Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Moslimleiders: In 2023 leidt Turkse president Erdogan het Islamitische Kalifaat

‘Mahdi (de islamitische messias) verschijnt tussen 2023 en 2027’

 

Erdogan verafgood als ‘onze tweede profeet’, ‘onze eerste Sultan’, en een leider ‘met alle eigenschappen van God zelf’.

Turkije houdt vermoedelijk in april een referendum over een enorme uitbreiding van de macht van de huidige president Recep Tayyip Erdogan (1). Het doel hiervan werd recent nogmaals bevestigd door Suat Ünal, bestuurslid van de heersende AK Partij: ‘Allah zal het goddelijke licht volkomen maken.’ Dat ‘goddelijke licht’ is Erdogan, die volgens tal van moslimleiders door Allah is aangewezen om Kalief te worden van de moslimwereld, die in uiterlijk 2023-2024 verenigd moet zijn in een Islamitische Unie, het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk, dat grote delen van het Midden Oosten en Noord Afrika wil veroveren, Israël wil vernietigen, en Europa met militaire macht wil verslaan en onderwerpen.

 

Ünal plaatste een foto van Erdogan met aan weerszijden de in de kleuren van de Turkse vlag afgebeelde vleugels van een cherub, en boven zijn hoofd het woord ‘Allah’. Ook verwees hij naar het jaar 2023, dat door zowel hoge AKP officials, Erdogan zelf, en diens voormalige premier Davutoglu regelmatig is genoemd als het richtjaar waarin het Ottomaanse Rijk hersteld moet worden, of hier in ieder geval een begin mee zal zijn gemaakt.

‘Kalifaat is in Turkse parlement aangekomen’

Vanwege de storm van protest die ontstond zag Ünal zich vorige week zaterdag gedwongen uit het bestuur te treden. Toch is hij bepaald niet de enige die gelooft dat Erdogan door Allah is aangesteld als Kalief, die de weg zal bereiden voor de beloofde Mahdi, de moslim messias die volgens de islamitische eindtijdtheologie de hele wereld zal onderwerpen aan de islam.

In 2015 schreef pro-Erdogan columnist Dilipak dat ‘het Kalifaat in het Turkse parlement is aangekomen. De regering heeft gedaan wat nodig was. Als Erdogan overschakelt op een presidentieel systeem, dan zal hij waarschijnlijk raadsheren aanstellen over moslimgebieden die trouw zijn aan de Kalief. Hij zal ook in Bestepe (het presidentiële paleis in Ankara) kantoren openen van de Islamitische Unie.’

‘Onze tweede profeet, onze eerste sultan’

Fatih Nurullah Efendi, leider van de Ussaki sekte, riep in oktober 2016 Erdogan uit tot ‘Tayyip Bey, de leider van het tweede Ottomaanse Rijk. Hij is onze eerste Sultan.’ Volgens Efendi moet dit Rijk al in 2020 worden hersteld, en zal het de ware opvolger zijn van het moslim imperium dat de profeet Mohammed in Media (Saudi Arabië) oprichtte.

AKP provinciale voorzitter Mustafa Atas zei dat veel Turken Erdogan als ‘een tweede profeet’ beschouwen. Hüseyin Sahin, AKP politicus in Bursa, verklaarde dat ‘het aanraken van Erdogan een vorm van gebed is.’ Partijgenoot Fevai Arslan ging zover door te beweren dat ‘Erdogan alle eigenschappen van God zelf heeft.’

Erdogan wil gemeenschappelijke Moslim Unie

En laten we de ‘Kalief’ zelf niet vergeten. In een toespraak voor de Arabische Liga in april 2016 zei hij dat hij hoopte dat de Turken en Arabieren hun verschillen opzij zullen zetten, en gezamenlijk een ‘Moslim Liga’ of ‘Moslim Unie’ zullen vormen. Mogelijk deze ‘liga’ werd letterlijk genoemd door de Bijbelse profeet Ezechiël, die voorzegde dat de grootste en laatste oorlog zal worden begonnen door een coalitie van Arabische, Turkse en Afrikaanse volken.

In dit filmpje is een breed glimlachende Erdogan te zien, terwijl hij zich laat toezingen met de ‘hymne der hymnen’: ‘De badr (volle maan, symbool van Mohammed) ging over ons op in de vallei van Wada. We dienen dankbaar te zijn. U bent de zon. U bent de volle maan. U bent het stralende licht. U bent de lamp van de ster (eveneens een symbool van Mohammed). U bent mijn lente, o boodschapper.’

Mahdi verschijnt tussen 2023-2027?

Gezaghebbende islamitische theologen, waaronder ook van de Moslim Broederschap, wijzen in dit verband op de Hadith, de verzamelde islamitische heilige teksten, waarin staat dat het Islamitische Kalifaat (het Ottomaanse Rijk) na zijn val in 1924 door de komst van Mustafa Kemal Ataturk, na 100 jaar weer zal herleven doordat Allah iemand zal aanwijzen (de Mahdi) om de Umma (de moslimwereld) te verenigen.

Sommigen stellen dat het na 2023-2024 nog 3 ½ jaar zal duren, dus tot 2026-2027, voordat de Mahdi zal verschijnen. Dat zal volgens de islamitische profetieën gebeuren vlak voor of tijdens een nieuwe wereldoorlog. De Mahdi zal de moslimlegers aanvoeren en Jeruzalem ‘bevrijden’, Israël vernietigen, de Joden uitroeien en de grote militaire wereldmachten (het Westen, Rusland, China) verslaan.

Het beest

In het profetische Bijbelboek Daniël worden wereldrijken voorgesteld als beesten (Luipaard, Beer, Leeuw etc.). In het laatste, eveneens profetische boek Openbaring wordt eveneens de komst van een ‘beest’ –dus ook een rijk, een imperium- voorzegd dat de kenmerken van al de beest-rijken uit Daniël zal hebben (Opb.13), en dat ‘van zijn dodelijke hoofdwond’ zal genezen. Het Turks-Ottomaanse Rijk raakte inderdaad dodelijk gewond en leek te zijn verdwenen, maar lijkt na zo’n 100 jaar inderdaad te gaan herleven.

Er wordt tevens gesproken over een beest dat ‘uit de aarde (/afgrond)’ zal opkomen, en de oorlog zal verklaren aan het christendom en het Jodendom. Iedereen zal op straffe van de dood gedwongen worden het ‘beeld’ (= symbool) van het eerste beest te aanbidden. In dit verband is het zeer opmerkelijk dat de Koran zelf zegt dat de religie van Allah en Mohammed ‘uit de afgrond’ zal opkomen, om vervolgens de hele Aarde te overwinnen.

Volgens de islam is de zwarte steen in Mekka (Ka’aba) uit de hemel gevallen. Dit 'beeld', dat gecreëerd wordt door het Beest (Openbaring 13:15) en kan 'spreken', zal ervoor zorgen dat iedereen die het niet aanbidt, zal worden gedood. Dit gegeven komt ook in de islam voor: 'Allah zal de steen (de zwarte Ka’aba steen) op de Dag des Oordeels opwekken, en het zal twee ogen hebben waarmee het kan zien en een tong waarmee het praat, en het zal getuige zijn voor allen die het in waarheid hebben aangeraakt.' Mogelijk wordt hier de Mahdi mee bedoeld.

666

Tot slot is het ook bij niet-christenen zeer bekende getal van het beest, ‘666’ (vs.18), in de islam het meest heilige getal voor Allah. En passant zet de Bijbel hem gelijk op zijn plek door hem slechts ‘een mens’ (/man / persoon) te noemen, en geen ‘god’. Dit komt overeen met wat Jesaja in hoofdstuk 14:12-17 over Satan (/ Allah) profeteert:

‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster (Lucifer), zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst (het Rotskoepelgebouw op de Tempelberg in Jeruzalem) ver (KJV: ‘in the sides’ = ‘op de flanken’) in (van) het noorden (van deze berg); ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak, die zijn gevangen niet naar huis liet keren?’


Xander

(1) Turkish Minute
(2) Shoebat

Zie ook o.a.:

2016:
14-11: Turkse analist: Erdogan verklaart de oorlog aan christenen (/’Islamist Erdogan heeft lang gekoesterde haat regen het christendom’)
25-08: Exact 500 jaar na eerste Turkse veroveringsoorlog is nu de tweede begonnen (Erdogan in toespraak: ‘Syrië, de Balkan, de Kaukasus, waren deel van Ottomaans gebied, en zullen in 2023 weer bij ons horen’)
20-07: (/Wereldfederatie Moslimgeestelijken verklaart Erdogan de facto tot hoogste afgezant Allah op Aarde)
26-05 ISIS test chemische wapens op christenen voor latere aanslagen in Europa (/ Proxy leger van Obama, Erdogan en Saudi’s roeit christendom Midden Oosten uit)
08-05: Amerikaanse media geven Turkse dictator bijnaam ‘Prins van Europa’
06-04: Turkse overheid moedigt schoolkinderen aan martelaar voor islam te worden
19-02: ‘Wereld maakt zelfde fatale fout met Erdogan als met Hitler’ (/ Turkse president dreigt met zijn Neo-Ottomaanse ambities mensheid in verwoestende wereldoorlog te storten)

2015:
23-12: (/ Onderzoeksjournalist Seymour Hersh bevestigt dat Turkse president Erdogan Syrië wil inlijven en Ottomaanse Rijk wil herstellen)
28-05: Turkse premier en president beloven gezamenlijke moslimaanval op Israël (/ Turkse leiders gaan verenigd islamitisch wereldrijk oprichten / Erdogan zegt in contact te staan met de geest van Saladin, die de christelijke legers uit Europa versloeg)
16-05: President Erdogan belooft in toespraak Turkse invasie van Jeruzalem
11-04: Erdogan: Turkije heeft in 2023 ‘sterkste leger ter wereld’
20-03: Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat (/ Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij)

2014:
29-11: Erdogan hitst moslims op tegen het Westen: ‘Zij willen ons dood’

21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan (/ Turkse president legt claim op grondgebied VS door te beweren dat Amerika door moslims is ontdekt)
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)

2013:
23-03: Turkse minister BuZa: Wij zullen weer heersen van Sarajevo tot Damascus

2011:

12-07: Turkije wil leger verdubbelen naar 1 miljoen man (/ Erdogan impliceert nieuw Ottomaans Rijk inclusief Sarajevo en Jeruzalem)
09-06: Turkse opperrechter: Erdogan is tiran en wil sultan van het Midden Oosten worden 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.Reacties

Pagina12
M.Heringa op 23-01-2017 18:53

Het credo van de Islam: Ik zoen niet ik s(ch)jiet ik mooi-slim ik is lam

Een geloof ontstaan ongeveer 500 jaar na voltooing van de bijbel

waar de laatste woorden zijn dat een ieder die iets bijvoegd of veranderd word vervloekt

daar lijkt me alles mee gezegd te zijn En dat de Antiechrist van over de eufraat zal oprukken met zijn legers

en zich klaar maken om oorlog te voeren tegen het lam, er is mij in mijn jeugd altijd verteld dat dat symbolisch is, maar kijkend naar deze tijd 

is er meer werkelijkheis dan symboliek,al de tekens wijzen er naar de de mensheid klaargemaakt word

voor die voorspelde eindstrijd, en niks wat wij  mensen er aan kunnen veranderen

alle voorspelde tekens zijn aanwezig,de Antiekrist is net aan de beurt geweesr en nu gaan we de korte periode

van vrede vrede en zekerheid onder trump en dan zal het einde van deze maatschappij komen waneer God ingrijpt

Satan gebonden word,en gods heerschappij ingesteld word

ingeval dat niet gebeurt gaan we tenonder aan de puinzooi die we van ons Ruimteschip gemaakt hebben

Vertouw op de enige ware God JHWH

 

vader Jakob op 23-01-2017 20:17

Rebellio op 23-01-2017 17:20 "Die dag of die ure". Deze tekst in Markus 13:32 wordt vaak aangehaald om te bewijzen dat we niet zouden kunnen weten wanneer.....

Maar wát kunnen we dan eigenlijk niet weten? Het antwoord is niet zo moeilijk, dat staat gewoon een vers eerder.

:31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Die dag, ook wel de Jongste Dag genoemd, is de laatste dag, de Dag van het oordeel. Het is niet hetzelfde als de opname, of de wederkomst.

Hoopvol op 23-01-2017 21:14

Rebellio, erge  mooie reactie op die van Anna ( ondanks dat anna's schrijven ook heel interessant zijn ) : 

… de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. (1 Thessalonicenzen 4: 17)

 

 

Als iemand van plan is bij jou op bezoek te komen en hij is onderweg, en je weet ongeveer wanneer hij komt, kun je hem tegemoet gaan. 

( Xander ik krijg het dik gedrukte er niet uit, zelfs dit wordt dik gedrukt, zou U het voor mij kunnen aanpassen svp ) 

Hoopvol op 23-01-2017 21:34

Anna:  wil nog even dit aan je kwijt: je zegt ; God regeert. 

Voor mij regeert Satan, maar God heeft de eindregie ; met zijn reddingsplan ! 

God kan toch geen reddingsplan  hebben van Zijn eigen planning ??? Hij hoeft toch niet te redden ( Jezus ) wat Hij zelf gepland heeft ???   Nee,  Hij redt ons van de plannen van de tegenstander en waarschuwt ons met Zijn  voorspellingen ; de profetieën.  

Dat is voor mij een wezenlijk verschil ... God heeft de eindregie .... En daar stel ik mijn vertrouwen op. 

Anna op 23-01-2017 23:31

Rebello en Hoopvol. 

Ik begrijp uw nieuwsgierigheid naar Gods raads besluiten. En inderdaad in Dan 12:4 staat dat de kennis vermeerderd zal worden maar tegelijkertijd staat in Dan 12: 9 Doch Hij zeide ; Ga heen Daniël want deze dingen  blijven verborgen tot de eindtijd. De eindtijd begon overigens al met de geboorte van Jezus..... ( Petrus met de rede uit Joël .) Dat is ook de reden waarom ik niet ga rekenen.... en ik ook niet wil weten van het tijdstip van Zijn komst... Jezus zei ook in zijn eerste preek zalig zijn de armen van Geest..... al dat gereken brengt mij niets verder.... Wat  voor mij belangrijk is dat ik bereid ben om God te ontmoeten,  en leg mijn leven in Zijn hand,  en wacht met vertrouwen op de dingen die komen gaan. Maar ik ben wel alert... en ook volg ook vol respect voor de almachtige en met aanbidding van God het nieuws wat zich in de wereld voltrekt.....omdat het Zijn wereld is..... en juist ook omdat er momenteel zoveel profetieën vervuld worden.....Omdat Jezus dit zijn discipelen ook bijna verwijtend vertelde  " gij ziet wel welk weer er op komst is en de tekenen der tijden ziet gij niet". Ik ben al wat ouder ik heb al tientallen keren voorspellingen gehoord van die dag en die datum gaat het gebeuren en ik wil daar niet aan mee doen. Dit haalt mijns inziens God omlaag, omdat Hij in Zijn grote raadsbesluit niet na te rekenen is. Hij is de Almachtige!!!!!

 En hoopvol; God regeert dat geef ik steeds heel duidelijk aan, ik schreef dat zowel Dat zowel Erdogan als Trump als alle machtigen der aarde slechts een pionnetje in Gods hand zijn..... Hij regeert ook mijn leven... hij heeft zelfs de haren van mijn hoofd geteld.....Maar God heeft een groot plan een almachtig plan om de mensheid te redden.... dat was nodig na de zondeval...... dat plan dat bied hij aan, aan alle mensen, dat staat van A tot Z in Zijn woord de Bijbel....   Dat is zijn Heilsplan!!!!!!! veel mensen kennen de Bijbel niet maar alle mensen die hiervan ( dit plan tot hun behoud) nog niet weten, kunnen dit lezen in zijn woord.... en op het moment dat iemand dan zijn hart aan Jezus geeft dan is hij inderdaad uit de klauwen van de satan gerukt....... maar Gods redding bestaat niet alleen uit redden van mensen, ook de schepping zal hersteld worden dat omvat ook datzelfde plan... ik ben het met u eens dat God de eindregie  heeft, maar mensen spelen hierin een rol, onder de toelating van God..... zelfs Trump en Putin spelen hierin een rol zonder het te weten..... zij werken mee ( onder Gods regie) op weg naar het einde.....van de tijden.....mensen zijn geen robots maar denkende wezens en op het gebed wil God zijn plan wel eens wijzigen....... daar zijn veel voorbeelden van in de Bijbel....... maar helaas willen veel mensen niets van God hebben, maar als wij Christenen hen van het plan van God vertellen ( redding door geloof in Jezus) kan het zijn dat er weer iemand tot Jezus wordt geleid..... Dat is het doel, van Gods grote Heilsplan..... alle mensen redden.... maar helaas willen velen dit niet..... En hij gaat door met de uitvoering van zijn plan tot het einde.....

Wat betreft de opname... dit is een discussie waar veel onenigheid en onduidelijkheid over is...... Ik kan hier alleen voor mezelf spreken. Ik geloof als de volheid der tijd daar is d.w.z. De laatste mens het Heilsplan van God kent, ( Jezus kent)  dat er dan via Israël heel veel gaat gebeuren..... dan zal gans Israël immers zalig worden.... en als Jezus dan naar deze wereld komt op de olijfberg dan zuilen de graven wereld wijd open gaan en zal de opstanding de doden plaats vinden........ en degenen die Christus kennen, en op dat moment nog in leven zijn zullen in een oogwenk der tijd veranderd worden in een onsterfelijk lichaam en Hem tegemoet gaan in de lucht.... Dan komt Jezus als de leeuw uit Juda's stam dan zal Hij oordelen de levenden en de doden... Hij zal afrekening houden met ongelovigen en ongehoorzamen, zowel mensen  persoonlijk als met de volkeren.......in het dal van Josafat!!! daarna zal hij plaatsnemen op de troon van zijn Vader David en vanuit Jeruzalem zal de Thora geleerd worden.... lees Lucas 1: 33 de satan zal dan gebonden zijn.................( 1000jaar???) en wij zijn gemeente,  zullen dan met hem als koningen en priesters mogen regeren.....samen  de Joden onze oudste broeder....

Aan het einde van die periode zal de satan nog eenmaal  losgelaten worden En vreselijk te keer gaan... een korte tijd....  een vreselijke tijd zal dat zijn..... en daarna zal de definitieve afrekening met de satan plaats vinden en zal Jezus zijn werk aan de Vader terug geven.... pas dan is Zijn werk vervuld tot het laatste toe.... en zal er de nieuwe aarde zijn...... vol met mensen die Hem hebben liefgehad tijdens hun leven.....en op deze nieuwe aarde zal gerechtigheid en vrede wonen het zal een volmaakte schepping zijn..... met dieren en planten.... heel natuurlijk....heel aards.... tot Gods lof..... en eer..... 

Voor  vervolg naar het geloofsforum?? 

Hoopvol op 24-01-2017 08:13

Nee hoor AnnA, je zegt t mooi....

even kort hoor ;  Alleen wilde ik er iets van zeggen dat Gods plan altijd ten goede komt.... En dat Gods plan niet bestaat uit al de ellende die nu in deze wereld is. Is voor mij en mss voor anderen een verkeerd beeld van onze lieve Vader. Hij heeft idd een heilsplan, welke redding inhoudt voor alle mensen! En zoals je zegt; redding voor wie het wil aannemen ! 

En wat betreft het rekenen; ook ik vertrouw op mijn lieve Vader, maar zoals een lieve vader laat hij je niet in het ongewisse en waarschuwt hij voor het ( komende ) gevaar. Daarom en dat is voor mij zo tekenend: als ik op Gods klok kan mee kijken; kan ik al die lieve ongelovigen mensen rondom mij waarschuwen... Snap je waar ik heen wil: daar ligt mijn bekommernis en ik voel dat God me niet met lege handen laat staan 

voor de verdere reST is je schrijven prachtig !!! halleja.. dank je 

Hoopvol op 24-01-2017 08:40

En oh Anna, ik respecteer je schrijven hoor, maar mag ik nog even dit kwijt. Trump is volgens mij ( ook al vind ik hem ook idd daadkrachtig en stoer ! ) een pion van de tegenstander. Zoals vlokje zegt ook ik vertrouw het voor geen haar... Een paar stappen vooruit en dan bergafwaarts ( zo zie ik het ook ). Kijk wie Trump omringde ! De zwarte paus en n Rabbi die t voortouw neemt voor de bouw van de derde Tempel. Die op z'n beurt weer zaken doet met een vooraanstaande moslim. Om een derde tempel te bouwen voor iedereen ?!?! 

Wordt Jezus strAks volledig ontdaan van zijn troon : een nieuwe wereldreligie ???? ( zonder de kracht van t offer van Jezus ) ??? 

Ik vrees toch Anna , maar dat is mijn inzicht hoor ( we hoeven t daarover niet eens te zijn ) dat Trump een wegbereider is voor de Tegenstander ( of Trump het weet of niet ) .

kijk als je wilt hoor Naar een eerder filmpje bij een eerdere reactie van mij ! Daar wordt voor mij duidelijk welke rol Trump heeft ... 

Grtjes hoor .... 

erik op 24-01-2017 09:29

Ik wil maar een ding zeggen of eigenlijk bidden, Hemelse Vader houdt ons vast en leidt ons in Uw Waarheid opdat wij mogen leven in uw kracht. Eindtijd of niet valse leer of niet ik vraag mij constant af, Here Jezus wat is de waarheid en hoe moeten wij kijken naar al die afschuwelijke vervolgingen , haat , en moord op uw kinderen op dit moment.  Wij die leven en denken dat het allemaal veilig is in Nederland worden onbewust of bewust in slaap gehouden. We moeten bidden dat de kerk van Nederland wakker word geschud en zich bekeert en gaat doen wat God voorschrijft, Hem dienen dan zal blijken wie ons in slaap houdt en dat is de geest van de antichrist. Zolang wij maar alles slikken zonder jezelf kritisch te bekijken en alles maar aanneemt als waarheid en dat geldt ook voor alles wat hier word gezegd zullen we nooit tot een innige relatie komen zoals God die wil met jou en mij. Hij zal ons leiden in Geest en waarheid.

Hoopvol op 24-01-2017 10:35

Anna en anderen geïnteresseerden : toevallig kwam ik dit vanmorgen nog tegen op boinnk.nl                         ( Silvia's Boinnk ) ; Binnenkort: Een Amerikaanse ambassade in Jerusalem en dan nog: De Tempel.... ! 

Best even interessant om te lezen... 

lieve groeten 

erik op 24-01-2017 23:03

Wij moeten oppassen met speculaties en we moeten oppassen dat we niet achter ieder artiktel of filmpje de duivel zien. We weten allemaal dat de bijbel ervoor waarschuw. ik wil niet zeggen dat we niet in een byzondere tijd leven, maar laten we op de eerste plaats a.u.b de Here Jezus bidden om wijsheid en niet het internet afspeuren op mogelijke aanwijzingen die mogelijk te maken hebben met het einde van de wereld. Ik wil alleen maar zeggen, dat wat er ook allemaal word gezegd en geleerd word omtrent de eindtijd satan ook verdeeldheid zaaid en angst en onzekerheid.

Wij moeten zorgen dat onze innige relatie op de eerste plaats staat en dat wij gevoed worden door de Heilige Geest in de enige waarheid en dat is Gods woord. Laten wij ook a.u.b bidden dat we zelf niet in verleiding komen om te oordelen, want de wereld is reeds geoordeeld en satan is reeds overwonnen. Nee laten wij bidden hoe wij de andere mensen mogen bereiken met het evangelie ook de hindoe de moslim de satanist of wat dan ook. Vergeet niet dat jij en ik ook door gebed van vreemden of misschien ouders enz tot het ware evangelie zijn geleidt. Vergeet de kostbare levens van hen die nu worden afgeslacht omdat zij beleiden dat Jezus Christus Heer Is  en bereidt zijn ervoor hun leven te geven.

We mogen dankbaar zijn dat wij in een land leven waar het zogenaamd goed is, maar geestelijk verder en verder van God afdwaalt en meer zelf wil beschikken over leven en dood. Moeten wij ons niet meer druk maken over het feit hoe wij zoveel mogelijk mensen door gebed en levens wandel met Jezus,hen ervan kunnen overtuigen van leven en dood, van een hemel en een hel. Het is goed dat wij ons bezig houden met het onderwerp eindtijd en alle ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn, ik juich het toe hoor, maar vergeet vooral niet te bidden voor hen die in Irak en Syrië als beesten worden afgeslacht,

waar IS gezinnen aan een kruis slaan nadat zij uren lang de gezinsleden hebben verkracht, gemarteld en daarna aan een kruis hebben genageld enkel en alleen omdat zij weigeren voor satan te buigen. Dat is beste mensen de eindtijd en realiteit en een vraag hoor tussen door, in hoeverre ben jij voorbereid om het zelfde lot te ondergaan als zij die door IS worden gedood omdat zij geloven in Jezus en belijden dat HIj Heer is. Ben jij bereidt zover te gaan als zij,in hoeverre ben jij bereidt je leven te geven als offer voor Jezus. We leven in een land van ongekende welvaart, waar de kerk leeg loopt, waar dwaalleer meer en meer de kop op steekt en zijn gif verspreidt in de gemeente.

Laten wij bidden om de gave van onderscheidt en om wijsheid. en ik spreek vanuit ervaring, iedereen legt de eindtijd en zijn theorie anders uit met alle gevaren van dien, satan kent het woord ook en zal die ook gebruiken om ons op een dwaalspoor te brengen. Ik kan alleen zeggen, bidden en een stevige relatie met de Here Jezus is heel hard nodig, maar laten we dat alles ook doen in liefde en in bewogenheid, ervaar jij Gods bewogenheid om de mensen om je heen, kun jij huilen om die vreemde die God en zijn liefde keihard afwijst.

Eindtijd of niet , theorieën of niet, we zitten er middenin alleen we weten niet hoe het allemaal zal gaan of menen dat te ontdekken in de gebeurtenissen in de wereld. Het staat allemaal beschreven in de bijbel, laten wij bidden dat God ons vast houdt en behoedt dat wij niet gaan dwalen op wegen waar we niet moeten zijn. Als het allemaal zover is geloof ik dat wij dat zullen beleven met ons hart, omdat zijn Geest dit duidelijk zal maken in ons hart en wij zullen opdat moment weten, Hij komt in majesteit Jezus Christus de gezalfde. En dat geeft rust al ben ik mij er ook goed van bewust dat het einde van deze wereld naderbij is. Ik zeg dit uit liefde maar ook om te waarschuwen, blijf a.u.b dichtbij Jezus en diens waarheid de bijbel.

Hoopvol op 25-01-2017 06:50

erik  23: 03 ; ik kan hier alleen maar een dikke Amen tegen zeggen : ik bid met je mee .... !!! 

lieve groet ....

Rebellio op 25-01-2017 08:14

@Erik, helemaal mee eens: prioriteiten.

"Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak (letterlijk: 'reeds aangebroken zou zijn')." (2Ts2:1-2). Wij hebben echter wel de opdracht elkaar te leren en niet te vervallen in onwaarheden zoals deze mensen in Tessalonika die dachten dat ze onder de oordelen van de dag des Heren terecht gekomen waren. Paulus laat hen zien dat dit onmogelijk is omdat er nog diverse dingen moeten gebeuren. Nu 2000 jaren later zijn er echter gewoon opvallende dingen gebeurt (israel) en zitten er aan te komen (letterlijke uitbeelding aan de hemel van openbaring 12). Daar moeten we elkaar óók op wijzen, maar we moeten zeker onze overige verantwoordelijkheden niet vergeten.

Luuk op 25-01-2017 10:14

Hoopvol, ik hoop dat de 3e Joodse Tempel er nooit komt, want dan zal er weer geslachtofferd gaan worden, terwijl Jezus het ultieme offer allang heeft gebracht. Dat slachtofferen is een openlijke miskenning van Jezus ! Jezus wees bovendien de 2e Tempel al duidelijk af. Bovendien zal juist de antichrist in de 3e Tempel gaan heersen. Alle reden dus om helemaal niet enthousiast te zijn over een op te richten Tempel als christen. Een ambassade in Jeruzalem is natuurlijk prima, ik hoop dat Nederland Amerika's voorbeeld navolgt !

Verzoener op 29-08-2017 07:53

U post onder 2 verschillende namen, geen email. Mod.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl