HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Papyrus uit 7e eeuw voor Christus noemt Jeruzalem in het Hebreeuws

Profeet Jesaja voorzegde de komst van Satans troon (het islamitische Rotskoepelgebouw) op de Tempelberg

 
Het ontkennen van de duizenden jaren oude historische band tussen het Joodse volk en de Tempelberg is net zo krankzinnig als beweren dat de Nederlanders hun molens, dijken of Deltawerken niet hebben gebouwd. Afbeelding: schaalmodel van de Joodse Tempel op de Tempelberg.

Terwijl de VN-organisatie UNESCO gisteren de tweede antisemitische resolutie in korte tijd aannam, waarmee de historische Joodse band met de Tempelberg in Jeruzalem wordt ontkend en dit gebied geheel aan de islam wordt gegeven, hebben archeologen de vondst van een 11 bij 2,5 centimeter groot stukje papyrus bekend gemaakt, dat maar liefst 2700 jaar oud is, waarop in het Hebreeuws de naam van Jeruzalem staat – 1400 jaar vóór er überhaupt sprake was van de meest barbaarse, moorddadige en verwoestende religieuze ideologie die de Aarde ooit heeft geteisterd.

De tekst op het stukje papyrus, ‘Van de dienstmaagd van de koning, van Na’arat, wijnkruiken, aan Jeruzalem,’ was vermoedelijk onderdeel van een document dat de belastingbetalingen (in goederen) regelde naar opslagplaatsen in Jeruzalem.

‘Hé UNESCO, er is een zeer oud stuk papyrus uit de tijd van de Eerste Tempel gevonden, met daarop de oudst bekende verwijzing naar Jeruzalem – in het Hebreeuws,’ twitterde de Israëlische premier Benyamin Netanyahu. Eerder wees hij al op de Boog van Titus in Rome, die de Romeinen meebrachten nadat ze de Tweede Tempel hadden geplunderd en verwoest. Daarop is duidelijk de 7-armige Menorah, symbool van het Joodse volk en tegenwoordig ook de Joodse staat, te zien. (5)

Netanyahu reageerde daarmee nadrukkelijk op de twee resoluties die de UNESCO vorige week en gisteren aannam, waarmee de Tempelberg in Jeruzalem voortaan uitsluitend als het  islamitische heiligdom ‘Haram al-Sharif’ wordt aangeduid. Iedere historische band die de Joden met de stad en de berg hebben –het is onomstreden dat er twee Joodse tempels stonden, waarvan de laatste in het jaar 70 werd verwoest- wordt daarmee ontkend.

Nederland stemde tegen; UNESCO-directeur was het niet met resolutie eens

Nederland was samen met onder andere Duitsland, de VS en Groot Brittannië één van de slechts 6 landen die tegen stemden. Onder meer Frankrijk, Italië, Spanje en Japan onthielden hun stem, terwijl landen zoals Rusland, China, Mexico en Brazilië het Arabische/islamitische blok, dat ongeacht het onderwerp altijd automatisch tegen Israël stemt en de Joden overal de schuld van geeft, weer eens hun zin gaven. (4)

Na de eerste stemming schortte Israël de samenwerking met de UNESCO onmiddellijk op. Afgelopen weekend schreef de directeur-generaal van de VN-organisatie, Irina Bokova, in een brief aan de Israëlische minister van Onderwijs Naftali Bennett dat zij persoonlijk gelooft in de 3500 jaar oude band van het Joodse volk met Jeruzalem en het land Israël. Tevens beloofde ze zich te zullen inzetten tegen het nieuwe antisemitisme, dat zich in onze tijd vooral vermomd als anti-Israëlisme.

‘Ik beloof u dat ik me volledig zal inzetten tegen iedere vorm van antisemitisme, inclusief het schetsen van een onvolledig of verdraaid beeld van de geschiedenis en cultuur, zoals degenen die proberen het bestaan van de staat Israël te ondermijnen,’ aldus Bokova.

Felle kritiek Trump op VN; Obama schrapt ‘Israël’ uit tekst over Jeruzalem

In de VS reageerde de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump het felst op de UNESCO resolutie, die hij ‘een schande’ noemde. ‘Ik heb het al vaak gezegd: in een regering Trump zal de VS Jeruzalem als de enige echte hoofdstad van Israël erkennen. De poging van de VN om de staat Israël los te koppelen van Jeruzalem is een eenzijdige stap waarmee Israëls 3000 jaar oude band met zijn hoofdstad wordt genegeerd, en opnieuw bewijs van de enorme anti-Israël vooroordelen van de VN.’

Hij wees ook op het recente besluit van de regering Obama om het woord ‘Israël’ uit een verklaring van de president over de overleden Israëlische oud president Shimon Peres en de stad Jeruzalem te schrappen (6). ‘Dat was een capitulatie aan de vijanden van Israël, en een postume vernedering van Shimon Peres.’ (3)

De namens de Palestijnen opgestelde Arabische resolutie toonde voor de zoveelste keer klip en klaar aan dat de islam helemaal niet uit is op vrede met niet-moslims, en hen enkel wil veroveren, onderwerpen en/of vernietigen. Helaas lijkt die boodschap nog steeds niet aangekomen te zijn in het politiek-correcte Westen.

Allahs (Satans) troon op de Tempelberg voorzegd

De Oud Testamentische profeet Jesaja voorzegde reeds de komst van de islamitische ‘heiligdommen’ op de Tempelberg: (SV/NBG/KJV combinatie):

‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer (/morgenster, de naam van Satan)... hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opstijgen (in Hebreeuws: Ik zal ‘alah’ in de hemel (zijn), uitgesproken als Allah door de moslims), ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst (de Tempelberg) aan de zijden van het noorden’ (= de flank van de Tempelberg, het gebruikte Hebreeuwse woord יְרֵכָה betekent letterlijk ‘flank’).  

Met andere woorden: zo’n 1400 jaar vóórdat het gebeurde profeteerde Jesaja dat Lucifer/Satan zich in de toekomst ‘Allah’ zou noemen, zich als god zou laten vereren, en ‘zitting’ zou nemen (het Rotskoepelgebouw en de Al-Aqsa moskee) op de heiligste plek op Aarde: de Tempelberg, waar twee van de Joodse tempels hebben gestaan.

Jesaja voorzegde eveneens het lot van deze ‘Allah’:

‘Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man (‘man’, bewust gebruikt als tegenstelling en vernedering van de ‘god’ die Allah beweert te zijn, maar het niet is – mogelijk wordt (ook) Mohammed bedoeld, de ‘afdruk’ van Allahs/Satans wezen op aarde), die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak, die zijn gevangen niet naar huis liet keren?’

Is dit niet een duidelijke profetie over de komst van islam, de ideologie dien in zijn ruim 1300 jarige bestaan met afstand het meeste mensen heeft vermoord (schattingen lopen uit van 300 miljoen tot 670 miljoen), hele landen en beschavingen heeft weggevaagd en (letterlijk) tot woestenij heeft gemaakt, en nu de wereld terroriseert met ‘gehoorzaam Allah, of sterf’?

Jesaja’s waarschuwing aan Allahs volgelingen: ‘Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed, om de ongerechtigheid van hun vaderen, opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen met steden. Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik roei van Babel (gelegen in Saudi Arabië, het Ka’aba complex in Mekka heeft zelfs officieel de bijnaam ‘Berg van Babel’) uit naam en rest, telg en spruit... Ik zal het wegbezemen met de bezem der verdelging.’

 

Xander

(1) DEBKA
(2) Arutz 7
(3) World Israël News
(4) Ynet News
(5) Ynet News
(6) Breitbart

Zie ook o.a.:

2015:
14-05: VN ontzegt Joden recht op Tempelberg en Jeruzalem en geeft deze aan islam (/ UNESCO noemt Tempelberg en Jeruzalem exclusief ‘islamitisch erfgoed’)

2013:
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon

2011:
08-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)

07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12) 

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Dewevoga op 27-10-2016 16:37

Unesco is toch onderdeel van de verenigde nazis? Een dezer dagen wordt SA waarschijnlijk herkozen als voorzitter van de mensenrechten van de verenigde nazis =NWO. De NWO voorvechter van een wereld zonder grenzen. Gelukkig is het bewijs in Israel gevonden en niet in Duitsland, want dan was het verdwenen.

rescue op 27-10-2016 16:38

Het beest uit de zee heeft tien hoornen en is zelf de achtste kop, en het stijgt op uit de afgrond. Het lijkt een opstanding van een bovennatuurlijk persoon met alle politieke macht in de wereld en dat stijgt uit boven de EU en de VS.  Alle gebeurtenissen werken mee aan de totstandkoming van die Nieuwe Wereld Orde. Het wordt gepromoot door een valse profeet met twee hoornen, wellicht een fusie tussen rooms-katholieken en mohammedanen. Ook de verdeling van het land Israel, om er een internationaal religieus centrum voor de antichrist van te maken, staat op het programma. Wellicht dat Trump nog tot degene behoord die door God wordt gebruikt om alles nog even uit te stellen, maar het kan ook zijn dat zijn leven in gevaar is en dat er grote rellen op het programmama staan om die martial law in te voeren. Voor christenen geldt, heft uw hoofden omhoog en bidt voor Trump indien hij degene is die door God nog wordt gebruikt om de hele eindfase te vertragen en zoniet, dat we dan spoedig de Heer mogen ontmoeten. 

A. Verlof op 27-10-2016 16:45

G-D,s volk de Joden komen in een steeds moeilijkere positie terecht.

Moslims vergeten echter dat het land met Jeruzalem tot het Zionisme ,de Joden G-D,s uitverkoren volk behoort.

1948 is de mijlpaal voor het Zionisme, toen heeft G-D het land weer gegven aan de Joden.

Nederland stemt ook tegen,dit zal Nederland weten wat ze gedaan hebben, ze komen nu aan G-D,s volk,de Zionisten.

De Moslims en EU..USA spelen met vuur om  G-D,s volk  in de ellende te drijven.

Laten wij steun geven aan het Zionisme,het is G-D,s volk de uitverkorenen.

De Joden zijn het meest gehate volk in de wereld.

Ben zelf christenzionist, en ga voor  de Zionisten G-d,s volk !!!

DG op 27-10-2016 16:50

Ik dacht dat Rome dat zou worden, zeker vergis.

DN op 27-10-2016 16:56

Allee dan is het weeral de zoveelste godsdienstoorlog & we hebben er op deze planeet al zoveel gehad. Spaar ons daarvan. Enfin, spaar ons van alle oorlogen.

Luuk op 27-10-2016 17:18

De triomfboog van Titus is het bewijs dat de Tweede Tempel heeft bestaan, dus moeilijk te ontkennen. Maar zelfs op Wikipedia wordt gesteld: "Archeologisch bekeken zijn er weinig directe bewijzen van Salomo's tempel, vooral omdat de islamitische autoriteit die de Tempelberg beheert opgravingen verbiedt. Het wordt zeker mogelijk geacht dat de eerste tempel in Jeruzalem heeft bestaan, maar het wordt zeer onwaarschijnlijk geacht dat deze gebouwd zou zijn door de heerser van een krachtig verenigd Hebreeuws rijk (Salomo)."

Maar zelfs als die tempels niet hadden bestaan, dan doet dat toch niets af aan de legitimiteit van de Joodse staat ?

UNESCO had beter kunnen stellen dat de Rotskoepel onrechtmatig in stand wordt gehouden !

Yerik op 27-10-2016 17:31

In het vorige stukje deze dag schreef ik:"In het verleden plaatste Xandernieuws geweldig goede stukjes over de toekomst, w.o. de Grote Verdrukking. Helaas zie ik die de laatste tijden niet meer."

En nu word ik meteen op mijn wenken bediend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DN op 27-10-2016 17:34

Diegenen die de Joden dat land hebben toegekend zijn daar verantwoordelijk voor geweest, niet de Joden zelf, eigenlijk hebben ze de Joden veel te weinig land toegekend toen, ze hadden er Gaza moeten aan toevoegen, nu kunnen die moslims vanuit Gaza blijven stoken, slecht geregeld geweest door de zogenaamde winnaars van de tweede wereldoorlog. Moslims willen heel de wereld & gunnen niemand iets.

Dewevoga op 27-10-2016 17:39

Het valt me nog mee dat NL heeft tegengestemd. Ik denk dat het de regering ontgaan moet zijn. Maar ja zij en ons parlement hebben het veel te druk met hun rookgordijnen over minder belangrijke dingen om de werkelijheid maar uit zicht te houden: Prikbord 562, 561 en 560

cefas op 27-10-2016 17:48

De unesco is een leugenbeest geworden ten opzicht van Israel, eigenlijk al van het begin van haar oprichting.

Drossaard op 27-10-2016 17:54

Het woord 'Jerusalem' komt in de koran helemaal niet voor. Alleen daaraan al kun je een valse godsdienst herkennen.

Hebben jullie ook vernomen dat de in 2004 heropgerichte Sanhedrin onlangs een hogepriester heeft aangewezen die zich moet voorbereiden op offerdiensten?

Zie http://www.breakingisraelnews.com/74772/sanhedrin-appoints-high-priest-preparation-third-temple/#0lL0umjQYRrYyYAG.97

Tom Hendrix Seneca op 27-10-2016 18:21

@A.Verlof: 16.45. uur. Ik sta helemaal achter uw reactie. Gezegend zij het volk van Israël, G'ds oogappel!

Michaël ;-{> op 27-10-2016 18:52

Duidelijk geschreven! Mijn complimenten @ Xander.

Er zullen nog veel meer profetieën uit de Bijbel geopenbaard worden...

Jochanan op 27-10-2016 19:11

Wanneer zal deze gerechtigheid plaatsvinden? 

Hampie op 27-10-2016 19:49

Pas als mekka vernietigd is, zal de antichrist (madi) naar Jeruzalem komen.

De vernietiging van mekka is de trigger. hij zal dan noodgedwongen moeten uitwijken.

grrrr001 op 27-10-2016 20:27

Het in Belgie illigaal onverkozen eurobureaukraten in de Brusselse toren van Babel hebben alles uit de kast gehaald om de weigeraars van alle landen over het CETA en TTIP kontrakt een neus te zetten.Was de druk op de schouders een iets te veel dat men overstag ging? Mischien is er nog een andere doeltreffendere manier om de kat de bel aan te binden?

Ideeen gevraagd  vb iets met mattetaarten ..... hoe was dat ook alweer in de bijbel

10maal al biddend rond het Babylonische gebouw genaamd europees parlement in Brussel gaan  om dan met trompet geschal  het einde in te luiden zodat  het donderend  in elkaar. zakt

Eelke Piers op 27-10-2016 20:27

Jesaja 14-12 ev

Tsippor op 27-10-2016 20:39

Kijk Sander hiervoor blijf ik op je site kijken. Zeer goed artikel. 

Erik op 27-10-2016 21:47

Hoi Xander, Alleen God is het waard dat zijn naam met een hoofdletter wordt geschreveb. Het is onjuist dat je de naam van een afgod (allah) met een hoofdletter schrijft, Dat is niet goed, hij verdient dat niet eens. 

henk op 27-10-2016 22:03

Indit artikel wordt de Menoraverwezen naar een symbool van het Joodse volk. Was dit niet een verwijzing van Christus Naar  het Joodse volk ? De Menorha was nl. ook aanwezig in het Tabernakel !!

Anna op 27-10-2016 22:31

Wij leven in Profetische tijden. Het delegitimeren van Israël door met name de nakomelingen van Ismael is in volle gang. En de hele wereld lijkt het over te nemen........ Jesaja, Jeremia Hosea, Joel, Daniël zijn allemaal profeten die schrijven over hetgeen in deze huidige tijd gebeurt. En hoe deze delegitimatie zich langzaam aan voltrekt......  En dit deligitimeren houdt niet op bij de nakomelingen van Ismael maar werkt door in alle landen, omdat men geen rekening meer wenst te houden met God...... ( men heeft liever olie dan God) 

We zien dat God zelf in ZiJN tempo Zijn grote Heilsplan met de wereld ontvouwd volgens de geschriften die Hij bovenstaande profeten heeft laten zien en opschrijven.... op den duur zal Israël helemaal  alleen komen te staan, en maakt u zichzelf geen illusie..... Israël komt Helemaal alleen te staan..... ook dat staat in de profetieën.......  ( Wees niet hoogmoedig uiteindelijk zullen ook wij persoonlijk die pro Israël zijn, het moeten ontgelden en het zal dan zeer moeilijk zijn om als individu staande te blijven ook dat staat in de profeten)    En ook Nederland die nu nog tegen deze resoluties heeft gestemd zal ( misschien omwille van olie of islamitische onderdrukking of iets wat nu nog niet duidelijk te overzien is) Israël helemaal laten vallen.... En waarschijnlijk zullen alle wereld machten " op de hand" van de islam komen ( wat we bij deze idiote stemmingen al zien ) en dit kwaad , van israel verguizen, zullen de islamtische landen gebruiken en ze zullen Israël  ( nu als land en niet als personen dus antizionisme en niet antisemitischme ) de schuld van alle kwaad en geweld in deze wereld geven...... met de Palestijnse kwestie voorop....... en  de zogenaamde ontwikkelde landen zullen dit op den duur vervelend gaan vinden en  men zal op den duur zoeken naar een oplossing, en men zal gaan denken dat het dan maar beter is om een land " op te offeren " dus Israël vernietigen...... en proberen om Israël met hun bevolking uit hun land te zetten.......dat is dan volgens " de publieke opinie beter " dan al het geweld van de islam en de eeuwige slachtofferrol en zogenaamde onderdrukking van de Palestijnen........ " Israël krijgt dan de schuld van alle geweld van de islam ........... en dat zal weer leiden tot bindende resoluties in de VN en de EU en de Arabische liga ........ .. ( ik weet het, het klinkt  volkomen idioot maar zo zal het waarschijnlijk gaan) Dit zal leiden tot de oorlogen tegen Israël in de eindtijd..... (vlakte van Jizreel, Armageddon, Jeruzalem als de steen die niet te tillen is Enz.... ) zelfs een kernoorlog beschrijft de profeet Zacharia........  dat is wel heel bijzonder Zacharia had  nog nooit van kern splijting gehoord,  en hij beschrijft feilloos de gevolgen van een kernbom.........  

Uiteindelijk zal God zelf ingrijpen en op het moment dat de nood voor Israël het allerhoogst is dan zullen de Joden massaal hun Messias aanroepen die zich dan aan hen zal openbaren... en hun zal redden......

Dit zal ook gepaard gaan met hele grote natuur verschijnselen.....  ( breuk tussen de Syrisch Afrikaanse plaat en de Europessche plaat??? Deze bereuklijn loopt in het Jordaan dal en de dode zee.....Mogelijk zullen hierdoor de moskeeën op de tempelberg vernield worden????????aardbevingen en veel geweld..... vanuit de ruimte..... hagel en de zon zal verduisterd Worden enz.......... 

De resoluties die nu  aangenomen zijn,  en Israël volkomen ontkennen zijn een " subtiel fingerspitsen spel" om te toetsen hoever het islamtisch blok nu al kan gaan......welke landen reageren hierop en hoe.....het zijn pesterijen.......... Maar houd moed en nog een kleine tijd en al deze dingen zullen geschieden.... want let op de vijgeboom, en die bloeit nu al bijna 70 jaar..... en Jezus zei dat deze generatie niet zal voorbij gaan voordat al deze dingen zullen geschieden......

grrrr001 op 27-10-2016 22:47

@MartinVrijland --CETA deal gaat door na enig tegenstribbelen van het Belgische Wallonië --@BySteveBrown  --Rutte:Wat is NL toch een ongelofelijk mooi land voor VVD-ers, EU-Elite,TIIP& CETA en Maffia

Dion op 27-10-2016 23:26

De Heer laat zijn volk echt niet vallen, maar wel de landen die zich tegen zijn volk keren

Joy op 28-10-2016 07:31

Pas op wat je gelooft, voor sommigen is het simpel om naar het verleden en de toekomst te reizen, een stukje papier is makkelijk neergelegd met de bedoeling om er in de toekomst profijt van te hebben en over welke tijdlijn gaat het, we hebben al van verschillende tijdlijnen gewisseld, de mensheid creerd waar hij collectief in gelooft.

atina op 28-10-2016 07:36
Tsjechische scholieren leren vanaf het nieuwe schooljaar dat niet Jeruzalem de hoofdstad van Israël is, maar Tel Aviv. Het Ministerie van Onderwijs heeft de uitgevers van schoolatlassen dringend verzocht een desbetreffende wijziging in de door hen uitgegeven atlassen aan te brengen. Aanleiding vormde een klacht van de Palestijnse ambassade in Praag. Volgens een woordvoerster van het ministerie erkent Tsjechië het oostelijke deel van Jeruzalem niet als onderdeel van de Staat Israël. 
Lees meer:
 
ik op 28-10-2016 08:26

Mattheüs 24 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

vlokje op 28-10-2016 10:31

Moet het er wel uitzien als satans/zeus tempel , met zuilen en het driehoek afdak

(Overheden, bibliotheken en rechtbanken zien erzo uit, voorbeeld:korenbeurs groningen) Amerika staat er vol mee met zulkse brouwsels

de moskee op de tempelberg lijkt daar niet op. Een satans tempel wordt door vrijmetselaars gebouwd en niet door moslims

Amerika heeft het

vlokje op 28-10-2016 10:49

.........Torens zijn het evenbeeld van obelisken 

En met een obelisk wordt het geslachtsdeel van zeus uitgebeeld

Alleen de joden bouwen en bouwden geen torens, misschien is dat en hint

willy op 28-10-2016 13:26

Jeruzalem is Joods en de tempelberg is Joods en door God gewild !Shalom

Dewevoga op 28-10-2016 13:38

@Anna op 27-10-2016 22:31

Dank u voor deze uitleg. Persoonlijk zit ik ook op deze lijn. Heb zelfs in een van de vorige artikelen een link geplaatst over Zacharia 5.

Cor Huizer op 28-10-2016 13:51

Het is wel zo netjes, als u citeert uit de Bijbel, om niet alleen de profeet, maar ook het hoofdstuk en de verzen te vermelden. Ik heb het even voor u uitgezocht: Jesaja: 14, 14-23.

5318537 op 28-10-2016 14:41

vlokje op 28-10-2016 10:49         Je schrijft o.a. ;,,En met een obelisk wordt het geslachtsdeel van zeus uitgebeeld,,

Onzin.       De obelisk stamt uit Farao Egypte en staat bij tempels en pylonen.        Op de obelisken werden de vervorvenheden en daden beschreven van de Farao die de tempel met pyloon liet bouwen.        De pylonen waren van de voet naar de top bij voorkeur een hoek van 7 graden (samen met de hoek van 19 graden een soort heilige/neutrale hoeken die ook werden toegepast op de schuine hoek ten opzichte van de grond voor muren van tempels,omringende muren en pylonen)                               De top van een obelisk had een hoek van 45 graden een was bekleed met elektron (goud/zilver mengsel)

Aanvulling;Er wordt vaak ten onrechte afgegeven op Farao Egypte zoals de joden slaven waren,en dat deze slaven de pyramides hebben gebouwd.(Niet waar,door de opkomende woestein werden allerlij stammen uit de woestein naar de vruchtbare Nijlvallei gedwongen,waaronder de joodse stammen) en de piramiden zijn gebouwd door de boeren die tijdens de regentijd stroomopwaarts en de overstroomde landerijen voor Farao werkten en gebouwen bouwden,waaronder de pyramides die nooit zo goed en binnen het tijdsbestek gebouwd hadden kunnen worden door slaven.(Bouwtijd grote piramide 17 jaar)

De Farao die de joden Egypte uitjoeg was Ramses III en dat deed hij omdat dierenoffers verboden waren  (Ongeveer vanaf 2100 VC)(Mensenoffers verboden vanaf ongeveer 3000 VC) en de joden stug doorgingen met dieren te offeren.       De joden gingen via het noorden richting Israel/Judea waar je gewoon door kon lopen.                                       Het huidige Suez kanaal bestond al en liep vanaf het Bittere meer naar de Rode zee,en moest goed onderhouden worden omdat het steeds dichtstoof.

Aanvulling;De maatschappij ten tijde van de Farao,s leek sterk op die van onze huidige maatschappij in Nederland,er was rechtspraak en de vrouwen waren geemacipeerd en konden hoge functies bereiken en scheiden van hun echtgenoten.(Schril contrast met wat er nu heerst,en die er ook dierenoffers op na houden)                                                  De hoogste positie door een vrouw gehaald was Farao,door Koningin Hatsjepsoet.

Toen de soldaten van Napoleon,(Die een expeditie naar Egypte samen met een groot aantal kunstenaars om alles op beeld vast te leggen) ondernam,de ruines die nog het meest onder het zand gestoven verborgen waren zagen,begonnen zij spontaan te applaudiseren zo onder de indruk als zij waren van het zichtbare van de Amon tempel bij Karnak(Thebe)

Nu zijn er dieren offers,en wilde de hoogste imamachtige de piramides opblazen (Vernietigers van culturen,volken en landen)       Die van nu brengen slechts dood,verderf en vernietiging.            Toen was het een groots volk met een grootse cultuur.

Ten overvloede;Zeus zijn dochters Io en Ios waren weggevlucht en zijn nu manen van Saturnus,en was Europa (zijn vrouw) ook van hem weggelopen.

grrrr001 op 28-10-2016 19:32

Frans Timmermans heeft geretweet28/10/2016 @kamerbreed Is Europa nog te redden? Morgen eurocommissaris @TimmermansEU. (sommige beginnenzich luidop vragen te stellen over de toekomst van....)vooral nu de Fransen over Brexit eisen dat de onderhandelingen in de Franse taal dienen te worden gevoerd, de Engelsen zien de bui al hangen

Nu er een nieuw schrijfsel uitkomt is het vorige CETA kontrakt waardeloos en moet er in het vlaams parlement over gedebatteerd worden.

de kar met paarden is op hol geslagen, en de paarden menner is van de kar gevallen, wie houdt de paarden tegen?

-- http://www.ps.be/Pagetype1/Actus/News/NOUVEAU-CETA-nos-acquis.aspx --

Snorretje op 29-10-2016 11:54

Diepbedroef ben ik over zoveel dommigheid en wegkijken.

Dat zelfs een instituut als de UNESCO deze stap Durft te nemen, maakt het voor mij niet makkelijk om de zaken van 2 kanten te blijven bekijken.  

Hieruit blijkt dat er krachten zijn die niet alleen blind, maar ook verblind door haat zijn tegen onze manier van leven.

Een manier waar we eeuwen voor hebben gevochten van vader op zoon en van moeder op dochter....

Ik lees helaas helemaal niets in de gangbare berichtgeving.

Ik zal rondom gelukkig zijn als we als Nederlanders weer zelf mogen beslissen, zoals we dit al eeuwen lang gedaan hebben....

grrrr001 op 29-10-2016 13:27

Slimme zet van de untouchables die de vlaamse meerderheid vertegenwoordigen,de_nva, open_vld, en cdenv, beweren dat er niets veranderd is aan het Kontrakt van CETA en TTIP en dat in de reguliere propaganda media te brengen.The Untouchables Trailer -- https://www.youtube.com/watch?v=xIF_WdPUBFo --maar wel een leugen

Om alzo zich te kunnen ontdoen van debatten over de nieuwe overeenkomst die duidelijk maakt hoe de burgerbevolking een oor is aangenaaid.

Na de debatten te hebben geboycot en een draak van een kontrakt van 1600pag zonder debatten te hebben gevoerd hadden goed gekeurd, proberen ze nu het weerom te boycotten , de dictatuur van de vlaamse meerderheidspartijen begint echte weldoor te dringen bij de burgerbevolking, die al langer dit schaamteloos vertoon per definitie  afkeuren en eisen dat er debatten en voledige klaarheid komt in dit nieuw te onderhandelen kontrakt en het gedraai en gekonkel van de meerderheidspartijen een halt wordt toegeroepen en niet langer boycotten en de debatten te beginnen over deze kontrakten

François Moulay op 29-10-2016 14:07

Beste Xander, 

Kun je mij vertellen waar jij het Hebreeuws woord 'alah' hebt gevonden. 

Onderstaande heb ik uit de Interlinear Bible en zoals ik het zie word 'opstijgen' vertaald als ’e·‘ĕ·leh en niet als 'alah'.                            

5927 [e]          5921 [e]      1116 [e]         

’e·‘ĕ·leh               'al-             bā·mo·ṯê

I will ascend    above        the heights

Vriendelijke groet 

SkinJesus op 30-10-2016 11:22

@ Anna

Op jouw bericht kan ik maar één ding zeggen: Amen! Zijn wil geschied.

Jaantje op 30-10-2016 17:30

Zijn erg veel vervalsingen vroeger al werden deze aan het vaticaan aangeboden en de heersers in ruil voor licentie's.

Lior op 31-10-2016 15:37

Ik plaats mijn vraagtekens bij de vertaling van Jesaja 14:12-13. Allereerst is er in het Hebreeuws sprake van הילל בנ שחר (Heilel ben Shachar) en niet van Lucifer of Satan. In de volgende vers staat alah niet als zelfstandig naamwoord maar als werkwoord, wat 'opstijgen' betekent. Elders in de Bijbel wordt de term alah wel genoemd als 'vloek'.

Lior op 01-11-2016 16:39

François Moulay,

Het Hebreeuwse woord אלה (allah) in de betekenis van 'vloek' staat ondermeer in Jesaja 24:6 על-כן אלה אכלה ארץ ("Daarom heeft een vervloeking het land opgegeten", Naardense vertaling)

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl