Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Duizenden Iraanse troepen oefenen op aanval op Jeruzalem


Beeld uit een officiële Iraanse promotiefilm (begin 2014) van een toekomstige nucleaire aanval op Israël (/ Tel Aviv).

Volgens Iraanse media hebben duizenden soldaten van de Revolutionaire Garde geoefend op een militaire aanval op Jeruzalem en de ‘bevrijding’ van de Al-Aqsa moskee, waarvan voor dit doel een imitatie of replica werd gebruikt. Bij de afgelopen vrijdag gehouden oefening ‘bezetten’ Iraanse troepen een hypothetische vijandelijke stelling in de stad Ghom, in het centrum van Iran. Ook de Turkse leiders herhalen regelmatig dat zij in de toekomst Jeruzalem militair zullen ‘bevrijden’ van de Israëlische ‘bezetting’.

 

Jeruzalem is de op drie na belangrijkste stad in de islam. Dat kreeg die status overigens pas na de oprichting van de Joodse staat Israël in 1948. Vóór die tijd waren het Tempelplein en de Al-Aqsa moskee overigens eeuwenlang zo goed als verlaten, en groeide er onkruid tussen de tegels vanwege het gebrek aan moslimbezoekers.

In september verspreidden de Palestijnen het valse gerucht dat Israël de toegang tot de moskee voor moslims wilde beperken, en voortaan Joden zou toestaan om ook op het Tempelplein te bidden – iets dat tot nu toe streng verboden is. De Palestijnse autoriteit vertelde deze leugen echter om de nog altijd aan de gang zijnde terreuroorlog tegen de Israëliërs en Joden goed te praten.

Iran en Turkije willen beide aanval op Israël

De Ayatollahs in Iran zweren al jaren Israël van de kaart te zullen vegen. Daarvoor werden er complete promotievideo’s gemaakt waarop te zien is hoe Iran in de toekomst een massale militaire aanval op de Joodse staat uitvoert en daarbij zelfs kernwapens gebruikt om onder andere Tel Aviv te vernietigen.

Ook de leiders van Turkije, president Erdogan en premier Davutoglu, herhalen met de regelmaat van de klok dat een van hun grootste doelen de militaire ‘bevrijding’ van Jeruzalem is. Eind vorig jaar beloofde Davutoglu dat als de AKP aan de macht zou blijven, er een door Turkije geleide gezamenlijke moslimaanval op Israël zal komen. In het voorjaar herhaalde hij deze belofte. Inmiddels heeft Erdogan via vervalste verkiezingen de absolute macht in het land gegrepen.

 

Xander

(1) Die Welt

Zie ook o.a.:

19-11: Saudi Arabië koopt 19.000 Amerikaanse bommen voor oorlog met Iran
25-10: Paraglider Golan was mogelijk test voor toekomstige ISIS aanval op Israël (/ Israël waarschuwt Putin dat Iraanse troepen bij de Golan zullen worden aangevallen)
23-10: Ramkoers met Rusland: Qatar dreigt met Turkse-Saudische invasie van Syrië (/ Analisten: Mogelijk een Turkse-Arabische aanval op Syrische en Iraanse troepen bij Damascus)
15-10: Islam wil Israël in 2022 vernietigen, 2 jaar na de val van Europa
07-10: Ruim 50 Saudische geestelijken roepen op tot oorlog tegen Syrië, Iran en Rusland
21-08: Eerste officieuze Iraanse raketaanval op Israël
18-08: Iran kondigt aan raketten aan Palestijnen te leveren om Israël ‘uit te wissen’
20-07: Iran roept moslimlanden opnieuw op zich te verenigen om Israël te vernietigen
15-07: Kernakkoord: Westen gaat Iran helpen met bescherming tegen Israël
28-05: Turkse premier en president beloven gezamenlijke moslimaanval op Israël (/ Turkse leiders gaan verenigd islamitisch wereldrijk oprichten)
22-05: Turkse premier belooft na herverkiezing Israël aan te vallen
16-05: President Erdogan belooft in toespraak Turkse invasie van Jeruzalem
11-04: Erdogan: Turkije heeft in 2023 ‘sterkste leger ter wereld’
20-03: Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat (/ Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij)
05-03: Iran toont enorm spandoek met afbeelding Mahdi geholpen door Jezus (/ Ook islamitische teksten voorspellen Turkse aanval op Israël en Europa)
29-01: Shia moslims verwachten snelle komst Mahdi nu Saudische koning dood is (/ De opkomst van het geprofeteerde 8e wereldrijk in 2023)

2014:
30-12: Turkse premier belooft Hamas spoedige invasie van Jeruzalem
21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan (/ Turkse president legt claim op grondgebied VS door te beweren dat Amerika door moslims is ontdekt)
13-11: Turkije dreigt Israël met militair ingrijpen om Jeruzalem
12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

 

Reacties

Luuk op 22-11-2015 18:35

De Eindtijd komt eraan en kan niet tegengehouden worden. Maar Israël gaat nog liever ten onder dan dat het Mo de proleet als (de grootste) profeet erkent !

vijgenboom op 22-11-2015 18:39

Iran heeft niet in de gaten dat men bewust nu ook atoomwapens mag maken. Straks word Iran neergezet als gevaar voor de wereld en dan kan men mooi Iran innemen en de olie velden beheren. Misschien dat de USA en Rusland samen tot een akkordje kunnen komen terwille van de verdedling. Ook al ligt de olie in het grondgebied van Iran voor de wereld is het beter dat het beheert word door andere landen.

cefas op 22-11-2015 18:46

Wie Jeruzalem aanvalt. gaat zijn eigen ondergang tegemoet. Zo spreekt JHWH, de God van Israel.

Jochanan op 22-11-2015 18:51

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?

2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:

3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.

5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.

6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.

7 Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!

11 Dient den Heere met vreze, en verheugt u met beving.

12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

Henk op 22-11-2015 18:56

Geloof er niks van, Saudi Arabie is een veel groter probleem voor Iran, en Iran word dan ook volledig plat gebombardeerd.

Ike op 22-11-2015 19:12

Eens in de zoveel tijd komt een onzinverhaal als dit weer naar voren.

Het komt over als 'Palestijnse broeders we gaan jullie bevrijden, we gaan kernwapens gooien op Israël.'

Palestijnen; 'Maar dan gaan wij toch ook dood en de Al Aqsa moskee is dan toch van de aarde weggevaagd en Israël zal dan toch radioactief zijn?

Iraanse Ayatollah; 'Ja, maar jullie zullen wel verlost zijn van Israël'.

Ik vind dit volslagen onzin en ophitserij om een oorlog te rechtvaardigen of een eerste gebruik van kernwapens. Als je er goed over nadenkt heeft een dergelijke aanval geen enkele kans van slagen.

Theoretisch kan Israël worden gedwongen tot een grondoorlog tegen een shiietische vijand. Maar het IDF is meer dan bekwaam om deze af te slaan zonder kernwapens. Eigenlijk willen de Saudi woestijnrovers in mijn ogen dat Nethanyanu hun aardsvijand zal verslaan. Een kernwapen van Iran zal een veel grotere bedreiging zijn voor Saudi. Hetzelfde geld voor een bondgenootschap tussen Iran, Irak, Syrië en de Libanese Hezbollah.

Nummer één op het lijstje van heilige plaatsen is Mekka en dat ligt een stuk dichter bij en heeft ook een minderheid van shiieten van 10%.

De Saudi's hebben Israël nooit bedreigd, maar na plannen van Iran om kernwapens te ontwikkelen hebben ze wel Chinese raketten gekocht om kernwapens te kunnen gooien en word verondersteld dat zij een beroep kunnen doen op Pakistaanse kernwapens.

Saudi en Iran zijn veel grotere bedreigingen van elkaar en het soenitische geloof heeft geen heilige plekken in Iran en het isvoor Iran makkelijker om Mekka te veroveren dan Jeruzalem en ook veel profijtelijker.

Theo op 22-11-2015 19:14

Psalm 2 zegt genoeg.

Rebellio op 22-11-2015 19:48

Er zijn al zoveel mensen gestorven in de hoop op een betere toekomst. Zou het dan nu echt gaan gebeuren? Wat zou het toch mooi zijn als het licht in de verte echt een teken van de nieuwe morgen is. Maar ik zie nu alleen nog maar het licht van een atoombom aan de horizon....

frits op 22-11-2015 21:05

Dat gebral van Iran duurt al 10 tallen jaren. Als ze met hun woorden Israël zouden zegenen, dan zou dat een zegen voor Iran zijn

dolphin op 22-11-2015 21:23

he ja , laten ze tegen YHWH's volk te keer gaan , dat wil ik wel eens zien hoe ze dat vergaat :).

Arm Israel , het krijgt het wel (weer / nog steeds) zwaar te verduren , het valt niet mee het "zoontje van de dominee" te zijn.

Daniél op 22-11-2015 22:25

Succes. Dat gaat die haatbaarden beslist de kop kosten. Hoogmoed komt voor de val.

A.Verlof op 22-11-2015 23:31

Men vergeet echter dat G-d,s volk de Joden het machtichste wapenarsenaal ter wereld hebben.

De Joden zijn de uitverkorenen,en de Moslims  moeten goed beseffen,dat het Zionisme niet uit te roeien valt.

Het land is van de Zionisten ,G-d,s volk,en dat zal zo blijven !

Jerusalem zal nooit  in de handen van de Islam vallen,de Moskee met  alles er om heen zal binnenkort toebehoren aan G-D,s volk de Joden.

De Moslims dagen de Joden  nu uit,maar ze zullen er achter komen,als  G-D,s volk de wapens te voorschijn haalt.

Mensen strijd voor het Zionisme,het is G-D,s volk.

AEO op 23-11-2015 00:08

Als ik de situatie in de huidige wereld bekijk, dan valt mij op dat de gebeurtenissen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. Ik geloof werkelijk dat de grote verdrukking, waarover in de Bijbel geschreven is, zeer nabij is. Hoe lang zal het nog mogelijk zijn om naar de kerk te gaan? Hoe lang kunnen we nog onze Christelijke feestdagen vieren? Hoe lang nog zal het duren, voordat men hier werkelijk wakker gaat worden? Wat me ook opvalt is, dat er steeds meer Joden hier vertrekken, omdat voor hen de toekomst in Europa zéér duister is. De duistere jaren 30 uit de vorige eeuw zijn terug, want het antisemitisme neemt (mede door de ongecontroleerde import) hand over hand toe! Een paar straten verderop hangt er een Palestijnse vlag voor het raam van een eengezinswoning.

Vanzelfsprekend heb ik daar een hekel aan, maar ik zou het nooit in mijn hoofd halen om er een steen door te gooien. En ik denk dat niemand dat zou doen, die vlag hangt er nu al vele maanden, we beschouwen het ook als het recht van vrije meningsuiting. Maar stel nu, dat iets verder iemand een Israëlische vlag voor zijn raam zou hangen? Zeker weten, dat hij daar problemen mee gaat krijgen. Zó ver zijn we hier al verachterd in Nederland. Ik kan me nog heel goed herinneren, hoe bij vele huizen een wit plakkaat aan de ramen hing, met de tekst

Nederland staat vierkant achter Israël

Dat was tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967, toen Israël voor de zóveelste keer gedwongen werd om zich te verdedigen tegen een grote militaire overmacht. Wel heel erg toevallig dat het in Nederland toen nog alles rust en vrede was. Maar dat was natuurlijk niet toevallig, omdat Nederland toen nog een gezegend land was. Tegenwoordig kampen we niet alleen in Nederland, maar vrijwel overal in Europa met grote problemen. En het antisemitisme van overheidswege is sinds 11 november weer een nieuwe fase ingegaan, want vanaf die datum moeten alle producten uit Judea, Samaria, Jeruzalem en de Golan in de hele EU van speciale stickers worden voorzien, om Israël te boycotten. We hebben zo zelf de vloek over Europa afgeroepen, want op deze maatregel hoeven we geen zegen van God te verwachten. De vreselijke aanslag in Parijs, amper twee dagen na de invoering van deze Europese boycot maatregel, verbaast mij dan ook niet. De vraag is nu, hoeveel vreselijke en mogelijk nog veel ergere terreurdaden moeten er nog plaatsvinden, voordat Europa tot inkeer komt?

God laat dit over ons toe, opdat we tot inkeer komen. Er is geen verontschuldiging mogelijk, want Hij heeft ons duidelijk in Zijn Woord, opgetekend in de Bijbel, gewaarschuwd. Iedereen die Israël zegent, zal door God gezegend worden, maar wie Israël vervloekt, dat betekent haat of veracht, of Israël vijandig gezind is, zal door God vervloekt worden. De wederkomst van Yeshua ha Messiach is nabij, we leven in de eindtijd, en spoedig zal Hij in het gericht treden met de vijanden van Israël, en Israël verlossen. Dat zal de ondergang zijn van Israëls vijanden en met name ook de ondergang van de islam. En dan zal God's Koninkrijk vanuit Jeruzalem de wereld gaan regeren. Oorlogen zullen er dan niet meer zijn, verzekeringsmaatschappijen of politie en brandweer zullen er niet meer zijn, er zal een paradijselijke toestand op aarde zijn. Hoe erger de toestand nu wordt, hoe eerder dit mooie toekomstbeeld realiteit zal worden. Wees waakzaam en bidt voor God's volk. Niemand weet wanneer, maar die tijd zou wel eens eerder kunnen zijn dan we vermoeden.

Sonny op 23-11-2015 00:24

Waarom heeft iedereen over Israël als het volk van JHWH?

De bijbel geeft duidelijk aan dat Jehovah dit volk verworpen heeft, en een volk 'uit alle stammen, talen en natie's' heef gekozen!

Het volk van Jehovah doet niet aan oorlog en politiek, juist zoals Jezus hun geboden heeft, en wacht geduldig tot Hij zelf ingrijpt.

Piet op 23-11-2015 04:36

Dit moet nu eenmaal geschieden volgens Jezus; zie: Lukas: 21 vers 20

Gerritje op 23-11-2015 08:12

Wat een onzin. Xander, je maakt je op deze manier belachelijk.

Josefientje op 23-11-2015 09:22

Begin je weeer? Moeten we weer eindeloos herhalen wat er in Romeinen 9 t/m 11 staat geschreven????  @ Sonny op 23-11-2015 00:24

vijgenboom op 23-11-2015 09:53

@ Sonny     JHWH heeft een eeuwig durend verbond met Israel Het is niet zo dat wanneer Jezus langs kwam en verzegde dat Jeruzalem zou worden verwoest dat God opeens zijn oogappel heeft verstoot. God heeft een plan met Israel en anders was het ook niet weer op de kaart gebracht of wel? Daarnaast staat in Romeinen ook duidelijk dat het heil nu ook onder de heidenen is gekomen en dat zijn wij. Wij mogen ook deel uitmaken van de vijgenboom en op den duur gaan de Joden ook de messias aanvaarden. Lees Romeinen 11 vanaf vers 11 maar. Ook bijzonder trouwens die 2 getallen 11 ! Ik neem aan Sonny dat in jouw Jehovah bijbel dat ook vanaf vers 11 begint.

Juist door de ongehoorzaamheid van de Israelieten mogen wij ook, niet Joden er van deel uitmaken. Daarnaast moeten mensen niet denken dat Israel alleen Joden zijn. Joden waren mensen uit Juda.

En we weten dat Israel sinds 1948 weer op de kaart staat en Jezus zegt dan: dat er nog 1 generatie eroverheen zal gaan en dat dan het koninkrijk komt, de generatie die 1948 mee heeft gemaakt zal ook het einde van menselijke regeringen meemaken. 1917, 1948 en 1967 zijn wat dat beterft bijzondere jaren en van daaruit kunnen we ongeveer weten wanneer het plaatsvind. Daarnaast de dingen die Jezus in Matheus 24 zegt over rampen etc zeggen ook genoeg.

Ook de ontwikkelingen rondom Syrie komt tot iets enorms waarbij landen als iran en saoudi arabie bij betrokken zullen worden zoals de bijbel voorzegt.

Jehovah getuigen houden vast aan 1914 als jaartal en hebben al vaak het einde moeten aanpassen. Maar als je 120 jaar bij 1914 optelt dan kom je rond pakweg 1934 uit. 120 jaar is vanwege de bouw van de ark van Noach omdat de laatste dagen zullen zijn zoals die van Noach. Hoe dan ook leven we in de staart van de eindtijd. En daarnaast is het goed van de Jehovah getuigen dat men het koninkijk predikt wat een gebod is voor een Christen die een Christen wil zijn. Neemt niet weg dat de wachttorengenootschap al meerdere malen het hebben moeten aanpassen etc waarmee duidelijk is aangetoont dat God niet 1 bepaalde organisatie heeft aangesteld etc. Ook de terugkeer van het land Israel laat de organisatie min of meer koud en men doet net alsof dat niks bijzonders is.

Uw koninkrijk kome amen.

Gebelgde Belg op 23-11-2015 10:57

@Sonny op 23-11-2015 00:24, al de verkeerde voorspellingen al vergeten? 1975 en zovele andere data ervoor? Valse profeten genoeg.

https://www.youtube.com/watch?v=ExGeinlZcJU

Gebelgde Belg op 23-11-2015 11:08

Hier nog ex-Jehova's getuigen die getuigen! Wat heb je hierop te zeggen Sonny? Die zijn verloren zeker, die zullen niet waardig gerekend worden Gods koninkrijk te beerven op aarde? Alleen 144000 gaan met Christis in de hemel regeren, dat zijn de uitverkorenen? Waar in de hemel, een ruimtestad ofzo?

https://www.youtube.com/watch?v=VVkxmqE0qZk

Ahava op 23-11-2015 11:17

@Sonny: dat volk waar jij op doelt, gaat toch langs de deuren en is compleet met 144.000?

andere reageerders: dank voor jullie wijze woorden.

Gebelgde Belg op 23-11-2015 11:31

Na een totale kernoorlog is het voor iedereen afgelopen vrees ik, behalve misschien voor de rijken die al een dure bunker hebben gehuurd met alle voorzieningen, zie "Dulce Base"? Of geheime ruimteprojecten en afspraken met de illuminati? Black projects? Weet ik veel. Moslims willen heel de planeet, gunnen Joden zelfs geen land of adem! Hopelijk zal het hen niet lukken.

Daniel op 23-11-2015 11:44

@Sonny op 23-11-2015 00:24

Helemaal correct en bijbels onderbouwd. Je moet dan echter weten door wie en waarom de huidige staat Israel is gesticht. Blijkbaar blijft ook dit in jouw gemeenschap verborgen. Ik snap wel waarom.

greywolf op 23-11-2015 13:06

Dag vogels dag bloemen dag joden karma is a  bitch

vlokje op 23-11-2015 13:15

@sonny

Aan de hexagram in de Israëlische vlag, kun je herkennen dat Godsvolk nog niet op de juiste weg is.

Dit symbool is onderdeel van een duo, zoals jing/jang, goed/fout, zwart/wit, hexagram/pentagram, pool en tegenpool, het kwaad heeft twee gezicht, 

Meeste landen hebben een pentagram in hun vlag, allemaal tegenpolen van Israël

Ga maar eens op onderzoek, symbolen zijn in de oudheid bedacht voor occulte afgod verering

peter op 23-11-2015 13:37

Als ze in de rij gaan staan bij de bushalte ,moet je ze pas in de gaten gaan houden .

El op 23-11-2015 13:42

Sonny, God zal zijn belofte aan israel nooit verbreken ,het volk blijft zijn zijn oogappel, daarnaast heeft hij een volk uit alle stammen en naties uitgekozen,maar israel zal terug keren naar God  ,zacharia 12-10 de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem zal ik vervullen met een geest die hen goedwillend maakt . Zij zullen hun blik richten op mijn gezant die zij doorstoken hebben zoals men rouwt over een enig kind. Groetjes

Luuk op 23-11-2015 13:52

Vlokje, de David-ster (die met 12 snijpunten de 12 stammen van Israël symboliseert) en het kruis (symboliseert de 3-eenheid) staat tegenover de halve maan (die de 2 hoorns van de duivel symboliseert). Dat is nogal een verschil ! Israël verwacht nog steeds de messias, die volgens mij niet komt doordat op de Tempelberg nog steeds de Rotskoepel (met daarop een halve maan) staat. Merkwaardig eigenlijk, want de moslims hebben daar niets te zoeken (Mo is immers nooit in Jeruzalem geweest), terwijl de christenen en Joden die wel echt iets met de Tempelberg hebben, daar zelfs niet eens mogen bidden. Maar wellicht wordt de Rotskoepel spoedig vernietigd !

Gebelgde Belg op 23-11-2015 14:18

De bazen van het Wachttorengenootschap hebben ondertussen wel goed geleefd van hun gratis slaafjes die al het bekeringswerk voor hen deden!

https://www.youtube.com/watch?v=qhwt5cqMxa0&index=6&list=PL1m4hVykWOx7wtOfcUcsWL4b89iwpAoa_

Daniel op 23-11-2015 15:29

@El op 23-11-2015 13:42

God verbreekt zijn beloften niet. Het volk Israel was echter zeer snel om haar beloften te verbreken. Paulus' brieven aangaande het onderwerp dat je noemt zijn zo duidelijk dat een interpretatie niet op zijn plek is. Door het toelaten van de heidenen - omdat veel Israelieten Jezus verwierpen - wordt het mogelijk 'geheel Israel' te redden. Iemand is niet een jood door besnijdenis maar door geloof. De lof (jadah) komt niet van mensen maar van God. Lees Paulus brieven aan de Romeinen, Efeziers en de Hebreeen en probeer de kern daarvan te begrijpen. Terecht dat Petrus opmerkte dat sommige zaken in de brieven van Paulus moeilijk zijn te begrijpen voor de onstandvastigen.Elkaar verwijten maken is contra-productief en leidt niet tot meer inzicht maar tot verbittering en discussies over futiliteiten. Als we straks voor God's rechterstoel staan dan hopen we dat hij ons met inzicht en liefde zal beoordelen.

vlokje op 23-11-2015 15:46

@luuk

Als je onderzoek doet, noem je het geen davidster meer

In de hexagram, betekent de ene driehoek god en de andere mens, in elkaar verstrengeld betekent het synbool:

God is mens, en de mens is god,  hoe fout is dat?

De regel: Geen beeld of beeltenis geld ook voor symbolen

El op 23-11-2015 18:50

Daniel ik verwijt niemand iets

Luuk op 23-11-2015 19:23

Vlokje, ze noemen het ook het zegel van Salomo. Maar het staat ook voor evenwicht tussen een positief en negatief, tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen wit en zwart, tussen het geestelijke en het lichamelijke. God is echter nooit voor te stellen als een driehoek, ik weet niet waar je dat vandaan hebt. Het menselijke kun je evenwel wel terugvinden in de pentagram (mensen hebben 5 vingers per hand en 5 tenen per voet). Occult is overigens een ander woord voor verborgen of bedekt en dat hoeft niet per definitie slecht te zijn. Verder vind ik juist dat Israël een prachtige vlag heeft en ik denk dat Israël een hoofdrol zal spelen in de Eindtijd.  

Sonny op 24-11-2015 10:02

Beste..

de bijbel spoort ons aan om alle dingen zelf te onderzoeken!

neem daarom uw bijbel ter hand en lees dit arttikeltje even.

http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2014846?q=gods+volk&p=par

max299 op 24-11-2015 12:01

Gebelgde Belg.......  prachtig voorbeelden.

Zo gemakkelijk kan je een nieuw geloof maken van oude bestaande geschriften verhalen enz.

Dat Jehova-getuige door een Vrij metselaar (s) is uitgevonden is weinige bekend doch voor een vrij metselaar is het opdracht - uitdaging en hun recht op miljardairs bestaan.

Ik heb gewerkt met een jehova en hij gaf 10% van zijn netto inkomen per maand.  Vragen over wat er met al dat geld gebeurt mogen niet worden gekend noch  beantwoordt. 

Na 2 jaar trouw betaald mocht hij een stuk uit de bijbel voorlezen tijdens een dienst m.a.w. hij was...gestegen... en voelde zich iemand en belangrijk. Hij was iemand  dus maar zo gelaten….Zijn eigenwaarde en zelfbeeld kwamen niet uit hemzelf.

Die 10 % netto afdragen wordt door veel religies toegepast en is een geweldige en gemakkelijke bron van inkomsten.

In de VS zijn er 100-derden groepen en religies. Amish kenmerkt zich door dat hun kinderen maar twee jaar naar school mogen. Zelfs de lagere school wordt niet afgemaakt dus Amish kinderen kunnen alleen lezen en schrijven

Waarom houd je hen zo graag dom (dus arm....)  doch laat hen wel hun leven lang geld binnenrijven voor de orde. Kinderen kunnen zich buiten de gemeenschap  moeilijk staande houden. Ze raken alleen  - geïsoleerd dus depressief tot zeer depri.

Geen vak kunnen leren enz enz. zo kweek je armoede op veel terrein. Ned 123 doen t  gelijkende zie de beperkte informatie om de Nederlander  onwetend te houden omtrent achtergronden.

Er loopt maar een rode en rode draad door al deze (afgeleide) religies en dat is belastingontduiking-vrij van belastingen.  Vooral de oprichters zitten op de 1stehand. Hier vrij metselaars.

Als je als Religie bent aangemerkt in de VS ben je vrij-uitgesloten van belastingbetalen.  geen cent

Vrij metselaars doch vele anderen Coresh e.a.  maken er gebruik van zelfs Scientology is een religie in de VS - Ze betalen geen belastingen. Als je t dus niet redt in de VS begin een geloof ...en wordt miljardair binnen twee jaar

Welke symbolen je gebruikt is eigen voorkeur ,

Herinterpreteer een geloof een Bijbel -een Thora - Talmoed  Koran of juist niet.... en gedaan

Blijf vaag en laat mensen  discussiëren over tekens symbolen- teksten uit  de z.g. heilige boeken. Veel joden welke ik zag lazen teksten uit hun Thora of Talmoed of… en ramde bij elke tekst hun hoofd tegen de stenen in de muur. Met  een hersenschudding lukt t schijnbaar beter om je geloof te belijden.

Veel interessanter wordt t als je weet vanwaaruit je gelooft of een geloof nodig hebt. Angst en angst voor , onzekerheid,  armoede ,  zorgen maken om,  zijn 'goede' onbewuste emoties voor een geloof. Mensen met een gezond geloof leven 10 jaar langer in de VS dus t werkt.

Hoe te geloven is te traceren   en alle processen in onze hersenen involved.  Interessanter wordt t daar ISIS door Cia en Israël  mede Ideologisch  is opgezet.

  -De ideologieën -- de basis ingrediënten in hunner Verschillen  vooral hebben benadrukt.

Als je de basiskenmerken  weet vrij eenvoudig. 

Gebelgde Belg op 24-11-2015 14:30

@Sonny op 24-11-2015 10:02, zelf onderzoeken zeg je? In de koninkrijkzaal mag je alleen maar antwoorden wat je voordien onderlijnd had in hun tijdschrift, dat is toch niet zelf onderzoeken? Probeer maar eens een ander antwoord te geven?

Maar ik vroeg wat je over de foute voorspellingen denkt die ze gedaan hadden vroeger, "een profeet die foute voorspellingen doet is een valse profeet".

Vriendelijke groetjes,

@max299 op 24-11-2015 12:01, "Ik heb gewerkt met een jehova en hij gaf 10% van zijn netto inkomen per maand.  Vragen over wat er met al dat geld gebeurt mogen niet worden gekend noch  beantwoordt."

Die zijn niet verplicht tienden te betalen (niet dat ik weet, vraag het eens aan Sonny?), het geld komt van de boeken en tijdschriften die door de gelovigen gratis aan de man of vrouw worden gebracht, ik bedoel dat ze het werk gratis doen, ze denken dat God hen zal belonen.

Maar ik moet wel zeggen dat het brave mensen zijn, ze zullen geen vlieg kwaad doen, het zijn de bazen die hun zakken vullen. Natuurlijk zijn er daar ook sexuele problemen zoals in alle godsdiensten. De ouderlingen dekken sexuele zonden toe als ze vergeving hebben gevraagd aan het slachtoffer, want ze mogen de gelovige niet overgeven aan wereldse rechtbanken.

Ja, er zijn er die tienden moeten betalen, maar bij mijn weten niet de Jehova mensen, je doet me twijfelen, ik ken ook Jehova mensen, so what, ik ga toch nooit tienden gaan betalen als ik het toch zelf mag onderzoeken.

Max299, thanx voor het compliment, vriendelijke groetjes.

Sonny op 24-11-2015 17:14

Natuurlijk zaten ze er vroeger met hun berekeningen naast, dat werd toegegeven en van geleerd. (Trouwens.. Welke kerk geeft zijn fouten toe tegenwoordig?)

wat betreft sexueel misbruik is het heel simpel.. Daar walgen wij ook van, en die daders worden bij ons dan ook uitgesloten, en niet zoals bij anderen verplaatst. Misschien zijn hiermee vroeger fouten mee gemaakt, maar deze walgelijke dingen vinden wij ook vreselijk.

verder doen wij niet aan tienden, houden wij ook geen collectes of smeken we op andere manieren om geld, niemand is verplicht om iets te geven, maar mag een vrijwillige bijdrage doen als die dat wil in een anonieme kollectebus achter in de zaal, verder is alle lectuur gratis.

verder is het onnodig alle filmpjes van zogenaamde ex-getuigen te linken, ik weet precies welke leugens er meestal in staan.

jammer dat niemand er even bij stilstaat waarom een volk dat niet steelt, niet liegt, niet meedoet aan oorlog en strijd, zich verre houd van politiek, niet aan nationalisme doet, niet overmatig drinkt, niet scheld of vloekt, altijd eerlijk zijn belasting opgeeft, de geboden van bloed naleefd, Gods naam weer terug in de bijbel heeft gezet, altijd eerlijk op het werk is, zich houden aan Gods maatstaven zoals oa geen sex voor het huwelijk en ook nog eens het gebod van Jezus navolgd om het goede nieuws over de hele wereld te prediken, omdat dan.. het einde zal komen, waarom worden zij altijd bespot en uitgelachen en slecht gemaakt?

echt benieuwd..? Ik denk het niet, maar voor het geval..  www.jw.org  en dan onder het 'kopje' wat geloven wij.

groetjes

Gebelgde Belg op 24-11-2015 23:35

@Sonny op 24-11-2015 17:14, dan had ik toch gelijk, geen tienden dus. Jullie zijn als mensen niet slechter dan andere georganiseerde godsdienstige groepen, maar als we het dan toch zelf mogen onderzoeken, waarom dan een georganiseerd iets? Wat is dan de ware reden van dat organiseren? Is een individu niet evenveel waard als een groep? Mag je dan als individu niet zelf nadenken en handelen met goede bedoelingen, waarom moet dat allemaal zo overgeorganiseerd zijn dan? Ik heb zelf ook hersenen om na te denken.

Ik bedoel, waarom zou ik een organisatie in mijn plaats moeten conclusies laten trekken over bijvoorbeeld een bijbelonderzoek? Ik kan zelf ook wel teksten opzoeken en vergelijken met elkaar, daar mijn eigen conclusies uit trekken, begrijp je wat ik bedoel? Ik wil vrij zijn, daarom snap ik niet waarom jij niet vrij wil zijn, maar als je echt tevreden bent met je situatie, mij niet gelaten.

Vriendelijke groetjes,

Gebelgde Belg op 25-11-2015 00:21

@Sonny, dit wil ik wel nog even zeggen, ik geef de mensen in de filmpjes wel gelijk dat ze de organisatie verlaten hebben, ze zijn gelukkiger als ze echt vrij zijn. Een organisatie heeft niet het recht om het oordeel Gods uit te hangen, zeker niet als ze zoveel gefaald hadden in hun interpretaties en onderzoek.

ottoman op 25-11-2015 01:31

Ike;

Je heb wel gelijk, maar iran ken saudi aanvallen met turkije samen eventueel, turken zullen nooit accepteren dat iran in zn eentje over soenieten gaat heersen ze zijn geen vijand van iran maar irans grootste zorg is turkije. Door bepaalde kwesties komen ze dan tog tegenover elkaar, maar ik denk dat iraniers en turken dit wijs gaan oplossen onderling en elkaar niet te vijand gaan nemen openlijk.

Sonny op 25-11-2015 09:17

Beste..

dat 'organiseren' begon al met de eerste eeuwse christenen.

denk alleen al aan de reizen van oa Paulus langs de gemeenten en de woorden van Jezus aan de gemeenten die Johannes opschrijft in het begin van openbaring.

natuurlijk is een ieder mens heel veel waard voor god, denk bv aan de ullistratie van jezus waarin een schaapherder zijn kudde alleen laat om een verloren schaapje te zoeken, en hoe de engelen juichen in de hemel als iemand berouw heeft en terug keert tot God.

dat wij oordelen is ook onzin, alleen god kan en mag oordelen,gelukkig hoeven wij dat niet te doen.

en gelukkig mag ieder voor zichzelf denken, en is vrij om te gaan als hij niet meer wil.

jammer dat heel veel mensen nog steeds hele rare en vreemde ideeën over ons hebben, en al die leuke fabeltjes over ons geloven, zoals wat ik oa hier in de reacties van jullie las.

maar nogmaals.. Als je het ECHT wilt weten.. Kijk dan op onze website in bijna elke taal. Daar staat het veel mooier en beter als dan ik het hier kan typen op m'n aajpetje.

groetjes

Gebelgde Belg op 25-11-2015 21:36

@Sonny op 25-11-2015 09:17, Joden waren er eerder dan de christenen toch, ja? Joden zijn nooit christenen geworden die blijven bij hun geloof, die zeggen gewoon, "anderen moeten maar via hun geloof, maar ons geloof kan alleen maar voor Joden." Er is geen bekeringsdrang bij de Joden, dat vind ik beter.
Moslims zeggen, "bekeren tot Allah of je kop af!" Dat is de echte islam, wat is volgens jou beter, islam of Jodendom? Ik zou niet weten waarom de Joden door hun eigen God verworpen zouden kunnen zijn, dat is eerder door anderen al beantwoord hier. Maar ik vind dat Joden als mens ook recht hebben op hun eigen plekje in de wereld, jij niet dan? Moslims vinden dat alle mensen op deze planeet dood moeten en hun de hele planeet alleen voor hen!
Moslims hebben noch met christen of Joden iets te maken, de god van de moslims is een barbaarse maangod, erger dan de nazi's, maar wat zegt de organisatie van het Wachttorengenootschap over moslims? Een geloof als christenen en Joden of iets anders? Ik weet dat islam met geen van de twee iets vandoen heeft. Er bestaat niets barbaarser dan islam!
Kan je me precies vertellen welke leugens de mensen in de filmpjes hebben verteld, éérst gaf je toe dat ze verkeerd waren geweest, maar daarna zeg je dat ze gelogen hebben, wat hadden ze dan gelogen volgens jou?
Vriendelijke groetjes,
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl