Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Dit zijn de echte valse nieuwssites van Nederland

Vrijheid om andere mening dan politiek-correcte elite te hebben wordt steeds minder getolereerd

 
Al enkele jaren geleden werd in een Duits universitair onderzoek geconstateerd dat maar liefst 86% van de journalisten een (ultra)linkse / linksgroene (=globalistische) visie op het nieuws weergeeft (rood gekleurd).(6)

Afgelopen vrijdag besteedden we opnieuw aandacht aan de aanval die de gevestigde orde in de politiek en reguliere media heeft geopend op het alternatieve en onafhankelijke nieuws. Na de verkiezing van Donald Trump in de VS begint het establishment ook hier nattigheid te voelen. President Obama noemde ‘valse nieuwssites’ een gevaar voor de democratie, en gisteren plaatste de NOS een artikel getiteld ‘Nep-nieuws op internet ook in Nederland potentieel gevaarlijk’. Daarin wordt gelinkt naar een site met een lijst ‘nep-nieuws sites’, waar ook Xandernieuws op is terug te vinden. Wat ons betreft: hartelijk dank voor het compliment dat ook wij als een gevaar worden beschouwd voor de reguliere media, op enkele uitzonderingen na de échte valse nieuwssites van ons land, omdat ze nog vrijwel uitsluitend politiek-correcte propaganda verspreiden.

 

We konden het met het politieke proces tegen PVV leider Geert Wilders al zien aankomen: ook in Nederland is de gevestigde orde steeds minder bereid om een andere mening dan de eigen politiek-correcte standpunten aan te horen en te tolereren.

Wie zijn de echte propaganda verspreiders?

Eén van de vele harde bewijzen dat het juist de reguliere media zijn die nepnieuws verspreiden was de extreem eenzijdige verslaggeving over de verkiezingen in de Verenigde Staten. NU.nl liet de kop ‘Trump maakt geen schijn van kans’ wekenlang staan, en ook de immer volgzame NOS / NPO nam trouw de misleidende peilingen van de Amerikaanse media over, die vrijwel zonder uitzondering berichtten dat ‘Hillary 98% kans heeft op de overwinning’.

De overwinning van Trump leidde overigens niet tot enige bezinning bij de media – integendeel. Men volhardt in de eigen linksradicale propagandakoers, die overduidelijk gebaseerd is op de arrogantie dat alleen de door hen verspreide visie de enige juiste is. Bewezen valse verslaggeving en andere foutieve inschattingen, hoe onvoorstelbaar groot die ook zijn gebleken, worden nooit toegegeven. Onafhankelijke nieuwssites zoals deze worden belachelijk gemaakt, en als dat niet werkt nu ook als ‘potentieel gevaarlijk’ bestempeld. De volgende stap is dat ze deze door de overheid zullen proberen laten te blokkeren en verbieden.

De volgende omschrijving op de hoax-wijzer:

Radicale propagandistische websites: getypeerd door artikels van politieke aard over onderwerpen zoals migranten, Islam en vluchtelingen/asielzoekers, waarbij specifieke bevolkingsgroepen opzettelijk in een zo negatief mogelijk daglicht worden gesteld. Het is hier de bedoeling om de publieke opinie te beïnvloeden in de richting van een radicaal denkpatroon van specifieke extremistische politieke bewegingen. De artikels zijn vaak gekleurd, misleidend of helemaal verzonnen. 

is dan ook naadloos van toepassing op de NPO, NU.nl en al die andere massamedia, met dit verschil dat de ‘specifieke bevolkingsgroepen die in een zo negatief mogelijk daglicht worden gesteld’ u en ik zijn, gewone mensen die hun eigen land, hun eigen cultuur, hun eigen regels en gewoonten en hun eigen grenzen willen behouden, en daar de zeggenschap over willen terugkrijgen. Nog niet zo heel lang geleden werden dit soort zaken normaal gevonden en waren in bijna ieder verkiezingsprogramma terug te vinden. Nu bent u echter plotseling een ‘extreemrechtse populist’ als u aan deze basis van de vrije en tolerante samenleving wilt vasthouden.

Behalve de onbeschaamd manipulatieve, en overduidelijk vals gebleken berichtgeving over de verkiezingen in de VS, waarbij enkele kleine misstappen van Donald Trump gigantisch werden uitvergroot, terwijl de enorme bewezen schandalen rond Hillary Clinton vrijwel totaal werden genegeerd, worden we al jaren overspoeld met buitengewoon eenzijdige, steeds vaker aan pure propaganda grenzende verslaggeving over onder andere:

* Het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij de Palestijnen vrijwel altijd als onschuldige slachtoffers, en Israël bijna altijd als de kwaadaardige dader wordt neergezet. Deze site zou te klein zijn om alle voorbeelden van de afgelopen 10, 20 jaar te noemen. Kenmerkend voorbeeld: Westerse kranten en sites kopten vorig jaar oktober ‘Palestijn vermoord door Israëliërs’, terwijl deze Palestijn eerst zomaar op straat een paar Israëliërs had neergestoken. Desondanks presteerden ‘onze kwaliteitsmedia’ het om al in hun kop de valse indruk te wekken dat de Palestijn het slachtoffer was, en Israëliërs de daders.

* De massale moslim immigratie. Afgelopen week bevestigde de pro-immigratie organisatie Artsen van de Wereld nog eens dat slechts 13,7% van de migranten die naar Europa zijn gekomen een echte vluchteling is. Andere onderzoeken toonden al eerder aan dat dit percentage vermoedelijk nog lager is. Desondanks houden de meeste media vol dat we met een ‘vluchtelingenprobleem’ te kampen hebben. Het is alsof de media een demonstratie van 100 mensen, waarvan 86 met een blauwe pet en 14 met een rode pet op, omschrijft als ‘Een groep demonstranten met rode petten op’. En vervolgens sites zoals deze, die er steeds op wijzen dat 86 mensen toch echt een blauwe pet op hebben, van ‘nep nieuws’ beschuldigen.

* De criminaliteitsexplosie. Hetzelfde geldt voor de in ongemanipuleerde statistieken duidelijk zichtbare criminaliteits- en verkrachtingsexplosie die in veel landen –vooral in Duitsland, Zweden en Frankrijk- door vrijwel uitsluitend moslimmigranten is opgetreden. Zodra een (moslim)migrant de dader is wordt zijn afkomst verzwegen, zijn daden gebagatelliseerd, en niet zelden enkel als een ‘verwarde man’ omschreven. De enorme toename van criminaliteit en onveiligheid wordt glashard ontkend, ook door de overheid, of weggestopt in kleine, zo onzichtbaar mogelijk gemaakte berichten.

* Het volksverzet tegen de islamisering, dat men bijna wanhopig als ‘extreemrechts’ probeert af te schilderen. Het ultralinkse NU.nl kopte in februari ‘Pegida-voorman gearresteerd vanwege hakenkruis op spandoek’, waardoor de lezers het idee werd gegeven dat we hier met een Neonazi van doen hadden. Niets was echter minder waar, want in het artikel werd later erkend dat het hakenkruis zich op een poster bevond waarin het gehate symbool onderin een prullenbak is gegooid, samen met onder andere de vlag van ISIS.

* De islamitische religie. Nog steeds krijgen we het sprookje te horen dat islam ‘vrede’ betekent en enkel ‘vreedzaam’ wil samenleven met anderen. Islam betekent in werkelijkheid ‘onderwerping’ (aan de wil van Allah en Mohammed), en dat is dan ook precies wat islam in alle landen waar het een voet tussen de deur krijgt of de baas wordt, doet of probeert te bewerken – zelfs in het jarenlang zo bejubelde Turkije van islamist Recep Tayyip Erdogan. Dat Erdogans ‘purge’ iets met islam te maken heeft, wordt simpelweg ontkent, ondanks het feit dat de president zelf, net als al zijn lakeien, keer op keer bevestigt dat wat hij doet alles met islam te maken heeft.

In bijna alle landen waar islam invloed krijgt, worden ‘ongelovigen’ geïntimideerd, bedreigd, gediscrimineerd, en naarmate er meer moslims komen uiteindelijk ook onderdrukt, vervolgd en vermoord. Met name Joden en christenen zijn het doelwit, waarbij christenen zich nog ‘mogen’ bekeren, maar Joden volgens de Koran allemaal moeten worden uitgeroeid. Vrouwen zijn de helft minder waard dan mannen, en krijgen in sommige moslimlanden zelfs als ze worden verkracht de schuld, en niet de daders. Homo’s worden opgesloten, opgehangen of van daken gegooid.

Van deze intolerante, haatzaaiende en moorddadige religieuze ideologie mogen wij echter geen kwaad spreken. Sterker nog, iedereen die wil voorkomen dat ons land stapsgewijs aan de islam wordt onderworpen, wordt door de media als racist weggezet.

* Het conflict in Oekraïne. Ook hier een container vol misleiding en leugens door de media, dat stelselmatig weigert om een flagrante, door de CIA op touw gezette staatsgreep tegen een wettig gekozen president en regering als zodanig te benoemen. Een geldig, door de OVSE als eerlijk verlopen omschreven referendum, waarin 95% van de bevolking van de Krim voor vrijwillige aansluiting bij Rusland stemde, wordt nog steeds een ‘annexatie’ genoemd. Van een ‘Russische invasie’ is ondanks tal van nepberichten geen moment ook maar enige sprake van geweest.

* Rechtstreeks hiermee samenhangend: De ramp met MH17. De brokstukken waren nog niet allemaal uit de lucht gevallen of de media wisten al te vertellen dat Rusland en/of de pro-Russische rebellen het toestel uit Amsterdam, met 298 mensen aan boord, hadden neergeschoten. Tal van bewijzen dat het heel anders is gelopen, waaronder getuigenverklaringen van bewoners ter plekke, werden en worden nog steeds genegeerd, net als sterke aanwijzingen dat Oekraïne zelf verantwoordelijk is voor de mogelijk opzettelijk veroorzaakte ramp.

* President Barack Hussein Obama, die al 8 jaar lang geen kwaad kan doen volgens onze media. Dat de Nobelprijs voor de Vrede winnaar verantwoordelijk is voor tal van nieuwe conflicten en oorlogen, en daardoor de dood van zo’n 1 miljoen mensen, mag klaarblijkelijk geen naam hebben. Al in 2013 had Obama 8 x meer droneaanvallen dan zijn voorganger George Bush op dorpen in met name Afghanistan en Pakistan laten uitvoeren, met grote aantallen burgerslachtoffers als gevolg. Maar daar waar de blanke Republikein Bush ervoor verketterd werd, zwegen de media als het graf toen de dader ineens een Democraat met een getint huidskleurtje was.

* De burgeroorlog in Syrië, het bloederigste conflict van onze tijd, volgens WikiLeaks en gerenommeerde onderzoeksjournalisten zoals Seymour Hersh veroorzaakt door het Obama/Clinton team, daarin gesteund door en optredend voor Saudi Arabië, Qatar en Turkije. Van de eerstgenoemde radicale Shariastaten nam Hillary Clinton tientallen miljoenen dollars aan. Ook zat ze persoonlijk achter de illegale wapenhandel van Libië naar Syrië, inclusief het saringas waarmee in 2013 een ‘false flag’ aanval op een buitenwijk in Damascus werd gepleegd, waarbij zo’n 1000 mensen, onder wie veel kinderen, omkwamen.

De media hebben er echter geen boodschap aan dat ISIS werd gecreëerd door de regering Obama, de CIA, de Turken en de genoemde Arabische Golfstaten. Nee, Rusland is de grote boosdoener, omdat het president Assad helpt in zijn strijd tegen ISIS en ‘de rebellen’, die in werkelijkheid voor een groot deel gelieerd zijn aan islamitische terreurgroepen zoals Al-Nusra/Al-Qaeda.

Volledig onbewezen stellingen dat Rusland ziekenhuizen zou bombarderen worden herhaald en herhaald, zodat de doorgaans naïeve Nederlanders inderdaad gaan geloven dat de Russische president Putin ‘een nieuwe Hitler’ is, zoals Hillary Clinton letterlijk beweerde. Het tegendeel is echter waar én bewezen, maar dat erkennen past niet in het straatje van de globalisten in Washington, Brussel, Berlijn en ook Den Haag.

* Klimaatverandering / ‘global warming’. De media houden voortdurend vol dat de opwarming van de Aarde door ‘bijna alle wetenschappelijke onderzoekers’ is bewezen – een zeer misleidende voorstelling van zaken, want het gaat hier doorgaans om van overheidsfinanciën afhankelijke onderzoekers die de vooraf door de politiek bepaalde uitkomst, namelijk dat de Aarde door mensen veroorzaakte ‘global warming’ wordt bedreigd, (moeten) bevestigen.

Tienduizenden serieuze wetenschappers zijn een geheel andere mening toegedaan, net als de medeoprichter van Greenpeace, en klimaatactivist pionier James Lovelock. Op de VN klimaatconferentie in Marrakech presenteerde Climate Depot afgelopen week een 43 pagina’s tellend rapport waarin hoog aangeschreven wetenschappers de theorie van door menselijke CO2 uitstoot veroorzaakte opwarming ‘wetenschappelijke nonsens’ noemen, en met harde feiten aantonen dat de gemiddelde temperatuur 18 jaar niet gestegen is. Nobelprijswinnaar Dr. Ivar Glaever, die openlijk achter Obama stond, zegt nu dat het CO2 reductiebeleid van de president ‘belachelijk’ is, en hij ‘totaal verkeerd’ zit. (5)

Maar heeft u hier ook maar één regel over in de media gelezen? Hoogstwaarschijnlijk niet, omdat het niet overeenstemt met het linksgroene CO2 ‘global warming’ sprookje, waarmee de overheid miljarden belastingeuro’s van burgers en bedrijven afhandig maakt – met uitzondering van de zwaar gesubsidieerde ‘hernieuwbare energie’ producenten.

Burgers herkennen zich niet meer en keren zich van massamedia af

De huidige journalisten, die zichzelf zo onaantastbaar en geweldig lijken te vinden, zouden zich eens moeten afvragen waarom sites als deze zijn ontstaan. Zou het wellicht kunnen komen omdat steeds meer gewone mensen zich niet meer herkennen in het ‘nieuws’ zoals dat wordt gepresenteerd? Omdat de reguliere media –op enkele uitzonderingen zoals Elsevier na- voornamelijk nog hetzelfde (ultra-)linkse politiek-correcte toontje aanslaan, en de miljoenen mensen die daar niet in mee willen door vrijwel niet één medium meer vertegenwoordigd worden?

In de Verenigde Staten en Duitsland heeft dit reeds tot een gestage afname van het aantal lezers, kijkers en luisteraars geleid, waardoor de media al honderden mensen moesten ontslaan. Vorige week kondigde het Duitse Spiegel aan om 149 banen te schrappen, waarvan 35 op de redactie (3). De oorzaak: teruglopende advertentie inkomsten in verband met het fors geslonken aantal lezers. Kan het zo zijn dat de gevestigde journalistieke orde in Nederland ook simpelweg bang is voor zijn eigen hachje, en daarom nu de aanval heeft geopend op het onafhankelijke en alternatieve nieuws?

Nederlandse media net als in VS en Duitsland onder controle en censuur?

De conclusie is dat het heel goed mogelijk is dat ook de Nederlandse massamedia onder directe controle en censuur van de overheid staat, net als de grootste media in Duitsland, die al enkele jaren geleden rechtstreeks van bondskanselier Angela Merkel een serie dictaten kregen hoe ze over bepaalde onderwerpen moesten berichten.

Daarbij moeten vooral de EU / Brussel, de massa immigratie, de islam en de zogenaamde ‘Energiewende’ (omschakeling op ‘groen’) in uitsluitend een positief daglicht worden gezet, en alle partijen en personen die zich daar openlijk tegen verzetten, zwart worden gemaakt.

In de Verenigde Staten zagen we hoe vele tientallen journalisten als twee handen op één buik waren met de Democratische Partij van presidentskandidaat Hillary Clinton. Gezamenlijke uitjes, etentjes, redacteuren en verslaggevers die aan Hillary’s campagne vroegen wat ze wel en wat ze niet moesten vragen, hoe ze over Donald Trump moesten schrijven... de lijst manipulaties is eindeloos (4). Op de ‘verkeerde’ kandidaat gestemd, en openlijk blij met zijn winst? Dan wordt je, zoals deze Amerikaanse journaliste overkwam, gewoon ontslagen.

‘Links’ en ‘progressief’ wil ‘rechts’ en ‘conservatief’ tot zwijgen brengen

Omdat ‘links’ en ‘progressief’ zo heilig overtuigd is van het eigen gelijk, wordt steeds meer geprobeerd om alle tegenstemmen, met name ‘rechts’ en ‘conservatief’, letterlijk het zwijgen op te leggen, zodat hun tanende monopoliepositie niet verder in gevaar komt. Dat is de ware reden van het NOS artikel van gisteren en van de genoemde ‘Hoax’ lijst. Alex Jones voorman waarschuwt dat de gevestigde orde ernaar streeft om een ‘internet kill switch’ in te voeren, waarmee het onafhankelijke, alternatieve en conservatieve nieuws permanent kan worden geblokkeerd (1)(2).

Daarmee is het bijna zover gekomen als tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen grote Nederlandse media vrijwel zonder verzet het nieuws van de bezetter begonnen door te geven, en er steeds meer ‘illegale’ verzetskrantjes ontstonden, die niet alleen door de Nazi’s, maar ook door de reguliere media werden zwartgemaakt en vervolgd. Zelfs de Duitse inval en het bombardement op Rotterdam kregen nauwelijks aandacht.

Wederom worden mensen die hun vrijheid willen behouden en terugkrijgen in een hoek gezet of –in het geval van publiek bekende personen zoals PVV leider Geert Wilders- gerechtelijk vervolgd. Tenzij we als volk het tij snel zien te keren gaat het pact tussen links, links-liberaal en islam met hun valse politiek-correcte meningenterreur ons land virtueel opnieuw ‘bezetten’, zodat u enkel nog te horen krijgt wat zij willen dat u te horen krijgt.

Terwijl u in de waan wordt gelaten dat u ‘neutraal’ en ‘objectief’ nieuws krijgt te horen, wordt de vrijheid van meningsuiting ondertussen definitief de nek omgedraaid. Keert u dus net als velen in Amerika en Duitsland af van deze valse professionele ‘nieuws’kanalen, want de enige taal die zij nog lijken te verstaan is al heel lang niet meer de uwe, maar die van het grote geld en de daaraan verbonden macht en invloed.

 

Xander

(1) Infowars
(2) Infowars
(3) MM News
(4) Zero Hedge
(5) Climate Depot (via Infowars)
(6) KOPP 

Zie ook o.a.:

18-11: Google, Facebook en Whatsapp besluiten niet-politiek-correct nieuws te gaan censureren
19-10: Undercover video’s bewijzen massale verkiezingsfraude Democraten
17-10: Cyberoorlog begonnen: Russia Today en Julian Assange eerste slachtoffers (CNN: WikiLeaks bekijken is illegaal, jullie moeten alles alleen van ons horen)
15-10: Wall Street Journal erkent dat media ‘alle zonden van Hillary begraven’
14-10: Terwijl Trump propaganda media aanvalt pleit Obama voor nog meer censuur
11-10: (/ Media manipulatie bevestigd: Nauwe banden tussen CNBC en Clinton campagne onthuld)
06-10: ‘Europese commissie eist dat pers terroristen niet langer moslims noemt’ (/ Persvrijheid in Europa door Brussel sterk aan banden gelegd)
28-07: Angela Merkel laat deze ex-Stasi spion het vrije internet terroriseren
24-07: WikiLeaks: Nominatie Clinton doorgestoken kaart; Democraten controleren de media
11-07: Miljardenclaim tegen Facebook vanwege hulp aan islamitische terreurgroepen (/ Facebook verheerlijkt zwart geweld tegen blanken – Steeds meer conservatieve, anti-immigratie en anti-islam pagina’s door Facebook verwijderd)
11-06: Oorlog tegen vrijheid meningsuiting: Bekende ‘rechtse’ internetmedia en personen monddood gemaakt (KOPP online op Facebook geblokkeerd na kritiek op eerste homoporno scene op ‘prime time’ op publieke zender, en na noemen officiële cijfers minister van Justitie dat migranten in eerste 3 maanden al 70.000 misdrijven en misdaden pleegden)
10-06: (/ Westerse elite maakt komende jaren einde aan vrijheid van meningsuiting op het internet – Eerste internetter in Duitsland 6 maanden gevangenis in omdat hij negatief over migranten schreef)
04-06: Einde vrijheid meningsuiting: EU wil elektronisch ID-bewijs voor internet
22-05: VN, Microsoft en Facebook willen conservatieve sites van internet weren
11-05: Facebook censureert conservatieve, maar promoot linkse en pro-islam berichten
27-02: Schandalige media demonisering: Pegida valselijk gelinkt aan hakenkruis (/ Onafhankelijk proefschrift: PVV demoniseert nauwelijks, terwijl PvdA daar kampioen in is)

2013:
11-06: DHS-insider: Obama start totalitaire internetcensuur
17-04: EU gaat belastinggeld gebruiken voor strijd tegen persvrijheid

06-03: Boosheid in Israël om antisemitische Turken op Nederlandse TV ('Dag dat alle Joden worden vermoord gaat komen' - 'Antisemitisme in Nederland nu op niveau van voor de Holocaust')
19-02: Duitse journalist van het jaar bekritiseert manipulatie burgers door EU 

2012:
04-12: Einde vrijheid meningsuiting dreigt door VN-controle over internet
01-12: WikiLeaks oprichter: Plotselinge totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij
23-10: Journalistencomité: Onderdrukking persvrijheid Turkije ergste ter wereld

10-10: EU-denktank: Drastische maatregelen om bevolking EU te controleren
04-10 Ex-moslim journalist Midden Oosten: Waarheid vijand nummer 1 van de islam
02-10: Project Clean IT: EU plant totale controle over het internet
06-07: Talloze video's bewijzen gruweldaden door NAVO gesteunde rebellen Syrië
17-06: Onafhankelijke journalist ter plekke: Syrische opstand is Westerse leugen
22-05: Sterjournalist CBS: Obama heeft blokkeren info aan publiek geperfectioneerd
02-04: Universitair onderzoek: Bijna 9 van de 10 journalisten zijn links, groen of rood

07-02: Witte Huis lanceert 'Cyber-Warriors for Obama' project tegen conservatieve sites
02-01: Westerse media negeren islamitische en Palestijnse etnische zuiveringen van christenen 

2011:
22-12: Universitaire studie: Westers nieuws over Midden Oosten bomvol anti-Israël propaganda
04-08: Onafhankelijke verslaggever: media liegen over omvang en bron opstand Syrië

2009:
19-10: Witte Huis: 'Wij controleren de media volledig' 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.
Reacties

Pagina12
Josef op 21-11-2016 11:15

 

Alle (nieuws) wat hier in nederland door de media en overheid geventileerd wordt is ---.

En die willen verhinderen dat waar zij mee bezig zijn aan het licht komt.

Anna op 21-11-2016 11:55

Naar aanleidng van het hier bovenstaande; heeft iemand van U gisteren de uitzending van de VPRO Tegenlicht gezien.??????? Nog eens kijken dan !!!! ! Hierin werd heel duidelijk dat veel " ontevreden Turken " op DENK gaan stemmen.....Turken die nav de afgelopen staatsgreep in juli, in Rotterdam duidelijk aanwezig rondliepen met Turkse vlaggen....... Hoe gaat de pers dit monitoren? Wat gaan de peilingen doen? 

Een harde en m.i. heikele uitspraak in de uitzending was; Wij willen Rutte Niet " wij willen een keiharde president zoals Erdogan"......... dit dus ook in Nederland...... Willen wij, de oorspronkelijke Nederlanders dat...... ???? Willen de Nederlanders dat,??????  pikt de pers dit soort uitspraken  op ??? Nog een uitspraak in dit programma die zeer verontrustend was,  en die niet door de reguliere pers wordt herkend, kwam van een Marrokkaanse man. Hij zei, ik sta achter de Turken omdat Turkije islamitisch is en Erdogan de islam wil verspreiden........"" daardoor is Turkije ook een beetje mijn land omdat ik islamiet ben"""" Dit is de umna van de  islam..... zeer gevaarlijk.... straks ook Nederland......Islamitisch????? 

Gaat de pers,  de hier in Nederland alom aanwezige sterke polarisatie missen.... in de peilingen????? . ik " denk" het...... De Partij DENK wordt door de pers "weggezet" als extreem, en een eendags vlieg maar de aanhang was in dit programma sterk vertegenwoordigd..........! Zouden de turken en de bovengenoemde marrokanen meedoen in de peilingen van de hondt of anderen???? Ik " denk"  het niet........ Bieden  de " gevestigde partijen voldoende tegenwicht???? . " want als velen vechten om een been gaat de derde ermee heen..... De PvdA D66 en w.s. Groen links; zuilen zeker stemmen moeten inleveren voor onze " nieuwe landgenoten DENK partij" 

Of dit een verrijking zal zijn.... ik denk een sterke polarisatie.... Hoe zal de pers hiermee omgaan...??? 

Xander  en ander " alternatieve pers" werk aan de winkel!! Succes ermee !!! 

Maeva op 21-11-2016 12:03

In de 60er jaren zei Malcolm X al: "Als je niet oppast zorgen de kranten ervoor, dat je de mensen gaat haten die onderdrukt worden. Terwijl je ondertussen de mensen gaat waarderen, die voor die onderdrukking verantwoordelijk zijn".

willy op 21-11-2016 12:14

Er bestaat geen onafhakelijke pers ze leven van de staat juist als de kerk en dansen naar de pijpen van die staat! Shalom

Maeva op 21-11-2016 12:20

Het nieuws, dat wij dagelijks tot ons krijgen, wordt aangedragen door de grote Persbureaus. Het is opvallend, dat deze Persbureaus niet genoemd worden in uw stuk. Toch zijn het deze bureaus en met name Reuters, die ons beinvloeden. Het is frappant, dat de grote Perbureaus in Zionistische handen zijn. Is dit een reden van het niet noemen van deze Persbureaus, waar per slot van rekening de rest van de media van afhankelijk is?

http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/oud-nos-journalist-over-verkrachting-van-al-het-nieuws/   Artikel van een alternatieve nieuwssite, hoe er wordt omgegaan met het nieuws.

Infidel4U op 21-11-2016 12:25

Heeft er iemand nog een ouderwetse stencil machine? Het wordt weer tijd voor vlugschriften..

Maeva op 21-11-2016 12:28

In Nederland wordt de info, die wij voorgeschotelt krijgen uit de volgende bronnen gehaald: de RVD (overheid en koningshuis), Algemeen Nederlands Persbureau ANP (binnenlands nieuws), UPI United Press International Washington, AP Associated Press New York, VIS-News, BBC en Reuters Londen.Alle nieuws is dus pro-VS, pro-NAVO, pro-Europa, anti-Rusland, pro militaristisch en in tegenstelling wat u op deze site beweerd pro-Israel.

Popie op 21-11-2016 12:31

Was gistern goed te merken, dat de MSM leugens verkoopt en waarheid weglaat.

Nergens de foto te zien van Rutte en die veroordeelde terrorist

gelukkig wel bij Geen Stijl en DDS, maar nergens anders.

White Lion op 21-11-2016 12:56

En dan lees je op de hoaxwijze: https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/wie-zijn-wij (citaat hieronder)

"Soms stellen mensen zich de vraag: maar als er zoveel onjuiste dingen op het internet circuleren, is hetgeen de Hoax-Wijzer zegt dan wel juist? En wie mag de Hoax-Wijzer dan wel zijn?

In feite zijn beide vragen ondergeschikt aan de vraag: op welke bronnen baseren wij ons? Als je onze artikels bekijkt, zal je merken dat we, in bijna alle gevallen, onderaan een lijst meegeven van bronvermeldingen. Alnaargelang het onderwerp van het artikel, kan dat gaan om wetenschappelijke of medische publicaties, meldingen van de politie, persberichten, enz... Als Engels- of anderstalige websites zoals bv. Hoax-Slayer, Snopes.com of WafflesAtNoon het onderwerp ook besproken hebben in een eigen artikel, verwijzen we ook daar naar met een link. En zij geven op hun beurt ook de nodige bronvermeldingen op. Verder primeert vooral gezond verstand en logisch nadenken.
Het maakt dus in feite helemaal niet uit wie de artikels schrijft van de Hoax-Wijzer, wel op welke bronnen we onze informatie baseren. Op die manier kan je dus ook zelf op onderzoek uit gaan, en hoef je ons niet op ons woord te geloven. 
Jammer genoeg brengt dit soms ook de nodige tegenwind met zich mee, mensen zijn vaak wantrouwig (behalve dan tegenover de talloze hoaxes, uiteraard) en houden er niet van om dat wat ze altijd voor waarheid hebben aanschouwd te zien smelten als sneeuw voor de zon.  Correcte informatie is vaak confronterend, ook voor onszelf, en hierdoor gaan mensen makkelijk in ontkenning, en zelfs wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mensen vaak liever geloven in dat wat overeen komt met hun persoonlijke mening, ook als ze bewijs van het tegendeel te zien krijgen (zie artikel). Maar wie geen vijanden heeft of geen tegenwind krijgt, is ook nergens voor opgekomen, dus beschouw ik het eigenlijk liever als een compliment voor mijn werk :-)
Helaas is dit ook de reden waarom je hier niet meer informatie zal vinden over de personen achter de Hoax-Wijzer. Sommige complotdenkers voelen zich schijnbaar zo bedreigd door de Hoax-Wijzer, dat ze het nodig vinden om persoonlijk te gaan aanvallen naar ons en onze families toe. Dat is vanzelfsprekend onaanvaardbaar, zeker als het gaat om gevallen van laster of in sommige gevallen zelfs (doods)bedreigingen. U begrijpt dat wij dan ook genoodzaakt zijn onszelf en onze families hiertegen te beschermen. "

Dus met andere woorden, ze waarschuwen voor allerlei (in hun ogen) nepnieuws sites, maar durven niet te zeggen wie ze zijn?  Verder heeft de persoon het over "ons", maar schrijft ook in de ik vorm. Dit doet mij vermoeden dat het idd maar 1 persoon is die deze site is begonnen en doet alsof het een compleet team van vrijwilligers is. 

Kortom, gewoon een linkse rat, die op deze manier niewussites als Xandernieuws in een kwaad daglicht wil zetten.

Echter een neven effect is dat nu Xandernieuws genoemd wordt op die lijst, dat mensen ook nieuwsgierig gaan worden. Het kan dus ook zomaar gebeuren dat het averechts werkt. Zou een leuke bijkomstigheid zijn.

Hoe dan ook, Xander gefeliciteerd!!

Lee op 21-11-2016 13:30

Keep up the good work Xander en laat je niet verblinden door een berg geld ;) Diep respect voor jou!

 

XN heeft geen sponsers of verdient geld met deze website, alle kosten worden door XN zelf gedragen. Mod.

Jaba op 21-11-2016 13:32

xander heel eerlijk. Je verspreidt ook wel een beetje onzin hoor. En infowars als bron lijkt me geen beste keuze.

Yerik op 21-11-2016 14:01

Drie kenmerken van een Machtsstaat (dictatuur):

1. geschiedvervalsing;2. in alles achterdocht jegens eigen onderdanen;3. tegenspraak wordt niet geduld.

Ziedaar het Turkeije anno nu en dat wij dit al zéér dicht genaderd zijn.

Overigens bewijzen de vermelding op het "nepnieuws" dat Xandernieuws op de voet gevolgd wordt, dus ook de schrijfstukjes van ieder die hier iets plaatst.Ga er daarom van uit dat uw schuilnaam alléén enig nut heeft voor de meelezers die niet in dienst zijn van Big Brother  en zijn bende en dat u voor de rest bekend bent of kunt worden.

Sjuad Kirosati op 21-11-2016 15:14

Over een ding zijn Xander en ik het wel eens.

2017 wordt een jaar waarin een Laatste Tijd veelvuldig zal worden besproken,, en het ook zal zijn.

MN werelden, daar zit het kwaad,, en een Laatste Tijd. 

Rebellio op 21-11-2016 15:29

Wanneer je Wilders in het proces tegen hem wilt steunen: https://petities.nl/petitions/ik-sta-naast-geert-wilders

Timetraveler op 21-11-2016 16:22

Door oa Xandernieuws als "nepnieuws verspreiders" te brandmerken is dit de eerste stap om deze te verbieden. Hillary Clinton had al gedreigd dat ,als ze de verkiezingen zou winnen ,ze alle onafhankelijke nieuws sites zou gaan verbieden. Dat wi zeggen alle sites die tegen haar waren en haar ware gezicht toonde. De waarheid mag namelijk niet verteld Worden van de elites en dus willen ze een algehele verbod op onafhankelijke nieuws sites wereldwijd via de VN afdwingen. 

Bundy op 21-11-2016 16:48

T.a.v. de hoax-wijzer '

Het meervoud van het woord artikel was vroeger artikelen , en niet artikels zoals jullie zeggen .  

Dit kan ik jullie als slachtoffers van eén van de extreem-linkse scholen der journalistiek natuurlijk niet kwalijk nemen .

 

Bundy: Sommige woorden hebben meerdere meervoudsvormen. Zo heeft artikelen een meervoud op -s, maar ook op -en. Welke vorm u wilt gebruiken mag u zelf kiezen. Mod.

Qromwel op 21-11-2016 16:54

Redhorse51 op 21-11-2016 08:56: Wettelijk gekozen president? Volgens wiens wetten dan? Fantastisch, die ruime keus die de Syriërs hadden.

Doordenker op 21-11-2016 17:43
Tom Hendrix/Seneca op 21-11-2016 19:43

Deze "leugenpers", wordt niet alleen door de PvdA,GL,SP, gesteund, maar ook door de VVD en het CDA. En weest waakzaam, als de verkiezingsdag aangebroken is, zullen deze partijen zorgen, dat de kieslokalen bemensd worden door "hun vriendjes". En dan zal er absoluut gefraudeerd worden met de uitgebrachte stemmen. We worden belazerd waar we bijstaan.

dsprt op 21-11-2016 20:10

De Telegraaf vertelt nog wel de etnische achtergrond:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/27072822/__Vrouw_achter_auto_gesleurd__.html

Vader vergeef hem want hij weeet niet wat hij doet!

Igor op 21-11-2016 20:17

@Cor 10.48

RTL nieuws is het eigendom van Bertelsman, die op hun beurt weer eigendom zijn van de grootste kakkerlak die wij kennen Soros. Deze zogenaamde linkse multimiljardair heeft het via al zijn, ook nog eens gesubsidieerde stichtingen en vennotschappen bijna bij alle westerse MSM het voor het zeggen. Hij en hij alleen bepaald het gezicht van al die kranten en omroepen, zodat hij weer via voorkennis zijn zakken kan vullen, alleen soms liegen ze zo hard, dat ze hun eigen leugens gaan geloven zoals met Hillary gebeurd is.

Wat ook een valse omroep schijnt te zijn volgens HOAX is Russia Today toevallig mijn lievelingszender, een zeer professionele rechtse tegenhanger van CNN.

Wie mis ik echter in de lijst. Ja hoor de  van uw belastinggeld betaalde leugensite JOOP . NL. Dan weet je toch meer dan genoeg.

Verder stonden alle door mij dagelijks gefrequenteerde sites zoals E.J.Bron, Xander N. en Fenixx vermeld als vals. Ik was eerst bang dat ik misschien al die jaren een verkeerde keuze gemaakt had, maar nu ik ze bij de valse sites zie staan, weet ik het weer, "Ik heb goed gekozen"

Likoed Nederland op 21-11-2016 21:12

Zie bijvoorbeeld het dossier van Likoed over de NRC, over Israel. De leugens zijn niet bij te houden:

https://likud.nl/2016/10/nrc-nu-fout-over-jeruzalem/

joop b op 21-11-2016 21:25

Er zijn nu eenmaal veel linkse liberale mensen in de media wereld. En onder het mom van "het moet toch kunnen", naast het ubertolerant zijn voor iedereen die tegen het Christendom is, worden we allemaal geindoctrineerd. Liberalen haten het Christendom. En als je je uitspreekt voor de waarden en normen van de Bijbel dan ben je politiek incorrect of word je zelfs een rascist genoemd. Het is niet de Islam die het probleem is .. het is het linkse liberalisme. 

Qromwel op 22-11-2016 03:56

dsprt op 21-11-2016 20:10: Dat weet ik nog zo net niet.

Fred op 22-11-2016 05:16

Beste Xander, de gevaarlijkste nieuwsbron is het reformatorisch dagblad aangezien die krant geheel naadloos en kritiekloos het duivelse bilderberger nieuws publiceert

Luuk op 22-11-2016 11:53

Knulletje Zuckerberg zal voor ons via Facebook wel even beslissen wat "de waarheid" is !  http://www.ninefornews.nl/echte-lijst-verspreiders-nepnieuws/

Sam op 23-11-2016 00:30

Ik lees al vele jaren geen kranten meer omdat ze inderdaad gedomineerd worden door eenzijdige linkse berichtgeving. NOS Journaal, RTL Nieuws en al die andere zogenaamde nieuwszenders bekijk ik ook niet meer om dezelfde reden als dat ik geen kranten meer lees. Alleen het uitstekende RT bekijk ik regelmatig. Mainstream media : linkse propaganda, leugens en gemanipuleerde berichtgeving. Gelukkig dalen de verkoopcijfers van de kranten continue, laten we hopen dat we er snel van verlost worden. Xandernieuws vertrouw ik volkomen en lees ik dagelijks. Bedankt Xandernieuws !

Qromwel op 23-11-2016 07:27

Sam op 23-11-2016 00:30: Dit vind ik ook belangrijk: A. Vaststellen wat de verschillen zijn. B. Weten wat de vijand beweert. Daarom neem ik wel kennis van wat er in alle media staat. Ik lees bijv. het Katholiek Nieuwsblad, maar ben beslist niet rooms. Pas op voor eenzijdigheid. Leden van bijv. de Gereformeerde Kerk lezen vnl. het Reformatorisch Dagblad. Men neemt kennis van media, waarin men zijn mening bevestigd ziet, of denkt te zien. Zelden komt men er toe te bedenken of de eigen mening niet juist bepaald is door datgene waarvan men kennis neemt.

Drossaard op 23-11-2016 11:27

Ondanks dat ik een sterke weerzin heb tegen het linksliberale gedachtegoed blijf ik toch de MSM lezen en me er dagelijks over opwinden. De alternatieve media bieden voor mij nog te weinig alternatief.

Vooral met het regionieuws merk ik dat. Trieste ontwikkelingen in mijn omgeving wat betreft voortgaande secularisatie, feminisering, homopropaganda en islamisering wil ik blijven monitoren.

Het meest schrijnende vind ik nog dat vrijwel alle christelijke reaguursels worden gecensureerd terwijl zeer grove antichristelijke opmerkingen onder artikelen blijven staan. Zelfs bij uit publieke middelen betaalde regionale omroepen. Wie de immorele geestelijke leiding heeft over al die redacties is moeilijk te volgen. Eerst slokte Wegener alle streekbladen op, toen werd het Mecom en nu de Persgroep. Die zitten ergens in Ede. Geen idee wie daar ideologisch aan de touwtjes trekt.

Drossaard op 23-11-2016 11:44

Opvallend dat al 2 lezers hier kwaadspreken over het RefDag. Is dat echt zo erg? Jaren terug had ik eens een jaarabonnement en ik vond het nieuws heel degelijk, zij het wat (refo)gekleurd. Inmiddels is de SGP natuurlijk op dictatoriale wijze gedwongen te feminiseren en hebben ze openlijk meer afstand genomen van de PVV. Zou dat betekenen dat de Leugenstaat deze altijd zo wereldongelijkvormige zuil in een wurggreep houdt? RefDag.nl gaat zondags nog altijd offline. 

Qromwel op 23-11-2016 15:57

Drossaard op 23-11-2016 11:44: Ik merkte wat op over de lezers van het RD, maar spreek geen kwaad over hen of hun lijfblad. Over het algemeen kijken deze mensen geen tv en censureren zichzelf op internet. Dat is mij gebleken in gesprekken met hen. In mijn appcomplex wonen er genoeg, wij zitten to. hyun kerkgebouw. Zij gebruiken alleen de Statenvertaling. 

Drossaard op 23-11-2016 18:03

@Qromwel, jouw bijdrage had ik nog niet gelezen. Ik doelde op de stukjes van Verlof en Fred, nogal anti-RD.

Albatros op 23-11-2016 23:12

Drossaard op 23-11-2016 18:03

Schaar mij er ook maar onder, want ook ik zeg dat het RD zo gekleurd als wat is en niet gek ook, want ze halen al het nieuws van het ANP, kijk maar op de site, behalve het kerknieuws, daar schrijven ze onpartijdig over. En u kunt er gewoon kwaad over schrijven,  ik ben ook van die richting, maar ben niet bang voor (terechte) kritiek.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl