Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit

Tsjechische oud-president Klaus: ‘EU gebruikt immigratie om afzonderlijke landen op te lossen en één groot Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland’


Als er niet snel een radicaal andere koers wordt ingeslagen staat ons continent volgens honderden zieners een afschuwelijke toekomst te wachten – een toekomst die met de migrantentsunami helaas al is begonnen.

We hebben er in februari al eerder aandacht aan besteed, maar gezien de massale moslimmigranten invasie van Europa is het nu actueler dan ooit: het boek ‘Am Vorabend des Dritten Weltkriegs’ van auteur Peter Orzechowski, die de voorspellingen en visioenen van meer dan 500 zieners op een rijtje zette en met elkaar vergeleek, en daar een aantal opvallende overeenkomsten in zag. Eén van de belangrijkste zaken die veel zieners in het verleden ‘zagen’ was dat Europa vlak voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog zal worden overspoeld met miljoenen moslims, die overal chaos en geweld zullen veroorzaken. De landen van Europa storten een voor een in, er breken burgeroorlogen uit, en als die op hun hoogtepunt zijn worden we tot overmaat van ramp in de volgende verwoestende wereldbrand gestort.

 


Dreigementen ISIS totaal genegeerd

Zelfs paus Franciscus, die in zijn nog korte ambtsperiode er alles aan deed om het christendom en de islam nader tot elkaar te brengen, waarschuwde dat er ISIS terroristen vermomd als vluchtelingen in Europa zijn. ‘En niemand heeft gezegd dat Rome immuun is tegen zo’n bedreiging. Maar we kunnen ons beschermen.’ Inmiddels gelden er al een tijdje verscherpte veiligheidsmaatregelen rond het Vaticaan.

ISIS bracht in 2014 en begin 2015 meerdere video’s naar buiten waarin de huidige gigantische migrantenstroom naar Europa letterlijk werd aangekondigd als een aanval en een invasie, bedoeld om ons continent te veroveren voor de islam. Om de één of andere reden namen ‘onze’ politieke leiders deze dreigementen geen seconde serieus, want waarom zouden ze anders de grenzen wagenwijd hebben opengezet?

‘EU gebruikt migranten voor imperium dat zal botsen met Rusland’

De voormalige president van Tsjechië Vaclav Klaus staat bekend als een van de helaas zeldzame (oud) politieke leiders in Europa die de waarheid durft te zeggen. ‘De elite gebruiken de immigranten om een nieuw Europees rijk te creëren,’ zei hij onlangs. ‘De afzonderlijke identiteiten van de Europese landen worden door deze elite opgelost om een nieuw, ondemocratisch Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland.’

Klaus erkende dus dat het ‘onze eigen’ politieke leiders zijn die door middel van de EU en de massale moslimimmigratie frontaal de aanval hebben geopend op onze volken, onze landen, onze samenlevingen, onze welvaart en onze toekomst. En zodra we dan worden overheerst door een totalitaire dictatuur in Brussel, zal deze ons in een even waanzinnige als vernietigende oorlog tegen Rusland storten.

De NAVO en de VN werken hier volop aan mee. We schreven enige tijd geleden dat Bilderberger Peter Sutherland, hoofd van de ‘Global Forum’ van de VN over Migratie en Ontwikkeling, in 2012 letterlijk heeft gezegd dat de EU er alles aan moet doen om de ‘homogeniteit van de inheemse bevolkingen van de lidstaten te ondermijnen’. De beste manieren om dat te doen zijn door middel van het massaal toelaten van miljoenen volgelingen van een anti-Westerse ideologie, en door het zoveel mogelijk macht overdragen aan Brussel.

Moslimmigranten zullen religieuze oorlog beginnen

Orzechowski schrijft dat hij erg ongerust is over de huidige massa immigratie, omdat dit precies is wat zieners zoals ‘Katharina uit het Ötztal’ (1883-1953) hebben voorspeld. ‘Pal voor de Derde Wereldoorlog zullen in korte tijd miljoenen vreemdelingen uit het Oosten en Zuidoosten onze landen overspoelen.’ Bedenk dat deze ‘profetie’ ongeveer 100 jaar oud is, dus toen er van al deze ontwikkelingen nog totaal geen sprake was en er zelfs eerst nog een Tweede Wereldoorlog moest komen.

Een andere ziener, Alois Irlmaier uit Freilassing (1884-1959), zag tevens dat er in Italië ‘een revolutie zal uitbreken. Ik denk dat het een religieuze oorlog is (de islamitische veroveraars tegen de overwegend katholieke Italianen) omdat ze alle geestelijken zullen ombrengen... De in pelgrimskleren gestoken paus ontsnapt aan hen.’

De paus lijkt dit gevaar te onderkennen, mogelijk omdat ISIS in een van zijn video’s verklaarde Rome in 2020 te zullen veroveren door middel van de miljoenen moslims die onze landen dan hebben overspoeld en in chaos hebben gestort.

Deze voorspellingen kwamen reeds uit

De schrijver onderzocht de voorspellingen, visioenen en ‘profetieën’ van meer dan 500 zieners, en zette alle overeenkomstige gebeurtenissen –inclusief degene die later inderdaad zijn uitgekomen- op een rijtje:

* Duitsland wordt herenigd. Tegelijkertijd de val van het communisme en de Sovjet Unie;

* De VS trekt bijna al zijn troepen uit Europa terug. De Europese landen bezuinigen fors op defensie en verkleinen hun strijdmachten aanzienlijk;

* Ernstige onrust op de Balkan, vooral in Joegoslavië;

* Een wereldwijde banken/beurcrash (2008-2009) markeert het begin van een ernstige economische crisis;

* Europa wordt overspoeld met miljoenen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika.

Europa stort in door massa immigratie, burgeroorlogen, Russische aanval

Tot zover de uitgekomen voorspellingen. Volgens deze zieners kunnen we in de nabije toekomst het volgende verwachten:

* Een nieuwe oorlog in het Midden Oosten waarbij Amerika militair ingrijpt (Syrië?);

* New York wordt opnieuw het doelwit van een enorme aanslag; het centrum wordt met meerdere kleine atoombommen verwoest;

* De miljoenen migranten in Europa veroorzaken totale chaos. De maatschappelijke en sociale systemen storten in en in onder andere Italië en Frankrijk breken burgeroorlogen uit;

* Er wordt massaal gevochten, geplunderd en gemoord in de straten van Europa; alle geestelijken worden hevig vervolgd;

* Op het hoogtepunt van de Italiaanse burgeroorlog marcheren de Russen via Oost Europa en Oostenrijk Italië binnen;

* Rome en Parijs worden tijdens de bloederige revoluties verwoest, mogelijk door kernwapens;

* De Russen vallen Duitsland binnen en de Derde Wereldoorlog breekt uit.

‘Europa kan zich redden door alliantie met Rusland en China’

Orzechowski benadrukt echter dat wat hem betreft niet per se zo ‘moet’ gebeuren. ‘Juist de houding van Rusland in de crisis in Oekraïne en het conflict in Syrië geeft hoop dat de reeds ingeslagen weg –die de zieners tot nu toe treffend hebben voorspeld- ook een andere richting kan ingaan. Dat kan als er een geopolitieke alliantie tussen Europa, Rusland en China komt.’

David Wilkerson voorzag vernietiging New York en instorting Westen

Er zijn de afgelopen eeuw ook tal van profetieën door christenen gedaan, maar van de meesten is tot op heden nauwelijks iets uitgekomen. Eigenlijk de enigen die de huidige gebeurtenissen al in de jaren ’60 correct profeteerden waren de enige jaren geleden verongelukte prediker David Wilkerson en een onbekende 90 jarige christelijke vrouw uit Noorwegen, die destijds totaal niet serieus werd genomen.

Wilkerson had in de jaren ’70 een visioen over de toekomst gehad waarin hij onder andere de vernietiging van Manhattan en een grote economische instorting zag die zou beginnen in Duitsland, waarna er in het Westen totale paniek zou uitbreken en onze steden zouden worden overspoeld door grof geweld. De misschien wel laatste christelijke ‘boeteprediker’ verwachtte echter dat zijn visioen veel eerder zou uitkomen dan in werkelijkheid het geval bleek.

Noorse christenprofetes: Europa met kernwapens verwoest

De Noorse profetes voorzag in 1968 de val van het communisme, een tijdperk van ontspanning en grote welvaart (jaren ’90), en daarna een ernstige economische crisis, massale immigratie van miljoenen migranten naar Europa, een grote volksopstand hiertegen, en vervolgens het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, waarbij grote delen van ons continent, maar ook van Amerika, Azië en Australië, met kernwapens worden verwoest en er maar weinig overlevenden zullen zijn.

Daarnaast voorzag ze een grote afval in zowel de samenleving –zoals seks en geweld op tv- als in de kerk door de komst van het ‘geluksevangelie’, zoals ze dat toen noemde, wat nu beter bekend staat als het succes- of welvaartsevangelie (God zorgt ervoor dat je het altijd goed hebt, dat je niet ziek bent, genoeg geld hebt, gelukkig bent etc. en heb je dit niet, dan heb je niet genoeg geloof). Het enige grote verschil met bovenstaande voorspellingen is dat deze vrouw daar de aanstaande terugkeer van Jezus Christus aan koppelde. (2)

‘Armageddon’ in het Midden Oosten

In de Bijbel is nauwelijks iets terug te vinden over massale migratiegolven, behalve ‘volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.’ De Bijbelse eindtijdprofetieën concentreren zich dan ook voornamelijk op Israël en zijn omringende (islamitische) landen, dus het Midden Oosten en Noord Afrika.

Ook de gebeurtenissen in deze profetieën lopen uit op het bekende ‘Armageddon’, als de wereldmachten elkaar in het Midden Oosten met alles wat ze hebben te lijf gaan en het grootste bloedbad ooit aanrichten. Jezus Christus zei dat de tijd dat deze laatste oorlog duurt zal worden ingekort, omdat ‘anders geen vlees behouden blijft’. Deze voorzeggingen lijken dus inderdaad van een nucleaire Derde Wereldoorlog met miljoenen slachtoffers te spreken.

Profetieën zijn ook waarschuwingen

Profetieën zijn behalve voorspellingen en voorzeggingen van de toekomst ook waarschuwingen. De toekomst staat immers niet vast omdat we als mensen en volken niet aan onzichtbare touwtjes bungelen. We kunnen deze verschrikkelijke instorting van Europa en de daarop volgende nieuwe wereldoorlog mogelijk nog voorkomen door:

* zo snel mogelijk andere leiders aan te stellen, zodat de stem van het volk niet langer wordt genegeerd en geminacht;
* de EU op te heffen en zijn globalistische leiders te berechten wegens bedrog en verraad en het in groot gevaar brengen van al zijn onderdanen;
* daardoor de democratie en soevereiniteit van de nationale volken en staten te herstellen;
* de grenzen onmiddellijk hermetisch te sluiten om de massale migranteninvasie te stoppen;
* het toelaten van de maximaal 5% echte vluchtelingen, en de overige 95% terug te sturen;
* een totaal verbod in te stellen op de racistische, discriminerende, opruiende, onderdrukkende en antisemitische islamitische haatideologie;
* te breken met het agressieve Amerikaanse buitenlandbeleid, met name in Oekraïne en Syrië;
* verregaande samenwerking aan te gaan met Rusland en in een later stadium mogelijk ook China.

Xander

(1) KOPP
(2) Press Magazine

Zie ook:

15-10: Islam wil Israël in 2022 vernietigen, 2 jaar na de val van Europa
12-10: (/ Britse ministerie Defensie: Dodelijke confrontatie met Rusland kwestie van tijd’)
11-10: Insiders over migranteninvasie: ‘Europa wordt erger dan Irak’
10-10: Brzezinski eist Amerikaanse militaire vergelding tegen Rusland
07-10: Ruim 50 Saudische geestelijken roepen op tot oorlog tegen Syrië, Iran en Rusland
08-10: Gepakte ISIS strijder heeft kaart met plan voor verovering Berlijn door migranten
01-10:Zo kunnen als vluchtelingen vermomde ISIS-terroristen heel Europa lam leggen
20-09: 16 oorlogssimulaties Pentagon met zelfde uitkomst: NAVO verliest oorlog van Rusland
18-09: Top imam; Moslim migranten lopen Europa onder de voet voor het Kalifaat
13-09: Het migratiewapen: De briljantste oorlog aller tijden tegen het Westen
09-09: VS dreigt Rusland voor het eerst in 42 jaar met militaire confrontatie in Midden Oosten
05-09: (‘Gevestigde orde wil met bewust gecreëerde vluchtelingenstroom ondergang van Europa veroorzaken’)
04-09: Italiaanse media: Europa zal worden overlopen door 200 miljoen moslims
13-08: Massa immigratie: ‘Europese overheden bereiden inzet leger tegen eigen bevolking voor’ (Mekkaropa: Alleen al Dortmund krijgt er dagelijks 1000 asielzoekers bij)
03-08: ‘EU en NAVO voeren met migrantenwapen oorlog tegen Europese bevolking’
11-07: Pentagon publiceert nieuwe strategie gericht op oorlog met Rusland (/ Amerikanen sturen op nieuwe (wereld)oorlog in Europa aan)
26-05:Hoge NAVO-official verwacht nog deze zomer wereldoorlog (/ “Als we geluk hebben wordt het geen kernoorlog”)
28-02: 10 redenen waarom de VS en de EU uit zijn op oorlog
26-02: Voorspellingen zieners komen uit: Derde Wereldoorlog nabij? (/ Moslims zullen burgeroorlogen in Europa veroorzaken)
22-02: Stratfor over nieuwe oorlog in Europa: Niemand zal voor de EU willen sterven
08-02: ‘Europa moet oorlogskoers VS en NAVO loslaten en samen met Rusland wereldvrede redden’
03-02: Kernoorlog gevaar? Nucleaire plangroep NAVO sinds 22 jaar weer bijeen
20-01: NAVO-land Litouwen bereidt bevolking voor op Russische invasie
19-01: EU-parlement neemt resolutie aan die oorlog tegen Rusland mogelijk maakt

2014:
20-12: ‘Oekraïne plant false-flag aanslag met kernbom voor oorlog NAVO tegen Rusland

05-12: Amerikaans Congres verklaart met nieuwe wet oorlog aan Rusland’
08-11: Weer geen bewijs voor Russische inval Oekraïne; ‘Westen zet IS in tegen Rusland’ (/ Wereldwijd befaamde hoogleraar/activist Noam Chomsky: Kernoorlog onheilspellend dichtbij door NAVO uitbreiding naar Russische grenzen)
14-10: Nobelprijswinnaar Vrede: NAVO dreigt kernoorlog met Rusland te veroorzaken
31-08: Council Foreign Relations: Crisis met Rusland is schuld van Westen
07-08: ‘Alleen Putin kan door VS gewilde wereldoorlog nog voorkomen’
02-08: Denktank Open Europe: Sancties tegen Rusland lopen op oorlog uit
29-07: Financial Times: Rusland rekent op oorlog in Europa
17-05: Oud-kanselier Schmidt hekelt grootheidswaanzin EU en waarschuwt voor WO-3
07-04: Adviseur Putin waarschuwt EU voor € 1 biljoen verlies en wereldoorlog
29-03: Obama drijft mensheid naar laatste wereldoorlog

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

 
Reacties

christen 777 op 22-10-2015 14:48

het is moeilijk te voorzien of dit daadwerkelijk gaat gebeuren maar het heeft er wel de schijn van. Je moet in je commentaar er wel bij vertellen dat als dit gebeurt maar ik zeg met nadruk als... God er ook voor zal zorgen dat er Godsmannen zullen opstaan die het evangelie zullen prediken en dan zullen er wonderen gebeuren. Mogelijk dat intussen de huidige paus als valse profeet op zal staan (letterlijk!). (zie valseprofeet.com) Maar ik zeg met de nodige voorzichtigheid want er circuleren vele valse profetieën rond dus dit zal allemaal nog moeten blijken. Xander toch bedankt voor je berichtgeving.

joga op 22-10-2015 14:50

Alle seinen staan dus inmiddels op groen voor dit scenario. Weet waar u op stemt begin 2017(wanneer het nog niet te laat is).

Mijn stemadvies: De enige partij die dit wil voorkomen is de PVV. Dus neem geen risico!!!!

rescue op 22-10-2015 14:55

In tegenstelling met het in het artikel beweerde ontbreken van bijbelse profetieën m.b.t. Europa, en de massamigratie, staan er in het Woord van God wel degelijk eindtijdclues.                                 1. Daniel 2 en 7 voorspellen de eindfase van het Romeinse rijk als een multiculti-         maatschappij wat niet werkt, ijzer hecht zich niet aan leem. Heden migratievervulling.                                    2. Deze "voeten" worden opgevolgd door de eindfase, nog toekomstig, de tien tenen of hoornen, gelijktijdig aan de macht met de antichrist, Openb.13,17-18, de NWO.                   3. De burgeroorlog en oorlog in het M.O. die aan deze NWO voorafgaat, Openb.6-11.     4. De NWO, oftewel Babylon het eindtijd Babylon, m.i. de USA.                                    5. Het herstel van de staat Israel, en de oorlog ertegen van de eindtijd Assyrier, Jes. 10, Ps.83 en Dan.11 en de oorlog ertegen van Gog, voorafgaand aan de mobilisatie van de NWO in Armageddon zoals aangekondigd in Openb.19.                                                 Christenen verachten echter de komst van de Heer, 2Thess2, ook al al zal er ook voor westerse fundamentele christenen nog wel eens een vervolging kunnen uitbreken.

Perry op 22-10-2015 15:03

We kunnen deze verschrikkelijke instorting van Europa en de daarop volgende nieuwe wereldoorlog mogelijk nog voorkomen door: enz. Dan staan er acht aktiepunten.  Een belangrijk punt ontbreekt :  Het is stellen van een nieuwe internationale en nationale pers. Nieuwsagentschappen die de feiten niet opzettelijk verdraaien, die belangrijke zaken niet opzettelijk weglaten en die niet aan accentsverleging doen...

ster op 22-10-2015 15:07

https://www.facebook.com/Azad.Soz.Az/videos/962172130472599/

 

---met Rutte en zijn bende als dit zo doort blijft gaat

De volksverrader

ster op 22-10-2015 15:09

Deze voorspeller zegt het ook en is pas overleden helaas

https://www.youtube.com/watch?v=7qj3VOnJp6A

Willem op 22-10-2015 15:23

Ja Xander, daar kom ik nog maar weer eens een keer met mijn stokpaardje: Ik roep het al jaren; Een economische en eventueel op termijn militaire samenwerking met Rusland en later Azie (China), een soort van Economische Unie van Lissabon tot aan Wladiwostok. Betekent enorme werkgelegenheidsgroei, denk alleen maar eens aan al die rijke Russische bodemschatten.

Moeten we wel een keer die knop omdraaien in onze hoofden en durven eens naar het "enge/onbekende" oosten te kijken.

Maar ja, hoe komen we van die Amerikaanse onderdrukking af .....

We kunnen natuurlijk wel vriendschappelijke en ook economische banden houden met Amerika, maar alsjeblieft geen TTIP, want dat wordt onze ondergang.

Dit wordt een moeizaam, lang en pijnlijk proces vrees ik, met die huidige machtsstructuur in Washington en die huidige slappe hap-leiders in de EU.

Ronald op 22-10-2015 15:30

Ik mis de echte reden waardoor de genoemde ellende te voorkomen is. Alle ellende is namelijk te voorkomen wanneer de bevolking zich massaal tot de God van Abraham, Isaäk en Israël (Jakob) keert en stopt met de vreselijke zonden die zij bedrijven. Leert de geschiedenis van het volk Israël in het Oude Testament ons niet genoeg?

René van Zalk op 22-10-2015 15:30

Zweefkeesjes, heb er geen hoge pet van op :-)  

Shalom uut Nunspeet.

Ike op 22-10-2015 15:37

Ik geloof niet in een directe aanval op West Europa, maar alle verdere tekens duiden wel degelijk op een echte WWWIII.

Erdorat wil nog steeds een 'niet vliegen' zone voor de 4 of 5 officiële FSA 'rebellen' die met 500 ton wapens bewapend zijn en de NATO vliegtuigen die het afdwingen omdat in zijn groot Ottomaanse visie de Russische, Syrisch en Iraanse aanvallen op Aleppo de oorzaak zijn van een nieuwe stroom migranten die dit varken nu aan het doorsturen is om nog meer geld te eisen van de EU;

http://www.telegraaf.nl/buitenland/24647866/__Turkije_ziet_nieuwe_stroom_migranten__.html

Net zo erg is dat zowel Saudi als Qatar dreigen met direct ingrijpen tesamen met Turkse grondtroepen om Assad ten val te brengen;

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-22/proxy-war-no-more-qatar-threatens-military-intervention-syria-alongside-saudi-turkis

Daarnaast stoomt een VS vloot op naar de nieuwe Chinese eilanden en wil Rusland een militaire basis bouwen op de Koerillen bij Japan en bewapend Japan zich tot de tanden onder zijn nationalistische premier Abe die gesteund word door de VS.

Na de dreigementen van de VS en het op pad sturen van een vloot naar de Zuid Chinese Zee, waarschuwd China ook voor een confrontatie met de VS;

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-15/china-says-military-will-stand-

http://www.strategic-culture.org/news/2015/10/21/japan-military-expansion.html

Daarbij valt het op dat onze MSM als de Televaag ook weer komt met verschrikkelijke verhalen over Noord Korea. Ik betwist die niet en weet dat het een verschrikkelijk regime is en dat het verhaal afschuwelijk is, maar internationaal gezien vind ik het echte stemming makerij om het nu te publiceren zonder dat je iets publiceert over bijvoorbeeld de wreedheden van bijvoorbeeld de mensenrechtencommissie hoofd Saudi A of Erdorat van Turkije maar wel over mensenrechten in China.

http://www.telegraaf.nl/opmerkelijk/24647088/__Hereniging_bejaarde_Koreanen_duurt_maar_kort__Tot_ziens_in_hiernamaals__.html

Alles ziet er gewoon slecht uit,

Ik moet hierbij wel zeggen dat de problemen in Syrië mij wel erg doen denken aan het plan Yinon

http://www.voltairenet.org/article186019.html

http://www.counterpunch.org/2015/10/12/us-caught-faking-it-in-syria/

http://www.timesofisrael.com/yaalon-syrian-rebels-keeping-druze-safe-in-exchange-for-israeli-aid/

http://www.activistpost.com/2014/09/10-signs-that-isis-is-scripted-psyop.html

Pannenkoek op 22-10-2015 15:48

Tja, het kunnen profetieën zijn en het kan zijn dat het in iemand's mond geduuwd wordt alsof het een profetie is. Dat gebeurde ook vaak met Nostredamus. Grappig dat die profeten nooit de rol van de VS in bv. Latijs America hebben belicht (Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Nicaragua etc), of zijn overheersende rol in de EU politiek of in het Midden Oosten. Of kunnen zienders niet verder kijken dan hun land? Er is al sinds 2003 een wereld oorlog, maar het wordt uitgevochten in het Midden Oosten momenteel. Dus ze noemen iets een wereldoorlog als het hier in Europa (of hun eigen land) gebeurt? Waarom wordt nooit voorspeld watvoor krachten in het geheim spelen? Ik bedoel, ja er komen migranten Europa binnen, maar het wordt niet gezegd dat die migratie fake is. Migranten worden met mooie  woorden en geld door iemand op pad gestuurd (George Soros? ze krijgen ook boekjes met informatie), de EU wordt gedwongen om de Europese grenzen open te houden, burgers krijgen sprookjes voorgeschoteld, wie anders denkt wordt als vijand afgeschilderd, er is machtige propaganda gaande georchestreerd door Reuters etc, etc. Dit is geen toeval, maar het is bedacht door strategen van een groepje machtrige mensen. Geen van de Europese leiders kan/durft het op te nemen tegen die maffia, want ze worden gewoon afgemaakt letterlijk of figuurlijk. Als ze zo machtig zijn dan kunnen ze net zo goed voorspellende boekjes naar voren toveren waarin staat hoe het allemaal zal gaan, als Rusland/China reageren op hun stappen zoals ze dat denken dat er gereageerd wordt (dit is a schaakspel). Dat dit geplanned is bewijst ook dat we genetisch gemanipuleerd voedsel hebben, die kunnen onder giftige omstandigheden groeien, om de elite die zich kan verschuilen te voeden. Gelukkig tonen studies aan (Tschernobyl) dat de natuur (planten en dieren) het toch kan overleven, dat is mijn hoop.

Albatros op 22-10-2015 16:06

Ike op 22-10-2015 15:37

Als aanvulling op uw post een link, waar de elite zich veilig gaat stellen:

uk.businessinsider.com

Nu snap ik ook waarom er zoveel zakken gevuld worden op dit moment.

Theunis op 22-10-2015 16:17

Beste Xander, Zwaar stuk dit. Maar als we de boel nog ten goede kunnen manipuleren hoe kan een ziener uit het verleden (allang overleden) deze toekomst zien? Ik ben geen ziener maar ik zie wat er nu gebeurd al jaren aankomen. Vergeet ook niet dat heel veel zaken die je schrijft een heel logische verklaring hebben. Het is al decenia lang bekend dat eht westen en de VS weinig of niets echt investeren in Oosterlijke, oost/zuid en Africa. Dat deze mensen eens aan de wandel zullen gaan wist ik in de jaren 80 ook al wel. Heb hier zelfs wel een logische verklaring voor. Als je ziet hoe mensen anno 2015 met elkaar omgaan, ja ook gewoon hier in Nederland, burgers zoals u en ik. Dan verwonderd mij dit niets. het maakt eigenlijk helemaal niets uit. Mensen hebben een distructieve aard. Of je nu in God of Allah gelooft het maakt niet uit. Ben je Zwart of Blank geel groen of pimpelpaars het maakt niet uit. We schelden elkaar uit, jatten van elkaar, laten iemand dood slaan en kijken erna. Ondertussen veroordelen we andere volkeren die aan stenigingen doen. Of het gevaar nu uit noord, zuid, west of het oosten komt. Het maakt niet uit. Ik ben geen ziener maar ik kan jullie wel vertellen dat hoe dan ook de mensheid zich zelf zal uitroeien. Wanneer? Ik weet het niet. Zie het anders zo. De Aarde kan de bevolking niet meer dragen en raakt uitgeput. We leven met te veel mensen op deze aarde waardoor deze zich niet meer kan corrigeren en herstellen. Als je 2 mensen in een hokje zet en je geeft ze geen eten wat gebeurd er dan. Juist de een zal de ander opeten. Dood of levend. En zie hier. Het Westen en VS zitten in het nou. De reguliere media en de overheden zeggen allemaal dat het juist econoisch goed gaat. Dit terwijl we allemaal wel beter weten. voor of tegestanders. Zie wat er gebeurd. Hetzelfde als het geschil met uw buurman over de tuin. Kijk maar eens naar de rijdende rechter. waat gaat dat over. Hekje, boompje en stukjes grond. Het lijkt wel of alleen macht en afgunst de twee sleutel woorden zijn. Het constant willen beheersen en overwinnen. Toen de eerste blanken aankwamen in Canada en Amerika dachten ze dat ze in het paradijs waren aangekomen. Dat paradijs was te danken aan de inheemse volk die heel goed wisten hoe ze met de natuur en dieren om moesten gaan. Niets werd geschaad en alles werd in stand gehouden. Het is gewoon jammer dat wij daar ooit voet aan wal gezet hebben. Ik denk dat wat er nu gebeurd on om keer baar is. En dat iedere individu op deze aardkloot daar verantwoordelijk voor is. Iedereen kan de toekomst voorspellen. Als je maar een beetje logies nadenkt. de eerste moestuin heeft de aanzet tot overbevolking ingeluid. We hadden slaven nodig om in die moestuin te werken. En iedereen fokte maar aan. Er was genoeg voedsel en als we te kort kwamen maakte we gewoon een grotere moestuin. En met de vlees toevoer was het al niet anders. Eerst de wilde dieren. Daarna een stal met koeien. En nu mega stallen met 300.000 varkens en geiten. De omgekeerde theorie van Einstein is de waarheid als een koe. En als je de mensen van Atlantis zoekt moet je bij de indianen zijn. Sorry gasten. PFFFFF.             

Pascal op 22-10-2015 16:30

De vertraging van de golfstroom maakt de tsunami van vluchtingen richting Europa.

Gerrit op 22-10-2015 16:32

* zo snel mogelijk andere leiders aan te stellen, zodat de stem van het volk niet langer wordt genegeerd en geminacht; * de EU op te heffen en zijn globalistische leiders te berechten wegens bedrog en verraad en het in groot gevaar brengen van al zijn onderdanen; * daardoor de democratie en soevereiniteit van de nationale volken en staten te herstellen; * de grenzen onmiddellijk hermetisch te sluiten om de massale migranteninvasie te stoppen; * het toelaten van de maximaal 5% echte vluchtelingen, en de overige 95% terug te sturen; * een totaal verbod in te stellen op de racistische, discriminerende, opruiende, onderdrukkende en antisemitische islamitische haatideologie; * te breken met het agressieve Amerikaanse buitenlandbeleid, met name in Oekraïne en Syrië; * verregaande samenwerking aan te gaan met Rusland en in een later stadium mogelijk ook China.

Ja Xandernieuws, dat zou inderdaad mooi zijn, maar dat gaat niet gebeuren! Al het andere helaas wel!

cefas op 22-10-2015 16:34

Zie uizending van de vpro, begin oktober, genaamd : the Forecaster van Martin Armstrong, W.O.3 komt eraan volgens zijn code, gebaseerd op financiele geldstromen.

cefas op 22-10-2015 16:39

Het is oorlog, alleen het westen weet het nog niet. Hoe naief of hoe doortrapt kan het westen zijn?

Proteus op 22-10-2015 17:01

Stop immigratie nu. En verbied de staatsgevaarlijke Islam. En bidt alsof uw leven ervan afhangt. 

Rebellio op 22-10-2015 17:02

@Ike, als het nu zo is dat de media melden dat rusland voor 90% de eerder door de VS gesteunde rebellen bombarderen, hoe komt het dan dat we niks horen van verraad van het westen tov deze rebellen? Zij waren toch eigenlijk ook onze grondtroepen? En we laten hen nu gewoon stikken dan toch? Heb jij hier iets over gelezen?

Bedankt voor dat stuk van Alfredo Jalife-Rahme op voltairenet: Oorlog in Syrie is "verdeel en heers" ten gunsten van een uiteindelijke vrede omdat uiteindelijk de tegenpartijen klein en behapbaar zijn. Echter lijkt het mij ook zo dat in zo'n oorlog als in Syria, de vijanden ook getraind wordt in oorlogvoeren en wat houdt Iran (of Isis of weleke mohamedaan dan ook) tegen om ook even bij Israel langs te komen. Het is wel spelen met vuur.

   

joppo op 22-10-2015 17:05

Heb het al 2 jaar geleden gezegd, over enkele jaren ziet het er hier uit als in Aleppo!

joppo op 22-10-2015 17:14

Ster@

Wel jammer dat Willem zodra hij kritische vragen kreeg meteen ging dreigen met rechtzaken.

gijs op 22-10-2015 17:18

@ronald: welke vreselijke zonden bedrijven zij dan? informeer ons svp

Opa uit Son op 22-10-2015 17:38

We kunnen de profetie van de Hopi-indianen er aan toevoegen. Schrijver Dick de Soeten is bij hen geweest en portretteert hen in zijn boek 'Hopi' uit 1984.

De Hopi hebben WO1 WO2 correct voorspeld ook onder de tekens waaronder ze werden uitgevochten ; Duits kruis, swastika en rijzende zon. Blz. 79 de 'laatste vernietiging zal komen van mensen die een rode muts dragen, of die gekleed gaan in een rode mantel (") Een ander teken voor de nadering van de grote finale zal zijn, zegt de overlevering, wanneer de beer in het noorden zich beweegt.'

De rode muts en de rode mantel verwijst mogelijk naar de fez en de Turkse vlag. De beer lijkt de Russische beer.

Een Hopi-ziener, Titus Popewa Romayumtewa, in 1980, blz. 195 '(") Ontzettend zullen de rampen zijn. Grote klimaatveranderingen zullen plaatsvinden; aardbevingen, hevige vulkaanuitbarstingen, zware stormen en overstromingen zullen volgen, ook op plaatsen waar dit soort rampen nooit voorgekomen zijn.

Vanuit het oosten zal de vernietiging beginnen. Rood zal de kleur zijn waarin hij zich manifesteert. Het witte Huis in Washington zal omgekeerd worden en het 'boek der wijsheid' zal tevoorschijn komen (Wat deze term precies inhield kon of wilde de oude grootvader mij niet zeggen.)

(")'

De voetstappen van de Here Jezus zijn duidelijk te horen. Op. 22:12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon breng ik mee, om ieder te vergelden naar zijn daden. (")'

Voice of truth op 22-10-2015 17:44

 

Mijn visioenen van 1996 en daarna

Om te beginnen is het voor mij moeilijk om over mijn persoonlijke visioenen te praten. Maar omdat het nu van wezenlijk belang is,gezien de actuele ontwikkelingen,voel ik mezelf zelfs verplicht om deze met jullie hierzo te delen.

In 1996 zag ik in een visioen,terwijl ik toch nog wakker was,dat ik vele ruïnes rond mij heen zag en daartussen stonden twee meisjes in lompen jaloers naar mij te kijken. Toen ik deze meisjes zag,dacht ik bij mezelf: "Het is erg wat er met jullie gebeurt,maar je hebben er zélf om gevraagd".

Daarna liep ik een stenen trap op van een gigantisch groot,futuristisch gebouw,ging er naarbinnen en zag ik allemaal een soort van herdenkingsbeelden staan,waar het gezicht vertrokken was van doodsangst.

Een jaar vóórdat de crisis van 2008 begon (dus het moet in 2007 zijn geweest) zag ik al dat er een wereldwijde,grote economische crisis op komst was. D.m.v. een droom zag ik dat er iemand van Wallstreet met zijn hoofd volledig vertwijfeld en verbijsterd in z'n handen zat.

En toen werd het me duidelijk dat er dus een catastrofale crisis aan zat te komen die z'n weerga niet kent. Enkele jaren later had ik een ander visioen dat ik op een berg stond,tesamen met een groep andere mensen,terwijl ik naar beneden keek en overal water rondom ons heen zag. Alles stond onder water: gebouwen, landerijen, wegen, etc.

Er had zich dus een enorme overstromingsramp voltrokken. Daarna brak de lucht een klein beetje open,waardoor er sedert jaren weer zonnestralen door de wolken schenen. Toen brak er luid gejuich los en zelf kreeg ik ook een glimlach op mijn gezicht (na een nucleaire winter wellicht?).

I.v.m. de twee vóórnoemde meisjes in lompen die tussen de ruïnes moeten leven,wijst dit overduidelijk op het feit dat er een "schifting" of "tweedeling" gaat plaatsvinden (op wereldschaal).

 

Het laat zich niet moeilijk raden,m.i.,wie er in die toekomst tussen de ruïnes moeten leven. Lieden waar wij,als vooruitstrevende en vrijheidslievende overgebleven mensheid,absoluut niets meer van willen weten en er helemaal klaar mee zijn.

Ik wil toch met een optimistisch geluid eindigen door te zeggen dat we een stralende,welvarende en technologisch,moreel en wetenschappelijk hoogstaande toekomst tegemoet gaan.

 

Laten we wel eens beseffen -en dit vanuit puur logisch redeneren- dat in een utopische,hoogontwikkelde wereld die vrede en welvaart nastreeft,totaal géén plaats is voor terrorisme,geweld en onderdrukking.

Dit is slechts een klein stukje van de dingen die ik via visioenen heb mogen waarnemen,maar ik vond het belangrijk om het bovenstaande hier even te vermelden.

 

Ike op 22-10-2015 17:46

Ideologisch is de EU failliet;

Dit word verspreid onder de Europarlementariers en hun personeel;

https://twitter.com/theuniszen/status/657156538403037188/photo/1

Het is afkomstig van Gilles Merrit;

http://www.forum-europe.com/about-us/team-member-detail.asp?team_id=18

Volgens deze 'ziener' heeft Europa meer immiigranten nodig en niet minder;

http://europesworld.org/2015/10/16/refugee-crisis-europe-needs-migrants-fewer/#.Vij0zStQvDp

Het blad waarin dit gepubliceerd is, is een Europese propagandamachine, vol met artikelen en plannen voor meer immigratie in Europa omdat de Europese arbeidsbevolking volgens hen krimpt.

Dezelfde Gilles Merritt wil ook de macht van Duitsland breken. typisch Frans natuurlijk en iets dat mogelijk bereikt word door de huidige immigratiegolf die toe word geschreven aan Merkel;

http://www.project-syndicate.org/commentary/german-power-vision-for-europe-by-giles-merritt-2015-06

En over hoe Europa meer immigranten moet toelaten;

http://www.project-syndicate.org/commentary/europe-immigrant-investing-by-giles-merritt-2015-02

Over Peter Sutherland, de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor internationale migratie en ontwikkeling. Hij was een directeur bij Goldman Sachs. Hij werkt bij het TPN de lobby van het TTIP. Verder is hij bezoeker van de Bilderberger conferenties, de Trillaterale Commissie en was hij gastspreker bij de Amerikaanse Counsil Of Foreign Relations waar ik al eerder over heb bericht omdat alle presidenten daar lid van waren en lieden als John Negroponte. De Ier was ook werkzaam voor multinationals. Deze man vind dat Europa meer immigranten op moet nemen om de homogeniteit van de bevolking in de landen van Europa op te breken;

http://curiales.nl/2015/10/21/vluchtelingen-europa-vn/

Volgens het volgende artikel stevent Europa ook af op een burgeroorlog;

http://curiales.nl/2015/10/16/burgeroorlog-europa-oorlog/

Hoe de VS tegen Irak heeft gezegd dat als het samenspant met Rusland tegenover ISIS,  Irak dan de vijand is van de VS;

http://www.globalresearch.ca/u-s-tells-iraq-if-you-ally-with-russia-against-isis-youre-our-enemy/5483609

Een artikel dat niet geheel zuiver overkomt omdat het van het Iraanse persbureau komt en gaat over hoe een Israëlische kolonel leiding gaf aan ISIS strijders die waren gevangengenomen. Ik vind het toch de moeite van het lezen waard omdat er zelfs een militaire identiteit van de kolonel word genoemd. Het laatste is natuurlijk iets dat te verifiëren is;

http://www.globalresearch.ca/guess-who-is-behind-the-islamic-state-israeli-idf-colonel-leading-isis-terrorists-arrested-in-iraq/5483679

Ik ben benieuwd of kranten in Israël diot verhaal kunnen checken of bevestigen.

Gebelgde Belg op 22-10-2015 17:52

Wie had ooit gedacht dat een roversbende van 1400 jaar geleden zou uitgroeien tot zulke wereldramp van formaat? https://www.youtube.com/watch?v=J3sjnU_YFR8&index=21&list=PL1m4hVykWOx7vIgCrSImcaxEsoeNC6qQv

Wie hebben dat zaad laten groeien in ons midden, wie heeft hen toegelaten, welke met de kruistochten moesten terug geslagen worden, nu doet men niets!

De oorzaak, blind vertrouwen in schijndemocraten die dat allemaal hebben opgedrongen aan ons, we dachten dat om de vier jaar gaan stemmen alles wel zou oplossen!

PJ op 22-10-2015 18:09

Bij de herdenking van de eerste wereldoorlog hebben ze het ook altijd over het Westelijke front, terwijl het Zuidelijke front met het in de pan hakken van het zieltogende Ottomaanse rijk toch even belangrijk was. Merkel maakt vandaag identiek dezelfde tragische vergissing als de Duitse keizer toen. Het zijn dus nu de dagen van de allerlaatste kans om dit nog tegen te houden. Als Europa op dezelfde lijn blijft als Merkel, Hollande, Junckers, Rutte, Michel enzovoort is het voor het einde van dit jaar te laat en wordt Europa ten laatste volgend jaar (als de volgende vluchtelingengolf bij beter weer op gang komt alweer een veelvoud blijkt van de golf het vorige jaar, wat nu al sedert 2011 het geval is) meegezogen in de wereldoorlog die een feit is sedert iedereen kon vaststellen door de eevoudige vergelijking Tartus-Sevastopol dat Syrië en Oekraïne wel degelijk één enkele oorlog zijn, een oorlog waarin de assen nu al duidelijk afgetekend zijn en die overeen komen met de voorspellingen. Merkel en co moeten nu afgezet worden en als dit nu niet gebeurt is het te laat.

Remster op 22-10-2015 18:44

Je gek laten maken op internet.. erg bijbels

Lone Fighter op 22-10-2015 19:01

@Voice of truth op 22-10-2015 17:44 :

Ik weet dat je de waarheid hier goed onder woorden brengt,teméér daar je mij er al heel veel over hebt verteld,onder vier ogen.

(Ter verduidelijking voor de lezers/lezeressen alhier: Voice of truth en ikzelf kennen elkaar al jaren en zijn goed bevriend met elkaar)

Omdat ik ondervonden heb dat wat Voice of truth idd stééds meer en meer door de huidige ontwikkelingen in de wereld,Europa en in ons eigen Nederland heeft gezegd,zijn voorspellingen onderbouwt en bevestigt,kan ik hier alleen maar aan toevoegen,dat ons -hier in Europa en Nederland-  nog een heel erg zware tijd te wachten staat en dat die zich in de komende maanden en jaren steeds duidelijker zal gaan profileren.

Van mijn kant wil ik jou,Voice of truth,héél erg bedanken dat je hier de moed hebt om je visioenen te willen delen met ons allen hier.

Lynx op 22-10-2015 19:04

500 zieners,zal er Elia op afsturen!

Rolf op 22-10-2015 19:43

* zo snel mogelijk andere leiders aan te stellen

Een heel goed begin. Laten we nu alvast beginnen om Merkel te gaan vervangen door de petitie te ondertekenen waarin haar afzetting wordt geëist. 

Even de link hier: 

https://www.change.org/p/wir-fordern-den-r%C3%BCcktritt-der-bundeskanzlerin-dr-a-merkel-und-sofortige-neuwahl-der-bundesregierung-resignation-of-the-german-chancellor-dr-a-merkel-and-immediate-reelection-of-the-german-government

In plaats van alleen wachten kunnen we nu wat doen. Laten we dan wat eraan doen.

Rolf op 22-10-2015 20:34

@22-10-2015 17:46

Ik vind de genoemde website  http://www.globalresearch.ca/  erg anti-israel. 

Misschien een website die soortgelijke dingen roept als die dame die bij het ministerie van binnenlandse zaken die tweet over ISIS gaf. 

Dus toch maar even met de nodige scepsis bekijken misschien. 

frits op 22-10-2015 20:43

Dank xander voor je artikel.

Lodewijk op 22-10-2015 22:05

Duidelijker kan het niet: de VN zegt dat de EU de nationale homogeniteit van de individuale landen moet ondermijnen:

BBC: "EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief" http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

Rom op 22-10-2015 22:38

Protheus>het is al te laat,het kwaad is geschied.Wat ons rest is de dictatuur van BruselEEG;Dat monster.

En voor onze Joodse land genoten:Vlucht uit het noorderland

Tmuts op 22-10-2015 23:09

En ik maar denken dat we alleen wat te duchten hebben van een dijkdoorbraak..maar dat was 2 jaar geleden. ( ik werkte toen nog een slag in de rondte). Sindsdien ben ik me kapotgeschrokken hoe de wereld nu feitelijk acteert.

Pannenkoek op 22-10-2015 23:49

@ Opa uit Son, ik zou zeggen dat de mensen met rode mantel en rode muts bisschoppen zouden kunnen zijn. Die doen toch wat de mensen met macht tegen hun zeggen...

JvD op 23-10-2015 00:42

Hier heb ik mijn antwoord gedeeld (inmiddels in 5 talen). We kunnen de ingeslagen wegen nog verlaten! http://jeeveedee.wix.com/heal-the-universe

Ike op 23-10-2015 01:49

@Albatros op 22-10-2015 16:06

Ik heb geen flauw idee welk artikel je bedoelt, omdat je een site url doorgeeft, maar ik heb dat wel vaker gehoord dat de elite al weet dat er iets komt en vastgoed koopt waar het denkt een WWW te kunnen ontsnappen. Ik vind dat soort dingen onzin, omdat een WWWIII bijna zeker nucleair zal gaan worden en dan kan je wel diep graven en je verstoppen, maar uiteindelijk is er geen ontsnappen aan de gevolgen, als je bovenkomt.

http://www.infowars.com/why-the-elite-are-buying-secret-hideaways/

@Rebellio op 22-10-2015 17:02

M.i. ligt dat gecompliseerder. In mijn ogen zijn de ISIS varkens pionnen in  een schaakspel. Als pionnen worden weggegeven kunnen zij zich misschien verraden voelen, maar de spelers voelen dat niet zo en kunnen dit aan vele verkopen als een onderdeel van de grotere strijd. Er zullen echter ook fracties bestaan die zich werkelijk verraden voelen en in staat zullen zijn om een actie tegen de spelers uit te voeren. Het maakt pionnen onbetrouwbaar en deze zullen dan eerder weggegeven worden. Het maakt het spel ook levensgevaarlijk. Omdat deze pionnen levende dingen zijn met een eigen wil, kunnen ze ook in de handen van de spelers exploderen. Mensen moeten niet met mensen spelen.

Het is lang gesuggereerd of verteld dat Bin Laden een voormalige bondgenoot was die wraak wilde op zijn opdrachtgevers en daarom de aanval van 9/11 uitvoerde. Net als Hamas oorspronkelijk was geholpen om tegengewicht te bieden tegen de PLO en daarna een grotere vijand dan de PLO werd. De wereld is dynamisch en de politici en domheidsdiensten leren bar weinig van daden uit hun verleden. Het word keer op keer gedaan. Ik ben overigens van mening dat 9/11 werd uitgevoerd door Cheney's 'flying circus' zoals anderen dit omschreven.

Om te vertalen naar een schaakspel, zie ik het dat de pionnen zelfstandig worden en zich verkopen aan verschillende spelers en van de ene speler overlopen naar de andere en door ervaring uiteindelijk uitgroeien tot veel grotere tegenstanders dan ooit de bedoeling was. Dit is ook niet zo zeer een schaakspel maar een soort Risk tussen vele spelers die vele verschillende verbonden sluiten en daarbij ook af en toe verwisselen van verbond. Sommige spelers zijn gewoon krankzinnig en van het niveau van een kleuter.

Hoe Erdorat ISIS gebruikt om zijn doelen voor Turkije te verwezenlijken, hierbij gebruikt hij onder meer Oeigoeren uit China en groepen uit Turkmenistan en Kazaksthan. Dit zijn ook groepen die een bedreiging vormen voor China en Turkije. Net als de Amerikaanse ISIS strijders ook een gevaar zijn voor Amerika en de 'Hollandse' ISIS strijders een gevaar zijn voor Nederland als ze terugkomen. Maar onze politici zijn helaas te dom en onderschatten dit. Putin onderschat de Tjetjenen niet die ook worden ingezet in Syrië;

http://www.globalresearch.ca/the-real-cause-of-the-sudden-syrian-migrant-refugee-crisis-into-europe-the-role-of-turkey/5483642

http://www.infowars.com/putin-us-using-terrorists-as-battering-ram-to-overthrow-disliked-regimes/

In mijn ogen is het grootste gevaar dat Neo Con Amerikaanse politici en generaals en het MIC schijnen blind te vertrouwen op hun eigen Aegis anti balistische radar verdedingssystemen en hun B61-12 bommen waarmee ze denken een beperkte nucleaire aanval te kunnen uitvoeren en een nucleaire oorlog te kunnen winnen. Ze zien het als een uitweg voor hun begrotingsproblemen en de aanval op de USD als reservemunt. Als de Amerikaanse regering zijn begroting beter onder controle had gehouden en de USD persen niet onbeperkt had laten draaien was het probleem niet zo uit de hand gelopen. Nu word de USD tot het einde verdedigd ook al kunnen de Neo Con's ons daarmee in een WWWIII slepen;

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-22/putin-just-warned-global-war-increasingly-more-likely-heres-why

@Rolf op 22-10-2015 20:34

Soms heeft het hele negatieve artikelen omtrent Israël, maar dat komt ook omdat er artikelen staan vanuit vele kanten van conflicten, gepubliceerd door vele auteurs of persbureaus. Verder is niet elke Hollander goed of goed geweest en ook niet elke Jood is altijd goed of altijd goed geweest. Persoonlijk vond ik Rabin goed en vind ik Nethanyanu heel slecht, maar voor mij zegt dat niks over alle Joden en zelfs niet over alle standpunten van Nethanyanu. Zelfs als een aantal artikelen negatief zijn op een site zou het je niets hoeven te zeggen of een site heel slecht is. Ik ben het ook niet eens met alles van Infowars of alles op Xandernieuws. In Holland en in Israël zijn er ook vele verschillende standpunten en als het ene standpunt erg word verkondigd met de naam Nederland of gekoppeld aan de regering hoeft dat nog niks te zeggen over de meerderheid van het Nederlandse volk en over elke Nederlander.

We leven in schijndemocratieën en niet in echte democratieën. De uitslagen van peilingen die haaks staan op regeringsbeleid zou je dat moeten zeggen.

Qromwel op 23-10-2015 10:33

Met je door God gegeven gezonde, logisch, kritisch-analytisch denkvermogen kom je ook 'n heel eind. Blijf kennisnemen van de geschiedenis (ook de Bijbelse!), de actualiteit en plaats alles biddend in Profetisch Bijbels Licht.

proteus op 10-12-2015 16:27

@Rom waarschijnlijk heb je gelijk, maar gebed kan wel altijd effecten verzachten! Gebed werkt altijd! Als is het maar voor behoud gezin en vrienden. Bidt de Rozenkrans.

Rosa op 04-01-2016 23:00

Beste Xander,

Jouw verhaal klopt wel behalve dat door het wereldwijde gebed deze dingen verzacht zullen worden.En ik mis de rol van de antichrist. Waar men niet aan wil, vooral de schriftgeleerden en Farizeeen van nu, is dat de antichrist twee-ledig is, n.l. de antichristelijke machten zowel als de antichrist als een persoon. Deze zal zich openbaren als zogenaamde vriend van Israel en de architect van een vredesverdrag in het Midden-Oosten. Dit zal echter een vals verdrag zijn. Israel zal dan alsnog aangevallen worden door de omringende landen. Hoe weet ik deze dingen? Ik en wereldwijd inmiddels steeds meer mensen begrijpen hoe alles in elkaar zit door het lezen van Het Boek der Waarheid (Daniel 10) dat reeds beschikbaar is! Maar alles wat van God komt wordt met een gigantische haat aangevallen. Dat wat niet van God komt wordt ongemoeid gelaten. De paus zit in het complot. Hij is de Valse Profeet, de wegbereider van de antichrist die zich na een politieke start als "de man van vrede", een zeer charismatische figuur die beroemder zal worden dan ooit iemand was en die zal worden uitgenodigd om op de zetel van Petrus te komen zitten in het Vaticaan. Hij heeft echter de geest van Satan. De christenen die trouw blijven aan de onveranderlijke leer van Christus (de Restkerk) zullen de vervolgingen doorstaan en worden beschermd door God. Maar eerst komt "de Warschuwing". Lees en weet hoe ons voor te bereiden!  

wakker op 10-02-2016 18:16

Waar slaat de zg grensbewaking op? Ze zullen onbewapend zijn en waarschijnlijk gewoon de bootvluchtelingen aan boord helpen. Geef mij de Australische manier maar.

rudi op 11-03-2017 19:46

de beurs crash en die zware economische ellende die moeten nog komen .

en daar zal 2008 bij verbleken

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl