HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Trump begint ondanks nepnieuws-media offensief met 7 uitvoerende bevelen

Nieuwe president geeft minister Defensie en legerleiders opdracht zo snel mogelijk met plan te komen om ISIS totaal te vernietigen – Amerikaanse subsidies voor buitenlandse instellingen die abortussen uitvoeren worden stopgezet – VS trekt zich terug uit vrijhandelsverdrag TPP (Trans-Pacifisch Partnerschap) (TTIP met Europa dood en begraven)

 

Al in zijn eerste dagen brengt Trump de extreemlinkse globalistische Nieuwe Wereld Orde elite in Washington, New York, Brussel en Rome, die hij in zijn inauguratietoespraak feitelijk de oorlog verklaarde, grote klappen toe.

De kersverse Amerikaanse president Donald Trump lijkt zich niets aan te trekken van de massale linkse protesten van de afgelopen dagen. De media berichtten uitgebreid over de soms gewelddadige demonstraties van een groot aantal organisaties die enkele honderdduizenden mensen op de been hadden gebracht, en waar volgens een (oud) journalist van de Wall Street Journal de globalistische miljardair en Hillary Clinton supporter George Soros achter zat (2). Terwijl de media in Amerika en Europa gewoon verder gaan met hun eenzijdige nepnieuws haat-propaganda, staat Trump op het punt om minstens 7 ‘executive orders’ uit te vaardigen, waarmee de globalistische Westerse elite onmiddellijk grote klappen worden toegebracht.

 

Puntsgewijs de leugens van de Amerikaanse massamedia, die zoals gebruikelijk klakkeloos door veel Nederlandse collega’s werden overgenomen:

* Trump zou de door Obama geplaatste buste van Martin Luther King uit het Witte Huis hebben verwijderd; (niet waar, die staat er gewoon nog);

* Trumps perssecretaris zou zich enkel hebben gefocust op de omvang van de menigte tijdens de inauguratie. In realiteit deden de media dit juist zelf, door voortdurend een vergelijking te maken met die van Obama in 2008, waar veel meer mensen op zouden zijn afgekomen.

De waarheid: de perssecretaris bevestigde enkel dat de exacte aantallen mensen nooit worden geteld, en dat de door de media gepubliceerde vergelijkende foto’s een vertekend beeld gaven, omdat het publiek zich in tegenstelling tot in 2008 niet vrijelijk kon bewegen, maar zich in aangegeven zones moest ophouden, in verband met de aangekondigde linkse demonstraties en rellen.

* Trump zou de CIA hebben beledigd door zijn opmerkingen over de omvang van de menigte te maken terwijl hij voor de herdenkingsmuur met omgekomen CIA agenten stond. Diezelfde media hadden er destijds geen enkel probleem mee dat Obama voor dezelfde muur zei dat hij memo’s zou vrijgeven over de ondervragingstactieken van de CIA, waarmee hij de organisatie openlijk in diskrediet bracht.

* De anti-Trump protesten zouden hebben aangetoond dat de meeste Amerikanen de nieuwe president niet accepteren. Het massale, vulgaire protest van ongeveer een half miljoen linkse en ‘progressieve’ vrouwen was echter op niet één inhoudelijk vrouwenstandpunt van Trump gericht, simpelweg omdat daar niets negatiefs over te zeggen is. De vrouwen focusten zich vooral op het behouden van hun ‘recht’ op abortus. Bovendien bleek de globalistische miljardair George Soros, Hillary-supporter en Trump-hater, nauwe banden te hebben met meer dan 50 organiserende ‘partners’ van de zogenaamd ‘spontane’ vrouwenmars. (1)

7 uitvoerende bevelen, waaronder totale vernietiging ISIS

Trump lijkt zich van dit alles weinig aan te trekken, en is vanaf dag 1 begonnen met het uitvoeren van zijn aangekondigde beleid. Hij zou op het punt staan om binnen zeer korte tijd maar liefst 7 ‘executive orders’ uit te vaardigen, waarmee:

* er een stop komt op de ongebreidelde groei van het leger ambtenaren. ‘De staat’ is onder Obama tot ongekende proporties opgezwollen, iets wat Trump wil terugdraaien.

* (voormalige) regeringsleden en overheidsofficials 5 jaar lang geen lobby werkzaamheden mogen uitvoeren;

* Amerikaanse subsidies voor buitenlandse instellingen die abortussen uitvoeren worden stopgezet (het is reeds verboden dat hiervoor Amerikaans geld wordt gebruikt, maar nu gaat het in het algemeen gelden);

* de minister van Defensie en de gezamenlijke stafchefs van het leger zo snel mogelijk met een plan moeten komen om ISIS totaal te vernietigen;

* een analyse wordt gemaakt van de paraatheid van de strijdkrachten, inclusief de status van de digitale veiligheid van de overheid en de samenleving;

* immigranten veel strenger worden gecontroleerd, en er iets wordt gedaan tegen de door Obama opgezette ‘vluchthavens’ (steden waar migranten niet worden gecontroleerd en vrijelijk hun gang kunnen gaan. Dit werden al snel bolwerken van criminaliteit.)

* de VS zich terugtrekt uit het TPP vrijhandelsverdrag met Aziatische landen, en er wordt gekeken of ook het NAFTA verdrag met Canada en Mexico kan worden herzien. Volgens persbureau Reuters zal Trump al vandaag het uitvoerende bevel hiertoe ondertekenen. Het nog in onderhandeling zijnde TTIP vrijhandelsverdrag met de EU kan hierom zo goed als zeker als dood en begraven worden beschouwd.

Daarnaast zou Trump tientallen executive orders voorbereiden aangaande de EPA, zeg maar het ministerie van Milieubescherming, dat dankzij Obama enorm veel macht heeft gekregen. (3) Kortom: de nieuwe president maakt werk van zijn beloften in zijn inauguratie toespraak, waarin hij op ongekend scherpe wijze feitelijk de oorlog verklaarde aan de ultralinkse, pro-islamistische Nieuwe Wereld Orde van de globalisten in Washington, New York (VN), Brussel (EU) en Rome (het Vaticaan).

 

Xander

(1) Breitbart
(2) Zero Hedge
(3) Zero Hedge
(4) Infowars

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
Wim op 24-01-2017 11:22

@Eva. Ik heb al veel onzin gelezen over 'het' klimaat. Maar 'een schoon klimaat' slaat echt alles.

Wim op 24-01-2017 11:28

@Eva Nog een nuttige aanvulling - als u het aan kunt tenminste - op mijn eerdere bijdrage: http://climategate.nl/2017/01/24/ergste-nachtmerrie-klimaatdoemdenker-wordt-werkelijkheid/

Rolf op 24-01-2017 11:45

@Piece op 23-01-2017 18:12

Ipv ze weg te sturen kunt je ook vertellen over het goede nieuws!

Ik stel voor ze eerst weg te sturen en eenmaal terug in eigen land pas over dat goede nieuws te beginnen. Kunnen ze namelijk meteen die zandbak eens opruimen. 

Pier op 24-01-2017 12:07

De perschef van Trump verklaarde dat de nieuwe president 'pro life' is en dus ook pro the life of ongeboren kinderen en dat vind ik goed nieuws. Zou het nog kunnen, abortus terugdringen? Er is nu een unieke figuur aan het bewind, een volkomen onafhankelijke, super eigengereide en eigenwijze doordouwer die zich inderdaad van niets en niemand iets aan lijkt te trekken behalve van God. Wat een situatie! Ik ben zeer benieuwd hoe het zich zal ontwikkelen. Ben wel bezorgd over in hoeverre hij rekening zal gaan houden met milieubelangen. Moet ik al enthousiast zijn? Ik weet het niet. 

Want Trump schijnt ook alle miss-verkiezingen te beheren. En casino's te bezitten. De natives moeten hem niet, want hij schijnt hun belangen volkomen te negeren. Wat gaat hij b.v. doen met de oliepijpleiding door de grensrivier van de Lakota, waartegen zo is geprotesteerd? Denkt hij alleen aan geld, aan winst? 

Wat ik wel een heel goed teken vind, is dat hij de juiste vijanden heeft. Goddelozen haten hem als de pest. Aan de andere kant: is het positief dat zoveel primitievelingen met weinig verstand met hem weg lopen? Ik bedoel: moet je blij zijn met een miljoen bikers die je komen beschermen? (niet dat dat allemaal primitievelingen zouden zijn) Of ben ik zelf een decadente slappeling geworden als ik bezwaren zie? Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik volg Jezus. Probeer lief te hebben. Ik kan me voorstellen dat correctie van een land dat zo verdorven is geraakt niet altijd even beschaafd en aardig en rekening houdend met alles en iedereen kan geschieden....

Is hij een Kores-figuur, zoals in evangelische kringen geprofeteerd werd? Heeft God hem daar gezet? Om de plannen van de NWO te verijdelen? Maar, 'America great again', in hoeverre moeten we daar nu blij mee zijn?

Ben toch blij dat de toekomst niet in handen ligt van Trump, maar van Jezus. En dat Hillary opzij is gezet lijkt zonder meer een zegen voor de hele wereld. Ik wacht het af. Kijk de kat uit de boom. Ben op m'n hoede. Hoop dat er inderdaad iemand is opgestaan die Gods wil uitvoert. En dat het niet alweer een teleurstelling zal worden. 

U.G. Kempenaer op 24-01-2017 12:16

Sterk artikel dat een aantal patronen helder blootlegt. George Soros, extreemlinks, die zijn miljarden aanwendt om tot een globale socialistische revolutie te komen door het vernietigen van de Westerse samenlevingen, culturen en volken onder meer door islamitische massa-immigratie. Soros beheerst ook een groot deel van de MSM in het Westen. Scholen van journalistiek zijn volledig overgenomen door extreemlinks.

Leiding van Bank of England biedt verontschuldigingen aan voor premature en onjuiste voorspellingen, zij bleken toch niet over goed werkend glazen bolletje te beschikken: http://www.volkskrant.nl/buitenland/mea-culpa-van-bank-of-england-om-voorspelling-brexit-recessie~a4444919/

Analyse van Paul Watson, hilarisch filmpje over decompenserende en deraillerende antitrumpgutmenschen: 

http://www.volkskrant.nl/buitenland/mea-culpa-van-bank-of-england-om-voorspelling-brexit-recessie~a4444919/

Tom Hendrix/Seneca op 24-01-2017 18:36

@richard: 08.36. uur. Daar sta ik volledig achter.

Hoeder op 24-01-2017 19:11

Gaat het gezonde verstand het dan toch weer winnen? 

Helaas zijn de media in handen van zg progressieve, dus linksdenkenden. 

Bird op 24-01-2017 19:26

Laat Trump nou eerst zijn werk eens doen en dan comentaar leveren.

Bird.

Pier op 24-01-2017 19:50

Ter aanvulling van wat ik hierboven schreef: ik kreeg net te horen dat Trump uitgerekend vandaag heeft besloten de aanleg van de Dakota-pipeline gewoon door te laten gaan volgens de in eerste instantie geplande route, d.w.z. dwars door 'sacred burialgrounds' heen van de Dakota Sioux indians (niet Lakota zoals ik hierboven schreef) en daarna onder de grensrivier van het 'Standing Rock' reservaat door; met alle gevaar voor olievervuiling van het voor de indianen zeer belangrijke water van de rivier vandien.

Maandenlang hebben indianen vanuit het hele land tegen deze plannen geprotesteerd, de laatste maanden in de barre kou die nu in North-Dakota heerst. Ze werden door 'veiligheidstroepen' van de overheid behandeld alsof ze terroristen waren, geïntimideerd, bedreigd, geslagen en met pepperspray bespoten, maar uiteindelijk, nu zo'n maand geleden ongeveer, besloot de Obama-administratie de plannen op te schorten en door de verantwoordelijke oliemaatschappij naar alternatieven te laten zoeken. Een voor de indianen fantastisch bericht.

En nu dit. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst wat bescherming van het milieu betreft. Geld en winst voor de oliemaatschappijen, dat wel.

Ik kan hier niet blij om zijn.

U kunt hem dat melden op zijn twitter account, Mod.

Eva op 24-01-2017 22:50

@Wim op 24-01

Of je he nu eens bent met de wetenschap over het klimaat of niet dat laat ik in het midden,het feit is dat onze fossiele brandstoffen niet eindeloos zijn.Of moeten we ergens rond 2070 concluderen dit was dan de laatste druppel olie,de mensheid hield op te bestaan men had immers geen andere energie bronnen aangeboord.Ga je voor het korte termijn denken voor het grote korte termijn geld met eindeloos je geld pompen in het midden oosten,Of kiezen we er voor om de uiterste van deze tot elkaar te brengen het maximale te halen uit de duurzame energie bronnen,het geld rond pompen in de onze, en miljoenen banen te creeren. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft wij mensen hebben geen keus !

Wakker worden !!!! op 27-01-2017 00:26

Mensen de nieuwe jeugd is de toekomst van dit land volgens PvdA grun Links, d666 en nog een aantal extreem linkse organisaties.....

ze beginnen al goed met de opleidingen alles maar dan ook alles op alle fronten te verzieken.!!!!

https://m.youtube.com/watch?v=ln1-TO8xBNw

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl