HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Hof van Beroep in Parijs: Aanwezigheid Israël op Westbank is legaal

Palestijnen hebben volgens internationale wetten en verdragen geen recht op het gebied

 

De Franse president Francois Hollande is één van de politieke gezichten van de Euro-Arabische Alliantie die streeft naar de uiteindelijke uitwissing van Israël en totale islamisering van Europa.

Volledig voorbij gegaan aan zowel steunbetuigers als haters van de kleine Joodse staat is een uitspraak van het Hof van Beroep in Versailles (Parijs) dat de Israëlische aanwezigheid op de omstreden Westbank, dat bestaat uit Judea en Samaria, volgens het internationale recht ondubbelzinnig legaal is. Gisteren organiseerde de Israël-vijandige regering van de Franse socialistische president Hollande nog een nep ‘vredes’conferentie, waarin 72 landen nog maar eens bevestigden dat er in dat hart van Israël een Judenreine Palestijnse moslimstaat moet worden opgericht, en Israël zich achter onverdedigbare ‘grenzen’ moet terugtrekken (3).

 

De uitspraak werd gedaan in het kader van een rechtszaak die de Palestijnen hadden aangespannen tegen Israël vanwege de aanleg van een lightrail verbinding in Jeruzalem, die door de Franse bedrijven Alstom en Veolia is gebouwd.

De prominente advocaat Gilles-William Goldnadel –zeg maar de Franse Geert Jan Knoops-, president van de organisatie ‘Advocaten Zonder Grenzen’, bevestigde dat de uitspraak van het Hof in Versailles niet enkel van toepassing is op de lightrailverbinding, maar op de hele Westelijke Jordaanoever. Voor alle regeringen en groepen die Israël liever vandaag dan morgen zien verdwijnen, is wellicht de meest schokkende conclusie van het Hof dat de Palestijnen -in tegenstelling tot Israël- volgens het internationale wetten geen enkel recht hebben op het gebied.

Palestijnse aanklacht tegen lightrail Jeruzalem

De lightrailverbinding werd in 2011 opgeleverd, en gaat dwars door Jeruzalem naar het zogenaamd ‘bezette’ oostelijke deel van de stad. Daarom diende de PLO –de terreurorganisatie die speciaal voor het Westen vermomd werd als de ‘Palestijnse Autoriteit’ (beide organisaties hebben één en dezelfde leider: Mahmoud Abbas)- een klacht in bij het Hof (Tribunal de Grande Instance) in Versailles.

De Palestijnen redeneerden dat de aanleg van de lightrail tram illegaal was, omdat de VN, de EU en veel organisaties en regeringen hebben besloten dat Israël de ‘illegale bezetter’ is van de ‘Palestijnse gebieden’, inclusief Oost Jeruzalem, en dat de Joodse ‘nederzettingen’ daarom eveneens illegaal zijn. Daarnaast zou Israël illegaal huizen van Palestijnen hebben afgebroken voor de aanleg van de verbinding, en ook het ‘culturele bezit’ van de Palestijnen hebben beschadigd.

Palestijnen kunnen geen beroep doen op niet-ondertekende verdragen

Om te bepalen of de klacht terecht was, dook het Hof in de internationale wetgeving. Voor het eerst sinds 1948 –toen Israël werd opgericht- zou een onafhankelijke, niet-Israëlische rechtbank uitspraak gaan doen over de status van de Westelijke Jordaanoever.

Het Hof van Beroep wees op artikel 43 van de Vierde Haagse Conventie (1907), waarin staat dat zodra de autoriteit over een gebied in de handen komt van een andere bezitter, deze partij de verplichting heeft alles te doen om de openbare orde en veiligheid te herstellen. Het Hof oordeelde tevens dat de Palestijnen de teksten niet goed interpreteren, en dat deze niet van toepassing zijn op de omstreden ‘bezetting’.

Ten eerste zijn alle internationale instrumenten waar de PLO zich op beriep verdragen tussen staten. Noch de PLO, noch de PA zijn een staat, en daarom is niet één van deze legale documenten van toepassing, zo oordeelde het Hof. Individuen en individuele organisaties hebben géén recht om de voordelen van deze instrumenten en wetten te claimen.

Ten tweede zijn de teksten enkel van toepassing op de partijen die deze ondertekend hebben. De PLO en de PA hebben dat nooit gedaan, dus kunnen ze er ook geen beroep op doen.

Irritatie over Palestijnse claims, die allemaal werden vernietigd

Het Hof verborg zijn irritatie over deze poging tot misbruik van het internationale recht door de Palestijnen niet, en stelde dat de wet ‘niet enkel kan worden gebaseerd op de visie van de PLO op een politieke of sociale situatie’. Bovendien ging het betreffende wetsartikel van de Haagse Conventie over bombardementen, en is ook daarom niet van toepassing, omdat ‘Jeruzalem niet gebombardeerd werd’.

De conclusie van het Hof: ‘De PLO kan zich op niet één van deze internationale conventies beroepen. Deze internationale normen en verdragen geven het Palestijnse volk, dat het PLO zegt te vertegenwoordigen, niet het recht om die voor een rechtbank aan te dragen. Het Hof van Beroep veroordeelt de PLO (en de Association France Palestine Solidarité, de mede aanklager) tot het betalen van € 30.000,- aan Alstom, € 30.000,- aan Alstom Transport, en € 30.000,- aan Veolia Transport.’

Omdat de PLO, PA en AFPS niet in beroep gingen bij het Opperste Gerechtshof, is de uitspraak definitief. Daarmee vernietigde een rechtbank voor het eerst alle Palestijnse claims dat de Israëlische ‘bezetting’ van de Westelijke Jordaanoever illegaal is. (1)

Jeruzalem, Westelijke Jordaanoever, Gaza en Golan bezet door Arabieren

De historische feiten tonen aan dat de Westbank en de Oude Stad van Jeruzalem in 1948 door Transjordanië (het latere Jordanië) werden bezet. Dat gebeurde in het kader van de vernietigingsoorlog die de Arabische Liga begon toen Israël met instemming van de VN –dat zich baseerde op een besluit van diens voorloper, de Volkerenbond, en de San Remo resolutie uit 1920- in dat jaar werd opgericht.

Tijdens deze oorlog bezette Egypte de Gazastrook, en Syrië de Golanhoogte. Alle Joden die op de Westbank en in het centrum van Jeruzalem woonden werden vermoord of verdreven door Arabische kolonisten. In 1949 werd een wapenstilstand met bijbehorende tijdelijke grenzen van kracht. Die zijn echter nooit officieel erkend. Desondanks vindt de internationale gemeenschap, buigend voor het antisemitische blok tussen islam en links, dat Israël zich moet terugtrekken achter deze niet-bestaande, onverdedigbare ‘grens’.

In 1967 probeerden enkele Arabische legers de Joodse staat opnieuw te vernietigen. Ook deze oorlog werd door de moslims verloren, maar nu nam Israël de door Jordanië, Egypte en Syrië bezette gebieden in bezit, inclusief Jeruzalem. Er ontstond een nieuwe situatie, en plotseling bleek er een volk te worden verzonnen waar in de hele geschiedenis niet één maal naar verwezen werd: de ‘Palestijnen’, in werkelijkheid bestaande uit kolonisten uit tientallen Arabische landen. Zo was Yasser Arafat, aartsvader van het Palestijnse terrorisme, een Egyptenaar.

De internationale gemeenschap, en met name Europa, heeft er echter zijn zinnen op gezet om het Bijbelse hartland weer van Israël af te pakken en de gedwongen uitzetting van ongeveer 100.000 Joden te eisen, zodat er een Judenreine moslimstaat ontstaat voor een historisch volledig uit de duim gezogen ‘volk’.

Euro-Arabische alliantie tegen Israël en nu ook tegen Europese volken zelf

En waarom? Omdat op de Arabische topconferentie van het OIC in Algiers in 1973 werd besloten om na de derde smadelijke nederlaag tegen Israël (de Yom Kippur oorlog in datzelfde jaar) een olieboycot in te stellen tegen alle landen die zich niet achter de PLO en diens streven naar de totale vernietiging van de Joodse staat ten gunste van ‘Palestina’ zouden opstellen.

Nederland aarzelde, en werd onmiddellijk door een boycot getroffen. De rest van Europa ging vrijwel meteen overstag, en ons land volgde snel.

Vervolgens deed ‘de Euro-Arabische Alliantie haar best om de Israëli’s te criminaliseren... Het naoorlogse Nazi-Islamitische bondgenootschap werd ingeblazen door de Palestijnse haat... Eindeloos lastiggevallen door Europese regeringen en hun legers met dhimmi’s, waren de Israëli’s schuldig vanwege hun bestaan, waar ze zich voor moesten schamen... Hun misdaad? Zij weigerden zicht te vermengen in dhimmitude en te verdwijnen door het opgeven van hun rechten en hun geschiedenis aan een volk dat gecreëerd was door de Euro-Arabische Alliantie (Eurabia) om hen te vervangen,’ schrijft Bat Ye’or voor het Gatestone Institute.

Nu worden ook de Europese volken door dezelfde Alliantie getroffen, doordat ons continent met opzet wordt overspoeld met miljoenen moslimmigranten. Net zoals de Israëliërs moeten worden uitgewist en vervangen door Palestijnen, moeten Nederlanders, Duitsers, Belgen, Fransen en Italianen worden uitgewist en vervangen door moslims uit het Midden Oosten en Noord Afrika.

‘Alleen vrede door volledige erkenning van Israël’

‘Staatshoofden, ministers van Europese zaken, de geestelijkheid, de dhimmi christenen die hun hovelingen waren geworden, boden hun hulp (aan de PLO en de Ummah, de wereldwijde islamitische gemeenschap) aan.’ Zo proberen ze alles van Israël af te pakken, ‘om daardoor een Holocaust te veroorzaken die begon in Europa, zodat er eindelijk een wereld, een mensheid zou ontstaan zonder Israël. De droom van Hitler en de moefti (van Jeruzalem, die met de Nazi’s samenwerkte) zou zijn gerealiseerd.’

Volgens Bat Ye’or is er echter nog steeds hoop, maar die is enkel gebaseerd op de erkenning en legitimiteit van Israëls terugkeer naar haar (complete) thuisland. Deze erkenning brengt automatisch de vernietiging van de jihad tegen christenen en alle niet-moslims met zich mee. ‘Deze erkenning van de legitimiteit van Israëls terugkeer naar haar vaderland is de essentiële voorwaarde van een islamitische vrede met de wereld, omdat het de ideologie van de jihad zal afschaffen. Vrede met Israël garandeert een islamitische vrede met de diversiteit van de wereld.’ (2)Xander

(1) Dreuz
(2) Gatestone Institute
(3) Breitbart

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
AEO op 18-01-2017 11:34

@Anti -Zio,

Ik heb de koran gelezen, en het valt mij op, dat er verhalen in staan, die op Bijbelse gebeurtenissen lijken. Het vreemde is echter, dat er in de koran verhalen staan, die onlogisch zijn. Daarom wil ik je vragen om op mij te reageren. In de koran staat geschreven, dat de Farao van Egypte boos is op zijn tovenaars en dreigt om ze te laten kruisigen!

Er is echter een probleem met de tijd. Want ten tijde van de verdrukking van het volk van Israël in Egypte en Mozes aan het hof van de Farao verscheen om te vragen om zijn volk te laten gaan, bestond kruisigen nog niet als executie methode. Dat is iets van de Romeinse tijd, vele eeuwen later.

Dit verhaal in de koran klopt dus niet, en elke historicus kan dat bevestigen. Dus ik wil van jou weten, waarom deze onzin dan in de koran geschreven staat, want het is een verzonnen verhaal van iemand, die tijdens zijn handelsreizen vaak in gesprek kwam met zowel Joden als Christenen.

Hij heeft ergens de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. En hiermee stel ik de bewering, dat de koran de onfeilbare weergave van de wil van allah is dus ter discussie. Want als die allah dan zo onfeilbaar zou zijn, dan heeft hij hier dus een behoorlijke steek laten vallen, of misschien is hij wel dement geworden?

Dus graag even je uitleg, waarom dit zo in je koran staat geschreven. Verder wil ik je er nog op wijzen, dat als je echt in God wil geloven, de Bijbel dan toch echt het onfeilbare Woord van God is, ga die Bijbel dan maar eens lezen als je durft. Ontdek de vele profetieën die er in staan, die zeer nauwkeurig uitgekomen zijn, en deels nog in de zeer nabije toekomst zullen gaan uitkomen.

Israël zal hersteld worden, en Niemand zal de Joden er meer kunnen verdrijven, zoals in Amos 9 is te lezen. Talloze pogingen om de Joden de zee in te drijven zijn op smadelijke nederlagen uitgelopen. Als je beweert dat Israël er straks niet meer zal zijn, dan kan je heel lang wachten, want dat zal nooit gaan gebeuren, het staat immers in de Bijbel geschreven. De koran verscheen pas 6 eeuwen later.

Ik heb vroeger al eens met een andere moslim gedebatteerd, hij heette hier op dit forum Ottoman, dus vermoedelijk een Turk. Ook hem heb ik om een inhoudelijke reactie gevraagd over die Farao die zijn tovenaars dreigde te laten kruisigen. Hij kwam met vele reacties, maar ging nooit op dit gegeven in. Ben benieuwd of jij wel zo moedig bent.

Groeten,

 

AEO

Zomer op 18-01-2017 12:47

@Anna

Prachtig, ik zou het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Tom Hendrix/Seneca op 18-01-2017 13:23

@Anna: 18.17. uur, op 17/1. Beste Anna, dat heeft U voortreffelijk verwoord. Heel liefdevol, eerlijk en met respect. Hulde. En ja: de Here Jezus is: " de weg, de waarheid, en het leven".

Josef op 18-01-2017 20:34

@anti-zio,

Het had beter geweest als je anti moh. had geheten.

Bekiijk deze video eens en zie hoe vredelievend u en uw mede gelovigen zich gedragen in de naam van een, verzonnen door leugenaar moh., niet bestaande god.

Een vrouw die verkracht , dus onschuldig,is door een"gelovige"en daarom gedood moet worden is een fijn"geloof" hoor.

Video – Vrouw gestenigdhttp://westerse-beschaving.org/video-vrouw-gestenigd/

Pier op 18-01-2017 22:07

Anti-zio, anti-bio, dus anti-leven, anti-christ, die alle gewetens heeft gewist, alle liefde en blijdschap mist. Wie zo denkt heeft zich zeer vergist. Islam is anti, net als Moh. Allemaal anti.......

Jezus is Pro. 

dimitri op 19-01-2017 00:29

Ik vind het ook raar dat er in de koran namen en verhalen staan,die veel op de verhalen lijken die in de bijbel staan.en dan zeggen de moslims nog of hun immams dat de bijbel niet deugd,en dat het ook niet Gods laatste boek was,en dat God geen Zoon heeft en dat de kruisinging van JC ook  niet gebeurd was?!Ook niet Zijn geboorte,Zijn leven en wandel op aarde,met al zijn wonderen die hij liet zien!Hij genas de mensen van blindheid en doofheid.Blinden konden zien,doven konden horen,lammen konden weer lopen,ook doden wekte Jezus op!!!En toen Hij stierf en na 3 dagen dood te zijn geweest zo opstond,is gewoon een wereld wonder!! Zijn Opstanding,Zijn heen gaan ,en zijn 2e kormst op aarde!!Dan zegd allah of mo,dat kan men allemaal vergeten,want zegd God nu, volgens mo allah  moet worden genoemd,de koran is nu mijn laatste boek,dat andere kan je vergeten??!!Dat kan niet kloppen!want daar gaat het juist toch  om,die hele geboorte,leven op aarde,Zijn kruisinging,Zijn Opstanding,enz,moest allemaal gebeuren,zodat de mens gewassen word,door het Bloed Van Jezus Christus,en dat alleen door Hem wij gered kunen worden,en niet door een mo,of allah of dier of wat dan ook!Dan zou dit allemaal onzin zijn van de bijbel enz?Nee ,een ieder zal zien en lezen dat dat niet klopt!ook omdat mo en allah pas kwamen zo,n 600 jaar nadat Christus op de aarde was.Dus dat christen geloof was er  veel eerder,en ik denk dat toen men opdracht kreeg om het evangelie te verkondigen nadat de Heer opsteeg naar de hemel,in het midden oosten en overal in de wereld,dat die arabieren,of die bewoners in het midden oosten hun eigen goden hadden,waaronder die maangod,of andere afgoden.En dat zij niet wilden luisteren naar die apostelen,of dicipelen van Jezus Christus,die hen vertelden dat als men de Here jezus aan nam en vergeving van zonden vroeg en erkennen dat Hij Gods Zoon is,eeuwig leven hebben!Maar zij wilden niet luisteren,ze wilden liever hun eigen goden,goden die je ook  kunt zien zoals beelden en blijven aanbiddden!En zo kwam satan met een kopie,van de drie eenheid.Vader,Zoon en Heilige Geest!satan,de valse profeet,en de antichrist!!En velen trappen erin,miljoenen zullen het niet redden,mits zij zich bekeren tot Jezus Christus,niet die  jesus of isa uit de koran,want dat was een profeet volgens zeggen,maar door Jezus Christus,Gods Zoon en vele male Hoger dan welke profeet dan ook die er heeft geleefd,of die nog geboren moet worden,veel belangrijker!!Want Hij is de Koning der Koningen en de Heer der heerscharen!!Zijn Naam is jezus Christus!

Rebellio op 19-01-2017 08:01

@Pier, mooi gezegd

Anna op 19-01-2017 13:33

Nog een keer wil ik reageren op het artikel en de bijbehorende commentaren:

Bovenstaand  artikel van Xander nieuws geeft exact aan wat er momenteel in de hele wereld gebeurt. Dat klinkt vreemd meer ik zal het proberen beknopt uit te leggen. 

God heeft de hemel en de aarde geschapen en zegt voor de hele schepping tot op deze dag. De mens kiest al in het paradijs voozichzelf in plaats van zijn schepper te eren. God had de bedoeling om de mens eindeloos en in goede harmonie en genietend van Gods liefde te laten leven, maar de mens koos voor zichzelf, en toen deed de dood zijn intrede in het leven van de mensheid.

Ook hele schepping werd in het doods principe  meegesleurd. De mensheid werd zo slecht dat God besloot een vloed te sturen om de mensheid te vernietigen... alleen Noach met 8 mensen bleef in leven....  Let op vanuit het geslacht van Sem werd later Abraham uitgekozen....... ( anti semitisme!) .....vanuit de latere 70 nakomelingen  van Noach werden de volkeren gevormd... ( de zgn. " vredes conferentie"  over Israël van 15 jan J.l. namen 70 volken aan deel !) . O zo opmerkelijk !      

Kort na de zondvloed ging het weer mis. We lezen van Nimrod... hij was jager en bouwde steden.... de zgn ziggurats. Dit waren torens met een platte bovenkant waarop de zon maan en sterren en dieren riemen van de sterren en de planeten werden vereerd door de sterren wichelaars.

Ook de vruchtbaarheid cultus was een bron van verering.  Dus men ging alweer de schepping in plaats van de schepper eren.Bovendien benoemde Nimrod een priesterklasse die tussen God en de mensen moest bemiddelen. En er staat hij was jager en hij jaagde op mensen die niet deelnamen aan zijn ( af) godendienst. 

Totdat God de God de schepper ingreep. Dit deed hij door Abraham uit zijn land en maagschap( familie) weg te roepen.... ( uit Babel , Ur der Chaldeen, bij Nimrod weg te roepen ) .......en Abraham kreeg de opdracht om naar een land te gaan wat God hem zelf wijzen zou..... Dit was en is het land Kanaän. ( het huidige Israël) (God heeft dat kleine stukje land voor zichzelf als de Schepper van alle dingen uitgekozen: dit staat in Leviticus 25: 23 ik citeer; En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij , en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij. )  

En God bracht Abraham naar datstukje grond aan de Middellandse zee...... God sloot met Abraham een eeuwigdurend verbond en dat verbond omvatte :1 Ik zal u tot een groot volk maken en  u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.....2. ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal IK vervloeken. 3. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.. en verder; Aan uw nageslacht Zal Ik  dit land geven  tot een eeuwigdurende bezitting....God sloot dit verbond met Abraham en heeft dit later aan zijn nakomelingen Izak en Jacob bevestigd en heeft God dit verbond herhaald.

En van dit geslacht  de nakomelingen van Jacob, heeft God  een groot volk gemaakt Het volk Israël waar de hele Bijbel over handeld.................Dit volk moest als voorbeeld dienen ( een geheiligd apart gezet volk zijn ) voor de hele mensheid, dit volk kreeg via Mozes de regels om samen te kunnen leven bekend als de wet. Thora. ( ook onze huidige wet is erop gebaseerd) Maar dit volk bestaat ook uit  ( zondige ongehoorzame ) mensen en ze gingen regelmatig de fout in...dan werden ze gestraft door God. ..........................Dat kostte soms heel veel mensenlevens.........                                  God eist gehoorzaamheid....

Uiteindelijk, na vele eeuwen werd ook de belofte aan Abraham; dat in Hem alle volken van de aarde gezegend zouden worden vervuld..... dat is de geboorte van de Here Jezus...... en in Hand 10 ( Cornelius) mogen ook wij nu, volkeren uit de heidenen erbij gaan horen, als Mede burgers en mede erfgenamen.. zoals Paulus dit noemt.... Maar God heeft nergens in de Bijbel zijn belofte aan dat volk herroepen of " het bordje verhangen" dat het nu de kerk is die de belofte krijgt.... nee, neee,  nee.... Gods woord houd eeuwig stand en dat is nu het probleem van dit moment op de wereld.... Lees Romeinen 9, q10 en 11 maar eens....

Het eeuwigdurend verbond wat God sloot met Abraham is vandaag de dag nog geldig......  en het gekke is dat de islam dit heel goed weet.... en ook bevecht, ( dat was nu wat antizio hier boven beschreef) (over de islam later) Ook de mensen die de Bijbel niet kennen,doen hieraan mee.... of mensen die zo " verlicht " zijn door de evolutie of wetenschap of hun eigen  autonomie of de god is dood filosofie, aanhangen die mensen die zien dit niet.... of willen dit niet zien....... ...

.en zelfs Christenen  die niet goed de Bijbel lezen en niet goed kennen  en niets meer zien  in een levende band met God maar die geen verticale relatie met God meer willen, maar het zoeken in " lief zijn voor elkaar" een horizontale relatie onderling hebben...... Of, verblind zijn voor de waarheid, vanwege humaniteit....Deze mensen erkennen niet dat Gods verbond met Abraham in zijn totaliteit eeuwig is.  En vandaag nog geldig is......

Daar zit op dit moment ook binnen de kerk de grote denkfout...... men wil wel Jezus kennen en later met je ziel in de hemel komen bij Jezus zijn........ maar dat Jezus ergens "bijhoort" dat Hij de Eniggeboren Zoon van de Vader  is O.K. Maar hij is ook de Zoon van Maria de Grote Zoon van dat volk.......... Hun oudste broeder.....dat Hij als de Grote Koning eenmaal in Jeruzalem op de troon van Zijn vader David zal zitten, temidden van dat volk terug zal komen dat willen ze niet horen...

Ook de kerk niet......Helaas de kerk is behoorlijk verblind voor Israël...... en God zegt nogwel in datzelfde verbond " wie u zegent zal gezegend worden" Dus je word er alleen maar beter van als je Israël zegent........De grote tegenstander  van God de satan weet dit heel goed en is  al vanaf het paradijs bezig om Gods plannen te dwarsbomen en te vernietigen. 

Wat gebeurt er nu in de wereld. 

Abraham had nog een zoon Ismael. Dit was zijn eerst geboren zoon die hij op advies van Sara bij een dienstbode heeft verwekt. Dit was tegen Gods wil in. God had een ander plan met Abraham, maar Sara en Abraham dachten dat dit goed was.... God heeft Ismael zeker ook als zoon van Abraham erkend en gezegd " ik zal hem zeer talrijk maken en hem rijkelijk zegenen...." Nou en God houdt woord want er zijn momenteel meer dan 300 miljoen Arabieren en ze zijn zo rijk ( met olie) dat ze dehele wereld economie plat kunnen leggen.

De eerste eeuwen na de geboorte van Ismael en Izak was er geen probleem.... Ze hadden ieder hun eigen woongebied... Dat is trouwens  nog zo hoor;  let maar eens op er zijn nog zoveel profetien over die volken en de landen waar ze wonen die nog moeten gebeuren..... en die zeker verviuld gaan worden....

Het probleem ontstond in ongeveer 620 Na Christus ( let op na Christus!!!) met de geboorte van Mohammed... die was Jaloers op de religie van de Joden en de Christenen. Dat was een monotheïsme en dat wilde mohammed ook wel want in het Arabisch schiereiland van die tijd werden en vele goden vereerd. Over de geschiedenis van de islam kunt u overlal lezen... ga ik hier niet uitleggen... De geschiedenis van Mohammed en zijn daden werden nadat hij was teruggekeerd uit Medina zeer geweldadig en moordlustig..... en veroverde al heel snel de  het Arabisch schiereiland en het noorden van Afrika....

Het doel van de islam is immers de hele wereld onder haar heerschappij brengen.... en dit is nu het grote conflikt in de wereld..... God gaat ook door met Zijn reddingsplan...  en dat doet God via dat oude volk Israël  ( of de kerk dat nu leuk vind of niet)  ------- het grote conflikt is: de islam wil de wereld heerschappij, dat heeft mohammed hen opgedragen om uit te voeren de wereld veroveren...........en God, de Grote Schepper  van alle dingen, de God van Abraham Izak en Jacob heeft ook een reddingsplan voor deze wereld....... Namelijk de terugkomst van KONING Jezus met zijn heerschappij vanuit Jeruzalem, en later een nieuwe hemel  en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal--------------  dat is de reden de satan al vanaf het begin probeert om Jezus uit te roeien ( kindermoord in Bethlehem, de verzoeking in.

De woestijn enz enz enz...)  Jezus heeft stand gehouden en heeft zijn werk als Lam Van God volbracht... Hij " verzameld " red nu mensen uit alle volken door ze met zijn Heilige geest tot zich te trekken. Maar eenmaal komt Jezus terug... Nu kan de satan Jezus niet meer raken hij is immers in de hemel, en nu heeft satan een ander plan bedacht ( via Mohammed) om het plan van God te verijdelen.. en gaat hij tekeer tegen de plaats ( Israël /Jeruzalem) waar Hij terug zal komen...( de Olijfberg lees Zach.!)  en gaat de satan te keer tegen het volk Israël waarin hij Jezus temidden van terug zal komen....( zij zullen bitter wenen en zien wie ze doorstoken hebben).....    

Alles wat meewerkt aan de terugkomst van Jezus moet worden uitgewist........ worden bevochten en daar is de tegenstander van God nu zo druk mee.... en tegenwoordig heeft de satan veel grondtroepen ook tussen ons in west Europa....En die grondtroepen roepen dan zoals hun geleerd is dat dat volk, dat oude verbondsvolk... Israël dood moet zoals hierboven.....  En let op; eerst de Jood en dan de Griek Paulus zei dit al en nu zie je het begin al...

Israel is als door een wonder in 1946 weer een land geworden... ( opmerkelijk 3 jaar na de holocaust!) en met toestemming van de toenmalige volkeren bond, de Joden zijn legaal in het land....Er is over gestemd in de VN!!!!  En het artikel hierboven geeft aan dat Israël niet onrechtmatig handelt want dat het land echt van hun is.... Toen in 1948 en nu Nog.. en zelfs tot in. Eeuwigheid....Er zijn gelukkig nog rechtvaardige rechters....... Het is hun afgenomen in 1948 in de onafhakelijheids oorlog.... maar in 1967 is het rechtmatig terug veroverd.... op Jordanië..... terwijl Israël Jordanië toen waarschuwde " doe niet mee aan die oorlog".........

maar Jordanië deed het toch met gevolg dat Israël de Westoever van de Jordaan  terugpakte...... het is rechtmatig, alleen de hele wereld komt ertegen in opstand.   Omdat zij God niet kennen of willen erkennen.....  De jurisprudentie is ingewikkkeld maar Israël handeld niet onrechtmatig ze hebben uitstekende rechtspraak en weten heus wel wat ze kunnen en mogen doen...  Maar ten diepste is dit een Geestelijke strijd. God stuwt de volkeren op naar een nieuwe fase in  de wereld geschiedenis...... Israël is een baken van Hoop......Hoop voor de toekomst..... God gaat ook door met zijn werk al zien we tegenwoordig meer Satanische dingen..... ( moord en doodslag)

Dit bovenstaande artikel van Xander laat zien dat God ook doorgaat......een tik op de vingers van Gods tegenstanders...We staan weer voor een nieuw begin in de wereld geschiedenis, en zo zie ik met belangstelling uit naar de beëdiging van Trump a.s vrijdag.... Moge God hem, Trump als een Kores gebruiken....voor Zijn eigen grote plan met de ZIJN wereld.... ........het is moeilijke materie ik heb er ook jaren over gedaan om dit te bestuderen en heel veel in Israël gereisd  en gesproken met Joodse mensen en anderen En ik leer nog iedere dag.... Maar een ding heb ik hieruit geleerd... dat wij een Geweldig grote En alomtegenwoordige God hebben die alle eer lof en aanbidding waard is..... Gods zegen voor allen die dit lezen.

Hebt u vragen dan wil ik dit graag met u op het gloofsforum bespreken.

AEO op 20-01-2017 01:14

@Anna,

Je hebt hier een lange reactie gepost, en alles wat je hier zegt klopt 100%! De meeste kerkgenootschappen zijn blind en menen dat zij de plaats van Israël hebben overgenomen, wat je eigenlijk geestelijke diefstal of verdringing zou kunnen noemen. Maar we zijn mede erfgenamen. En om mede erfgenaam te kunnen zijn, moet er toch echt eerst een hoofd erfgenaam zijn, en dat is het volk van Israël. En het staat toch echt in de Bijbel. God is getrouw, en wat Hij zegt verandert Hij later niet.

@Anti-Zio,

Waarom reageer je niet op mijn reactie? Ik denk dat je net zo iemand bent als desrijds Ottoman, veel beweringen en nooit een inhoudelijke reactie. En zo zet je jezelf voor schut, digitaal met een mond vol tanden! En die haat tegen Israël is letterlijk levensgevaarlijk, daarmee bewerk je je eigen ondergang. Israël is terug van weggeweest en zal nooit meer verdwijnen. Daar zal je het wel niet mee eens zijn, maar je kan feiten niet veranderen.

Niemand kan Israël verdrijven, of denk je nu werkelijk dat er een macht bestaat die dat kan? Men zal in de nabije toekomst inderdaad gaan proberen om Israël te vernietigen, met een nog veel grotere overmacht dan ooit, waardoor het inderdaad er op gaat lijken dat het nu afgelopen is met Israél. En wanneer de situatie er voor Israël hopoloos gaat uitzien, dan zal de God van Israël, de enige God die er is, rechtstreeks gaan ingrijpen. Dit zal de vernietiging van Israël's vijanden worden. Lees daar Zacharia 12 maar eens op na. Zacharia was een echte profeet, geen valse profeet zoals mohammed. Breng hier maar eens wat tegen in. Maar ik vermoed dat je hier niets tegen kan inbrengen.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl