar een soort ‘Verenigde Staten van Europa’ (ook al zal die term vermoedelijk nooit officieel worden gebruikt).

Nationaal-socialisme dreigt alsnog de oorlog te winnen

We kunnen concluderen dat dezelfde megalomane waanzin die Hitler Duitsland ertoe bracht om heel Europa en Rusland te willen veroveren, is teruggekeerd – weliswaar in een andere vorm, maar niet minder bedreigend voor onze landen en onze toekomst. De vergelijking is beslist niet overdreven als bedacht wordt dat uitgebreid is gedocumenteerd dat de Europese Unie rechtstreeks uit de kokers van de hoogste Nazi’s zelf stamt.

En ons werd op school nog wel geleerd dat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. Ja, militair, maar in politiek en straks ook maatschappelijk opzicht lijkt het alsof het (supra-)nationaal socialisme via de EU alsnog als overwinnaar uit de strijd zal komen. Gelukkig hebben de Nederlanders, Fransen, Duitsers en mogelijk ook Italianen nog dit jaar een laatste kans om onze vrijheid terug te claimen. Gebeurt dat niet, dan zal dat in de toekomst mogelijk niet meer zonder strijd en actief verzet kunnen worden bewerkstelligd.

Laten we hopen dat het zover nooit hoeft te komen. Om met Donald Trumps bekende, ietwat aangepaste slogan te eindigen: ‘Make The West Great Again!’ – te beginnen met het compleet ontmantelen van de huidige anti-democratische EU instituten, en weer terug te keren naar een succesvol vrijwillig samenwerkingsverband tussen onafhankelijke, soevereine Europese staten. (4)


Xander

(1) Act4Justice
(2) Change.org
(3) Joost Niemöller (De Nieuwe Realist)
(4) Nationale Bond voor Overheidszaken
(5) Dagelijkse Standaard

 

Zie ook o.a.:

31-01: “EU heeft zwarte lijst van iedereen die niet tegen Rusland is’ (/ Deens parlementslid: “EU-taakgroep schendt grondwettelijke rechten op vrijheid van meningsuiting, en is bewijs van ondemocratisch en totalitair gedrag’ – ‘Europese elite haat het christendom en vernietigt met ongecontroleerde massa immigratie onze cultuur’)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
Antoon korten op 02-02-2017 07:20

weg met de Euro en europa

Loritta op 02-02-2017 09:16

I am against corruption and dictatorship EU

christen777 op 02-02-2017 09:22

waarom gaan de christenen de joodse synagoges beschermen? laat de sgp en de cu dat maar eens doen. het bericht dat de moskeeën bewaakt worden door de christenen heb ik ook op msn gelezen even afwachten of het waar is.

Hubert Luns op 02-02-2017 09:54

Zoals ik reeds enkele jaren geleden publiceerde in “Groen is de Nieuwe Kleur Zwart” (google met bijvermelding Luns) aanvaardde het Europese Parlement in april 2009 het Busuttil-rapport voor een gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid met 485 stemmen voor, 110 tegen en 19 onthoudingen. Hierin wordt gepleit voor een nieuwe massale immigratiegolf van niet minder dan 60 miljoen extra vreemdelingen tegen het jaar 2050. In 2008 waren er 52 miljoen Moslims in Europa, die zullen aangroeien tot 100 miljoen in 2030 en 180 miljoen in 2050 indien, zoals gepland, de extra immigratie plaatsvindt. De enorme maatschappelijke problemen die deze immigratie met zich meebrengt, is voor een meerderheid in het Europees Parlement geen discussie waard. Het rapport stelt overigens dat de immigratie niet beperkt mag blijven tot opgeleide werknemers en dat de integratie ‘van twee kanten’ moet komen: de Europeanen moeten zich aanpassen aan de immigranten.

Hubert Luns op 02-02-2017 10:01

Ambtenaren van de overkoepelende Europese organisaties verdienen een belastingvrij salaris, een salaris dat bruto niet is aangepast aan dit voorrecht. Naast de vorstelijke salarissen krijgen ze ook vorstelijke onkostenvergoedingen en mogen in kantines eten met een kwaliteit waar het bedrijfsleven niet aan kan tippen. Dat de gewone man elke maand weer aan zit te hikken tegen allerlei dure steeds terugkerende rekeningen en er slapeloze nachten aan overhoudt is de ver van hun bed show en kan ze geen moer schelen.

Yerik op 02-02-2017 11:11

Zie :

http://www.rijnmond.nl/nieuws/151289/Rotterdammers-waken-tijdens-gebed-over-Essalammoskee

Christelijke organisaties in Rotterdam willen vrijdag waken bij de Essalammoskee op Zuid. Aanleiding is een terroristische aanslag eerder deze week op een moskee in het Canadese Quebec.

...

Het is een idee van onder meer de Rotterdamse ChristenUnie-SGP, Samen010 en Het Convenant der Kerken en Synagogen van Rotterdam.

In 2 Kron. 19:2 is geschreven:

"... Zoudt gij den goddeloze helpen en die den Heere haten liefhebben? ..."

Lees ook Ps. 139:19-22 en dan met name óók de verzen 23 en 24 !

Zie ook

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27542529/__Christenen_bewaken_moskee__.html

grrrr001 op 02-02-2017 11:15

Ondertussen blijft  het door de bevolking afgevoerd schandalig TTIP, Ceta,  TISA akkoord via allerlei achterdeurtje s(geniepigaards) opdringen,  het is niet genoeg dat we overspoeld worden met migranten met niet de beste bedoelingenn nu gaat men een handelsakkoord met de drugsmaffia in Mexico opdringen.

@RuttenGwendolyn 01/02/2017Gwendolyn Rutten heeft geretweet Cecilia MalmströmSlim! Als Trump een deur sluit, doet een liberale commissaris ze open. #vrijhandel

Top I.Q op 02-02-2017 13:26

Nogmaals ik herhaal voor het zesde jaar op deze site. Ik zag een rode pijl en een blauwe pijl richting Europa. Rood de kleur van Rusland en blauw van de VS...het zal niet lang meer duren en mijn visioen word waarheid......

Chrissy op 02-02-2017 14:26

Al bij het begin van de massa toestroom van vluchtelingen, me afgevraagd wat er werkelijk achter zat. Hoe kan het zijn dat zoveel mensen op weg gaan, uitgezonderd diegene die vluchten door werkelijke dreiging van leven door oorlog. Wie heeft die mensen uit Afrika opgetrommeld. Ja in deze tijd van multi media is dat makkelijk maar je vertrek toch niet zomaar duizenden kilometers van huis en stap dan in een wankel bootje. Hier moest naar mijn mening meer achter zitten en dan lees je nu hier over het document uit 2008/2009. hier wordt je toch helemaal loco van, wie moet je nu nog vertrouwen? Onze media niet die zijn anti Trump. Gisteren in de DWDD werd Matthijs van Nieuwkerk door Asscher aangevallen omdat hij het betreffende boek en stelling, nogal een paardemiddel vond om Trump zo te defenieeren. Zie: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/369575. Ja we gaan stemmen over een aantal weken en het wordt nu handmatig geteld anders gaat Rusland met de kiesuitslag rommelen. Mensen!!! Hou eens even op. Hopen maar dat de verkiezingsopkomst dit jaar fenominaal groot zal zijn en dat het land weer echt geregeerd gaat worden en we niet aan de leiband van de EU blijven lopen.

Tom Hendrix/Seneca op 02-02-2017 15:49

@Chrissy: 14.26. uur. En dat alles hebben wij te danken, aan de hypocrieten van de volgende partijen, Chrissy: VVD,CDA,PvdA en D66. Ik voor mij vertrouw de politiek niet meer, ik stel mijn hoop op Christus de Messias. Amen.

Tom Hendrix/Seneca op 02-02-2017 15:53

@Bundy: ik zag dat U de site van Niburu noemde. Daar staat inderdaad ook het Coudenhoven-Kalergiplan, uitgelegd. Dus mijn post was overbodig.

@allangwakker: dank voor de uitleg van de ZIP code.

Henk op 02-02-2017 16:02

Weg met Europa, weg met onszelf.

Andy op 02-02-2017 16:46

weg met de EU hoe sneller hoe liever!

Alexander Witte (Lex) op 02-02-2017 17:07

De EU ontneemt ons onze eigen identiteit en maakt ons land tot zoete inval voor gajes dat hier niet welkom is. Daar bij kost 't miljarden die ten goede zouden moeten komen aan eigen bevolking, met name ouderen en minder bedeelden.

Jw deunk op 02-02-2017 18:41

Europa is een farce !! Wat ten koste gaat van ons woon en leefgenot  en ons bakken vol geld kost en gekost heeft !

daarnaast is het ons ongevraagd door de strot geduwd ! 

Eruit zo snel mogelijk   dan hebben onze kinderen en kleinkinderen  hopelijk ook nog een fatsoenlijk leven .

Tom Hendrix/Seneca op 02-02-2017 18:45

@Yerik: 11.11. uur.  Helemaal met U eens, Yerik. De islam slacht Christenen en andersdenkenden massaal af, en dan gaan deze zich Christelijke partijen, de moskee bewaken. Het wordt met de dag gekker.

allangwakker op 03-02-2017 02:13

Ik vertelde het gisteren nog : En ja hoor,  vanmiddag was het weer raak weer een half hoofdstuk in een `gedroomd ` tweede boek !  Had een oud  familielid aan de telefoon  ( 84 jaar en  `geestelijk ` nog goed bij noemen ze dat dan,  daarmee bedoelen ze dan natuurlijk  `geen dementie ` )  N i e t s  ten  nadele van die leeftijdsgroep Behalve  dan,  dat deze groep nog  n e t  de computer nooit aangeraakt heeft, en nooit  e i g e n  onderzoek doet/  kan doen... dit houdt dus in feitelijk,  dat dit een groep is die w e l  gaat stemmen dadelijk.  maar n i e t  weten wat er aan de hand is op de achtergrond.  Al hun n i e u w s  is gebaseerd op :  

de wel edele mevrouw Eva Jinek/hartstikke Gek, en haar eveneens  edelachtbare  collega  vd  Wereld Flipt Door,  guttegut guttegut,  na dat telefoongesprek ( van  1 uur en 55 min. ) wat hoofdzakelijk negatief ging over Trump  en de complete rest van de politiek.....ik was kapot en had geen energie meer,  je kan het zulke mensen gewoon   n i e t  uitleggen,  onmogelijk ! 

Die zitten op de bank en kijken alleen maar de lieg-en-kots-programma`s  en laten zich compleet hersenspoelen.  Ik wilde al eerder ophangen, maar je weet hoe dat gaat, je hebt geleerd  `beleefd ` te blijven en het is een oud familielid  pffff  doodmoe,  en me hele dagschema naar de filisteinen.  Dus waarschijnlijk is  allangwakker vannacht niet zo lang wakker  denk ik, ik zal wel zien

Ceesje op 03-02-2017 12:46

Staan ""onze "" leider  Rutte  en Verhofstadt ook op de loonlijst van Soros 

https://trueamericans.me/report-john-mccain-paul-ryan-funded-by-george-soros

Joke op 04-02-2017 10:54

Weg met dat monster de EU genaamd.

clercqi op 04-02-2017 17:21

voorstander trump

i believe in Trump

great

sign petition EU is illegal

Bird op 05-02-2017 00:52

Ik zou President D Trump willen adviseren om een hele grote gevangenis te bouwen en een ieder van de vorige administratie die recht heeft op gevangenis straf die ook ruim te geven.

President D Trump is voor mij giga genieten,van het moment dat hij hillary aan de kant heeft gezet,heerlijk,ze had het niet breed tijdens de inauguratie van President D Trump,ze moest toch een traantje weg pinken.

Bill zou ook nooit veranderen die had het te druk om naar de dames van President D Trump te kijken.

Ik hoop dat D.Trump President van de USA veel succes heeft in de toekomst.

Bird.

Oma op 11-02-2017 13:08

Kan iemand deze petitie op facebook posten?

h jager op 11-02-2017 23:57

Blij dat Trump gewonnen heeft in plaats van Hillary

andy op 27-09-2017 16:33

weg met de EU zo snel mogelijk hoe sneller deze illigaal verklaard is hoe beter

Johny Theunissen op 27-09-2017 19:29

Weg met de EU !

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl