Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Arts Duits ziekenhuis waarschuwt dat migranten tal van ernstige ziekten verspreiden

Moslims weigeren behandeling door vrouwelijke artsen – Verpleegsters willen niet meer naar moslimpatiënten toe omdat ze als uitschot worden behandeld – Migranten vallen artsen en verplegers met messen aan, gooien hun besmette urine in gezicht verplegers


Duitse ziekenhuizen en apotheken moeten inmiddels door de politie worden bewaakt tegen agressieve migranten. De arts: 'Mensen die hen nog niet hebben ontmoet hebben geen idee wat voor een beesten het zijn'.

Alsof de migrantenvloedgof die Europa overspoelt nog niet genoeg problemen veroorzaakt: een in een ziekenhuis in München werkzame Tsjechische arts dreigt naar haar land terug te keren omdat de autoriteiten verzwijgen dat moslimmigranten tal van besmettelijke en ernstige ziekten met zich meebrengen. Volgens de arts zijn de omstandigheden in veel ziekenhuizen erbarmelijk, vooral vanwege het schandalige gedrag van de moslims, en omdat de ziekenhuizen totaal niet voorbereid zijn om een groot aantal patiënten met deze ziekten te behandelen.

 


De Duitse overheid en media probeerden met alle macht te voorkomen dat de Tsjechische arts in de openbaarheid trad, dus verspreidt ze het zeer verontrustende nieuws maar per email. Haar brandbrief werd voorgelezen op een Tsjechisch TV-kanaal.

Moslim willen geen vrouwelijke artsen, behandelen hen als uitschot

Waar ze eveneens hevig van schrok is de hautaine houding van de moslimmigranten, die vinden dat ze alles gratis moeten krijgen en er tegelijkertijd een enorme puinhoop van maken, zowel in ziekenhuizen als in apotheken. Als migranten een recept komen afhalen en ontdekken dat daarvoor moet worden betaald, laten ze hun kinderen gewoon achter met de woorden ‘nou, dan genezen jullie hen maar zelf’.

Daarnaast weigeren veel moslimmannen door vrouwen te worden behandeld. Omgekeerd willen veel vrouwelijke artsen en verpleegsters niet meer naar moslimpatiënten toegaan, juist omdat ze als uitschot worden bejegend. Ziekenhuizen en apotheken moeten inmiddels door de politie worden beschermd tegen agressieve moslims.

Arts en verpleegsters ernstig gewoon door aanval met messen

In een ander ziekenhuis vielen migranten het personeel met messen aan nadat ze een 8 maanden baby die op het randje van de dood zweefde hadden afgeleverd. Ondanks de beste zorg kon het kind niet meer worden gered. De behandelende arts en twee verpleegsters raakten tijdens de aanval ernstig gewond. De daders werden echter nergens voor gearresteerd.

‘De pers werd verboden hierover te schrijven, dus doe ik het via email. Wat zou er zijn gebeurd als een Duitser de dader was geweest? Of als een Duitser zijn met syfilis geïnfecteerde urine in het gezicht van een verpleger had gegooid? Die was gelijk gevangen gezet en later berecht. Maar met deze migranten gebeurt niets.’

AIDS, syfilis, open TBC en andere ernstige ziekten

Sinds afgelopen weekend worden migranten die naar het ziekenhuis moeten door Duitse politieagenten met K-9 honden begeleid. Veel asielzoekers hebben AIDS, syfilis, open TBC en veel andere ‘exotische’ ziekten die in Europa niet voorkomen. ‘Het is slechts een kwestie van tijd voordat het ziekenhuispersoneel wordt besmet.’

‘Mensen die hen welkom heetten zouden hier verplicht moeten komen kijken’

‘Er zijn er hier (in Duitsland) al een miljoen. We zullen beslist niet van hen kunnen afkomen,’ leest de presentator van het Tsjechische TV-station de brief van de arts verder voor. ‘En waar zijn nu al die mensen die hen voor de TV-camera’s met spandoeken welkom heetten? Die zitten natuurlijk veilig thuis te genieten van hun salaris, en kijken uit naar nog meer treinen en de volgende lading geld die ze krijgen voor het begroeten van migranten op stations. Als het aan mij zou liggen zou ik ze allemaal oppakken en hier op de spoedopvang zetten, en daarna in één gebouw met migranten, zonder politie erbij, zodat ze het zelf kunnen ervaren.’

Kinderen verwaarloosd en uitgemergeld

De arts wijst er nog eens op dat er officieel 2,2 miljoen werklozen in Duitsland zijn*, waar er door de massa immigratie minstens 1,3 miljoen bijkomen. ‘De meeste van hen zijn voor geen enkel werkt geschikt, en slechts een heel klein aantal heeft enig onderwijs ontvangen. Meer nog: vrouwen werken gewoonlijk nooit, en ik schat dat circa 1 op de 10 zwanger is.... Ook zijn de baby’s en kinderen die ze hebben meegebracht verwaarloosd en uitgemergeld.’  

(* In werkelijkheid minstens het dubbele, aangezien de regering Merkel dezelfde trucs toepast als de Amerikaanse regering Obama door o.a. langdurig werklozen en parttime-werklozen niet meer mee tellen.)

‘Mensen hebben geen idee wat voor beesten het zijn’

‘Als dit doorgaat blijf ik niet in Duitsland en ga ik terug naar Tsjechië, ook al verdien ik hier twee keer zoveel,’ vervolgt de arts. ‘Ik ging naar Duitsland, niet naar Afrika of het Midden Oosten. Zelfs de professor die onze afdeling leidt zei hoe hopeloos hij zich voelde toen hij al die jonge mannen in de hal zag die hun handen ophielden, alles gratis wilden, en toen dat niet gebeurde ze allemaal boos werden.’

‘Ik ga daarom terug naar Tsjechië, maar ik ben bang dat het hier op een keer ook zo wordt. Als de Duitsers dit met hun volksaard al niet trekken, dan zal het in Tsjechië een totale chaos worden. Iemand die nog geen contact met hen heeft gehad heeft geen idee wat voor een beesten het zijn, vooral degenen uit Afrika.’

 

Xander

(1) LiveLeak via Shoebat

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

 

Reacties

edwin vissers op 09-10-2015 15:03

20De Wijsheid roept luide op de straat,

op de pleinen verheft zij haar stem,
21op de hoek der rumoerige straten roept zij,
bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen:
22Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben,
zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben,
en dwazen de kennis haten?
23Keert u tot mijn vermaning!
Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten,
u mijn woorden bekendmaken.
24Omdat gij weigerdet, toen ik riep,
niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte,
25gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt,
en mijn vermaning niet wildet,
26daarom zal ik ook lachen om uw verderf;
ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.
27Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm
en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind,
wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,
28dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden,
zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.
29Omdat zij de kennis hebben gehaat
en de vreze des Heren niet hebben verkozen,
30mijn raad niet hebben gewild,
al mijn vermaningen hebben versmaad,
31zullen zij eten van de vrucht van hun wandel
en verzadigd worden van hun raadslagen.
32Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden,
de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.
33Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen,
beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.
De Vreemdeling op 09-10-2015 15:37

En het zal steeds erger worden totdat de bevolking er genoeg van heeft.

Je kunt er van op aan dat dit zal gebeuren .

terex op 09-10-2015 15:42

Zou er dan echt niemand van de "verwelkomers" en de "leiders"  uit Nederland het nieuws lezen wat jullie brengen ?

Er wordt vanuit allerlei instanties moord en brand geschreeuwd door de mensen  die vanuit hun werk of diensten meldingen doen van wat er voor volk binnen wordt gehaald in Nederland. En het enige wat onze volksvertegenwoordigers doen is nog meer van dat tuig binnen halen en nog meer pamperen.

Je wordt er gewoon naar van als je het leest en volgt.

En xander ga zo door met dit nieuws. Misschien dat bij velen de ogen een keer opengaan.

Tabris op 09-10-2015 15:50

beesten zijn het... En wie is Het Beest in de Bijbel? Juist, de islam.

Ronnydee op 09-10-2015 16:10

The game is on. The destruction is in place... 

joppo op 09-10-2015 16:26

Aangezien er hier in NL?DDR boetes uitgedeeld worden als je je mond open doet, schrijf ik dus maar niets!

Janszn op 09-10-2015 16:46

Ik kijk met belangstelling uit naar het moment, dat deze rijkdom ook over ons wordt uitgestort.

Ronald op 09-10-2015 16:51

Ik lees dit artikel, zoals al langer, met enige scepsis en soms ook met plaatsvervangende schaamte. Natuurlijk komen er ineens veel vluchtelingen/moslims met ziektes die hier al langer niet meer voorkomen. Ze hebben normen die we hier niet willen accepteren. Ze horen zich fatsoenlijk en als gast te gedragen. Het is een botsing van culturen en alleen wij kunnen ze laten zien hoe het ook en wel kan. Wat is er gebeurd met "Heb je vijanden lief"? Ons kan immers niks ergs meer overkomen, we zijn gered (Romeinen 8)

Flippie op 09-10-2015 16:58

Ik wist niet dat je van schapen knuffelen AIDS kon krijgen. :-)

Groeten, Flippie

René van Zalk op 09-10-2015 17:18

Ik ben een voorstander van de multiculturele samenleving en tegen discriminatie/racisme, maar ik kan je zeggen na onderzoek dat de islam/sharia geen voorstander is van de multiculturele samenleving en dus discriminatie/racisme in de hand werkt. Op den duur lopen de spanningen in de maatschappij op tot het kookpunt door de invloed van deze verdorven sekte met de naam islam. Enorme botsingen van culturen liggen op de loer.

Shalom uut Nunspeet.

Robbin op 09-10-2015 17:31

Mark rutte en zijn vriendejes zijn aan hun laatste m3 liter zuurstof bezig dat kan ik jullie hier mededelenopwachten en ophangen want de rapen zijn gaar!!!

jottum op 09-10-2015 18:45

Vreemd toch dat je in de eu voor alles en nog wat een diploma of certificaat nodig hebt, maar dat je gewoon asiel kan aanvragen en krijgen zonder blijk te geven van iq, etiquette, normen en waarden..

Volgens mij huppelen in de asies-industrie, buza's en justities in de eu gewoon een hoop personen rond met sm-fantasien die graag barbaars genomen willen worden en vinden zij zulk gedrag niet meer in het gecultiveerde europa, dus zijn zij blij dat die hordes hierheen komen. Romeinse keizers en elite waren immers toch ook pervers voordat rome instortte.., de franse hofhouding.. hitler met zijn syfillus en gevolg waren mengele-pervers, toch...?

arjaneke op 09-10-2015 19:28

ik werk bij een zorgverzekeraar in nederland, ik kan mj helaas helemaal aansluiten bij dit bericht, asielzoekers en migranten willen alles gratis en als ergens voor betaald moet worden krijg je een grote bek, als het grote publiek de hoeveelheid geld zou zien die hieraan wordt besteed dan heeft Wilders gelijk een kamermeerderheid, het is een ramp en nog enkele jaren en west europa is volledig failliet

ster op 09-10-2015 20:07

Dit is te zot voor woorden dat ineens zoveel volk binne gehaald word die geen respekt heeft voor de mensen hier. Als men geen respekt heeft voor ons terug ermee en heel rap en als men geweld gebruikt is het normaal dat men voor het gerecht gesleept word. Maar nee ze laten deze lui gewoon hun gang gaan.

Peter op 09-10-2015 20:32

Ik geef die tsjechische arts het grootste gelijk van de wereld.

Overigens hielden vandaag de landen Polen, Tsjechie, Hongarije, Slowakije en Kroatie topoverleg in het hongaarse Visegrad. De bedoeling van deze landen is samen te werken om hun eigen landen te beschermen tegen de moslim-invasie. Alle "vluchtelingen" worden zo snel mogelijk doorgestuurd naar west-Europa. Er waren in dit overleg ook politici die er vrij zeker van zijn dat er op termijn landen uit de EU zullen gaan stappen. Zij zien de bui wel hangen: de vluchtelingenstroom neemt alleen maar toe: op de griekse eilanden komen nu meer "vluchtelingen" aan dan in september (zojuist gehoord in nos journaal). Dat belooft wat de komende weken!

Van deze landen is het heel begrijpelijk dat men er zo over denkt: zij hebben decennia lang onder een totalitair systeem gezucht en willen dit niet weer meemaken.

Natuurlijk wordt in onze media van deze bijeenkomst geen melding gemaakt.

Bron: http://magyarhirlap.hu/cikk/37524/Ader_Janos_hatarozottabb_fellepest_var_az_EUtol

 

cefas op 09-10-2015 20:43

Gaan de ogen voor iedereen nu eindelijk open.

Emile op 09-10-2015 20:58

Als het maar niet uitloop op een burgeroorlog tegen dat schorem. Dat verzwakt namelijk onze weerstand tegen mogelijk toekomstig slechte regimes

lodewijk op 10-10-2015 01:09

Al die vluchtelingen gaan ons enorm veel (belasting) geld kosten. Geld voor noodopvang, geld voor beveiligingbedrijven die ingehuurd worden, geld voor eten en drinken, geld voor zorg, er worden schoonmaakploegen ingehuurd, busbedrijven en taxi's die ingehuurd worden etc etc

Dit zal straks op de Nederlander worden verhaald, nog meer bezuinigingen in de zorg, nog meer bezuinigingen op de toeslagen en de uitkeringen. 

Vluchtelingen worden van alle kanten geholpen en de Nederlander niet. Kunt u uw huis niet meer betalen dan slaap je maar op straat.

Een kennis van mij moest schoonmaken in een noodopvang voor vluchtelingen. Een werknemer die zelf nauwelijks rond kan komen kan de troep van de vluchteling opruimen. Ze was onbevooroordeeld toen ze er heen ging maar heeft met eigen ogen gezien hoe ondankbaar vele vluchtelingen waren. Ze krijgen geen water uit de kraan maar flesjes spa blauw. Pakjes melk worden ongeopend weggegooid in de kliko omdat ze dit niet lusten. Evenals nieuwe kleding voor de kinderen gooien ze weg. Elke dag krijgen ze rijkelijk ontbijt met alles erop en eraan maar kaas hoeven ze niet want dat lusten ze niet.

Ga er zelf maar eens een dagje werken dan denk je er wel anders over.

Ik op 10-10-2015 02:10

Het is wel duidelijk dat de regering niet bepaald bezig is met het welzijn van ons volk, maar met dat van haar leden. Dat stelletje hypocrieten is het geld dat wij dagelijks voor ze opbrengen echt niet waard!

Ze weten echt wel wat er gaande is, maar lopen of met oogkleppen op, of doen er bewust aan mee, opdat de grote leider straks vrede in de chaos kan brengen. En we weten wel wie dat is...

Juul op 10-10-2015 02:55

Ik ben het niet eens met de totale hebzucht van de farma die meestal deels vergoed wordt tot je eigen risico , maar dat is een ander verhaal. En vrouwelijke artsen en verpleegster moeten wel kunnen werken.

Frederik op 10-10-2015 09:36

Hier was het wachten op.  Zo veel mensen massa's in zo'n korte tijd kon nooit goed gaan. ... Ik vrees met grote vrezen Hoe de toestand over Bijvoorbeeld 10 jaar in Nederland is !

Wilfred.fr op 10-10-2015 13:31

De afgestudeerde Iranier dr.... ( z'n naam zal ik maar niet noemen) op de Universieit Utrecht zei zo'n 40 jaar geleden al;

Jullie westerlingen zullen nooit ons Islamitisch Oosterlingen begrijpen. Evenals wij nooit ons kunnen verplaatsen in de westerse denkbeelden. Jullie hebben renassense en verlichting gehad die wij moeten ontberen. Vrijdenken over religie en politieke denkbeelden is onmogelijk en geven voordurend dodelijke strijd tussen ons. Dat zal het Westen wel eens zwaar kunnen opbreken evenals het Oosten!

Hoe waar dat dat is had hij zich misschen niet kunnen voorstellen, of juist wel?

Was hij verlicht geraakt?  Ik weet het niet, hij stopte zijn schoonmoeder in het hondenhok als zij lastig was!!

Of was het een grap van hem, door die verhalen over schoonmoeders die hij hier hoorde :-)

Disciplus Simplex op 10-10-2015 15:49

Als ik die foto zie en de verhalen over totaal verziekte, aggressieve, redeloze, harteloze mensen lees dan bekruipt mij het gevoel van een zombieinvasie. Dan bedoel ik echte zombies, niet de hollywoodversie.  

Lis op 10-10-2015 16:12

Ja nou ik deel alles wat ik zie lees, zag laaste een clip die waren over gebracht naar andere centrum dat was niet goed daar koud, ja en dan zie je op de clip verzorgt keurig netjes nageltjes gelakt, ik dacht komen die uit oorlogs gebied nee echt niet,  en ze gooien alles weg wat ze krijgen is te min , je ziet ze met duren telefoons lopen ze flimen alles nou Frederik  hoe zal de toestand in 2016 zijn arts heeft groot gelijk en dit mag naar buiten komen, wand anders krijgen we echt niks te horen als hoe zielig ze zijn, dit zijn geen mensen uit oorlogs gebied sorry dat ik dit zeg, als er oorlog in je land is je heb zo'n lange reis gemaakt, dan ben je blij dat je onderdak heb en eten krijgt en kleding en warmte  dat is heel belangrijk  

jack v boxtel op 10-10-2015 20:04

Jack van Boxtelen als je daar iets van zeg mag je voor de rechter komen wie word er nu gediscrimineerd nederland is dol en meerdere landen denken nu ook wat hebben wij gedaan over al zitten nu de teroristen en nog even dan zeggen ze van Boem weg alles wat er in de buurd is

Indy op 10-10-2015 20:09

hier wordt je toch kotsmisselijk van 

en deze "mensen" worden hier met bordjes welkom en lachende regering binnengehaald

ze vechten, verkrachten, en de helft wordt in doofpot gestopt. 

en wij laten ons als makke schapen straks naar de slachtbank leiden 

Jipje op 10-10-2015 23:18

Ik voorspel dat Nederland en West-Europa bange tijden tegemoet gaan. Dit is mega uit controle aan het lopen, en het zal nog vele malen erger worden. De integratie van moslims door naieve linkse wegkijkers/goedpraters voorgestaan heeft nooit gewerkt, en het zal ook nooit gaan werken. De instroom van gelukszoekers (want er zitten maar bijzonder weinig échte vluchtelingen tussen) zal de Nederlandse bevolking ongelofelijk veel geld gaan kosten, dermate veel dat Uw en mijn pensioen straks geheel verdampt zullen zijn ten faveure van over het algemeen luie geimporteerde moslims en andere gelukszoekers die Nederland ook nog hun wil gaan opleggen. Mark my words, binnen een paar jaar zult U bericht ontvangen dat onze onvolprezen "regering" weer een greep in de kas van de pensioenfondsen heeft gedaan en dat is niet de eerste, maar zal ook niet de laatste keer zijn. U denkt dat U als U 67 of nog iets ouder bent nog pensioen krijgt ? Denk dan nog maar eens goed na. Belastingen en accijnzen zullen nog véél verder worden verhoogd, de zorgkosten zullen nog veel verder uit de hand lopen door deze import. Degene die dat niet gelooft nodig ik graag uit eens een paar zaterdagen en zondagen door te brengen op de huisartsenpost van een gemiddeld ziekenhuis in een van de steden met meer dan 150.000 inwoners. U zult ervan staan te kijken wat daar allemaal aan licht- en donkergetint aan komt kloppen om zorg. Nederland is mijn Nederland niet meer, mijn Nederland is kapot gemaakt door linkse goedpraters/wegkijkers/knuffelaars met geen enkele realiteitszin. Ik voorzie en voorspel geweld en burgeroorlog binnen afzienbare tijd. Wedden dat dan degenen die voor de explosie verantwoordelijk zijn als eerste met de noorderzon zijn vertrokken ? Bereidt U voor. 

FantoomPARadox op 11-10-2015 13:28

Je hebt dit niet aan links te danke, Jipje Dit is de nieuwe wereld orde. En je ziet ze nu langzaam maar zeker verschijnen. Amerika komt ons niet meer helpen. Heeft het ook nooit echt gedaan. TTIP is een feit. Je moet wel gezond blijven eten hoor. Enig idee wie die reclamecampagnes verzint ? Die zogenaamde stichtingen van die rijke vrekken zoals Bill Gates. Met geld kun je nog veel meer geld maken. Niet iedereen lukt dat natuurlijk. Er gaan wel eens een paar rijken failliet. Omdat ze niet met hun tijd meegaan.

Jouw beleid komt van die olieboeren. En ze doen het van geleend geld uit het westen. We worden met onze eigen middelen vermoord. Waarom denk je dat olie nog lang niet tot het verleden behoort en nooit zal verdwenen ? We financieren de oliemaatschappijen met ons eigen belasting geld. De hele politiek doet mee aan deze nieuwe roof en plunder technieken. Geld in zogenaamd bodemloze putten gooien. Wat merken wij van OS ? Nee, alleen de rijken merken dat. Goed voor de economie.

De economie is allang naar de haaien. Zelfs de partij weet dat het socialisme en de demokratie failliet zijn. Dus hebben ze een huwelijk met de VVD gesloten. Ja, de VVD is wel tegen asielzoekers ? Denk je dat nou echt ? Of Wilders ? Die heeft ook voor al die bezuinigingen gestemd. En het klinkt afgezaagd, maar zo deed Hitler het ook. Ook al ben ik ook een populist. Politici zijn allemaal populisten leiders. De VVD voor rijk NL en de PvdA voor asielzoekend NL. De VVD haalt ze voor Hans de Boer wel even uit het oosten. Die paar die kunnen werken kunnen we hard gebruiken. De rest gaat binnenkort toch weer de moderne gaskamers in. De kanslozen. De onrendabelen, de gekken, de gehandicapten die thuis zitten en die ook hun hand moeten ophouden. Waar ze echt geen raad meer mee weten. Natuurlijk kan iedereen werken, maar dat werk is allemaal verdwenen naar goedkoper landen waar uitbuiterij nog hoger in het vaandel zit. Ook Geert zit in het komplot !

only you op 11-10-2015 14:51

Deze mensen hebben zondig bestralen behoeften, waarbij ze van alles op kunnen lopen? 

Robert.v.K op 13-10-2015 14:53

Jullie zouden idd het grote nederlandse publiek moeten zien te bereiken, en de mensen iig een beter beeld geven dan de huidige media. Ik lees dingen die ik nog nooit heb gelezen in de nederlandse krant. massa manipulatie volgens mij!

En idd beter dan de beste horror film!!

Mijn broer is hier al jaren mee bezig op grote schaal qua informatie dan wel te verstaan, (Bildenbergertjes, Chemtrails, Alex jones! die sla wel een beetje door, maar heeft ook wel duidelijk een paar goede punten, vooral op het Amerika beleid) en heeft mij ook gedeeltelijk weten te vangen, dan wel door verbanden te zien waar hij uren over door kan lullen. blijft toch hangen :) en nu zie ik nog meer verbanden, gewoon ronduit eng! De ene zegt dit is om paniek te zaaien, de ander zegt om je ogen open te trekken!! Ik ben van mening dat het het tweede is, aan de hand van wat de huidige politiek tegenwoordig doet met mensen en we pikken het nog ook, met z'n allen!! Murw geslagen door de geestdodende media, zoals in eerdere Xanderberichten vermeld!

Wel een beetje beangstigend maar ook vooral erg helder.

Bedankt Xandernieuws, keep up the good work! Soort van WakkerNL, hopen dat mensen het een keer op grote schaal begrijpen, en jullie ze bereiken. Voordat het te laat is. (wat het stiekum al een beetje is volgens mij)

Ik zal m'n best doen mensen via deze route wakker te schudden.

P.S. heb voldoende allochtone collega's van verschillende nationaliteiten waar ik voor door het vuur ga, dus ben alles behalve racist. maar zie ook dat dit nooit goed gaat komen in deze vorm!

donica op 13-10-2015 17:16

Als dit echt zo is wat hier beweerd wordt dan moeten de Nederlanders weten op wie ze stemmen gaan.

Kijken of hij waar kan maken wat die zegt.

Ik heb er zo nu geen last van maar zou dit weleens met eigen ogen willen zien of dit ook echt gebeurd en wat is de naam van die arts.

Zou die arts graag willen spreken.

michel T op 25-10-2015 00:21

als kleine belg kom ik juist terug uit amerika,1,5 maand verlof( 2 bruiloften meegemaakt in 't USA leger) Ik was de énige europeaan op de trouwfeesten.

US Army vrienden die in iran-irak  en afghanistan hebben gezeten gedurende enkele jaren, wisten mij te vertellen dat binnen de 5 jaar een echte opstand komt door de immigranten en degelijk een oorlog zal komen in midden europa! Volgens deze militairen wisten ze zelfs te vertellen dat binnen de 8-10 een volldeige omkeer komt van onze leefwijze en europa zijn volledige kultuur kwijt zal geraken .

Het zal geen oorlog zijn zoals 14-18 en 40-45 maar een religieuse oorlog waar we zelfs nog niet aan mogen denken, hoe wreed het zal worden ???? vooral het zuiden van Nederland -België en noorden van Frankrijk zullen het meest te verduren krijgen. De wreedheden van de tijd van de kruisvaarders zullen tegen ons gekeerd worden (1200 jaar geleden ) en wisten die "teken" hen te vertellen dat ze wraak zullen nemen.Het paard van troye is sinds lang al bij ons binnen! Dat die grote mannen dit niet weten in ons en jullie land is "Bull --" ze weten het maar al te goed.

Maar die staan sterker tegenover de gewone burger hé, zoals in nederland en België ( in feitte heel de hele europeese socialistische partijen) zijn het die ervoor zorgen dat alles naar de "isla Bom" gaat (zelf ik ben een echte socialist in hart en nieren, 61 jaar lang zelfs maar ga er dirrekt verandering in brengen ). Weden wanneer er stront aan de knikker is (belgische uitspraak) is hen het éérste die uit het land zijn naar veilige oorden ?!  

Ben geen haatdrager en heb vele buitenlandse vrienden ,ja zelfs moslims, kamelen en ---, zelfs die hebben bang van wat hier allemaal gebeurd. ja ,ook mensen die zich hier hebben aangepast in onze kultuur hebben schrik van al die uitschot die hier binnenkomt . Volgens hen is 11 september niet ver meer  weg.

Volgens hen ,die ik ken dan toch, willen de nieuwelingen zich niet aanpassen maar alléén maar rotzooi zaaien in onze wereldwijze

Ze willen en zullen  zich" niet" aanpassen aan onze tradities en onze kultuur , taal en eetgewoontes. Dit werd hen ingegraveerd  in hun "bolleke" voor ze naar hier kwamen !! volgen mij staat de éérste zin in de "nieuwe koran" .... hoe kan ik beste profiteren van het westen ?.

maar eigenlijk ......de mensen die we voor stemmen ..... hoe hebben ze het zover laten komen ? Hebben die nooit geen geshiedenis gelezen?... alles herhaald zich .....Konden ze daar geen lessen over trekken?

Ben zeker geen zwartkijker ,maar zo kan het niet verder en ge moogt het gerust weten voor mijn part  , mijn valiezen zijn reeds half ingepakt....

 

Gemakkelijk uitgedrukt : Allah is groot ..... maar ziekenkas is groter !!!

Volgens mijn Amerikaanse soldatenvrienden  zijn het de "mensen" die naar europa komen nog geen 2% " echte" vluchtelingen, maar de rotzooi dat ze naar hier sturen om terreur te zaaien .(eerlijk gezegd ) welke gewone man kan 3-4000 euro betalen om te vluchten waar ze daar in hun eigen land nog geen 150 euro/maand verdienen?

Voor het zelfs op het nieuws kwam zeiden ze mij dat jullie geen vrouwen of kinderen zullen zien met de immigratie naar 't noorden( en 't is waar ook hé) . alleen maar herrieschoppers of beter gezegd terreurzaaiers, de vloedgolf komt er binnen een half jaar, (famillie en aanverwanten) wanneer ze worden geregulariseerd , en dan is het kalf bij ons..... Verzopen!!!!! 

Van de 3-350 man op de bruiloft waren er 90% militairen die in die streken gevochten hebben ,hebben een beter inzicht hebben van wat ze ons hier allemaal wijsmaken in de krant of op tv, En gerust, ik geloof ze ,één voor één. Ik heb zelf voorstel gekregen ..... wanneer het hier te warm wordt in onze streken  ,ze mij graag ,met mijn famillie ons onderdak wille bezorgen. (Misschien zie ik dan van die parlementariers ginder ook ?)   

  

Witch.hunter op 09-11-2015 22:23

De grote zitten veilig in hun gebied komen er geen asiel centrums, men moest ze links en rechts van hun deur er een gezin moeten huis vesten ze zouden dan anders denken.                                                                                      Ik kan er over mee praten ben in  2000 in elkaar geslage door zelke mensen, omdat ik  claxoneerde met de wagen deze gingen niet aan de kant maar keerde zich tegen mij, zij waren de heren die in midden van de rijbaan liepen ik moest maar aan de kant gaan, gevolg kaak oven 6 weken werk onbekwaam 4 jaar geprocest resultaat  wel gewonnen maar hune  advokaat was beter heeft zijn klieent onvermogend laten verklaren nooit niets gezien, gerechts kosten hospitaal kosten alles zelf betalen en de tegenpartij liep fluitend weg                                        Weer een stomme Belg die er in getrap is.

In 14-18 en 40-45 zijn oudere mensen en vrouwen in kinderen ook gevlucht voor de oorlog maar zijn de jongeren gebleven voor te vechten voor hun maar dat uit..... laten vrouwen en kinder daar en vluchten zelf, maar wat wel op valt dat het telke malen in de winter perioden is dat ze komen en asiel aan vragen dan zijn ze zo lomp niet ze weten  dat die die in de regering ze niet in de kouw en regen laten staan daaraan ziet ge dat ze slimmer dan ze zich voor doen en de ezels die aan het roer zitten trappen er ook in.

Mijn vrouw en kinderen en kleinkinderen gaan voor schiet er dan nog iets over dan drink ik ze nog liever op.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl