HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Paus spreekt van Arabische invasie van Europa en juicht die toe


Paus Franciscus verwelkomt de miljoenen moslims die naar Europa komen, omdat het zijn droom van een één-wereld-religie dichterbij brengt.

Paus Franciscus, één van de belangrijkste steunpilaren in de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ elite, heeft de massale migrantenstroom naar Europa letterlijk een ‘Arabische invasie genoemd’. Voordat enkele lezers blij worden dat bij de leider van de Katholieke Kerk eindelijk het inzicht is doorgebroken: Franciscus bedoelde zijn uitspraak niet als waarschuwing, maar als iets positiefs. Het Vaticaan juicht de komst van miljoenen moslims namelijk toe, en kan duidelijk niet wachten totdat Europa een volledig ‘multiculti’ continent is geworden, zodat het christendom kan worden samengevoegd met verdrongen door de islam.

 

‘Het enige continent dat een zekere eenheid aan de wereld kan brengen is Europa,’ zei Franciscus in een interview met het Franse katholieke blad La Vie. ‘Alleen Europa heeft een roeping om universalistisch (alomvattend) en dienstbaar te zijn.’

‘Als Europa wil verjongen, is het nodig om opnieuw zijn culturele wortels te vinden... Door de (koloniale) geschiedenis te vergeten, verzwakt Europa zichzelf, waardoor het risico bestaat dat het een lege plek wordt.’

Geen enkele twijfel dat paus ‘Arabische invasie’ van Europa toejuicht

‘Vandaag kunnen we spreken van een Arabische invasie. Dat is een sociaal feit. En hoeveel invasies heeft Europa in de geschiedenis wel niet gekend! Het heeft altijd geweten hoe zichzelf te overwinnen en vooruit te gaan om zichzelf te vinden, alsof het beter is geworden door de uitwisseling tussen culturen.’ (1)

Hoewel Franciscus de term ‘Arabische invasie’ dus positief bedoelde, hebben zijn woorden voor heftige discussies gezorgd op de sociale netwerken in Frankrijk. De redacteur van La Vie noemde het ‘schandalig dat sommigen het zo voorstellen alsof de paus over een strijd tussen culturen heeft gesproken. Het hele interview spreekt eigenlijk van het tegendeel. Niets in zijn woorden heeft daar enige twijfel over achtergelaten.’

Eén-wereld-religie

Sinds zijn aantreden heeft de paus zich ingezet voor het opheffen van zowel de binnen- als buitengrenzen van Europa, zodat de EU een grenzen-loze superstaat kan worden. Door zijn toenadering tot de islam –zo verklaarde hij meerdere malen dat de God van de Bijbel en Allah één en dezelfde zijn, en sprak hij God zelfs met enkele titels van Allah aan- heeft Franciscus grote stappen gezet naar een één-wereld-religie, waarin het christendom zal worden samengevoegd met –gezien de situatie in het Midden Oosten en Noord Afrika: eerder opgegaan in of zelfs verdrongen door- de islam.

In januari zei de paus in een videoboodschap letterlijk dat alle gelovigen van alle religies ‘kinderen van God’ zijn, die Hem enkel ‘op verschillende manieren zoeken of ontmoeten’, maar verenigd zijn in hun ‘gemeenschappelijke geloof in liefde’.


Xander

(1) La Vie (via Shoebat)
(2) OE24

Zie ook o.a.:

11-01: Eén-wereld-religie: Paus verklaart dat alle geloven naar zelfde God leiden
23-12: Paus waarschuwt: Eindtijd begonnen, deze kerst mogelijk laatste voor de mensheid
13-10: Hoge insiders Vaticaan: Paus Franciscus treedt volgend jaar af (/ Paus zou doelstellingen Nieuwe Wereld Orde al hebben bereikt)
28-09: Paus pleit in VS voor globalisering en immigratie en bidt opnieuw tot Allah

2014:
30-11: Paus Franciscus bidt in moskee Istanbul tot Allah en Mekka
09-09: Paus Franciscus en Shimon Peres praten over Verenigde Naties van Religies
29-03: Paus Franciscus erkent dat de eindtijd is aangebroken

2013:
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde

18-10: Bisschop Fellay, hoofd Orde van Pius, suggereert dat de Antichrist nabij is (‘We zijn nu al doodsbang voor paus Franciscus’)
12-06: Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
10-06: Paus Franciscus wil vredesconferentie drie grote religies in Rome ('Mogelijk in 2015 gezamenlijk gebed om vrede in Jeruzalem')
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.
Reacties

Pagina12
Lflf op 07-03-2016 20:09

restkerk.net

word precies bijgehouden wat die gek allemaal doet.

arno op 13-03-2016 12:07

Het christendom waar een valse christus wordt gepredikt, zoals het geval bij de Roomse kerk zal zeker worden samengevoegd met de Islam, want deze is reeds hetzelfde. Een valse Christus kenmerkt zich door tegen Gods wetten in te gaan.

Markus 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

Wardje op 20-03-2016 16:54

Welwillendheid opwekken is wat anders dan: een meer godsdiensten omvatttende wereldreligie willen stichten. Paus Franciscus

De katholieke kerk houdt eraan vast dat een geldig huwelijk duurt zolang man en vrouw beide in leven blijven.  Stel de volgende situatie: een huwelijk heeft feitelijk schipbreuk geleden . Een van de partners is monogaam gaan samenwonen in een nieuw niet-kerkelijk huwelijk met een ander. De Kerk laat deze partner graag toe tot haar gewone leven, de kerkelijke gemeenschap , mis en zo , maar niet  tot de H. Communie , hoewel ze de communie in de praktijk niet weigert uit te reiken. Paus Franciscus liet  alleen maar een tijd lang het debat toe over dat laatste. De Kerk stond op z'n kop.

Laat staan dat een paus in het kader van algemeen menselijke verbroedering de kerk bv. zou voorstellen Jezus maar niet meer te zien als Zoon van God , als God , één Persoon met goddelijke en menselijke natuur .  Helemaal onmogelijk.

Franciscus is er de man niet naar iets anders te willen dan zijn goddelijke baas en zaligmaker. Hans Küng lijkt enige aanzetten te hebben gedaan in de richting van een wereldreligie . Al lange tijd voordat hij dat deed , was hem door de Kerk de katholieke leerbevoegdheid in Tübingen ontnomen. Ik weet er niet veel van maar zijn ontwerp behelsde voornamelijk ethiek , denk ik.

Je wordt in de katholieke kerk gedoopt niet op de bijbel maar op het afzweren van Satan* en zijn werken, en op het uitspreken in dialoog van een geloofsbelijdenis die lijkt op de twaalf artikelen van het geloof**. Iedere zondag worden die in de Mis gebeden.Het geloof , de geloofsinhoud,  is in de katholieke kerk meer omschreven en meer uitgewerkt dan in enige andere religie . Het is daardoor in de kern onveranderlijk.

*http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&al=1237

**http://www.hetkatholiekegeloof.nl/home/de-12-artikelen-van-het-geloof/

Wardje op 20-03-2016 17:41

“er kan geen ware evangelisatie zijn zonder de uitdrukkelijke verkondiging dat Jezus de Heer is”Paus Franciscus"De verkondiging van het evangelie", encycliek, in nr. 110http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4984&id=9246

Wardje op 20-03-2016 18:03

Paus Franciscus bidt tot Al-lah, de God.In sommige arabisch-sprekende landen en op Malta is voor christenen Allah de gebruikelijke Godsnaam.

Buitendien in Maleisië, waar dit kort geleden onder invloed van de plaatselijke Islam is verboden. Waarschijnlijk in verband met bekeringen tot het christendom.http://www.leidenreligieblog.nl/articles/de-christelijke-allah-in-maleisie.

Mod.: zou u willen voorkomen dat de tekst als een pastei wordt afgedrukt? Dank, W.

 

Het gaat nu goed Wardje. Mod

Wardje op 24-03-2016 13:53

De paus noemde hen de “martelaren van vandaag”. “Het haalt niet de voorpagina’s van de kranten, het is geen nieuws:zij geven hun bloed voor de Kerk. Deze mensen zijn het slachtoffer van de aanslag van degenen die hen hebben vermoord en ook van de onverschilligheid, van deze globalisering van de onverschilligheid.” Hij noemde de aanslag “een daad van zinloos en duivels geweld”. 

Bij de terroristische aanslag op het klooster van de zusters in Jemen, kwamen in totaal zestien mensen om het leven, waaronder vier zusters en een aantal ouderen dat zij verzorgden.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/paus-vermoorde-zusters-in-jemen-zijn-de-martelaren-van-vandaag

Wardje op 26-03-2016 00:09

Chrislam. Wereldreligie.

Het Evangelie naderbij komen, erover nadenken en het belichamen in je dagelijks leven is de beste manier om Jezus te kennen en Hem naar anderen te brengen. Dat is de roeping en de vreugde van iedere gedoopte: de ander op Jezus te wijzen en Hem aan de ander schenken; maar om dat te doen moeten we Hem kennen en Hem binnen in ons dragen , als de Heer van ons leven. En Hij beschermt ons tegen het kwaad , tegen de duivel die altijd in elkaar gedoken voor onze deur zit, voor ons hart , en binnen wil komen.

Paus Franciscus bij het angelus van 3 januari jl.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl