Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Britse moslimleiders: Tijd om te vechten voor islamitische machtsovername

Slechts 5 van de 200 aanwezige moslims klappen voor kritiek op ISIS – Migranteninvasie Europa: Oorlog naar het voorbeeld van Mohammed


'Discussie' op z'n moslims: Leiders prediken dictaten, en de toehoorders klappen.

Luttele uren voordat moslimterroristen in Parijs een gruwelijk bloedbad aanrichtten en er bijna in slaagden een stadion binnen te dringen en daar duizenden slachtoffers te maken, riepen islamitische leiders op een bijeenkomst in Londen moslims op te gaan vechten voor het grote einddoel, namelijk de totale islamitische machtsovername van Groot Brittannië. En wat moslimorganisaties in Nederland nu ook mogen beweren (2) – niets wijst erop dat zij voor ons een minder afschrikwekkende toekomst in gedachten hebben.

 Tijdens de ‘Quiz a Muslim’ bijeenkomst, georganiseerd door blogger Dilly Hussain die een wereldwijd Kalifaat wil oprichten en de Westerse media nog verder wil infiltreren met propaganda, noemden de leiders de Britse waarden ‘rotzooi’ en eisten zij dat de Britse wetten voortaan door moslims worden bepaald. Ze suggereerden zelfs dat de moslims in het land feitelijk nu al in oorlog zijn met de Britten.

Moslims zijn in eerste plaats moslims, geen staatsburgers

Voor een buitenstaander werd weer eens pijnlijk duidelijk wat moslims onder een ‘discussiebijeenkomst’ verstaan. Gediscussieerd werd er namelijk totaal niet; er werden enkel dictaten vanaf het podium verkondigd, waar de aanwezigen dan luid –of, in de gevallen dat de uitspraken niet extreem genoeg waren, nauwelijks- voor mochten klappen.

Misschien nog wel pijnlijker, vooral voor alles wat zich ‘links’ en ‘progressief’ noemt: dr. Haitham al-Haddad, lid van de Britse Sharia Raad en een beruchte Jodenhater die voorstander is van de doodstraf voor iedereen die de islam verlaat, vroeg of er zich onder de aanwezigen ook Britten bevonden. Na een lange pauze brak er een ongemakkelijk gemompel uit. De reden: moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.

‘Wij zouden wet van het land moeten bepalen’

Taji Mustafah, hooggeplaatst lid van de internationale islamistische organisatie Hizb ut Tahrir –dat streeft naar een wereldwijd Islamitisch Kalifaat-, maakte dat nog eens goed duidelijk: ‘Dit is een beladen vraag... Wat betekent dit? Alles wat ze ‘Brits’ noemen betekent helemaal niets. We zouden ons niet moeten afvragen of wij meer zoals de Britten moeten worden. Wij zouden juist mede moeten bepalen wat Brits is, in wat de wet van dit land is.’ Iedereen was het erover eens: dat moet de wet van Allah zijn, want die is ‘superieur’ aan alle ‘door mensen gemaakte’ wetten.

Hij vervolgde dat islam ‘een religie van vrede en oorlog’ is ‘dat ieder aspect van leven beheerst, ook de politiek, inclusief wat je eet en wat voor kleren je draagt’. In de hele islam is er zonder uitzondering enkel sprake van ‘vrede’ als een land en een volk volledig onderworpen is aan de islam. Zolang daar nog geen sprake van is, zolang dit nog niet is bereikt, is er een permanente staat van oorlog met alle ‘ongelovigen’.

Abdur Raheem Green, voorzitter van de Islamic Education & Research Academy (IERA) was een van de bekendste sprekers. Green erkende ooit ruiterlijk dat ‘islam niet verenigbaar is met democratie’, stelde dat moslimmannen licht fysiek geweld mogen gebruiken tegen hun vrouwen en dat ‘de islam zijn volgelingen leert de dood op het slagveld te zoeken... Te sterven tijdens het strijden van de jihad is één van de zekerste wegen naar het paradijs en de goedkeuring van Allah.’ Recent betrapte een CCTV camera in Londen hem erop een Joodse man lastig te vallen met de woorden: ‘Haal deze Jood hier ver vandaan, zodat zijn stank ons niet verstoort.’

5 van de 200 moslims applaudiseren voor kritiek op ISIS

Toen voormalig Guantanamo gevangene Moazzam Begg ISIS veroordeelde omdat ‘zij moslims vermoorden’, kreeg hij van welgeteld 5 van de 200 aanwezigen applaus. Maar toen hij de Britse premier David Cameron een ‘extremist’ noemde, kreeg hij van bijna iedereen een langdurige ovatie. Na zijn kritiek op ISIS onderstreepte Begg dat het de plicht van iedere moslim is om te vechten voor de oprichting van een Islamitische Staat.

Begg –opgepakt als Syriëganger, maar weer vrijgelaten- kwam met een voorbeeld uit de Koran om te laten zien hoe moslims in het Westen zich moeten gedragen. ‘De mensen van Medina begonnen een oorlog tegen Perzië.’ Eén van de hoofdpersonen in dit verhaal was een Perziër die zijn naam behield, maar wel aan de kant van de moslims vocht. ‘Daarom kunnen jullie ‘Britse’ moslims zijn. Het is prima als je je nu zo noemt,’ waarmee hij impliceerde dat de moslims in het land –net als het voorbeeld uit de Koran- op zekere dag, als ze sterk genoeg zijn, oorlog zullen voeren tegen de Britse bevolking.

Maajid Nawaz, adviseur bij de overheid op het gebied van moslimextremisme, legde op Facebook uit dat ‘iedere spreker daar een islamist is die voorstander is van het Kalifaat. Zij geloven in ieder basisprincipe waar ISIS in gelooft. Ze verwerpen ISIS enkel omdat die in hun ogen te spoedig en te snel proberen het Kalifaat op te richten’.

Migranteninvasie naar het voorbeeld van Mohammed

‘Vrede’ met ‘ongelovigen’ betekent in de islam dat de Ummah, het islamitische 'rijk' of 'gebied' of 'volk', nog te zwak is om de overhand te krijgen. Zodra de moslims echter een sterke macht worden schakelen ze onmiddellijk in de hoogste versnelling over in oorlogsmodus. Om dit concept te begrijpen kijken we naar het verdrag van Hudaibiya, een essentieel onderdeel van de geschiedenis van de islam, en een ernstige waarschuwing voor Europa wat de werkelijke bedoeling is van de moslimmigranten invasie die ons continent overspoelt.

Tijdens de vroege jaren van Mohammeds kleine, maar groeiende beweging hadden de moslims een conflict met de stam van Quraysh, die heerste over de heilige stad Mekka en aanvankelijk veel sterker was. Toen ‘de profeet’ en zijn groep Mekka probeerden binnen te sluipen, werden ze onderschept door Quraysh troepen. Die boden Mohammed echter een vredesovereenkomst aan die bekend is geworden als het verdrag van Hudaibiya. Beide partijen kwamen overeen elkaar 10 jaar lang niet aan te vallen. Omdat de moslims toen veruit de mindere waren van de Quraysh, was dit verdrag voor hen buitengewoon gunstig.

Nederlaag = overwinning

Mohammed was echter vernederd en de moslims schaamden zich enorm voor hem, omdat hun grote profeet zich niet had verzet en niets anders had gedaan dan te buigen en een verdrag met de vijand te sluiten. Mohammeds reactie was echter typerend voor die van een valse profeet. Hij legde uit dat wat er gebeurd was eigenlijk een ‘grote overwinning’ was.

Dit gedrag is typerend voor moslims. Ook in moderne tijden beweren ze na iedere militaire nederlaag in werkelijkheid gewonnen te hebben, hoe groot hun verliezen ook waren. Goed voorbeeld zijn de oorlogen die de Arabisch-islamitische landen tegen Israël voerden (1948, 1967, 1973, de 2e Libanonoorlog in 2006) en die ze allemaal verloren, maar die in hun eigen vervalste geschiedschrijving als ‘overwinningen’ te boek staan. (Waarom Israël en de Joden dan nog steeds bestaan en voorspoedig zijn wordt echter niet uitgelegd...)

Nadat Mohammed zijn nederlaag dus een 'grote overwinning' noemde werden de moslims de 'piraten' van de woestijn en begonnen ze de welvarende Joodse dorpen aan te vallen. Ze stalen alles van de Joden en maakten hun vrouwen en kinderen tot slaven. In die tijd zou Mohammed van Allah te horen hebben gekregen dat het toegestaan was deze vrouwen als seksslavinnen te gebruiken. Dit 'recht' staat nog pal overeind in de islam en wordt nog steeds veelvuldig toegepast, zeker niet alleen door ISIS.

Vredesverdragen zijn voor islam slechts tijdelijk

Toen andere Arabieren zagen hoe goed de moslims het kregen, stroomden de bekeerlingen toe. De jonge islamitische religie kon als gevolg van het vredesverdrag van Hudaibiya in slechts 2 jaar tijd onstuimig doorgroeien van 1500 naar 10.000 mannen. Plotseling waren de moslims groter en machtiger geworden dan de Quraysh. Ondanks het 10-jarige vredesverdrag dat Mohammed met hen had gesloten vielen hij en zijn mannen Mekka aan en overwonnen de Quraysh. Zo werden de moslims de onbetwiste heersers in zowel Mekka als Medina.

Omdat Mohammed in de islamitische religie hèt perfecte en onbetwistbare voorbeeld is kijken moslims niet op dezelfde manier naar vredesverdragen als wij. In de denkwereld van moslims zijn verdragen geen bindende overeenkomsten, maar gelegenheden om onder het mom van 'vrede' sterker te worden en je voor te bereiden op oorlog. Vergis u niet: het sluiten van vredesverdragen met ongelovigen -zoals met ons Westerlingen- enkel omwille van de 'vrede' is NOOIT het uiteindelijke doel. Het enige toegestane doel van ‘vrede’ met ongelovigen is uiteindelijk de hele wereld te kunnen overwinnen en te onderwerpen aan de islam.

Islam: Liegen om je doel te bereiken toegestaan

Eén van de beroemdste moslimtheologen aller tijden moedigde moslims dan ook aan te liegen, zolang dit maar een 'positief en nuttig' doel heeft: 'Spreken is een middel om doelen te verwezenlijken. Als een prijzenswaardig doel te bereiken is door zowel de waarheid te vertellen als te liegen, is het niet toegestaan het te verwezenlijken door te liegen, omdat dat niet nodig is. Als het mogelijk is dat doel te bereiken door te liegen en niet door de waarheid te vertellen, dan is het toegestaan te liegen. ' (Imam Al-Ghazali).

Al-Ghazali zei dat moslims ook mogen liegen om materiële welvaart te verkrijgen: 'Weet dit, dat liegen op zich geen zonde is, maar als het u schade toebrengt kan het vervelend zijn. U mag echter liegen als het u voor kwaad behoedt of als het u welvaart brengt.'

Abdullah Al-Araby benadrukte dat dit liegen vooral tegen het Westen moet worden gebruikt: 'Het principe van het toestaan van liegen voor de zaak van de islam heeft wat betreft de zaken die verband houden met de verspreiding van de religie van de islam in het Westen grote gevolgen. Moslimactivisten maken bij hun pogingen om het beeld van de islam op te poetsen en het aantrekkelijker te maken voor toekomstige bekeerlingen gebruik van misleidende tactieken.'

Moslimleiders leiden dubbelleven

Om het beeld van de islam -zogenaamd de religie van ‘vrede'- te beschermen leiden veel 'gematigde' moslims een dubbelleven. Eén kant preekt tolerantie en vrede tegen het Westerse publiek, maar de andere kant toont in privé bijeenkomsten juist agressie en haat tegen alles waar het Westen voor staat.

Neem nu Siraj Wahaj, de eerste moslim die het dagelijkse gebed in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden mocht uitspreken, en daar een toespraak hield vol liefde, broederschap en harmonie. Voor een moslimpubliek in New Jersey zei dezelfde man echter dat 'moslims de Verenigde Staten moeten overnemen en de constitutionele grondwet moeten vervangen door het Kalifaat. Als we verenigd en sterk zijn, dan zouden we onze eigen emir (leider) kiezen en hem trouw zweren. Geloof me, als 6 tot 8 miljoen moslims in Amerika zich verenigen, dan zal het land van ons zijn.' 

Westerlingen slikken islamitische misleiding

Deze ‘gespleten persoonlijkheid’ veroorzaakt verwarring, want over het algemeen kijken noch Amerikanen en Europeanen, noch hun politieke leiders naar wat deze moslims in het Arabisch zeggen. Dat komt omdat de meesten van hen wanhopig willen blijven geloven in het goede van alle mensen, en zichzelf in deze tijd van grote onzekerheid gerust willen stellen met sprookjes. De meeste Westerlingen slikken de islamitische misleiding daarom nog steeds voor zoete koek. Degenen die wel de waarheid over de ware aard van de islam durven te spreken worden onmiddellijk verketterd als intolerante, racistische islamofoben.

Zeker na Parijs 13-11-15 zouden Europeanen inmiddels genoeg van dit gevaarlijke patroon moeten hebben gezien om eindelijk wakker te worden. Helaas lijkt men er in de politiek en media nog steeds voor te kiezen om het gevaar ‘islam’ welbewust te blijven ontkennen - totdat onze samenleving net als de Titanic frontaal op de islamitische ijsberg botst en zijn ondergang tegemoet gaat.

 

Xander

(1) Breitbart
(2) Refdag.nl

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

 Reacties

Pagina12
Rebellio op 16-11-2015 11:36

Nog een vertaald stukje van Walid Shoebat wat naar mijn idee, iedereen moet lezen:

"Islamitische geweld zal verspreiden vanuit Kosovo en het zal doorwerken in Servië, en dan uiteindelijk in Macedonië, Montenegro, en dan in Griekenland. Al dit geweld en chaos zal het roer van de Oosters-orthodoxe Naties tot een enkele Oosters-orthodoxe Confederatie die zal worden geleid door Rusland.  Deze christelijke Confederatie zullen echt een opleving van de christelijke Byzantijnse Rijk, alleen dit keer die zijn macht niet in Griekenland worden zal (zoals het was in de oudheid), maar wordt het bedrag overgemaakt in Rusland. De nieuwe christelijke Confederatie zullen hier om te vechten tegen de islamitische Confederatie die zal worden geleid door Turkije. 

Het is echt een heilige oorlog, een kruistocht — de nieuwe kruistocht — en het zal leiden tot de oprichting van het Christendom, en het zal worden geregeerd door Jezus Christus!"

 

Jean op 16-11-2015 12:15

Alle barbarij komende van die waanzinnige alla en die pedofiel mohamed moet verboden en verdreven worden want van uit die perverse hoek komt er alleen maar barbaars geweld.

Ik moet nog maar de namen horen en ben al aan 't braken.

Enkel onze seculiere wetten zijn van belang.

J.A. Dus op 16-11-2015 12:32

Er is maar een remedie.

Of een moslim ontkend verzen of hij vertrekt omdat alle rechten mbt sociale voorzieningen zijn ontnomen als een rechtsgeldig verblijf.

Dit omdat de islam als enige relige doodslag propagandeert.

Hij ondertekend een verklaring afstand te nemen van (ruim 150) verzen.

De rapen zullen gaar zijn de moslim zal schreeuwen om de rechten van democratie,, de sloebers.

Andre op 16-11-2015 13:01

De terroristen zijn Europa binnengekomen "with a little help from their friends" (linkse politiekers en mainstream media)...

Gebelgde Belg op 16-11-2015 13:11

@Tabris op 16-11-2015 00:20, "Hitler als profeet en Wotan als god." Ik weet niet wie Wotan is, maar inderdaad de vergelijking is wel goed. Het was toen ook "Gott mit uns". Bij moslims de maangodin Allaah, maar de vrouwen zijn maar speelgoed van de mannen en de kinderen ook! Meisjes worden hun clitoris afgesneden door vieze oude wijven! Dit om een bezit van een man te kunnen worden waar ze mee mogen doen wat ze maar willen!

Muhammad als voorbeeld van alle moslims en perfect? Die was verre van perfect, maar wel kappen op de christenen omdat ze Jezus als mensgeworden God zien, zelf verafgoden ze Muhammad wat op hetzelfde neerkomt, alles wat ze over hem gelezen hebben is een voorbeeld voor hen om dat ook te doen, mooi voorbeeld is ook Idi Amin Dada, deze dictator had ook Muhammad als groot voorbeeld, en kijk maar hoe die massamoorden heeft gepleegd!

Thanx voor je reactie Tabris! Vriendelijke groetjes,

Gebelgde Belg op 16-11-2015 13:30

Nieuwe beelden over de aanslag in Parijs, men beweert in de media dat één van de misdadigers was geradicaliseerd door een Belgische imam! De Wever wil meer moskees helpen erkennen, die domoor weet niet eens dat moslims mogen liegen van hun "geloof", en dat is met de meeste stemmen aan de haal gegaan toen!

https://www.youtube.com/watch?v=Kl68JbcLQP8&list=PL1m4hVykWOx7vIgCrSImcaxEsoeNC6qQv

De linktools werken niet meer bij punt, ook bij Firefox...of is de optie door Xandernieuws afgezet in het beheer? Maakt niet uit, men kan ze zelf in de bovenste balk plaatsen.

Gorghel op 16-11-2015 13:37
Moslims moeten niet vechten voor de Islam, maar voor de vrede. Want als er geen vrede is of zal zijn op deze planeet dan zal er ook geen islam en geen moslim zijn, immers ook zij zullen worden vernietigd in de strijd. Het is dus ook in hun eigen bestwil om vrede te maken en te prediken.
Eli020 op 16-11-2015 14:03

Sterke post @Manon

De oplossing is ook niet het Christendom, dat zou alleen maar weer een probleem erbij zijn. De stappen naar een verdraagzame wereld beginnen toch echt bij jezelf. Velen die klagen moeten wel het nieuwste Apple telefoontje hebben of lopen in Primark kleding. Wat als er nou eens een opstand komt in Zuid Oost Azie tegen het materialistische Westen? Gaan we daar dan alles ook maar bombarderen of gaan we eens beseffen dat ook wij deel van het probleem zijn?

John1 op 16-11-2015 14:30

Imam: terreur heeft wél met islam te maken, aldus de telegraaf

Jongerenimam Yassin Elforkani vindt dat moslims het niet langer kunnen maken om vol te houden dat terreur niets met het islamitische geloof te maken heeft. ,,De keiharde realiteit is dat de aanslagplegers hun daden theologisch legitimeren. We kunnen er niet omheen. We kunnen niet blijven zeggen: dit heeft niets met de islam te maken."

Elforkani roept in de Volkskrant de moslimgemeenschap op de IS-interpretatie van de koran ,,keihard te bestrijden". ,,Vooral ook in kleine kring, als je als ouders met je kinderen spreekt over het geloof, of tijdens gesprekken onderling in koffie- en theehuizen."

Nou de dagen van deze imam zullen wel geteld zijn

 

Gebelgde Belg op 16-11-2015 14:32

Nog meer beelden en commentaren, het is zeker geen false flag, de moordenaars zijn moslims, daar is geen twijfel over, er is wel veel twijfel over hoe politiek dit alles verklaart en de censuur het met zich zal gaan meebrengen!

https://www.youtube.com/watch?v=Tyca02UEbco&index=4&list=PL1m4hVykWOx7vIgCrSImcaxEsoeNC6qQv

 

Gebelgde Belg op 16-11-2015 14:39

Wegens auteursrechten op audio is "With Open Gates" alleen maar zonder geluid te bekijken....toch nog goed voor bewijzen aan beelden.

https://www.youtube.com/watch?v=ev9zxdpg6s8&index=6&list=PL1m4hVykWOx7vIgCrSImcaxEsoeNC6qQv

Gebelgde Belg op 16-11-2015 17:50

Even rechtzetten dat het de maangod moet zijn, niet maangodin zoals ik naar Tabris schreef, ik dacht dat het een godin was, maar dat blijkt niet te kloppen, mijn excuses voor de vergissing.

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/allah-maangod.pdf

joop op 16-11-2015 17:56

Als elke nette moslim gelovige doet wat er in de koran geschreven staat of je e nu gematigd , of wa te strenger moslim bent , is er geen leven meer mogelijk voor een niet moslim. Zij willen maar een ding...de wereld veroveren desnoods met geweld en dialogen sluiten en praten en onderhandelen ..het helpt niets.  Het kost je letterlijk de kop. Als je Allah aanbidt aanbidt je regelrecht de satan de duivel. Die gaos dood en verderf zaait als een briezende leeuw

Rolf op 16-11-2015 18:38

With Open Gates is nog wel.via meerdere verschillende adressen te zien, echter nog steeds zonder geluid.  Dat heeft de censuur dus al voor elkaar gekregen. 

Ben benieuwd of de volgende stap is om de film helemaal te verwijderen. 

Mocht je de film nog willen laten zien aan anderen, dan is het misschien een optie als enkelen een veiligheidskopie maken. 

Hackers van een club als bijvoorbeeld anonymous kunnen mogelijk de boel weer online krijgen. 

Brandende kaars op 17-11-2015 13:46

 

 

@Gorghel op 16-11-2015 13:37

U schreef:

'Moslims moeten niet vechten voor de Islam, maar voor de vrede. Want als er geen vrede is of zal zijn op deze planeet dan zal er ook geen islam en geen moslim zijn, immers ook zij zullen worden vernietigd in de strijd.'

Het probleem in de communicatie met moslims is dat zij wel de zelfde termen gebruiken als wij, maar daar een heel andere invulling/betekenis aangeven zoals wij dat doen. Moslims geven ook aan het begrippen zoals: vrede, vrijheid, barmhartigheid, geloofsvrijheidverraad, huichelen en sluipmoord een heel andere betekenis /lading dan wij. Als je daarvan niet op de hoogt bent en je vult deze begrippen in vanuit ons Westers denken, ben je al het slachtoffer van de islamitische taqiyya.

Hoe moslims over vrede denken

(Zie mijn 3 eerdere bijdragen 'Islamitische begrippen en de uitleg daarvan' op dit forum.)

De 'Dar al Salam' (huis van vrede) zal pas zijn als de 'Dar al Islam' (huis/staat van de islam) op heel de aarde is gevestigd en alle volkeren zal zijn onderworpen aan de islam. Zolang dat niet een feit is, is de islam in de Dar al Harb (huis van de oorlog) met alle niet moslim landen. Dus al die zogenaamde islamitische vredesbijeenkomsten om de maatschappij met elkaar te verbinden i.v.m. de aanslagen in Parijs, is taqiyya. behorend bij de Hudna.

Opgemerkt dient te worden dat er gelukkig ook vredelievende, meestal koran onkundige Westerse moslims zijn.

Zij worden in de koran door Allah gehaat en beschouwd als niet echte, hypocriete moslims omdat zij niet voor de jihad willen gaan! Het is dan ook de taak van de imams om hen meer te onderwijzen in de koran en met de medina verzen hen meer oemma bewust en jihad bewust te maken.  

Graag uw reactie.

 

Haas op 17-11-2015 20:57

Deze vluchtelingen worden verjaagd door Is, wat een slimme tactiek is want het zijn en blijven moslims! Vroeg of laat maar ik denk vroeg, zal IS er achter aan gaan en deze voor onze ogen afvallige moslims weer de andere kant op slaan. Wij zijn dan al, letterlijk, een kopje kleiner. Ik zie het nu al om me heen. Moslims waarmee je voorheen een praatje kon maken zijn nu gehuld in zwarte gewaden, gesluierd ( vrouwen en wellicht homo's) en praten nauwelijks nog een woord Nederlands. Nu doen ze dat in Friesland ook nauwelijks maar daar voel ik me niet bedreigd. Ik vertrouw ze niet en heb dat ook nooit gedaan. Ook gereformeerden vertrouw ik niet en nooit, dat is ook bij die groep voldoende. voor ik afsluit kijk ik nog even achterom naar mijn schilderij uit 1990. Het stelt de val van het Christendom voor en ik constateer dat 'we' al een mooi eindje op weg zijn. Wil ik het og ga ik het nog meemaken? Wie weet maar 25 jaar zal het niet meer duren!

rebas op 18-11-2015 00:34

Toen Europa uiteenviel en de Kerk verscheurd raakte, zag Paus Urbanus II maar één uitweg: een heilige oorlog die de christenen zou verenigen. Hij hitste met vurige redes 100.000 ridders, boeren, vrouwen en kinderen op om de islam uit te roeien.

Een uittreksel uit deze site.

 http://historianet.nl/maatschappij/godsdienstgeschiedenis/kruistochten-9-keer-heilige-oorlog

Niets nieuws dus,al duizend jaar oorlog tussen christenen,joden en moslims.

Deze keer zal het ook niet lukken.

Gorghel op 18-11-2015 12:15

Brandende Kaars, Zolang godsdienstige leiders niet begrijpen dat God Iedereen liefheeft - gelovigen, niet-gelovigen, zondaars, heiligen, dieren, mensen enz. - zolang zullen zij haat en tweedeling prediken en zolang zullen zij voor verdeeldheid onder de mensen zorgen. Pas als het doordringt bij geestelijken van Alle godsdiensten dat God van iedereen houdt, ondanks iemands persoonlijke voorkeur voor een bepaaalde Gods-uiting of religie, pas dan zal men ophouden met zaken als 'mijn God en mijn godsdienst is de enige ware' etc. en pas dan zal er een eind kunnen komen aan een bepaalde vorm van haat voor elkaar en zullen mensen bereid zijn als broeders samen met elkaar te leven. Helaas is het zo dat deze verdeeldheidsdenken momenteel het sterkst is onder de moslimgeestelijken. Dat is mijn mening hierover.

Haas op 18-11-2015 16:27

Niets nieuws? Het vergelijken van een zwaard met kernwapens als zijnde niks nieuws is wel heel kortzichtig. Mijn eerdere schilderijen uit 1989 en 1990 laten moorden dood(aan)slagen zien en tsunami's van water. Voorts staat er in mijn schetsboekjes uit 1989 dat zeer grote groepen mensen (volkeren) van zuid naar noord trekken en dat dat het begin van burgeroorlogen inluid. Ik zie ook niks nieuws, het staat geschreven en ik heb het geschilferd maar voor velen is het wel nieuw en nog meer, waaronder onze zogenaamde blinde leiders, zullen verrast zijn omdat het visieloze vergaderbeesten zijn die graag declareren of er nog een commissiariaatje of acht op nahouden. Troost is dat de natuur om en nabij 2020 net zo of nog heviger zijn dan de slachtingen in de diverse vuile burgeroorlogen. Dan kijk ik rechts over mijn schouder waar de "IJstijd" alweer 22 jaar boven de radiator hangt. Ook die cijferwetenschappers zijn blind, stekeblind!

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl