HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Paus pleit in VS voor globalisering en immigratie en bidt opnieuw tot Allah

Franciscus woorden over ‘mislukking van het kruis’ uit hun verband gerukt – Paus werkt in VS verder aan oprichting één-wereldreligie – Belangrijke Amerikaanse imam: ‘Deze paus is onze paus’

 

De leider van de Rooms-Katholieke Kerk profileert zich steeds duidelijker als iemand die gelooft dat alle religies dezelfde god aanbidden.

Zoals verwacht heeft Franciscus, de eerste Jezuïtische paus, zich afgelopen weekend in de VS achter de Nieuwe Wereld Orde doelstellingen geschaard door te pleiten voor meer globalisering, meer immigratie en meer maatregelen tegen de zogenaamde ‘klimaatverandering’. Tot zover bracht hij feitelijk niets nieuws. Wat de meeste media over het hoofd zagen was zijn reactie op het drama in Mekka, waar minstens 770 moslims omkwamen tijdens de jaarlijkse Hadj. ‘Ik verenig mijzelf met jullie allen. Een gebed tot almachtige god, all merciful.’ De term ‘geheel (of meest) genadig(e)’ is een van de bekendste titels waarmee de moslimgod Allah in de Koran wordt aangesproken. Franciscus bevestigde daarmee opnieuw dat hij de belangrijkste kracht is achter de oprichting van een één-wereld religie.

Woorden over het kruis uit hun verband

Wereldwijd reageerden veel christenen geschokt toen de paus in de St.Patrick kathedraal in Manhattan zei dat ‘we ons moeten herinneren dat wij volgelingen van Jezus Christus zijn, en zijn leven menselijkerwijs gesproken in een mislukking eindigde, de mislukking van het kruis.’

Deze woorden werden echter uit hun verband gerukt. Wat de paus zei, namelijk ‘menselijkerwijs gesproken’, klopt: toen Jezus aan het kruis hing kraaiden zijn vijanden –zowel menselijke als duivelse- victorie, omdat ze dachten dat ze hadden gewonnen. Zijn volgelingen waren verslagen, omdat ze inderdaad dachten dat Jezus’ missie was mislukt. Toen Jezus op de derde dag opstond uit de dood bleek zijn ‘mislukking’, zijn ‘nederlaag’ aan het kruis, echter de grootste overwinning te zijn geweest. Dat was wat Franciscus bedoelde.

Paus bidt openlijk tot Allah

Het écht schokkende wat de paus in de kathedraal zei werd vreemd genoeg amper opgemerkt. Dat hij zijn medeleven betoonde aan ‘zijn moslim broeders en zusters’ kan nog worden begrepen, net als het overbrengen van ‘zijn groeten terwijl zij het offerfeest vieren’. Maar toen kwam het: ‘Mijn gevoelens van nabijheid tijdens deze tragedie die ze in Mekka hebben geleden. Op dit moment verzeker ik hen voor hen te bidden. Ik verenig mezelf met jullie allen. Een gebed tot almighty god, all merciful.’

Deze term is een van de bekendste aanspreektitels van Allah. Franciscus liet hiermee ondubbelzinnig blijken dat hij daadwerkelijk denkt dat de christenen en moslims een en dezelfde god aanbidden, dat de God van de Bijbel dezelfde is als Allah uit de Koran.

Islamitische versie van Jezus enkel een profeet

Hoe er in de islam écht over christenen en Jezus Christus wordt gedacht behoeft gezien de uitroeiingsoorlog van jihadgroepen zoals ISIS en Boko Haram, maar ook de onderdrukking van het christendom in tal van moslimlanden zoals Saudi Arabië en Pakistan, geen uitleg. En wat Jezus betreft, ‘Issa’ in de islam: die is in hun ogen enkel een van de profeten die minder is dan Mohammed, en die volgens velen van hen straks als helper van de Mahdi, de moslim messias, zal terugkeren om de hele wereld te onderwerpen aan de islam.

Basis christelijk evangelie is grootste godslastering in islam

Dat Jezus de Zoon van God was, ‘God in het vlees’, aan het kruis stierf en weer opstond uit de dood –de basis van het evangelie- wordt niet alleen fel ontkend in de islam, maar is in de ogen van moslims zelfs de ergst mogelijke godslastering (‘shirk’). De ontkenning van dit evangelie is volgens de Bijbel echter hèt kenmerk van (de) ‘antichrist’, en heeft eeuwige verwerping tot gevolg. Groter kan het verschil tussen het christendom en de islam dus niet zijn, maar klaarblijkelijk is dat in Franciscus’ ogen geen enkel bezwaar om een gebed tot hun god uit te spreken.

Franciscus bad in Istanbul al eerder tot Allah

Overigens was het niet voor het eerst dat Franciscus zich publiekelijk rechtstreeks tot Allah wendde. Tijdens zijn bezoek aan de Turkse stad Istanbul eind vorig jaar boog de paus in de Blauwe Moskee tijdens het gebed van de grote mufti Rahmi Yaran tot Allah eveneens zijn hoofd richting Mekka.

Intergeloof-ceremonie

Gedurende de ‘intergeloof’ceremonie op 25 september bij het ‘Ground Zero’ (9/11) gedenkteken werd de paus bijgestaan door onder andere de New Yorkse bisschop James Massa, nationaal pleitbezorger voor toenadering tussen de religies; de Joodse rabbi Ellito Cosgrove, lid van de Council on Foreign Relations, en de Grieks-Orthodoxe aartsdiocees van Amerika, aartsbisschop Demetrios, die opviel vanwege zijn afstandelijke en volgens sommigen zelfs kille houding tegenover Franciscus.

In zijn toespraak waarschuwde de paus weliswaar voor ‘ideologisch extremisme’ en ‘religieus fundamentalisme’, maar waakte hij ervoor om ook maar één keer het woord islam in de mond te nemen. Een week voor zijn reis naar Amerika had Franciscus nog de vrees geuit dat ‘ISIS Europa kan infiltreren door zich te verbergen onder de tienduizenden vluchtelingen uit Syrië en Libië’ (2).

Imam: ‘Deze paus is onze paus’

Kort voor het historische bezoek van de paus aan de VS verklaarde moslim imam Sayyid M. Syeed dat ‘ook veel Amerikaanse moslims opgewonden zijn over Franciscus’ eerste bezoek aan de VS... Zijn bezoek is zelfs belangrijker voor moslims dan voor katholieken, want deze paus is onze paus.’

Op de site van het Vaticaan is het officiële katholieke geloofsartikel (clausule 16) terug te vinden, waar staat dat ‘het verlossingplan ook degenen die de Schepper erkennen omvat, in die eerste plaats de moslims, die het geloof van Abraham belijden en samen met ons de enige en barmhartige God aanbidden, die op de jongste dag de mensheid zal oordelen.’ (3)

Één-wereldreligie?

Of het al zover is dat de lang verwachte –en vooral door christenen gevreesde- één-wereldreligie onder leiding van de paus nu echt is geboren, valt moeilijk te zeggen. De bovengenoemde gebeurtenissen en uitspraken tonen echter aan dat leiders van diverse religies, en vooral die in het Vaticaan, hier hard naartoe werken.


Xander

(1) Infowars
(2) World Net Daily
(3) Vatican

Zie ook o.a.:

2014:
30-11: Paus Franciscus bidt in moskee Istanbul tot Allah en Mekka
14-09: ‘Paus weigert te partij te kiezen voor door islam vervolgde christenen’
09-09: Paus Franciscus en Shimon Peres praten over Verenigde Naties van Religies
29-03: Paus Franciscus erkent dat de eindtijd is aangebroken

2013:
27-11: Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde
18-10: Bisschop Fellay, hoofd Orde van Pius, suggereert dat de Antichrist nabij is (‘We zijn nu al doodsbang voor paus Franciscus’)
12-06: Zenith 2016 (8): De rol van de laatste paus in de Nieuwe Wereld Orde
10-06: Paus Franciscus wil vredesconferentie drie grote religies in Rome ('Mogelijk in 2015 gezamenlijk gebed om vrede in Jeruzalem')
11-04: Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
15-03: Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
14-03: Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen
13-03: Kardinaal Bergoglio gekozen tot laatste paus, Petrus Romanus
25-02: Exo-Vaticana (10): Paus impliceert dat Grote Verdrukking gaat beginnen

2012:
27-04: De komst van de laatste paus Petrus Romanus (deel 16)
03-01: '2012 wordt het jaar van de komst van de laatste paus, Petrus Romanus'

 

Indien u wilt reageren op het forum.

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd.
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan. Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

Allen: Er is hier een geblockte poster bekend onder de naam Elia , die onder uw naam wil  posten.

Plaats een email onder uw naam in het reactievenster, zodat uw naam niet oneigenlijk gebruikt wordt. Deze spammer kan wel uw naam gebruiken maar heeft geen weet van uw email. Het emailadres dat u gebruikt is niet zichtbaar op het forum. Postings zonder een email worden niet gepubliceerd.  Mvg. Mod.

 

Reacties

Pagina12
vlokje op 29-09-2015 22:55

@josefientje "die hun houten beeld dragen"

Dank je je heb een juweeltje van een tekst gevonden, nogs maals dank

Arie83 op 29-09-2015 23:33

Brandende Kaars:

Ik beide verhalen aangehoord. Nu moet ik nog het echte debat gaan volgen.

Het eerste betoog kwam krachtig over. Maar toch vind ik het heel wazig. Ik moet altijd denken aan het feit dat Jezus bad naar zijn Vader voordat Hij gekruisigd werd. Hij heeft 40 minuten nodig gehad om het te verklaren en toch is het allemaal bij zijn eigen interpretatie gebleven.

Zoals de ander verklaart is de drie-eenheid een formulering van een interpretatie. Vroeger werd je afgemaakt als je niet deze leer aanhing.

We geloven met zijn allen in dezelfde vader. Dat is toch de essentie.

Het viel mij ook op dat het eerste betoog 70000 kijkers had en de ander 40000. Voor mij zegt dat dat vele zich niet durven open te stellen voor een andere visie. En daarbij juist hetgene beluisteren wat bij hun past. Snap je wat ik bedoel?

Bedankt voor de link! Zeer de moeite waard. Deze ga ik zeker verspreiden!

Gr. Arie

Arie83 op 29-09-2015 23:35

Rebellio,

Jouw links ga ik zeker nog bestuderen. Vind het reuze intersante materie.

Gr. Arie

ottoman op 30-09-2015 00:45

Stefan:

Ik heb nu al vaak gelezen dat Allah de moslimgod word genoemd door sommige hier Allah betekend in het arabisch letterlijk gwn god, ik heb ook vaak verteld dat het 1 en dezelfde is en voor iedereen is, wie die wegzet als n andere, dan zeg ik als reactie jah als hij volgens die mensen moslim god is dan laat die moslims binnen tog? Maar die uitspraak moslimgod is zelfde als je zeg de katholieke god of de joodse god, eigenlijk van laag niveau natuurlijk maargoed, zoals christenen geloven dat de hemel voor de christenen zijn zo geloven moslims dat je als moslim enkel binnen komt, geld voor iedereen dus dat is niks anders

ottoman op 30-09-2015 00:53

Voor moslims is jezus ook n heilige geest, maar niet dat hij martelend is gestorven, sterker nog hij is helemaal niet gestorven en al helemaal niet voor de zonde die door adam en eva op de mens kwam, voor moslims is iedereen zelf verantwoordelijk voor ze eigen zonde die die begaat, dat wij het lam op offeren is ook niet voor onze eigen zonde, het is meer n zegen, Als god ons vergeeft dan doe die dat uit liefde, daar hoef die zn zoon niet voor op te offeren, hij bepaald namelijk zelf dus wrm zou die? God houd van iedereen! De 3eenheid in vorm van t kruis is ook iets wat mensen aan het denken zet aangezien t kruis t marteltuig is geweest verzonnen door de joden! Zou dit dan n regel zijn van god om dit zo te doen, weet iemand toevallig wat de bedoeling was met die bloedmaan laatst??

Stefan op 30-09-2015 11:05

@ottoman

het gaat om wat je schrijft.

de moslimgod aanvaard enkel moslims aan de hemelpoort???? dus geen Christenen, andersom God dat dat er maar 1 was ieder geloof zegt dat toch, buiten jij dan, expliciet schrijven dat de moslim god enkel moslims binnenlaat?

En ook telkens jou wederkerende uitspraken dat Turkije de hoofdrollen ergens gaat spelen en je dat ottomaans rijk 100% steunt daarom is je naam ook ottoman. Heb newsflash niemand op de balkan landen Oostbloklanden wilt die terreur terug wat Turkije 700j lang daar de mensheid heeft aangedaan nog erger dan ISIS dag van vandaag.Jij mag zoveel schrijven wat je wilt maar je valt altijd terug op je islam en roots... je bent wie je bent zoals wij zijn wie we zijn, enig verschil wij zitten hier niet met een dubbele agenda als jij.

farid1 op 30-09-2015 11:34

ottoman antwoord op je vragen krijg je niet dat snappen ze hier niet , ik snap je wel ben het ook met je eens

Harold op 30-09-2015 14:22

@Ottoman Doe je uberhaupt wel iets met de bijdrages die mensen op jouw commentaar leveren? Je blijft maar in hetzelde cirkeltje draaien, ondanks dat ik en vele anderen tientallen bijdragen op je vragen hebben aangeleverd.

Dus wederom een dikke nee op je stelling dat Moslimgod en de God van Joden en Christenen dezelfde zijn. Lees even 1 koningen 18 in de Bijbel. Waarin Elia een wedstrijdje houdt met Baalpriesters. Daar werd al uitgegaan van de God van de Joden en de God Baal (voorloper van Moslimgod Allah). En daar bleek ook weer de Baalgod bestaat niet! Toen moesten mensen ook een keuze maken welke God zij wilden dienen, de enige levende God van Israel of nepgod Baal. Dezelfde keuze ligt er in de huidige tijd weer. De God van Israel, is er nog steeds en is niet veranderd, anders dat hij nu ook door Christenen aanbeden wordt. En Baal heeft een opvolger gekregen in de vorm van Allah. Kom dus aub niet weer met een flutsmoesje die je hier al tientallen keren hebt neergeprent, dat de Moslimgod dezelfde is als de God van Israel, want dat is pertinent onjuist. 

En dan ook nog Jezus proberen te vergoeilijken in de Islam, dat hij een Heilge Geest zou zijn. Onzin, er zijn maar twee keuzes: erken Jezus als Gods zoon en daarmee de enige levende God, die met zijn zoon het plan met de mensheid uitvoert, waardoor mensen  gered kunnen worden, of onken gewoon Jezus status als Gods zoon, maar dan blijf je net als de Baalpriesters, je hele leven rond een altaar dansen, waarop niets gebeurd, want je God is nep. Jij probeert telkens weer een soort van tussenweg te vinden met vage uitspraken, maar die bestaat niet! Ik heb zo lanzamerhand wel genoeg uitgelegd lijkt mij? Maar enig resultaat lijkt het niet opgeleverd te hebben, want je praat en denkt nog op dezelfde manier als maanden geleden, terwijl je hier duidelijk genoeg onderwijs gehad hebt. En ook dit heb ik je al eerder gezegt: er bestaat geen én Jezus én Islam, maar óf Jezus óf Islam.  

El op 30-09-2015 19:31

Jezus heeft overal zijn tekenen achter gelaten zelfs het molucuul wat je lichaam bij elkaar houd is in een vorm van een kruis.

ottoman op 30-09-2015 19:34

Het gaat moslims gen te ver als je erin gelooft dat je als christen denk dat de geest van god echt dood is gemarteld, jezus is de zoon dus, en wat zijn wij dan? De zonen en dochter tog? Wrm dan inneens weer maar 1 zoon, ik merk gwn dat t nogal n rommeltje is in de leer, zo heb je ook christenen die wel zeggen hij handelt in eendr8 met god! T zet me steeds aan het denken! Ook het feit dat de bijbel vele jaren na jezus vrede zij met hem, is bijeen gebracht, het is n bijeenkoming van meer dan 60 boeken/brieven, mischien zelfs 70. Het feit dat de islam zegt het is verdraaid klink dan niet heel onlogish! Je merkt t aan de enorme tegenspraken binnen de kerkelijke stromingen en boeken, de dominante meerderheid van de kerkelijke leer spreek enkel van heer of god: dit is t zelfde als koning, of president maar niet persoonlijk naamgericht, wrm moest de naam jaweh of jehova eruit gevist worden, dat die naam 7duizend keer voor komt in de oude geschrift betekend dat t heel belangrijk is! Of durven ze geen naam meer te noemen, eng ofzo? Zo is volgens de islam ervoor dus al veel meer verdraait op papier gezet, goed mogelijk ook als ik zo onderzoek, 

In de bijbel staat nergens dat de aarde rond is, en staat het op n voetstuk/ palen wat je eruit ken vernemen!

Wrm koran niet is verdraaid heeft te maken dat mohammed vrede zij met hem wist dat deze fout niet weer herhaald mocht worden en is t zo dat enkel het arabisch origineel is! De vertalingen zijn wel mooi maar niet origineel, n goede moslim kent dan ook arabisch, dit om verdraaingen te verkomen bij vertalingen, uiteindelijk zullen we allen 1taal spreken in t paradijs! 1 familie! Binnen de kerkelijke kringen is dit er niet, het is zelfs zo verschillend dat binnen 1 samengesteld boek nieuw testament en oud testament eigenlijk elkaar wel maar ook niet indekt, nieuw testament verwerpt eigenlijk de oude waardoor 3kwart van de bijbel ondergeschikt is aan de laatste kwart! Vreemd, de islam had het ook 3de tesrament kunnen noemen maar dit zou niet kloppen, nee alle fouten zouden boven waterkomen 1 woord van Allah! 

Ik heb t lang geprobeerd maar ik ken me er niet in vinden, wel blijf ik respect hebben voor de gelovigen die half goed zitten

Harold op 30-09-2015 22:05

@Ottoman Aan je bijdrage te lezen, blijkt dus wel dat je er inderdaad helemaal niets van snapt en je stevig in de Islam tang zit. Je zult je de komende tijd met de Islamisering hier in Europa inderdaad een overwinnaar gaan voelen en het idee hebben dat jij toch gelijk hebt, dat de Islam het enige juiste is. Helaas heb je geen idee, dat dit iets heel tijdelijks is en dat je ooit voor de koning der koningen, de zoon van God zult moeten verschijnen, die jij nu verwerpt als Gods zoon. En hij zal je vragen 'Ken je mij?' Oei oei wat een afgang, als je zijn sterven en opstanding dan afgewezen hebt en je hem daardoor niet kent. Daar kan je tijdelijke overwinnaars roes wat de Islam nu meemaakt niet tegenop! 

Dan zul je je herinneren wat je hier nu zegt en je zult je niet meer kunnen verschuilen achter het feit dat je van niets weet, het is je nu vaak genoeg uitgelegd. Dit moment van grote schaamte en de start van grote ellende voor jou, is juist waarom velen hier altijd zo veel geduld met jou hebben gehad, juist om je hiervoor te beschermen. Maar goed, een gewaarschuwd mens telt voor twee......

Qromwel op 30-09-2015 22:21

ottoman op 30-09-2015 19:34: 1. Uw verhalen worden steeds verwarder. De Bijbel is geen wetenschappelijk handboek, is niet als zodanig bedoeld. Toch kunnen er verrassende conclusies uit getrokken worden, waarvan reeds vele door wetenschappelijk onderzoek bevestigd zijn. Het is hier niet de plaats daar verder op in te gaan. Ik zou trouwens plagiaat plegen. Als u er prijs op stelt wil ik wel een aantal websites noemen. Ontzettend jammer dat veel aanhangers van uw ideologie de helft van het mensdom als tweederangs beschouwen.

Zomer op 30-09-2015 22:41

ottoman op 30-09-2015 19:34

Je zit gewoon de heleboel hier in de maling te nemen zogenaamd interesse tonen in de Bijbel maar je meent er helemaal niets van want jij denkt dat de Islam superieur is wat je als maar duidelijk laat blijken, maar dat zal jou nog vies tegen vallen. Overigens is dat een misselijke karaktertrek die bij een heleboel Moslims voorkomt. 

Lees het onderstaande maar eens, dat is heel wat anders dan Mohammed die in zijn visioenen naar de stem van demonen luisterde.  

In het Oude Testament wordt de komst van de Verlosser , de Messias, aangekondigd. Door aanhalingen uit het Oude Testament kan Jezus Zijn discipelen ervan overtuigen, dat Hij de beloofde Verlosser is. En ook dat Hij zou moeten lijden: om de verlossing van de zonden voor de mensen mogelijk te maken.

In het Oude Testament (39 boeken), dat is geschreven van ca. 1000-200 voor Christus, gaat het over de relatie tussen God en het volk Israël. Hier wordt beschreven hoe God de hemel en de aarde heeft gemaakt, hoe Hij omging met het volk Israël en hoe dat volk reageerde op Hem. In dit deel van de Bijbel staat centraal dat God steeds trouw blijft aan zijn volk. Ook lees je hierin hoe Hij belooft dat Hij zich eens beslissend zal laten zien in iemand die nog moet komen. Die persoon wordt de Messias (de "koning") genoemd.In het Nieuwe Testament wordt beschreven hoe de Verlosser Jezus op aarde kwam, hoe Hij geleefd en gewerkt heeft, hoe Hij heeft geleden en is gestorven, hoe Hij is opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan is. Het Nieuwe Testament kondigt aan, dat Jezus in koninklijke majesteit terug zal komen. Daarnaast wordt in het Nieuwe Testament ook verteld, hoe de blijde boodschap door de apostelen de wereld in gebracht is en wat de inhoud van hun prediking geweest is.

Het Nieuwe Testament begint met de geboorte van Jezus Christus. Hij blijkt de beloofde Messias te zijn. In Hem heeft God zich laten zien zoals Hij is. Door hem is het mogelijk voor mensen om in een nieuwe relatie met God te komen.

Gorghel op 30-09-2015 23:40
@Josefientje, Het probleem is dit: in de Bhagvad Gita kun je soortgelijke citaten vinden van God Krishna als jij die geciteerd hebt uit de Bijbel, in de Koran waarschijnlijk ook. Dus is de vraag: wie o wie is dan de ware God? De God van de Bijbel of de God van de Gita of de God van de Koran? Welke criteri(a)um hanteer je om tot de waarheid te komen? Een onmogelijke opgave dus, want elke redenering die jij aangeeft voor de God van de Bijbel als de enige ware God zal een ander ook aanvoeren om de God van de Gita als de enige ware God te pleiten of de God van de Koran. Vandaaar dat dit een issue is dat nooit opgelost zal kunnen worden. Dus ipv erover te (bek)vechten, is het het meest praktisch om ieder z'n geloof en z'n god te gunnen en niet aan een ander op te leggen dat jouw God de enige ware God is. Want dan kan die ander dat heel terecht ook aan jou opleggen. Het is deze waarheid die de Paus door heeft en waar hij op zinspeelt. Niemand kan bewijzen dat zijn God de enige ware God is!! Alleen die Goden zelf zouden dit kunnen bewijzen, maar waar zijn ze behalve in de geschriften? Het laatst dat ze gezien waren is honderden/duizenden jaren geleden!
Arno op 30-09-2015 23:59

Ottoman, u bent ernstig gehersenspoeld maar u kunt hier weer van loskomen. Pak een Bijbel en vraag Koning Jezus uw ogen te openen. 

ottoman op 01-10-2015 02:41

Ik ben niet gehersenspoeld, ik ben zelf al tijde op onderzoek, en ik probeer t al lang eigen te maken maar blijf dingen raar vinden en onlogish, wrm zou je met n marteltuig om je nek lopen, het kruis: denkende dat t beschermt? Of willen laten zien dat je gelovig bent? Lijk me nogal vreselijl als ze bijv in de tijde dat moeder maria er nog was en mensen massaal die kruizen in het zicht hebben is tog eng? Jullie brengen het zo dat heel de wereld tegen israel is! Maar eigenlijk is vrijwel heel de wereld tegen de moslims, en enkel moslims zijn tegen ziyonistish israel, niet tegen de joden zelf, ik zeg niet dat ik tegen israel ben, wie ben ik, ik gun iedereen wel zn eigen land als ze maar niet onderdrukken! En van elkaars heiligdommen afblijven! Respect voor elkaar, ook dit vind je enkel in de islam, respect voor de thora respect voor de bijbel en psalmen en alle profeten engelen het is compleet, ik geloof gwn niet dat wat jullie zeggen, onze profeet mohammed vzm: strategie van de duivel is, zonder onze profeet hadden we jezus nu niet gekend netals de joden nu zijn! Dan waren we juist afgoden en voor beelden aan het bidden, of met demonen gaan praten via het sjamanisme. Als t n strategie van satan is dan zijn al die regels daartegenin. Als er 1 geloof is dat keihard tegen hoerenrij, gokken, alcohol, onreinheit ingaat dan is het de islam wel, als er 1 geloof die keihard tegen het duister vecht dan is het de islam wel, de steniging van de duivel word niet voor niets gedaan, wij komen wel degelijk tot de levende god, ook absoluut maar 1 in de koraan! Het boek is n recht voor zn raap boek! Ja is ja nee is nee! Dit komt voor sommige hard over maar hierdoor juist heel duidelijk voor de mens gemaakt! Alleen ik denk dat jullie juist verblind zijn hierin wat jullie over mij denken, want jullie vertellen steeds dat we verblind zijn en eromheen draaien of smoesjes verzinnen, dit word gezecht over het boek dat er juist niet omheen draaid.

Maargoed jullie hoeven niet boos of geiriteerd te zijn om iemand die dus anders geloofd, de waarheid komt vanzelf! En ik kijk graag hier mee met jullie want niet alles gaat hier over geloof, vele zijn juist niet trouw aan de eigen geloof, dit merk je aan de onjuiste reacties, want in de bijbel is er geen strijd tegen het duister als in de islam, dus bepaalde hier accepteren niet de islamitishe leer maar doordat dit realistish is merk je al dat christenen wel gwn zo handelen met sommige dingen. Tegen de eigen regels in eigenlijk, maargoed

ottoman op 01-10-2015 02:48

Ow en dat van die massale vluchtelingenstroom hier, zie ik niet als n overwinning of iets in die richting, zou niet weten waarom. Voorlopig zijn wij nog volop aan het leiden, maaja t moet maar, we blijven nederig. God zal t vanzelf wnr hij wil het ophemelen, en het tij keren. God is met de trouwelingen dit zijn de echte uitverkorene!!

Qromwel op 01-10-2015 08:09

Gorghel op 30-09-2015 23:40: De God van Abram/Abraham, Izaäk en Jacob (alias Israël).

Josefientje op 01-10-2015 08:34

@Gorghel op 30-09-2015 23:40, helaas kan ik niet op je opmerkingen ingaan, je antwoordde op het citaat uit Gods Woord.   

In De Bijbel staat n.l geschreven dat we zelfs de namen van de afgoden niet mogen noemen. Ik kan ze niet lezen en wil ze niet noemen en zeker als nietig schepsel niet daarover redeneren.

Ik laat het bij 29-09-2015 om 20.31 uur, citaat uit  De Schrift: Jesaja 45 : 20 e.v.

ottoman op 01-10-2015 19:52

Ik snap precies wat je bedoel gorghel

, de mensen moet is de andere gaan accepteren, want hun mogen wel praten over hun god maar wnr n ander het doe is die duivels/misleidend of gemeen bedoeld, terwijl ze allemaal oprecht vannuit hun geloof de mensen naar t licht willen brengen! 

ottoman op 01-10-2015 23:42

Waar in de koran word gesproken word over 3 is dat om God, jezus en maria maar niemand word aanbeden buiten God ook dus jezus en maria niet, opvallend dat de christelijke leer spreekt met de 3 eenheid: God, jezus, heilige geest.

De 3 eenheid komt in geen van de boeken letterlijk in voor, 3 eenheid waar nu over gesproken word zou ontstaan zijn na lange discussie ergens rond t jaar 451.

Gorghel op 02-10-2015 04:03
Josefientje: "In De Bijbel staat n.l geschreven dat we zelfs de namen van de afgoden niet mogen noemen." Dan zou je dus mensen uit een andere godsdienst die genoemd zijn naar hun God dus nooit bij de naam kunnen noemen of hun naam nooit mogen lezen of uitspreken! Leidt dat niet tot discriminatie en ongeschiktheid voor vele beroepen?
Rebellio op 02-10-2015 08:59

@Ottoman, hebben we het al uitgebreid over gehad! Jij zet een stelling en dan stop je je vingers in je oren?

De koran beweert dat christenen geloven in een godengezin: Vader God, moeder Maria en ‘Isa de zoon, maar ‘Isa verwierp deze lering (Soera 5:116). De leerstelling van de Drieëenheid is ongeloof en een pijnlijk lot wacht op hen die dit geloven (Soera 5:73).

 

De bewering dat christenen in drie Goden geloven - Vader, zoon Jezus en moeder Maria - is onjuist. De koran heeft het ook verkeerd door te beweren dat de joden zeggen dat Ezra (Oezair) een zoon van God was (Soera 9:30). De beschuldiging tegen christen- en jodendom van polytheïsme is slecht geïnformeerd zijn en onjuist (Deuteronomium 6:4, Jacobus 2:19a).

 

Als je echt geïnteresseerd ment, hierbij een link naar een lezing  van Michael Heiser met als thema: “The Jewish Trinity”. Ja echt waar:  de Joodse Drie-eenheid, omschreven in het oude testament.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz8J4DTIkEg

 

 

 

dimitri op 08-06-2016 01:40

 hoe kan de God van de Bijbel nu zeggen,oke die bijbel,Mijn Word nou dat gebruikt men maar niet meer,en Mijn Zoon Jezus is nu een profeet in dat andere boek de coran,en mozes ook en jozef ook terwijl ze in de bijbel joden waren!!toch?God zal nooit tegen Zijn Woord  in gaan.De Bijbel was en is Gods laatste Woord!Er staat ook in de Bijbel geschreven op het eind dat niemand wat mag weg laten of toevoegen want o wee God van de Bijbel zal echt boos worden,en kijk wat een puinhoop in de moslim wereld!!,al eeuwen!En kom niet met dat de bijbel zovaak opnieuw is gemaakt,ja natuurlijk in het frans en engels en andere talen,en ook wat begrijpelijker gemaakt,bijv voor de jeugd!!Maar men blijft bij het standpunt,dat Jezus Gods Zoon is die gestorrven is voor onze zonden!!en niet als de moslims die de koran hebben gemaakt en veel namen en verhalen uit de Bijbel hebben gepakt en anders opgeschreven!!Onze God verstaat ook een fransman of deen of zweeds,of afrikaans,of arabisch,God spreekt alle talen en verstaat ze ook,daarom is Hij God!!en we hoeven ons niet te bedekken met doeken enz,dat we amper adem kunnen halen en de omgeving angst aanjaagd zo,n gesluimerd iets op straat waarvan je de gezicht amper kan zien!!Dat wil God Niet.Hij wil dat je je gezicht en je mooie haar laat zien!Kijk hoe God mij gemaakt heeft,en natuurlijk niet om mannen of vruwen te verleiden.die arabieren zijn zo jaloers en bezitterig,zou mij niks verbazen dat ze dat allemaal ook zelf hebben gewild dat het zo erin staat,want zij moeten de man en baas blijven!!al die moslim landen waren eerst landen die of in de God van de bijbel geloofden of eerden andere afgoden,of helemaal niks,en er was vreugde en vrijheid,toen islam kwam weg vreugde,weg vrijheidNee.mijn God,mijn Jezus is Liefde,is echt,is real!!En Hij kan jou genezen van ziektes,de ergste ziektes die er bestaan!!Als Hij de werled en het heelal gemaakt heeft,dan is kanker genezen toch een fluitje van een cent voor Hem.Natuurlijk zijn er mensen  die er niet van worden genezen,dat is tussen hen en God,maar er zijn er genoeg die genezen zijn van de ergste ziektes!!Dus onze Heer geneest,heeld en geeft redding,want door Hem zijn wij gered van de hel!!

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl