Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Kinderartsen organisatie: Transgender onderwijs is kindermisbruik door de staat

Links-liberale ideologen willen alle grenzen uitwissen, zelfs tussen de geslachten - Niet voor niets plegen veel transgenders zelfmoord


Waanzin ten top: Deze ‘transgendere’ Amerikaanse vader verliet zijn 7 kinderen om een nieuw leven te beginnen als 6 (!!!) jarig meisje – en werd daarvoor toegejuicht door het links-liberale establishment als ‘een lichtend voorbeeld van diversiteit’ (2).

In de VS is in tal van staten een storm van verzet opgestoken nadat de regering Obama besloot dat de scheiding tussen de seksen op scholen moet worden uitgewist. Voortaan mogen jongens van meisjestoiletten gebruik maken en omgekeerd, zolang ze zich ‘transgender’ voelen. In Europa is al jaren eenzelfde trend zichtbaar. Net als de Amerikaanse kinderartsenorganisatie ACP noemt Mike Adams van de grootste Amerikaanse alternatieve medische- en gezondheidswebsite Natural News het programmeren van scholieren met deze links-liberale ideologie niets anders dan een nieuwe vorm van massaal en ernstig kindermisbruik door de staat, die de psyche van toekomstige generaties –ook de niet-transgenders- totaal corrumpeert en verwoest.

 


Alle grenzen uitwissen, zelfs tussen geslachten

Alle grenzen moeten worden uitgewist. Deze zin vat ongeveer samen waar het complete links-liberale establishment in Amerika en Europa naar streeft. Grenzen tussen landen zijn in Europa al opgeheven. Economieën worden genivelleerd door de welvaart van nijvere rijkere landen over te hevelen naar de armere en geldverkwistende. Grenzen tussen volken en culturen worden verwoest door de gedwongen import van miljoenen moslimmigranten, wier geloof en gewoonten haaks staan op bijna alle traditionele Westerse normen en waarden.

Maar dat is nog niet genoeg. Zelfs de biologische, fysieke grenzen tussen de seksen moet verdwijnen. Begrippen zoals ‘man’, vrouw’, ‘jongen’ en ‘meisje’ worden nu ook door de overheid ondermijnt door kinderen al vanaf de eerste groepen van de basisschool seksueel ‘onderwijs’ te geven dat nog maar 20 jaar geleden compleet krankzinnig zou worden gevonden. Terwijl 95% van de bevolking heteroseksueel is, krijgen kinderen in Europa en Amerika inmiddels te horen dat seksualiteit een keuze is, waarbij heteroseksualiteit doorgaans helemaal onderaan het lijstje staat.

Psychologische stoornis in schril contrast met realiteit

Het ‘transgenderisme’ en ‘biologische subjectivisme’ is in het Westen vast verankerd in het politiek-correcte denken. Slechts een zeer kleine fractie van de bevolking lijdt van nature aan de psychische waanvoorstelling die bij hen een psychologische loskoppeling van hun biologische realiteit leidt, waardoor ze zich ‘man in een vrouwenlichaam’ of omgekeerd voelen. Desondanks moet een dergelijke stoornis inmiddels normaal worden gevonden, als een normale keuze worden beschouwd, waar niets ongewoons aan is. Sterker nog: het wordt gepromoot.

Deze ideologie staat in schril contrast met alle bekende wetenschappelijke wetmatigheden over de biologische en fysieke realiteit. Het is des te schokkender dat dit nieuwe ‘transgender’ ideaal al bij jonge kinderen wordt opgedrongen. Volgens Adams maakt dit denken deel uit van ‘een zieke, meedogenloze politiek’ die rechtstreeks uit de kokers van de meest waanzinnige (linkse en liberale) randpartijen van het politieke spectrum voortkomt.

Samenleving juicht creatie verwarde, suïcidale kinderen toe

‘Deze politieke agenda verlangt dat overheidsscholen in transgender kinderfabrieken worden omgevormd. Die zullen verwarde, suïcidale kinderen voortbrengen, die door een samenleving, die hen toejuicht om het loochenen van hun biologische identiteit, lichamelijk en chemisch verminkt worden. Deze hele agenda van politiek gemotiveerde culturele brandstichters die Amerikaanse (en Europese) kinderen in het vizier hebben, is niets anders dan schandalig kindermisbruik.’

De Amerikaanse Studiegemeenschap van Kinderartsen (ACP) verklaart dat ‘de menselijke geslachtelijkheid een objectief biologisch binair kenmerk’ is. ‘Wij dringen er bij onderwijzers en wetgevers op aan om alle strategieën die kinderen dusdanig conditioneren om chemische en chirurgische imitatie van het andere geslacht als normaal te accepteren, af te wijzen. Feiten, niet ideologieën, bepalen de realiteit.’

Obama’s ‘derde geslacht’ bestaat niet en is waandenkbeeld

Obama’s nieuwe wet waarmee kinderen op scholen zelf hun sekse en aanverwante toilet mogen kiezen, vergroot de verwarring bij kinderen die moeite hebben met hun biologische geslachtelijke identiteit. ‘Het geloof van een persoon iets te zijn wat hij niet is, is op zijn best een teken van verward denken,’ aldus de ACP. ‘Als een verder gezonde biologische jongen gelooft dat hij een meisje is, of een verder gezond meisje gelooft dat ze een jongen is, dan zit daar een objectief psychologisch probleem achter, dat zich in het hoofd bevindt, en niet in het lichaam, en daarom als zodanig behandeld moet worden. Deze kinderen leiden aan een geslachtsidentiteitstoornis.’

De links-liberale ideologie beweert echter dat het transgenderisme een ‘derde geslacht’ is. Dat is echter absolute flauwekul. Er bestaat geen derde geslacht. Als een man beweert vrouw te zijn, maakt hem dat niet tot een vrouw. Daarom is het ‘biologische subjectivisme’ een waandenkbeeld – echter wel een waandenkbeeld dat door middel van beschamende politiek-correcte tactieken aan de hele bevolking wordt opgedrongen.

Vicieuze cirkel van kinderverminkingen en psychische ziekten

Het is beangstigend dat de politiek gemotiveerde transgender agenda in alle lagen van het onderwijs is doorgedrongen. Kwetsbare kinderen worden hierdoor in de verwarrende, misbruikende wereld van chemische castraties en operatieve genitale verminken meegezogen. Ondertussen staan alle gedweeë conformisten aan de zijlijn te applaudisseren voor hen die die ‘moed’ hebben hun biologische identiteit te verloochenen.

Adams wijst erop dat we inmiddels in een wereld leven waarin ‘ouders die eigenlijk psychiatrische behandeling nodig hebben, hun kinderen tot geslachtsverwarde slachtoffers opvoeden, die later dan zelf psychiatrische hulp nodig hebben. Zo ontstaat een vicieuze cirkel van psychische ziekten en kinderverminkingen, die door de politieke machten overeind wordt gehouden’. Kinderen wordt ‘onvoorstelbaar leed aangedaan door hen transgenderisme op te dringen, enkel omdat dit naar de perverse politieke smaak van gestoorde volwassenen is.’

Het ACP: ‘De conditionering die kinderen laat geloven dat een levenslange chemische en operatieve imitatie van het andere geslacht normaal en gezond is, is kindermisbruik.’ Volgens het ACP zal dit beleid ertoe leiden tot steeds meer kinderen zich laten ‘ombouwen’ en worden volgestopt met chemicaliën om hun natuurlijke puberteit te onderdrukken. Dit leidt doorgaans tot levenslange bijwerkingen, om niet te spreken over het aangetoonde sterk verhoogde risico op kanker door de voortdurende toediening van geslachtshormonen.

Bijna alle ‘twijfelaars’ accepteren uiteindelijk hun eigen geslacht

Volgens het toonaangevende, over de hele wereld gebruikte DSM-5 (Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders) accepteren 98% van de jongens en 88% van de meisjes die ooit enige tijd moeite hebben met hun geslachtelijke identiteit, uiteindelijk gewoon hun natuurlijke biologische kenmerken, en beleven een volstrekt normale puberteit.

Als een samenleving deze kinderen echter gaat stimuleren en bevestigen in hun verwardheid, en hen al heel vroeg ‘transgenders’ gaat noemen die mogelijk chemische en operatieve verminkingen nodig hebben, ‘dan is dat een misdaad tegen deze kinderen,’ aldus Adams.

ACP: Opdringen transgenderisme is kindermisbruik

Het ACP bevestigt dat ‘het wetenschappelijk gezien nooit duidelijker is bewezen dat kinderen en jongeren niet in staat zijn om werkelijk doordachte besluiten over permanente, onomkeerbare en levens veranderende medische ingrepen te maken.’

‘Op deze grond beschouwt het ACP het als misbruik om deze ideologie te verspreiden. In eerst instantie wordt daardoor het welzijn van de geslachtsverwarde kinderen zelf bedreigd; in tweede instantie het welzijn van alle niet-geslachtsverwarde leeftijdsgenoten, waarvan velen dan eveneens gaan twijfelen aan hun eigen geslachtsidentiteit, en vergrijpen tegen hun recht op lichamelijke en psychische heelheid op de koop toe moeten nemen.’

De Amerikaanse kinderorganisatie concludeert dus dat het verspreiden en opdringen van het transgenderisme kindermisbruik is, en het transgender-denken de kenmerken van een psychische ziekte heeft. Deze links-liberale ideologie gaat rechtstreeks tegen de fysieke en biologische realiteit in. Het politiek-correcte programmeren van kinderen waarmee hen wordt voorgehouden dat dit op de een of andere manier volstrekt normaal is, ondermijnt de basis van een gezonde, stabiele en in de realiteit gewortelde samenleving, die hierdoor steeds zieker en waanzinniger wordt.

Biologie geeft het antwoord

Het voor de hand liggende antwoord is te vinden in de lichamelijke biologie: geslachtelijkheid is ‘binair’: je wordt of als man, of als vrouw geboren. De zeldzame gevallen van baby’s die met beide geslachtskenmerken worden geboren zijn geen ‘derde geslacht’, maar worden terecht als lichamelijke afwijkingen beschouwd, en geopereerd.

Man- of vrouw zijn zit in onze genen geprogrammeerd, en is in onze complete biochemische structuur opgenomen. Een kind leren dat het normaal is om in tegenspraak te leven met alle biologische kenmerken waarmee hij of zij is geboren, is minachting van de natuur en een vorm van ernstig psychologisch en uiteindelijk ook lichamelijk kindermisbruik.

Niet voor niets plegen veel transgenders zelfmoord

‘Kinderen moeten met hun eigen lichaam in contact worden gebracht, en leren met de ‘hardware’ waarmee ze ter wereld zijn gekomen, te accepteren en te waarderen,’ concludeert Adams. ‘Kinderen vertellen dat ze van hun biologische zelf zijn losgekoppeld, betekent dat bij deze kinderen immense schaamte en kwellende mentale stoornissen worden opgewekt, en ze worden blootgesteld aan de spot van hun leeftijdsgenoten. Dat is tenslotte een van de erkende redenen voor de alarmerend hoge zelfmoordcijfers onder mensen, die als transgender door het leven gaan.’ (1)

Ruimte voor zeer zeldzame uitzonderingen

Het enige wat ik nog aan Adams zou willen toevoegen is dat niet uitgesloten kan worden dat ‘geslachtsverwarring’ in zeer zeldzame gevallen voor de betrokkenen in kwestie inderdaad dermate ingrijpend en ontregelend kan zijn, dat uiteindelijk, na langdurige psychiatrische behandeling, toch besloten wordt tot een geslachtsveranderende operatie, en dan enkel als de persoon in kwestie reeds volwassen is en alle andere opties niet blijken te werken.

Vanzelfsprekend dienen deze mensen dan geaccepteerd, gerespecteerd en zorgvuldig behandeld te worden – echter net zoals de maatschappij begripvol omgaat / dient om te gaan met mensen met andere stoornissen en/of handicaps, en beslist niet alsof het niets anders dan een doodnormale ‘keus’ is om voortaan als transgender door het leven te gaan.

 

Xander

(1) KOPP
(2) Infowars

 

Indien u wilt reageren op het forum. 

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina123
Bamah op 02-06-2016 19:50

 

@Moderator,

Ik ben het met u eens, ook ik had liever een inhoudelijke discussie gevoerd met de bijbel als referentiepunt, ik heb die naar mijn beste weten ook geprobeerd op gang te brengen en ook voldoende inhoudelijke argumenten vanuit de bijbel aangehaald om Gerard op een andere manier Gods plan vanuit het evangelie, die Jezus de Christus is, te bekijken, en niet zo zeer dit standpunt vanuit de oude wet te benaderen, want dan kunnen wij allemaal wel inpakken.....maar ach, dat heeft u natuurlijk ook al gelezen.....

En het is jammer dat het zo moet, want ik probeer niet mijn eigen gelijk te halen, maar wil enkel de blijde boodschap recht doen, net als andere mede forumgasten, maar goed, ook dat had u dus al gelezen, en beoordeeld.....

Toch moet u, en vooral Gerard, weten dat ik niet zelf uit ben op een excuus, maar dat ik veel liever zou zien dat Gerard het zou overwegen om alles nog eens terug te lezen en ervan doordrongen raakt, wat het evangelie nu werkelijk inhoud, en overstapt van het vleselijke denken naar het geestelijke denken, want daarin ligt immers de kracht van het evangelie van Christus, om samen met hem de geestelijke strijd met de veroorzaker van al dat verderf in Gods schepping, waaronder de verstoorde chromosomen veranderingen bij homosexuele mensen, of het geestelijke verderf van mensen die denken dit te zijn, en het promoten en faciliteren hiervan zoals uit uw hoofdstuk spreekt, het komt allemaal uit de koker van de satan, en wij, christenen, hebben al zo'n 2000 jaar die opdracht gekregen, maar het lijkt erop dat wij veel liever in het vlees tegen elkaar strijden, dan dat we met de Heer optrekken en onze geestelijke wapenuitrusting zouden aantrekken, wij zouden een zegen kunnen zijn voor de behoeftige medemens, en een vloek voor de boze met zijn gevolg....

 

Vriendelijke groet

 

Beste Bahmah, kernpunt is dat Gerard u aanzegt verwantschap te hebben met duisternis vanwege de keuze van uw nicknaam, dit was zijn conclusie en zijn waarheid omtrent u en daar wordt Gerard op aangesproken door het beheer. Mvg. Mod.

anora op 02-06-2016 19:55

Ik heb er over nagedacht: ik zou niets anders zeggen, dan ik hier al gezegd heb. Want zo denk ik er echt over. Liefde is liefde.

Zou er echt problemen mee hebben/en slapeloze nachten, als mijn kind anderen zou afpersen, onderdrukken, bedriegen, aan machtsmisbruik zou doen, zou vloeken en schelden, seksueel losbandig is, roddelen over anderen en anderen een hak zou zetten. En de dingen zou doen die eerder werden genoemd in de tekst van 1 kor 5:9-11.

Maar dat is hier niet van toepassing.

Gerard op 02-06-2016 20:46

@Mod,

Ik zag zojuist dat mijn vrouw een reactie had geplaatst in uw richting waarin ze aangaf dat u niet goed snik bent. Hiervoor wil ik mijn excuses aanbieden. 

Niet nodig Gerard, uw vrouw kan voor zichzelf spreken.

Maar ik heb een reactie naar u. U trekt nu uw 4e verkeerde conclusie op rij; de andere 3 heb ik uitgelegd per mail. Het is mij al vaker opgevallen dat XN de waarheid anders voorstelt door plaatjes bij berichten te zetten die helemaal niet actueel zijn. En nu mag ik ervaren hoe XN interpreteert. Mijn intenties stroken namelijk niet met uw conclusies.

Ik heb mijn excuses aangeboden en ze aangeboden vanuit een ongeveinsd hart. U bent het die mij nu beschuldigt van iets dat niet klopt, namelijk dat ik er weer omheen draai. God weet het dat ik recht spreek. Zo niet, dan zal Hij mij zeker oordelen. 

 

Gerard  zie uw postings:

Gerard op 01-06-2016 20:20

@Bamah op 01-06-2016 19:13,

Bamah=hoge plaats. Bamah is de plaats waar de Israëlieten aan de afgoden offerden. Je doet je naam eer aan, want je spreekt niet recht.

 

Gerard op 02-06-2016 09:23

@Mod,

Ik heb die reactie geplaatst om een bepaalde reden. Een conclusie heb ik kunnen trekken en ik laat even in het midden wat deze is.

Gerard, hier hult u zich in nevelen, terwijl u duidelijk uw eigen conclusie heeft getrokken. En u heeft er een bedoeling mee om dat zo te doen.
U vergelijkt forumgast Bahmah- als christelijk gelovige-  met een plaats waar middels satanische rituelen geofferd werd aan de afgoden.

Dat is een grove beschuldiging waar u weigert afstand van te doen.
Dan zegt u:

Het is mij al vaker opgevallen dat XN de waarheid anders voorstelt door plaatjes bij berichten te zetten die helemaal niet actueel zijn. En nu mag ik ervaren hoe XN interpreteert. Mijn intenties stroken namelijk niet met uw conclusies. 

U gaat in de verdediging door XN aan te vallen en werpt een rookgordijn ( scherm van rook om iets onzichtbaar te maken) op. Maar u weigert om inhoudelijk in te gaan waar u door het beheer op aangespoken wordt.
Uw intenties zijn overduidelijk en het beheer betreurt uw houding temeer daar u zich voortdurend beroept op uw recht snijden van het woord.
U snijdt uw eigen woorden recht, dat is de conclusie. Bahmah heeft recht gesproken door u een vraag te stellen: uit welke bron put u.

U neemt uw beschuldiging aan Bahmah terug. Zoniet dan is er voor u geen plaats meer op de XN forums. Mod.

Bamah op 02-06-2016 20:47

@Gerard op 02-06-2016 17:20

Ja beste Gerard, maar wat heb ik aan een excuus, als jij niet beseft waar het evangelie van Christus nu werkelijk om draaid, en je dat stemmetje van trots in jouw hoofd laat preveleren boven de werking van de Heilige Geest, dan is al mijn moeite voor niets geweest, ik wil je niet overrulen of iets dergelijks, ik probeer je alleen maar iets duidelijk te maken, dat niet alles wat je geleerd wordt, ook de juiste leerstelling is, ik probeer je te bewegen om het eens van uit een ander gezichtspunt te benaderen, en daarvoor moet je jouw trots opzij willen zetten en in gebed willen gaan met de Heer, ook ben ik nauwelijks gevoelig voor de laster en grieving die vanuit je bericht gaat omtrent mijn bijnaam, omdat ik zelf wel weet, dat ik nooit en te nimmer die lading eraan heb gegeven die jij er aan hebt geplakt, wel ben ik zéér gevoelig voor diegeen die jouw tot dit schrijven aanzet, want die beschadigd jouw denken uiteindelijk, en vanuit die visie neem ik het jouw dan ook niet kwalijk, en vergeef je bij voorbaat als dat al nodig zou zijn, ik persoonlijk heb veel liever dat je het allemaal nog eens rustig laat bezinken en het nog eens allemaal zou willen overzien en terug komt op jouw visie en kan melden dat je snapt wat het heilsplan van onze trouwe Vader nu werkelijk inhoud, hij, de satan is je vijand, niet wij Gerard, en ook niet de multisexuele medemens.....

Vriendelijke groet  

 

Enige nuancering omtrent seksuele voorkeur van mensen met hetzelfde geslacht.
In de tijden van het Oude testament- ruim 2000 jaar geleden-  heerste er een cultuur  van immoraliteit die zijn weerga niet kende. En God liet het begaan, gaf de mens over aan de consequenties van zijn grensoverschrijdend gedrag in alle opzichten. De buitensporige grensverleggende seks begon in de  afgodische tempeldienst en  ontwikkelde zich als een geaccepteerd fenomeen.

En de bijbel spreekt daarover als zijnde een gruwel.

In de loop der eeuwen zijn daardoor verschillende seksuele geaardheden ontwikkeld, o.a Voorkeuren voor hetzelfde geslacht.
Deze geaardheid is niet wat God met gruwel bedoelt. De oorzaak ligt in wat zich eeuwen geleden ontwikkeld heeft en waar de mens heden ten dage nog steeds  de gevolgen van ondervindt.
De homo mens heeft het over het algemeen heel moeilijk om te ontdekken dat zijn of haar gevoelens en seksuele voorkeur naar hetzelfde geslacht uitgaat.
In principe kan niemand  dat hem of haar kwalijk nemen en zeker niet met de bijbel als dreigmiddel dat het God een gruwel is.
Een hetro mens mag zijn seksuele gevoelens in een liefdesrelatie uiten maar de homo mens mag dat niet en wordt erop afgewezen. 

Komt een homo mens tot geloof en wedergeboorte, dan zal God prudent en met respect voor die mens, op zijn tijd zelf openbaren hoe hij seksualiteit bedoeld heeft.

Mod.

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl