Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Paus Franciscus: Wrede geweld van terrorisme moet worden bestreden met liefde

72 Pakistaanse christenen, veel vrouwen en kinderen, opgeblazen door moslimterrorist – Bijbelboek Openbaring: Ideologie van ‘antichrist’ niet gestopt door liefde, maar door ‘vuur en zwavel’


Wel Europese landen oproepen om zoveel mogelijk migranten binnen te laten, maar er zelf tot nu toe nul opnemen binnen de 30 meter hoge muren van het Vaticaan.

In zijn paasboodschap veroordeelde paus Franciscus gisteren het ‘blinde en wrede geweld’ van het (moslim)terrorisme, dat volgens hem met ‘het wapen der liefde’ moet worden bestreden. De 72 christenen in Pakistan, waaronder veel vrouwen en kinderen, die gisteren door een moslimterrorist werden opgeblazen, zijn er het zoveelste bewijs van dat een uit zijn verband gerukte uitspraak van Jezus Christus -‘Hebt uw vijanden lief’- bepaald niet op iedere omstandigheid van toepassing is. Vaker nog worden we opgeroepen juist op te staan tegen het kwaad, en de werken van de duivel te verpletteren. En die werkt doorgaans net als God door (bereidwillige) mensenhanden.

 


70.000 gelovigen hoorden Franciscus’ beroemde ‘Urbi et Orbi’ aan op het St. Pietersplein in Vaticaanstad. Bizar genoeg werd zijn boodschap op de officiële website van het Vaticaan wel in het Arabisch, maar niet in het Engels vertaald.

De paus bad dat Jezus alle christenen moed geeft om de slachtoffers van het ‘blinde en wrede geweld dat in verschillende delen van de wereld onschuldig bloed blijft vergieten’ bij te staan. ‘Met de wapenen der liefde heeft God egoïsme en dood verslagen. Zijn Zoon Jezus is de genadedeur die wijd voor u openstaat.’

De opgestane Christus roept in Franciscus’ ogen ons tevens op om ‘de steeds groter wordende golven migranten en vluchtelingen’ die ‘op zoek zijn naar een betere toekomst’ niet te vergeten. Dat zijn ook onze broeders en zusters die ‘maar al te vaak de dood of verwerping door degenen die hen zouden kunnen opvangen en helpen’ tegenkomen.

Franciscus sprak ook de vervolgde christenen aan, die volgens hem moeten herinneren dat Jezus zei ‘niet bang te zijn’ omdat Hij ‘de wereld overwonnen heeft. Vandaag is de dag van deze schitterende overwinning, omdat Christus de dood overwon en zijn opstanding leven en onsterfelijkheid bracht.’

72 christenen op paasdag opgeblazen

Dat op dezelfde paasdag 72 christenen in Pakistan, waaronder veel vrouwen en 30 kleine kinderen, ondanks die overwinning op de dood werden opgeblazen door een moslimterrorist (2) –aanhanger van de in de Bijbel gedefinieerde ‘antichrist’ religie waarvoor wij onze grenzen en deuren volgens hem wijd open voor zouden moeten zetten- onderstreepte de eenzijdige boodschap van de paus, die zoals onze lezers weten één van de belangrijkste figuren in de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ elite is, die alle grenzen wil opheffen en alle volken en culturen met elkaar wil doen versmelten, te beginnen in Europa.

Liefde, hoezo?

‘Wapens van liefde? Betekent dit dat vrouwen hun benen maar moeten openen voor de moslim binnenvallers?’ reageert een vrouw sarcastisch, daarmee verwijzend naar de criminaliteits- en verkrachtingsexplosie die in tal van Europese landen en steden is losgebarsten na het binnenlaten van miljoenen moslimmigranten.

‘Niemand heeft meer liefde dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden,’ citeert een ander een bekende uitspraak van Jezus Christus. ‘Islam is een gerechtelijke, financiële, militaristische theocratie die de hele wereld wil overnemen. We kunnen van hen houden door onze grenzen te beschermen en zendelingen te sturen.... voordat er helemaal geen christenen meer zijn overgebleven.’

‘Je kunt hen geen liefde betonen als je dood bent – tenminste, niet vanaf deze kant van het graf,’ valt iemand hem bij.

Daarmee sloegen ze beide de spijker op zijn kop, want in het Midden Oosten en Noord Afrika woedt al jaren een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom. Op de één of andere manier lijken Franciscus’ ‘wapenen der liefde’ daar niet te werken.

‘Dit is een invasieleger / Waarom laat u ze niet binnen in Vaticaanstad?’

‘Het zijn geen immigranten, zoals de paus beweert. Dit is een invasieleger van strijdbare jonge moslimmannen die vastbesloten zijn het christendom in Europa te vernietigen, en de Europeanen te vervangen met Derde Wereld tuig. Deze paus is niets anders dan een propagandist voor de heersende elite,’ constateert een ander.

‘Beste paus, u heeft het over mensen die verkrachten en vermoorden. Waarom laat u ze om te beginnen niet eerst eens in Vaticaanstad toe?’ Deze commentator maakt hetzelfde punt als de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump onlangs deed. Nadat de paus hem had verketterd omdat hij had opgeroepen de grenzen voorlopig te sluiten voor moslims, reageerde Trump door te wijzen op de 30 meter hoge muren die rond het Vaticaanstad, waar nog niet één ‘vluchteling’ werd opgenomen (3).

130 miljoen vrouwen en meisjes genitaal verminkt door islam

 ‘Wat een verdorven iemand is deze paus,’ reageert ene Roger. ‘Wapens der liefde tegen het levend worden verbrand, van daken worden gegooid, te worden onthoofd, ‘Parijs’, en ga zo maar door? Kun je wapens van liefde gebruiken tegen beesten die meisjes zó behandelen?’ Daarop volgt een lijst met tal van officiële feiten over de meisjes- en vrouwenbesnijdenis, die vrijwel uitsluitend in moslimlanden wordt gebezigd, en al meer dan 130 miljoen vrouwen genitaal heeft verminkt. Daar komen jaarlijks 2 miljoen moslimmeisjes bij, ook in Europa. In Groot Brittannië zijn al 100.000 slachtoffers gemaakt.

Al in het Oude Testament werd specifiek voorzegd dat er in de latere eindtijd –onder de leiding of in naam van een (niet noodzakelijk lijfelijke aanwezige) ‘heerser’ (Mohammed)- een religieus systeem zou komen dat ‘geen acht zou slaan op wat vrouwen willen’ (Daniël  11:37, in de NBG foutief vertaald met ‘de lieveling der vrouwen’ en nog verkeerder vertaald in de NBV met ‘de bij vrouwen geliefde god’. De Statenvertaling zit met ‘de begeerte der vrouwen’ nog het dichtst bij de grondtekst, waar zo letterlijk mogelijk staat: ‘en (van) alles van vrouwen zal hij niet(s) begrijpen’).

Zaken zoals de meisjesbesnijdenis, de boerka, de hijab, de chador, de nikab, die de in bijna alle opzichten gediscrimineerde en achtergestelde en onderdrukte positie van de vrouw in de islam onderstrepen, wijzen uit dat deze profetie met de komst van de misogyne ideologie van Allah en Mohammed is vervuld.

Nog een ander commentaar: ‘De paus zou daarom moeten worden aangeklaagd vanwege het helpen en mogelijk maken misdaden tegen de menselijkheid.’ (1)

‘Niet gekomen voor vrede, maar het zwaard’

En om ook maar eens ‘à la de paus’ een paar uitspraken van Jezus uit hun verband te rukken (om te laten zien dat je met losse teksten zowel pacifisme als militarisme kunt verdedigen):

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’ (Matt.10:34)

‘Maar nú, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak; en wie er geen heeft, hij verkope zijn mantel en kope een zwaard.’ (Luc.22:36)

Besluiten we met een veelzeggende, bepaald geen pacifistische profetie uit Openbaring

‘Indien iemand het beest (‘666’ = het meest heilige getal van Allah) aanbidt en zijn beeld (‘afdruk’*, mogelijk Mohammed, mogelijk (ook) een toekomstige ‘Mahdi’), en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is... en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfur... En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams (Allah) ontvangt.’ (14:9-11)

 

* Zoals Jezus volgens de Bijbel op Aarde de ‘afdruk’ of ‘het beeld’ was van Gods Wezen.

 

Xander

(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) Infowars

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

Reacties

Pagina123
Pier op 02-04-2016 11:07

@ibo op 03.18: ik merk dat mijn berichten wat langzaam doorkomen, maar laat me nu antwoord geven op je commentaar. Je zegt: moslims beperken God niet door Hem te vangen in een begrip als vader. Ik heb de 99 namen van Alla nogeens doorgelezen en inderdaad, vader komt er niet in voor. Moslims kennen God niet als Vader.

Nou, ik wel! Halleluja! Hij houdt van mij! 

Beperken? Beperken? Waar heb je het over? Beperk jij je aardse vader doordat hij je vader is? Je kent God niet man! Hij Is je Vader! Je hemelse Vader! Laat toch die leugenaars die dat van je willen stelen de pip krijgen! Wat is dat voor een religie, die de Vaderliefde van God voor zijn kinderen ontkent? Die God als Vader ontkent? 

Je kent God niet man! Je praat over Hem, je beseft dat Hij onbegrijpelijk, onvatbaar groot is, maar je kent Hem niet! Je hebt geen persoonlijke band met Hem. Je bent niet zeker van Zijn liefde voor jou! Je hebt niks! Alleen hersenwerk, leer, theorie. Je weet niet wie God voor je wil zijn. Omdat je de Zoon niet hebt! Jezus is de weg tot......... tot.......? Nou?

Wat zei Hij, mijn gezegende Heiland? Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot De VADER dan door Mij! Snap je het nou nog niet? Door Jezus wordt God je Vader. Ja kijk, als je dat niet wilt, houdt het op. Als je geen kind van God wilt zijn dan moet je vooral bij je opvoeding blijven en blijven luisteren naar degenen die in hun eigen onwetendheid ook jou het leven willen onthouden. Maar als je echt wilt weten of wat ik zeg waar is, ja of nee, als je echt de waarheid wilt, echt zoekt, vraag dan zelf aan Jezus of Hij het je wil laten zien. Want Hij heeft gezegd: wie zoekt, zal vinden, wie klopt, hem zal worden opengedaan. 

Moge God je zegenen en moge jij Hem vinden.

Groet,

Pier.

 

Wardje op 11-04-2016 21:47

Vaticaanstad. "Trump (reageerde) door te wijzen op de 30 meter hoge muren rond het Vaticaanstad, waar nog niet één ‘vluchteling’ werd opgenomen." (3).Ik heb het niet over de waarheid of onwaarheid of opportuniteit van de uitspraak van de paus , waar hij sprak over "wapens van liefde".  Maar als D. Trump of Xander met retorisch effect iets willen zeggen , moeten ze zich wel bij de feiten houden.Ziehier , al in 2015 een vluchtelingengezin ter plekke:http://nos.nl/artikel/2058397-vaticaan-neemt-eerste-vluchtelingen-op.htmlvgl.:http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vaticaan-vluchtelingen-en-asielzoekers-hebben-integratieverplichtinghttp://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vaticaan-neemt-eerste-vluchtelingengezin-ophttp://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/een-rijzend-tij-van-quasi-katholicisme

Rebellio op 12-04-2016 07:19

@Wardje, sorry, je hebt gelijk. Ik herinnerde mij het ook toen ik het las, maar ik reageerde er niet op.

Wardje op 13-04-2016 21:37

@Rebellio, wat vind je van deze:“Er kan geen ware evangelisatie zijn zonder de uitdrukkelijke verkondiging dat Jezus de Heer is.”Paus Franciscus"De verkondiging van het evangelie", encycliek, in nr. 110http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4984&id=9246Je hebt evangelisatie (missie, apostolaat, pr. zending), oecumene(gesprek binnen christenheid) en dialoog tussen de godsdiensten. De drie activiteiten stellen hun eigen eisen. Ze worden op de site nogal verward. Het is onmogelijk dat de paus , die zich consistent als hierboven uitlaat, een sausje-over-alles-wereldreligie zou voorstaan. Het is niet alleen onredelijk maar ook onrechtvaardig om hem zulk een streven toe te schrijven.

Rebellio op 14-04-2016 12:03

@Wardje, je hebt gelijk, denk ik. De Paus prefereerd de dialoog boven de confrontatie. Echter mensen zien alleen de directe gevolgen van die daden en niet de achterliggende gesprekken, en teksten die vooraf gaan. Ik denk toch dat wat dat betreft de Pausen in het algemeen beter hun best moeten doen om hun motieven duidelijk te maken aan de rest van de wereld. Ik snap ook niet waarom Christenen zoveel kritiek uiten aan de katholieke kerk, behalve om de rede dat ze niet op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt, vooral in de islamitische wereld. 

Laten we eensgezindheid nastreven en gezamelijk het kwaad bestrijden i.p.v. elkaar bekritiseren!

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.(Romeinen 12:4-5)

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. (Romeinen 12:16)

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (1 Johannes 4:11)

wardje op 27-04-2016 19:36

koning bij paus

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/foto-pausbezoek-willem-alexander-en-maxima

26-04, weinig info verder

Witte Veder op 09-08-2017 03:02

De Eerste Christenen lieten zich voor de leeuwen gooien. Zij hadden nog geleerd geen kwaad met kwaad te vergelden.

Maar je eigen land mag je wel verdedigen.

Alleen de Islam zien als de zondebok vind ik te ver gaan. Geen land is bijna nog zuiver meer. De ene goddeloze wet na de andere wet wordt aangenomen juist in de zogenoemde christelijke landen. Het is Godsgeklaagd. Er is voorspeld dat hele naties zullen verdwijnen.

Hoe staat ons eigen land ervoor in dit opzicht? Kunnen wij nog trots zijn op ons eigen land?

De wraak zelf komt alleen God toe. De taak van de regering is om het land te verdedigen. Niet om andere landen aan te vallen en er bommen op te werpen.

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl