HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

VN en Vaticaan lanceren ‘Agenda 2030’ plan voor wereldregering


De Verenigde Naties zullen met steun van het Vaticaan op een conferentie in New York eind september ‘Agenda 2030’ lanceren, de opvolger van ‘Agenda 21’. Dit plan komt op niets minder neer dan de stapsgewijze oprichting van een planetaire ‘Nieuwe Wereld Orde’ regering, door de elite in New York en Rome omgelabeld tot ‘Nieuwe Universele Agenda’. ‘Agenda 2030’ is in nog sterkere mate dan zijn voorloper een project waarmee voorgoed een einde wordt gemaakt aan de democratie en soevereiniteit van landen en volken, te beginnen in Europa en Amerika, en de rijkdom van het Westen op socialistische wijze wordt ‘herverdeeld’ in het armere Zuiden.

 

Agenda 21 werd in 1992 door 178 landen ondertekend op een conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro. Sinds die tijd werd het project in 1997, 2002 en 2012 fors bijgesteld. Omdat de resultaten tot nu toe tegenvallen gaat de VN op de ‘Duurzame Ontwikkeling Top’ tussen 25 en 27 september in New York een nog radicalere opvolger presenteren: Agenda 2030.

Enkele dagen geleden werd het basisdocument van Agenda 2030 afgerond. Bij iedere Westerse burger die ook maar iets geeft om zijn vrijheid en welvaart zouden alle alarmbellen af moeten gaan bij het lezen van de extreemlinkse doelstellingen van dit alomvattende plan voor de hele mensheid.

Mooie taal verbloemt keiharde maatregelen

Officieel klinkt het allemaal zo mooi, het ‘uitroeien van armoede en honger’, het ‘versterken van universele vrede in meer vrijheid’, het bereiken van ‘gelijkheid voor alle seksen’ en het zorgen voor ‘moderne energie voor iedereen’. Wie wil dat nu niet?

Vervolgens komen de Marxistische-socialistische termen: alle landen zijn ‘aandeelhouders’ in een ‘samenwerkend partnerschap’ en moeten akkoord gaan met het ‘collectief plan’ dat ‘onze planeet geneest en veilig maakt’. Hiervoor zullen ‘moedige en transformerende stappen’ nodig zijn die urgent moeten worden gemaakt om ‘de wereld om te zetten op een duurzaam en veerkrachtig’ pad, zodat er ‘vreedzame en omvattende samenlevingen voor duurzame ontwikkeling’ ontstaan.

Dat gaat gebeuren door onder andere het ‘reduceren van de ongelijkheid tussen landen’. Dit kan alleen worden afgedwongen nadat ‘de middelen voor implementatie worden versterkt, en het globale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven wordt ingeblazen’. De afgelopen jaren lieten we regelmatig zien dat een van de belangrijkste instrumenten daarvoor de ‘Co2 / Global Warming Agenda’ is, waarmee onder het mom van ‘klimaatverandering’ aan het Westen torenhoge en welvaartsvernietigende milieubelastingen zullen worden opgelegd.

Individuele vrijheid ‘gevaarlijk’ en ‘slecht’ voor de planeet

‘Duurzame ontwikkeling’ blijkt voor de VN enkel te bereiken te zijn door het leven van iedere man, vrouw en kind op deze planeet werkelijk tot in alle details te regelen en te controleren. De algemene boodschap van het plan is dat individuele vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van volken ‘gevaarlijk’ en ‘slecht’ voor de planeet zijn. De VN wil de groei van de wereldbevolking daarom vooral laten plaatsvinden in mega agglomeraties, die zullen bestaan uit aan elkaar gegroeide steden.

De niet genoemde achterliggende gedachte is dat een dicht op elkaar gepakte bevolking eenvoudig te controleren en te besturen is, zeker als er zoals nu overal camera’s worden opgehangen en ieders leven totaal gedigitaliseerd is, van elektronisch betalen tot ‘slimme’ energiemeters tot geautomatiseerd vervoer.

De globalisten in New York en Rome en hun trouwe uitvoerders in Brussel en Washington willen dit ‘grand project’ voor de hele mensheid eerst omzetten in Europa en de Verenigde Staten. Onze economie, onze overheid, onze communicatie, onze bewegingsvrijheid, onze ontspanning, onze sociale contacten, onze gezinnen en zelfs onze religieuze overtuigingen zullen straks ondergeschikt worden gemaakt aan één gemeenschappelijke agenda.

Massa immigratie

Een van de reeds in uitvoering genomen maatregelen is het overspoelen van Europa met miljoenen moslim immigranten, bedoeld om ‘multiculturele’ samenlevingen te creëren (zie ook artikel 5 augustus). Door de massa immigratie zullen de sociale systemen in de EU uiteindelijk instorten, waardoor de gewenste ‘gelijkheid’ (= gelijke armoede) zal worden bereikt. In de VS gebeurt hetzelfde met het openzetten van de grenzen door Obama voor miljoenen illegalen uit Mexico en Latijns Amerika.

Verplaatsing welvaart van West naar Zuid

Om de plannen te realisteren kondigt het document letterlijk ‘fundamentele veranderingen’ aan in de producerende en consumerende economieën, die verantwoordelijk worden gemaakt voor de ontwikkeling van de economieën en samenlevingen in de ontwikkelingslanden, waar alle armen het recht krijgen op ‘sociale maatregelen’.

Vertaald: het Westen zal permanent biljoenen dollars en euro’s naar het armere zuiden moeten overmaken. Tegelijkertijd zal het gebruik van water en energie worden gerantsoeneerd om de –in realiteit niet bestaande- opwarming van ‘Moeder Aarde’ te beperken tot maximaal 2 graden.

Totalitair wereldsysteem

Laat u daarom niet misleiden door alle oppervlakkige mooie taal over het opheffen van armoede, honger, ziekte, ongelijkheid en geweld, zaken waar iedereen het vanzelfsprekend mee eens is. De ‘linksgroene’ Agenda 2030 van de VN, die persoonlijk door paus Benedictus zal worden ‘ingezegend’, is in werkelijkheid nog veel gevaarlijker dan het toch al radicale Agenda 21, en zal als het gewone volk zich blijft laten misleiden en in slaap laat sussen een totalitair wereldsysteem in het leven roepen dat met ijzeren hand zal worden geregeerd en afgedwongen.

 

Xander

(1) End of American Dream (via Infowars)

Zie ook o.a.:

05-08: VN: Homogeniteit Europese landen moet met massa immigratie worden ondermijnd
16-06: Nieuwe encycliek: Paus wil dat Westen welvaart opgeeft om klimaat te redden
06-06: Bilderberg 2015: (/ Grenzen Amerika en Europa moeten nog verder open voor miljoenen immigranten – Torenhoge Co2/milieubelastingen gaan einde maken aan Westerse beschaving – Planetair regime in oprichting)
16-04: ‘Vaticaan presenteert eind april plan voor VN-wereldregering’

2013:
11-11:Beast Tech (7): Wereldregering ‘Federatie van de Aarde’ in oprichting (/ Politiek, multinationals, media en onderwijs stevig in de greep van globalisten die toewerken naar een één-wereldsysteem)

07-10: Beast Tech (3): Totale controlemaatschappij veel dichterbij dan gedacht
30-09: 'Beast Tech': Geheim project voor totale 'Teken van het Beest' controle in 2017
23-01: EU wil net als VS totaal controlesysteem burgers invoeren

2012:
11-12: Hoofd BuZa Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering (VN, Vaticaan en New Age werken samen toe naar één wereldoverheid en één wereldreligie)

04-12: Einde vrijheid meningsuiting dreigt door VN-controle over internet
01-12: Wikileaks oprichter: Plotselinge totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij
10-10: EU-denktank: Drastische maatregelen om bevolking EU te controleren

2011:
24-10: Vaticaan pleit voor oprichting Wereld Autoriteit en Centrale Wereld Bank

2009:
29-03: Toekomstig VN-klimaatbeleid zal Nederland straatarm maken
04-03: 'VN en Vaticaan werken samen bij vorming één-wereld-religie'

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

 Reacties

Pagina12
Qromwel op 25-08-2015 17:06

rico op 25-08-2015 14:26: Ik was ooit rooms, totdat ik de Bijbel ging lezen. Op grond van de Evangeliën meen ik te mogen constateren, dat Jozef en Maria een vrij groot gezin hadden. Naast Jezus nog vier zonen (met name genoemd in twee Evangeliën) en ten minste twee dochters. Wie dan nog verkondigt dat Maria (overigens met alle respect voor de moeder van de Mens Jezus!) nog maagd is, mankeert óf wat aan z'n voorlichting óf draait de beminde gelovigen een rad voor de ogen. In het laatste geval verleidt men hen tot afgoderij, gezien de complete parallelcultus.

Qromwel op 29-08-2015 00:26

Het heeft er veel van, dat de RKK-leiding een andere agenda heeft dan het vervullen van de opdracht, die de Heere Jezus heeft gegeven, nl. het verkondigen van de Blijde Boodschap. In plaats daarvan bedrijft men politiek, maakt met z'n bankmiljoenen winst (IKON 26 mei jl.), houdt er 8 km kunstgalerij op na. Aanbevolen: het boek "Moeder, ik klaag u aan" van wijlen ds. H.J. Hegger. Helaas, vele katholieken, de broeders en zusters in de Heer, de beminde gelovigen, geloven het wel, nemen alles voor zoete koek aan. Men vindt z'n vreugde in het beleven van religie, rituelen en processies.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl