Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

IMF: Miljoenen migranten gebruiken om Europese lonen te verlagen

Duitse migrantenkinderen hoeven op school geen cijfers meer te halen – Laag betaalde autochtone Europeanen raken steeds meer banen kwijt aan migranten


Het Internationale Monetaire Fonds adviseert Europa om de vele miljoenen moslimmigranten die naar Europa worden gehaald voor minder dan het huidige minimum loon aan het werk te zetten, zodat ze zo snel mogelijk ‘integreren’. Dat juist dit beleid al tientallen jaren volledig is mislukt doet klaarblijkelijk niet ter zake. Zoals we al eerder berichtten is deze vorm van ‘loondumping’ een eerste stap naar een forse algehele permanente welvaartsverlaging in Europa, en een complete uitkleding van onze sociale zekerheid, waardoor er wijd verspreide armoede zal ontstaan, ook onder middenklassers die het nu nog redelijk goed hebben.

 

Banen zijn volgens het IMF de beste manier om de miljoenen moslims zo snel mogelijk te ‘integreren’ in Europa. Zij zouden ‘tijdelijk’ minder dan het minimumloon moeten krijgen, zodat de ‘onbalans’ op de arbeidsmarkt met de werkende Europeanen wordt verminderd.

De Duitse topeconoom Hans Werner Sinn wijst op de Verenigde Staten, waar een grote instroom van hoofdzakelijk laag- of niet opgeleide migranten de lonen onder grote druk hebben gezet, vooral bij de 11,7 miljoen Amerikanen uit dezelfde arbeidscategorie. Zij moeten rechtstreeks concurreren met migranten uit Mexico en Latijns Amerika.

Immigratie leidt tot hogere werkeloosheid

Larry Neal schrijft in ‘The Economics of Europe and the European Union’ dat het verleden uitwijst dat een grote instroom van immigranten niet leidt tot lagere lonen voor laag opgeleide arbeiders, maar tot hogere werkeloosheid. Maar ook goed opgeleide werknemers profiteerden niet, en zagen de hogere winsten van de bedrijven waar ze werkten uitsluitend in de zakken van hun bazen verdwijnen.

Pal voor de moslimmigranten invasie hadden laag opgeleide Roemenen en Bulgaren in Duitsland al grote moeite om een baan te vinden. Der Spiegel schrijft dat vooral de Roma daardoor in erbarmelijke omstandigheden terecht zijn gekomen.

80% migranten kan niets, veroorzaken grote spanningen

In oktober 2015 waarschuwde het Duitse Arbeidsbureau (BA) dat 80% van de moslimmigranten geen enkele opleiding of capaciteiten heeft. Slechts 8% heeft enige hoger onderwijs genoten. In Groot Brittannië komt daar nog bij dat er een groot tekort aan topbanen is, waardoor 60% van de studenten die vanaf de universiteit komen een baan op een lager niveau moeten accepteren. Uit onderzoek van het Britse Home Office blijkt bovendien dat laag betaalde autochtone Britten steeds vaker hun banen kwijtraken aan migranten, en dat terwijl er al zo weinig werk voor hen is. Immigratieland Zweden kampt met hetzelfde probleem.

In heel Europa zien we dat de komst van miljoenen moslims uit een totaal andere cultuur enorme sociale, etnische en maatschappelijke spanningen veroorzaakt. Tijdens de afgelopen oud-en-nieuw viering explodeerde dat in tal van Duitse steden in een massale aanrandings- en verkrachtingsgolf door soms nog maar net gearriveerde migranten. Alleen al in Köln werden bijna 900 vrouwen en meisjes het slachtoffer.

De autoriteiten vergroten deze spanningen bewust door bijvoorbeeld migranten vrij te stellen van het tonen van een rijbewijs (2), migrantenkinderen geen cijfers meer op school te geven (zodat ze niet opvallen door hun slechte prestaties) (6), de politie de opdracht te geven hun misdaden niet te registreren en zelfs niet te onderzoeken (3), moslimmigranten te trainen als sluipschutters voor de toekomstige terreuroorlog tegen de bevolking (4) en autochtone moeders met kinderen verplicht tussen ‘vluchtelingen’ in containers te gaan wonen (5).

EU-superstaat, daarna wereldregering

Het IMF voorstel om de Europese arbeidsmarkt te ondermijnen door het verlagen van de lonen is onderdeel van het plan van de gevestigde orde, de heersende Westerse elite, om de grenzen in Europa uit te wissen, de nationale soevereiniteit van de lidstaten te vernietigen en een totalitaire Europese superstaat in Brussel op te richten, die uiteindelijk in een gecentraliseerde wereldregering moet opgaan.

De forse toename van verborgen werkeloosheid – langdurige- en parttime werklozen worden in steeds meer landen niet meer meegeteld-, een gebrek aan nieuwe banen en een verlaging van de lonen, uitkeringen en levensstandaard is het gevolg van de globalisering, niet enkel in de zogenaamd ontwikkelde landen in Europa en Amerika, maar in heel de geïndustrialiseerde wereld.

Europese beschaving wordt opgeofferd

‘De bankiers zijn de nieuwe leenheren, en de politici van de EU en diens invloedrijke lidstaten zijn hun vazallen die hun ‘wetten’ opleggen aan hun onderdanige slaven,’ schrijft de bekende blogger Charles Hugh Smith. Deze globalistische wetten, waar ook Den Haag voor buigt, worden gebruikt om het Westen een mokerslag toe te dienen, waardoor onze samenleving, welvaart en vrijheid zullen instorten, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor eerst een Europese, en dan een Wereldregering.

Het waren de globalisten in Washington en Brussel die met kwade opzet de oorlogen in Noord Afrika en het Midden Oosten ontketenden. De daarop volgende massa immigratie van vrijwel uitsluitend onopgeleide en ongekwalificeerde moslims, waarvan 8 van de 10 volgens officiële Duitse cijfers niet eens in staat is om ooit het lagere schoolniveau te halen, en die bovendien ook nog eens een extreem vijandige religieuze ideologie aanhangen, worden dan ook doelbewust gebruikt om de Westerse, Europese en Nederlandse beschaving te verwoesten en diens Joods-christelijke wortels uit te roeien – met volledige medewerking van het linkse / liberale / christendemocratische politieke blok.

Massale opstand en nieuwe leiders nodig

Het enige wat de gewone man in Europa nog kan doen is massaal in opstand komen en nieuwe leiders kiezen, die weer het belang van hun eigen volken en landen voorop stellen, de grenzen sluiten, een einde maken aan de Europese Unie in zijn huidige vorm en terugkeren naar het ooit zeer succesvolle samenwerkingsverband op uitsluitend vrijwillige basis.


Xander

(1) Infowars
(2) Sputnik News
(3) KOPP
(4) New Observer
(5) KOPP
(6) Hartgeld

 

indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

 

Reacties

JM op 23-01-2016 16:26

Massaal in opstand komen wordt steeds moeilijker als men met de scepter van de staatgreep zwaait. Het is nu 11.59 uur in de VS en de amerikanen hebben nog 1 minuut tijd om niet over te schakelen van een amerikaanse droom naar een amerikaanse nachtmerrie:

http://www.infowars.com/red-alert-martial-law-2016-2/

Europa, als getrouw, volgt. Zie de nieuwe totalitiare wetgeving in Frankrijk na de False Flags aanvallen van vorig jaar!

willy op 23-01-2016 16:27

De grenzen moeten gesloten worden! Er moeten geen vluchtelingenstromen komen daar zit niemand op de wachten! Ook niet op hun goedkope werkkrachten dit is het uitzuigen van deze immigranten schandalig! In Duitsland zegt men dat men deze mensen nodig heeft om de vergrijzing tegen te gaan één grote leugen is dat men wil gewoon Europa islamiseren dat is het feit en omvormen tot een Europese islam die tot mislukken gedoemd is! Het plan is ontworpen door de VN en de VS om de Joods-Christelijk humaan beleid uit te roeien en Obama treft hierin de meeste schuld samen ùmet de Britten die Rusland weer beschuldigen van het vergiftigen van een spion om de koude oorlog weer te doen oplaaien men zoekt weer een zondebok en vind deze in Poetin terwijl deze juist bondgenoot is tegen Isis en Turkije niet te vertrouwen is! Turkije is tegen de Koerden en bondgenoot van Isis.In onze steden is nu reeds een mini-burgeroorlog aan te gang tussen moslims en andere de vorige integratie is reeds mislukt waarom zou de deze lukken? Het demografisch overwicht van de moslims zal van Europa een zinkend schip maken. Islam hoort niet in een democratie omdat ze suprematie nastreeft wij zijn superieur en we doen wat we willen de islam en migranten zuigen de beschaving leeg!

René van Zalk op 23-01-2016 16:31

De koran roept op/zet aan tot racisme. Als je een dergelijk boek aanhangt ben je feite een racist, je associeerd jezelf immers met een racistisch boek.

Greetzzzz uut Nunspeet.

Eeelke op 23-01-2016 16:38

Ik ben bang dat in opstand komen nog erger is. Als Nederland uit de EU zou stappen krijgen we onmiddellijk een EU boycot.

Nederland komt elk jaar 20-40 miljard tekort en zal moeten lenen maar Nederland kan geen geld meer lenen. Dus moeten de uitkeringen drastisch omlaag.

Het EU boycot zal de havens in Rotterdam platleggen en de economie lig op z'n vot want Nederland kan niet meer kopen en verkopen.

De IMF en de EU zullen aankloppen om de schulden te betalen en de garanties na te komen wat volmaakt onmogelijk is. De Nederlandse munt zou nog een lagere waardering krijgen dan de junkstatus.

Misschien is er een mogelijkheid als de EU samen met Rusland en China een blok zouden vormen tegen de 62 mensen die de wereld regeren waarvan de banken, de USA en de multinationals de uitvoerders zijn. En zelfs dan nog weet ik niet in hoeverre deze landen in de wurggreep van deze NWO zitten

Nederland moet het slikken of stikken

koloth op 23-01-2016 16:38

We hebben geen keus meer, het is of verzet of onder de voet gelopen worden.     Sluit je aan bij de DSDA (via facebook)   de Dutch Self Defence Army    ze hebben nu bijna een landelijke dekking/support.    Ik zie geen andere oplossing meer, de regering is tegen het Nederlandse volk.   Jammer dat het zo moet.

René van Zalk op 23-01-2016 16:39

Corr: Associeert.

Paramahamsa Swami op 23-01-2016 16:45

Donkere Kali yuga activiteiten van donkere, narcistische creaturen. Gelukkige kan iedereen spiritueel leven doen en uit de eeuwige cyclus van geboorte en dood komen.

René van Zalk op 23-01-2016 16:45

@Moderator, Wanneer krijgen we een edit-functie ?

linda bakker op 23-01-2016 16:54

Ik vrees dat de meeste mensen in nederland geen ruggegraad hebben om in opstand te komen, ze kijken liever naar de NOS of Boer zoek vrouw. De makke schaapjes.  Lekker makkkelijk toch? En op een dag staat Achmed met een kapmes voor de deur.

Bundy op 23-01-2016 16:54

`Wat een uitmuntend artikel , eindelijk de waarheid !!  Hoop dat Xander nog lang door zal gaan . Zend dit artikel door aan een ieder waarvan je denkt dat hij / zij het begrijpt , hoe meer mensen dit weten hoe beter het is !

PJ op 23-01-2016 17:26

90% van de kantoorjobs worden vervangen door computers, geautomatiseerd dus de meeste middenklassers verliezen hun baan. Laaggeschoolden vinden sowieso moeilijk werk. Meer concurrentie betekent lagere lonen volgens de economische wetten van vraag en aanbod. Dat is de toekomst: een rijke bovenklasse, geen middenkasse meer maar wel een onderklasse van de overweldigende meerderheid als slaven van de elite.

Onno op 23-01-2016 17:36

Massale opstanden zonder richting hebben geen enkele zin. Het (internationaal netwerkende) type psychopaat dat achter dit typisch ijskoud en grenzenloos over lijken gaande psychopathische project zit, moeten gericht      worden aangepakt/als het weerzinwekkende psychische  kankergezwel dat het is     worden uitgesneden.

Zie het maar voor elkaar te krijgen.......

Tmuts op 23-01-2016 17:39

Niks nieuws. Wist ik dit voorjaar al. Er wordt door VNO maffia leden en de politiek op grote schaal misbruik gemaakt van de situatie. Helaas ben ik sinds kort ook ww-er en 50+ dus mijn kansen zijn niet best. Probeer een oplridingsvoucher UWV te regelen  maar ook dat is een getouwtrek....fantastische wereld hoor..

Xander heb je ook het bericht over Zwickau gelezen? Echt zo verschrikkelijk. Gaat weliswaar over wat anders maar toch

Renee op 23-01-2016 18:48

Lees dit eens :

Keihard geweld en illegale opsporingsmethoden tegen bezorgde burgers 

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4231002/2016/01/23/Politie-ging-te-ver-in-zaak-tegen-bestormers-Woerden.dhtml

Volgens Kok heeft de politie telefoons afgetapt en is het onderzoek 'ordners en ordners' groot. Het is aan het Openbaar Ministerie om bekend te maken wat naast het uitlezen van telefoons, camerabeelden en sociale media nog meer is gebruikt, vindt advocaat Jelle Walther, die een Montfoorter verdedigt.

Het gaat om de kwalificatie van openlijk geweld, zegt De Leon. ,,Voor dat delict staat formeel vier jaar of meer. Daarmee zouden de opsporingsmethoden rechtmatig zijn. We hebben het hier over rotjes en een paar eieren. Dat is geen hevige inbreuk."

Bij delict 4 jaar en meer mag de politie -alles- uit de kast halen ; je huis binnenvallen, je persoonlijke privacy gevoelige materialen meenemen / kopieren en misbruiken.

Taps, je computers binnendringen. wtf?! (nieuwe wet)

cefas op 23-01-2016 19:12

Amen.

Ike op 23-01-2016 19:22

@Eeelke op 23-01-2016 16:38

Als Nederland uit de Euro stapt krijgt het een betere rente op zijn geleende geld dan wanneer het geld leent in de EU. Nu word onze rente negatief beinvloed door de PIGS landen van de Euro.

Een EU boycot van de Rotterdamse haven gaat ook moeilijk. De andere havens om Roterdam heen, zouden het volume niet overnacht aankunnen. De EU zou alleen kunnen beslissen om heel veel geld te investeren in andere havens om de functie in de toekomst over te nemen. Verder is 2016 ook niet 1966. Douaneafhandeling met importtarieven omdat Rotterdam nu niet meer in de EU zou liggen, gaan ook veel sneller dan in 1966.

Het is vooral dreigen waar de EU en de VS goed mee zijn, maar ze staan met hun broek omlaag. Daarom maakt de EU zich grote zorgen om een Nee stemming met Geenpeil. Ze dreigt dat het kan zorgen dat de EU uit elkaar valt.

Maar je geeft al een alternatief. Balkellende had het helemaal fout toen hij zei dat we in Nederland weer als in de VOC tijd moesten worden. We maakten weinig winst met dehandel in het Verre Oosten. We maakten toen veel geld met de handel met de Baltische Staten en met Rusland. Ook toen verkochten we veel drugs aan China die we in Ned. Indië verbouwden.

Een handelsblok met Rusland en China waarbij er geen vrij verkeer van personen plaatsvind zoals zij hebben voorgesteld is erg goed voor ons.

Maar je hebt wel gelijk dat de VS zou proberen een staatsgreep te laten plegen in Nederland net als zij dit in het verleden heeft geprobeerd toen Luns weigerde en hen uitlachde.

De waarheid is dat de VS een supermacht is die op zijn laatste restjes macht loopt. Dat is ook de reden dat het met direct ingrijpen dreigt mbv Turkije in Syrië en dat ze ongevraagd grondtroepen heeft gestuurd naar Irak. Als Irak geen USD's meer wil voor zijn olie en Saudi en Qatar geen pijplijnen door Syrië krijgen staat de VS met de rug tegen de muur in zijn strijd om het behoud van de USD als wereldreservemunt.

Als olieproducerende landen geen betaling meer willen in USD's voor de olie, zal de VS een hele hoge rente moeten betalen voor zijn torenhoge schulden. Een economie met zo'n schuld in een diepe recessie staat dan compleet met de rug tegen de muur. Dat en de houding van Obomba en de Neo Con's zijn het grootste gevaar voor de wereldvrede. Ze geloven nogsteeds dat de VS het machtigste land ter wereld is en dat wij alleen maar kunnen volgen en geen alternatieven hebben.

Bambi op 23-01-2016 19:35

Bundy,aan de mensen die ik ken,zeg ik steeds dat ze xander eens moeten lezen

Zelfs aan mijn dokter zeg ik dat hij xander moet lezen.

Ik hou geen blad voor mijn mond!

Groetjes

Eli020 op 23-01-2016 20:05

@ TMuts Het zwembadterreur in Zwickau, ja, helaas is deze vorm van terrorisme ook in Nederland al tientallan jaren een doorn in het oog.

De chaos die ons nu overvalt zal heel lastig te bestrijden zijn. Een self-defence militie (zonder wapens) zal alleen mar averechts werken, al prijs ik wel het initiatief. Het toont aan dat men meedenkt. Alleen zal juist zo'n militie als reden gebruikt worden om meer draconische maatregelingen te treffen.

Agenda 21 op 23-01-2016 20:31

Zo werkt 'Agenda 21', mensen. De westerse wereld compleet afbreken met behulp van: de milieumafia met zijn alles verbiedende regeltjes, de CO2-hoax, ongebreidelde stromen ongeletterden uit volstrekt andere culturen, en niet te vergeten de overal geplaatste marionetten van een duistere macht. Geheime Bilderberg conferenties, en geheime monetaire bijeenkomsten in Basel. TTIP/TTP, al even geheim.

Vrijwel niemand ziet het aankomen of wil het onderkennen.

Hoe gaat dat straks met de wurgende Nederlandse financiële gevangenis, de huizenhypotheken?

Hoe lang blijven de Nederlandse pensioenkassen nog in stand?

Worden de nu al zeer hoge belastingen in Nederland nog hoger?

Tabris op 23-01-2016 20:55

En op het moment dat je denkt dat het niet meer zotter kan met die immigranten, dan krijgen ze sluipschutter les. Die linkse gekken die dat verzonnen kunnen ze van mij bij wijze van spreken als doel gebruiken.

Hier zie je weer dat de vluchtelingen zelf niet zo het probleem zijn, maar de linkse enablers zijn de grote landverraders. Zij zijn het die de toekomst van ons volk in gevaar brengen.

john op 23-01-2016 21:02

Loop er nu nog één kip rond die voor die " weg-met-ons" -partij zal stemmen.  Wie denkt het nog te schaffen met zijn dergelijke politieke partij schiet in eigen voet maar door zijn domme kop.

Qvic op 23-01-2016 22:41

Wat heeft de gewone autochtonen burger nog te verliezen? Dat de economie op zijn gat gaat heeft alleen de elite last van. Die verdienen dan wat minder. De staatschuld is juridisch gezien het koningshuis verantwoordelijk voor in Nederland, niet zoals nu wordt voorgespiegeld dat de bevolking daar verantwoordelijk voor is. Dat deze in de vorm van belastingen wel door de bevolking opgehoest wordt is iets anders. Het fiat geld dat we nu allemaal gebruiken, kunnen burgers ook met andere middelen elkaar betalen. Door middel van ruilhandel. Daar heeft de overheid geen grip op. Dus als de bevolkingen in Europa massaal van de overheden afkeren en een eigen blok vormen, heeft die elite en overheden helemaal niets meer in te brokkelen, dat vergeten helaas nog te veel mensen. De bevolking heeft veel meer macht mits zij een blok vormen tegen de overheden/internationale bedrijven.

Josefientje op 23-01-2016 22:46

@ René van Zalk op 23-01-2016 16:31  Weet u wat ik niet kan begrijpen?

Dat de hele Tweede Kamer niet aangeklaagd wordt wegens discriminatie, omdat men de beste kandidaat als Kamervoorzitter negeerde (Dhr Bosma) en een Marokkaanse het geworden is. Daaruit blijkt ook dat wij als volk verraden zijn en de aftocht kunnen blazen. Nogmaals gezegd: onze dagen zijn geteld. En ook blijkt daaruit dat de anti-discriminatiewetten aleen gelden voor Christenen (b.v. trouwambtenaren e.a.) maar dat zal iedereen allang duidelijk zijn.

Free for all op 23-01-2016 23:03

Ik heb voor Europa maar een paar woorden nodig de wraak zal zoet zijn wij burgers gaan dit niet blijven pikken.En we zullen ons vroeg of laat verzetten en het gaat voor die witteboord criminelen geen lag worden we zullen jullie vinden en jullie zullen jullie verantwoorden voor onze ondergang die uiteindelijk jullie eigen ondergang word. D le bedrijven en vooral die mulitainationals waar die kut regeringen voor springen km.omen met alles weg wanneer gaan zij is bloeden in plaats altijd de werkende klasse slaven zijn we voor hun niet meer of minder.kleed de midden klasse helemaal uit en ze zullen hun verzetten wij zijn geen slaven en we gaan ons ook zo niet laten behandelen.

Maitreya op 23-01-2016 23:11

Vandaag zat er een groep Syrische jongens onder begeleiding van twee Nederlandstalige vrouwen. Ik maakte een praatje met de oudere vrouw die vlak bij me zat. Ze was daar in een rolstoel door een van hen een terras opgereden. Ze zei dat het hele lieve jongens waren die maandenlang onderweg waren geweest en hun ouders kwijt waren, en dat ze om de paar dagen ergens anders werden ondergebracht in een soort kamp.

Toen ze weggingen kwam er weer een groep naast me zitten van jongens uit dezelfde leeftijd, met een vrouw vlak naast me. Misschien hun moeder. Aan hun uiterlijk te zien meende ik dat ze bij dezelfde, eerste groep hoorden. Ik gaf een opmerking over de natuur, en ze zei dat dat allang uit de tijd is, en dat het nu gaat om ‘vooruitgang’, ‘niet om de natuur maar om mensen’. Ik vroeg of dat tegenstrijdige belangen zijn, ik kon niet geloven dat ze zo kortzichtig waren. Een van die jongens zei dat de natuur ‘van onze belastingcenten betaald moet worden’. Ze woonden hier al langer en spraken Nederlands. De vrouw zei dat het gaat om de gezelligheid.

Agenda 21 op 23-01-2016 23:19

Als bij lagere lonen ook de financiële lasten omlaag zouden gaan was er niets aan de hand.

Echter de lonen worden verlaagd en de lasten verhoogd. Dat kan niet lang goed gaan.

Agenda 21 op 23-01-2016 23:45

Duitse newsletter-bronnen berichten deze week dat de USA heeft besloten dat de Amerikaanse geheime diensten actief gaan nagaan wie in Europa anti-EU en anti-NATO zijn, en of dezen onder Russische invloed of funding staan.

Daarmee is op zich niets mis, maar het klinkt wel dreigend.

Hiermee wordt (voor het eerst?) openlijk het verband gelegd tussen de USA, de EU en de NATO, alle aangestuurd vanuit de USA.

Interessante ontwikkeling in de moderne geschiedenis van Europa.

En intussen ondergaat Moldavië eenzelfde lot als Oekraïne.

Robin op 24-01-2016 00:10

Er staan veel dingen in dit artikel die je eigenlijk al weet.

René van Zalk op 24-01-2016 01:04

Ik begin trouwens te twijfelen aan de neurologische toestand van Donald Trump.

Bundy op 24-01-2016 02:53

@Bamby 23-01-2016 19:35

Bedankt voor je reactie !

Bundy op 24-01-2016 03:11

@Agenda 21  op 23-01-2016  23:45

Ik twijfel geen seconde aan je woorden , ze zijn compleet para . Toen ik even bij de nieuwbouw van de Amerikaanse ambassade ( vanaf het relatief veraf gelegen rijwielpad ) keek , maakte er een vent vanaf de bovenste etage gelijk een foto van mij.         Die kunnen ze  vergelijken in hun gezichtsherkenningscomputer .         Wanneer ze mij nagaan zal het hier wel stil worden .      Gaan ze ons vermoorden of worden we ontvoerd naar een kraakpand voor een middenklas-gezin in Chicago ?             Ik weet niet wat erger is : wooh Bundy .

Gustaaf op 24-01-2016 08:55

Marcus 13,7

Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet. 8 Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn, en hongersnood. Dat is het begin van de weeën.

.. het worden de meest ingrijpende tijden in de menselijke geschiedenis.. zoveel is zeker.. onderweg naar een nieuwe hemel en aarde.. (Openbaring 21) shalom

vijgenboom op 24-01-2016 10:11

De maatschappij wordt gedestabiliseerd en we moeten er mee leren leven, het hoort bij de staart van de eindtijd. De positieve toegevoegde waarde van immigranten is 0% als je de plusjes en de grote minnen op elkaar laat afstemmen, het zorgt voor ellende financieel gezien en het is onkruid. Het enigste positieve is dat men hier nu nog in vrijheid in Jezus mag geloven als bemiddelaar naar God toe en dat men het goede nieuws mag gaan leren! We kunnen wel nagaan dat er veel onrust zal komen en dat we burger rellen niet mogen uitsluiten. De toekomst ziet er gewoon op veel punten niet goed uit en dat is precies wat Jezus in Mathheus 24 ook al voorzegde. Je zou maar een kinderwens hebben met deze maatschappij waarin het gedrag erger en erger zal gaan worden en waar men de Islam er doorheen willen gaan drukken, zoiets zal stapje voor stapje gaan zoals de Koran dat ook aanbeveelt. Maar aan het einde zal er licht zijn en zullen mensen weten wie Jezus is, de koning van het koninkrijk.

vlokje op 24-01-2016 10:29

Nieuwe leiders kiezen xander?????

Dan raken wij van de regen in de drup,  dat betekend een nog gehaaider  nwo vazaal aan het roer.

Het onkruid is zo agressief,  dat het elk goed ruikend bloemetje die opkomt verstikt wordt , een politicus voor het volk en tegen het systeem bestaat niet en komt nooit, dream on

De wereld is zo verrot en doordrenkt van valse en gemene geheime genootschappen,  dat het onmogelijk is om nog een eerlijk capabel mens te vinden, zonder lijken in de kast.

Bundy op 24-01-2016 12:36

@Bambi 23-01-2016 19.35

Bedankt voor je reactie , ook ik heb al een paar mensen op deze site geattendeerd . Werd de bevolking maar wakker .

White Lion op 24-01-2016 15:37

Opstand heeft geen enkele zin. Sterker nog, dit zou hen juist in de kaart spelen. Ze willen juist dat er opstand komt, dan kunnen ze namelijk de noodtoestand uitroepen en hun criminele mensonterende vrijheidsberovende wetten sneller invoeren.

Mijns inziens zullen we om te kunnen overleven, terug moeten vallen op kleine groepjes betrouwbare mensen. Kleine netwerken waarbinnen we elkaar van het nodige kunnen voorzien. Maar dit roep ik al tijden.............

Het wordt niet beter, het wordt alleen maar slechter. Deze trein is niet te stoppen.

jottum op 24-01-2016 19:56

Er zijn rijke mensen met wie men het nog geen kwartier uithoudt, en er zijn arme mensen met wie men avondvullend kan doorbrengen. Er zijn mensen met keukens van twintigduizend euro die niets kunnen koken, er er zijn mensen die in een oude keuken op een gaar gasstel de lekkerste maaltijden klaarmaken, terwijl speelfilms uit de jaren twintig en dertig vorige eeuw vaak boeiender zijn dan de miljoenenproduktie van het heden zo men in slaap valt bij de miljoenenverdieners op een modern voetbalveld terwijl in vroeger tijden bij kariger loon passie en bevlogenheid hoogtij vierden. Kortom, gaat niet om poen en uiterlijke schijn, maar om wat je brengt.

Pietje Bel op 25-01-2016 17:52

De NWO ( nieuwe wereldorde ) is in wording, lees dit stuk eens: 

http://www.franklinterhorst.nl/Nieuwe%20Wereldorde%20in%20opmars.htm

Hierook01 op 04-02-2016 22:58

Ook niet helemaal waar. Onze kinderen worden al jaren uitgeloot voor bv tandarts studie, een van mij ook. wemelt daar van de hoofdoeken en moslims van alles studeren, ben Ik verteld. Een ex-moslim die Ik ken zegt dat moslims haar van alles vertellen niet wetend dat ze een ex is, al draagt ze geen hoofdoek, maar deed ze toen ze moslim was ook niet. In elk geval ze hebben verteld al vijf jaar geleden dat ze " binnenkort" over gaan nemen..hun kinderen zijn artsen en advocaten enzo en ze moesten daarom erover lachen, alles in werking gezet " en de kuffars worden uit hun huizen gezet"

ik heb meer van zulke verhalen ook van Christenen uit het midden Oosten . Ze proberen te waarschuewen en zijn allemaal doods benauwd. 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl