Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Deense expert: Met deze 10 stappen kunnen wij de islam stoppen


Ter waarschuwing nogmaals deze veelzeggende plaatjes.

De Deense psycholoog en islamexpert Nicolai Sennels heeft eerder dit jaar 10 stappen opgesteld waarmee wij Europeanen de oprukkende islam in onze landen kunnen stoppen. Volgens Sennels is het enige wat onze samenleving nog kan redden van een gewisse ondergang het herinvoeren van nationale grenscontroles en het volledig stopzetten van de immigratie van moslims, want ‘de bittere ervaring is dat het onmogelijk is om de islamitische cultuur toereikend te integreren. De gevolgen zijn gigantische economische problemen en parallelsamenlevingen met extreem hoge criminaliteit -wat voedingsbodems zijn voor terroristen-, en de verspreiding van de Sharia ten koste van de seculiere wetten.’

 

In Sennels ogen is het domste wat we kunnen doen ons terugtrekken, hopend dat het allemaal vanzelf wel weer een keertje goedkomt. Dat is het recept voor onze ondergang. Ieder van ons moet naar onze eigen mogelijkheden iets doen, zijn of haar talenten inzetten om ons land en ons continent voor onze (klein)kinderen vrij, veilig en welvarend te houden.

Stap 1: Alle vormen van de Sharia moeten worden bestreden, gestopt en teruggedraaid

De islamitische wetten staan vrijwel allemaal op zeer gespannen voet met onze Westerse democratische wetten en humanistische waarden. De Sharia discrimineert niet alleen vrouwen, maar eist dat alle moslims zich actief tegen de democratie verzetten en tegen alle niet-moslims strijden, ze tot slaven te maken, en/of hen vermoorden.

Als wij ook maar één aspectje van de Sharia in onze samenleving toelaten, dan geven we daarmee ruimte aan een systeem dat het onze totaal wil vernietigen. Fundamentalistische imams en moslimleiders zullen het als een teken opvatten dat zij hier rustig kunnen komen wonen en leven, zonder zich aan onze samenleving en waarden aan te passen. Sterker nog: dat ze alles mogen doen om ons systeem te ondermijnen, omdat het toelaten van het hunne als een teken van grote zwakte wordt opgevat.

Voorbeelden van de oprukkende Sharia zijn ‘halal’ voedsel in (school)kantines, speciale islamitische gebedsruimten, het honoreren van islamitische feestdagen, het toestaan van gezichtsbedekking (Burka, Niqab), het toestaan van een sluier in openbare functies, het laten bouwen van islamitische architectuur in onze steden, zoals minaretten, die in de islam zelf symbolen van militaire verovering zijn.

Stap 2: De bouw van moskeeën moet worden stopgezet

Moskeeën verbreiden allemaal een letterlijke interpretatie van de islamitische geschriften. Zelfs zogenaamd ‘gematigde’ imams weigeren afstand te nemen van de criminele en gewelddadige aspecten van de Koran en hun profeet Mohammed (zie ook dit artikel van gisteren). Die beschouwen ze als de heilige waarheid. Moskeeën zijn daarom broedplaatsen van en voor fundamentalisten. Mede dankzij moskeeën zijn de 2e en 3e generatie moslims in Nederland vaak veel radicaler dan hun ouders.

We moeten daarom eisen dat de moskeeën actief en consequent de criminele en gewelddadige passages, oproepen en bevelen in de Koran publiekelijk veroordelen. In de meeste landen kan dat door gebruik te maken van de Grondwet, waarin het instituten en religies wordt verboden om leringen te verspreiden die de openbare orde en veiligheid willen verstoren.

Het wordt ook de hoogste tijd dat de verantwoordelijke politici zich inlezen in de islamitische literatuur waar imams uit preken, en zeker ook de woordelijke vertaling van de Arabische Koran, en niet de gekuiste, en daarom extreem misleidende Nederlandse en andere Europese vertalingen, die enkel en alleen voor onze ogen zijn geschreven.

Stap 3: Ondersteun en gebruik de vrijheid van meningsuiting!

Het enige waar de islam net zo bang voor is als voor een verantwoordingsbewuste, gewetensvolle en krachtige politie (die mogelijk al snel ondersteund zal moeten worden door het leger), is de waarheid. Daarom zijn moslims zo fel tegen de vrijheid van meningsuiting, want hierdoor kunnen de criminele doelstellingen van de islam worden blootgesteld, en de eisen van moslims om een speciale voorkeursbehandeling als een vorm van cultureel imperialisme worden afgewezen. Gebruik de vrijheid van meningsuiting dus overal en voortdurend om de islam te bekritiseren.

Stap 4: Stop de immigratie van moslims

De islam breidt zich vooral door emigratie uit. In de Koran wordt zelfs een grote beloning belooft aan iedereen die de islam op deze wijze over de wereld verspreidt. Zonder islamitische immigratie, die door terroristen wordt gebruikt om in onze maatschappij te infiltreren, zou Europa geen enorme problemen met de economie, veiligheid en stapsgewijze culturele vernietiging hebben.

Daarom moeten we onmiddellijk weer nationale grenscontroles invoeren, en het immigratiebeleid weer compleet terughalen uit Brussel. De EU en de VN, die vol inzetten op de islamisering van Europa, mogen daar niets meer over te zeggen hebben. ALLE immigratie van moslims moet volledig worden stopgezet, inclusief gezinshereniging.

Sennel: ‘De bittere ervaring leert dat het onmogelijk is de islamitische cultuur toereikend te integreren. De gevolgen zijn gigantische economische problemen en parallelsamenlevingen met extreem hoge criminaliteit, wat voedingsbodems zijn voor terroristen, en de verspreiding van de Sharia ten koste van de seculiere wetten.’

Stap 5: Geef bezorgde burgers een stem en de ruimte

De grote meerderheid van de bevolking in het Westen maakt zich grote zorgen over de islam en de immigratie van miljoenen moslims. Bang gemaakt door de autoriteiten en media durven velen er niet over te praten. Dat moet veranderen. De grotendeels nog zwijgende meerderheid moet gaan beseffen dat ze bepaald niet alleen staan, dat er steeds groter wordende bewegingen en partijen zijn die dezelfde zorgen over onze toekomst delen.

Het moet weer normaal worden je uit te kunnen en mogen spreken tegen een ideologie die alles kapot wil maken waar tijdens de Tweede Wereldoorlog voor gevochten is, en waar zoveel mensen het leven voor hebben gelaten, en wat na de oorlog door hard werken is opgebouwd. Mensen moeten zich middels slogans, symbolen, partijen, nieuwsbrieven, blogs, websites, organisaties, bewegingen aaneen kunnen sluiten om een gezamenlijk front te  vormen tegen de islam. Moedige sprekers en leiders moeten massaal worden ondersteund, omdat ze hun leven op het spel zetten door de islam openlijk te bekritiseren.

Stap 6: Doe een beroep op organisaties, partijen, kerken

Zoveel mogelijk mensen moeten een beroep doen op maatschappelijke organisaties, politieke partijen, kerken en denktanks, en hen duidelijk maken dat het stoppen van de islam ook in hun belang is. Zo stemt 75% tot 90% van de moslims in Europa op links (de natuurlijke partners van de islam), vindt er in het Midden Oosten en Afrika een massale vervolging van christenen door moslims plaats, kosten moslimmigranten miljarden euro’s die onze zorg en sociale zekerheid dreigen te doen bezwijken, worden moslimvrouwen onderdrukt, doen moskeeën de waarde van woningen in de omgeving scherp dalen, enz..

Wijs hen op de feiten, stuur hen boeken, brieven en artikelen, vraag om een gesprek, sluit u aan bij groepen op het internet (Facebook e.d.) en begin hen voorzichtig te helpen met het creëren van hun eigen islamkritische materiaal. Met een beetje geluk bouwt u ook met mensen die bij de media en de gevestigde politieke partijen werken goede contacten op.

Stap 7: Begin met bloggen – ieder dag

In de meeste Europese landen zijn nog veel te weinig blogs en onafhankelijke websites die ‘ander nieuws’ over de islam (maar ook over andere controversiële onderwerpen) brengen, en zo een tegenwicht vormen voor de propagandistische pro-islamitische reguliere media. Begin dus te bloggen, zorg voor links naar bronnen, bouw contacten op die u rechtstreekse informatie kunnen geven (over bijvoorbeeld de werkelijke omvang van de immigratie, de criminaliteit door moslimmigranten, etc.). Zorg er wel voor dat racisten en (neo)nazi’s geen toegang krijgen met haatzaaiende opmerkingen zoals ‘gooi de bom op alle moslimlanden’.

Doe dit als het kan samen met één of meerdere anderen, omdat het simpelweg teveel werk is en teveel tijd en energie kost om alles alleen te doen. Verwijs naar andere blogs en websites die er door de bank genomen hetzelfde over denken, en werk als het nodig of gewenst is met hen samen.

Stap 8: Demonstraties

Als u de mogelijkheid hebt, organiseer dan demonstraties. Dat kan zeer effectief zijn, omdat het de aandacht van de media krijgt, er andere mensen door worden gemobiliseerd, en er een sterk signaal aan de politiek wordt afgegeven. Gebruik Facebook, andere sociale media, blogs en websites voor aankondigingen, zorg voor de juiste vergunningen, maak duidelijke spandoeken met sterke slogans, zorg voor goede en als het kan bekende sprekers, en plan als het succesvol verloopt meerdere demonstraties achter elkaar. Behalve bij parlementsgebouwen zouden die ook bij moskeeën kunnen worden gehouden.

Stap 9: Schrijf commentaren en lezersbrieven, en blijf dit consequent doen

Als de reguliere media niet zo bang waren geweest om over de ware aard van de islam en de massale immigratie van moslims te berichten, dan zou de bedreiging voor onze vrijheid en veiligheid op dit moment lang zo erg niet zijn geweest.

Zichzelf respecterende journalisten, kranten, media en uitgevers kunnen onmogelijk blij zijn dat ze door de politiek gedwongen worden om bepaalde zaken die ‘kwetsend’ worden geacht voor de islam en/of voor moslims, geheim te houden, omdat de bevolking anders wel eens de ‘verkeerde’ (niet politiek-correcte) ideeën zou kunnen krijgen.

Schrijf dus zoveel mogelijk lezersbrieven, plaats commentaren, want die behoren tot de meest gelezen gedeeltes op de grote nieuwssites. Ook als uw brief niet wordt geplaatst, is het toch een signaal dat lezers willen dat bepaalde thema’s weer (of meer) aan bod komen.

Door dit vaak te doen, zult u ook steeds beter in staat zijn om vijandelijke stemmen die u doorgaans meteen van ‘racisme’ zullen beschuldigen, met feiten, statistieken en te verifiëren gebeurtenissen te weerleggen.

Ingezonden brieven kunnen wat langer zijn dan enkele regels, maar commentaren moeten beperkt blijven tot enkele korte, bondige zinnen, want anders worden ze niet of nauwelijks gelezen. Zorg voor voldoende onderbouwing, bijvoorbeeld met één of meerdere links. En vooral: geef niet op, blijf dit doen, want ‘de aanhouder wint’, zeker als dat er steeds meer worden.

Stap 10: Bescherm uw innerlijke zelf

Veel mensenin Europa, maar ook in andere delen van de wereld, bereiden zich erop voor dat onze samenleving steeds gewelddadiger en onveiliger wordt. In landen zoals Zweden, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland, maar ook in Amerika, is er een explosieve stijging van het aantal verkochte wapens en andere verdedigingsmiddelen zoals pepper spray. In Nederland heeft de overheid het helaas op alle mogelijke manieren, zowel fysiek als wettelijk, vrijwel onmogelijk gemaakt voor de burger om zichzelf te verdedigen (dat moet dus ook veranderen).

Hopelijk sluiten steeds meer mensen die bij de politie, het leger en andere veiligheidsorganisaties werken zich aan bij nieuwe initiatieven, en gaan zij de burgers informeren en het liefst ook trainen. Onze democratische waarden en humanistische normen, die hun wortels hebben in het Jodendom en christendom, dienen overeind te blijven en te worden verdedigd. Wij moeten echter ook onszelf en onze gezinnen en families kunnen verdedigen.

Geen woede en wraak, maar soms is agressie de enige optie

Daarbij moet altijd worden bedacht dat woede nooit de overhand mag krijgen en ontaardt in wrede wraakacties, hoe moeilijk dat soms ook is, zeker als de zoveelste islamitische terreuraanslag met onschuldige slachtoffers heeft plaatsgevonden. We hoeven echter geen medelijden te hebben met criminele, terroristische en haatzaaiende moslims. Een passieve houding is dan juist uit den boze, en zal hen alleen maar aanmoedigen door te gaan met hun gedrag, hun eisen en hun streven ons totaal te willen onderwerpen.

Maar als agressie dan toch onvermijdelijk wordt, dan is het volgens de Deense psycholoog heel belangrijk eraan te denken dat dit nodig is om erger te voorkomen, omdat er anders nog veel meer slachtoffers zullen vallen. Soms is het nodig de tegenstander goed duidelijk te maken dat hij zelf eveneens veel zal verliezen als hij zijn agressie en terreur niet stopt. (1)

Les van Tweede Wereldoorlog

Daarbij wil ik zelf wijzen op de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers ons land al na enkele dagen op de knieën hadden gekregen (overigens niet militair, maar politiek), riepen de autoriteiten al heel snel op om mee te werken met de bezetter, omdat dit het beste zou zijn voor iedereen. Mensen werd ontraden zich te verzetten; de eerste verzetsgroepen werden zelfs verketterd en als gewelddadige verraders neergezet.

We weten echter hoe het is afgelopen. Na de Tweede Wereldoorlog waren de verzetsgroepen helden, en de gewillig met de Duitsers meewerken autoriteiten -en zeker ook de media!- de NSB’ers, de échte verraders. Zorg dus dat u aan de goede kant van de streep staat als de strijd tegen de islam gestreden is. Of is verloren, want dat kan ook nog, als wij massaal passief blijven, en de huidige politieke leiders ongestoord ons land naar de afgrond laten voeren.

 

Xander

(1) Michael Mannheimer

 

Indien u wilt reageren op het forum. 

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina12
Anneke op 30-07-2016 13:19

Dit bericht stelt mij gerust. Heb zelf en ook nog m'n inmiddels overleden man goe dgehandeld...De afgelopen 15-jrn. Wat hebben we een kritiek en haatopmerkingen 'op ons bord' gekregen. Máár stapsgwijs bedaarden de kwaaie tongen en tevens (dankzij de economische ellende) werden de gedachten van méér mensen 'wakker'.  Triest dat er toch nog véél mensen totaal géén zicht hebben op de maatschappelijke hitte in Europa, Israel en Amerika. "Niet 'wakker te krijgen'; blijkbaar. Dan maar voelen, op wat voor wijze dan ook".

Anneke op 30-07-2016 13:42

Triest dat de gemiddelde inheemse NL-er zich al decennia gedraagt, als een domme struisvogel . De kop in het zand en de troubles van het leven bestaan niet (meer) voor hen.   Slecht voorbeeld, doet slecht volgen.  De NWO-struisvogel politici hebben de westerse samenlevingen feiteliijk kapot-gereten.  De moslims zijn eveneens de dupe, óók zij zijn enorm misleid alleen men beseft dit (nog) niet.  Degenen die hier zijn geboen krijgen ook hun vraagtekens, als ze zien dat de huidige (IS)vluchtelingen werkelijke alles cadeau krijgen !!!! Nog even en het 'hek is van de dam'...dit hek staat letterlijk al véél te lang op een kier. "Het open-grenzen wan-beleid".

ildiko op 02-08-2016 23:10

plaats overal witte kruisjes, laat zien waar om gaat en wat hier de norm is.

hannibal op 03-08-2016 23:49

ik heb al een e-mail geplaatst onder mijnnaam,hoe kan iemand anders mijn naam gebruiken?

dit is het niet het eerste keer dat ik post.tot nu toe ging het goed,wat is het probleem,als elia mijn naam gebruikt dan blokeer je hem tochiet mijn mening,wat ik geschreven heb

 

Kunt u datum, tijd en topic doorgeven waar uw naam oneigenlijk gebruikt wordt, dan wordt er naar gekeken. Mod.

hannibal op 05-08-2016 00:07

mijn naam wordt niet gebruikt, ik wordt aleen gewaarschuwd dat iemand mijn naam wilde gebruiken,maar wat ik stuurde werd namelijk niet verschenen.

mischien is iets fout gegaan,dank.

 

?? Mod.

Bobo op 02-01-2018 18:08

Straks is het net de 2e wereldoorlog toen kregen we de wijze raad van onze regering " doe de gordijnen een kwartiertje eerder dicht dan heeft u er geen last van".  Helas zijn we niet zo'n emotioneel volkje met het gevolg dat er over ons heen gelopen wordt tot het te laat is en we allemaal moslim zijn geworden al is het alleen maar uit lijfsbehoud.  Ga 20 januari naar Rdam en steun de demonstratie van de PVV, draag een armbandje en laat zien dat je tegen moslims bent. De 10 genoemde punten zal ik zeker ter harte nemen en alles in het werk stellen deze te volgen, hopelijk worden meerdre Nederlanders wakker. Nu kan het nog achteraf is het de put dempen als het kalf verzopen is.  Groetjes tot in Rotterdam.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl