Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Overal voorbereidingen voor grote oorlog in Europa

Moslimmigranten in door Saudi Arabië gefinancierde en door CIA geleide ISIS-trainingskampen in Bosnië opgeleid voor terreuroorlog tegen Europeanen


Militairen in de straten van steden zoals Brussel en Parijs waren vorig jaar een soort generale repetitie voor wat straks heel Europa te wachten staat.

Zoals we al jaren schrijven waren de massale onlusten en burgeroorlogen in Noord Afrika en het Midden Oosten niet enkel bedoeld om seculiere regimes te vervangen door islamistische, maar vooral om een enorme migrantenstroom naar Europa op gang te brengen, waardoor ons continent zou worden gedestabiliseerd en uiteindelijk zal instorten, zodat de weg vrijgemaakt wordt voor een vanuit Brussel geregeerde dictatoriale Europese superstaat. Overal in Europa zien we nu voorbereidingen voor het uitbreken van de grote oorlog die de Europeanen rijp moet maken die EU-dictatuur te accepteren en zelfs te omarmen.

 


De geplande vernietiging van de Europese democratie en vrijheid zal vervolgens de weg vrijmaken voor een wereldwijde dictatuur. Om dat te bereiken worden de grenzen van onze landen zo lang mogelijk open gehouden, en worden er zoveel mogelijk –het liefst tientallen miljoenen- moslims binnengelaten, waarvan een veel groter percentage dan officieel erkend verborgen leden van ISIS of andere islamitische terreurbewegingen is.

ISIS trainingskampen in Bosnië

Onderzoeksjournalist Peter Orzechowski onthulde onlangs dat er in door de NAVO ‘bevrijd’ Bosnië complete, door Saudi Arabië gefinancierde en door de CIA geleide trainingskampen van ISIS zijn, waar strijders worden opgeleid en uitgerust voor de komende terreuroorlog tegen de Europese bevolking. De oorlog van de islam tegen het christendom, alsmede ook de NAVO-bombardementen in Syrië en Irak, worden enkel gebruikt om de verschillende volken en religies nog meer tegen elkaar op te zetten en elkaar te doen haten. Kortom, de aloude ‘verdeel en heers’ tactiek.

Migranten niet welkom in Arabië, wordt doelbewust naar Europa gestuurd

Tal van ingewijden en andere experts, ook Syriërs, bevestigen dat de massa’s ‘vluchtelingen’ in werkelijkheid vrijwel uitsluitend uit gelukszoekers, criminelen en extremisten bestaan. De echte hulpbehoevenden hebben nauwelijks kans, geld en gelegenheid om de oorlogsgebieden te ontvluchten. In de hele Arabische wereld zijn ze ondanks de gemeenschappelijke taal, cultuur en religie, en ondanks de enorme rijkdom om ze op te vangen, niet welkom.

De globalisten in Washington en Brussel sturen ze met Arabische hulp, financiën en logistieke steun met opzet naar het goedgelovige Europa, waar de bevolking onder het mom van ‘medemenselijkheid’ gedwongen wordt om miljoenen mensen uit een totaal andere, vaak tegengestelde cultuur op te nemen.

‘Wanneer krijg ik mijn huis, mijn auto en mijn baan?’

Een Duitse psychotherapeut vertelde onlangs dat ‘Syrische’ asielzoekers inmiddels bij hem komen met de klacht dat ze nog steeds in een AZC moeten wonen, en dat ze de beloofde auto, huis en baan nog altijd niet hebben gekregen. Ook de manager van het AZC in Rosenheim bevestigde dat migranten haar steeds vragen wanneer ze eindelijk hun gratis huis en auto krijgen, wat erop wijst dat velen van hen dit daadwerkelijk is beloofd.

Politie heeft inderdaad opdracht migrantencriminaliteit te verzwijgen

Inmiddels berichten ook de reguliere media zoals Focus dat de politie inderdaad de opdracht heeft om de nationaliteit en achtergrond van criminelen te verzwijgen, omdat anders onmiddellijk duidelijk zou worden dat de moslimmigranten een enorme criminaliteitsexplosie hebben veroorzaakt. Rainer Wendt, voorzitter van de politievakbond, verklaarde onlangs in het ARD programma Hart, aber fair dat agenten verplicht worden een houding aan te nemen die door een politiek van hen wordt verwacht (2). Dat is er duidelijk een van pro-immigratie en pro-islamisering.

ISIS en gevestigde orde zullen instabiliteit uitbuiten

Overal komen autochtone Europeanen in opstand. Zodra grote aantallen van hen gaan protesteren, dan valt te verwachten dat ISIS de maatschappelijke spanningen zal aangrijpen om massaal actief te worden. Een burgeroorlog of grote internationale oorlog is dan sneller uitgebroken dan de meeste mensen nu voor mogelijk houden.

De gevestigde orde zal dit aangrijpen voor het uitroepen van de noodtoestand, het instellen van de avondklok, samenscholingsverboden en het buiten werking stellen van delen van de grondwet zoals de persvrijheid, het postgeheim, het recht op privé bezit, de bescherming van uw sociale status / uw woning, et cetera. De overheid zal zich onder het mom van uw ‘bescherming’ het recht toe-eigenen om alles wat van u is, inclusief uw geld en bankrekeningen, in beslag te nemen.

De instorting van Europa

Dat we snel op deze verschrikkelijke toestand afstevenen zien we aan de ‘ring’ van onrustige en oorlogsgebieden rondom Europa, inclusief Oekraïne, eveneens een globalistisch ‘project’ van de CIA en de EU. De gigantische stroom moslimmigranten begint inmiddels onze landen en sociale voorzieningen uit te putten. Alles wijst erop dat het grote doel de instorting van Europa en het veroorzaken van een grote oorlog of serie burgeroorlogen is. De Europeanen zullen dan alles en iedereen accepteren, inclusief een dictatoriale superstaat, wat belooft de rust weer terug te doen keren.

De ‘juiste crisis’ voor de Nieuwe Wereld Orde

De beruchte David Rockefeller kondigde het al in 1994 aan: ‘We staan op de rand van een wereldwijde reorganisatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste alomvattende crisis, en de naties zullen instemmen met de Nieuwe Wereld Orde’. Anno 2016 zijn we letterlijk op de rand van deze ‘juiste crisis’ gebracht. De finale strijd om de macht over onze planeet is in ieder geval al losgebarsten. Hoe Rusland daarop reageert valt lastig te voorspellen, en ook dat maakt het gevaar dat plotseling de Derde Wereldoorlog losbarst, almaar groter.

Europeanen hebben andere leiders en andere koers nodig

Het enige wat de Europeanen nog kunnen doen is het zo snel mogelijk aanstellen van andere leiders, die onmiddellijk de grenzen sluiten, het overgrote deel van de migranten terugsturen (zodat er ruimte komt en blijft voor de paar procent echte vluchtelingen), de islamisering van Europa onmiddellijk stoppen en de islam tot een staatsvijandige totalitaire ideologie verklaren, de Europese Unie en eurozone in zijn huidige vorm opheffen en terugkeren naar een vrijwillig samenwerkingsverband, en de door Amerika aangestoken vijandigheid richting Rusland omkeren in toenadering en daarna vriendschap en samenwerking.

Maar of ‘onze’ leiders en die in Brussel het zover zullen laten komen? Gezien de almaar erger wordende manipulatie en leugens in de massamedia valt te vrezen dat de meeste mensen pas wakker worden zodra de eerste explosies ook hun steden en dorpen in vuur en vlam zetten.

 

Xander

(1) KOPP
(2) Focus

 

indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

 

Reacties

Pagina12
Qromwel op 08-02-2016 23:38

Waarom lieten onze 'bondgenoten' in Bosnië Dutchbat in de steek? Om Mladic 8000 moslimmannen alvast af te maken?

De Terugkeer op 09-02-2016 02:48

De goede oude guillotine? Besteld? Waar? In Frankrijk soms?

Groetjes, Jeanne d'Arc.

 

En dan zeker met veel te 'vlijmscherpe' valbijlen, verkregen door extra zegels van Appie, bij elke 10 euro een zegeltje?

En wie moet al die hoofden dan weer opruimen? D'r gaan dan heel wat koppen rollen, kan ik je zeggen. 

Wat een bizarre praat allemaal.

 

Laten we gewoon hopen op een heel, heel, heel nuchter en gezond verstand en laten we bidden en keihard wensen, dat er nu heel snel machtswisselingen zullen volgen in het steeds zwakker wordende Dingflofbips++-namaakstaatje. Leiders, die los staan van alle linkse politiek, los staan van ultra debiel NWO-gebrabbel en Durven zichzelf te zijn.

Echt...je hebt maar een paar goeie leiders  nodig...op het juiste moment.

gijs op 09-02-2016 03:10

we worden verraden. het is belangrijk dat er een registratiesysteem wordt opgezet. een goed te onderhouden centrale database met namen, uitlatingen en daden van de verraders. op deze manier kunnen ze later ter verantwoording worden geroepen. zodra ze merken dat het fout gaat draaien ze om als een blad aan een boom.

Juul op 09-02-2016 09:00

@ Rolf op 08-02-2016 00:50

Hoi Rolf,

Ik wil je nog even iets zeggen: Satan was al bezig de geslachtsregeling (?) waaruit Jezus is voortgekomen grondig te verstoren. Daarmee ging hij door toen Jezus al geboren was door Jezus ten val te brengen. Jezus is Gods Redding, en toen Jezus gestorven was, zijn offer doet God, Vader was goedgekeurd, was hij eigelijk al overwonnen, behalve voor de onvolmaakte mens.

Nu stop ik er mee, moest zo werken.

 

 

Macacco op 09-02-2016 13:24

Beste Xander, je bent met je artikelen al de andere sites Mijlen ver voor!.

Denclaas op 09-02-2016 14:35

Een  goed  artikel,   zo  is  het.We  zien  dat  massaal  de  afgodsdienaren  binnengehaald  worden,  het  zijn  afgodsdienaren  die  te  herkennen  zijn,  en  die  oa  in  moskeen  samenkomen.Degenen  die  deze    heidenen  binnenhalen  zijn  in  elk  geval  geen  echte   christenen.Straks  kan  men  zo  de  satans  wereldreligie  proberen  op  te  leggen,  onder  het  mom  van  dat het  gaat   om  dezelfde God   en  we  moeten  met  elkaar  in  vrede  samenleven (betekent  wel  dat  je  dan  niet   meer  mag  spreken  over  onze  Heer  en  God  Jezus de  Christus.)Ik  was  eens  in  gesprek  met  een  vrouw  die  bij  de  redaktie  was  van  een  voormalige  alternatieve  media  website.De  vrouw  maakte  zich  plotseling  bekend  als  heks,  en  zei  dat  alle  politiekers  die  aan  de  macht  zijn  in  Nederland  en  Belgie  satanist  zijn.  Ik  geloof  dat  ook.Het wordt  door  deze  politiekers  gedoogd  dat  velen  gemarteld  worden  en  mogelijk  vermoord (kanker, hartaanval,  e.d)  worden  met  electronische  wapens,  anderen  gaan  richtig  psychiatrie.Waarom  geen  opsporing  van  daders  die  met  electronische   wapens  werken, zoals  ultrasoon  geluid wapens  en   laserwapens  en  perslucht wapens (us geluid).Daarom !  De  daders  van  deze  misdrijven  dienen  net  als  de  politiekers  lucifer.Er  is  een  groot  geheim  leger  van  de  duivel  dat  met  deze  wapens  werkt,  men  kan  u  onopgemerkt  bestralen.  Hebt  u  problemen  met  slapen,  wees  dan  alert.Een  laserdetector  en  rf detector  en  us geluid detector  plaatsen ?Meer  info  over  deze  misdaden  www.christen-defensie.beGraag  zou  ik  eens  een  artikel  willen  lezen  over  vluchten  uit  europa,  of  bijv  de  mogelijkheid  voor  christenen  om  gezamenlijk  een  verlaten  dorpje   te  kopen  en  zo  apart  te  kunnen  wonen  van  de  heidenen. Gelukkig  kan  je  hier  bij  Xandernieuws  nog  je  mening  geven.

Marijke op 10-02-2016 20:45

@Denclaas Ook wij hebben het er over gehad hoe het zou zijn om met christenen bijvoorbeeld een eiland te kopen, waar alle christenen veilig zijn. Er zijn behoorlijk wat eilanden te koop, dus wie weet!

rob29 op 11-02-2016 18:36

Marijke op 10-02-2016 20:45

Je denkt veel te moeilijk, een (ei)land zonder moslims scheelt al een hoop. En dan nog steeds heb je landverraders zoals Rutte, die op zondag ook in de kerk zit.

religion hater op 12-02-2016 08:40

bewijzen????????????????????

Schoem op 25-02-2016 14:51

Een eiland zonder christenen zou ook schelen. Marijke geen nonsens praten aub. De werelds is van iedereen praat over asielzoekers en niet over moslims aub

Qromwel op 25-02-2016 15:19

Straks zijn er geen moslims meer op deze wereld. Dan wordt het gehele, ware Israël daarginds hersteld en gevestigd.

ko de rood op 25-02-2016 19:33

Het lijkt alsof de geschiedenis zich opnieuw herhaalt. In de jaren dertig wilde Hitler dat de joden allemaal naar Madegascar verbannen werden. Als men de christenen allemaal op een eiland wil zetten heb je veel voordelen. 1e elke dag samenkomen in de naam van Jezus. Altijd bidden voor de wereld, voor meer bekeerlingen.

Als je jouw zegen uit je land wilt drijven door christenen over al de schuld van te geven, dan kom je in armoede. Als je de moslim binnenhaalt haal niet dezelfde god naar binnen. Allah is niet God en God in niet allah. Jezus is God, dat zal de moslim nooit erkennen

Bertrand op 13-06-2016 18:02

De islamizring van Europa is het gevolg van een konsekwent democratisch beleid.De democratie laat immers toe dat ze zichzelf vernietigd anders is er geen sprake van democratie.

Het gevolg zal zijn dat de islam orde op zaken zal stellen maar niet op een zachte mannier.

kees op 24-06-2016 10:38

Eng jongens zoals jullie praten. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Los van religie. Het is de 2 % die alle rijkdommen en de politiek en het bankwezen in bezit heeft. Dat zijn de boosdoeners. Moslims worden zwart gemaakt. Allemaal doorgestoken kaart. Paar false flag operaties en de zondebok aanwijzen.  Religie word gebruikt als tool om ons uit elkaar te drijven. Laten we in ieder geval als 98 % sterk staan. Ongeacht ras kleur of geloof. Wij zijn nog altijd met meer. Zodra wij in paniekmodus gaan hebben ze ons waar ze willen. Dag privacy Hallo NWO. Militaire staat. Martial law noem het maar op. Het is 1 groot toneelstuk en wij zitten er middenin.

Mvg kees

Jessica op 07-08-2016 23:09

Amen Kees. 

anora op 08-08-2016 10:21

kees op 24-06-2016 10:38

Zullen we even realistisch blijven?

Je zegt: Moslims worden zwart gemaakt. Allemaal doorgestoken kaart. 

Je bedoelt zeker:  er worden tegenwoordig veel moorden gepleegd door moslims. Ze steken mensen zomaar zonder reden neer. Of blazen zichzelf op om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. En dat is geen doorgestoken kaart, want deze mensen liggen nu in hun graf. En jij wilt het 'doorgestoken kaart' noemen?  Je durft te zeggen: 'moslims worden zwart gemaakt'  ?  Terwijl er tig rouwenden zijn om hun familieleden, omgebracht door haatdragende moslims?? 

Wat een ongelofelijk brutaal en dom statement maak jij daarmee. 

Het is flauwekul om te zeggen: de elite zit erachter en de moslims voeren het alleen maar uit, willoos en wel. 

De koran is namelijk al in de 6e á 7e eeuw geschreven, en daar staat het in.

Zij voeren het zelf uit.

anora op 08-08-2016 10:24

@ Want Ahmed op 24-06-2016 10:38

Wie zijn nu de slachtoffers?

De moslims of de mensen die hun leven verloren? 

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl