Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘EU heeft zwarte lijst van iedereen die niet tegen Rusland is’

Deens parlementslid: ‘EU-taakgroep schendt grondwettelijke rechten op vrijheid van meningsuiting, en is bewijs van ondemocratisch, totalitair gedrag – Bij conflict met Rusland kan iedereen op de zwarte lijst worden opgepakt – Europese elite haat het christendom en vernietigt met ongecontroleerde massa immigratie onze cultuur’

 

George Orwells ‘1984’ is realiteit geworden: ‘Hoe verder een samenleving van de waarheid afwijkt, des te meer zal het degenen die de waarheid spreken, gaan haten.’

De oorlog van de euro-elite in Brussel tegen de vrijheid van (de niet politiek-correcte) meningsuiting is in volle hevigheid losgebarsten, nu blijkt dat de EU er een zwarte lijst op nahoudt van iedere blogger en website die niet tegen Rusland is. ‘Gehaat door degenen die Rusland haten,’ aldus Iben Tranholm, die door een Deens parlementslid op de hoogte werd gesteld dat zij op deze zwarte lijst is gezet, wat volgens haar het zoveelste bewijs is dat de toch al dictatoriaal opererende EU pijlsnel in een extreemlinks totalitair regime aan het veranderen is, dat geen enkele kritiek meer duldt.

 

De in 2015 in het leven geroepen EU taakgroep ‘East Stratcom’ heeft Tranholm als een pro-Russische propagandist op de zwarte lijst gezet, en beschuldigt haar van het verspreiden van ‘Russische desinformatie’, die als doel het destabiliseren van de Europese democratie zou hebben.

(Wij vragen ons dan af welke ‘Europese democratie’ dan wordt bedoeld, want noch in Brussel, noch in Straatsburg, is daar ook maar één spoortje van te vinden. De eurocraten breken al jarenlang met al hun eigen regels en verdragen, en nemen –met steun van ‘onze’ eigen regering in Den Haag- tal van dubieuze tot fel omstreden besluiten die geen enkele democratische legitimiteit van de Europese volken hebben gekregen.)

‘Staatsvijand’ en ‘pro-Russische agent’

Marie Krarup, lid van de Deense Volkspartij, vroeg de Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen naar zijn mening over deze zwarte lijst. Krarup wees hem erop dat de beschuldigingen van East Stratcom Tranholms door de Deense grondwet gegarandeerde recht op vrijheid van meningsuiting schendt, en een ‘schokkend bewijs is dat de EU zich ondemocratische en totalitaire privileges toekent om commentatoren, experts en journalisten die het EU beleid en de EU leiders bekritiseren, op een (zwarte) lijst te zetten.’

Minister Samuelsen reageerde echter dat Tranholm terecht als een ‘pro-Russische agent’ is gebrandmerkt, en daarom op die zwarte lijst moet blijven staan. Krarup: ‘Hij suggereerde zelfs dat ik ook door het Kremlin ben ingehuurd om Europa te destabiliseren.’

Volgens Tranholm betekent dit dat iedereen die op de zwarte lijst wordt gezet kan worden opgepakt als ‘staatsvijand’ zodra  het door de globalisten in Washington en Brussel uitgelokte conflict met Rusland verder uit de hand loopt. ‘Ik ben nu al gebrandmerkt als een verrader en onpatriottisch. Veel collega’s en opinieleiders hebben een open brief gepubliceerd waarin ze het ministerie bekritiseren. Op sociale media loopt men over van steun, maar mijn regering blijft mij er koppig van beschuldigen dat ik een Russische agent ben. Dat betekent dat ik niet langer door de staat wordt beschermd.’

‘Christenen in Europa worden gemarginaliseerd, of zwijgen zelf’

Tranholms ‘misdaad’ is dat ze de afgelopen jaren commentaren schreef op Russia Today en Russia Insider, waarin ze haar mening gaf over de ‘haat van de Westerse elite tegen het christendom, waardoor de Westerse cultuur wordt verzwakt en ondermijnd.’ Haar keus om voor niet-Westerse media zoals RT te kiezen ‘was zeker niet gemotiveerd door ook maar één betaling door Putin. Nee, het is geworteld in het feit dat ik een conservatieve christelijke katholiek ben, en mijn ideeën en standpunten daarom steeds moeilijker te publiceren zijn in Europa.’

Hierdoor moet ze al vele jaren als onafhankelijke journalist opereren, omdat er geen redacteur in Europa meer te vinden is die ingezonden stukken wil plaatsen die het opnemen voor het christelijke en/of katholieke geloof. ‘Christenen worden sociaal gemarginaliseerd, op een zijspoor gezet, en als verdacht of feitelijk zelfs als gestoord beschouwd. De paar christenen die zijn overgebleven zijn verwereldlijkt –afgevallen omdat ze het met het establishment eens zijn-, of hebben besloten te zwijgen omdat ze bang zijn voor de politiek-correcte stormtroepen.’ Christenen hebben dan ook ‘geen impact meer op de Europese cultuur. Hun zout heeft hun kracht verloren, en kan de samenleving niet meer voor bederf behoeden.’

Diezelfde haat tegen het christendom weerhoudt Brussel er echter niet van ‘om dezelfde, uit hun context gerukte argumenten van christelijke hulporganisaties te gebruiken, als dat binnen hun eigen agenda past, en dat is het loslaten van het registreren van de identiteit van iedereen die het land binnenkomt, en sinds 2015 het uitvoeren van een blanco open-grenzen beleid, toen de tsunami aan vluchtelingen en immigranten over de grenzen van Europa spoelde.’

‘Europa heeft valse naastenliefde met crimineel en laat slachtoffer in de steek’

In haar artikel ‘Misplaatst medeleven dreigt de ondergang van Europa te worden’ vergeleek ze Europa met ‘Judas, doordat de christelijke tradities worden verraden met een verraderlijke kus van vals medeleven, zodat de laatste sporen van de christelijke beschaving in Europa worden vernietigd. Echte naastenliefde komt altijd voort uit een hogere moraal, een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad, tussen juist en verkeerd. Valse naastenliefde geeft medeleven aan de crimineel, en niet het slachtoffer. Geen medeleven voor de vrouw die het slachtoffer wordt van verkrachting, maar voor de dader, de verkrachter. Dit soort medelijden is een walgelijke perversie.’

‘In plaats van hun gebruik –beter gezegd: misbruik- van ‘heb uw naaste lief’, ontbreekt het de politici aan een christelijke basis om goed van kwaad te onderscheiden. Onze politici promoten de krachten van het kwaad, en laten de slachtoffers totaal in de steek. Dit is niets anders dan de uitbreiding van het Westerse beleid in het Midden Oosten, sinds de invasie van Irak en Afghanistan. Westerse politici betitelen voortdurend het kwaad als goed, en goed als kwaad. Ze laten verwoestende krachten los om ongebreideld tekeer te gaan, en onderdrukken overal waar het Westen met militaire of economische oorlogsvoering optreedt, het goede.’

‘Europa heeft onheilige alliantie met islamisme tegen het christendom gesloten’

‘De hevige haat van de Westerse politici tegen het christendom heeft Europa van zijn morele kompas beroofd. Het gebruik van christelijke argumenten om oorlog te voeren tegen het christendom en de christelijke cultuur is een verdorven demonische parodie. Vanuit spiritueel perspectief is het duidelijk dat Europa een onheilige alliantie met het islamisme heeft gesloten om de christelijke beschaving uit te roeien. Dit duivelse bedrog draagt een mantel van goedheid en humanisme, maar is in werkelijkheid de manifestatie van moreel verval en vals altruïsme, dat de ‘Untergang des Abendlandes’, het einde van het christelijke Europa, dreigt te veroorzaken.’

Iedereen heeft het recht het met deze analyse eens of oneens te zijn (voor ons geldt het eerste), maar of deze mening Krarup tot een ‘Russische agent’ maakt? De EU taakgroep geeft geen enkel bewijs van een overeenkomst of zelfs maar een band tussen het parlementslid en het Kremlin. Totalitaire regimes, zoals die van Nazi Duitsland en Stalins Sovjet Unie, en in onze tijd die van bijvoorbeeld Iran, Saudi Arabië, Noord Korea en Turkije, hebben dat bewijs niet nodig. Voor hen is alleen al de verdenking voldoende om iemand voor altijd in een donkere kerker te gooien, of simpelweg te executeren.

Wil de Europese Unie werkelijk deze kant op? Met de komst van East Stratcom begint het er verdacht veel op te lijken.

‘Politieke elite is het vermogen om waarheid van leugens te onderscheiden kwijtgeraakt’

Tranholm: ‘Het is buitengewoon onthullend dat de taakgroep zich werpt op dit artikel, omdat dit gaat over het verschil tussen waarheid en leugens, en aantoont dat de politieke elite het vermogen om waarheid van leugens te onderscheiden, volledig is kwijtgeraakt. Het loslaten van de waarheid is op dit moment met afstand de grootste bedreiging voor de wereldvrede - niet Rusland.’

De Amerikaanse verkiezingscampagne bracht deze realiteit pijnlijk aan het licht, toen met name de Democraten een enorme waslijst aan leugens over Donald Trump gebruikten om die als ‘waarheid’ te presenteren. In hun kielzog lanceerden de ‘unspeak’ media het ‘nepnieuws’ fenomeen, waarmee iedere blog, site en journalist die het niet hun visie verkondigden, en die wel de bewezen leugens van en rond Hillary Clinton publiceerden, opzij werden gezet, in een poging om de totale controle over de meningsvorming van het publiek te behouden.

EU wil monopolie op meningsvorming

De EU-taakgroep East Stratcom werd om exact dezelfde reden opgericht, namelijk om het monopolie te behouden en te verkrijgen over de meningsvorming over de EU en het EU beleid, met name aangaande het overdragen van macht aan de Brussel, het binnenlaten van miljoenen moslimmigranten, de daaraan gekoppelde islamisering van onze landen, en zoals gezegd het doen herleven van het vijandbeeld tegen het ‘grote boze Rusland’.

Dit is tevens de reden waarom de Europese elite in media en politiek zo hevig tekeer gaat tegen Donald Trump. De gewone man in Europa begint namelijk net als de Amerikaan langzaam maar zeker begint door te krijgen hoelang en hoezeer hij wordt voorgelogen door die media en politici. East Stratcom is een uiterste poging om dat bewustwordingsproces alsnog te stoppen.

‘De media zijn ronduit ontmaskerd als leugenaars. Toch beweren de media dat het ontmaskeren van hun leugens een leugen is, en dat degenen die de waarheid willen, liegen. Degenen die de waarheid vertellen worden leugenaars genoemd, terwijl de media onvermurwbaar blijven volhouden dat zíj de waarheid vertellen.’

‘Slechts weinigen klaar voor deze geestelijke strijd tussen goed en kwaad’

‘Verwarrend? In de wereld is er een verschuiving van de gebruikelijke geopolitieke en economische conflicten naar morele en spirituele oorlogsvoering. De wereld kent nu een epische confrontatie tussen waarheid en leugens, tussen licht en duisternis, tussen datgene dat zolang onzichtbaar is gebleven. Er woedt een geestelijke oorlog tussen degenen die voor het goede kiezen, en degenen die ervoor kiezen om het kwade ‘goed’ te noemen.’

Tranholm vraagt zich bezorgd af wie er klaar zijn voor deze strijd. ‘Het relativeren van waarden heeft velen, zo niet de meesten, compleet zonder vaste grond en zonder enig besef van goed en kwaad achtergelaten, waardoor ze uiteindelijk niet in staat zijn de waarheid te onderscheiden en zich tegen leugens te verdedigen. Ze hebben de eerste beginselen van onderscheid niet geleerd, omdat ze zonder geestelijke fundament of ook maar een flauw benul van christelijke waarheden zijn opgegroeid. Dit is een groot probleem, omdat het onmogelijk is om de huidige wereld te begrijpen als je geen geestelijke ogen hebt om te kunnen zien.’

‘Niemand kan voor waarheid –die geestelijk is- vechten zonder het vermogen om waarheid van leugens te onderscheiden. Zonder geestelijk inzicht heeft niemand de wapens om tegen het kwaad en tegen leugens te strijden. De chaotische worstelingen in de journalistiek en sociale media zijn een zichtbare uiting van deze geestelijke oorlog.’

‘Geen vrijheid meer voor journalisten die (eigen) waarheid geven’

Alexander Solzhenitsyn schreef dat ‘godloosheid*’ de ‘eerste stap naar de goelag’ is. ‘Nu EU politici ongrondwettelijke methoden gebruiken om politieke tegenstanders of mensen die de morele waarheid publiceren op een lijst te zetten, verklaren ze aan zowel God als de mensen hun godloosheid*, en voeren oorlog tegen het christendom en de christelijke cultuur. Als de staat en zijn ideologie zichzelf op Gods troon plaatsen, breekt de hel los. Democratie geeft geen garantie, collectivisme kan onder de vlag van ‘democratie’ totalitarisme uitoefenen. De vrijheid van meningsuiting wordt nu geschonden in Europa. Voor journalisten die hun visie op de waarheid geven, is geen vrijheid meer.’

‘Vertellen van waarheid is revolutionaire daad geworden’

De Deense journalist besluit: ‘In de jaren ’40 schreef George Orwell dat ‘in een tijd van universele misleiding het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad wordt’. Dit is exact onze situatie van vandaag. Journalisten moeten het daarom als een teken van eer en moed beschouwen als het establishment hen als leugenaars en pro-Russische propagandisten brandmerkt, want dit is het beste bewijs dat ze de waarheid spreken. Ze moeten zichzelf als vrijheidsstrijders zien, en troost vinden in de woorden van Jezus Christus: ‘de waarheid zal u vrij maken’.’

(* Term verkozen boven ‘goddeloos’, omdat dit in onze taal een andere, in de context niet direct passende betekenis heeft gekregen. X.)

 

Xander

(1) The Saker (via Zero Hedge)

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
DutchFrisian op 01-02-2017 10:42

@ René van Zalk   dat de MH-17 neergeschoten is door de Russen denk ik niet. Een passagiersvliegtuig neerhalen? Nee, don't think so. Daar moet wat anders achter zitten, vermoed ik. Wel ben ik met je eens, dat er te positief over de Russen (Poetin) wordt geschreven..  Poetin vervolgt WEL degelijk Bijbelgetrouwe Evangelische christenen in zijn land!! Dat zegt m.i. genoeg. Ook 'vriendjes'' met Iran..  Ach, elk land zal uiteindelijk opstaan tegen Israël toch (Noorderland in de Bijbel = Rusland ????)    Groetnnn ut Damwaldddd/Damwoude

DN op 01-02-2017 10:47

Anora, als iedereen in zijn of haar eigen land zou blijven hè, dat zou duizend keer beter zijn & niet meer kinderen dan 1 per koppel! Dat ze daar maar eens over nadenken die stomme globalistishe business politiekers, alle landen gewoon voor eigen grenzen keren! & alles gewoon moslim-dicht houden, alle moslims buiten & geen er meer in! Mvg,

grrrr001 op 01-02-2017 10:51

Je begint je af te vragen of ze in hun politieke praatbarakken op hun kop zijn gevallen en blijven botsen.

Om fiktieve buitelandse bedrijven op de burgerbevolking hun kosten in heel het landeen dubbel rioolstelsel aan te leggen om ons zuiver water cadeau te doen voor 0euro baten, komt bovenop dat die zelfde burger zijn rioolstelsel moet openbreken en aanleggen op eigen kosten.

grontmij.com,  sveco smart cyties

Joke Schauvliege geeft subsidies voor 153 projecten gemeentelijke rioleringsinfrastructuur 216 mio euro

Nooit gezien. Zo omschrijft voormalig Europees president H vanRompuy de huidige relatie met het witte huis

Joke Schauvliege Vlaanderen stort de grootste bijdrage wereldwijd van een regio aan klimaat Adaptatiefonds :6,25 mijoen euro

Senator M Roberts Renewables will need 4.7 triljoen dollars in subsidies between 2016-40 to achieve climate goals! That’s your money.

Lee op 01-02-2017 11:14

Het gevaar komt echt niet uit het oosten, maar uit het midden-oosten. Zelf een blinde vink ziet dat. Hoeveel Russen hebben er aanslagen gepleegd tot nu toe? Denk toch eens na.

Anna op 01-02-2017 11:23

Een goed stuk Xander. Heel erg dat dit gebeurt,  maar goed  dat u zulke dingen beschrijft. Gezien de inhoud is het de vraag " hoe lang nog" maar ik wens u zegen en wijsheid bij uw werk als onafhankelijke journalistiek.....

Wat de inhoud betreft; dit is zeer verontrustend. Eigenlijk zou het ons moeten alarmeren, alarm in de  zin van dat we als Europeanen overgeleverd zijn aan ideologische  machten die omwille van hun eigen ( politikers)   eer macht en roem , alle waarden en normen omdraaien. Het recht wordt krom, en recht bestaat niet meer. En dat dit veroorzaakt wordt door een " ongekozen" stel lieden die de macht totaal overnemen....en degenen die niet denken zoals zij, verdacht of zelfs onschadelijk maken...... 

Door dit stuk te lezen wordt mij ook de situatie in Amerika een stuk duidelijker..... de verkiezing van Trump dwarsboomt de voortgang van de destrutie van de wereld......met het gevolg dat nu Trump zijn beloften in daad kracht omzet..... wordt dit  door deze " wereld vernietigende " machten niet getolereerd en zelfs aangevochten..... ( ik voorzie in de usa een burger oorlog gevoed door Obama, Clinton en Soros en andere destrcutive krachten...50% van de inwoners zijn op hun hand en dat zijn de schreeuwers........) ik hoop dat dit niet gebeurt en ik dit fout zie....!!!!!!...... Het zou de islam goed uitkomen.....

Van de politiek in ons eigen land hoeven we niets te verwachten. Als je ziet hoe  verdeeld Nederland is dan is het " goed vissen in troebel water" Hiermee wil ik  zeggen dat als  je kijkt naar de onverdraagzaamheid  van de politieke leiders in ons land, en de afscheidingen en de vele politiek partijen..... dan zie je dat ons land tot op het bot verdeeld is.... Dat ook alle waarden en normen verdwenen zijn want alles moet immers kunnen... en alles mag leve de vrijheid ( vooral zonder God en geboden ) en leve de blijheid....en een land wat zo ver van de waarheid........; Gods geboden;;;;; dus de mensen  die zichzelf op het eerste plan zetten in plaats van rekening te houden met wat de Schepper zegt hoe je moet leven..... een land wat zover van de waarheid af is, komt in verval. En dat zien we rondom ons volop gebeuren.... politie die het werk niet aan kan geweld nogwel tegen hulpverleners liegende politici  criminaliteit roof moord fraude enz enz  Hieruit vloeit voort dat de bescherming van de eigen burgers ontoereikend is...... burgers worden aan hun lot overgelaten..... politie komt niet meer als je ze nodig hebt... enz.....Doordat onze politici zo verdeeld zijn en geen normen meer lijken te hebben zijn ze een gemakkelijke prooi voor de europeesche ondemocratische doctrine....( troebel water) ......... dus sleuren ze ons de burgers mee in hun eigen  onkunde......

Wat me ook pijn doet en waar ik mezelf grote zorgen over maak is het Christendom in ons eigen land.... en mijn eigen omgeving.....De Christelijke waarden en normen worden belachelijk gemaakt en als je wilt leven als  christen dan is dat haast onmogelijk  Het christelijk onderwijs staat onder druk. en zo maar een ander voorbeeld verplichte zondagse winkel openstelling, christelijke winkeliers krijgen boete's Ook in mijn eigen kerkelijke omgeving is er zoveel lauwheid en onwetendheid en onkunde en niet nadenken, dat ik bang ben dat deze mensen zomaar meegesleurd worden in de doctrine van de ideologie van de ene wereld orde...Dat doet pijn.... Op het moment dat je dit bespreekbaar probeert te maken dan wordt het afgedaan als onzin of dat je het te zwart ziet of dat de tijden veranderen enz enz.... Dan vraag ik mezelf af wat doe  ik niet goed ik onderbouw het toch met de Bijbel...."  hoe komt het dat jullie hier niet over willen nadenken" ...... dit doet mij pijn..... en dan kan ik alleen maar bidden en vragen of God zelf ingrijpt in het leven en de gedachten gang van de mensen...... Ook deze weerstand bij christenen zie ik als een gemene streek van de satan..... (zand in de ogen ) want uiteindelijk is dit alles een geestelijke strijd, wat het stuk ook goed weergeeft...... De leugen wordt waarheid, en dat wil God niet en de satan wel... De Satan zal de hele wereld ontwrichten op het einde der tijden en daar zien we nu al volop het begin van.... Gelukkig kunnen we er nu nog over schrijven en elkaar hierop wijzen door middel van deze site maar hoelang nog?????...

Het is Bijbels wat er gebeurd.... aan het einde der tijden zal de leugen meer aanhang  krijgen dan de waarheid..... Het wacht allemaal op de komst van de Messias, Hij zal als Koning gaan regeren vanuit Jeruzalem, dat zal de derde fase van het koninkrijk zijn, Jezus,  hier regeren op aarde.... op de troon van Zijn vader David;  dan zal de wet ( de Thora ) vanuit Jeruzalem uitgaan en alle volken zullen naar Jeruzalem gaan om de wet te leren.... Dit troost mij! Daar zal het op uitdraaien!!! Dan zal God zelf Door Zijn Zoon de Messias Jezus, laten zien aan alle volken hoe ze moeten leven en hoe God het bedoeld had met  Zijn leefregels..... Voor de hele mensheid!!!!!!! Shalom!!!!

willy op 01-02-2017 11:27

En ik die dacht dat de EU democratisch was en de vrije mening hoog in het vaandel had ! zever dus! Shalom

Doordenker op 01-02-2017 11:43

“To suppress free speech is a double wrong. It violates the rights of the hearer as well as those of the speaker.” – Frederick Douglass

Vrije vertaling:

"Het recht op vrijheid van meningsuiting onderdrukken is dubbel verkeerd. Het is een inbreuk op de rechten van de spreker én de rechten van de toehoorder." - Frederick Douglass.

Virgo op 01-02-2017 12:25

Geen zorgen. We kunnen ons erom druk maken maar het Koninkrijk Gods overwint al haar vijanden binnenkort. De daaraan verbonden slachting zal compleet zijn en niets overlaten van het huidige bestel. Het zal iedereen treffen die openlijk of heimelijk dit bestel ondersteunt, zelfs hen die gewend zijn om weg te kijken. Niemand zal er aan kunnen ontkomen.

Erik op 01-02-2017 12:47

Goed artikel. We hebben er naar gelinkt. Zorgwekkende ontwikkelingen, maar het verbaast me niet. Alle wegen leiden op dit moment naar het beperken van de vvm. Dit recht (vvm) lijkt ons binnenkort ontnomen te gaan worden. Eerste signalen daarvan zijn idd al zichtbaar.

saandeknikker op 01-02-2017 13:55

Tipformulier

U kunt de politie helpen bij onder meer het oplossen van misdrijven of het opsporen van personen. Hebt u naar aanleiding van een zaak een tip die de politie kan helpen, vul dan dit tipformulier in. Uw tip komt terecht bij het landelijk team opsporingsberichtgeving van de politie.

Mijn tip voor de PolitieBetreft zaak; Misleid door de media via Nep Nieuws

Hallo,Laat de nederlandse media stoppen met het brengen van Nep Nieuws .

Ik kijk, NOS, CNN, het Belgische Duitse Engelse en Fox News,en lees bijna alle nederlandse kranten online,en van daaruit maak ik op dat het met de reguliere media zeer slecht gesteld is,neem Twan Huys van de NOS, vreselijk die Clown hij zal President Trump vast nooit interviewen, deze presentator maakt bijna elke uitzending wel een smerige en leugenachtig interview, ik hoop dat het U ook is opgevallen en dat deze misleidende nieuwslezer in de gaten gehouden wordt en zodoende wordt vervolgd voor het misleiden van het Nederlandse volk.

George Orwell´s ‘1984’ is realiteit geworden: ‘Hoe verder een samenleving van de waarheid afwijkt, des te meer zal ze degenen die de waarheid spreken, gaan haten.’

Lees EJ Baron, het zijn vertaalde artikelen uit verschillende landen die veel meer de werkelijkheid vertellen dan het NOS journaal …………..

*Voor de EJ Baron Lezers, het is toch een goede tip voor de politie, dat nep nieuws is niet niks hele kuddes lopen daar achteraan maken ruzie en slaan elkaar misschien wel de kop in over wie er wel of niet gelijk heeft, nee de media moet grondig aangepakt gaan worden, koop in ieder geval geen kranten meer en bij de volgende miskleun van die Twan Huys massaal het tipformulier van de politie invullen, met de hooivork naar het gemeentehuis kan altijd op een later tijdstip nog.

En hoor natuurlijk graag jullie mening EJ Baron lezers.

Tom Hendrix/Seneca op 01-02-2017 14:42

@Dewevoga:21.29. uur, op 31/1. Natuurlijk zegt Koenders niets over "de Resolutie van Straatsburg", omdat de PvdA, en ook het CDA, de VVD en D66, hun handtekening daaronder hebben gezet in 1975. Zolang is het verraad aan de eigen bevolking al aan de gang.

Tom Hendrix/Seneca op 01-02-2017 15:18

@Anna: 11.23. uur. Dat ben ik helemaal met U eens, Anna. Leve Christus Koning.

Flower op 01-02-2017 16:29

@ Anna, heb er weinig meer aan toe te voegen (@ mod, ik haak even aan op dit bericht, voor de rest ben ik me ervan bewust dat de inhoud van mijn post eigenlijk op het geloofsforum zou moeten, maar dan gaan onderwerpen door elkaar lopen), behalve dat het DNA van Satan zich zo in de geest van de mensheid heeft genesteld dat je er weinig tot niets van God meer in terugziet. Ik herken zoveel van wat je zegt; de onwetendheid (het niet willen weten?), de laconiekheid, en het worden uitgehoond als je tegen de mainstream ingaat. De leugen wordt de waarheid, alles wordt omgedraaid. Wel, laten we dat met het begrip "nepnieuws" en "complottheorie" ook eens gaan doen. Want wat voor bewijs is er nog meer nodig om een complottheorie van zijn naam af te helpen en het van nu af aan een collectief feit te gaan noemen?? Zelfs tijdens dit schrijven merk ik dat ik driftig word van binnen, ik zou zoveel mensen willen helpen, maar besef dat ik dit niet alleen kan en er iets veel groters nodig is.

De gevestigde orde - aangestuurd door Satan en zijn gevallen engelen - zet alles op zijn kop. Onze politiek is hier een ster in. In de huidige tijd zie je dat zelfs in de creatie terugkomen; ivf behandeling - abortus - geslachtsverandering - euthanasie - klonen! Met het leven kan aan alle kanten worden gerommeld. Het is werkelijk niet te geloven.

Ego, narcisme, in een andere post zei ik het al (volgens mij ook op het geloofsforum); dat is het eerste dat stuk moet, afgebroken, helemaal tot op de grond. Pas dan kan verandering optreden. Maar..Ook dat is een aardse en beperkte zienswijze en wellicht zijn we hier helemaal niet toe in staat. Want zaaien heeft alleen nut als het op vruchtbare grond gebeurt..En wie herkent tegenwoordig vruchtbare grond, wie kent ons hart..Daarom..Ik vind het lastig..Tot hoe ver moet je gaan? Je wordt wanhopig, men kijkt je aan alsof je gek bent geworden. Hoe moet dat met onze naasten, die je liefhebt, maar vrijwillig de andere kant opkijken. Je weet immers de consequentie daarvan als gelovige..Ik leg het bij onze Vader neer en vertrouw op Zijn eeuwige kracht, liefde en wijsheid.

U noemde tevens de Torah, dank hiervoor. Het karakter van onze Vader, zijn eigenschappen, leidraad in ons bestaan, zijn daarin te vinden. Ons verlangen om Hem te kennen (en niet slechts kennis van Hem te nemen) en vice versa komt daaruit voort. Terug naar de (Hebreeuwse) oorsprong, want ik denk dat we dat in Gods Koninkrijk gaan terugzien. Een plaats aan tafel is ons door geloof al door de Messias gegeven, maar dan komt het aan op onze tafelmanieren. En hierin zien wij de Torah terugkomen (een kleine zijspoor; ik beschouw mijzelf als Messiaans, daarom komt dit af en toe in mijn berichten terug).

Goed, hierbij laat ik het. NOS, RTL, CNN..Ik kijk het wel (onder meer), maar neem het allang niet meer aan. De waarheid is alleen te vinden in het Levende Woord. Ik ben in ieder geval blij dat we hier de herkenbaarheid en frustratie met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen bemoedigen.

Anora op 01-02-2017 17:18

Hoopvol de goddeloosheid is er al en als we nu pas de wapens moeten pakken zegt dat wel iets over ons.🤔 Mss is het wel zover gekomen omdat er veel laksigheid is ( geweest) wat dat betreft. We zitten er al lang diep in Hoopvol. Maarja beter laat dan helemaal nooit. Ik bid met je mee hoor.💙

Tom Hendrix/Seneca op 01-02-2017 19:20

@Flower: 16.29. uur. Inderdaad de waarheid isc slechts in het Levende Woord te vinden, beste Flower. Laat ons vasthouden aan dat Woord, en aan onze Leidsman ten leven, Jezus Christus. Daar vinden we pas echt rust en vrede.

Hoopvol op 01-02-2017 19:42

Anora 👍👍😘😘🎋🎊❤ 

De Terugkeer op 01-02-2017 21:47

Ik voel mij heeeel veilig bij dat, wat mij ooit is overkomen. Het hart is veranderd, het hart is geraakt en alles werd liefde, kleur en pracht. Mijn dankbaarheid daarvoor en het leven sinsdien zijn doorspekt van eeuwige dankbaarheid...er is geen systeem, ongelovige of iemand met donkere gedachten, die mij maar ooit zou moeten 'proberen' te laten zwichten voor het kwaad. Ik zou nu bijna een heerlijke lach gaan produceren.

Hoopvol op 01-02-2017 22:36

Super !!!! @de terugkeer ..... Dat wens ik een ieder toe, hoe U erin staat... ! 🎉🎋🎊

Virgo op 01-02-2017 23:00

@De Terugkeer op 01-02-2017 21:47Je hebt 'de vrede van God' ervaren 'die elke gedachte te boven gaat'; een deel uit Paulus' brief aan de gemeente in Philippi. Dat is een prachtige ervaring. Hou dat vast. We gaan nog zware tijden tegemoet maar - om het poetisch te zeggen: aan de einder gloort hoop. Werkelijke hoop. En zoals Paulus schreef: alles in dit stelsel beschouwt hij als een hoop vuil om de Christus maar te kunnen winnen. Dat is een geheel andere hoop. 

Virgo op 01-02-2017 23:11

Om je een idee te geven tegen wie Satan het moet opnemen, check dit maar eens: https://www.google.nl/search?q=sterren&biw=1024&bih=629&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV3eu58-_RAhUCcRQKHYyVDNEQ_AUIBigB#tbm=isch&q=sterren+grootte&imgdii=_Q8UMFZziC82YM:&imgrc=EuBYZZaHjf9Q_M:

Gewoon een impressie van de grootheid en grootsheid van onze Schepper en dat geen enkele maatregel tegen hem enige kans van slagen heeft. Als je dit simpele feit eens op je laat inwerken, dan verstomt elke stem en besef je hoe blind, arrogant en grenzeloos hoogmoedig de Tegenstander is.

Hoogmoed komt voor de val. Letterlijk.

De Terugkeer op 02-02-2017 08:29

Allen bedankt voor bevestigende, adviserende en ondersteunende woorden en zinnen, ook @allangwakker (speciaal), Nee, natuurlijk zal ik niet opgeven en mijn uiterste (uit de tenen dus, want zo voelt het letterlijk, nu) best doen, het Mooiste voor te staan...ik kan toch ook nooit anders meer? Cheers.

Pieter op 02-02-2017 09:21

@hoopvol

Hoe wilt men dan weten voor wie men kiest inzake goed en kwaad?

Krijgen we allemaal een briefje in de bus waarin duidelijk vermeldt staat meneer 1=het Goede meneer 2= het Kwade?

Verteld u dan eens aan allen wie nu de Kwade is dan weten we allemaal ook duidelijk voor wie we kiezen moeten en kunnen we ons niet vergissen.

Is Trump de Kwade, of wie dan wel?

Gaarne duidelijkheid, we willen niet omdat we onwetend zijn, de verkeerde keuze maken!

Dat zou ook oneerlijk zijn en kan God ons niet kwalijk nemen dan als wij de Kwade kiezen terwijl we niet met zekerheid wisten WIE de kwade was...

Kunt uaub met uw hand op uw hart verduidelijken WIE de Kwade is en ons misleid en wie niet?

Dank u bij voorbaat

Hoopvol op 03-02-2017 09:36

Beste Pieter, ik kom hier nog op terug hoor ... ( moet even rustig de gelegenheid hebben ) 

Maar met de hand op het hart iets verduidelijken ... Oei... Ik ben ook maar een profeet die brood eet en absoluut geen helderziende. Maar ik kan U wel schrijven wat mijn onderbuik gevoel me ingeeft ! Er zijn voor mij duidelijke aanwijzingen die me zeggen dat Trump een troll is, maar daar hoef je het niet mee eens te zijn natuurlijk. ( dat is wat je bedoelt toch over Trump  ? ) 

Ik kom met die aanwijzigingen later terug  ; ik weet niet of het dit weekend nog lukt ...!! 

Beste groet 

Pieter op 03-02-2017 22:10

@Hoopvol

Kan ik mee leven, Beste Hoopvol.

Maar dacht u dat ook niet van Obama?

Die is er inmiddels niet meer...we kunnen wel steeds gokken op iemand en als die blijkt het niet te zijn maar gaan wedden op het volgende paard. 

Ja zo krijg je natuurlijk uiteindelijk altijd gelijk hè.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl