HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zweedse burgers krijgen brief van ISIS: Bekeer tot islam of word onthoofd


In tal van grote en kleinere Zweedse steden –inclusief de hoofdstad Stockholm- werden mensen onaangenaam verrast toen er door de brievenbus een pamflet werd geduwd waarin ISIS-aanhangers eisen dat ze zich binnen 3 dagen bekeren tot de islam, of anders in hun eigen huizen worden onthoofd, ‘waarna jullie rottende lijken zullen worden opgeblazen’. Veel Zweden zijn toch al buitengewoon bezorgd over de op het randje van instorten staande verzorgingsstaat, die dankzij het jarenlange open-grenzenbeleid onbetaalbaar is geworden.

 

‘In de naam van Allah...,’ begint de brief in het Zweeds. ‘Jullie die geen gelovigen zijn zullen over drie dagen in jullie eigen huizen worden onthoofd. Na afloop zullen we jullie rottende lijken opblazen. Jullie moeten kiezen uit drie opties: 1. bekeer je tot de islam; 2. betaal de jizya (‘onderdanigheids’belasting); 3. anders wordt je onthoofd.’ Wie weigert ‘zal worden vermoord, en de politie zal u niet kunnen redden.’

Volgens lokale media zouden ook twee Iraakse asielzoekers de brief hebben ontvangen. Hoewel de politie nog niet weet van wie de brieven afkomstig zijn, worden de bedreigingen wel degelijk serieus genomen (1). Dat moet ook wel, want enkele maanden geleden vermoordde een islamitische asielzoeker in een IKEA in Vasteras een moeder en haar zoon. Ook daarna werden tal van aanrandingen, verkrachtingen en gewelddadige aanvallen door moslimmigranten op last van de politiek door de media doodgezwegen.

Vechtpartijen tussen Zweden en migranten na misdaadexplosie

Het is dus niet verwonderlijk dat het verzet van de gewone bevolking tegen de enorme migrantenstroom –alleen al dit jaar 200.000, wekelijks met 10.000 toenemend- groeit. Het afgelopen jaar werden al diverse als toekomstig AZC aangewezen gebouwen in brand gestoken. In het dorpje Tärnsjö, zo’n 150 kilometer van Stockholm, braken in november vechtpartijen uit tussen migranten en de 1200 inwoners van het dorpje. Dat gebeurde nadat het aantal misdaden na de komst van de asielzoekers explodeerde, en de Zweden in hun auto’s door de ‘cultuurverrijkers’ werden bekogeld met stenen. (2)

Terwijl de reguliere media enkel berichten over ‘misdaden’ die tegen migranten zouden worden begaan – in werkelijkheid gaat het in 9 van de 10 gevallen om protesten van de gewone bevolking die als ‘misdaad’ worden geregistreerd -, wordt er vrijwel nooit geschreven over het gigantische aantal misdaden en bedreigingen van migranten tegen de Europeanen.

‘Wij veroveren jullie’

Goed voorbeeld is dit in oktober gemaakte bekende filmpje in Duitsland, waarin migranten protesteren tegen de democratie, omdat die ‘racistisch’ zou zijn, en de Duitsers de wacht aanzeggen met bedreigingen zoals ‘morgen zijn wij met nog veel meer!’. En in deze andere, even beruchte compilatie zeggen zogenaamde ‘vluchtelingen’ ronduit dat ze hier zijn gekomen om ons te veroveren en te onderwerpen voor Allah en de islam.

Eergisteren berichtten we over de vele honderden asielzoekers die in Noorwegen aankomen met de meest gruwelijke gewelddaden van ISIS op hun mobieltjes. Het ging hier slechts om steekproeven, waardoor de vrees bestaat dat het aantal ISIS-aanhangers onder de migranten in Europa vermoedelijk vele malen hoger is dan de autoriteiten willen toegeven. (4)


Xander

(1) Express
(2) Express
(3) YouTube (via Countdown to Zero Time)
(4) Daily Mail

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod

 

Reacties

Pagina234
Junayd op 29-12-2015 23:52

@ zomer, 29-12-2015 22:37

Nee het is niet de schuld van de joden en het is ook niet de schuld van de christenen, dat heb ik ook nooit beweerd. het is de schuld van de Moslims!

Moslims zijn de schuldige van alle ellende op aarde momenteel. en deze waarheid ben ik ook tegen gekomen in de Koran!

Allah (swt) vermeld ons het volgende;

O jullie die geloven, als jullie een leger treffen, weest dan standvastig en gedenkt Allah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen. (8:45) 

En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En weest geduldig: voorwaar, Allah is met de geduldigen. (8:46) 

En degenen die ongelovig zijn, zijn elkaars bondgenoten. Als jullie dat niet doen (elkaar steunen en beschermen), den zal er chaos en een groot verderf op aarde ontstaan. (8:73)

Dus zoals ik al zei, de moslims zijn de schuldigen van de chaos en verderf op aarde. wij helpen elkaar niet en zijn geen eenheid, de geschiedenis heeft bewezen dat de moslims te goedkoop te zijn!

neem een voorbeeld van ataturk, elke turk meent dat ataturk de islam heeft gebracht naar turkije, maar in werkelijkheid heeft hij de islam verwijdert uit turkije. er was een sterk khalifaat en vrede in het midden oosten. maar toen verscheen de zionisme en toen kwam er een eind aan. ataturk was een hypocriet en een zionist die de opdracht had van zijn leiders om onder andere de arabische taal te verwijderen en de westerse alfabet te introduceren. zijn leider was de oprichter van de Young Turks, de jood Emmanuel Carasso!

en zo werden alle arabische landen gecreërd in het midden oosten, en nu vandaag de dag zijn ze gecontroleerd door hun sponsers (IMF).

Maar goed, elke ware moslim zou hier vrede bij moeten, want dit is de wil van Allah (swt).

Ps. kan een democraat mij vertellen waarom het westen geen grondtroepen durft te sturen naar isis? met zo'n moderne leger zou je denken dat het a piece of cake word om die verderfzaaiers te vernietigen toch?

Oma op 30-12-2015 04:52

Junayd op 29-12-2015 20:57

"@ oma,

Waar kom jij opeens vandaan oma, ben ik op je teentje getrapt na de opmerking over dat je een man een terrorist is?

even over de pedofilie; zoals ik al eerder zei de Koran keurt het niet goed! maar de thora en de bijbel wel.

nog een voorbeeld van de zogenaamde moslims die jullie constant als argument gebruiken;

iedereen meent dat uithuwelijken van de islam is, dat is iets achterlijks en cultureels wat totaal niks met islam te maken heeft;...etc.....

...en dan volgt het betoog van een moslim die duidelijk aan Jodenhaat lijdt en nu hier even de kans schoon ziet om zijn gal eens te spuien. Schaam jezelf, het is niet omdat je met de vinger wijst naar andere godsdiensten dat je zelf zuiver op de graat bent; zelfkennis is het begin van alles, dus begin eens bij jezelf. Post daarvoor misschien eens de koran waarin de ongelovigen en Joden voorkomen?

'....na de opmerking over dat je een man een terrorist is?' Waar heb je die zinsbouw opgeraapt? En blijf ook eens bij het onderwerp/reacties waarin je post?

Om op mijn tenen te trappen moet je van betere huize komen - daar is een ietsje meer IQ uit een gezonde genenpool voor nodig..

Een volwassen debat wordt trouwens gevoerd zonder ad hominem aanvallen, beperk je dus tot het onderwerp. 

Dit is een openbaar forum waar elk mens zijn/haar mening vrij mag uiten.

Bewijs je beweringen met de passages in de bijbel waar pedofilie wordt goedgekeurd? Want dat kun je niet, eenvoudigweg omdat het een pertinente leugen is of je eigen, opportunistische interpretatie (zoals gebruikelijk in jouw doctrine om gelijk te kunnen halen) hier wordt dat gedefinieerd als hypocrisie en verdraaien van het begrip 'lezen naar de geest van het geschrevene.'

Uithuwelijken is wel degelijk verbonden met islam naar het voorbeeld van de pedo-profeet, een voorbeeld dat gevolgd dient te worden door elke moslim, dat wordt zo voorgeschreven!

Net als de hoofddoek misbruiken moslims de verwarring die bestaat tussen cultuur en religie, immers: dat verschil kunnen ze helemaal niet maken want overal waar deze 'gebruiken' gangbaar zijn in islamitische landen, is de cultuur/het maatschappelijke ondergeschikt aan het religieuze: de sharia. 

Wat betreft de thorah: weinig kennis ervan en bovendien heb ik géén interesse om mij in gelijk welke doctrine, dat zich profileert als 'geloof' te verdiepen, niet verder dan de gevolgen van gedragingen van hun aanhangers in onze maatschappij aan de kaak te stellen wegens onmenselijkheid, respectloosheid door gebrek aan evolutie en genenbeschadiging door inteelt.

Je hebt het telkens over de 'talmud' maar je weet blijkbaar zelfs niet wat het betekent:

Met Thora duiden Joden soms ook het hele spectrum van gezaghebbende joodse boeken aan. Vanuit dat kader bezien bestaat de Thora dan uit de Tenach, de Misjna, de Talmoed en de Midrasj. Deze worden vaak weer onderverdeeld in de geschreven leer (Tenach) en de mondelinge leer (de rabbijnse boeken: Misjna, Talmoed en Midrasj).

"vertel mij eens oma, als wij worden belazerd, hoe kan het dan dat elke koran op aarde van het begin tot het eind allemaal hetzelfde zijn, er bestaan geen 2 versies van de koran er is er maar 1. dat is de macht van de islam, onze god heeft ervoor gezorgd dat niemand de koran kan veranderen. dit is de wonder die jullie missen!"

Elke moslim verandert de koran door ZELF de inhoud te interpreteren! Of is dát niet veranderen misschien?? Elke imam vertelt een ander verhaal, een andere versie, in elke moskee wordt wat anders verteld van....dezelfde koran! Heb je de voormalige president van Mauritius gehoord? Ook een moslim maar die vertelde heel wat anders dan wat hier in het westen wordt verteld! Nochtans ook 'dezelfde' koran? Hoezo 1 versie?

De ene moslim beweert hardnekkig dat de hoofddoek voorgeschreven wordt door de koran, de andere moslim beweert dan weer van niet, die zegt dat het 'cultuur' is en weer anderen beweren dan dat de hoofddoek en het bedekken van vrouwen (en mannen!) enkel is ter bescherming tegen de zon en het woestijnzand!

Voor elke moslim die er is, is er een versie, iedereen interpreteert het naargelang hij/zij wenst en vooral naar eigen voordeel....en dan zou er maar 1 koran zijn...yeah right, er zijn 1,5 miljard korans....

En hoe jullie worden belazerd?

Denk eens ná: wie, in his right mind, kun je zo gek krijgen om zijn/haar leven vollédig te laten bepalen door regeltjes van een ánder méns? Ook al beweert die dat hij het woord van de almachtige zou hebben 'ontvangen'? En nog in deze tijd?? In de 21ste eeuw??

Manipulatie is dat, om mensen onder controle te krijgen en te houden, om mensen te 'sturen', ervoor te zorgen dat zij vooral niet zélf gaan denken, niet zélf hun leven willen bepalen, niet zélf beslissen wat goed voor hen is maar dat ze doen wat hen wordt opgedragen...tot zelfs de dood!

De arabische versie is de enige versie die een moslim mág lezen om 'fouten' te vermijden: van wie? Rechtsgeleerde Prof. mr. dr. Afshin Ellian. Hij schreef: 'In de geest van de moslim, de islamitische trots verklaard' - een verhelderende blog, de moeite waard om te lezen om het (wan)gedrag en gewaande superioriteit van moslims te begrijpen.

"Jullie belazeren julliezelf met jullie zogenaamde geloof! Jullie menen jezus als god te hebben, maar jullie eren hem 2 dagen per jaar, en die 2 dagen zijn jullie de helft van de tijd dronken! noem je dat een geloof? de moslims eren jezus meer dan de christenen!

beste oma, stiekem wens je een moslim te zijn!"

Mijn 'geloof' (heb ik niet in die zin!) en dat voor velen is NIET afhankelijk van het 'eren' van een onzichtbare God voor de SCHIJN, zoals de meeste moslims, maar de God te eren die in het hart van elk méns (en elk levend wezen!) leeft, door alles wat leeft te respecteren, door elk mens en dier te behandelen zoals jijzelf wenst behandeld te worden om zo een beschaafde wereld te krijgen waar VREDE is voor iedereen! Dát is het 'ware geloof' voor de mensheid!

Hoe noem je dan de vele moslims die stiekum zuipen tegen de sterren op? In islamitische landen voeren ze zelfs in de paleizen de alcohol met de vrachtwagens aan....door de áchterdeur, samen met de hoeren. Dus niet wijzen naar anderen maar in eigen boezem kijken!

En aub, hou je arrogante, idiote veronderstellingen voor jezelf waarbij je de waan hebt te kunnen weten wát ik wens - dat is nooit verder van de waarheid geweest en die zin wekt zelfs walging op! De gedachte alleen al geeft braakneigingen om mijn soevereiniteit en Godgegeven Vrije Wil te ruilen voor demonische en psychopathische manipulatie in een pseudo-religieus keurslijf om te bepalen hoe ik zou moeten leven!

Totaal géén kans dus op 'bekering' door gelijk welk 'religieus' kwaad, dat enkel leidt tot ontmenselijking. 

Een méns.

El op 30-12-2015 08:56

@junahyd, in hadith -volume 5 boek 58-234 kun je lezen hoe mohammed met de 6 jarige aisha trouwt en haar op 9 jarige leeftijd van haar schommel af laat halen om haar te verkrachten ,dus is het niet wijzer om eerst eens te kijken naar je eigen geloof..

Rebellio op 30-12-2015 12:20

@Junayd, sinds mensen de Talmoed kunnen lezen is dat boek een rede geweest om de Joden te vervolgen, juist i.v.m. de interpretatie van de boeken zoals jij die ons nu voor houdt. http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=166Wat is nu jouw doel van dit alles? Wil je dat de moslims op dezelfde manier worden behandeld? Vindt je het vreemd dat moslims op dezelfde manier worden behandeld? Dan nogmaals de vraag: Hoe kan jij persoonlijk je distantiëren van wat IS als grondslag heeft om wat zij doet. Wat zijn jouw motieven om te zeggen: De koran is vrede lievend? 

Junayd op 30-12-2015 20:29

@ oma el en rebel,

het is overduidelijk dat oma een atheïst is en nooit 1 van de 180 bijbels heeft gelezen, je wilde bewijs? hier een bewijs van incest wat vele malen erger is dan pedofilie!

Genesis 19:30-38Vertrek van Lot

 • En Lot toog op uit Zoar, en woonde op den berg, en zijn twee dochters met hem; want hij vreesde binnen Zoar te wonen. En hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee dochters.

 • Toen zeide de eerstgeborene tot de jongste: Onze vader is oud, en er is geen man in dit land, om tot ons in te gaan, naar de wijze der ganse aarde.

 • Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden.

 • En zij gaven dien nacht haar vader wijn te drinken; en de eerstgeborene kwam, en lag bij haar vader, en hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan.

 • En het geschiedde des anderen daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste: Zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen; laat ons ook dezen nacht hem wijn te drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onzen vader zaad in het leven behouden.

 • En zij gaven haar vader ook dien nacht wijn te drinken, en de jongste stond op, en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan.

 • En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader.

 • En de eerstgeborene baarde een zoon, en noemde zijn naam Moab; deze is de vader der Moabieten, tot op dezen dag.

 • En de jongste baarde ook een zoon, en noemde zijn naam Ben-ammi; deze is de vader der kinderen Ammons, tot op dezen dag.

@ el, als je verdiept in de islam dan kom je erachter dat er minimaal tienduizenden overleveringen zijn die als zwak zijn bestempeld door de grote geleerden in de islam, dus dat is geen bewijs! en ben jij nu zo zwak om het over de valse overleveringen te gaan hebben el? waarom hoor ik je niet meer over de koran of heb het nu al opgegeven?

maar nu we het toch over overleveringen hebben kom ik ook gelijk terug op rebel die het raar vind dat ik mij distanciër van isis. hier een overlevering waar de ware moslims kennis van hebben gehaald dat isis niks met islam te maken hebben.

Nu'ayim bin Himaad (Imam Bukhari’s leraar, meer dan 1200 jaar geleden) levert over in ("Kitaab Al-Fitan", 557):

Op gezag van Ali bin Abi Talib, moge Allaah tevreden over hem zijn: "Wanneer jullie de zwarte vlaggen zien, blijf dan waar jullie zijn. Beweeg je handen en voeten niet (i.e. bemoei je niet met hen). Dan zal een groep zwakken verschijnen (i.e. waarschijnlijk zwak van begrip) die geen aandacht krijgen. Hun harten zullen zoals ijzer zijn (i.e. streng). Zij zijn de vertegenwoordigers van de Dawlah (Staat). Zij vervullen geen verbonden of verdragen. Zij zullen mensen naar Haqq (waarheid) oproepen, maar zij behoren zelf niet tot de mensen van de waarheid. Ze zullen bijnamen hebben (i.e. Abu Mus’ab, Abu Bakr etc) en hun achternamen zullen naar hun woonplaatsen verwijzen (i.e. Al-Misri, Al-Baghdadi etc). Ze zullen lange haren hebben zoals vrouwen. Zij zullen onderling blijven verschillen (i.e. mischien met de rest van de Ummah), tot Allaah de Waarheid naar voren brengt, aan de hand van wie Hij wilt.”

Dit is de ware islam waar de media het niet over wil hebben!

omaatje zei het volgende: "Hoe noem je dan de vele moslims die stiekum zuipen tegen de sterren op? In islamitische landen voeren ze zelfs in de paleizen de alcohol met de vrachtwagens aan....door de áchterdeur, samen met de hoeren. Dus niet wijzen naar anderen maar in eigen boezem kijken!"

Antwoord: een mens die zich NIET aan de regels van Allah en zijn boodschapper houdt die kan zichzelf onmogelijk een moslim noemen, het bewijs hiervan vind je terug in het verschil tussen imaan (geloof) en islaam (overgave)! 

De islam is, in zijn algemene betekenis, de aanbidding die aan Allah wordt gewijd, volgens wat hij als daden van aanbidding wettelijk heeft bepaald. Die [daden] werden door zijn boodschappers doorgegeven en [zijn er] sinds Allah de boodschappers stuurde tot aan de komst van het Uur. Het omvat dus alles wat Noeh as. als leiding en waarheid bracht en wat Moesa as. Iesa as. en Ibrahiem as (de imam van de monotheïsten) brachten. Allah swt vermeldt dit in vele verzen die erop wijzen dat de vorige wetten allemaal een onderwerping [islam) tegenover Allah swt zijn.

De Islam in zijn specifieke betekenis, na de komst van de profeet vzmh, betreft enkel de boodschap van Mohammed vzmh, want hij vzmh schafte het geheel van de voorgaande godsdiensten af. Wie hem volgt, is een moslim en wie zich van hem afwendt, is geen moslim, aangezien hij zich niet aan Allah heeft onderworpen maar wel aan zijn begeerte. Zo waren de joden moslims in de tijd van Moesa as. en de christenen waren moslims in de tijd van Iesa as. Maar nadat Mohammed vzmh gezonden werd, geloofden ze niet in hem en dus waren ze geen moslims.

Daarom is het  voor niemand toegestaan om te geloven dat de godsdienst van de joden of de christenen die ze vandaag praktiseren een geldige godsdienst is die door Allah aanvaard wordt. Je mag niet geloven dat ze equevalent zijn van de islam. Al wie dat gelooft, is ongelovig en zet zichzelf buiten de islam, want Allah swt heeft gezegd:

Voorwaar, de enige godsdienst die door Allah aanvaard wordt, is de Islam. (3:19)

En wie wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal van hen niet aanvaard worden. (3:85)

Deze islam die door Allah vermeld wordt, is dezelfde islam die Allah vrijgevig aan Mohammed vzmh en zijn gemeenschap geschonken heeft. Allah swt zegt:

Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik mijn gunst voor jullie volledig gemaakt. En ik heb de islam voor jullie als godsdienst gekozen. (5:3)

Dit is een duidelijke tekst die benadrukt dat al degenen die na de komst van Mohammed vzmh niet tot deze gemeenschap behoren, zich niet in de islam bevinden. De godsdienst die zij wijden aan Allah wordt dus niet van hun aanvaard en zal hen op de dag der opstanding geen enkel nut brengen. Het is voor ons niet toegestaan om dit als een geldige godsdienst te beschouwen. Als mensen de joden en de christenen als onze broeders beschrijven of als ze beweren dat hun godsdienst vandaag juist is, dan begaan zij volgens wat we net hebben aangetoond een verschrikkelijke vergissing.

Als we zeggen dat de islam de aanbidding van Allah is volgens wat hij wettelijk heeft bepaald heeft, dan houdt dit in dat we ons openlijk en in het geheim aan hem onderwerpen. Het omvat de hele godsdienst, het dogma, de daden en de woorden.

Maar als de Islam verbonden wordt aan het geloof, wijst de islam op de zichtbare daden zoals de woorden die door de mond worden uitgesproken en de daden die door de ledematen verricht worden. Het geloof wijst dan op de verborgen daden zoals het dogma en de daden van het hart.

Deze onderverdeling wordt bewezen door de volgende verzen:

En voorzeker, de veronderstelling van Iblies (Satan) over hen werd bewaarheid, want zij volgden hem, met uitzondering van een groep gelovigen 34:20

Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: "Wij geloven," en dat zij niet op de proef gesteld worden? 29:2 En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die de oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars. 29:3

Of dachten jullie dat jullie onbeproefd gelaten zouden worden, terwijl Allah nog niet heeft doen weten, wie van jullie strijden en geen vertrouwelingen nemen buiten Allah en zijn Boodschapper en de gelovigen? En Allah is Alwetend over wat jullie doen. (9;16)

En Allah kent zeker degenen die geloven en Hij kent zeker de huichelaars.  29:11

Nu komt het omaatje;

De arabieren hebben gezegd: “Wij geloven” Zeg: Jullie geloven nog niet, maar zeg: “Wij hebben ons overgegeven,” want het geloof is jullie nog niet binnengaan.  49:14

En in verband met de geschiedenis van profeet Loeth as zegt Allah swt:

En toen onze gezanten naar Loeth kwamen, was hij bedroefd vanwege hen, en hij had geen macht om hen te beschermen. Maar zij zeiden: "Wees niet bang en treur niet: voorwaar, wij redden zeker jou en jouw familie, behalve jouw vrouw. Zij zal tot de achterblijvers behoren. 29:33

Toen deden wij degenen die daar tot de gelovigen behoorden vertrekken. Maar wij vonden daar slechts één huis van degenen die zich aan Allah overgegeven hadden. 51:35-36

Dus oma, die zuiplappen en hoerenlopers waar jij het over hebt zijn gelovigen maar geen moslims!

En voorwaar, een groep van de gelovigen heeft er een afkeer van. (8;5)

En als zij met jou redetwisten, zeg dan: "Ik heb mijn aangezicht overgegeven aan Allah en (ook) wie mij volgt". En zeg tegen degenen die het Boek gegeven is en de ongeletterden: "Geven jullie je over (aan Allah)"? En als zij zich overgeven, dan volgen zij Leiding, maar als zij zich afkeren, dan is er voor jou slechts de plicht tot verkondiging. En Allah is Alziende over de dienaren. 3:20 En dat er onder ons zijn die zich aan Allah hebben overgegeven, en er onder ons zijn die afwijken (van het rechte Pad). Wie zich heeft overgegeven: zij zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben. (72:14)

Maar wat de afwijkenden betreft: zij zijn brandhout voor de Hel." (72:15)

Zomer op 30-12-2015 21:33

Junayd op 29-12-2015 23:52

Ik vind het Top dat je toegeeft dat de elende die er heerst op de wereld, door Moslims wordt veroorzaakt omdat er geen eenheid is onder de Moslims.

Nogmaals chapeau!

Oma op 31-12-2015 04:49

"het is overduidelijk dat oma een atheïst is en nooit 1 van de 180 bijbels heeft gelezen, je wilde bewijs? hier een bewijs van incest wat vele malen erger is dan pedofilie!.........."

Wát precies begrijp jij niet aan: 

Quote: En aub, hou je arrogante, idiote veronderstellingen voor jezelf waarbij je de waan hebt te kunnen weten wát ik wens - (unquote)  of ben of geloof  volgens jou!! Ik ben geen atheïst, probeer het nog een keer!

Jij bent trouwens een enggeestig ventje dat een gevaar betekent voor onze vrije maatschappij door je fanatisme en onvermogen om respect te kunnen opbrengen, (voor andere ménsen, niet eens ándersgelovigen!) laat staan dankbaarheid voor het land en de inwoners om (voorlopig nog) in vrede en vrijheid hier te mogen leven. En dan verwonderd zijn dat moslims een negatief imago hebben? Met jouw arrogantie, veronderstellingen en verhaaltjes uit het jaar NUL??

We leven Nu, Niet in het verleden, enkel idioten die gelijk willen halen, slepen telkens het hele verleden en (schijn)heilige schrijfsels van machtsgeile 'profeten' en religies erbij om hun misdaden te rechtvaardigen, om het vleesgeworden kwaad te vergoelijken.

Wat je zogezegde 'bewijs' betreft: het onderzoeken van teksten uit gelijk welk (fantasie)boekje laat ik over aan theologen, die hebben er de tijd, interesse en de kennis voor, wat mij enkel interesseert is/was de impact op het leven van de gewone burgers, van de ménsen en dat juk hebben de christenen áfgeworpen om zélf te denken, hun leven zélf te bepalen, mede door de Verlichting die de katholieke kerk doormaakte. 

Voor jouw informatie: de échte, originele bijbel heeft nog geen mens gelezen, die wordt bewaard op een geheime locatie want de inhoud is een té groot gevaar voor de macht van de clerus, bovendien is de ontcijfering van de bijbelcode volop aan de gang (maar dat kun jij niet bevatten, daarvoor moet je in het heden leven ipv eeuwen terug blijven plakken en meer weten over 'religies') onthou je dus van commentaren op zaken waarvan je zelfs het bestaan niet kent want dan maak je jezelf belachelijk.

Geen mens heeft 'geloof' nodig want elk mens weet vanbinnen het verschil tussen goed en kwaad! Enkel zwakkelingen gebruiken 'geloof' om hun individuele verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen en een zondebok te hebben als ze andere mensen kwaad berokkenen! Dat komt veelvuldig en zeer duidelijk tot uiting bij aanhangers van de islam - het is áltijd een ander zijn schuld, of de maatschappij of de regeltjes die ze 'moeten' volgen of zogezegd racisme/discriminatie dat te pas en te onpas wordt misbruikt.

Het verschil met moslims is, dat zij NU nog steeds hun denken en héle leven laten bepalen door de leugens en bedrog van de koran ipv zélf te denken (als ze dat al kunnen, wat ik ten zeerste betwijfel, gezien jouw 'bijdragen') en daardoor mensonwaardig (wan)gedrag vertonen dat ze wanen te kunnen rechtvaardigen omdat 'de koran het zo voorschrijft'! Allemaal steeds transparanter, deze hypocrisie is niet meer te verbergen: je haalt die hypocrisie trouwens zelf aan:

"omaatje zei het volgende: "Hoe noem je dan de vele moslims die stiekum zuipen tegen de sterren op? In islamitische landen voeren ze zelfs in de paleizen de alcohol met de vrachtwagens aan....door de áchterdeur, samen met de hoeren. Dus niet wijzen naar anderen maar in eigen boezem kijken!"

Antwoord: een mens die zich NIET aan de regels van Allah en zijn boodschapper houdt die kan zichzelf onmogelijk een moslim noemen, het bewijs hiervan vind je terug in het verschil tussen imaan (geloof) en islaam (overgave)! 

Dus de hele koninklijke familie van saoedie arabië zijn dus geen moslims? Breng hen dat nieuws eens zonder onthoofd te worden wegens beledigingen? En al de moslimjongeren die alcohol gebruiken dus ook niet? Dan schieten er van de 1,5 miljard moslims al niet veel meer over...je hoeft dit trouwens niet weer met lappen tekst aan te tonen, dat interesseert geen mens maar het bewijst wél duidelijk dat tussen de regeltjes van de koran en hoe moslims zich gedragen een wereld van verschil ligt, een hypocriete wereld weliswaar want de saoedies noemen zichzelf de 'echte' moslims.....

Het énige dat je met je oeverloze lappen gekopieerde tekst bewijst, is het geestelijke onvermogen en de verwerpelijke arrogantie van een (al dan niet) onwetende die niet enkel aan tunnelvisie lijdt maar duidelijk ook geen eigen mening kan vormen aangezien hij niet verder geraakt dan deze ellenlange copy/paste zonder énig eigen inbreng of onderbouwde argumentatie maar, zielig genoeg, niet verder geraakt dan het papegaaien van wat ze je met de paplepel hebben ingegoten: de haat jegens andere mensen, andere religies en de eigen, onbestaande en gewaande superioriteit. Het is de hoogste tijd om eens aan zelfreflectie te doen en voor jezelf te beginnen denken, dat zou je leven en van ons allemaal een stuk aangenamer maken en de kans op vrede vergroten. Verandering begint bij jezelf.

Niet iedereen is zo dom om te geloven dat het enkel in het 'paradijs', pas na de dood, aangenaam zal worden en daardoor van de wereld en voor de medemensen hier en nu de hel maakt. Dat is de énige hel die bestaat en daarvoor zal ieder mens verantwoordelijkheid moeten afleggen na de dood. Heel goed nadenken dus hoe je medemensen behandelt, hier en nu.

El op 31-12-2015 08:53

junahyd @ el, als je verdiept in de islam dan kom je erachter dat er minimaal tienduizenden overleveringen zijn die als zwak zijn bestempeld door de grote geleerden in de islam, dus dat is geen bewijs! en ben jij nu zo zwak om het over de valse overleveringen te gaan hebben el? waarom hoor ik je niet meer over de koran of heb het nu al opgegeven?

Dat hoef je mijn niet uit te leggen dat moet je uitleggen aan de miljoenen kindbruidjes die hier het slachtoffer van zijn.
El op 31-12-2015 09:41

Junahyd ,het heeft verder geen zin om over de koran te praten  simpelweg omdat ik niet geloof dat het door God geinspireerd is.in zijn geheel niet .

Rebellio op 31-12-2015 10:29

@Junayd, dus als je het hebt over pedofilie haal jij er een incestzaak bij en omdat het in de Bijbel staat, is dat geval een voorbeeld voor ons allemaal? Is dan David’s overspel met Bathseba (2 Samuël 11:2-4) ook een voorbeeld hoe wij in het leven moeten staan en de kruisiging van Jezus hoe wij met elkaar moeten omgaan? Nogmaals, de Bijbel is een boek dat verteld over de relatie tussen God en de mensen, en verteld ons dat iedereen zondigt. Maar het verteld ons ook hoe God daar mee omgaat.

Wat je zwartevlaggen-club betreft, niet iedereen is het met je eens, en met onderbouwde ideeën:

“…In het Arabische staat er duidelijk dat Ali zei en waarom staat er twee keer “حَدَّثَنَا? Wat we vertalen naar “vertelde”? Dus in het Arabische staat dat Ali zei, maar waarom maken mensen ervan dat de profeet het heeft gezegd? Deze persoon of personen die deze tekst hebben gemaakt hebben niets anders dan HAAT tegenover ISIS en ze kunnen niks vinden om hen aan te pakken dus gaan ze Ahadith verdraaien en liegen over de profeet! Waarlijk degene die liegt over de profeet zijn plek staat alvast gereed in Djahanam!...”

https://ansarkhilafah.wordpress.com/2015/05/19/hadith-warte-vlaggen-is-voorspeld-of-een-leugen/

En wanneer ik je vraag om een onderbouwde rede te geven waarom IS verkeerd zit, dan geef jij mij een vage voorspelling?

 

En als is islamitische wereld dan zo gefragmenteerd is waarom denk je dan dat God het nodig vond om volledig van zijn ingeslagen weg af te stappen:

1. Verder gaan met een hele nieuwe groep mensen (arabieren ipv de joden)

2. Vrede te laten varen en te kiezen voor verspreiding met het zwaard

3. 10 geboden overboord en verder gaan met de koran en dergelijke

4. Hoezo dan een de verbeterde versie van jodendom en christendom, moslims luister wel?

5. mohamet de nieuwe adam? Ons grote voorbeeld?

6. enz. enz.

M.a.w. je aanvallen op de Bijbel slaan echt nergens op maar je opgooien van stof wanneer het gaat over de islam lukt aardig. Als je 1 “antwoord” geeft komen er minstens 10 bij.

 

ottoman op 01-01-2016 21:03

Rebelio:

Hoe kom je erbij dat de laatste profeet adam is in de islam? 

Er zijn meerdere profeten gezondem dan 1, waarom? Omdat er steeds ontwikkeling uit voort komt, islam loop juist als 1 draad door in de hele tijd.

Ik vind de koran een verder ontwikeldere versie dan de bijbel nu. De joden waren en zijn opstandig, dan kiest God vanzelf een oplossing, het is tog hypocriet dat die enkele miljoenen joden boven de miljarden mensen verkozen zouden zijn? God is rechtvaardig er is hier geen spraak van racisme, je word beoordeeld op je daden niet uit je ras of dna, hier ken je namelijk niks aan doen.

Jullie beweren keer op keer leugens waar jullie kennelijk zelf in geloven: bijv het feit dat moslims de zwarte kaba steen aanbidden haha, denk nou is na dit is enkel n punt om  de eenheid te bewaren! Islam is hier het meest ontwikkeld in.

Zodat je niet krijgt dat moslims zouden knielen voor bijv het grootste moslimland indonezie of het centrum van het khalifaat laatst in istanbul of een of ander sultan.

De salaat hebben jullie niet enkel gebed in vorm van smeek/dankbede dit hebben wij ook waarin je ken vragen wat je wil en welke richting maakt niet uit, hier kniel je niet maar vannuit t hart geestelijk naar God.

Mooi aan christenen is dat ze iedereen accepteren en joden dat ze heel koosjer leven, islam is beide met veel dingen. Meest ontwikkeld laatste hoofdstuk.

Helaas voor jullie maar jullie zitten er naast, er blijft alleen islam overeind.

 

Ottoman : waarom post u onder een ander IP ? Mod.

Rebellio op 02-01-2016 10:26

@Ottoman, Ik schreef bij punt 5: “mohamet de nieuwe adam? Ons grote voorbeeld?”

Men, de moslim, zegt van mohamet: “Hij was zonder zondes (ma’asoem) en hij (saw) is door allah (swt) tot het voorbeeld voor de mensheid gemaakt. En derhalve is hij (saw) de perfecte mens.”

Dit was, toevalliger wijs, eerder gezegd over Jezus de Christus: “Hem die geen zonde heeft gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: Gods gerechtigheid,- in eenheid met hem.” (2  Korintiers 5:22) en daarmee wordt dan een link gelegd naar Adam “Dus zoals dan door een overtreding van één (Adam dus) het voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo komt het ook door een rechtvaardiging door één voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.” (Romeinen 5:18)

“Want zoals ‘in Adam’ allen sterven, zo zullen ook ‘in Christus’ allen levend worden gemaakt.” (1  Korintiers 15)

Met andere woorden: Waarom vindt God zich genoodzaakt een vervanger te zoeken voor Jezus de Christus als deze al het juiste werk gedaan had? En als ik dan naar de levens van deze Jezus en mohamet kijk, wat zie ik dan?

Freedamascus op 11-01-2013, 18:03 verwoorde het in een discussie zo: “Jezus Christus geboren uit een maagd, rein en zonder zonden, gemarteld, gestorven, opgestaan en opgevaren naar de hemel. Vanwaar hij terug zal komen. Welke profeet kan zich beroepen op deze bijzonderheden? Niet één. Maar, dat is niet vreemd, want Jezus Christus is geen gewone profeet. Hij is het lam Gods. Amen Kom op moslims. Wees nou eens even eerlijk. Waarom verplichten jullie mij nou weer om dit te plaatsen. Hier rechtstreeks uit de Hadith: 8.407: Verteld door Abu Musa: The profeet riep Allah en door te zeggen: 'Rabbi-ghfir-li Khati 'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khatayaya wa 'amdi, wa jahli wa jiddi, wa kullu dhalika'indi. Allahumma ighrifli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Anta-l-muqaddimu wa anta-l-mu'akh-khiru, wa anta 'ala kulli shai'in qadir. (“O mijn Heer! Vergeef mijn zonden en mijn onwetendheid en mijn overschrijdingen van de grenzen van gerechtigheid in al mijn daden en wat u beter weet dan ik. O Allah. Vergeef mijn fouten, die gedaan met opzet of uit onwetendheid of zonder of met serieusheid, en ik belijd dat al dergelijke fouten gedaan zijn door mij. O Allah! Vergeef mijn zonden van het verleden en van de toekomst die ik openlijk of in het verborgene deed. U bent de Ene Die de dingen vooraf gaat en de Ene die ze vertraagt, en U bent de Almachtige.”) Verder geeft de koran geen reden voor de geboorte van Jezus uit een maagd. De bijbel wel. De koran zegt wel dit: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ De moeder van Jezus was de beste vrouw die ooit geleefd heeft. Niet die van Mohammed. Waarom zou dit nou toch zijn? Misschien, omdat Jezus wel zondeloos was. Daarom is de keuze voor de echte christen ook zo simpel tussen Jezus en Mohammed. Geloof je degene die zonder zonde is of degene met?”

http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-4487173-waren-de-profeten-jezus-isa-en-muhammad-saw-zonder-zonde-geboren.html

Josef op 02-01-2016 17:00

islam is een moordende ziekte, alleen degene die het aanhangen blijven het verdedigen zonder enig bewijs te leveren dat het het tegenovergestelde is.

Overal waar islam is is het land verziekt.

Pagina234
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl