Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Orthodoxe rabbi bevestigt dat komende bloedmanen komst Messias aankondigen

Nederlandse auteur Paul van Teeffelen kreeg persoonlijke bevestiging van Messiaanse Jood –adviseur van premier Netanyahu-, aan wie Yeshua zou zijn verschenen


In het bijna 7 jarige bestaan van deze website hebben we regelmatig aandacht besteed aan de ‘profetische bloedmanen’ van 2014-2015, zoals die voor het eerst in 2008 werden ontdekt door de Amerikaanse christelijke voorganger Mark Biltz. In de loop der jaren sloten veel collega’s zich bij hem aan, inclusief de bekende Messiaans-Joodse auteur Jonathan Cahn. De ‘bloedmanen’ theorie krijgt nu ook steun uit onverwachte hoek: een orthodoxe rabbi uit New York bevestigt dat de op Joodse feestdagen samenvallende hemelverschijnselen de komst van de Messias aankondigen.

 

De vier bloedrode maansverduisteringen (‘tetrade’) op Joodse feestdagen begonnen circa 18 maanden geleden. De laatste zal vallen op 28 september, wanneer het Loofhuttenfeest wordt gevierd. Biltz ontdekte zo’n 7 jaar geleden dat het eerdere samenvallen van deze ‘bloedmanen’ met Joodse feestdagen in de recente historie kort plaatsvonden na zeer belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk: in 1949, kort na de oprichting van Israël in 1948, en in 1968, pal na de Israëlische bevrijding van Jeruzalem in 1967.

De orthodoxe rabbi dr. Mendel Kessin, tevens een psycholoog die internationale lezingen geeft in Joodse filosofie, bevestigt dat ieder van de vier bloedmanen in 2014 en 2015 de komst van de Messias een stukje dichterbij brengen. ‘Er zijn ongelooflijke gebeurtenissen die aan zijn komst vooraf gaan.’ Bloedrode maansverduisteringen worden normaal gesproken als een slecht voorteken voor het Joodse volk beschouwd, behalve als ze op een Joodse feestdag zoals Pesach (Pasen) en Sukkot (Loofhuttenfeest) vallen.

Iran in 800 jaar oude profetie de trigger

Kessin wijst op de eveneens op deze site al jaren geleden ter sprake gebrachte 800 jaar oude rabbijnse profetische tekst die de Yalkut Shimoni wordt genoemd. Die vermeldt dat ‘Paras (Perzië / Iran) de mensheid angst zal aanjagen. De wereldleiders zullen gefrustreerd zijn in hun pogingen te redden wat er te redden valt, maar zonder resultaat. Ook het volk van Israël zal verstenen voor het aanstormende gevaar. Dan zal HaShem (God) tegen ons zeggen: Waarom zijn jullie bang? Ik heb dit allemaal gedaan om jullie de lang verwachte verlossing te brengen. Die verlossing zal niet zo zijn als die uit Egypte, die werd gevolgd door lijden. Deze verlossing zal absoluut zijn en worden gevolgd door vrede.’

De rabbi concludeert dat ‘we nu aan het aftellen zijn naar de Messias, wat ongelooflijk is.’ Hij citeert het Bijbelboek Joël, waarin de bekende tekst staat dat de ‘zon in duisternis’ en de ‘maan in bloed’ zal veranderen alvorens ‘de geduchte dag des Heeren’ zal komen. Volgens Kessin duiden deze profetieën ook op een letterlijke vervulling in de vorm van maans- en zonsverduisteringen, die op zich genomen weliswaar niets bijzonders zijn, maar als ze samenvallen met Joodse feestdagen en belangrijke geprofeteerde eindtijd gebeurtenissen wel degelijk als tekenen van komende Messias moeten worden opgevat.

De laatste twee bloedmanen vinden overigens slechts 2 weken na het einde van het Shemitah (sabbats) jaar plaats. In Bijbelse tijden moesten in zo’n sabbatsjaar schulden worden kwijtgescholden en het land een jaar rust krijgen.

Shemitah en 3e periode van 7 jaar vanaf september 2015

De Messiaanse Jood Jonathan Cahn schreef enkele jaren geleden het boek ‘The Harbinger’, wat een New York Times bestseller werd, en later het vervolg ‘The Mystery of the Shemitah’. Cahn legde vooral een verband tussen de 7 jarige cyclus die begon met de aanslagen op 9/11 in september 2001 en het uitbreken van de financiële crisis in september 2008. De beurscrashes in deze maanden vonden exact op dezelfde Hebreeuwse dag (Elul 29) plaats.

Volgens Cahn zal in september 2015 de derde 7 jaar beginnen met hoogstwaarschijnlijk een nog veel dramatischere gebeurtenis of serie calamiteiten. Veel financiële analisten verwachten dat er nog dit jaar een beurscrash zal komen die alle eerdere volledig in de schaduw zal stellen, en wereldwijde chaos en paniek zal veroorzaken.

Net als deze site wees Biltz afgelopen week op een opmerkelijk feit: in september 2008 daalde de Amerikaanse aandelenbeurs op één dag met 777 punten, wat volgens hem een teken van de 3x7 jaar was. Vorige week daalde dezelfde index over 2 dagen gemeten met 888 punten. Dat getal staat niet alleen voor ‘nieuw begin’ in Bijbelse taal, maar is ook de Griekse numerologische waarde voor de naam van Jezus Christus. (1)

Bevestiging in eigen land

Ook vanuit eigen land zou er een opmerkelijke bevestiging zijn gekomen. Het bekende Nederlandse christelijke tijdschrift Het Zoeklicht besteedde vorige maand in het artikel ‘De Tabernakel en het Kruis’ aandacht de auteur Paul van Teeffelen, van wiens boeken over Israël en de eindtijd enkele malen een recensie op deze site is geplaatst.

Van Teeffelen verhaalt hoe hij in november 2013 door een voor hem onbekende Messiaanse Jood –wiens naam niet bekend wordt gemaakt omdat hij een adviseur van de Israëlische premier Netanyahu is- werd benaderd, die hem vertelde dat hij en zijn vrouw een verschijning van Yeshua (de Joodse naam voor Jezus) hadden meegemaakt.

Diens belangrijkste boodschap aan de Messiaansen was dat de bloedmanen in het sabbatsjaar 5775 (2014-2015) inderdaad de tekenen zijn van het begin van de laatste eindtijd gebeurtenissen zoals die in de Bijbel worden voorzegd.

‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’

De Nederlandse auteur kreeg ook een persoonlijke boodschap, namelijk dat hij nog één boek zou schrijven. Dat werd ‘De verborgenheid van de tent der samenkomst’, dat zich concentreert op Gods verlossingplan, dat al ‘voor de grondlegging van de wereld’ vaststond, inclusief de kruisiging en verzoening van Yeshua en de belangrijke plaats van Gods volk (Israël en de Gemeente).

Mensen die geïnteresseerd zijn in Van Teeffelens laatste boek kunnen dit bestellen bij Het Zoeklicht (www.Zoeklicht.nl) en Christenen voor Israël (www.christenenvoorisrael.nl). Via vante92@hetnet.nl is rechtstreeks bij de auteur een gesigneerd exemplaar te verkrijgen. De prijs is slechts € 17,50 (incl.verzendkosten). De volledige opbrengst van dit boek is bestemd voor de Holocaust- en terreurslachtoffers van Israël, die door de auteur ‘Gods gewonde oogappel’ worden genoemd.

 

Xander

(1) World Net Daily

Zie ook o.a.:

30-08: Oud vicepresident Cheney verwacht kernoorlog door akkoord met Iran
23-08: (/ September 2001 – September 2008 – September 2015? Derde periode van 7 jaar zou ongekend heftig kunnen worden / NY Times bestseller voorspelde in 2012 financieel armageddon in september 2015)
04-04: Derde bloedmaan vandaag valt samen met voor Israël gevaarlijke deal met Iran
19-03: Unieke zonsverduistering morgen mogelijk van grote profetische betekenis

2014:
24-09: Start sabbatsjaar 2014-2105: Rabbi waarschuwt wereld voor calamiteiten

15-04: Eerste van 4 bloedmanen een feit: profetisch of toeval?

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd

 


Reacties

Pagina12
Cora op 01-09-2015 11:22

@ bundy Niemand heeft Yeshua gedood, Hij heeft zijn leven zelf afgelegd zoals Hij zegt. Niemand kon Zijn leven nemen. Niet wij, niet de Joden. Zoals er ook staat, ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloeken..u is Israël. je hebt zelf de zegen en vloek in je hand..ik wens dat je ogen geopend Mogen worden en je mag zien wie Yeshua is, en ik bid je toe dat je knieën mogen buigen voor Hem De God van Abraham, Isaak en Jacob. Keer je om van je weg,  en zegen de Joden Zijn oogappel in plaats van vervloeken! 

Cora op 01-09-2015 11:27

Dank je Xander voor het delen van dit belangrijke bericht. Yeshua, komt inderdaad heel snel. Wie zoekt zal vinden...helaas zoeken er weinig. Dank je voor dit delen. Gelukkig is na de opname nog mogelijkheid om alsnog te buigen Voor Hem. Nog een korte tijd. Hef je hoofd omhoog...de Koning komt Zijn bruid halen. 

Lodewijk op 01-09-2015 11:30

@Berjan en Pier:God is als u even vergeten dat ik schreef dat de Christus nu als elk van ons in deze wereld verschijnt.Het is God in Zijn menselijke gedaante als Lodewijk die Zichzelf in Zijn menselijke gedaante als Berjan en Pier er aan herinnert dat Hij God is. : )Maar of God dat als u gelooft of niet beslist Hij als u. Dat wordt er bedoeld met dat God het oordeel aan Zijn Zoon heeft gegeven. God oordeelt daarover als u.En de laatste dag van alle dagen die we kennen is vandaag, en dat is elke dag zo."Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld."~Statenvertaling, 1 Johannes 4:17

Lodewijk op 01-09-2015 11:38

PS:

Het is God de Vader Die Zichzelf in de Zoon herkent. Vandaar dat er staat geschreven dat het de Vader is die  de dag kent van de terugkomst van de Zoon.  

"Dag" betekent in deze "verlichting." Het zien hoe de dingen echt zijn, niet verborgen door duisternis.

"Daarom zegt Hij: 'Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten'."~Éfeze 5: 14

Noorderlicht op 01-09-2015 12:16

Zolang de VS de bevolking nog niet heeft weten te ontwapenen zie ik het nog niet gebeuren dat we binnen enkele maanden niets meer te eten en drinken zouden hebben.

vlokje op 01-09-2015 12:41

De beschreven boekrol zou een paddestoelwolk kunnen zijn

Daarvoor zouden we 10 dagen verdukking krijgen

Beurscrisis en als reaktie daarop een atoomoorlog??

Elly op 01-09-2015 12:50

Zou het een Rabbijn zijn die met zijn neus in de Kabbalah zit. Grote kans van wel, want de Kabbalah is echt een rabijnen boek. Nou dat kun je helemaal uitrekenen uit welke (occulte) koker zo een profetie komt. Misschien is de rabijn ook nog wel van Khazaarse afkomst. En dus een proseliet. Ik hecht geen enkele waarde aan zulke profetien. Gelukkig doorzien veel christenen het, lees ik in de verstandige Bijbels gefundeerde commends.

vlokje op 01-09-2015 13:02

...........erger nog dan een talibanstrijder

Opb. 19 vers 12

Ogen waren een vuurvlam

Bekleedt met een bebloed kleed

Uit zijn mond scherp zwaard

Heidenen hoeden met ijzer staf

Wie zal deze God als liefhebbend herkennen? Alleen als je de tekenen van de tijd herkend. Misschien wel, op  1 van de joodse feestdagen

bob2 op 01-09-2015 13:18

Jezus komt heel snel,dat dachten de apostelen ook.

Josefientje op 01-09-2015 14:39

Ik wil niet tegenspreken hoor, maar ergens hierboven las ik:

citaat:  Gelukkig is na de opname nog mogelijkheid om alsnog te buigen Voor Hem. Einde citaat.

Dat geldt helaas niet voor hen, die van Christus en Zijn Volbracht Werk geweten hebben en Hem verworpen hebben, zie 2 Thessal. 2.

Josefientje op 01-09-2015 14:42

2 Thessalonicenzen 2 : 10 e.v.

10   En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid (is Christus) niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11   En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12   Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheidniet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Emanuel op 01-09-2015 14:42

De Here Jezus komt niet voor een bepaald volk of een specifieke religieuze groep. Hij komt om de vrede op aarde te herstellen. Dat is de vrede die Hij bij begin van de schepping voor ogen had en waarin satan een breuk bracht. Hij gebruikt de totale schepping dat tot stand te brengen.

Rode manen of bloedmanen zijn natuurverschijnselen. Ik weet dat er culturen zijn die angstig worden en andere gedurende de duur rouwbedrijven. Velen worden overvallen door angst.

Van waar komst angst en wat is de bron?

De bron is de satan die de mens in ongerechtigheid doet leven. De mensheid weet dat soort leven leidt tot eeuwige vernietiging. En dat is ook zo volgens de Bijbel. Bekering tot gerechtigheid vernietigt angst en daarmee de invloed van de satan op de bekeerde persoon. Bekering houdt in: jouw rug toekeren tegen de zonde naar het Woord van Christus.

Dat de Here Jezus terugkomt als Koning staat als paal boven water te regeren met het volk dat Hij met zijn bloed verworven heeft. En weigeraars van het bloed zullen niet in het Vrederijk wonen. 

vlokje op 01-09-2015 15:41

Ik lees net dat paus vrouwen vergeeft die abortus hebben gepleegd,

Nu heb ik mijn naaste lief, ook bij deze vrouwen

Maar de paus speelt nu voor god

Bundy op 01-09-2015 17:05

@Cora 01-09-2015 op 11:22

Cora je begrijpt mij waarschijnlijk niet : Ik bedoel dat in de context van het artikel van Xander de Joden niét Jezus maar de AntiChrist gaan ontvangen !

rico op 02-09-2015 09:20

Ik snap nog steeds niet als christen zijnde dat er andere christenen zijn die dit soort verhalen als waar aannemen. Die bloedmanen zijn echt niet zo speciaal zoals iedereen beweerd en daarnaast staat er in de profetieeen iets heel anders dan bloedmanen. De maan zal zij  schijnsel niet geven en de zon zal verduisterd zijn als een harenzak. Dat klinkt mij niet echt als de bloedmaantheorie. Daarnaast word er in de bijbel ook helemaal niet gesproken over bloedmanen op feestdagen. Staat daar ergens een profetie over. Volgens mij niet. Het zijn wel tekenen van God maar het heeft totaal niks met de profetieeen te maken zoals die staan beschreven dat is heel anders. Mensen moeten de bijbel eens goed intrepreteren en vind het al helemaal triest dat zo een meneer als John Hagee die zegt voorganger te zijn hierover verteld en er een boek over schrijft en flink verdiend over de rug van mensen met zijn sprookjesboek. Geloof mij maar dat er niks gebeurd en dat zelfs meneer Hagee na de hand zegt oh maar zo heb ik het niet gezegd.

Stooj op 02-09-2015 12:05

Inderdaad zal de "opname" niet lang meer duren maar eerst zal Gog uit Magog en zijn bondgenoten nog komen, de twee getuigen, Elia en Mozes en zal het volk Israel weer één zijn met de Allerhoogste in de "laatste week". De oorlog met de twee Gog zal de tiende oorlog zijn en zal de Allerhoogste de wereld laten zien dat alleen Hij de Allerhoogstge is. Dit is een vergelijking met de tien plagen in Egypte, 3500 jaar gekeden.  

Cora op 02-09-2015 12:16

@bundy Ik had het wel gelezen en dat is ook juist, maar mijn hart doet zo'n zeer als ik lees dat jij schrijft dat de joden de Messias hebben vermoord. Daar ligt zo'n haat in ... dat is de leugen waarin eeuwenlang een reden geweest is voor de meest gruwelijke jodenvervolging. Daar reageerde ik op. Heb lief , de oogappel van de Heer is mijn dringende advies. Niemand heeft Yeshua vermoord..Hij gaf Zijn leven.

jesusfreak op 02-09-2015 14:11

De numerologische waarde van de naam van mijn Heiland  i.v.m. de beursdaling?? Mag ik even een teiltje...

jesusfreak op 02-09-2015 14:14

@vlokje, tja wat n hoogmoed...

jesusfreak op 02-09-2015 14:31

@cora waarom rouwen zij dan als zij zullen zien Wie Zij doorstoken hebben? Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen, zeiden ze toch? Wat natuurlijk niet wegneemt dat een ieder Zijn offer nodig heeft, aangezien er niet 1 rechtvaardig is en wij dus allemaal schuldig zijn aan Zijn dood. Hij is wel degelijk vermoord, Hij liet het toe, Hij had ook van het kruis af kunnen komen en dan waren wij allemaal reddeloos verloren geweest..rMaar alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Willemijn op 05-09-2015 13:49

Niemand weet wanneer Jezus komt ,zelfs de engelen niet. 

Luuk op 06-09-2015 20:09

Zal de bloedmaan van 28-9-15 de dag van de "grote Reset" worden (mogelijk in meerdere opzichten) ?  Het lijkt er ook op dat er bewust naar toegewerkt wordt, dat het dus zelfs geënsceneerd wordt. https://youtu.be/HZ03_m50T-M Dat alle schulden zullen worden kwijtgescholden kan ik mij niet voorstellen, ook al is de huidige schuldenberg onhoudbaar ! 

Luuk op 10-09-2015 18:04

De B.D.I. staat inmiddels een stuk lager op 830, dat belooft weinig goeds voor de beurskoersen !  http://www.dryships.com/pages/report.php

Luuk op 14-09-2015 17:39

De B.D.I. staat 14-9-15 op 805, komt er een crash ???? http://www.dryships.com/pages/report.php

pris op 20-09-2015 21:26

Satan wou Jezus dood hebben. Hij gebruikte daarvoor Gods eigen volk, een groep Joden, om die taak te volbrengen aan het kruis. Dat groepje Joden zag Jezus als negatief & een bedreiging voor hun eigen machtspositie, omdat Jezus veel volgelingen kreeg. Toen Jezus gekruisigd werd dacht Satan te hebben gewonnen, maar door de opstandig uit de dood, heeft Satan alsnog de macht over de dood verloren. God heeft hierdoor, Satan & de zonde van alle mensen overwonnen, wat eeuwig leven voortbrengt. God liet het toe dat Jezus werd gekruisigd, want God had een plan met Jezus, om zo Satan in de val te lokken, omdat Satan niet wist dat Jezus zou opstaan uit de dood.

Dit is de redding en genade van God voor alle volkeren. Niemand komt tot God dan door Jezus, de bemiddelaar voor de mensen. Jezus was God in een menselijke gestalte, zo liet God zich zichtbaar zien en offerde zichzelf op voor alle mensen op aarde om Satan te overwinnen. Het offeren van dieren in het oude testament was een voorafschaduwing voor de dood van Jezus, het echte Offer-Lam, want er is bloed nodig voor schuld(zondes). Deel de overwinning op Christus !! 

De 3 eenheid; God, Zoon, Heilige geest; 3 namen wat 1 is. Net zoals de aard van water (H2O). Water is een mengsel dat in drie verschillende vormen kan voorkomen: in vloeibare vorm, in vaste vorm (ijs) en in gasvorm (damp). Of lichaam, ziel en geest. God= onzichtbaar

Zoon Jezus = God die zichtbaar word door Gods geest in een menselijke gestalte

Heilige Geest= de kracht en geest van God die bijvoorbeeld profeten kregen om boodschappen van god door te geven aan mensen, maar ook goede karakters zoals geduld, zachtmoedig

vlokje op 27-09-2015 12:24

De zon verduistering en zijn tekenen aan de heidenen,

de maan verduistering zijn tekenen aan de joden,

aan beide partijen het signaal: dat Hij zijn beloftes na komt.

Wel bijzonder dat deze bijzondere (anders dan anders) maansverduistering begint tijdens het begin van het Loofhuttenfeest,  oogstfeest maar ook een belofte dat God isreal binden zal: praktiseren de en niet praktiseren de joden.

Ook bijzonder dat het gebeurt in de nacht van de verjaardag van VN, wat gaan die bekokstoven. ???? Krijgt Israël daarom nog een schouderklopje met dit feest ,omdat het daarnaar minder wordt

Zo in de vooravond van de verdrukking is dat voor gelovigen toch kleine opsteker.

Bestudeer de betekenis van dit feest maar eens, ik wordt er rustig van

vlokje op 27-09-2015 14:08

.....en waarom een loofhutje, heel simpel door een dak of tentdoek kun je de maan niet zien, door het loof van bomen wel.

En als je dit feest je levenslang viert en je ziet dan altijd de volle maan door het blader dak, wat voor bijzondere betekenis moet het dan zijn met de speciale maan je vannacht krijgt te zien

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl