Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘De VN verklaart de oorlog aan de Joods-christelijke beschaving’

‘VN maakt snel de weg vrij voor een Europees Kalifaat’ - Tijd dat beschaafde landen zoals Nederland zich terugtrekken uit deze liegende racistische antisemitische pro-islamistische haatclub

 
Hoezo ‘onafhankelijk’? In november droeg de president van de Algemene Vergadering van de VN de beruchte geblokte keffiyah, de sjaal die symbool staat voor het Palestijnse terrorisme en de pogingen om de Joodse staat van de kaart te vegen.

‘Voor de antisemieten in de VN is 2016 een geweldig jaar geweest,’ schrijft de Italiaanse journalist Giulio Meotti. ‘De VN heeft zich zojuist tegen de enige democratie in het Midden Oosten gericht: de staat Israël. Zelfs volgens de (linkse Israëlische) krant Haaretz zette de vertrekkende regering Obama een ‘hit and run’ campagne in de VN op om de Joodse staat te denigreren en over te geven aan een lot met enkel meer conflicten en haat. Dit is culturele genocide die niet minder gevaarlijk is dan terreuraanslagen. Het is gebaseerd op antisemitische leugens, en creëert niet een atmosfeer voor het bereiken van ‘vrede’, zoals valselijk wordt beweerd, maar voor permanente oorlog.’

 

‘Racistische feestclub’ had ‘duizelingwekkend vruchtbaar jaar’

2016 was volgens Meotti een ‘duizelingwekkend vruchtbaar jaar’ voor het antisemitische blok in de VN. In november nam de Algemene Vergadering van de VN, die wordt gedomineerd door de 56 landen tellende Organization of Islamic Cooperation, op één dag maar liefst 10 resoluties tegen Israël, de enige echt open samenleving in het Midden Oosten, aan. Tegen Syrië? Slechts één. Hetzelfde gold voor Noord Korea.

Geen enkele resolutie werd aangenomen tegen de landen met de ergste mensenrechtenschendingen, zoals Saudi Arabië, Turkije, Venezuela, China of Cuba, om over de tirannieën in Afrika maar te zwijgen. Er werd wel een resolutie aangenomen voor ‘het bezit van de Palestijnse vluchtelingen’, maar het bezit van de Iraakse christenen in Mosul werd met niet één woord genoemd.

Een andere resolutie van deze ‘racistische feestclub’ in de VN ging over het ‘toepassen van de Conventie van Genève in de bezette gebieden’. Er zijn honderden betwiste gebieden op Aarde, van Tibet tot Cyprus, Kashmir en de Westelijke Sahara, maar men richt zich zoals altijd enkel op Israël.

‘Volgens leugenaars bij VN is Israël het kwaadaardigste land’

‘Volgens de leugenaars bij de VN is Israël het kwaadaardigste land ter wereld. De Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad en de Jordaanse prins Zeid al Hussein, steunen nu zelfs een zwarte lijst met internationale bedrijven die banden hebben met Israëlische bedrijven in Judea, Samaria, Oost Jeruzalem en de Golanhoogte, zodat er een boycot tegen Israël kan komen, duidelijk omdat men hoopt de enige democratie en pluralistische natie in de regio economisch te vernietigen: de Joodse staat.’

De uit moslimstaat Algerije afkomstige VN Afgevaardigde voor Kinderen en Gewapende Conflicten, Leila Zerrougoui, wil het Israëlische leger op dezelfde zwarte lijst zetten als Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, de Taliban en landen zoals Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek, dat berucht is vanwege zijn kindsoldaten. Natuurlijk worden de Palestijnen níet genoemd, ondanks het feit dat die voortdurend kinderen misbruiken (als onder andere levende schilden) en aanmoedigen om ‘martelaren’ (zelfmoordterroristen) te worden.

‘Hoe kan het dat de Westerse jurisprudentie, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om meer misdaden tegen de mensheid te voorkomen, nu wordt gebruikt om meer misdaden tegen democratieën te begaan?’ vraagt Meotti zich af.

Geen resoluties tegen ISIS, Saudi Arabië of Iran

De VN Vrouwenrechtencommissie veroordeelde Israël als ’s werelds enige (!) schender van vrouwenrechten. Niet ISIS, dat massa’s vrouwen en meisjes verkracht en dwingt seksslavin te worden, niet Saudi Arabië, waar vrouwen worden gestraft als ze in de zinderende hitte niet hun volledig bedekkende islamitische gewaden dragen, als ze auto rijden, of zelfs maar (zonder toestemming) hun huis verlaten. Niet Iran, waar ‘overspel’ ook van toepassing is op de vrouwen die zijn verkracht (!), wat tot de doodstraf door steniging kan leiden. En dat Palestijnse mannen hun vrouwen slaan is de schuld van Israël, beweerde VN ‘expert’ Dubravaka Simonovic met een uitgestreken gezicht.

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) van de VN deed hetzelfde, en noemde uitsluitend Israël als schender van de ‘mentale, fysieke en milieu gezondheid’, en dat terwijl Israël het enige land ter wereld is dat daadwerkelijk medische hulp biedt aan zijn vijanden (vraag het aan de kinderen van de leiders van de terreurorganisatie Hamas).

De ‘onpartijdige’ onderzoeker die de VN vervolgens aanstelde om de veronderstelde mensenrechtenschendingen door Israël te onderzoeken was de Canadese rechtenprofessor Michael Lynk, al geruime tijd bekend vanwege zijn anti-Israël activiteiten, inclusief zijn bestuursfuncties in veel pro-Palestijnse organisaties zoals ‘Friends of Sabeel’ en de Nationale Raad voor Canadees-Arabische Betrekkingen.

UNESCO hernoemt Bijbelse Joodse plaatsen ‘islamitisch’

Dan hebben we natuurlijk ook nog de UNESCO, de ‘culturele’ tak van de VN die in oktober de historische Bijbelse Joodse plaatsen op magische wijze tot ‘islamitisch’ erfgoed bestempelde. Dat islam pas vele honderden jaren later (in de 7e eeuw) ontstond werd simpelweg ‘vergeten’. Ook hier was het doel overduidelijk: het uitwissen van de Joodse (en later ook christelijke) wortels van Jeruzalem.

Meotti: ‘Met deze afschuwelijke manipulatie wordt geprobeerd de hele Joodse en christelijke geschiedenis uit te wissen, en mensen te laten geloven dat de hele wereld van origine enkel islamitisch was, en dat zal blijven. Dit is een jihad. Zo ziet jihad eruit  - niet enkel onthoofdingen en slavernij. Als het lukt om de geschiedenis uit te wissen en te herschrijven, is ook de toekomst een andere kant op te sturen. Want als je niet weet waar je vandaan komt, welke waarden moet je dan nog verdedigen? Waar moet je dan nog voor vechten?’

Joodse staat stap voor stap ontmanteld

Daarom doen namen er wel degelijk toe. Als het Joods is, noem het dan ook ‘Judea’ en ‘Samaria’. Maar men noemt het ‘Palestina’, net zolang totdat de hele wereld gelooft dat het land inderdaad door de Joden werd ‘gestolen’, en dat Israël niets meer dan een ‘kolonistisch project’ is dat gebaseerd is op ‘onrecht’. Maar waarom heeft niemand het dan ooit over het complete Zuid Amerikaanse continent, dat door de Europeanen op de oorspronkelijke Indiaanse inwoners werd veroverd?

De meest recent resolutie van de VN Veiligheidsraad tegen Israël ging niet enkel over de ‘nederzettingen’, maar ook over de Oude Stad van Jeruzalem, inclusief de Tempelberg en de Klaagmuur. De leden van de Veiligheidsraad willen de geschiedenis niet naar 1967, maar naar 1948 terugdraaien – het jaar waarin Israël –toen nog met steun van de VN- werd opgericht.

Israël eerst cultureel en economisch, en daarna militair vernietigd

Zelfs de globalistische Washington Post schreef dat de UNESCO ‘veel te bureaucratisch, kostbaar en verspillend’ is geworden, en ‘doordrenkt is met anti-Westerse en anti-kapitalitische vooroordelen.’  Al in 1975 verklaarde de VN dat ‘Zionisme (= het recht van de Joden om in hun eigen historische land te wonen) gelijk staat aan racisme’. De ideologische criminelen aan de Seine (het hoofdkwartier van de UNESCO) behandelen Israël uitsluitend als een pariastaat.

In november had de president van de Algemene Vergadering van de VN, Peter Thomson, demonstratief de beruchte geblokte sjaal omgedaan, de keffiyah, een symbool van het ‘Palestijnse verzet’ – dus: terrorisme. Ook dit valt binnen het programma waarmee de staat Israël eerst cultureel, politiek en economisch wordt ondermijnd en weggevaagd, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de letterlijke (militaire) vernietiging en uitroeiing van de Israëlische en Joodse bevolking.

‘Christendom houdt op te bestaan als Israël verdwijnt’

‘Het lot van de Joods-christelijke beschaving –zowel het christendom als het Judaïsme-, waar al onze waarden op zijn gebaseerd, is verbonden aan het lot van de staat Israël,’ concludeert de Italiaanse journalist. ‘Als Israël ophoudt te bestaan, geldt dat ook voor het christendom. De wereld is er getuige van hoe de weinige christenen en andere niet-moslims die er nog in de rest van het Midden Oosten zijn overgebleven, worden afgeslacht.’

‘VN voert oorlog tegen de Westerse beschaving’

‘De oorlog van de Verenigde Naties tegen de Israëlische Joden is in de kern een oorlog tegen het Westen,’ besluit Meotti. ‘De VN en zijn ondersteuners maken in snel tempo de weg vrij voor een Europees Kalifaat.’ (1)

Hoogste tijd dus voor landen, die zichzelf nog als beschaafd, vrij en democratisch beschouwen, om ogenblikkelijk alle contributies aan de organisaties van de VN stop te zetten, en zich geheel uit deze leugenachtige, racistische, antisemitische, anti-humane en pro-islamistische club terug te trekken. Zo niet, dan zijn ook onze eigen regeringen medeplichtig aan de in uitvoering zijnde ondergang van onze samenlevingen, en aan een nieuwe Holocaust.

Voorzegd in Bijbelse profetieën

Voor christenen onder ons zullen deze ontwikkelingen vermoedelijk geen nieuws zijn, want het staat letterlijk in tal van Bijbelse profetieën te lezen dat de Joden in de eindtijd hun eigen land en hoofdstad weer zullen terugkrijgen, waarna uiteindelijk de hele wereld het weer van hen zal proberen af te pakken. In even zoveel profetieën staat ook vermeld wat er zal gebeuren met alle landen die hun legers op de Joodse staat zullen afsturen, namelijk precies het lot wat ze voor Israël in gedachten hadden: totale vernietiging.

Want denken de antisemieten nu werkelijk dat de Joden zich wéér machteloos naar de ovens zullen laten voeren? Deze keer hebben ze kernwapens, en die zullen ze, zodra de zoveelste uitroeiingspoging wordt ondernomen, daadwerkelijk gaan gebruiken ook. En geef ze, na alle historische ellende, en gezien het in dit artikel beschreven hemeltergende onrecht en het bedrieglijke verraad door het Westen, eens ongelijk.

 

Xander

(1) Gatestone Institute

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
Shimshon op 28-12-2016 09:52

De VN heeft niets meer met mensenrechten te maken. Het bestaat uit een groep islamitische landen dat een blok vormt tegen Israel. Resolutie na resolutie wordt ingedient tegen Israel, de afgelopen tien jaar 223 resoluties tegen Israel en 8 tegen het Syrische regime. Het ergste is misschien nog wel de landen met joods-christelijke wortels die als onwetende een knieval maken voor het islamitisch blok en zich hard en grof opstellen tegen Israel. En hiermee hun joods-christelijke wortels verloochenen en zich met gebalde vuist opstellen naar de Allerhoogste. Zoals president Hollandse met zijn keer op keer falende plannen voor een tweestaten oplossing.

Marjolein op 28-12-2016 10:50

Anna, fantastisch geschreven stuk, dank u.

Joop op 28-12-2016 12:24

Als je dit artikel goed op je in laat werken en nauw betrokken bent met Israël en de bijbel is het in mijn ogen nog een kwestie van enkele tientallen jaren. Zeg maar 30 a 40 jaar en dan zal het volledige einde zijn voor deze wereld. 

Anna op 28-12-2016 12:43

Djookie wat u schrijft is geheel Bijbels Amen!

Ik denk wat u schrijft  dat Jes 60 vooral " het met haast volvoeren" er nu snel aan zal komen... 

Leg de Bijbel steeds naast de krant! De profetieën buitelen over elkaar heen. De volken " van rondom " zijn zeer in " beweging" let op daar in het midden oosten moet nog veel gebeuren. !!! En ook bij ons In het westen gebeuren onvoorstelbare dingen..... en nu ook met Obama...... Maar als ik uw reaktie zo lees bent u daar ook van doordrongen. Het loopt God niet uit de hand ook al lijktdit van wel.... Blijf vertrouwen op de Almachtige die Zijn Zoon aan de wereld heeft gegeven, en die nu op het punt staat om terug te komen..... op het moment dat de Vader het " de volheid der tijd vind" Blijf het nieuws volgen want het gaat niet zonder de wereldlijke geschiedenis.....  Hij heeft immers de wereld zelf geschapen....... !!!! Die laat hij zich niet afpakken door een duivelse list of religie..... Daar wordt momenteel hard over gestreden in de hemelse gewesten..... Jammer dat vele mensen  hier niets van willen weten of God zelfs niet erkennen en of herkennen......... eenmaal zal alle oog hem zien en alle knie zich voor Hem buigen....... ik wens u allen Gods zegen....... en bid om inzicht voor Christenen en alle mensen...... die twijfelen.... .... 

Yerik op 28-12-2016 12:45

 

Stuur Door!

Tien fouten en leugens over Israel

(Overgenomen van ???)

 

De islam heeft altijd al zijn eigen geschiedenis ontkend. Het boek van de moslims leert hen ongelovigen te doden en te onthoofden, hun handen af te hakken, mensen te stenigen en op te hangen. Het bedrog, vooral in de sjiitische islam, wordt taqiyya genoemd: een immorele leugentactiek voor de goede zaak.

Het doel heiligt de middelen. Wanneer men een leugen, die groot genoeg is, steeds opnieuw herhaalt, zullen de mensen er ooit in gaan geloven. Een goed voorbeeld daarvan zijn de leugens over Israël:

 

Leugen 1:

De Palestijnen hebben een ”historische verbondenheid” tot hun land.

Interessant, want het ”Palestijnse volk” bestaat überhaupt niet. Toen de Romeinen de naam van het land van Israël veranderden in Palestina, waren de mensen die daar leefden Joden, geen Arabieren. Als daar al een ”Palestijns volk” zou hebben bestaan, zou het uit Joden hebben bestaan.

 

Leugen 2:

De Palestijnen leven al sinds mensenheugenis in het land.

De Palestijnen zijn echter Geen Filistijnen. Het gebied was voor de stichting van de moderne staat Israël een verlaten woestijn met een paar overgebleven Joden, christenen en rondtrekkende bedoeïenen, die zelfs in hun dromen niet dachten aan zoiets als nationale identiteit.

 

Leugen 3:

Er waren geen Joden in Palestina tot de moderne staatsstichting in 1948.

De Romeinen verdreven de Joden in het jaar 135 uit hun land. Desondanks leefden er door alle eeuwen heen Joden in hun oorspronkelijke stamgebied. Velen trokken de wereld in en werden naar alle windstreken verspreid, anderen gingen gewoon uit de vuurlinie van de Romeinen. Al na de Russische revolutie in 1917 verhuisden vele Joden naar ”Palestina”.

 

Leugen 4:

Joden en Arabieren leefden in vrede voordat Israël een staat werd.

Eeuwenlang hebben Joden en christenen onder islamitische heerschappij geleden aan onderdrukking en vervolging, afhankelijk van de willekeur van de islamitische machthebbers. Het bestaan als tweederangsburgers onder islamitische heerschappij was voor niet-moslims nooit een ”goede tijd”. Moslims leven met niemand in ”harmonie” als ze eenmaal in de meerderheid zijn.

 

Leugen 5:

De Joden hebben de Palestijnen uit hun land verdreven.

De meeste zogenaamde Palestijnen zijn überhaupt pas gekomen, nadat joodse pioniers iets van het land gemaakt hadden. Ze kwamen uit verschillende landen en waren überhaupt geen ”oorspronkelijke inwoners”

 

Leugen 6:

De Joden hebben Arabisch land gestolen.

De Joden koloniseerden bij hun terugkeer het volledig verwaarloosde, onbewoonde land van hun voorvaderen. Gedeeltelijk kochten ze ook land van Arabieren tegen woekerprijzen, land waarom zich die helemaal niet hadden bekommerd.

 

Leugen 7:

De Joden dwongen de Palestijnen te vluchten.

In 1948 verklaarden de omringende Arabische staten Israël de oorlog en gaven de Arabische bevolking opdracht het land te verlaten totdat zij de Joden vernietigd zouden hebben. De Israëli’s wilden de Arabieren in het land houden, maar deze lieten hun dorpen achter.

 

Leugen 8:

De Joden zijn verantwoordelijk voor het Arabische vluchtelingenprobleem.

Als de Arabische staten net zo goed zouden zorgen voor de arme ”Palestijnen” als Israël voor de joodse vluchtelingen, zou er geen vluchtelingenprobleem bestaan. De ”Palestijnen” worden echter in plaats daarvan als politieke pionoffers misbruikt. Veel liever houdt men het Midden-Oostenconflict als drukmiddel tegen Israël in stand.

 

Leugen 9:

Israël is de agressor tegen de weerloze Palestijnen.

In de korte historie van de moderne staat Israël werd Israël constant aangevallen en daarna als agressor bestempeld. De Arabieren accepteren het bestaansrecht van Israël niet. Ze willen Israël vernietigen.

 

Leugen 10:

Jeruzalem is heilig voor de moslims.

Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. Totdat de Joden naar Israël terugkeerden, waren de Arabieren überhaupt helemaal niet geïnteresseerd in Jeruzalem. Pas daarna zou het magische hemelpaard van Mohammed daar zijn hoeven hebben neergezet. Nogal merkwaardig, nietwaar?

Yerik op 28-12-2016 12:46

 

Voor eeuwig door Allah vervloekt

In de Koran worden de Joden voor eeuwig door Allah vervloekt (2:61; 2:90/91; 3:112). Koran 3:112 wordt zelfs letterlijk genoemd in het handvest van Hamas en wordt gebruikt als 'legale' reden om te blijven streven naar de vernietiging van Israël en de uitroeiing van alle Joden. Ook in de Hadith (de uitspraken van Mohammed) wordt de vervloeking van de 'kinderen Israëls' (de Joden) herhaalt op grond van onder andere Koran 5:78 en 4:60, waar ze zelfs de volgelingen van de duivel worden genoemd - reden waarom het apen en zwijnen zouden zijn geworden (2:65; 7:166; 5:60) en ze door de moslims moeten worden weggevaagd (4:47), waarna ze voor eeuwig in de hel zullen branden (4:55; 5:29; 98:6 en 58:14-19).

Yerik op 28-12-2016 12:50

Voorts is er een V.N. Resolutie 1605 uit 2008 die de islam grote voorrechten in het algemeen geeft alsmede een Motie van 26 Mei 2016 die de islam in Nederland grotere bescherming in het bijzonder geeft.

En alle 'christelijke' partijen zoals S.G.P., C.D.A., C.U.??? Je hoort ze niet... of zijn ze al gevlucht????

johny op 28-12-2016 13:08

Meestal lees je VN Hier en daar lees je Verenigde naties !  Dat laatste is een drukfout. Dat moet zijn : verenigde Nazies.

Luuk op 28-12-2016 13:29
Luuk op 28-12-2016 13:47

Dit is de werkelijke Palestijnse agenda, zo bezien is de VN verworden tot een misdadige organisatie https://likud.nl/2016/12/preek-op-de-tempelberg-atoombommen-op-israel/

Onno op 28-12-2016 14:06

De VN is door de psychopathische 'deep state' USA/GB opgericht om met hun abjecte oorlogsmisdrijven en (ook in oorlogstijd) grove onverantwoordelijkheden tegen Europese burgers weg te komen. Dat is natuurlijk geen goed fundament....en dat is erg zacht uitgedrukt.

Psychopaten staan lijnrecht proactief (zonder reden) tegenover de Levende God en zijn niet als individu maar alle tezamen als monolitische belichaming van de duivel te beschouwen (altoos liegende moordrobots). "Vijand (en dit proactief...."van het menselijk geslacht"......is een andere aanduiding van het fenomeen).

Tegenwoordig is deze duivelse persoonlijkheidsstoornis, die zich extreem verraderlijk verbergt onder een puur geacteerd (de geacteerde gevoelens zijn er niet!) masker van redelijke, rustige, "bezorgd liefdevolle" en wijze kalmte, biologerend, verleidelijk charmant/vreemd aantrekkelijk,  goed aan het licht te brengen door een moderne psychopatentest.

Hier het optreden van zo'n onder zijn masker van geestelijke stabiliteit "jankend krankzinnige aartsleugenaar":

 

---------------------

President Bill Clinton lied when he said, “I did not have sexual relations with that woman—Ms. Lewinsky.”

President Bill Clinton loog toen hij zei:" Ik heb geen sexuele relatie met die vrouw -mej. Lewinsky-  gehad."

As President, lies rolled off Bill Clinton’s lips like molasses. Remember: “I did not have sexual relations with that woman.” He was referring to Monica Lewinsky, with whom he did have sex: Oral sex, phone sex, etc.

Als president rolden de leugens van Bill Clinton zijn lippen als suikerstroop. "Ik heb geen sexuele relatie gehad met die vrouw." Hij refereerde aan Monica Lewinsky, waarmee hij wel sex heeft gehad: Oraal, telefonisch, etc.

 

When questioned, Clinton equivocated (typical for 'pure evil'....), ****playing semantics with us****: “Well, it all depends on what is is,” he responded.

Hieromtrent nader gevraagd, floepte Clinton eruit (typisch voor de boze), ****woordspelletjes met ons spelend****: "Nou ja, het hangt er maar vanaf wat je daar onder verstaat," aldus zijn antwoord.

 

To distract people’s attention from the Lewinsky mess, President Clinton ordered the U.S. Air Force to bomb and destroy a factory in The Sudan which, he claimed, was manufacturing “weapons of mass destruction (WMD).”

 

Om vervolgens de aandacht van de goegemeente af te leiden van deze "Lewinsky rotzooi", gaf president Clinton de luchtmacht van de USA opdracht om een fabriek in Soedan te bombarderen en te vernietigen, die naar zijn zeggen "massavernietigingswapens produceerde."

He  **** knew **** (net zoals van Dresden in 1945 bekend was dat het een enorm uitpuilend vluchtelingen en oorlogsgewondenkamp was geworden.....waarop deze ijskoude  krankzinnigen dus fijn verspreid 28,5 kiloton!!! conventionele monsterbommen, fosfor en napalm zijn gaan plempen, waarvan we nu moeten geloven dat dat in die situatie 25.000 doden heeft opgeleverd), and we the citizens subsequently discovered, that the demolished factory was producing not WMDs, but Tylenol pills.

 

Hij wist echter (net zoals de geallieerden eertijds bij Dresden enz. zie boven), en wij de burgers kwamen er later achter, dat de vernietigde fabriek in Soedan geen massavernietigingswapens produceerde, maar Tylenol pillen (een in de USA gepatenteerde/geregistreerde pijnstiller).

--------------------

Arno op 28-12-2016 14:56

@Anna op 28-12-2016 00:08Anna, dank voor uw bijdrage, weer een prachtig stuk!

Dewevoga op 28-12-2016 16:03

@

AEO op 28-12-2016 09:52
Hitler zei het toch al: Hoe groter de leugen des te eerder wordt ie gelooft.
Een ander probleem is het onderwijs er wordt geen geschiedenisles meer gegeven, hoewel daar zo veel weggelaten is, dat als men die zou herschrijven de wereld er anders tegen aan zou kijken. De zgn. winnaar schrijft naar zijn hand. En dan is er nog het publieke NON-nieuws: voorbeeld Wat horen /zien w3e momenteel van Mosoel?
Yerik op 28-12-2016 16:15

Dus... bestrijd de islam overal!! Dus waar en op iedere wettelijk toegestane wijze die je kunt.

diem op 28-12-2016 16:40

Veertienhonderd jarige geschiedenis van de islam te beluistern op https://gloria.tv/video/1chBzUGoUsTfD6LufXU4CJkRo weliswaar in het Engels.

Maitreya op 28-12-2016 16:57

DN op 28-12-2016 01:07

Ik geloof trouwens dat mijn antwoord aan je in een open discussie niet is getolereerd.

 

In naam van vrije meningsuiting. Irrelevant, is niettemin gedocumenteerd bij de betreffende instanties.

U bent per ongeluk verwijderd in het spamfilter. Plaats uw post opnieuw. Mod.

DN op 28-12-2016 18:06

@Maitreya op 28-12-2016 16:57, het was maar mijn persoonlijk onderzoek geweest, je hoeft het niet met me eens te zijn, trouwens een discussie zou toch niet baten, die heeft zoveel onzin geschreven dat het onbegonnen werk is om over elk detail in discussie te gaan, maar dat mag je wel in het praatcafé denk ik, maar is niet verplicht... Mvg,

PS Lees ook eens de debunkers, of bekijk ook eens Youtubes van debunkers, er zijn er genoeg... Maar je bent natuurlijk vrij te geloven wat je zelf wil, ook al is het de grootste onzin & onbewijsbaar.

Ahava op 28-12-2016 18:20

Anna, Djookie, Yerik en anderen: dank voor jullie bijdragen. Ik sla ze op en bewaar ze als waardevolle documentatie. Wellicht wordt het al met al nog eens een brochure of zelfs een boek. Zo doe ik dat behalve met de prachtige stukken van Cander ook met de bijdragen op de 'alternatieve media' van Arutz Sheva, Martien Pennings, Joost Niemöller, Gates of Vienna en Brabosh.com. Alle artikelen over het Land en Volk van G'd hebben mijn interesse (ik schrijf ze zelf ook). Laten we moed houden met z'n allen en hopen op een spoedige Wederkomst van Jezus van Nazareth. 

5318537 op 28-12-2016 20:23
diem op 28-12-2016 16:40

,,Veertienhonderd jarige geschiedenis van de islam te beluistern op https://gloria.tv/video/1chBzUGoUsTfD6LufXU4CJkRo weliswaar in het Engels.,,

De sites http://sin.punt.nl/content/2015/02/Islam-geschiedenis en https://islamgeschiedenis.wordpress.com/ beschrijven de 1400 jaar doffe ellende van de islam ook.

Yerik op 28-12-2016 12:45      Goed geschreven.   Dank U.

Maitreya op 28-12-2016 21:03

DN op 28-12-2016 01:07

Ik vraag me trouwens af wie die spamfilters ontwikkelt, naar welke ideologie. Dat noemen ze techniek. Typisch Nederland.

Anna op 28-12-2016 23:20

Ahava 18.20 uur Dit plan heb ik ook al een tijdje. Maar dan meer vanuit de Bijbelse invalshoek d.w.z. Beschrijven wat Gods grote Heilsplan met de wereld is; de lijnen die er lopen in de Bijbel...... want dit soort gebeurtenissen die Xander in zijn artikelen beschrijft maken vrijwel allemaal onderdeel uit van Gods grote heilsplan met de wereld..... Het is zo wonderlijk mooi als je dit gaat zien...... De reden dat ik dit wil gaan doen is dat ik heb ontdekt dat heel veel Christenen nog heel erg vast zitten in de vervangings theologie en zelfs niet weten wat vervangings theologie inhoud en ook niet weten wat erin de Bijbel staat en hoe letterlijk actueel de Bijbel is..... Ik spreek heel veel met Christenen over dit onderwerp omdat ik heel vaak met groepen naar Israel ga als RL. Het  gros van deze Christenen ziet niet wat er gebeurt in de wereld in relatie tot de Bijbel........ en zij vertellen mij dan " waarom horen wij dit niet in onze kerken" .......Ja daar ligt nog veel werk.... bij voorgangers en predikanten....Soms denk ik wel eens dat door gebrek aan deze kennis de kerken in Nedeland leeglopen..... ..Ahava! . succes met uw plan Shalom.....Anna. 

Sorry moderator mag dit nog  bij dit onderwerp?? 

Ahava op 28-12-2016 23:46

@Anna, moderator mag je gerust mijn mailadres geven, zodat we over gezamenlijke of anderszins publicatie(s) kunnen communiceren. Ik ben tevens zelfstandig uitgever namelijk. Shalom.

Hoopvol op 29-12-2016 01:04

Wie denkt dat de Islam de wereld zal overnemen hebben het mis ; 

kijk wat deze Joodse man te vertellen heeft : youtube ; 

The Rise Of The One World Religion- Major Amir Tsarfati. 

Deze man legt precies de vinger op de zere plek. 

wees voorbereid en waakzaam !!!!! 

 
Maitreya op 29-12-2016 03:16

DN op 28-12-2016 01:07

In ieder verhaal zijn elementen van fantasie en realiteit te herkennen. Zonder fantasie wordt de werkelijkheid zo sinister als zij is. Vooral dingen die niet direct materieel te herleiden zijn, zijn altijd fantasie. Breukvlak in deze waardering is meestal het geld. Zo fantasierijk wordt daar niet mee omgegaan. Mensen zijn hier rücksichtslos in. De allerrijksten hebben vaak wel de kans om hun fantasie te gebruiken, en soms worden mensen heel rijk met alleen maar fantasie. En het geld zelf is ook een fantasie geworden, zie de economische crisis: het is er blijkbaar niet en men wordt daar op afgestraft. Want we willen de feiten zien. De realiteit. Maar vanwege de fantasie van de rijken wordt ook de ‘gewone’ man genoopt tot kritiek op hem en zijn geld (hebzucht). Misschien niet zozeer vanwege (de filosofie van) het geld, die hij zelf aanhangt als wel de fantasie waardoor hij een bedrieger wordt. Dat element staat centraal in de presentatie van Share. Althans financieel zijn het geen uitbuiters. Wat zou dan het motief zijn tot een dergelijke fraude, en waarom onderschatten juist de critici dat element zozeer?

Als ik kritiek wil geven op Share zou ik me er vooral op richten in hoeverre de nobele ideeën zelf waarop die moeilijk te geven is persoonlijk worden toegepast. Het verhaal van die theosofische figuur dat je geeft is interessant. Benjamin Creme had de neiging bepaalde zwakke kanten van iemand (al was het maar door omstandigheden) voor hem genadeloos uit te vergroten (als specifieke karaktertrekken), en zo die omstandigheden te promoveren tot kernfeiten. Dus in hoeverre zijn de miserabele omstandigheden, die voor het publiek en het ledental de urgentie van zijn boodschap onderstrepen die voor de hele wereld zo zijn toegenomen aan hemzelf te wijten? De tegenstanders die het op een te min niveau van intellectuele begaafdheid zoeken geven daarmee ook kracht aan de ellende en zij die daar beter van worden: in het Westen is dat misschien vooral de psycholoog die het bestaan van de ziel ontkent, en de zorg daarin verder privatiseert naar zijn persoonlijke willekeur, of zijn inkomen. Dus wie is gek?

We moeten verder onderscheid maken tussen theosofie en astrologie, dat was de leer van de ‘zeven stralen’, en – esoterische – psychologie (esoterische psychologie is de psychologie die het bestaan van een ziel erkent, daar kun je als christen moeilijk bezwaar tegen hebben, anders dan bij de huidige exoterische psychologie die dat niet doet), dat was de leer van Alice Bailey waarop het verhaal van Benjamin Creme doorborduurt. Maar in hoeverre? Daar ligt gebruikelijk de maatstaf tot de authenticiteit van Benjamin Creme bij zijn rivaliserende collega’s van andere (privé) stromingen waar de competitie zeker niet achteropstaat.

Er zijn dingen gebeurd die moeilijk te ontkennen zijn. Als je een familieverhaal neemt zie je al zulke onnoemelijke verschillen dat iedereen wel een leugenaar moet zijn. Toch is het een eenheid net als de mensheid. Dus hoe zijn er zulke enorme tegenstellingen in de opvatting over hetzelfde? Benjamin Creme kon ook relativeren. Dat hij uit zijn duim zuigt is misschien een troost die gevaarlijk kan zijn. Ik geloof dat hij en zijn gevolg meer invloed hebben dan je zou denken. Onderschatting van de persoon is een gevaarlijke trek waaraan Benjamin Creme zeer zeker meedeed. Dat is een essentieel gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat betreft fantasie, fictie en realiteit verschillen vaak enkel van elkaar in de organisatie (bijvoorbeeld de chronologie) van dezelfde feiten. Kijk maar naar het nieuws. Wie is er het eerst begonnen?

Alleen door een open discussie die nu door internet mogelijk is en waar alle feiten en de persoonlijke verhalen van mensen toegankelijk zijn kunnen de vooroordelen (niet 1 of 2) vermeden worden waar iedereen tegen is maar zonder dat noodgedwongen aan mee moet doen tot het geen zin meer heeft erover te beginnen. Dat is geen politiek. Maar het is wel politiek.

Maitreya op 29-12-2016 04:00

DN op 28-12-2016 18:06

Alleen door een open discussie die nu door internet mogelijk is en waar alle feiten en de persoonlijke verhalen van mensen toegankelijk zijn kunnen de vooroordelen (niet 1 of 2) vermeden worden waar iedereen tegen is maar zonder dat noodgedwongen aan mee moet doen tot het geen zin meer heeft erover te beginnen. Dat is geen politiek. Maar het is wel politiek.

De Terugkeer op 29-12-2016 10:24

Maitreya op 28-12-2016 21:03      Wees blij dat we nog in dit rare en wereldvreemde land leven...toch nog een van de beste plekken op Aarde. Met al onze zwakheden en probeersels -een testland- heb ik het gevoel, dat we toch Gezien zijn en wellicht dat er op en na 15 maart 2017, rigoureuze veranderingen gaan komen, ook weer met internationale gevolgen, dat zonder meer...omdat een klein, maar zeer belangrijk landje als Nederland, net als met het Oekraïne-referendum, niet zal gaan meelopen -omdat het volk het nu eenmaal niet zou willen (de laatste spasmen van een nog levende democratie?). dat er een allesoverheersende religie gaat komen, verkregen door geweld, indoctrinatie en volledige binnendringing via alle kanalen en kinderaanwas, gedwongen of niet. 

Zodoende moeten we maar andere foutjes te alhier gewoon slikken en wachten tot 'onze tijd' zal gaan komen.

Dit antwoord is een beetje uit de context gekropen, maar goed, dan is die boodschap 'überhaupt en hoe dan ook' maar weer wat helderder.

Hubo op 30-12-2016 02:40

Ik dacht in dit verband opgemerkt te hebben,dat de VN best ook wel eens kritisch zouden mogen uitlaten over Saoedie Arabië.

Berkeboom op 31-12-2016 00:05

Israel heeft de beste en sterkt bondgenoot die ge maar kunt hebben en dat is de schepper en Heerser van deze aarde :De Here zelf wat nog veel erger is voor de vijanden van Israel dan wat voor (kern)wapens ter wereld ook!wee dus de antisemieten!!!Jullie zijn jullie eigen graf aan het graven want het zal niet lang meer duren voor zijn gedult met jullie op is en dan zult het pas echt ondervinden wat het is om zijn toorn te voelen.Ik heb met jullie te doen ergens.

SJW Schier op 02-01-2017 19:11

Met de bovengenoemde commentaren ben ik het hartgrondig mee eens,

er zijn moeilijk woorden voor te vinden, de dwalingen van de VN zijn menselijk gesproken

onmenselijk. Precident Kennedy heeft eens gezegd in het westerse Berlijn dat hij zich "Ich bin ein Berliner" vond.

Ik kan met volle overtuiging zeggen dat ik me een Israeliet voel, en hoe voelt u zich? laat iedereen zich uitspreken.

Rebellio op 03-01-2017 16:29

Het feest is begonnen! De Waqf hebben officiële Israëlische gidsen die een archeologische rondleiding gaven erop geattendeerd dat ze niet de term “Tempelberg” meer mogen gebruiken in hun rondgang, maar dat dat “Haram al-Sharif” moet zijn. http://www.timesofisrael.com/islamic-guards-try-to-boot-guide-for-saying-temple-mount-on-temple-mount/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=0a9ec56181-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_03&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-0a9ec56181-55426449

Rosalie op 07-01-2017 15:29

Ik vind het vreselijk voor Israel. Heel schokkend dat Obama zich onthield van stemmen. Obama,zelf moslim, is me zooo tegengevallen. Blijkbaar was ik jaren blind. Alle geloven kunnen met elkaar door een deur,behalve als de islam erbij komt. Gek hè ?! Islam is toch de godsdienst van vrede ???? Jaja, de zin is nog niet af: een godsdienst van vrede voor andere islamieten. Niet voor andere geloven en ook niet voor homo's. Waarom wordt dit geloof zo beschermd ? Je ziet de ellende om je heen! Bid mensen ,bid dan kan het leed nog verzacht worden of afgewend.

Don van der Zee op 14-01-2017 08:33

we lezen in "onze schrift", de bijbel, wat er in de laatste dagen zal gaan gebeuren. Wees niet bevreesd. Ik ben met u. Laten we vooral openlijk beleiden dat we Christenen zijn en Jezus danken voor zijn komst en redding. Jezus komt weer. 

Het einde der tijden leven we in. De tekenen stapelen zich op. Het is dus geen wonder dat de "wereld" zich langzamerhand tegen Israël zal keren. Wat voorzegt is zal gebeuren. De profetie wordt vervuld. 

Het is goed dat er artikelen verschijnen die dit alles openlijk publiceren. dit soort artikelen over de islam/moslims vs het Christendom zal de "zgn slapende Christenen" wakker kunnen schudden. Graag wil ik xandernieuws aan moedigen breder en met bijbelteksten te onderzoeken en te publiceren. 

Marie-Jose op 31-01-2017 17:37

https://www.youtube.com/watch?v=tv4Bd7uTCyM

 

Als Trump n wedergeboren Christen is, is hij geloofwaardiger dan ik dacht!

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl