Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Inlogproblemen Xandernieuws na 5 dagen nog steeds niet opgelost door Mijn Domein

Nog nèt niet expliciete boodschap: Wij willen niet langer een politiek-incorrecte blog hosten – De tekenen van de aanstaande ondergang van de Westerse beschaving zijn overal om ons heen, maar wie wil ze zien? 


Onbedoeld kwam ik opnieuw tot de conclusie dat het plotselinge ‘einde van de wereld’ zoals we die kennen wel eens veel dichterbij zou kunnen zijn dan gedacht.

De inlogproblemen op Xandernieuws zijn hun 5e dag ingegaan.  Met enige haken en ogen kunnen we bizar genoeg in slechts één browser (Chrome) op maar één pc wel artikelen plaatsen, maar niet modereren, waardoor reacties plaatsen nog steeds niet mogelijk is. De problemen werden zondag eindelijk erkend door Mijn Domein, maar gisteren kregen we doodleuk medewerker nummer 5 toegewezen, die met dezelfde ‘oplossing’ kwam die vanaf dag 1 niet blijkt te werken.

 


Toen zondag bleek dat Mijn Domein wel degelijk van de problemen -die vorige week donderdagavond begonnen- wist, hebben we rechtstreeks de vraag gesteld of men Xandernieuws soms liever wil zien vertrekken, en zo ja, of men dat dan gewoon eerlijk wil zeggen. Aangezien daar geen reactie op kwam – behoudens opnieuw een nietszeggend ‘vervelend dat jullie problemen ervaren’- kan onze conclusie op de 5e dag enkel nog maar bevestigend zijn.

Een paar jaar geleden werkte er nog een enkele echte expert bij Mijn Domein die duidelijk wist waar hij mee bezig was. Kort na de invoering van het nieuwe blogsysteem in 2014 –dat er van de buitenkant steeds mooier uitziet, maar van de binnenkant steeds slechter functioneert- werden deze capabele personen echter vervangen.

Het overzetten van Xandernieuws naar een ander domein is vaker ter sprake geweest, maar kon vanwege omstandigheden in de persoonlijke sfeer nooit worden gerealiseerd. Inmiddels lijkt het erop dat we wel zullen moeten, maar vanwege genoemde persoonlijke zaken is onduidelijk op welke termijn dit gaat lukken.

Politiek incorrecte inhoud niet langer getolereerd

Tot die tijd zullen we zo goed en zo kwaad artikelen blijven plaatsen – totdat Mijn Domein ook voor de administrator de toegang onmogelijk maakt. Hoogstwaarschijnlijk is de politiek-incorrecte inhoud van Xandernieuws (zoals pro-zelfbeschikking, pro-inspraak voor het volk, anti-islam(isering), anti-massa immigratie, pro-Europeanen en daarom anti-EU) niet langer gewenst op Mijn Domein.

In Duitsland is deze zorgwekkende ontwikkeling naar een politiestaat nog een paar stappen verder. Daar is de regering Merkel een samenwerkingsverband met Facebook aangegaan om alle kritische pagina’s over het regeringsbeleid, met name ten aanzien van het open houden van de grenzen voor miljoenen moslimmigranten, te blokkeren.

Omdat zoiets nooit tot maar één land beperkt blijft, verwachten we dat ook in Nederland en de rest van de EU de vrijheid van meningsuiting straks dermate beperkt is, dat we straks enkel nog de vrijheid hebben om de door de gevestigde orde politiek-correcte mening uit te dragen. En alles wat daar buiten valt –zo ongeveer de complete inhoud van Xandernieuws- zal met steeds hardere middelen worden aangepakt.

Het Vierde en laatste Keerpunt van de Westerse beschaving is begonnen

Wij hopen dat zoveel mogelijk gewone mensen zich gaan realiseren in wat voor zeer gevaarlijke tijd we leven – een tijd waarin de politiek en media sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zó massaal en zó schaamteloos de kiezers met halve waarheden en hele leugens hebben gemanipuleerd. Mensen die anno 2016 nog steeds denken dat ze ’s avonds van het NOS of RTL journaal ‘objectief’ het ‘nieuws’ krijgen voorgeschoteld en na die 20, 25 minuten journaal denken dat ze weten wat er in de wereld gaande is, zullen vermoedelijk pas wakker worden als de spreekwoordelijke ‘grote knal’ komt – als bijna alles wat ze nu vanzelfsprekend vinden, instort.

Historisch bevinden we ons in ‘The Fourth Turning’ (1997, auteurs: William Strauss en Neil Howe), een historisch aangetoond concept wat we vaker hebben besproken. Het ‘Vierde Keerpunt’ van een beschaving, die zowel cultureel, maatschappelijk, politiek, economisch, financieel als geestelijk en moreel op zijn allerlaatste benen loopt. Nee, dat merkt u niet als u uw nieuwe Galaxy S6 of iPhone binnenkrijgt, maar bijvoorbeeld wel aan de almaar sneller oprukkende onkunde en desinteresse bij tal van instanties, organisaties en bedrijven zoals bijvoorbeeld Mijn Domein. Op professionals van de ‘oude stempel’ en enkele uitzonderingen na lijkt de heersende houding in onze verziekte maatschappij het best te verwoorden met ‘als ik aan het einde van de maand maar betaald krijg, dan zal de rest mij een zorg zijn’.

Het is de generatie die vanaf de jaren ’90 is opgegroeid en overladen werd met ongekende overvloed en weelde, en vooral met de boodschap dat ze zoveel mogelijk van zichzelf moeten houden, dat ze nooit iets verkeerd kunnen doen en zichzelf geweldig moeten vinden. Dat heeft een lichting verwende en corrupte mensen geproduceerd die niet weten wat het is om ergens echt voor te moeten vechten; een door-en-door egotistische ‘soort’ die iedere vorm van kritiek en afwijkende meningen als een persoonlijke aanval opvat en steeds vaker op harde, kille wijze pareert.

Politieke partijen hebben hierdoor hun focus verlegd van de ‘gewone man’, het werkende en lerende gezin, naar allerlei speciale belangengroepen: moord en brand schreeuwende minderheden die zich om wat voor reden dan ook gediscrimineerd voelen en iedereen die in hun ogen ook maar iets negatiefs tegen of over hen zegt, beschuldigen van intolerantie en racisme. En bovendien: enkel eisen hebben, maar geen enkele intentie hebben om mensen die hen en hun gedrag niet onvoorwaardelijk accepteren, ook maar enig normaal menselijk respect terug te geven.

Allerlei commerciële en maatschappelijke organisaties  hebben zich als parasieten op die minderheidsgroepen gestort, om hen met een groeiende stroom subsidies en giften van de immer goedwillende maar door de bank genomen onbenullige Nederlander nog meer rechten te geven, terwijl ze tegelijkertijd hun propaganda verhevigden, juist om die subsidies en giften op stoom te houden. Enfin, de lijstjes met de enorme salarissen van de topbestuurders van diverse bekende en minder bekende liefdadigheidsorganisaties gaan al jaren rond over het internet, dus die gaan wij hier niet herhalen.

Instorting eindigt in wereldoorlog

‘Het Vierde Keerpunt’ wordt historisch gevolgd door de totale instorting van de maatschappij, bijna altijd net voor of tijdens een grote verwoestende (wereld)oorlog. De auteurs van het concept berekenden dat de Westerse samenleving dit fatale punt nog vóór 2025 bereikt zal hebben. Daarbij hielden ze echter geen rekening met de massale migranteninvasie die Europa nu overspoelt. Daarom is het zeer goed denkbaar dat ‘het einde’ jaren eerder zal komen. Gezien alle tekenen bevinden we ons onmiskenbaar nu al op de drempel.

Dat mag u paniekzaaierij vinden, maar als u even verder durft te kijken dan uw eigen veilige coconnetje, dan ziet u een land, een continent en een wereld die juist dankzij het globalistische streven naar één alomvattende regering, één maatschappij en één religie stap voor stap in totale wanorde en chaos terecht komen.

Vooral in het Midden Oosten wordt in de naam van de islamitische god en zijn profeet al jaren massaal bloed vergoten, overigens aangewakkerd door de verraderlijke pro-islamistische Westerse bombardementen van stabiele seculiere regimes, die landen zoals Irak, Libië in Syrië in puin hebben gegooid. Inmiddels dreigt de rest van de wereld aangestoken te worden, mede omdat men in het Westen nog steeds lijkt te denken dat het bieden van zoveel mogelijk begrip en ruimte aan deze inhumane totalitaire religieuze ideologie (en zijn vele volgelingen), ook in de statistieken met afstand de wreedste die de mensheid ooit gekend heeft, ervoor zal zorgen dat deze vanzelf in vrede met ons wil samenleven.

In bijna alle landen waar deze ideologie de baas of een substantiële minderheid wordt, kunt u zelf zien dat er van dat vreedzaam samenleven met andersdenkenden helemaal niets terecht komt, en na de eerste explosies van criminaliteit uiteindelijk even grootschalige als gruwelijke vervolgingen –met name van christenen en ‘verkeerde’ moslims- losbarsten. Deze politiek-totaal-incorrecte feiten mogen in het Westen echter niet meer worden genoemd, wat een van de vele signalen van het complete morele verval van onze maatschappij is.

Jaren ’30 op herhaling

En zo werd wat als een korte mededeling over de aanhoudende inlogproblemen was bedoeld tot een ‘klaaglied’ over de buitengewoon zorgwekkende, zelfs angstwekkende tijd waarin we leven. Sommigen zullen zeggen dat we niet bang moeten zijn, maar misschien is dat nu juist wèl nodig. Angst is niet altijd een ‘slechte raadgever’, want tot op heden weigeren grote aantallen mensen op te staan om uit alle macht te proberen het tij nog te keren. Misschien zijn ze juist nog niet bang genoeg voor wat ons allemaal dreigt te overkomen.

Immers, dezelfde elite in Brussel, Berlijn en Den Haag, die alle bestaande verdragen en afspraken heeft gebroken om tot een geforceerde Europese superstaat te komen, wil ons in naam van hun heilige ‘eenheids’ doelstellingen dwingen ons land, onze grenzen, onze vrijheid, onze democratie, onze welvaart en onze zelfstandigheid op alle gebieden op te geven. In de jaren ’30 van de vorige eeuw wilde bij onze Oosterburen een andere groep die het hakenkruis als symbool had gekozen al eens hetzelfde doen, weet u nog?

Besluiten we met een eindtijd waarschuwing uit het enige Boek dat het ook wat profetieën over de toen nog verre toekomst betreft tot nu toe volledig bij het rechte eind heeft gehad:

‘Terwijl zij zeggen: vrede en rust! overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.’ (1 Tess. 5:3)

De tekst heb ik voor de duidelijkheid gecorrigeerd naar wat er op basis van de grondtekst naar mijn mening écht mee bedoeld wordt, namelijk niet zoals de NBV foutief stelt ‘als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is’, maar ‘als de mensen roepen om vrede en veiligheid’ (KJV: ‘safety’). Deze bekende tekst dient dan ook als volgt te worden gelezen:

Terwijl zij zeggen: wij willen vrede en veiligheid!* (meer letterlijk ‘er zou vrede en veiligheid moeten zijn’) overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Doet deze roep om meer ‘vrede en veiligheid’ niet heel erg aan deze tijd denken?

 

XanderZie ook o.a.:

2014:
15-04: NASA studie: Ondergang Westerse beschaving nauwelijks te vermijden (‘The Fourth Turning’: Instorting nog vóór 2025)
02-05: Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe wereldoorlog? (‘The Fourth Turning: Nog voor 2025 crises zoals Grote Depressie, Revolutie en Wereldoorlog) 

Reacties

Proteus op 15-03-2016 17:23

Volhouden Xander!!! Vrees dat je gelijk hebt. Zie ook de Malachy Prophecy. Theologisch bevindt de wereld zich tussen het Laatste avondmaal en de Kruising. Daarna de opstanding.   

merel op 15-03-2016 17:43

dank u

Cliff depoorter op 15-03-2016 17:49

Heel goed artikel!

Corrie Kramer op 15-03-2016 18:01

Ik vind het ronduit schandalig dat uw inlogproblemen nog niet zijn opgelost door Mijn Domein!

Voorts bidden wij voor de oplossing; 

en wij lezen uw berichten nauwgezet.

God's zegen toegewenst.

Rom op 15-03-2016 18:20

Als ik over het algemeen naar Nedrland kijk,is het of de meeste mensen een geest van diepe slaap is gegeven.

Ze denken dat hun huizen zijn tot in eeuwigheid en dat ze altijd maar oneindig die tank zullen vullen.

Ze denken:Er komt wel weer een andere tijd.Inderdaad die tijd komt:Als een dief zal hij komen over degeen die niet waakt!

Dit wil Ik:Uw heligheid-uw heilgmaking.

Dit zegt de Eeuwige:Wees heilig,want ik ben heilig.Raak het onreine niet aan en Ik zal je aannemen.

Gaat uit van haar;Ga weg uit haar midden -heb geen gemeenschap met werken der duisternis!

Openbaring 19:En de bruid heeft zich gereed gemaakt om haar bruidegom te ontmoeten.

Gaan we ergens op een berg zitten met ik weet niet hoeveel opgeslgen(weet ik veel)Nee natuurlijk niet.Het leven gaat gewoon door.We geven financiele adviezen,we helpen bedrijven op te zetten.

We doen onderzoek naar nieuwe genees methoden etc..

En we onderwijzen de moslims thora totdat zij ook de zaligmaker mogen aanschouwen.

Een goede reis gewenst!!

Rhenania op 15-03-2016 18:23

De mens heeft God verlaten en dat is de enige werkelijke oorzaak! Wij krijgen er de verderfelijke satanische leer van de Islam er voor terug!

soesman op 15-03-2016 18:27

inderdaad politiek incorrect wordt geblokkeerd ! Achter de schermen werken inderdaad bepaalde machten !

Duidelijk bv Donald Trump[ beschermd door God ] as president van america die de enige niet met samenzwering van de vrijmetselaars [www.shoebat.com ]

ingewijd wil worden !zoals Obama en kerry die beiden 32 graads Freemasons zijn !

martin op 15-03-2016 18:34

Dat geeft een heel andere kijk op dit bijbelgedeelte.

Bazz op 15-03-2016 19:49

Shalom Xander,

Het is een schande zoals Mijn Domein met jouw belangen omspringt.

Maar - eerlijk is eerlijk - het levert wel één van je beste artikelen ooit op!

visserman op 15-03-2016 20:02

Ja Xander,je zou er haast wat van gaan denken

Dit wordt wel verdacht zo 5 dagen onopgelost niet normaal toch.

Pier op 15-03-2016 20:08

Xander, als je dit leest: "als u dit alles ziet gebeuren", en dat zie jij..... wat dan? Wat zei onze Redder, wat raadde Hij ons aan? "Richt je op en hef je hoofd omhoog." Waarom, wat is er te zien, waar moeten we op letten? "Want uw verlossing is nabij." Je hebt gelijk als je zegt: "het einde is veel dichterbij dan we denken." Maar daarmee zeg je ook: "onze verlossing is veel dichterbij dan we denken." Rapture of geen rapture, ogen op Jezus, vertrouw op Hem en niet een beetje, maar volkomen en helemaal want daarvoor is het nu de tijd, er blijft ons niets anders over, het wordt niet meer beter, het is over en uit met de wereld. Je hebt het gesignaleerd en luid gewaarschuwd. Misschien kun je dat nog even blijven doen, misschien niet, misschien is de nacht al gevallen, de nacht waarin niemand werken kan. Ik dacht het al van dat domein, het verbaast me niks, waarheid wordt door de wereld niet meer gewaardeerd en nauwelijks nog getolereerd. Ik wou je met dit briefje bemoedigen, ik heb je artikelen altijd met belangstelling gevolgd. Je hoeft dit niet in de reacties te zetten, het is persoonlijk bedoeld. Gods zegen toegewenst en blijf waarschuwen zolang dat nog kan, maar vooral, voor wat jezelf betreft: hoofd omhoog, ogen op Jezus!

Pier.

Pieter A Meijer op 15-03-2016 20:26

Shalom Xander;

Een duidelijker samenvatting van de huidige maatschappelijke- en religieuze situatie; heb ik nog niet eerder(behalve dan in de profeten van Jis-ra'El.

Shavuah Tov.

Mr Hoopvol op 15-03-2016 20:43

Toch even proberen of deze reactie erdoorheen komt. Het wordt inderdaad zeer bedenkelijk als sites zoals deze niet meer kunnen en mogen. Waar dan het nieuws achter het nieuws vandaan halen? De reguliere berichtgevingen zijn zeer gekleurd en misleidend. Al lang niet meer betrouwbaar. Als ook internet gecensureerd gaat worden, dan begint ook ons Nederland al aardig op oorlogsgebied te lijken. Wordt het geen tijd om massaal in opstand te komen tegen de zittende regering die maar ja en amen blijft knikken tegen Brussel? Of ze zijn ziende blind, of ze hebben het mes op hun keel, maar vrijwillig meewerken aan hoe het nu gaat doet toch geen weldenkend mens? Een paar miljoen bezuinigen op stemhokjes, zodat de kiesdrempel hopelijk niet wordt gehaald, tegenover al die verspilde miljarden die naar de banken en het zuiden zijn gegaan laat toch langzamerhand wel zien dat er helemaal niet meer naar de bevolking wordt geluisterd? We mogen langzamerhand wel eens iets gaan bedenken hoe we het tij kunnen keren. Wie heeft er een goed idee? 

Joop op 15-03-2016 21:37

Heden is de jacht op de Christelijke cultuur en de westerse samenleving begonnen... Het beest  is los de Satan.

Anna op 15-03-2016 21:57

Artikel geeft goed weer waar we met z'n allen naar op weg zijn...... Persoonlijk denk ik dat de verkiezingsstrijd in Amerika hier ook mee te maken heeft. Clinton vertrouwen de amerikanen niet en Trump is iemand waar we weinig tot niets van weten. Als een van beiden president wordt lijkt de periode van totale wetteloosheid open te liggen. En misschien komt er geen van beiden aan de macht en zal Obama als dictator blijven regeren omdat het land in elkaar is gestort....( financieel of burgeroorlog of oorlog op mondiaal niveau) . Dan krijg de mens van wetteloosheid zijn volle mandaat. Dan zal er een grote verdrukking komen.... Met miljoenen doden. De oordelen uit de openbaringen van Johannes zullen de wereld teisteren. Totdat God zelf zal ingrijpen....en Zijn Zoon terug zal zenden naar deze wereld maar dan als de Leeuw uit de stam van Juda.....hij is eerst gekomen als het Lam dat geslacht is maar dan komt de Leeuw terug om te oordelen de levenden en de doden..... En zal daarna regeren als koning vanuit Jeruzalem.......Dan zal Israël met Jeruzalem het middelpunt van de aarde zijn;  in New York en Genève en in Brussel zullen ze niets meer te vertellen hebben.... De tekenen van deze tijd wijzen al op deze oordelen die komen gaan daarom reageren ze zo overkill............ Daarom is dit een goed artikel....... Ook al kunnen jullie niet moderen dat is ook een teken aan de wand...... Christenen die op iets profetisch proberen te wijzen  is niet meer mogelijk..... De wereld vind wetteloosheid beter......... Maar God denkt anders... We zullen nog versteld staan over zijn grote daden......

BB op 15-03-2016 22:05

Hoi Xander heel duidelijke taal weer hoop dat er snel weer open lijnen zijn

Ellu op 15-03-2016 23:23

Helemaal duidelijk. De meeste lezers van dit blog hadden waarschijnlijk al het gevoel dat er iets niet klopte, denk ik. Ik hoop dat je in de lucht kunt blijven hoe dan ook. Jouw website heeft mijn ogen zo geopend voor wat er werkelijk aan de hand is. Nog is het einde niet... maar Jezus heeft overwonnen. Hou vol Xander.  Jezus heeft overwonnen. En er komt een moment waarop je dat met je eigen ogen zult zien. Focus op Hem!

angel13 op 15-03-2016 23:29

accepteer cookies

Stef op 15-03-2016 23:37

Zal wel meevallen allemaal, gewoon een .tk domein aanvragen en je oude url re-directen naar de nieuwe. ruim 80% van alle traffic op het punt.nl domein is voor xandernieus dus zullen ze je best missen als je dit blog bij hen sluit ;-)  tk extensies zijn gratis en gemakkelijk vast te leggen, hosting voor een site als deze heb je al voor 50 euro per jaar. (wordpress variant) En je hebt veel meer vrijheden als je zelf je site inricht ipv jezelf aan opgelegde regeltjes van een ''free host'' te moeten houden.

De Terugkeer op 15-03-2016 23:37

Wow, beste Xander (ik ga toch proberen een reaktie geplaatst te krijgen)...wat een toptekst en hoe erg 'waar'.

Ik voel dit al jaren en zit al heel lang op de grens van angst en relaxen en accepteren. Écht, beste kerel, ik waarschuw al heeeel lang, heel veel mensen die ik ken of kende...heb zelfs al afstand genomen van iemand die ik 42 jaar kende en als een goede vriend zag: hij vertikt het om de kant van Israël te kiezen, Jezus Christus überhaupt serieus te nemen, durft Hem als zomaar een profeterig typje af te schilderen, heeft een links-sociale stellingname en bekijkt alles vanaf de onderkant, is somber, vervlakt, naar binnen gekeerd, mondhoeken naar benee, wordt te dik, verliest alle lust, spirit, kan anderen geen hoop geven, geen warmte en liefde en is hoogstwaarschijnlijk al slaaf geworden van de nieuwe tijd. Ik 'moest' hem laten varen...heb al decennialang alles gegeven, hem een betere kant van het leven op te bewegen...net als vele anderen, die ik mag kennen.

Ik herken bijna alles van wat je hier schrijft en ben zo erg zeker van wat ik heb mogen zien, ver vantevoren...alles al mogen voelen, maar steeds weer en meer een brede glimlach om m'n mond mogen aanschouwen...dit is ongekend, Xander...wat een geluk!

Robert.v.K op 15-03-2016 23:59

Voor veel mensen wordt dat strx een hééél zuur Granny Smith's appeltje..... Voorlopig zijn "ze" niet van plan af te wijken iig, eerder op te schakelen zelfs!! Paniek voetbal van de Elite, which knows no boundaries!! Zou er toch maar niet al te gemakkelijk over denken, want dat is Juist de bedoeling, en daarin zijn "ze" Cum Laude geslaagd!! Ons heel bewust dom houden.... 

Ahava op 16-03-2016 00:06

sinds vanavond (15/3/2916) ligt ook de elf jaar bestaande website pi-news.net er uit. Uitgeschakeld door de politiek-correcte en dus historisch foute Duitsers.

Johannes op 16-03-2016 00:15

Zorg wel ff dat je een Back-up hebt van de site

Karola op 16-03-2016 01:03

Het is een schande voor nederland

Emanul op 16-03-2016 01:19

Deze tekst heeft zich al in Israel voorgedaan. En het zal over twee jaar het werk beeindigen. Het zal iedereen naar de afgrond trekken.

aqua op 16-03-2016 08:05

p

Agenda 21 op 16-03-2016 08:51

De plotselinge en slinkse opkomst van de Non-Governmenmtal Organisations als door de overheden serieus genomen machtsfactor tekent (achteraf) het begint van The Fourth Turning.

Raymond op 16-03-2016 09:02

Test

anne op 16-03-2016 09:20

Xander, bedankt voor de wijze woorden en ik denk er precies hetzelfde over. Onze vrijheid, in alles, staat op het spel, maar heel veel mensen willen dit nog niet zien of horen, of het is de ( ver van hun bed show). Ik geloof allang niet meer het NOS nieuws of het RTL nieuws. Zij blijven het nieuws maar manipuleren, maar wat er echt gebeurd achter de schermen krijgen wij niet te horen.

Ik kan er slapeloze nachten van hebben want er staat iets te gebeuren, ik lees veel, probreer te achterhalen wat de beweegredenen kunnen zijn, ik heb hier wel mijn gedachten over, maar als je dit kenbaar wil maken loop je tegen een muur van onbegrip.

Succes Xander en ik hoop dat dit geplaatst word.....we zullen zien.

Redhorse51 op 16-03-2016 10:10

Het einde der tijden  is zeer nabij.

sharon op 16-03-2016 17:02

Ik kan jullie eventueel wel helpen met het omzetten van jullie website naar een eigen domeinnaam en hosting.

Dan ben je helemaal van mijndomein af.

Met vriendelijke groet,

Sharon

frits op 16-03-2016 19:22

Blijven doorgaan Xander. Je doet goed werk. Gods rijke zegen.

PJ op 16-03-2016 19:51

U zal vanop een eigen server moeten gaan werken, bij voorkeur één die op een buitenverblijf ergens ver buiten de EU staat, dan kan u nooit gecensureerd worden. Of dacht u dat uw tegenstanders zomaar over zich heen laten lopen? Nu ook één enkel ministaatje, Nederland, door stokebranden het handelsverdrag met Oekraïne dreigt tegen te houden, tegen de wil van de 27 andere lidstaten die zich er al mee akkoord verklaarden in? Kom nou, u weet heus wel beter. Ga met pensioen op de Seychellen of zo en blog van daaruit. Vrije meningsuiting gegarandeerd, maar dan wil u wellicht ook de centjes op de bankrekeningen in belastingparadijzen en bankkluizen veilig weten!

smurf op 17-03-2016 05:48

De frustratie kam ik me levendig voorstellen,  masr een beetje een voorbarige conclusie en tamelijk egocentrisch: men wil xandernieuws weg omdat een helpdeskmedewerker niet direct ontkennend antwoord geeft op een entirely vraag of de problemen soms persoonlijk gericht zijn. Zo'n helpdesk medewerker krijgt constant een veelheid aan vragen en heeft waarschijnlijk instructies in de vorm van een script hoe hij moet antwoorden op vragen van klagende klanten. Deze vraag stond er vast niet tussen. 

Als de rijen lang zijn aan de kassa van Albert Heijn dan is je conclusie zeker ook dat de wereld kennelijk wil dat je dood gaat van de honger...?

Leon op 18-03-2016 01:38

God bless ya Xander (nieuws). 

De AIVD en MIVD kijken met ons mee. Kritiek op beleid gevoerd door de Eurofielen wordt nu vertaald als 'ophitsend en staatsgevaarlijk'. Hun enige optie is dus om sites als deze (is-) lam te leggen. Waarmee de lezer (= de kritische burger die zich bewust is van de tijd waarin we leven) automatisch monddood wordt gemaakt want als er 1 ding is waar deze lieden slecht van zouden slapen is het wel het idee dat steeds meer burgers de regulier gepresenteerde fabels niet meer zouden geloven omdat ze een keer verwezen zouden zijn naar alternatief (in de ogen van de illuminazis > subversief/anarchistisch) nieuws. Nieuws dat wakker schud. Dat moeten we vooral niet hebben. Erdogan ventileert het ten minste nog vrijuit; Rutte zal waarschijnlijk in de vaste commissie stiekem de opdracht hebben gegeven om deze nare site te blokkeren.....gisteren deed de NCTB nog de uitspraak dat de oproep can Wilders 'om in verzet te komen' aanleiding zou geven tot geweld.

Nu even serieus meneer NCTB > dat sommige 1 celligen in onze maatschappij dit zo vertalen doet geen millimeter af van het feit dat Wilders Nooit bedoeld heeft om gewelddadig verzet te gaan plegen. Doordat u zijn woorden willens en wetens verdraaid en hem en deze uitspraak demoniseert hoort u eigenlijk in de verdachtenbank te staan voor smaad en laster. En uw opdrachtgevers uit de commissie stiekem met u.

Het einde van de vrije meningsuiting en nog meer westerse vrijheden is nabij. Het wordt stikken of slikken. Xander nieuws >  Sterkte in deze strijd. Vergeet niet dat Jezus ooit zelf dit gevecht voerde met 'overheden'. Zijn woorden zijn er ook nog steeds👊

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl