Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Exact 500 jaar na eerste Turkse veroveringsoorlog is nu de tweede begonnen

Erdogan in toespraak: ‘Syrië, de Balkan, de Kaukasus, waren deel van Ottomaans gebied, en zullen in 2023 weer bij ons horen – Turkije heeft enorme macht, en zal dat gebruiken’ – Turkse tanks met Westerse steun tegen anti-ISIS alliantie SDF – Enige letterlijke eindtijdberekening in de Bijbel eindigt in Erdogans 2023


Het gezicht van de man die de bij elkaar opgetelde gruwelijke bloedbaden van Stalin en Hitler volkomen in de schaduw zal stellen, en de grootste slachter ooit in de menselijke geschiedenis dreigt te worden. Achtergrond: Turkse tanks rukken op naar Syrië.

Gisteren, op 24 augustus, was het op de dag af exact 500 jaar geleden dat de Ottomaanse Turken hun veroveringsoorlog van het Midden Oosten begonnen met het verslaan van het Mammelukken-Sultanaat bij de stad Dabiq in Syrië. We voorspellen al jaren dat Turkije de strijd tegen het terrorisme als voorwendsel zal gaan gebruiken voor een nieuwe agressieve veroveringstocht, die het door Erdogan en zijn islamitische AK Partij gedroomde herstel van het Ottomaanse Rijk mogelijk moet maken. Met het binnenrijden van tientallen Turkse tanks in Syrië is dat herstel nu daadwerkelijk begonnen, en daarmee ook de vervulling van een uiterst belangrijke Bijbelse eindtijdprofetie, die van het laatste, 8e (herstelde 7e) wereldwijk, het ‘beest dat van zijn dodelijk wond genas’, dat op den duur het grootste bloedbad uit de menselijke geschiedenis zal veroorzaken.

 


‘Operatie Eufraat Schild’ zoals de Turkse inval in Syrië wordt genoemd, is beslist niet toevallig op 24 augustus begonnen. In het onbenullige, onwetende en ongeïnteresseerde Westen valt het niemand op dat deze gekozen datum exact 500 jaar is na de beroemde slag bij Dabiq, die volgens islamitische profetieën –waar niet alleen het mede door Turkije gecreëerde, getrainde en bewapende ISIS, maar ook de Turken zelf zich op baseren- in de eindtijd opnieuw centraal zal staan in een succesvolle militaire veroveringsoorlog door de belangrijkste strijdkrachten van de islam.

‘Wij zullen onze macht gebruiken’ voor ‘ons doel in 2023’

Arabieren en andere moslims twitterden gisteren dan ook massaal over deze bijzondere datum, en wat dat voor de toekomst kan betekenen. In een recente, eveneens door het Westen totaal genegeerde toespraak maakte Erdogan dat -pal na zijn in scene gezette staatsgreep- heel duidelijk: ‘Syrië is verantwoordelijk voor het terrorisme, omdat het weigert onze oplossingen te accepteren... Als we het over Syrië, of de Balkan (Oost Europa!), of de Kaukasus hebben, waren deze tot zo’n 100 jaar geleden deel van onze (Ottomaanse) geografie.’

‘Ik geloof dat wij alle obstakels die voor ons liggen zullen overwinnen, wat de wil van Allah is... Turkije heeft enorm veel macht en zal dat gebruiken... We kijken nu met meer vertrouwen naar de toekomst, omdat wij sinds de morgen van 15 juli (de dag waarop de false flag coup werd ‘verslagen’) machtiger zijn, en het er hoopvoller voor ons uitziet... Het is ons streven om het 2023 doel te bereiken... Turkije zal een einde maken aan de diplomatieke spelletjes in Syrië, in Libië, in Egypte.... Wij zullen doorgaan met het verwijderen van degenen die deze spelletjes hebben gespeeld,’ aldus Erdogan voor een grote massa, waarna hij op Hitleriaanse wijze zijn rechterhand ophief.

De enigszins geïnformeerde Westerse politicus zou nu de rillingen over het lijf moeten lopen, en onmiddellijk beginnen met het opstellen van een strategie om ervoor te zorgen dat Turkije niet nog meer invloed in Europa krijgt. De allereerste stap zou dan ook precies moeten zijn waar de Oostenrijkse regering al voor pleit, namelijk het schrappen van de visumvrijheid voor de Turken, en het definitief stopzetten van de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU.

Maar het gehoorzame Westen accepteert de leugen dat Erdogan zijn tanks inzet om ISIS te bestrijden. In werkelijkheid wil hij afrekenen met de Koerden, die deel uitmaken van de SDF alliantie met Assyrische christenen, Armeense christenen en enkele Arabische stammen, die gezamenlijk tegen ISIS vechten.

Westen verraadt Koerden aan Erdogan en ISIS

Ankara en Washington botsten al meerdere malen over de Amerikaanse steun voor de Koerden. Erdogan stelt nu voor om de controle over het SDF gebied over te geven aan de door Turkije getrainde en gesteunde Nour al Din al-Zinki Brigade, maar dat bestaat geheel uit islamistische jihadstrijders, die door de Turkse dictator worden ingezet om zowel de Koerden als de christenen uit te roeien, en die zijn visioen van het herstelde Ottomaanse Rijk volledig ondersteunen.

De regering Obama heeft het SDF en de Koerden inmiddels verraden aan Erdogan. Vicepresident Joe Biden gaf hem gisteren het groene licht om zijn plannen met Syrië te verwezenlijken. Behalve Brussel blijkt nu dus ook Washington pro-Erdogan, en is dus eveneens niet te vertrouwen voor de doorsnee burger in het Westen, die zijn land en toekomst niet overgegeven wil zien worden aan de grillen van deze agressieve, levensgevaarlijke moslimdictator.

Als de Westerse-Turkse-Arabische coalitie écht ISIS zou willen stoppen, dan zouden ze het SDF, dat in het noorden van Syrië grote successen boekte in de oorlog tegen de jihadisten, juist moeten steunen met wapens en luchtaanvallen. In plaats daarvan krijgt Ankara van het Westen alle gelegenheid om het SDF juist te vernietigen. (1)

Het beest is van zijn dodelijk wond aan het genezen

Ook hieruit blijkt dat zowel Europa als Amerika zich schikken naar Recep Tayyip Erdogan, en bereid zijn om zijn wensen in te willigen en met militaire macht te ondersteunen. Sommige christenen zien in Erdogan dan ook als de voorzegde ‘antichrist’, alhoewel deze term in het profetische Bijbelboek Openbaring nergens voorkomt. Wel wordt gesproken over ‘het beest dat van zijn dodelijk wond genas’. Beesten zijn in de Bijbelse profetieën zonder uitzondering symbolen voor wereldrijken, voor imperiums, en nooit voor slechts één persoon.

In de juiste context geplaatst zien we dus de opkomst van een rijk dat in 2023 precies een eeuw lang ‘dood’ zou zijn geweest: het Ottomaans-Turkse wereldrijk, dat maar liefst 400 jaar Jeruzalem bezet hield. De ‘kop’ van dit dood gewaande beest, Turkije, is onder Erdogan aan het herleven. Niet voor niets heeft Erdogan in de genoemde recente toespraak opnieuw letterlijk het jaar 2023 genoemd als het jaar waarin hij dit Turkse wereldrijk wil herstellen of (deels) hersteld wil hebben. Dat rijk omvat niet alleen een groot deel van Oost Europa, maar ook Noord Afrika, het Midden Oosten, delen van Midden Azië en Israël.

Enige Bijbelse eindtijdberekening komt uit in Erdogans 2023

Naar mijn mening is het dan ook niet toevallig dat 2023 het meest waarschijnlijke eindjaar is van de enige echte letterlijke eindtijdberekening die de Bijbel rijk is. Aan de Oud Testamentische profeet Daniël werd door engelen ‘de toekomst van uw volk’ (de Joden) onthuld. Via historische bronnen zijn de in Daniël genoemde Babylonische heersers Nebukadnezars en Belsazzar, en de Medo-Perzische koning Darius, behoorlijk precies te plaatsen, waardoor de bekende, maar zo vaak totaal verkeerd uitgelegde berekening verbazingwekkend nauwkeurig blijkt.

De 42 genoemde profetische maanden (net zoals in de 69 jaarweken* staat 1 dag gelijk aan 1 profetisch jaar van 360 dagen) waarin het beest (de islam) dat ‘de draak aanbidt’ (Satan) over Jeruzalem zou heersen, zijn omgerekend ruim 1278 jaar, de tijd tussen de bouw van het islamitische Rotskoepelgebouw op het Tempelplein in Jeruzalem in het jaar 688, wat een einde maakte aan het dagelijkse Joodse offeren op dat plein, en het jaar 1967, toen Israël de stad bevrijdde van de islamitische bezetting. Daarbij is het extra opvallend dat er tussen het Rotskoepelgebouw en het herstel van de Joodse staat precies 1260 jaar zat.

De eindtijd wordt volgens Daniël vervolgens gekenmerkt door een aansluitende periode van 30+45 jaar. Op 17 september 1978 sloot Israël na 30 jaar bestaan te hebben officieel vrede met aartsvijand Egypte. De aansluitende periode van 45 jaar eindigt in... Erdogans 2023. Zal dat het jaar zijn dat de in de Bijbel voorzegde massale islamitische vernietigingsoorlog tegen Israël zal worden gevoerd, een confrontatie die een nieuwe Wereldoorlog zal ontketenen, inclusief het iedereen bekende ‘Armageddon’?

In de 1260+1260+30+45 jaren van Daniël zit vanwege geringe historische onduidelijkheden een marge van ongeveer 20 jaar. In dat geval kan het eerste deel van de berekening ook eindigen in 1967.

Het wordt hoe dan ook een spannende, vermoedelijk ook angstwekkende tijd, aangezien de geprofeteerde laatste generatie van circa 70 jaar eindigt tussen 2018 (gerekend vanaf de wedergeboorte van Israël) en 2037 (gerekend vanaf de bevrijding van Jeruzalem). De 30+45 jaren van de eindtijd eindigen in uiterlijk 2041-2042. De verwachting van veel christenen dat zij nog tijdens hun leven de Wederkomst zullen meemaken, zou daarom wel eens heel realitisch kunnen zijn.

* De 70e jaarweek staat zoals bekend apart, echter niet omdat het om een fictieve, nergens in de Bijbel zo genoemde 7 jarige ‘grote verdrukking’ ergens ver weg in de toekomst gaat, maar omdat uit de grondtekst blijkt dat de aan de Jood Daniël gegeven profetie de Levitische Code (1x7 jaar, gevolgd door 6x7 jaren, en een Jubeljaar met 360 sabbatten) volgt. De 69 profetische jaarweken met slechts één sabbat per ‘week’ eindigden na 483 jaar met de komst van de Messias Jezus Christus.

Hieruit volgt dat de 70e, , apart staande, niet chronologisch op de eerdere 69 volgende jaarweek een ‘sabbats-jaarweek’ is, en dus 7x360 jaar = 2520 profetische jaren (2484 zonnejaren) lang is (de 2x1260 ‘dagen’), precies de periode tussen het decreet van Cyrus in 536 v.C. en het herstel van Israël in 1948. Exact in het midden van deze periode werd de ‘gruwel der verwoesting’, het Rotskoepelgebouw, gebouwd op de voor Joden meest heilige plaats: het Tempelplein.

 

Xander

(1) Shoebat

Zie ook o.a.:

09-08: Onrust in Israël over toenadering Turkije, Rusland en Iran
20-07: (/ Grijpt Erdogan naar de 90 kernbommen op NAVO basis Incirlik? – Wereldfederatie Moslimgeestelijken verklaart Erdogan de facto tot hoogste afgezant Allah op Aarde)
17-07: Erdogan maakt 5e colonne wakker: Turkse massa’s schreeuwen Allahu Akbar in steden Europa
16-07: Was Turkse coup een false flag zodat Erdogan totale macht kan grijpen?
08-05: Amerikaanse media geven Turkse dictator bijnaam ‘Prins van Europa’
02-05: EU-diplomaten: Visumvrijheid Turken is nachtmerrie en zelfvernietiging van Europa’ (/ EU-diplomaten omschrijven Turkijedeal als grote gok, enorme fout en politiek bedrog)
19-02: ‘Wereld maakt zelfde fatale fout met Erdogan als met Hitler’

2015:
23-12: (/ Onderzoeksjournalist Seymour Hersh bevestigt dat Turkse president Erdogan Syrië wil inlijven en Ottomaanse Rijk wil herstellen)
29-11: EU zwicht voor chantage Erdogan, belooft islamofascistisch Turkije lidmaatschap (/ Migranteninvasie wordt Turkse invasie: Vanaf eind 2016 kan Erdogan legaal miljoenen nieuwe islamitische ‘staatsburgers’ naar Europa sturen)
20-03: Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat (/ Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij)

2014:
21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan (/ Turkse president legt claim op grondgebied VS door te beweren dat Amerika door moslims is ontdekt)

12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)

 

Indien u wilt reageren op het forum. 

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.
Reacties

Pagina12
the Ottomanen op 26-08-2016 21:44

kansloze artikel, ga eerst maar eens onderzoeken waarom hij 2023 aangeeft 

Johannes68 op 26-08-2016 23:28

Wat ik werkelijk niet begrijp is het gebrek aan bijbelkennis.

Mattheus 13:32 Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.

What Shoebat allemaal probeert met cijfertjes klopt gewoon niet.

Osman herboren op 26-08-2016 23:54

Daar zijn we dan.

We slaan tegelijk 2 bruggen.

Eentje de hoogste en breedste ( yavus sultan selim brug ) istanbul

De andere de eufraat brug voor de onschuldigen, n pad tussen de tereurgroepen door. De binding tussen de arabieren en ottomanen

Rebellio op 27-08-2016 07:57

@Osman, de 'yavuZ sultan selim brug': ontworpen door de Franse architect: Michel Virlogeux en zijn constructiebureau.

Maar dit is eigenlijk alleen maar een voorbeeld van hoe de islam de geschiedenis altijd maar verdraait en misvormt. Dhimm's laten werken en het vervolgens over een gouden eeuw van de islam hebben....

Ik zal je nu ook maar gelijkverklappen dat die andere brug waar jij het over hebt ook uit 'iemands' andere hoed getoverd is. Maar dat is een doordenker.

Rebellio op 27-08-2016 08:01

@the ottomanen, kom zeg, niet te kinderachtig. Deel ons uw wijsheid en vertel. Waar wilt u heen met uw vraag. Xander heeft over dat onderwerp al diverse keren geschreven http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/04/Erdogan-Turkije-heeft-in-2023-sterkste-leger-ter-wereld

vijgeboom op 27-08-2016 10:30

@Johannes 68

De dag en uur weet niemand inderdaad maar zie je ook het jaar erbij staan dan? De gelovigen kunnen het ongeveer weten en voor de onwetenden komt het als een dief in de nacht.

dokter diamond op 27-08-2016 11:30

De tijds berekening van de komst is Niet  te berekenen .

We hoeven er ook niet naar te gissen  .

Lees Markus  13/ 32 en dit verklaard alles .

Anna op 27-08-2016 12:23

DN;

Helaas begrijpt u niet wat ik schrijf. U zegt geen religie te belijden maar liever ook geen  islam in Nederland te willen...... Dat kan ik volkomen begrijpen... En gelukkig maar daar ben ik blij mee. Maar de gemiddelde Nederlander die de krant leest en TV kijkt begint nu in te zien wat deze religie van de islam inhoud...... Moord doodslag terreur, gelukkig niet door iedere islamiet maar de doorsnee islam aanhanger ,  die houd wijselijk zijn of haar mond want als hij of zij stelling neemt tegen de islam dan is hij of zij hetvolgende slachtoffer....... Dat zie je in het MO duidelijk daar moordden ze elkaar uit........

Maar ik probeerde iets anders uit te leggen. Wij in west Europa zijn in ongeveer 600 na Christus in aanraking gekomen met het evangelie. Dit gebeurde ongeveer tegelijkertijd met de zogenaamde openbaring van de Koran aan Mohammed. Ons wereld deel  werd Christelijk in het Midden Oosten veroverde Mohammed de wereld met de islam......

Dit zijn 2 totaal verschillende religie's en zowel u als ik en iedereen in Nederland leven onder de " zegen" van de religie van het Christendom of u dit nu leuk vind of niet, of u nu deze religie aanhangt of niet...... Wij hebben een rechtssysteem dat het doden van een ander niet toestaat. Op grond van de Bijbel op grond van de wet die God zelf aan Mozes heeft gegeven...... Mogen wij niet doden......Dit rechtssysteem houd onder andere in, dat je door de burgerlijke rechter ( ja ik weet het dat kwam door Napoleon maar die was ook RK ) veroordeeld wordt als je iemand dood. De Islam daarentegen is verplicht als je volgens de wetten van Mohammed leeft om iedereen die zich niet tot de islam bekeerd te doden ....  Dit is een rechtstreekse opdracht van Mohammed......en gelukkig doen vele islamieten dit ( nog) niet maar dit is wel de strekking van hun religie..........Zij kennen niet het rechtssysteem zo wij dit kennen..... Op grond van iets slechts zeggen over Mohammed word je al gedood. Een vader kan zonder enige wroeging of wrok zijn dochter doden of laten doden omdat zij de eer van de familie heeft geschonden ( wat die eer dan ook mag zijn ) Islamieten houden van de dood omdat ze het in het hiernamaals volgens hen beter hebben ( 70 maagden) wij in het voormalig " Christelijke " westen houden van het leven en genieten daarvan.... ( Volgende week spreek in Faywzi weer een moslim in Jodanie,  ik heb hier uitgebreide discussies over met hem, hij vind het leven niet belangrijk hij vind in een vies huis wonen niet erg want hij krijgt het later beter)  

Dat is wat ik bedoelde met het stukje wat ik hierboven schreef.  En wat is nu het bijzondere, de Bijbel  ( notabene een boek van 4000 jaaroud) geeft vandaag de dag exact weer wat er in de wereld gebeurt...... Of u dit nu geloofd of niet...... Het is geen handboek voor het wereld gebeuren  maar de grote lijnen die in de Bijbel beschreven staan, zie je duidelijk voltrekken......in deze grote wereld.....

En daarom noem ik het jammer dat de meeste mensen dit niet zien...... Want door te geloven in Jezus en te vertrouwen  op God ben je geborgen wat er ook gebeurt. Dan Hoef je geen maagden in het hiernamaals maar dan mag je God eren en loven....

MaartenB op 27-08-2016 12:42

Voor een meer betrouwbare tijdrekening zie de Studie:

Wanneer werd Adam geschapen en begon de Anno Mundi tijdrekening?

Link: 

http://schriftstudies.tk/?page=view&thema=08_Afzonderlijke+onderwerpen&studie=15_Wanneer+werd+Adam+geschapen+en+begon+de+Anno+Mundi+tijdrekening.htm 

DN op 27-08-2016 16:08

@Anna op 27-08-2016 12:23, het is je goed recht om in Jezus te geloven zoals anderen liever in iets anders geloven, maar het recht op moorden heeft niemand, ik zie veel het argument God om te moorden bij gelovigen in het algemeen, maar nu is het alléén de islam met de uitvoerende moslims die dat letterlijk allemaal gaan toepassen, daarom wil ik die hier niet, het zijn sowieso potentiele moordenaars als ze een oproep krijgen van IS, geen enkele moslim zegt dat IS geen islam is, het zijn zogeanaamd onze politiekers die dat beweren! Dus ligt eigenlijk de schuld bij de liberale politiekers die dat interessant vinden voor hun business met dat zandbaktuig ginderachter!

De blauwe politiek heeft hen bewapend als hun proxyleger zonder rekening te houden met hun Mohammedaanse agenda, dat is gewetenloze politiek van de zogenaamde democraten! Jezus heeft de christenen ginder ook niet komen beschermen, of wel dan? Of laten jullie zich liever ook onthoofden om daarna in het paradijs te komen?

Nee, ik vind dit onrechtvaardig, zulk tuig mag je niet hun gang laten gaan.....

Johannes68 op 27-08-2016 18:51

@Vijgeboom ja nog even het artikel goed doorlezen. Bovendien is de hele berekening prullebak rijp. Wij weten het gewoon niet, en als het niet in de bijbel staat, bestaat het ook niet. Voor het Christenleven heeft deze berekeningen geen enkele waarde. Wat wij nodig hebben is de heilige Geest en zoals Jezus het al zei blijf in mijn woord. Voor ontwetende komt het als een dief in de nacht? Staat niet in de bijbel, zij die in duisternis wandelen, voor hen komt die dag als een dief in de nacht. 

Rom op 27-08-2016 19:26

Johannes 68.Inderdaad;van die ure weet niemand,dan alleen de Vader.

Maar houd wel de tijden in de gaten.5777=40

2017=40 5778 Israel 40 jaar

Er staan groote aangrijpende dingen te gebeuren.Er moeten nog veel profeetieen worden vervuld-in vervulling gaan.

Jezus komt!

Baro dives komt.Maar Zijn tijd weet niuemand!!

Rom op 27-08-2016 19:28

Waarschuwing:Ga niet aan het rekenen;maar let op de teekenen.

Rebellio op 27-08-2016 20:32

Anna, amen, amen amen!

Osman herboren op 27-08-2016 22:35

De wond is al tijden aan het genezen, het begon in 1975 noord cyprus.

We zijn niemand zn vijand, sta ons alleen niet in de weg richting andere moslims, herenigen is het enige doel, ook de christenen zullen we verdedigen.

Vraag maar aan de georgiers, macedoniers, hongaren enz, we werken samen met ze ook met de serviers zijn bruggen geslagen.

Pieter op 27-08-2016 22:37

Vraagje: Waarom pikt Assad een inval in Syrië van Erdogan deze week? Hij doet er niets tegen blijkbaar. Turken kunnen gewoon de grens over en lopen schieten in Assad zijn land?

Nou dan loopt dit ook niet uit de hand als hij nier durft op te treden of uitspraken erover te doen?

DN op 27-08-2016 22:47

Mag men hier godsdienstige preken doen of moet dat naar het geloofsforun? @Rebellio, amen op wat? klopt het niet wat ik schreef dan?

Hoopvol op 27-08-2016 23:20

Mooi stukje Anna    27.8   12,:23

anora op 28-08-2016 02:31

Osman herboren op 27-08-2016 22:35

Bruggen geslagen? Je kent de geschiedenis niet goed.

De ooit geslagen bruggen tussen de door jou genoemde volken werden geslagen met Russen, niet met Ottomanen. Die lieten een spoor van ellende na. In bepaalde periodes door de geschiedenis heen zochten de genoemde landen dan ook bescherming van Rusland tegen de Ottomanen. Als Turkije denkt en ervan uit gaan dat deze landen ooit van hen zijn, hoe zal Rusland hier op reageren denk je. 

MaartenB op 28-08-2016 09:36

Mijn bijdrage lijkt niet goed te zijn overgekomen. 

Hierbij daarom nogmaals de link naar de studie: 

Wanneer werd Adam geschapen en begon de Anno Mundi tijdrekening? 

teneinde een beter inzicht te verschaffen in de bijbelse chronologie.

Rebellio op 28-08-2016 11:23

@Osman. en als er nu eens wel iemand in de weg staat? Dan vervallen mijn door jullie gegeven rechten? Hier een mooi opsomming van een aantal 'groepsmoorden' gepleegd door het grote voorbeeld "het ottomaanse rijk" v.a. punt 18 https://ejbron.wordpress.com/2012/01/11/de-verzwegen-volkerenmoorden-van-de-arabieren-en-turken-tabel/

Het zijn de Christelijke Armeniërs, de christenen zelf, de joden, de Grieken, Serviërs, Hongaren, Cyprioten. Je zal zeggen: dat doen we natuurlijk niet meer, dat was toen. Maar wat zijn dan de rechten van de christenen in jouw land? De rechten van de joden, de Grieken of desnoods de aanhangers van Fethullah Gülen? Of die van een journalist? Wat zijn jouw rechten daar eigenlijk zelf? Die zijn toch helemaal niks waard! Gebruik je verstand man… De islam is de bron, de basis van al die moorden want het zijn en blijven ongelovigen, anders denkende of afvallige en je weet wat de koran daarover zegt en wat jullie grote voorbeeld mohamet daar mee deed: Na jagen en uitmoorden. Jij zegt het zelf ook: "Het doel heiligd de middelen." Wanneer ben jij aan de beurt?

Rebellio op 28-08-2016 11:39

@DN, amen op alles wat Anna zei: de onmetelijke verschillen tussen allah en de God van Abraham Isaak en Jakob. En Anna zegt dat Xander een goed verhaal heeft dat verteld dat er achter de schermen meer gebeurt dan dat wij kunnen zien. Dat zegt niet dat seculiere of anders gelovigen geen mening hebben over de islam. En hiernaast meen ik Anna te horen zeggen dat het Christendom een zegening voor het Westen is geweest, maar dat dat niet door de meeste westerlingen op waarde wordt ingeschat. Er blijkt een rode draad te zijn die je wanneer je de Bijbel bestudeerd kunt ontware: er zijn twee kampen ontstaan die elkaars tegenpolen zijn. Maar de uitwerkingen van de islam, daar heeft iedereen uiteraard last van.

Rebellio op 28-08-2016 11:42

@DN, relevante godsdienstige preken mogen hier gewoon gepost worden. Alleen als er uiteindelijk niet relevante maar wel belangrijke of interressante onderwerpen worden besproken die voortduren dan moet het gesprek verhuizen, volgens mij...

 

Inhoudelijke geloofsdiscussies naar het geloofsforum. Mod.

DN op 28-08-2016 12:39

Ik snap niet waarom christenen denken dat ze meer verlicht zijn dan ikzelf, dat is een claim geen feit...ieder mens zou de waarheid in zichzelf moeten zoeken & niet buiten zichzelf. Dan zal men ook niet zulke gevaarljke kuddegeest toestanden krijgen die we nu overal zien gebeuren.

DN op 28-08-2016 14:26

@Rebellio op 28-08-2016 11:39, ik wilde eigenlijk aangeven dat het meer een politiek gebeuren is...

Remco op 28-08-2016 15:48

De berekening van 2023 klopt Bijbels gezien niet, maar wat mensen zeggen over de 'dag en het uur weet niemand' die kijken ook niet langer dan het vers lang is....

Als je 1. in zn context leest en 2. doorleest zie je dat erna geschreven staat dat dat niet voor ons geldt, omdat wij kinderen van het licht zijn.Daarnaast gaat dat stuk helemaal niet over het begin van de eindtijd of de opname oid, het gaat over de wederkomst.

Dus eerst studeren voordat je zomaar teksten gaat roepen, helemaal uit zn verband gerukt. Daar heeft niemenand, inclusief jijzelf, niets aan. 

Johannes68 op 28-08-2016 16:13

Inhoudelijke geloofsdiscussies naar het geloofsforum. Nodig uw medegast uit naar het geloofsforum. Mod.

Johannes68 op 28-08-2016 16:36

@Rom Ik sla geen enkel acht op tijden, zoveel mensen die met een bord voor hun kop rondlopen hier. Nergens in de bijbel is er theologie en numerologie te vinden van de cijfertjes. Wij weten niet eens hoe lang een generatie duurt. We weten niet eens wat nu werkelijk onze jaartelling is, tijden, tijd en een halve tijd, dat betekend 3 1/2 jaar. Werkelijk wie zegt dat? Komt Rom weer met zijn berekeningetje, is niet in de bijbel te vinden Rom sorry. Wat wel in de bijbel staat is dat wij in het licht moeten wandelen. 

goodmorning op 28-08-2016 21:42

DN@

Cristenen zijn meer verlicht dan uzelf. Het gaat om kennis en die heeft u niet.

kent u Ismaël....kent u Isaak. Dat is het verschil daar is het begonnen.

Goodmorning

Cherry op 28-08-2016 22:08

Zo rekenwonders:

De enige bruikbare tijdrekening over het herstel van de Joden:

In het jaar 70 werd Jeruzalem met de tempel verwoest.

Hosea 6:[2]  ‘Kom, laten we terugkeren tot de Heer; Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden. Na twee dagen maakt Hij ons weer levend, op de derde dag laat Hij ons weer opstaan om weer te leven in zijn nabijheid.  2 Petr. 3:8: Eén ding echter, geliefden, mag u niet ontgaan: voor de Heer is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag.

...../\„,„/\..........( =';'= )........./*♥♥*\........(.|.|..|.|.).... Have a nice day!

Cherry

DN op 28-08-2016 23:02

@goodmorning op 28-08-2016 21:42, hahaha, ik heb geen tijdmachine nee... maar ik kan wel goed logisch doordenken, dat kunnen christenen blijkbaar niet, die moeten maar iemand kennen zogezegd, hoe kunnen ze die kennen, ze zijn toch geen tijdgenoten. Je zal toch met iets sterker moeten komen denk ik. Goeden avond,

Rebellio op 29-08-2016 08:59

@MaartenB, bedankt voor je link naar de Bijbelstudie site. Ik heb er gelijk een aantal uitgeprint op eens te bestuderen.

5318537 op 29-08-2016 16:30

Cherry op 28-08-2016 22:08           Wat U beschrijft is ook het eerder beschreven revenu....Google maar op aangifte,net (vergeet niet .net achter aangifte te zetten)

goodmorning op 28-08-2016 21:42       Het is per persoon of diegene die zich christen noemt weldegelijk verlicht,beter gezegd;,,Goed mens is en goed mens wil zijn,,is

Het loopt namelijk vol met mensen die zich christen noemen maar ijskoud/hard en zelfs gemeen/achterbaks zijn,en dat is het tegenovergestelde van wat de bedoeling is en was.     Ikzelf kom uit zo,n hard/ijskoud/achterbakse familie,en omgeving die zichzelf katholiek noemden maar allesbehalve geborgenheid en warmte gaven.

Sterker,ik heb meer warmte en medemenselijkheid ontvangen van mensen die ongelovige waren.......Het zit in de ziel en niet in het vertoon,wat zeker in de politiek,gebruikt wordt als een rookgordijn,om hun kilheid en misdaden te maskeren.

5318537 op 29-08-2016 17:10

Osman herboren op 27-08-2016 22:35   U schreef;,,De wond is al tijden aan het genezen,het begon in noord Cyprus......Dit kwam door het verdrag van Straatsburg (Inhoudelijk;,,Olie in ruil voor massa moslim import/emigratie - Wakker makend de moslimwereld (ummagevoel) die een invasie (Paard van Troye) zonder geweld/weerstand kado kregen)

,,We zijn niemand zn vijand, sta ons alleen niet in de weg richting andere moslims, herenigen is het enige doel, ook de christenen zullen we verdedigen,,      Dit verenigen is het ummagevoel om de wereldheerschappij te verwezelijken.(Christen en andere gelovigen/niet-moslims vervolgingen)(Link op onderstaand sites naar Opendoors aangaande dit gegeven)

,,Vraag maar aan de georgiers, macedoniers, hongaren enz, we werken samen met ze ook met de serviers zijn bruggen geslagen,,                           Die zogenaamde ,,bruggen,,zijn verwoest (vermoord),o.a.door de moslim Handsbar SS divisie uit Bosnie,die zelfs de Duitse Nazi,s (SS Totenkopf) verbaasd deden staan door hun extreme wreedheid.

U kunt het een en ander lezen op http://sin.punt.nl/content/2015/02/Islam-geschiedenis en https://islamgeschiedenis.wordpress.com/ waar de geschiedenis en het verschil met het christendom valt te lezen.         Met vele links ter verduidelijking,waaronder de undercover camera in Londens grootste moskee waar de moslima,s worden geinstrueerd hoe te zijn tegen ongelovigen.

goodmorning op 29-08-2016 21:02

Wat is sterk genoeg om u te ovetuigen, geachte heer DN@,

Mijn mening kan ik niet opleggen en ben mij ook zeer bewust dat het geloof een gave is. Maar het zal u zeker opgemerkt zijn dat de Islam haaks tegenover het cristen/jodendom staat. Vandaar al die onrust in de wereld. In het jaar 1492 is de heer Columbus vertrokken richting een ander continent, dit moet u ongetwijfeld mee gekregen hebben in de schoolbanken. Maar de tijd gaat veel verder terug en heeft zoveel meer te bieden in opgegraven archeologie. Een kleine 200 jaar geleden  zag het er totaal anders uit, die kennisverijking brengt ons nu in een gevaarlijke situatie, dat bent u met mij eens al kijkt u alleen maar naar Fukushima of iets dergelijks wat jaren terug de tweede wereldoorlog heeft beëindigd. U kent Isaak en Ismaël niet, twee broers die op de dag van vandaag elkaar afmaken.

Het leid tot een hoger doel geachte heer DN@

Rebellio op 30-08-2016 16:44

Erdogan negeerd onze westerse regeerders toch eigenlijk bestwel... http://www.telegraaf.nl/binnenland/26506909/__Turkije_publiceert_Nederlandse__Gulen-lijst___.html

Zo maak je dus iedere Gulenaanhanger vogelvrij. Maar hij respecteerd onze regering nog steeds. En hij zal zich daarom niet met ons land bemoeien. Alleen dit dan, en dit en dit en dit... en dit. Maar dan stop ik ermee hoor. Dat doe ik weer gewoon mee. Wanneer kappen ze nu eens met die moslims? (moslims, gebruikt als een scheldwoord, want dat is het nu zo onderhand eigenlijk)

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl