Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Komt de Apocalyps door zichzelf vervullende profetieën?


Gepland of niet, de verwoestingen tijdens een eventuele apocalyptische Derde Wereldoorlog zullen er niet minder om zijn.

Het afgelopen jaar is de term ‘Derde Wereldoorlog’ ongekend veel gevallen, zeker niet alleen op deze site. Veel christenen, maar ook moslims en New Agers, geloven dan ook dat we in de geprofeteerde ‘eindtijd’ leven. Sceptische andersdenkenden wijzen er nogal eens op dat de voorzegde ‘Apocalyps’ en/of ‘Armageddon’ een zichzelf vervullende profetie dreigt te worden, juist omdat landen, volken, religies en legers zich naar deze soms duizenden jaren oude teksten gaan gedragen, en de eindtijd dus feitelijk zelf in gang zetten. De grote vraag is of dit inderdaad zo kan zijn. En zou het antwoord bevestigend zijn, zegt dit dan iets over de authenticiteit van deze profetieën, of maakt het feitelijk niets uit?

 

Peter Orzechovski zette als onafhankelijke onderzoeksjournalist de christelijke en islamitische eindtijdprofetieën naast elkaar. Moslims van terreurgroepen zoals ISIS zijn ervan overtuigd dat de grote laatste oorlog tussen de islam en de ‘ongelovigen’ spoedig in Syrië zal losbarsten. De Profeet en/of de ‘Mahdi’ (moslim messias) keert terug, al dan niet geholpen door Isa (de islamitische versie van Jezus), om het Westen te verslaan, de Joden uit te roeien en vervolgens de hele wereld te onderwerpen aan de islam.

Islamitische eindstrijd tegen het Westen

‘Het laatste uur zal niet aanbreken voordat de Romeinen in al-A’mag of Dabiq zullen komen. In die dagen zal een leger bestaande uit de beste mensen op Aarde hen vanuit Medina tegemoet treden,’ aldus een Hadith, een veronderstelde profetie, van de profeet Mohammed. Die zou niet alleen de plek, het Noord Syrische Dabiq, hebben genoemd, maar ook de afloop van deze veldslag die ‘al-Malhama al-Kubra’ wordt genoemd. Eén derde van de moslims zal in deze oorlog vluchten, één derde wordt gedood, en het overgebleven derde deel zal de overwinning behalen.

De vijanden van de islam zullen volgens de profeet een alliantie onder 80 vlaggen vormen, met onder iedere vlag 12.000 soldaten. Die zullen in Syrië tegen een verenigd moslimleger vechten – en verliezen. Het eerste deel van deze profetie is in hun ogen vervuld: de militaire anti-ISIS coalitie omvat op dit moment 15 landen, en daar komen er binnenkort waarschijnlijk meer bij. Deze groter wordende coalitie is voor ISIS niet enkel een teken, maar ook een dringende noodzaak om de eindstrijd in gang te zetten.

En niet alleen voor ISIS. De in 2006 gedode leider van Al-Qaeda in Irak, Abu Mussab al-Sarkawi, zou hebben gezegd dat ‘de fakkel in Irak wordt aangestoken, en haar hitte steeds sterker zal worden... totdat ze de legers van de kruisvaarders in Dabiq verbrandt.’

Het is om deze reden dat het eigen tijdschrift van IS, waar al 12 uitgaven van zijn verschenen, Dabiq heet. In tal van propagandavideo’s wordt verwezen naar deze laatste strijd, waar overigens de val van Israël en Europa (‘Rome’) aan vooraf zullen gaan. ‘Wij wachten met smart op de komst van de rest van jullie legers!’ zei een gemaskerde ISIS-terrorist in een van die video’s.

Ook miljoenen christenen geloven dat Apocalyps nabij is

Orzechovski wijst erop dat ‘christelijke fundamentalisten’ in met name de VS eveneens geloven dat de Apocalyps en ‘Armageddon’ heel dichtbij zijn gekomen: ‘Het geloof in de laatste dagen van de mensheid is het effectiefste wapen van IS – en de Amerikaanse propaganda.’

Vooral sinds president George W. Bush zou de evangelisch-christelijke (pinkster-) opwekkingsbeweging in de VS inmiddels bijna 100 miljoen leden tellen, bijna één derde van de totale bevolking. De Amerikaans-Duitse onderzoeksjournalist William F. Engdahl beschreef in zijn boek ‘Amerika’s heilige oorlog’ hoe deze christelijke kerken en organisaties tot diep in de Amerikaanse politiek en de strijdkrachten zijn doorgedrongen. Uit de ‘Bible Belt’ zou het Amerikaanse leger, dat uit vrijwilligers bestaat, veruit de meeste soldaten rekruteren.

Engdahl berichtte over een privé gesprek tussen Bush en de toenmalige Franse president Jacques Chirac, aan de vooravond van de Amerikaanse invasie van Irak in 2003. Bush zou hebben gezegd dat hij in het Midden Oosten de Bijbelse ‘Gog en Magog’ krachten aan het werk zag, en dat hij die koste wat het kost een halt toe wilde roepen. Deze Gog (vorst) uit Magog coalitie komt volgens de Bijbel uit het noorden en zal proberen Israël te vernietigen, maar uiteindelijk zelf verslagen worden door een andere macht.

Bush zou ervan overtuigd zijn geweest dat die oorlog was aangebroken, en tegen Chirac hebben gezegd dat ‘deze confrontatie door God wordt gewild, omdat Hij dit conflict wil gebruiken om de vijanden van Zijn volk te verwijderen en een nieuw tijdperk te beginnen.’

Amerikaanse soldaten ‘zendelingen voor Christus’?

De organisatie Military Ministry, een tak van het bekende Campus Crusade for Christ, kan jaarlijks over bijna $ 500 miljoen beschikken, wat onder andere gebruikt wordt voor vestigingen in alle belangrijke Amerikaanse bases, en voor het geven van Bijbelcursussen in het buitenland. Military Ministry stelt op grond van Bijbelteksten dat het is toegestaan om ‘als Gods dienaren een engel der wrake’ te zijn ‘om degenen die het kwaad bedrijven te straffen’. Leiders van de organisatie beschrijven Amerikaanse soldaten openlijk als ‘door de regering betaalde zendelingen voor Christus’.

Het geloof dat ‘Armageddon’ nabij is en het profetische Bijbelboek ‘Openbaring’ op het punt staat letterlijk in vervulling te gaan wordt inmiddels door meer dan de helft van de Amerikaanse bevolking aangehangen. Al tientallen jaren lang verspreiden grote TV-kerken tal van video’s en boeken over de eindtijd, zoals Hal Lindsey’s ‘De Planeet die Aarde heette’ (1970). Ongeveer een kwart van de Amerikanen heeft dit soort boeken in huis, en meer dan een derde denkt regelmatig over het einde van de wereld na. Ook zijn er inmiddels ‘christelijke’ videogames over de beslissende oorlog tussen het licht en de duisternis.

Left Behind

Van grote invloed is de 14-delige boekenserie ‘Left Behind’ geweest, waarvan in Amerika 40 miljoen exemplaren van zijn verkocht (op wereldschaal minstens 65 miljoen), en dat ook in Nederlandse kerken populair is onder de titel ‘De Laatste Bazuin’. De eerste boeken zijn zelfs verfilmd, en er is ook een videogame (‘Left Behind Eternal Forces’) van uitgebracht. (1)

In deze serie wordt de populaire -maar naar mening van ondergetekende foutieve- leer van de ‘pre-tribulation’ Opname verkondigt en de komst van ‘de Antichrist’ als een wereldheerser die in een herbouwde Joodse Tempel in Jeruzalem zichzelf tot god zal roepen, en alle christenen die niet zijn opgenomen in de hemel zal laten vermoorden.

Vervulling niet ‘echt’ als ‘verkeerde’ partijen het in gang zetten?

Omdat honderden miljoenen mensen en invloedrijke (wereld)leiders ervan overtuigd zijn dat we in de geprofeteerde eindtijd leven, is het goed voorstelbaar dat ze met hun besluiten en handelingen tenminste voor een deel die eindtijd zelf veroorzaken. Maar maakt dat die eindtijd er minder ‘echt’ op? De Amerikaanse invasie van Irak, die volgde op Bush’ ‘Gog en Magog’ opmerkingen tegen Chirac, bestond uit echte militairen met echte wapens, die echte grootschalige verwoestingen aanrichtten.

Er zijn christelijke en Joodse leiders en kerken die ontkennen dat dit soort gebeurtenissen de vervulling van Bijbelse eindtijdprofetieën zijn, juist omdat ze om deze reden door mensen in gang zouden zijn gezet. In dezelfde trant wordt door hen bijvoorbeeld de in het Oude Testament voorzegde stichting van de staat Israël in 1948 afgewezen, omdat de ‘verkeerde’ mensen of organisaties (in dit geval met name de Rothschilds) hiervoor verantwoordelijk zouden zijn geweest.

God gebruikt voor- én tegenstanders

Kijken we naar de Bijbel, dan zien we echter tal van voorbeelden waarin God wel degelijk gebruik maakt van de ‘verkeerden’ en ongelovigen bij het uitvoeren van Zijn wil en vervullen van profetieën. Bekendere voorbeelden zijn de Egyptische farao, wiens hart door God ‘verhard’ werd om het volk Israël ondanks de plagen niet te laten gaan, en de ‘wijzen’ (astrologen!) uit het Oosten die kort na Jezus’ geboorte Hem kwamen vereren. Denk ook aan de vele heidense koningen die God op het oude Israël afstuurde om het volk te straffen voor hun ongehoorzaamheid en afval.

Kortom: mensen, groepen en volken, zelfs machtige leiders, kunnen zelf het idee hebben dat ze de vervulling van bepaalde profetieën kunnen bespoedigen, of er juist van overtuigd zijn deze te kunnen tegenhouden, of zich er gewoonweg niets van aantrekken omdat ze het maar onzin vinden. Het maakt feitelijk helemaal niets niet uit – God blijkt namelijk zowel voor- als tegenstanders te gebruiken om Zijn plannen te volvoeren.

Onbelangrijk of Armageddon al of niet door mensen ‘gepland’ wordt

Dus of de huidige oorlog in Syrië nu wel of niet deels ‘gepland’ naar ‘Armageddon’ leidt, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het maakt de gebeurtenissen, de oorlogen, de verwoestingen, de doden en het massale lijden van zoveel mensen er geen procentje minder echt op.

En als alles wat er op Aarde gebeurt inderdaad niet buiten de wil van God omgaat en Hij de regie in handen heeft, zoals de meeste christenen en Joden geloven, dan is hiermee iedere twijfel of bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen nu wel of niet de vervulling van Bijbelse profetieën zijn, bij voorbaat zinloos, en kan dit in zeker opzicht zelfs als een teken van ongeloof worden gezien.

 

Xander

(1) KOPP

Zie ook o.a.:

25-12: Pentagon vs. Obama: Legerleiding VS probeert Derde Wereldoorlog te voorkomen
23-12: Paus waarschuwt: Eindtijd begonnen, deze kerst mogelijk laatste voor de mensheid
02-12: Obama vanuit eigen partij gewaarschuwd dat hij kernoorlog met Rusland kan veroorzaken
30-11: Infowars slaat 3e groot alarm voor Derde Wereldoorlog
29-11: Britse pers: Rusland stuurt 150.000 soldaten naar Syrië (/ Iran: Westen heeft wereldoorlog ontketend)
22-11: Duizenden Iraanse troepen oefenen op aanval op Jeruzalem
15-10: Islam wil Israël in 2022 vernietigen, 2 jaar na de val van Europa
10-11: Zo dreigt de NAVO binnen enkele jaren oorlog met Rusland te veroorzaken
02-11: Pro-Erdogan media kondigen Islamitisch Kalifaat aan na gemanipuleerde overwinning (/ Geprofeteerde laatste 8e wereldrijk, het herstelde Ottomaanse, stap dichterbij)
23-10: Ramkoers met Rusland: Qatar dreigt met Turkse-Saudische invasie van Syrië (/ Analisten: Mogelijk een Turkse-Arabische aanval op Syrische en Iraanse troepen bij Damascus)
23-10: Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit
07-10: Ruim 50 Saudische geestelijken roepen op tot oorlog tegen Syrië, Iran en Rusland
09-09: VS dreigt Rusland voor het eerst in 42 jaar met militaire confrontatie in Midden Oosten
24-06: Verenigde Staten stap dichter bij uitgelokte oorlog met Rusland en China
28-05: Turkse premier en president beloven gezamenlijke moslimaanval op Israël (/ Turkse leiders gaan verenigd islamitisch wereldrijk oprichten)
22-05: Turkse premier belooft na herverkiezing Israël aan te vallen
16-05: President Erdogan belooft in toespraak Turkse invasie van Jeruzalem
20-03: Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat (/ Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij)
05-03: Iran toont enorm spandoek met afbeelding Mahdi geholpen door Jezus (/ Ook islamitische teksten voorspellen Turkse aanval op Israël en Europa)
20-02: Topgeneraal: NAVO gaat zich actief voorbereiden op oorlog met Rusland
29-01: Shia moslims verwachten snelle komst Mahdi nu Saudische koning dood is (/ De opkomst van het geprofeteerde 8e wereldrijk in 2023)

2014:
21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan

17-10: ‘Obama laat ISIS winnen vanwege islamitische Armageddon profetie’

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

 

Reacties

Pagina12
maria op 29-12-2015 08:40

Wim wat bedoel je met de periode WO 111, die 2 jaar en 10 maanden duurt, dit kan ik in de Bijbel niet terug vinden

Ik denk dat de laatste jaarweek begint in 2017 en 7 jaar duurt

Qriomwel op 29-12-2015 09:08

Is wat er in de Profetieën staat Gods Wil of een min of meer gelaten constatering dat een en ander zus en zo zal gebeuren? Met als grootste, en misschien wel de enige,oorzaak het hardnekkig weigeren van het overgrote deel van de mensheid zich te voegen naar De Geboden van De Vader. Alle beschouwingen op deze fora ten spijt, men realiseert zich niet dat wij slechts ten dele weten. De Donderslagen! U weet wel waar ze vermeld worden.

Wim op 29-12-2015 15:50

De laatste jaarweek duurt idd 7 jaar, maar bestaat uit twee periodes van elk 31/2 jaar! De eerste 31/2 staat beschreven in t eerste gedeelte (is de periode van de Geestelijke offers van de twee profeten, Openbaring 11) van Openbaring 13!

De tweede gedeelte van Openbaring 13 gaat over de 'grote verdrukking'!In Martheus 24 staat, terstond na de grote verdrukking, zal de zon verduisterd worden etc en dan zal t teken van de Zoon des mensen verschijnen!

In Openbaring 19 staat dat Jezus dan WO 111 begint! De grote oorlog tegen de duivel!

Nu over de de duur van twee jaar, 10 maanden en 20 dagen, dat wordt beschreven in Daniel 9: 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden (hier wordt de grote verdrukking mee bedoeld)

En in Daniel 8:12 En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer; en hij wierp de waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem.Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden – het (Num 28 en lev 26 maar dan in Geestelijke vorm) dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer?14 En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdomin rechten hersteld worden.Nu de rekensom: 2300 - 1260 (de grote verdrukking 31/2 jaar) = 1040 -minus, twee jaar is, 720, dan de 10 maanden a  la 30 dagen is 300 dagen; dan blijft over de laatste 20 dagen!

rebas op 29-12-2015 16:13

Qriomwel op 29-12-2015 09:08

Vertel mij eens rap welke vader moet ik hebben,er zijn er meerdere aangeboden door misschien honderd sekten.

Johannes H. op 29-12-2015 16:27

Dus we rollen meteen in de Armageddon ??? Slaan we dus over dat nadat de gemeente van Jezus Christus is opgenomen de in het boek Openbaring duidelijk geprofeteerde 7 jarige periode van Grote Verdrukking volgt ?? Nemen we het profetisch woord nog wel serieus en slaan we er acht op ???

Wim op 29-12-2015 17:45

De opname is aan t eind van de eerste periode van 31/2 jaar, dan de grote verdrukking en dan WO 111

Qromwel op 29-12-2015 18:06

rebas op 29-12-2015 16:13: Over Wie denkt u dat Jezus het heeft? Ik behoor tot geen enkele kerk, kerkgenootschap of andersoortige sekten. Geen van deze categorieën mag Hem zich toeëigenen.

rebas op 29-12-2015 23:37

Qromwel op 29-12-2015 18:06

Ik begrijp de frustatie van de kerken onderling,ze denken dat ze zelf de waarheid zijn van in het begin. Daarom is er altijd (gewapende)strijd tussen de kerken. Soms wordt een godsdienst met geweld opgedrongen aan anders- en niet gelovigen.

Katholieke kerken konder er wat ,zie maar naar Zuid en Noord-Amerika,en tegelijkertijd nemen we maar ineens ook hun eigendom en goud mee naar Europa.

En dan gaan toeristen in Spanje gouden kerken bezoeken en weten niet dat alles wat daar blinkt gestolen is.

Verstarde moslimleiders doen exact hetzelfde,wie niet met ons is tegen ons en moet dood,zo eenvoudig is dat in realiteit.

Maar in de eerste kruistocht rond 1100 werd de ganse bevolking van Jeruzalem uitgeroeid.

 De inname van Jeruzalem was één van de grootste slachtingen uit de middeleeuwse geschiedenis. Dit bloedvergieten was in de ogen van de overwinnaars een geheiligde daad in een Heilige Oorlog die God wilde ("Deus io vult!" was hun strijdkreet). De onthoofding van de tegenstander was de boetedoening.

deze tekst komt uit   :https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Kruistocht

Deze tekst klinkt dezer dagen volop in het midden-oosten en wordt dan ook dagelijks toepast,al zijn de daders van nu de slachtoffers van vroeger en omgekeerd.

Gebelgde Belg op 30-12-2015 00:03
Disciplus Simplex op 30-12-2015 03:24

rebas op 29-12-2015 16:13Vertel mij eens rap welke vader moet ik hebben,er zijn er meerdere aangeboden door misschien honderd sekten.

Als je serieus zou zijn, en het ze allemaal vraagt krijg je van de echte antwoord. Wat houd je tegen? Maar dat doe je niet want dat wil je helemaal niet.

Disciplus Simplex op 30-12-2015 03:31

naar mening van ondergetekende foutieve- leer van de ‘pre-tribulation’ Opname

Tja, het is je eigen site, dan mag je zeggen wat je vind. Of het nou juist is of niet. Als jou zelfbeeld je ingeeft dat je het waard bent gestraft te worden... dan ken je de Vader niet echt goed IMHO. Jazeker is God rechtvaardig en zeer te 'vrezen' (respecteren) maar Hij ziet jou door Jezus Christus. Denk je nou echt dat God Zijn eigen Zoon nogmaals door zo'n ellende sleurt? Of Zijn bruid? Much fear I see in you, little one.

Qromwel op 30-12-2015 14:37

Tijdens een paar avondjes stappen plunderden de kruisvaarders en passant ook Byzantium. In Noord-Amerika riepen dominees op tot afmaken van "die rooie Amalekieten'. Kortom, het ganse mensdom, inclusief de heilige maagd, kan niet zonder het offer van Christus.

vader Jakob op 30-12-2015 15:54

@Disciplus Simplex op 30-12-2015 03:24 Juist. Een gevleugelde onliner over sekten als reaktie is geen kunst. Een heel ander ding is onbevooroordeeld op zoek gaan. En dat is inderdaad zo eenvoudig als vragen. Er is waarheid en er is leugen. Er valt wat te kiezen, nu in dit leven. Je kan je er uiterlijk een mensenleven lang tegen verzetten, im frage stellen, voor weglopen. Maar ooit is de koek een keer op. Beetje te laat om er dan achter komen dat je er naast zat. 

Rebellio op 30-12-2015 17:25

@Rebas, ik weet niet vanuit welk perspectief jij deze melding over de 1e kruistocht maakt. Ik heb wel een aardige reactie hierop, van Bill Warner, gevonden: https://www.youtube.com/watch?v=I_To-cV94Bo

en een antwoord op de vraag of van de kruistochten zijn geslaagd: https://www.youtube.com/watch?v=cMjUFBYEzqQ

Overigens, dat wij in het westen, proberen neutraal de menselijke geschiedenis te bestuderen geeft ons deze kennis over onszelf. Ik ben bang dat over de islam veel gruwelijkere verhalen te vertellen zijn. https://www.youtube.com/watch?v=imTY5izhTDo

Blijft nog de vraag of het allemaal de "waarheid" is, maar dan moet je er bij geweest zijn. 

Wim op 30-12-2015 18:30

Wat de bruid nog moet meemaken.

Openbaring 20 : 4

En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.

Jean op 30-12-2015 20:20

Het roer moet gekeerd worden, niet morgen maar nu. Laten we de "verantwoordelijken" van alle ellende, de EU bende, merkel, vanrampaai, cameron en alle schijnheiligen uitschakelen en "dadelijk" alle grenzen sluiten en al hetgeen hier reeds rondloopt dadelijk verplichten op te krassen.

Het is onze plicht een veilig leefbaar land na te laten aan onze kinderen en geen land vol met criminelen.

Frits op 30-12-2015 22:06

Het zit er allemaal aan te komen.

Daarom leven wij maar een beetje buiten de maatschappij en bekijken alles met verbazing vanaf een afstandje.

roy op 31-12-2015 15:15

ik ben er een beetje moe van altijd oh de derde oorlog begint het is alsof wij uitzien naar een totale verwoesting van de huidige maatschappij wij kunnen ons beter focusen op het doen vm goede dingen en dat deze daden impacht hebben op de maatschappij dan dat wij ons kop in het zand steken en wachten op een derde wereld oorlog.

rebas op 31-12-2015 17:39

Rebellio op 30-12-2015 17:25

Ik wil maar gewoon zeggen dat het westen niet beter is dan al de andere volkeren.

Klein voorbeeldje : https://nl.wikipedia.org/wiki/Algerijnse_Oorlog

Rebellio op 01-01-2016 11:30

@Rebas, dan zijn de kruistochten zeker niet het voorbeeld daar van. U moet dan zeker de aangegeven linken van Bill Warner kijken! Uiteraard, ik ben het als christen met u eens dat we allemaal zondaars zijn. Maar de islam is duidelijk vanaf het begin een gereedschap van de duivel geweest en zal dat, wanneer het niet gestopt wordt, nog lang blijven.

Sonny op 01-01-2016 23:50

Bijzonder knap dat er mensen zijn die via ingewikkelde berekeningen kunnen uitrekenen wanneer het zover zal zijn.

In Matteus 24:36 zeg hij zelf (Jezus dus) dat hij niet weet wanneer het zover zal zijn.

Nu snap ik het even ook niet meer... loog Jezus hier, of kon hij niet rekenen, of wist hij het echt niet?

Qromwel op 02-01-2016 10:24

Sonny op 01-01-2016 23:50:Sommigen hier denken het beter dan Jezus te weten. Eens goed luisteren naar wat Hij zegt, ho maar. Alsof het om ons gelijk gaat. In Engeland zitten er die al tijden aan het rondkeutelen zijn in de Koningskamer en aangrenzende ruimten van de grote Gizeh-piramide.
Rebellio op 02-01-2016 11:04

@Sonny, eigenlijk is de vraag: Wat wordt er met de olie bedoelt deie de maagden, eerder genoemd in het hoofdstuk, nodig hadden.

Volgens mij gaat het erom dat wij, de Christenen, bezig moeten blijven met de Bijbel, zodat we, wanneer het er om gaat spannen, genoeg steun aan dat Woord zullen hebben. Maar hoe blijf je bezig met dit woord? Ik denk datwe daarvoor o.a. de profetieen hebben gekregen, om Gods almacht te zien en te blijven hopen op zijn ingrijpen op deze wereld. Dus ik ben van mening dat we deze profetieen moeten blijven bestuderen. Dan zullen we wellicht niet het exacte moment kunnen bepalen, maar dan zijn we wel gereed om de Heer te kunnen zien komen om zijn Bruid te komen halen. In dezelfde tekst wordt verwezen naar Noach, die toch ook niet wist wanneer de vloed zou komen, maar hij wist wel dat het binnen afzienbare tijd zou komen. Laten we dan zijn voorbeeld volgen.

Maar je hebt gelijk, bescheidenheid siert de mens.

Sonny op 02-01-2016 13:09

@Qromwel. Sorrie dat dat iemand het gevoel heeft dat ik iemand aanval.

@rebellio. Zoal iedereen kan zien leven we in 'de laatste dagen' we moeten net als de beleidvolle maagden waakzaam zijn en wakker blijven en geduldig wachten op de komst van de bruidegom. het feit dat die voldoende olie bij zich hadden geeft aan dat zij ook niet wisten wanneer hij zou komen.

Vergeet niet dat toen het erop leek dat de bruidegom later zou komen, de tien maagden ‘allen indommelden en in slaap vielen.

wij moeten dus extra opletten en waakzaam blijven om geestelijk wakker te blijven.

het geeft ook aan dat er een tijdsperiode aan zal komen dat niemand meer tot het ware geloof kan komen, ook al zou men graag willen, want dan ik de spreekwoordelike "olie" op! en die is niet meer te verkrijgen omdat het in de ilistratie midden in de nacht is en alle winkels gesloten zijn.

Bij profetien en bijbelse waarschuwingen moeten we nog een ding niet vergeten, namelijk ze zullen vaak heel anders uitpakken als we gedacht hebben, en klinken vaak raar of tegenstrijdig.

denk bijvoorbeeld toen Mozes het volk onder Gods leiding uit Egypte leide en door het leger van Farao achtervolgd werd. tegen menselijke wijsheid in trokken ze richting zee waar ze ogenschijnlijk in de val liepen. maar God had hier een uitweg bedacht en iedereen weet hoe het afliep.

En denk bijvoorbeeld aan de waarschuwing die Jezus gaf „Wanneer gij daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, in een heilige plaats ziet staan, laten dan zij die in Judea zijn, naar de bergen vluchten". 

Toen kwam idd het walgelijke ding in de vorm van het romeinse leger en belegerde Jeruzalem, toen op een vreemde manier opeens het leger terugtrok, volgen oplettende christenen Jezus raad op en vlugte de stad uit. iedereen vond dat toen raar en dachten dat ze bevrijd waren, maar toen kwam het leger terug en de stad werd alsnog verwoest met duizenden doden.

Het voorbeeld van Noach is heel mooi, wat Jezus hiermee wilde zeggen is dat er toen na vele waarschuwingen de meeste mensen er geen aandacht aan Gods waarschuwingen gaven en iedereen gewoon door ging met dagelijkse dingen.

De rampen die Jezus voorspelde zullen ook niet wereldwijd zijn omdat Jezus voorzei dat mensen er geen acht op zouden slaan en net als in Noach's dagen door gingen met feesten trouwen enz.

Sonny op 02-01-2016 13:13

Verder is een profetie als een aankomende auto in de verte, hoe meer hij dichterbij komt, hoe meer we kunnen zien wat voor type het is, totdat hij voor ons staat en dan kunnen we pas zeggen welk merk en type het is.

(misschien dat Mod dit nog en mijn vorige post kan plaatsen. dank)

 

U moet even geduld hebben er wordt niet 24/7 gemodereerd. Mod

Qromwel op 02-01-2016 17:53

Sonny op 02-01-2016 13:09: Ik voel me niet zo gauw aangevallen hoor. Men mag het gerust met mij oneens zijn. Maar niet op basis van wat men vindt, denkt, gelooft, van mening is, enz. Plausibele theorieën vind ik wel interessant, maar mogen niet ontaarden in keiharde geloofspunten. En het lijkt er op dat dat hier nog al eens gebeurt.
Wim op 04-01-2016 13:30

Wim uw reactie moeten verwijderen daar deze breedbeeld veroorzaakt. Mod.

Wim op 04-01-2016 14:42

Wordt wakker dames en heren! Paulus waarschuwt de 'slapers'!

I Tessa 5: 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen kinderen des lichts enkinderen des dags

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl