HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Met president Hillary Clinton verdwijnt laatste restje hoop op vrede voor mensheid’


‘Killary’ of ‘Hellary’ Clinton, met een gezicht dat boekdelen spreekt over wat de wereld te wachten staat als zij president wordt.

Paul Craig Roberts, in de jaren ’80 een hooggeplaatst lid van de regering Reagan die meehielp de Koude Oorlog te beëindigen, schrijft dat het met name de Clintons zijn geweest –zowel president Bill als zijn vrouw Hillary, die hij ‘Killary’ noemt- die de hoop op langdurige vrede tussen de supermachten hebben vernietigd met hun illegale imperialistische oorlogen, die al 8 landen in puin hebben gelegd en miljoenen slachtoffers hebben gemaakt. Als Killary in november –hoogstwaarschijnlijk via verkiezingsfraude- tot president wordt gekozen, wacht de mensheid zo goed als zeker een ongekend afschuwelijke periode vol oorlog, ellende en verwoestingen.

 

President Ronald Reagan keerde zich tegen de neocons, ontsloeg hen, en liet sommigen van hen gerechtelijk vervolgen. Toen zijn regering eenmaal van hun kwaadaardige invloed was verlost, ging Reagan onderhandelen met de Sovjets over het vreedzaam beëindigen van de Koude Oorlog. Het hele Amerikaanse militair-industriële complex was daar fel op tegen, en zeker ook de CIA, maar Reagan zette door, en hij slaagde.

Ellende begon met de Clintons

George Bush sr. ging door op Reagans ingeslagen pad naar vrede, en hield de belofte van zijn voorganger dat de NAVO zich niet zonder Russische instemming zou uitbreiden naar het voormalige Oostblok. Maar toen kwamen de corrupte Clintons, wier ‘belangrijkste doel in het leven het vergaren van zoveel mogelijk rijkdom schijnt te zijn,’ schrijft Roberts. Bill Clinton schond alle afspraken die voor het beëindigen van de Koude Oorlog met de Russen waren gemaakt.

De twee daarop volgende marionetten –George Bush jr. en Barack Obama- verloren definitief de controle over de Amerikaanse regering aan de neocons, die prompt de Koude Oorlog opnieuw opstartten, omdat ze geloofden dat de VS was uitverkoren om tot in lengte van eeuwen als enige supermacht over de wereld te heersen. ‘En met dat Amerikaanse leiderschap verdween de laatste kans op vrede voor de mensheid.’

VS kan niet tegen alliantie Rusland-China op

In plaats van harmonieus samenwerken en zo de wereld beïnvloeden met het vrije Amerikaanse gedachtengoed, grepen de neocons terug op bedreigingen en geweld. Acht landen werden aangevallen, en in diverse voormalige Sovjet republieken werden ‘kleurenrevoluties’ op touw gezet. ‘Het gevolg van deze idiote krankzinnigheid was het ontstaan van een strategische militaire alliantie tussen Rusland en China. Zonder de arrogante politiek van de neocons zou deze alliantie –die een antwoord is op de door Amerika geclaimde hegemonie- nooit hebben bestaan.’

De Russisch-Chineze alliantie is zowel militair als economisch te sterk voor Washington. China controleert de productie van goederen van veel grote Amerikaanse bedrijven, zoals Apple. China heeft de grootste buitenlandse valutareserves ter wereld, en kan op ieder moment een financiële crisis in de VS veroorzaken door voor biljoenen aan Amerikaanse financiële bezittingen (zoals de dollarreserves) te verkopen.

Als dat gebeurt, moet de Federal Reserve plotseling biljoenen nieuwe dollars creëren om deze gedumpte ‘assets’ te kunnen opkopen. Dat zal het vertrouwen in de dollar als wereld reservemunt de genadeslag geven, waardoor de munt zal instorten en de Amerikaanse regering zijn rekeningen en schulden niet meer kan betalen.

Europa afhankelijk van Russische energie

Europa is afhankelijk van Russische energie. Als de Russen echt kwaad zouden willen –onze media en politici doen overkomen alsof dat zo is, maar dat is niets anders dan Amerikaanse propaganda- dan zouden ze de gaskraan kunnen dichtdraaien, waardoor Europa in de kou komt te zitten, en de Europese industrie zal vastlopen. Desondanks zijn het de Amerikanen die aandrongen op strenge economische sancties tegen Rusland. Wat als het Kremlin op zeker moment besluit om ons met gelijke munt terug te betalen?

NAVO maakt geen schijn van kans meer tegen Rusland

Tal van toonaangevende instituten en hoge militaire officials van het Pentagon hebben de afgelopen jaren moeten toegeven dat de NAVO geen schijn van kans maakt als er een militair conflict met Rusland uitbreekt. Het enige waar de NAVO nog goed voor lijkt is te fungeren als dekmantel voor Amerika’s oorlogsmisdaden, zo stelt Watson.

Bovendien heeft China inmiddels raketten ontwikkeld die gehakt maken van de indrukwekkende Amerikaanse vloot vliegdekschepen. Laatst toonden de Russen en Chinezen met een gezamenlijke oefening in de Zee van Japan aan dat de VS totaal niet in staat is om bondgenoot Japan te verdedigen als Rusland en China besluiten om het land aan te vallen.

De neocons denken dat ze Rusland met de talloze Amerikaanse bases in Azië en Europa hebben omsingeld, maar volgens Watson is het juist andersom, ‘en dat dankzij het incompetente leiderschap dat begon met de Clintons. Gezien de steun voor Killary in de voorverkiezingen lijken veel kiezers vastbesloten dat incompetente leiderschap voort te zetten.’

Met Killary Clinton naar de Derde Wereldoorlog

‘Ondanks het feit dat wij omsingeld zijn, sturen de neocons aan op oorlog met Rusland, wat ook oorlog met China betekent. Als Killary Clinton in het Witte Huis komt, dan zouden we die oorlog kunnen krijgen. De neocons staan massaal achter Killary. Zij is hun favoriet. Je zult zien dat de gefeminiseerde Amerikaanse vrouwen Killary in het ambt kiezen. Bedenk ook dat het Congres zijn macht om oorlogen te beginnen aan de president heeft gegeven.’

Bijkomend nadeel is dat de doorsnee Amerikaan niet bijster intelligent en al helemaal niet goed geïnformeerd is. ‘Het enige wat de Amerikaanse neocons hebben bereikt is het met oorlogsmisdaden vernietigen van miljoenen mensen in acht landen, en de overblijvende bevolking op de vlucht jagen naar Europa, waardoor de Amerikaanse marionettenregeringen aldaar worden ondermijnd.

Bij ongewijzigde koers gaat dit volgens Watson op een ‘buitengewone mislukking’ uitlopen, onder Killary Clinton mogelijk zelfs de Derde Wereldoorlog. ‘Het is tijd om de neoconservatieven ter verantwoording te roepen, en niet weer een marionet te kiezen waarmee ze door kunnen gaan met manipuleren.’

Er is maar één kandidaat waar de neocons geen enkele invloed op hebben: Donald Trump. Niet voor niets proberen ze op allerlei mogelijk manieren om te voorkomen dat Trump genomineerd wordt. Voor de vrede- en vrijheidslievende Westerse burgers, absoluut ook die in Europa, is Trump echter de laatste hoop om een afschuwelijk wereldwijd drama in de nabije toekomst wellicht nog te voorkomen.


Xander

(1) Zero Hedge

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  post

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.
Reacties

ik op 20-04-2016 17:13

baba vanga: 'Obama laatste president van de VS' dus word een vrouw, Hillary Clinton

Markie op 20-04-2016 17:19

Daniel 11:44  Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Daar doet dit bovenstaand verhaal me aan denken.

Opa uit Son op 20-04-2016 17:22

Een kleine 20 jaren geleden kwam familie van me met een voorspelling waarvan ik nu nog niet weet waar hij dat vandaan heeft. Het betreft mevrouw Clinton ; 'Zij begint de Derde Wereldoorlog.' Ik vond dat toen een erg onwaarschijnlijk verhaal, maar nu zij kans maakt op het hoogste regeringsambt is het gezien de toestand in de wereld niet meer zo ongeloofwaardig.  Een Hopi-voorspelling (bron : De Soeten) uit 1980 zegt'( ") Het Witte Huis in Washington zal omgekeerd worden (")' Met of zonder mevrouw Clinton WO3 zal wel komen ( - en ik geloof niet dat Europa dat overleefd).

Daniël op 20-04-2016 17:31

Ik zou er niet als vanzelf van uitgaan dat de VS het loodje legt. Ik vermoed dat de schaduwelite die de VS hebben gekaapt, niet uit is op zelfmoord. Het is een uiterst sluwe club duistere figuren die haar plannen voor elkaar krijgt. Interessant is te weten wat hen beweegt en hoe zij die plannen realiseren. Via de Hegeliaanse dialectiek en volgens occulte machinaties blijven zij achter de schermen aan hun nieuwe wereldorde onder Amerikaans bestuur. Wat we zien of denken te zien is niet wat er zich beweegt en wat we krijgen. Bovendien lijkt het waarschijnlijk dat zowel de Russen als Chinezen deel uitmaken van het grotere plan. Dat kan ook niet anders. De Tegenstander heeft autoriteit over elk 'koninkrijk' op aarde. Hij speelt een spel. 

Lynx op 20-04-2016 17:33

Eucalypta-belangrijkste kenmerken,emacipatie,feminisme,en new age-Paulus clinton heeft wel andere dingen te doen.

Disc Simplx mob op 20-04-2016 17:49

telkens als ik het woord 'neocon' zie gaat mijn hoofd in de 'fairytale-mode'. "‘Ondanks het feit dat wij omsingeld zijn, sturen de neocons" Waar is de onderbouwing? Bewijs? 

"maar Reagan zette door, en hij slaagde" in het uitvoeren van de plannen die zijn meesters voor hem uitgezet hadden. Ook Reagan was een marionet. "Toen zijn regering eenmaal van hun kwaadaardige invloed was verlost" toont ook weinig realiteitszin. 

"George Bush sr. ging door op Reagans ingeslagen pad naar vrede" Werkelijk? Een van de grootste oorlogshitsers, "skull and bones"-man die voor het eerst openlijk begon over de 'New World Order'? 

"De twee daarop volgende marionetten –George Bush jr. en Barack Obama- verloren definitief de controle" Hoe denk je dat ze 'aan de macht' zijn gekomen? Weet je nog hoe er met de stemmen voor Bush is gesjoemeld in Florida? Hoe Obama al decennia gegroomd is? (getuige de frontcovers van Time).

Alle presidenten van de laatste 150 jaar zijn stromannen, marionetten, horig aan degenen die hen de macht gegeven hebben. Een enkele uitzondering daargelaten die het (lone gunman) niet overleefde.

"In plaats van harmonieus samenwerken en zo de wereld beïnvloeden met het vrije Amerikaanse gedachtengoed" Echt? Wie dat gelooft is toch echt wel een wereldvreemde idealistische geitewollen sokken hippie muppet. Als Christen weet je wie de Overste van deze wereld is. Met de ene Ring... die de Negen Heren regeert met de 13 bloedlijnen. En die zitten óók in China (de familie Li) maar met name in Europa. 

"Europa, waardoor de Amerikaanse marionettenregeringen aldaar" een marionet van de marionet... de Marionettenmeesters zitten in kastelen in Europa zonder grenzen, zonder belastingen, zonder wetten, zonder enige verantwoording aan wie dan ook,.. behalve aan de Ene. Die het ook maar zolang is tot de ene rechtmatige Erfgenaam terugkeert.

FYI: 'je' = retorisch gebruikt. Of de originele schrijver van Zero Hedge. Xander bedankt voor het brengen.

benny op 20-04-2016 18:09

Killery moet toch Hillery zijn Hillery Clinton  Goed Ieder kan een schrijf/tik foutje maken Xander Goed Bezig!! Met je goede leerzame topics!!

Happy op 20-04-2016 18:17

Mijn vermoeden... Donald Trump eindigd voor op Ted Cruz. Maar de leiding van de Republikeinse Partij verdraait de regels en de interpretatie van die regels zodanig dat Ted Cruz verkozen wordt tot hun kandidaat in de eindronde tegen Hillary Clinton. Dan trekt Donald Trump zijn eigen conclusie en gooit de beuk er in en stelt zichzelf als derde onafhankelijke partij kandidaat. Het resultaat ... van de drie personen : Hillary Clinton , Ted Cruz en Donald Trump wint Hillary Clinton door de verdeeldheid bij de Republikeinse kiezers en de Leiding bij de Republikeinse Partij staat voor schut ...

Noorderlicht op 20-04-2016 18:30
Noorderlicht op 20-04-2016 18:33

Hillary and the true beast she is!

https://www.youtube.com/watch?v=Ho1aqqiGReg

Pieter A Meijer op 20-04-2016 19:14

Shalom; Het hoeft geen verkiezingsfraude te zijn.

In de USA heeft men een totaal ander systeem van 'verkiezing ' bedacht. Nl aanwijzing.

En wel door de Elite cq Illuminati.

Zo ook is de huidige pr. in the White House terecht gekomen.

Tijdens een interview met de NYT op 25 jarige leeftijd, sprak hij de woorden:"ik word de 44ste Pr van de USA."

Shavuah Tov. (Goede week.)

Bambi op 20-04-2016 21:48

Deal met Turkije staat op springen

Europees-Turks vluchtelingenakkoord in het gedrang

http://www.demorgen.be/buitenland/deal-met-turkije-staat-op-springen-bc9e3768/?utm_source=demorgen&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=daily&utm_userid=c608fd0-f2f1-168f-ae04-400212814eec

Merkel,Erdogan en Hillery,en de regering zijn de paarden van Troje

Noorderlicht op 20-04-2016 22:09

@benny op 20-04-2016 18:09

Dat was vast geen foutje ;-)

DN op 20-04-2016 22:34

Mooi stukje overzicht Amerika vandaag & gisteren, we weten nog niet wie er de verkiezingen zal winnen, eigenlijk wint er nooit echt iemand want ze worden allemaal dik door elkaar tegengewerkt. Vermoedelijk wint Killary, maar ja, de wonderen zijn de wereld misschien nog niet helemaal uit?

Er was zelfs sprake dat misschien Obama de noodtoestand misbruikt om gewoon aan de macht te blijven? Dan zal het een echte dictatuur onder Obama blijven.

Maar ja, het is niet omdat iemand tot presedent is uitgeroepen dat die dan direct alle problemen zal gaan oplossen, juist niet. Het is allemaal maar poppenkast voor de massa, zolang ze daar blijven intrappen, zal de boel vierkant blijven doordraaien.

https://www.youtube.com/watch?v=__P3mKBik-w&list=PL1m4hVykWOx7IUqZ0m33pMXFa4BY8geUT&index=66

Joy op 20-04-2016 22:49

Er moet toch onderhand nu wel een reden komen waardoor de mensheid wakker wordt. opstaat en "nee" gaat zeggen, ik bedoel, er moet iets gebeuren waardoor het voor iedereen op deze planeet duidelijk is dat de wereld geregeerd wort door psychopaten. De boel moet waarschijnlijk escaleren, hillery is de bom, de wekker.

Lodewijk op 20-04-2016 23:19

@benny

Weet u niet wat "Kill" betekent? Daarom noemt Paul Craig Roberts naar "Killary." Dat haalt Xander slechts aan.

Over hoe ze lachte toen ze hoorde dat ze Gaddaffi vermoord hadden en de bekende uitspraak van Cesar een spin gaf die na een overwinning zei "Vini, vidi, vici." (Latijn voor "ik kwam. Ik zag, Ik overwon.") Ze maakte er van "We kwamen, we zagen, en hij ging dood."

Dus ze verbeeldt zich dat ze Cesar is en de VS het Romeinse rijk:

"Hillary Clinton on Gaddafi: We came, we saw, he died" https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y

Typische uitspraak van een socio- of psychopathe...

Juul op 20-04-2016 23:33

Het schijnt zo te zijn dat er al veel verkiezingsfraude is, aangetoond door de alternatieve media in de VS. Ik weet niet of het waar is, maar ik vermoed het wel. Satan en zijn demonenen reageren van boven en meestal ongezien over de hele wereld, maar  nog even, dan komt  Jezus C. het stokje overnemen - een megagrote stok - om over de wereld te regeren. En dat zal het een Vredesrijk wezen.

Widukind op 20-04-2016 23:35

Jullie zijn toch (bijna) allemaal Nederlanders - Vlamingen - Friezen neem ik aan? Wat kan jullie het dan schelen wie de president van de USA wordt? Is Canada minder belangrijk? Russische federatie, wel eens aan gedacht?  Nee beste mensen . We zullen het zelf moeten doen. Europa heeft geen Marshall hulp of sovjet bevoogding meer nodig.  

Abramistische geloven weg van ons continent, wegbannen. Kerken mogen best als mooie monumenten blijven en iedereen, die deze abramistische Godsdiensten aanhangt is vrij om dit in alle vrijheid thuis te blijven beoefenen.  

God bestaat ; Hij is de Alvader en wij zijn zijn schepsels. Europa vrij . Eindelijk! Tot Heil van onze voorvaderen. Es ist Volbracht.                                                                                                                                                            

Arno op 20-04-2016 23:40

@Benny,  je had het artikel kunnen lezen dan had je geweten dat het hier gaat om een opzettelijke "schrijffout"

Pieter op 21-04-2016 01:40

Trump zit er ook bij in. Hij moet de tegen kandidaat van Hillary worden zodat Hillary wint.

Door domme zetten te gaan doen "jaagt" Trump de kiezers richting Clinton. Je ziet het al bij opmerkingen over vrouwen laatst etc.

Trump hoort bij de super rijken. En dat is Illuminati. Hij is de marionet die ervoor moet zorgen dat de meeste stemmen naar Hillary gaan.

Read my lips, mark my words...

dutch op 21-04-2016 07:59

Als het zo ver moet komen hoop ik dat Rusland  en china kortemente maakt met the u, s en europa beschermt .

Fringe op 21-04-2016 10:07

Even iets anders: laten we onze eigen democratie steunen. Nee=nee. En ook onze MP moet zich aan de wet houden: http://www.worldofcrowdfunding.com/rechtszaak-rutte-referendum

Hoopvol op 21-04-2016 13:23

ik vrees Dat Daniël gelijk heeft. Het is een groot duister spel, waar bijna al onze regeringen in vermengd zijn. 

Ook o.a  de Russische regering. Maar er is hoop lieve mensen .... Schuil onder de vleugels van Jezus Christus uit Nazereth. Schuil dicht tegen hem aan. Je hoeft  niet bang te zijn, de dood  kan daardoor niet aan je. 

Dus wat de toekomst ook brengt, laat dat een licht in je hart zijn in deze aankomende onzekere dagen !!!!!       Ik wens jullie Gods zegen toe !!! 

pietje op 21-04-2016 13:41

 Nee, met Donald Trump krijgen wereld vrede.

Volgens mij had die naam ook beven dit artikel moeten staan.

willy op 21-04-2016 13:59

Het staat in de sterren geschreven dat hillery president van de VS wordt met alle gevolgen!Shalom

Nico Spaak op 21-04-2016 16:54

@Pieter op 21-04-2016 01:40 Denk er ook zo over. Mocht de man het onverhoeds toch halen, dan draait hij na de beediging wel als een blad aan de boom om. We zullen zien.

Kayfas op 21-04-2016 16:56

Trump..... Een man van het geld... Zouden we zo'n persoon van tevoren vertrouwen, als zo iemand van tevoren aan zou kondigden voor het Witte Huis te gaan? Er wordt wel eens gezegd, dat de Republikeinen en de Democraten, twee kanten van dezelfde medaille zijn...

Dat is uiteraard speculatie, evenals de gedachte dat Trump een masterzet is van de mensen achter Clinton... Waarom uberhaupt, zou een forum als XN, kaarten zetten, op welke politicus dan ook? Feit is wel, dat, mocht Trump mee gaan racen, hij kansloos is tegen Hillary...

Ik ga ervanuit, dat het gedachtegoed, wat ik nu deel, zeer welkom is hiero, want het is altijd goed om dit soort artikelen vanuit meerdere kanten te belichten... ;-)

Sjalom, Kayfas.

Dewevoga op 21-04-2016 17:16

@Fringe op 21-04-2016 10:07

Er is ook al aangifte ge daan tegen de tweede kamerleden die tegen de motie Van Bommel hebben gestemd. Men kan meedoen door zelf een kopie van de aangifte welke te vinden is op onderstaande link, enigszins aan te passen en in te dienen. Mocht men de stukjes op de site van Joost niet kennen, meestal snijden ze hout.

http://joostniemoller.nl/

Disc Simplx mob op 21-04-2016 17:44

"Widukind op 20-04-2016 23:35Jullie zijn toch (bijna) allemaal Nederlanders - Vlamingen - Friezen neem ik aan? ... We zullen het zelf moeten doen. ..  Abramistische geloven weg van ons continent, wegbannen...God bestaat ; Hij is de Alvader en wij zijn zijn schepsels. Europa vrij . Eindelijk! Tot Heil van onze voorvaderen. Es ist Volbracht."

Klink wel heel erg als anti-semitische nationalistisch fascistische retoriek. De Nazis hadden ook flinke wortels in het Hindoeisme, denk aan de swastika. Hun Arische wortels lagen nml in Noord-India.

emile op 21-04-2016 18:16

Mevrouw die vervolging van Duitse komiek toestaat (terwijl de wetten hierop aangepast zouden gaan worden) krijgt binnenkort een four freedom award in Middelburg

flexjoly op 22-04-2016 12:42

Het staat 'helaas' voorspeld in de bijbel dat er een grote oorlog moet komen voordat God ingrijpt. Of het nu Hillary of Trump is. Geen van beide zijn dus te vertrouwen. Laten we bidden dat God ons beschermt en kracht geeft in deze gruwelijke tijden. Die moeten komen, voordat het Einde is. 

Qromwel op 22-04-2016 17:38

Of Putain! Bevriend staatshoofd? Laat me niet lachen!

guy53 op 23-04-2016 20:01

Alles beter dan Killary, Hellary mag ook!Begrijp niet dat m.n. zwarten en Latino's op haar stemmen.Als First Lady kon ze haar man niet in bedwang houden en als Min.BZ was ze 'n ramp. Wat valt er dan nog te stemmen? Ze brulde dat de Clintons 15 mio aan liefdadigheid hebben gespendeerd,maar vergat erbij te zeggen dat 14,8 mio naar de Clinton Family Foundation gingen. Heeft innige banden met Wall St, waardoor ze Sanders de pas kan afsnijden.Van alle kandidaten heeft deze de beste ideeen.Die reli fanaticus Cruz is 'n droplul,blijft Trump over. Een blaaskaak maar wel self made+financed. Wie 't ook wordt, als ze 2 termijnen uitzitten lopen ze aardig tegen de 80.

Qromwel op 23-04-2016 23:35

guy53 op 23-04-2016 20:01: Zekerr nooit mijn geposte Henry Makow links gebruikt?
Ge van Kessel op 24-04-2016 22:40

Met Hillary gaan we met zijn allen massaal aan de GMO's en aan de Islam

DN op 29-04-2016 12:44

Ze hebben weer een andere uitvinding gedaan om Trump uit te schakelen, ze beschuldigen hem van kinderverkrachting, hij ontkent zelf alles. Juist nu komen ze met dit verhaal, voordien helemaal niets, dus het is verzonnen, wel een heel smerig spelletje dat die spelen hè? http://www.msn.com/nl-be/nieuws/wereld/trump-beschuldigd-van-verkrachting-13-jarige/ar-BBspAPQ?li=BBqiQ9V&ocid=mailsignout

Qromwel op 29-04-2016 13:22

De andere partij verzint wel wat over Hillary.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl