Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Wordt Mark Ruttes jarenlange geloofwaardigheidsprobleem hem nu fataal?

PVV leider Geert Wilders verkettert Rutte om ‘maffiapartij van bedrog en intimidatie’ en ‘levensgevaarlijke open grenzen’

 

De vlotte babbel, jarenlang zijn handelsmerk, lijkt te zijn uitgewerkt.

Het aftreden van minister van der Steur, de derde VVD bewindsman die valt over de beruchte Teevendeal, is een van de inmiddels vele symptomen van een almaar groter wordend geloofwaardigheidsprobleem dat de liberalen, en hun premier in het bijzonder, de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Volgens EenVandaag gelooft 68% van de bevolking niet dat Mark Rutte niet wist dat de Tweede Kamer onjuist was geïnformeerd over de miljoenen waarmee drugsbaas Cees H. werd afgekocht. Opgeteld bij zijn vele loze toezeggingen en niet nagekomen beloften kan de conclusie worden getrokken dat hèt handelsmerk van de premier, de vlotte babbel smoes, in de oren van de gewone Nederlander is uitgewerkt.

 

‘Een premier die Nederland eeuwig zal herinneren van zijn leugens over duizend euro voor iedere Nederlander, geen geld meer voor de Grieken en handen af van de hypotheekrenteaftrek,’ verwees PVV-leider Geert Wilders in de Tweede Kamer nog eens naar de meest in het oog springende zaken waardoor Rutte het vertrouwen van het volk door zijn eigen toedoen heeft ondermijnd. Daarbij noemde hij nog niet eens het Oekraïne referendum, dat de premier met een nietszeggende bijlage feitelijk aan zijn laars lapte.

‘Die kan barsten,’ was dan ook de reactie van een man op straat op de paginagrote advertentie die Mark Rutte afgelopen maandag in Nederlandse kranten liet zetten. ‘Ik zit nog steeds op m’n 1000 euro te wachten, de zorg (eigen risico) is omhoog gegaan – het is een vuile gore oplichter.’ Op de vraag of mensen Rutte nog geloofden, waren de antwoorden veelzeggend: ‘Nee, die tijd is voorbij,’ ‘hij lult uit zijn nek’, en ‘wat een verschrikkelijke man.’ (2)

‘Maffiapartij van bedrog en intimidatie’

Omdat velen, ook in politiek Den Haag, vonden dat Rutte met zijn stelling dat mensen in ons land ‘normaal moeten doen of weg moeten gaan’ op de PVV probeerde te lijken, reageerde Rutte in een ingezonden brief aan de Volkskrant dat het hem niet om huidskleur, afkomst of religie ging, maar om het gedrag van alle mensen in het algemeen. (3) Uit deze verdedigende zet bleek nogmaals hoe zwak Ruttes positie is geworden.

Wilders vergeleek de precaire toestanden in de VVD daarom met ‘deel 3 van The Godfather... De VVD is geen partij van ‘law & order’, maar een maffiapartij van bedrog en intimidatie. En het gezag van godfather Rutte wordt er met de dag slechter op. Nederland gelooft deze premier niet meer.’ (1)

Wilders verkettert Rutte om ‘levensgevaarlijke open grenzen’

Eerder deze week haalden we zijn videoboodschap aan Rutte aan, waarin de PVV leider Rutte opriep om te ‘stoppen met het bedriegen van Nederland en uw eigen volk.’

‘Het verlies van onze vrijheid, onze veiligheid en onze cultuur heeft ú veroorzaakt. Ú ging regeren met de PvdA, ú voerde een levensgevaarlijke open grenzen politiek. Ú laat zelfs terroristen ongehinderd Nederland in en uit reizen. En ú geeft de islam vrij spel. Waarom heeft u het daar niet over?’

‘Vier jaar lang Mark Rutte betekent vier lang, iedere dag opnieuw, een stukje minder Nederland. Waarom heeft ú het niet over de islamisering? Waarom heeft u het niet over de terreur? Waarom horen wij u niet over de miljarden die u ieder jaar opnieuw uitgeeft aan Afrika, Brussel en al die gelukszoekers, in plaats van aan onze eigen mensen?”

‘Wij gaan Nederland terug veroveren op de elite, op de islam, en op u’

‘Waarom heeft ú het niet over die honderdduizenden asielzoekers en immigranten die u zelf ons land heeft binnengelaten? Dát is de grootste bedreiging voor ons land. Dát had u, als premier, nooit mogen laten gebeuren.... En als we zo doorgaan zoals u nu doet, dan bestaat Nederland straks niet meer. Dan is er nog maar één norm in dit land: de islam, en dan zijn we ons mooie land kwijt.’

‘Maar wij zullen dat niet laten gebeuren, want dit is het land van al die miljoenen Nederlanders die u in de steek heeft gelaten. De miljoenen mensen die u heeft bedrogen en hun eigen land heeft afgepakt. Maar samen met hen gaan we Nederland terug veroveren. Op de elite, op de islam, en op u, meneer Rutte. Het wordt tijd dat u vertrekt. En 15 maart wordt Nederland weer van ons.’ (4)

Rutte sloot onlangs op voorhand een coalitie met de PVV uit. Gokt hij er wellicht op dat hij net als in 2012 een comeback kan maken van de al maandenlange slechte peilingen voor zowel zijn eigen partij als coalitiegenoot PvdA, die een nog dramatischere afstraffing dreigt te ondergaan?

Xander

(1) PVV
(2) Telegraaf
(3) NOS
(4) YouTube (PVVpers)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
ieznogoedh op 27-01-2017 15:17

Hoewel een onbenul, is de lachende landverrader nou ook weer niet helemaal gek.

Het is niet voor niets dat hij zijn uiterste best heeft gedaan om Brussel zoveel mogelijk (zeg eigenlijk maar gerust Altijd) ter wille te zijn.Nederland moet dus niet verbaasd staan te kijken als hij met een of andere smoes (het vertellen van uitvluchten is hem immers op het lijf geschreven) zijn bankrekening niet alleen redt maar zelfs nog meer gaat spekken en dus vertrekt naar datzelfde Brussel, om vandaar uit het Nederlandse Volk nog meer en nog grotere oren aan te naaien. 

rescue op 27-01-2017 15:25

Als het Nederlandse volk bij de komende verkiezingen weer zo'n lakse houding van pappen en nathouden vertoond, en weer liberaal/sociaal stemt, verdient dit volk niets anders dan de snel naderende ondergang.     85 miljard aan papiergeld per maand bijdrukken om die onzin te betalen zal dit lot alleen maar versnellen.

Mijn mening op 27-01-2017 15:28

Het is nu voor een vorst niet noodzakelijk dat hij al de door ons aangeduide eigenschappen bezit, maar wel dat hij ze schijnt te bezitten. Ik verstout mij zelfs te beweren dat zulke eigenschappen nadelig zijn indien de vorst ze werkelijk bezit en altijd in de praktijk brengt. Het is dan ook veel nuttiger indien de vorst die eigenschappen schijnt te bezitten. Het is veel beter medelijdend, trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig te schijnen dan het werkelijk te zijn. Men moet geest en gemoed zo ontwikkelen dat onder het mom der genoemde eigenschappen desgewenst het tegendeel ervan in praktijk kan worden gebracht. Duidelijk moet het zijn dat een vorst niet alles wat de mensen goed en deugdzaam noemen in acht kan nemen. Om de staat in stand te houden is hij immers vaak gedwongen tegen barmhartigheid, menselijkheid en godsvrucht te handelen. Daarom moet hij een geest hebben die zich wenden kan naar de winden der fortuin en de wisselvalligheid der dingen. Hij moet het goede doen wanneer hem dit mogelijk is, maar indien de noodzaak hem daartoe dwingt, niet aarzelen tot het kwade zijn toevlucht te nemen. De vorst dus moet er ten zeerste op bedacht zijn dat aan zijn mond geen woord dat niet vervuld is van de vijf genoemde deugden, ontsnapt. Als men hem ziet en hoort, moet hij dan ook een en al minzaamheid, trouw, eerlijkheid, menslievendheid en godsvrucht schijnen. Vooral de schijn van godsdienstigheid is in dit verband buitengewoon noodzakelijk. De mensen oordelen in het algemeen meer met de ogen dan met een van de andere zintuigen. Ieder ziet wat gij schijnt te zijn, maar weinigen bemerken hoe gij in werkelijkheid zijt. Deze weinigen nu wagen niet zich te verzetten tegen de mening van de velen die steunen op de macht van de staat en op hun beurt door hem gesteund worden.

Ook breke hij zich niet het hoofd over die ondeugden, zonder welke een staat nu eenmaal niet in stand kan worden gehouden. Daarbij is dan nog in het oog te houden dat er daden zijn die goed en moedig lijken, maar toch de ondergang van de vorst ten gevolge hebben, terwijl andere handelingen die misdadig schijnen, zijn veiligheid en geluk verzekeren. De vorst Nicolò Machiavelli 1532

Levi op 27-01-2017 15:36

Buh Bye Mark!!

jw op 27-01-2017 15:41

nadenken kunnen ze niet in Den Haag daar zijn ze gewoon te dom voor,ze denken alleen aan eigen gewin het volk kan brasten.

willy op 27-01-2017 15:42

Het open grenzenbeleid is dodelijk over Europa dat nog verder zal worden uitgezogen door de islam.Rutte had in zijn toespraak een punt :wie hier niet graag is rot maar op ,goed gezegd maar in de praktijk vaak een dode letter. Nederland staat voor belangrijke verkiezingen gaat Wilders het halen?Ik vrees ervoor? Zie maar naar Trump en het protest dat veel gelijkenissen vertoond met wat we lezen in het boek Openbaring met als zelfde lied " en ze bekeerde zich niet van hun wegen" ik vrees geen al te goede toekomst te polralisatie neemt toe links en rechts staan lijnrecht tegenover elkaar zoals in de VS . Shalom

tante Betje op 27-01-2017 15:55

Hoogmoed komt voor de val....en wat men zaait zal men oogsten.

Wat een gladjakker deze man.... erg onbetrouwbaar...zoveel beloofd en zo veel niet na gekomen...

Nederland let op uw zaakjes...

Victor op 27-01-2017 16:00

'Drain the swamp' ofwel leg het politieke moeras droog in Den Haag. 

positivo op 27-01-2017 16:06

Er zit momenteel maar een ding op, stem PVV, aan de linkse pers ,NPO, NOS hebben we tegenwoordig ook niets meer, die huilen om het hardst dat Trump zo verschrikkelijk is, le Pen fout is, Wilders is fout.

Alleen de islam is goed en palestijnen zijn zielig.

Doodziek word ik er van.

Gelukkig worden de Nederlanders langzaam een beetje wakker, maar het gaat niet snel genoeg.

cefas op 27-01-2017 16:11

De rekening/afstraffing van links/liberaal zal op 15 maart blijken.

Eelke Piers op 27-01-2017 16:23

........normaal moeten doen of weg moeten gaan.........

Wie de schoen past trekke hem aan

Dus Hr. Rutte, volg uw eigenadvies: "vertrek, tensnelste!"

Rutte sloot en coalitie met de PVV uit. Dat kan hij gemakkelijk zeggen omdat hij na de verkiezingen niet meer meedoet

Een ander geluid op 27-01-2017 16:34

VVD weg ermee !

Gelukkig is Mark Rutte wel voorspelbaar. Als hij wat roept, weet je dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. Een soort van contra-indicator. 

Sinds 1959 is de VVD maar 15 jaar niet in een kabinet geweest. Dat is dus 42 jaar regeringsverantwoordelijkheid.................

Bekijk in het VVD partijprogramma wat men beloofd en wat ervan is uitgekomen en je slaat stijl achterover. 

Peter op 27-01-2017 16:36

Natuurlijk wist hij het ,ze denken gewoon in Den Haag dat ze de bevolking maar wat voor kunnen liegen ,het maakt ze geen bal uit ,als het uitkomt gaan ze voor de rest van d'r leven op wachtgeld ,ook vd Steur ,waar krijg je zoiets als je zelf het bijltje er bij neer gooit ,moeten wij eens flikken ,de belasting oplichten ,ze achtervolgen je tot de dag dat je aan een touw gaat hangen van narigheid . Hoeveel mensen hebben ze al op d'r geweten ?

Zaken doen met criminelen gaat ze goed af bij de VVD ,kijk naar de Oekraine ,daar hebben ze zoveel belangen bij ,dat mag niet afketsen voor ze ,en het is daar zo corrupt als de pest ,en iemand die zegt dat het niet zo is ,zou zich er eens in moeten verdiepen . 

Geert wordt afgebrand ,om zijn ideeen ,maar die zijn voor het land nog niet zo slecht . Hilversum jankt ,maar we moeten stoppen met die fopmedia ,houd de hand boven het hoofd van al die parasieten in Den Haag ,alleen maar omdat ze elkaar in leven houden .

Drossaard op 27-01-2017 16:36

Het ergste is dat de MP vindt dat ook ik moet oprutte,  ook al woont mijn voorgeslacht al vele honderden jaren in NL, alleen maar omdat ik zijn waarden en normen niet onderschrijf. Ik vind sodomie een gruwel en ik vind de man niet gelijk aan de vrouw en ik vind de islam een valse godsdienst die verboden zou moeten worden. Ik wil minder Marokkanen en ik wil gewoon in NL blijven wonen.

ohje op 27-01-2017 16:54

und leise sagt er scheisse

Ekster op 27-01-2017 17:00

Natuurlijk hebben wij allemaal onze buik vol van deze aal, maar helaas geldt dit nog altijd niet voor een groot deel van de kiezers, want de VVD dreigt weer eens de grootste partij te worden na de komende verkiezingen. Dat is een regelrecht doemscenario, want nog eens 4 jaar meer van hetzelfde (ofwel niets doen aan de problemen waar we mee worstelen), zal desastreus blijken voor Nederland. Het roer moet radicaal om, zoals in de VS, maar ik ben zeer bang dat "wij" er nog niet aan toe zijn..

Piri op 27-01-2017 17:00

Die peilingen zeggen me niets..( mij is niets gevraagd en vele met mij in Nederland, aan een selectief groepje wordt de mening gevraagd) waar ik bang voor ben, is dat er wederom met het tellen van de stemmen_ net als 4 jaar geleden_ gefraudeerd zal gaan worden.

Hoe of op wat voor manier dan ook, het kliekje de VVD, D66, groen links, PVDA en al die andere meelopers willen aan de macht blijven, nieuwkomers wordt niets gegunt..  ik hoop oprecht dat de PVV de allergrootste wordt..  ik ben geen fan van Wilders maar hij legt wel telkens de vinger op de pols..

Maar achter de schermen worden smerige spelletjes gespeeld.. in alle duistere zaken dat in de wereld speelt is het pluche clubje bij betrokken.  maar dan ook bij alle duistere zaakjes die momenteel spelen...  daarom moeten ze aan de macht blijven om hun duistere zaakjes nog verder te kunnen doordrukken.. ook die ouwe

van een  Soros zal hier een grote rol in spelen, naast de Biderberg en dat kliekje van de Rothshilds,  zij bepalen wat onze marionetten in de Den Haag moeten doen.

Wim op 27-01-2017 17:03

Vergeet ook die windmolens niet. Ooit zei Rutte smalend (maar o zo waar) "Die draaien alleen op subsidie". Om vervolgens ons land ermee vol te plempen, het milieu te verzieken, en *** te hebben aan de dode vogels en al helemaal aan de mensen die er dag in dag uit de overlast van ervaren. Die man moet weg (om het netjes te zeggen).

Bundy op 27-01-2017 17:10

Niet vreemd dat 68 % van de kiezers ( of meer want Staatsomroep ) Rutte niet gelooft inzake de Tevendeal .         De lezers hier weten dat tot nu toe iedere regering braaf de bevelen uit Brussel opvolgt , die zij op haar beurt ontvangt van de NWO gangsters uit New-York .

Eën maal in de vier jaar wordt er een toneelstukje voor het volk opgevoerd die men verkiezingen noemt .   Daardoor denkt het volk dat ze daadwerkelijk iets aan hun lot  of het bestuur van het land kunnen veranderen .     Overigens is "men "in Brussel al bezig met het verminderen van de macht van de plaatselijke parlementen .   Het einddoel is de afschaffing hiervan .

henk Boskamp op 27-01-2017 17:12

Ik heb het al eerder gezegd maar herhaal het zonder moeite; Er is weinig verschil tussen de Hells Angels en de VVD. 

Beide maken zich schuldig aan drugshandel, witwassen, gedwongen prostitutie, afpersing, omkoping en vriendjespolitiek, ect.

Het enigste verschil is dat de VVD zelf mazen in de wet kan maken en dus beter buiten schot blijft.

Willem op 27-01-2017 17:22

Beste mensen ga stemmen.   Stem op SGP of CU. Niet alles is goed, maar fatsoen moet je doen.

Bono op 27-01-2017 17:25

Aan Positivo:

Er zit momenteel maar een ding op, stem PVV, aan de linkse pers ,NPO, NOS hebben we tegenwoordig ook niets meer, die huilen om het hardst dat Trump zo verschrikkelijk is, le Pen fout is, Wilders is fout.

Waaorm zouden mensen op Wilders moeten stemmen? Die man heeft nog niks waargemaakt, enkel een grote bek in de oppositie. Maar kreeg hij een keer een kans, in het gedoogkabinet was hij nergens meer. Jammer genoeg hebben Wilders stemmen blijkbaar een kort geheugen. Iets van een goudvis en zo. Trump zakt toch steeds weer door een ondergrens heen? Die man zit er enkel maar voor zichzelf. Beetje ruzie maken met de media omdat zij feiten weergeven die Trump niet leuk vind. Le Pen schijnt beter te zijn dan haar vader, dat is alweer iets.

Alleen de islam is goed en palestijnen zijn zielig.

Doodziek word ik er van.

Stel je toch eens niet zo aan. Heb je ooit mensen horen beweren dat alle moslims goed zijn, of dat de islam uberhaupt goed is? Ook linkse mensen zeggen dit niet. Maar je moet niet alle mensen over een kam scheren. En je moet ook niet doen alsof de islam slecht is, omdat Allah niet zo een toffe peer is. Want dan kan je dit ook van christendom zeggen. Dat zeggen linkse mensen.

Gelukkig worden de Nederlanders langzaam een beetje wakker, maar het gaat niet snel genoeg.

Wakker? De meesten slapen inmiddels alweer. Vandaar dat Wilders het zo goed doet in de peiling. Van schreeuwen is nog nooit iemand beter geworden, besef dat wel. En Wilders praat al tien jaar over de islamisering van Nederland, terwijl het percentage moslims al tien jaar op 5.5% staat. De cijfers liegen niet, bepaalde politici helaas wel.

En verander jouw naam eens snel in negativo, want dat ben je. Met je "doodziek word ik ervan". De Wereld heeft er nog nooit zo goed voor gestaan als nu. Als jij in de ME geboren was, dan had je reden tot klagen.  Nu niet. Dat geld overigens voor deze hele negatieve site. Doodmoe word ik ervan. Negatief, negatief, negatief. Politici worden hier zelfs door leden landverraders genoemd. Totaal gebrek aan historisch besef, dat is duidelijk.

Bono : nieuw IP andere naam ? Mod.

Johan op 27-01-2017 17:33

Beste Mark,

Ik wil graag minder Marokkanen en Turken. Mag ik dan nog in mijn eigen land blijven, of moet ik dan vertrekken?

shomer op 27-01-2017 17:38

mark rutte mag weg van mij

densi op 27-01-2017 18:01

Rutte lijkt op Tara Singh Varma die leed aan Pseudologia phantastica. Een ex-politica, die op megalomane manier in een schijnwereld leefde en geen voeling had met de werkelijkheid om haar heen. Rutte is van hetzelfde laken een pak, een professionele ziekelijke leugenaar.

Reinaert de Vos op 27-01-2017 18:11

Moet je zien wat de VVD op de woningmarkt heeft veroorzaakt. De huren zijn zowat onbetaalbaar geworden door die Stef Blok van de bovengenoemde partij .verhuurdersheffing. Nu die andere landverrader door de mand is gevallen gaat Stefje Blok minister van veiligheid en justitie worden. Voor je het weet worden de bekeuringen dan ook inkomensafhankelijk en kan de belastingdienst daar ook alle gegevens omtrent het inkomen naartoe doorbrieven. Wat een amorele partij van gladjanussen is die VVD toch. Ik hoop dat ze bij de komende verkiezingen flink zetelverlies te verwerken krijgen of nog beter zelf "opruttten" Reken in ieder geval maar op flink duurdere bekeuringen Als dat piepebeest aan de macht komt.

 

Tom Hendrix/Seneca op 27-01-2017 18:12

@Mijn mening: 15.28. uur. Dat heeft U goed verwoord. Machiavelli, en zijn gedachtegoed, zijn nog springlevend, anno 2016. " Verdeel en heers", schijnt het motto te zijn, van vele machthebbers in onze wereld. En links, en of rechts, zijn in mijn optiek loze begrippen geworden. Maar achter de politici, staan duistere machten, waar we geen grip op hebben. En in feite, is Nederland als soeverein land opgehouden te bestaan, nadat de MP Rutte, in Brussel het ESM- Verdrag had getekend. Materieel gezien staat onze schatkist al gewoon bij de EU dictatuur in Brussel. Maar eerlijk is eerlijk, zou ik het beter doen in Den Haag? Ik waag het te betwijfelen. Als mens is men nu eenmaal niet perfect, en onderhevig aan fouten en zondig gedrag. Zoals de psalmist terecht zegt: " Stel op prinsen/mensen geen vertrouwen", maar vertrouw op de God van Abraham, Isaäc en Jacob. De politiek en de mensheid gaan het echt niet oplossen, slechts Christus; die "de weg, de waarheid, en het leven", is.

frits op 27-01-2017 18:13

Willen wij meer of minder Rutte.

Minder, minder, minder.

Goed dat regelen we op 15 Maart

Infidel4U op 27-01-2017 18:35

Hé Bono, dat je lekker nog een links protestliedje gaat zingen. Maar even serieus, lees het Van Coudenhove-Kalergi plan eens. En als je toch bezig bent, ook de Verklaring van Straatsburg uit 1976. Dan zie je wie er landverraders zijn en waar we staan in de uitvoering van deze plannen. En ja, we hebben het zo slecht nog niet in dit land. Maar dat willen we graag zo houden en als het even kan nog beter maken. En daarvoor kunnen we helaas niet bij de gevestigde politieke orde terecht. Dus heb jij een alternatief voor Wilders?

Pjotr op 27-01-2017 19:10

@Bono, sta volledig achter je mening. Het lijkt er alleen op dat als je kritiek hebt op de hier gevestigde orde dat je je bek moet houden. 

@Willem, wijze woorden. Misschien zou inderdaad de SGP of CU een goede optie zijn voor het stemgedrag in Nederland, de PVV is dat zeker niet. 

Een land dat zijn God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Kijk om je heen en verbaas je.

Ike op 27-01-2017 19:24

@Wim op 27-01-2017 17:03

Kan je mij een verzekering geven dat de vogels die gedood zijn door de windmolens geen zieke of domme vogels waren? Ik speel nu even de advocaat van de duivel, maar ik zag dat er vogels vliegen in vogeltrekken door radioactieve gebieden. Ik lees over vogels die de vogelgriep overbrengen op andere vogels. Griep waaraan andere vogels en wij dood kunnen gaan. Ik denk dat de windmolens dan ook een hoop mensen en dieren het leven redden. Maar je zou gelijk hebben als je er niet naast wil wonen. Daarom wil men deze krengen ook buitengaards of langs dijken plaatsen. De vraag is echter hoe men de dalen in de stroomvoorziening wil gaan opvangen. Met opslag in batterijen, waterstof, mierenzuur of een nieuwe polder? Of weer met kerncentrales of kolencentrales? Of golfslagcentrales en zonnepanelen? Of schaliegas of olie of LNG of gas uit het buitenland? Doe mij maar een overcapaciteit aan alternatieve energiebronnen, om niet afhankelijk te zijn van het buitenland en niet afhankelijk te worden van stralingsbronnen en smog veroorzakende klassieke kolen en olie. Thorium en kernfusie is voorlopig alleen maar theorie en leveren ook nog een radioactieve centrale op die overblijft. Buitenaardse energiebronnen en het naar de aarde brengen daarvan zijn voorlopig ook toekomstmuziek, hoe mogelijk het al zou zijn.

Als de molens dan als gehaktmolens worden gezien voor vermoeide, zieke en domme vogels, neem ik dat op de koop toe. Ik ben pas blij als men die vogels (die ook plastic in zich kunnen hebben) ook gelijk verbrand en opruimt in ovens waar de pcb's bij worden afgevangen. Misschien werk voor de vogelbescherming? Word er mee voorkomen dat ze in onze voedselketen komen. Waarschijnlijk krijgen we al genoeg microplastics naarbinnen via het water en ' natuurlijke', 'biologische' bronnen.

Wardje op 27-01-2017 19:39

LePen heeft een vorm van toenadering laten zien naar de maconnerie . Een of andere bespreking of bezoek , niet een speech à la Giscard of Hollande  als ik mij goed herinner . Veeg teken . Wie kan zeggen waar ik dat heb gelezen .

Wardje op 27-01-2017 19:42

Johan op 27-01-2017 17:33. Rot toch op man
Wardje op 27-01-2017 19:53

Bono. "De Wereld heeft er nog nooit zo goed voor gestaan als nu." 27-01-2017 17:25 

Oorlog en Vrede? Mm. Gezinnnen? Armoede en honger ? Werkgelegenheid en vruchtbaarheid van de aarde?  Kou en klimaatstoringen? Wat meet je allemaal en hoe ?

Verklaar je nader .

En hoe staat het met de M a a n ?

grrrr001 op 27-01-2017 20:11

Het jezuiten colege uit het vaticaan vertegenwoordigt uit yale,boston universiteit.50 van de 114 parlementsleden hebben banden met het vaticaan, allemaal democraten en agenda om het blanke ras als rassisten te bestempelen.

Als we nog een paar weken verder zijn ligt heel de infiltratie van het vaticaan in het Amerikaaans gouvernement ook op apengapen. Uh oh! Organization threatens President Trump if he conducts voter fraud investigation.Well well well. Look how many votes Clinton received 800,000 votes from illegals

Rood Wit Blauw op 27-01-2017 20:11

Mark Rutte bedoelde dat wie het gevoerde beleid (migranten etc.) niet zint vertrekt maar.

Agenda 21 op 27-01-2017 20:13

Alleen een massale stem op de PVV kan zorgen dat de "elite" wordt verwijderd. Of je nou PVV-aanhanger bent of niet.

Een stem op het Forum voor Democratie is beter, maar de vraag is of deze partij de kiesdrempel zal halen.

Vrijwel alle andere partijen zijn niet te vertrouwen.

grrrr001 op 27-01-2017 20:32

Daarom zijn die open grenzen natuurlijk broodnodig om tijdens verkiezingen het illigaal kiesvee rond te kunnen zeulen voor de crime populi in onze landen een overwinning te bezorgen.

Was Herman van Rompuy ook geen afgestudeerde uit jezuiten kringen als Van Coudenhove Kalergi nominee?

De Trump trein raast met volle snelheid door het Amerikaans landschap en er zijn er al een aantal in het vaticaans jezuiten kamp met het dun in de broek, krampachtig op zoek naar een alternatief om de trein te doen stoppen.

Cornell William Brooks, zou hemel en aarde bewegen om ons allen een oor aan te naaien

Rolf op 27-01-2017 20:48

@Bono op 27-01-2017 17:25

terwijl het percentage moslims al tien jaar op 5.5% staat. De cijfers liegen niet,

Cijfers kunnen ook niet liegen, maar de mensen die de cijfers bedenken en opschrijven wel. Clinton had toch ook de verkiezingen gewonnen volgend alle cijfers voor de verkiezingen? Blijkbaar had 99% van de opiniepeilers, zelfs de meest betrouwbaar geachte MSM, de cijfers op foutieve wijze bepaald. Oversampling noemden ze dat in Amerika. 

Wat die moslimtellingen betreft, het aantal bleef steeds maar toenemen, zodanig dat er politiek incorrecte cijfers uit zouden komen. Daarom had CBS de rekenmethode zo aangepast dat er opeens zels 8000 moslims minder waren in 2 jaar tijd. Op de wikipedia zijn de cijfers niet goed terug te vinden (  https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland  ), echter het webarchief van dezelfde wikipedia pagina vertelt een heel ander verhaal. 

https://web-beta.archive.org/web/20080109000000/https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland

Als er met de cijfers een grafiek getekend wordt is zichtbaar dat er een knik in de grafiek zit op het moment dat de meetmethode wijzigde. Of de huidige methode (enquete) is goed, of de oude methode (instroom maal fractie moslims in land van oorsprong). Enquetes daar bewijzen de opiniepeilingen in de VS hoe betrouwbaar ze zijn. 

Als er echt opeens binnen een paar jaar tienduizenden moslims minder in Nederland zouden zijn hadden we daar echt wel iets van gehoord in de tweede kamer, of iets gezien in de woonwijken waar veel moslims wonen. 

Voorlopig vind ik de huidige cijferreeks en meetmethode van het CBS om deze redenen niet betrouwbaar genoeg om me te laten wijsmaken dat er sinds 2005 nauwelijks moslims zijn bijgekomen. 

In plaats van Oversampling in Amerika is er sprake van Undersampling bij de enquetes van het CBS. 

Rolf op 27-01-2017 20:54

@Mijn mening op 27-01-2017 15:28

U gebruikt cursief om een citaat aan te geven. Dit is prettig voor het onderscheid met de rest van tekst als het een kort citaat is waar u commentaar op geeft, echter bij een zeer lang citaat leest het voor mij en mogelijk ook anderen vermoeiend. 

Graag wil ik verzoeken of een lang citaat misschien her woordje "citaat" ervoor kan krijgen en vervolgens met gewone tekstletters wordt ingetypt. Voor mij is het in elk geval dan minder vermoeiend om te lezen. 

Bedankt alvast.

Lee op 27-01-2017 21:31

Bono op 27-01-2017 17:25

Wilders heeft niets waargemaakt omdat hij geen kans heeft gekregen. Of bedoel je dat gedoogkabinet waar hij wegens standvastigheid is uitgestapt? Hij heeft getoond ruggengraat te hebben. Iets waar ik prutte nog nooit op betrapt heb. Aangetoonde leugens en bedrog wel. De kans gaat hij na maart krijgen is mijn verwachting. Net zoals Trump zal hij zich moeten bewijzen. Trump is nu al op de goede weg en heeft binnen een week na zijn aanstelling al meer bereikt dan odrama in 8 jaar. Die heeft alleen de staatsschuld in 8 jaar weten te verdubbelen en het land was elke dag in oorlog tijdens zijn aanstelling.

Lees dit briefje van zomaar een azc ergens in dit land en zeg dat we onze kop in het zand moeten steken. De controles zijn een lachertje en nagenoeg niemand kan uitgezet worden. Wat een drama beleid.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/01/geert-wilders-deelt-aangrijpende-brief-van-azc-medewerker-al-die-klote-westerlingen-moeten-dood/

Tegelijkertijd wordt er op ouderen steeds meer gekort. 

De cijfers over islamisering doen er niet toe. Heb je niet gezien bij alle aanslagen dat er maar een paar aanhangers van dat debiele geloof honderden slachtoffers kunnen maken?

Van reacties en naievelingen zoals jou word ik nou doodziek.

Rolf op 27-01-2017 22:01

@Rolf op 27-01-2017 20:48

Kleine correctie, 8000 moet zijn 80000.

Lars030 op 27-01-2017 22:08

@ Lee op 27-01-2017 21:31

Kort maar krachtig: Goed verwoord en ben het 100% met je eens. De talloze misselijkmakende filmpjes op (o.a.) Youtube zeggen meer over de ware aard van de islam dan ons dag-in-dag-uit wordt wijsgemaakt via 'onze' journaals, Nieuwsuur, Mattijs van Nieuwmoskee, Tan, Jinek, Pauw. De islam is het alles overschaduwende gevaar voor ons en onze kinderen/kleinkinderen. Snelle actie is dan ook gewenst, te beginnen op 15 maart (PVV), en dan in Frankrijk (FN) en in de herfst in Duitsland (AfD). Zo niet, dan krijgen islam + meeheulende Linksch- en Gutmenschen hun zin, en dat is niet best .

rexmundi op 27-01-2017 22:12
De regering na Rutte zal met een compleet rampenplan moeten komen om de puinhoop van de laatste 8-jaar glad te strijken en of dat lukt ligt zelf in onze handen.
Om de komende 4-jaar heeft men alleen al nodig om de zaken recht te houden.
Zie ook een grote gelijkenis met de VS, Obama laat ook een puinhoop achter.
Merkel zal het ook niet redden, ze gaat de geschiedenis in met de blunder van de eeuw met haar vluchtelingen, hoop dat de Duitse burgers niet op Schultz stemmen,dan haal je een  foute in huis.
Rutte zal de geschiedenis ingaan als de meest verraderlijke van Nederland die ze ooit gehad hebben.
Leon op 27-01-2017 22:25

In het manifest van Rutte is de beschrijving van 'doe normaal of vertrek' niet bedoeld voor wie zich dan ook zou misdragen op een bepaalde manier. Aangezien deze lakei van Brussel hun belangen dient en niet de belangen van NL is deze beschrijving bedoeld voor een ieder die zich in de toekomst niet wenst te onderwerpen aan de NWO en verdere Islamisering als Rutte wil samenwerken met DENK die behoorlijk wat stemmen van een niet nader te noemen groep ingezetenen van de PvdA heeft afgepikt. Daar gokt hij wellicht op.😋

Stel dat de PVV inderdaad de grootste zou worden met bijvoorbeeld 35 zetels. Bijna niemand wil samenwerken met Wilders. Dan blijft NL zitten met een demissionair kabinet. Ideale situatie voor Brussel om de macht helemaal over te nemen 😯😯😯?

Albatros op 27-01-2017 22:30

Willem op 27-01-2017 17:22

Mag ik bedanken voor de eer om op de CU te stemmen? Laatst zei een dominee: de VU is verworden tot een D66/GL partij met een christelijk tintje. Ik ben het zo met hem eens.

DN op 27-01-2017 22:44

Rutte heeft al een alliantie klaar tegen Wilders, geen enkele partij gaat de grootste worden, maar de bende zal Wilders buiten het bestuur kunnen houden & zo kunnen ze natuurlijk tot het oneindige rekken & lekker blijven zitten niets doen! Het volk zal waarschijnlijk zelf op straat moeten komen? Ja, de cover trick is een goed beproefd systeem om de massa te misleiden. Dat had De Wever ook aan de macht geholpen, eerder had hij ook het VB buiten spel kunnen zetten door een alliantie met al de rest & gezamelijk stemmen op één anti-VB man, dat was toen allen voor Patrick, SP-A, zwarte zondag noemde men dat toen, dus uit angst voor het VB hadden ze allemaal hun stem aan hem gegeven, dus ook De Wever & de andere partijen! Ik denk dat in Nederland hetzelfde gaat gebeuren. https://www.youtube.com/watch?list=PLnArkbLPVpt4PF_Fvhc_H_nU5jFl933e3&time_continue=13&v=kiSavPMp0fo

EmJee op 27-01-2017 23:07

 

En dan nog even dit; als extra’tje kreeg ik nog een cadeau van Rutte: Rutte heeft mij belazerd voor € 2.750,00 (de eerste 3 maanden van mijn A.O.W. (pensioen) € 0,00 helemaal niks, dus ook geen vakantiegeld over deze periode, Zonder enige compensatie ! Dat is toch een grote schande, zo maar iemand 3 maanden zonder geld zetten. Ik ben overigens niet de enige. Maar het alom bekende spreekwoord komt binnenkort weer uit: "Boontje komt om zijn loontje". En dan vinden ze het ook nog gek als mensen op Geert stemmen, maar da's toch simpel. Zegt het voort !

vader Jakob op 27-01-2017 23:33

Mark R. ligt er niet wakker van hoor. Mocht de VVD gedecimeerd worden in maart, stapt ie op en is beschikbaar voor een baan bij de....nou ja vul maar in.

Nederland krijgt een nieuwe *&%$ als MP (nee niet Geert W.) en wordt verder geknecht, gekortwiekt, gecontroleerd en besodemieterd. Het politieke bedrijf moet door. En het project EU moet ook door.  Ga gerust stemmen op je favoriete 'volksvertegenwoordiger' en geef je stem weg. Ik ben afgehaakt.

Mark S. op 28-01-2017 01:30

Mark Rutte heeft een plaat voor zijn ...kop en vindt het geen probleem om de hoogste landverrader van ons land te zijn. Nederland is volgestort met die ellendige islam en hij is er trots op dat hij en zijn kabinet van medelandverraders de Christelijke arbeiders uit Oost Europa heeft beperkt.

Zo doe je dat dus als opperste landverrader en Christenhater: je maakt het Christenen het leven moeilijk en werkt hen in alles tegen en geeft de islam vrij baan en voorziet die van subsidies, uitkeringen en huisvesting. Hij is een gore landverrader van het allerergste soort.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl