Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Bilderberg 2015: Westerse elite wil contant geld uitbannen

Grenzen Amerika en Europa moeten nog verder open voor miljoenen immigranten – ‘Torenhoge Co2/milieubelastingen gaan einde maken Westerse beschaving’ – ‘Planetair regime’ in oprichting


Het TTIP vrijhandelsakkoord gaat niet alleen om handel, maar om de stapsgewijze sociale, politieke, economische en financiële integratie van Europa en Amerika, met uiteindelijk een totalitair planetair regime als einddoel.

Volgens deelnemers is het een informele jaarlijkse bijeenkomst waar politieke, financiële en economische leiders uit met name het Westen praten over de belangrijkste wereldproblemen. Volgens veel critici is het in werkelijkheid een topconferentie waar al tijden geheime afspraken worden gemaakt over de te volgen koers in de komende jaren, en zelfs toekomstige regeringsleiders –van ‘democratisch’ bekend staande landen zoals de VS en ook Nederland- worden aangewezen. Welke uitleg ook klopt – het belangrijkste onderwerp van dit jaar is volgens geïnformeerde bronnen de geplande afschaffing van contant geld in Europa en Amerika, zodat banken en overheden onbeperkte macht krijgen over de burgers.

 


Machtige elite vs. onmachtige burgers

De jaarlijkse Bilderberg top vindt deze week plaats in het voor de gelegenheid extreem zwaar bewaakte Oostenrijkse Interalpen Hotel, niet ver vanaf Innsbruck. De locatie – hoog in de bergen, ver weg van de bewoonde wereld – is illustratief voor de werkelijke machtsverhoudingen in het zogenaamd ‘democratische’ Westen: politici, leden van koninklijke huizen, bedrijfsmanagers en bankiers die vanuit hun ivoren toren zonder enige controle en inspraak van hun onderdanen de toekomstige koers van hun landen bepalen.

Vrijhandelsverdragen al sinds 2004 in de maak

Infowars voorman Alex Jones verwijst naar 2004, toen hij schreef over de toen al door de Bilderbergers besproken vrijhandelsverdragen (TPP en TTIP) tussen Noord Amerika en het Verre Oosten en Europa. Destijds werd hij daar belachelijk voor gemaakt, maar inmiddels wordt er –achter stevig gesloten deuren- druk onderhandeld over deze verdragen, waardoor het bedrijfsleven nog meer macht en de burgers nog minder te zeggen zullen krijgen.

‘Tirannieke machtsovername’

Volgens Jones is er dit jaar van niets minder sprake dan een ‘tirannieke machtsovername’ zoals de Verenigde Staten dat de afgelopen jaren onder president Obama hebben gemaakt. Obama, die zichzelf vrijwel onbeperkte macht heeft gegeven en het Congres –dat de ‘stem van het volk’ behoort te zijn- al vaker heeft genegeerd dan alle eerdere presidenten bij elkaar opgeteld.

Open grenzen: miljoenen immigranten op komst

Een vaak terugkerend thema is ‘open grenzen’. Ondanks de groeiende weerstand van de autochtone bevolking wil de Westerse elite de grenzen nog verder openen voor immigranten. Voor Europa betekent dit de komst van nog eens miljoenen voornamelijk kansarme moslimimmigranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika.

Banken zullen met nieuwe belastingmiljarden overeind worden gehouden. Om eventuele toekomstige bankruns te voorkomen wil men de komende jaren echt werk maken van de al veel langer gewenste afschaffing van contant geld.

‘Co2 belasting = einde Westerse beschaving’

Paul Joseph Watson, vaste Infowars journalist, vult aan dat de elite ondanks alle bewijzen van het tegendeel nog steeds een wereldwijde door de VN opgelegde Co2-milieubelasting wil invoeren die voornamelijk door de Europeanen en Amerikanen zal moeten worden opgehoest. Het gevolg is dat de toch al wankelende Westerse economieën de genadeklap zullen krijgen, en het definitief gedaan zal zijn met de hoge welvaart die de afgelopen tientallen jaren werd opgebouwd.

In Jones’ ogen betekent deze Co2-belasting, bedoeld om de uitstoot van een volkomen onschadelijk –en onbewezen ‘broeikas’- gas met 80% terug te dringen, zelfs ‘het einde van de Westerse beschaving’. Watson bevestigt dit. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius erkende dat deze belasting er op ondemocratische wijze doorheen zal worden gedrukt.

Protestpartijen geïnfiltreerd en ondermijnd

De elite maakt zich wel zorgen over het groeiende bewustzijn onder de burgers over de verschrikkelijke gevolgen van al deze plannen. De rellen in de VS en Zuid Europa bewijzen dat sommige mensen het niet langer pikken wat over hun hoofden besloten wordt.

Volgens Watson worden deze protestbewegingen –inclusief ongewenste politieke partijen die tegen de globalisering zijn (in Nederland is enkel de PVV echt tegen, en is de SP slechts ‘schijn’ tegen)- geïnfiltreerd, zodat ze van binnenuit kapot kunnen worden gemaakt. In Duitsland gebeurde dat onlangs met de nieuwe partij Alternative Für Deutschland. Ook de anti-islamisering beweging PEGIDA ziet men het liefste zo snel mogelijk verdwijnen.

Totale controle over financiën burgers

De elite heeft echter ook gemerkt dat de meeste burgers gelaten alles over zich heen laten komen. Dat is de reden dat er steeds openlijker wordt gepraat over de afschaffing van contant geld, waardoor banken en overheden totale controle over onze financiën zullen krijgen. ‘Ze willen de mensen dwingen hun geld op de bank te houden,’ aldus Watson. Zo kunnen banken negatieve rente gaan heffen en mensen dwingen meer geld uit te geven. De overheden kunnen op deze wijze nieuwe vormen van belastingen invoeren.

Bewust veroorzaakte klassenstrijd

De klassenstrijd die er aan het ontstaan is wordt bewust veroorzaakt, zegt Watson. Naast torenhoge (milieu-) belastingen gebeurt dat ook door de Centrale Banken onvoorstelbare hoeveelheden nieuw geld te creëren, waardoor de waarde van het geld wordt ondermijnd, spaargeld en pensioenen worden verwoest en het reële inkomen van de gewone man stapsgewijs wordt afgebroken.

Socialistische welvaartsverplaatsing van noord naar zuid

Met deze beproefde tactiek probeert men bij het gewone volk de roep om een ‘eerlijke verdeling’, een socialistisch systeem, sterker te maken. Het doel daarvan is echter geen ‘eerlijke verdeling’, maar een massale nivellering annex welvaartsverplaatsing van ‘noord naar zuid’, zowel binnen als buiten Europa. De middenklasse zal dan ook geheel verdwijnen, waardoor er een steenrijke almachtige elite overblijft die de overige, sterk verarmde en totaal onmachtig gemaakte 99% dan totaal zal kunnen controleren.

‘Planetair regime’

Jones spreekt van een heus ‘planetair regime’ dat ook achter de oprichting van de EU zat, dat werd uitgekozen als proefgebied en voorbeeld van hoe de elite het straks op wereldschaal wil invoeren. De ‘vrijhandelsakkoorden’ TTP en TTIP gaan dan ook niet enkel over handel, maar ook over verdere sociale, politieke, economische en integratie binnen machtsblokken en complete werelddelen.

 

Xander

(1) Infowars (/YouTube)
(2) Infowars


Zie ook o.a.:

05-06: EU moet zwaar giftige chemicaliën toelaten door vrijhandelsakkoord met VS
31-05: Toestroom vluchtelingen: Nederland en Europa importeren moslimoorlog tegen christenen
30-05: ‘Geheim overleg VS en EU in Londen over snelle afschaffing contant geld’ (/ ‘Verschrikkelijke instorting Westerse sociale systemen onvermijdelijk’)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

 

Reacties

gijs op 06-06-2015 17:22

zullen we beginnen met het afschaffen van contant geld niet te accepteren?

Eeelke op 06-06-2015 19:09

Dan betalen we gewoon met de Philharmoniker of de zilveren guldens; die zijn er ook genoeg

zandbloem op 06-06-2015 19:12

En de burgers blijven pro Eu stemmen.

werkelijk onbegrijpelijk dat er geen massa demonstraties worden gehouden.

Pieter A Meijer op 06-06-2015 19:29

Over ongeveer 2 jaar is de opname van de Bruid van JaHshuah ha Massiach.

Isra-El is dan, met de gelovigen uit de heidenen (de messiaansen) weg van de Aarde.

Sjabbath Sjalom.

atina op 06-06-2015 19:31

Openbaring 13 :  Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. ... 17 Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt.....Er is maar 1 weg uit :  Zijn naam is Jezus ,Mijn Herder en redder en verlosser . 

ottoman op 06-06-2015 19:35

Idd zandbloem: mensen word wakker

Luuk op 06-06-2015 19:49

Zelfs atheïsten gaan op een gegeven moment nog geloven dat Openbaringen inderdaad profetische waarde heeft. Al die plannen zijn mensenwerk en hebben uiteindelijk niet de goedkeuring van God. Heftige tijden breken aan !

frits op 06-06-2015 20:28

De mensen in ons land, kunnen niet geloven dat wij straks alleen nog kunnen pinnen.

Ze vertrouwen hun leiders nog (verlijders).

parkiet op 06-06-2015 21:22

De meeste stemmen gingen naar de D66 ers, die zijn pro-EU.

kikoe op 06-06-2015 21:36

gewoon geld afhalen van de banken

Benny op 06-06-2015 22:31

ook eventueel met bitcoins???????????

A Verlof op 06-06-2015 23:09

Contant geld gaat verdwijnen,bezit van goud en zilver dient men te registreren in de toekomst,overheid is er alleen maar op uit om ons bezit volledig te onteigenen ,let maar op bedrijven zijn maximaal gefinanciert,hypotheken zijn  maximaal bij velen,schulden op schulden bij overheid en bevolking stapelen zich op,dit is het doel van de NWO.Er komt een moderne vorm van communisme  en slavernij aan in de nabije toekomst.

De oplossing die ik alleen maar zie, is verhuis naar de staat Israel,ga bij G-D,s uitverkoren volk ,de Joden wonen,dit is de veiligste plek op deze boze aarde.

Alleen het Zionisme bied nog toekomst. !!!

De Nadenker op 07-06-2015 01:09

Wij zijn machtiger dan men denkt , gewoon niet aan mee doen , pinnen bij de bank , in een keer een week of maand uitgave opnemen en cash uitgeven in de winkel , klaar .

Het is zo simpel , laat u niet bang maken , geld is macht , en de macht zij wij hoor .

Lekker makkelijk maken is niet gemaakt voor u maar voor de graai elite .

Laat ze maar barsten met hun winkel reclame klein bedrag pinnen mag , natuurlijk ben je stom bezig als men daar in mee gaat , of in de val trapt die men slim heeft opgesteld .

Als winkeliers de fout in gaan om alleen pin betalingen te accepteren ,en u laat dan uit protest de volle kar boodschappen staan , moet u eens kijken hoe gauw de poppenkast is afgelopen als de omzet niet gehaald word en bij de concurrent nog wel met cash betaald kan worden en als klant steevast de pin kassa winkels voorbij loopt . 

Nogmaals heel simpel en gaat de flauwekul vanzelf over .

Kom op zeg , even de grijze ( hersen ) massa logisch gebruiken , en niet in hun valkuil trappen . 

U.G. Kempenaer op 07-06-2015 01:22

Goud en zilver kopen spreidt je risico.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de parlementen van de Europese landen geïnfiltreerd zijn door de CIA en de Saoedische inlichtingendienst. De grootste horde is inmiddels al genomen: de overheveling van soevereiniteit naar het centrale gezag in Brussel. Op een criminele en doortrapte wijze, maar het is ze gelukt. Een knappe prestatie, maar wel in en in ziek. En het volk stond er bij en staarde ernaar. Niet wetend wat voor onheil zij over zich af had geroepen...

Axmann op 07-06-2015 07:59

Zolang de elite nog óver miljarden zwart geld beschikt, zullen ze niet zo snel over gaan tot het uitbannen van het contante geld.

artje op 07-06-2015 09:21

Goud en zilver kopen, is dit aan te raden?

Ongeruste burger op 07-06-2015 09:51

Contant geld ?   Bah,een grote bacterie bron (erger nog dan de toiletbril !) , in deze multikul tijden ben je ook een potentieel slachtoffer als je met contant geld rondloopt ?                                                

En over dat bewuste 'merkteken' dat heeft iedereen al jaren in de vorm van je sofi of banknummer alleen draag je dat in je portemonee en niet op je voorhoofd ?

En welke christen heeft dat nummer geweigerd ?  Ik vermoed niet èèn anders ben je illegaal of een zwerver zonder vaste woon of verblijfplaats. 

Ga mee met de tijd , zoals de pinpas al deed, je hoeft niet bang te zijn voor de toekomst want die gaat ook zonder jou gewoon door .........

Luuk op 07-06-2015 10:26

Het CO2-sprookje is een leugen ! http://www.ninefornews.nl/er-is-geen-global-warming/ Waarom laten mensen zich collectief toch zo belazeren ? Of willen mensen soms belazerd worden ? Het broeikas-effect is bedacht om ons een vals schuldgevoel aan te praten ! Alsof wij (nog altijd nietige mensen) het klimaat kunnen beïnvloeden, wat een domme arrogantie !

stevan op 07-06-2015 11:34

De meeste stemmen gingen naar de D66 ers,

als je uitslag kan manipuleren zo als dat nu gebeurt dan kan je elke uitslag manipuleren maar ik denk dat ze

1) totale cach niet kunnen uitbannen en zwarte handel zal altijd bestaan en

2)  langzaam maar zeker zal gewapend conflikt komen tussen arm en rijk let op mijn worden

niet alle mensen zijn blond en blind zoals rlite denkt

White Lion op 07-06-2015 11:52

@Benny op 06-06-2015 22:31 bitcoins zijn ook virtueel, dat is geen oplossing.

Ruilhandel zou een oplossing kunnen bieden, maar slechts ten dele. De overheid zal proberen om al het handelsverkeer te controleren en te belasten. Het bezitten van goud en zilver en andere edelmetalen zal verboden worden of iig geregistreerd moeten zijn, zodat er niet in gehandeld kan worden. Kortom, je kunt niks meer met dat spul, het zal waardeloos zijn geworden. Tenminste, waardeloos voor ons "gewoon" volk.

Beter investeer je in het aanleren van survivaltechnieken, kennis over wat kun je eten in de natuur, bouw een netwerk op van betrouwbare mensen en leer een goede gedegen zelfverdediging. Wanneer die toestroom asielzoekers komen en de onlusten uitbreken, kan het maar zo zijn dat je jezelf moet verdedigen tegen plunderende bendes. Tenminste, dat stel ik mij zo voor dat dat wel eens zou kunnen gebeuren.......

White Lion op 07-06-2015 11:57

@ moderator, Is het mogelijk dat u posters die regelmatig posten en betrouwbaar zijn gebleken, toe te staan om direct te posten zonder dat er gemodereerd op wordt? Dit zal u een hoop werk besparen en ons de mogelijkheid geven om sneller met elkaar te discusieren. Ik weet niet of die mogelijkheid bestaat hoor, maar er zijn mensen hier die regelmatig positieve bijdragen leveren aan de discussie.

Groet,

White Lion

Ps hoewel ik het niet altijd eens ben met u, vind ik dat u heel goed werk doet en hoop dat u dit nog lang zult blijven (kunnen) doen. Gods zegen!

 

Die mogelijkheid bestaat niet jammer genoeg. Mod.

White Lion op 07-06-2015 12:07

Citaat: "Er is een wereldwijd oorlogsklimaat voelbaar. Dat klimaat wordt door sommigen bewust gecreëerd en in stand gehouden, vooral door degenen die aansturen op conflicten tussen verschillende culturen en beschavingen'', aldus de Paus volgens Het Laatste Nieuws." (www.telegraaf.nl, 7 juni 2015)

De paus zegt hier (volgens mij) in verdekte vorm dat wij islam niks in de weg moeten leggen en moeten accepteren. Vooral Christenen zullen het moeten ontgelden, want die kunnen op geen enkele manier de islam omarmen. Dus in mijn ogen wordt hier gezegd dat wij degene zijn die de oorlog aanwakkeren. Je kunt het ook anders zien, dat begrijp ik. Maar gezien het verleden en eerdere uitspraken de paus, ben ik bang dat mijn conclussie de waarheid redelijk benadert.

FinalCountDown op 07-06-2015 12:08

Wij gaan hier weinig kunnen aan veranderen vrees ik. Als men geen cash meer aanvaardt, hoe ga je dan in je levensonderhoud voorzien...   Het aantal diefstalllen zouden wel eens dramatisch kunnen stijgen. Hele supermarkten leeggeroofd... Dus scenario's zoals in films, waarbij winkelbedienden een geweer aan de kassa hebben staan zouden wel eens werkelijkheid kunnen worden.

Daniel op 07-06-2015 12:26

Zero growth staat al lang op de agenda, vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Windenergie (kost een berg, lost niets op), CO2 beperking (leidt tot welvaartsverlies) en de 'groene agenda'. Kijk voor de verklaring van de occcultisten, Gaia aanbidders en haters van de door God voortgebrachte mensheid, op http://green-agenda.com/. Het zal je de ogen openen.

Dit moet gebeuren voordat de Schepper dit adderengebroed uiteindelijk kan vernietigen. tarwe en dolek moeten samen opgroeien om het onderscheid tussen beiden helder te maken. Denk aan Jezus' woorden hierover.

De wereld ligt in de macht van de goddeloze totdat zijn macht geheel wordt weggenomen. Zijn pilaren zijn: religie, staatkundige politiek en commercie. Openbaring geeft ons moed en vertelt het uiteindelijke plan. God is ons niet vergeten, integendeel.

Agenda 21 op 07-06-2015 12:35

'Agenda 21' van de VN heeft tot doel om iedereen wereldwijd evn arm te maken. Daartoe moet het Westen worden vernietigd. Eén van de middelen om iedereen even arm te maken is de steeds hogere belasting op energie, o.a. via de CO2-belasting en de gedwongen tientallenmiljardenfinanciering van windmolenparken. Daarnaast het vernietigen van de Westerse sociale voorzieningen en de werkgelegenheid/lonen. En de nog maar net op gang komende sprinkhanenplaag vanuit Afrika (behoudens de minderheid van echte vluchtelingen).

Het is onbegrijpelijk dat de volkeren van Europa hiertegen niet in opstand komen. Als individu begin je hier niets tegen, als massa heb je macht. Van de politiek heb je niets te verwachten, want die is geheel overgenomen door toneelstukjes opvoerende marionetten (behalve misschien nu in Griekenland).

De vraag is of de marionetten gewoon dom zijn, of chantabel (gemaakt), of corrupt, of een combinatie ervan.

De marionette voeren de krokodil in de hoop zelf als laatste te worden opgegeten (vrij naar Churhill)...

Wilma op 07-06-2015 16:48

Zo is het mensen..niet eraan meewerken het woordje nee is niet zo moeilijk als we met zijn allen nee zeggen is het gauw gedaan, minder babbelen meer rustige en kalme aktie..gewoon met zijn allen nee zeggen is toch niet zo moeilijk hadden we al jaaaaren geleden moeten doen nietwaar??

jt op 07-06-2015 17:20
@ Artje, Goud en Zilver kopen? Op het eerste gezicht lijkt dit niet een verkeerde zet. Het hangt mede van Uw financiële positie af. In tijd van crisis zijn goud en zilver een behoud van waarde gebleken. Echter ook hier is het weer oppassen aangezien we niet weten wat de toekomst gaat brengen. Met mate en risico spreiden zou ook hier wel eens een redelijk advies kunnen zijn. Vele economen voorspellen echter wel zware tijden voor ons credit model. Dat we geld gaan verliezen is niet onwaarschijnlijk. Breed lezen is in ieder geval aan te raden voor U een beslissing neemt.
5318537 op 07-06-2015 22:26
artje op 07-06-2015 09:21

Goud en zilver kopen, is dit aan te raden?............Ik heb een tijdje geleden gegoogled op goud (voor andere edele metalen gaat het zelfde op) en wanneer U koopt (virtueel) en onmiddelijk weer verkoopt (virtueel) dan bent U 30% van het aankoopbedrag kwijt.(Onmiddelijk)

Voor spaargelden kunt U beter een beleggingsrekening openen.....Ikzelf had een,,instap,,beleggingsrekening bij de ING en met het stijgen van de AEX steeg merkbaar in Euro,s het beleggings,,spaargeld,,wat met gewone rente spaarrekening niet merkbaar was geweest.

Ik had voor iets duurs munten nodig en dat betekende het einde van mijn beleggingsrekening,niet omdat het beleggen tegenviel.......Het was een aangename gewaarwording mijn kapitaal merkbaar te zien groeien en als vervanger van een gewone spaarrekening een aanrader,temeer daar U zonder vertraging geld naar Uw gewone rekening kan overmaken wat met een spaarrekening vaak niet het geval is.

Voordeel is:Geen negatieve rente,dus geen bestraffing omdat U spaart.

Ik vermoed dat een,,instap,,beleggingsrekening bij andere banken ongeveer op hetzelfde neer zullen komen.

atina op 08-06-2015 07:31
artje op 07-06-2015 09:21

Goud en zilver kopen, is dit aan te raden?

Openbaring 3 :  Daarom raad Ik jullie aan om goud van Mij te kopen. Goud dat in het vuur zuiver is gemaakt. Dan zullen jullie rijk zijn. En koop van Mij witte kleren om aan te trekken. Dan zullen jullie niet meer naakt zijn. En koop van Mij oogzalf om op jullie ogen te doen. Dan zullen jullie weer kunnen zien.

Disciplus Simplex op 08-06-2015 15:39

Ik kreeg net een mailtje over Stop TTIP: "2 million people signed our European Citizens Initiative (ECI) against TTIP" Spreek je er ook tegen uit.

Je kunt praten hier wat je wilt, maar daar bereik je denk ik niet echt veel meer mee dan zelf wat beter geinformeerd raken. Daarmee wordt je uiteindelijk de best geinformeerde persoon in het concentratiekamp.

Ga naar https://stop-ttip.org/sign/ en denk er eens over na om de petitie te tekenen. 

maria op 08-06-2015 18:30

Pieter A. Meijer op 06-06 29.29uur

Waar baseert u het jaar 2017 op ??

Rom op 08-06-2015 22:32

Tja,waakzaam moeten we zijn!Maar Psalm 91 is het belangrijkst en zie dat nou tot je deel te krijgen.

n.b.Wat een flut vertaling artje!

Martin op 09-06-2015 08:14

Onze Dijselbloem en Mark Rutte staan ook op de lijst van Bilderberg.Maar ze houden hun mond natuurlijk dicht over een meeting die officieel niet bestaat

https://www.youtube.com/watch?v=GvGYQEC6u9w

Alexandros des Børgus op 10-06-2015 08:29

@Pieter A. Meijer: "Over ongeveer 2 jaar is de opname van de Bruid van JaHshuah ha Massiach. Isra-El is dan, met de gelovigen uit de heidenen (de messiaansen) weg van de Aarde. Sjabbath Sjalom."

Hoe moet ik dit opvatten? Als een Intafada van de Arabische stammen, die eindelijk Israël weten binnen te vallen om vervolgens van iedere inwoner de koppen af te hakken? Laten we dan vooral hopen dat Israël op deze Aardbol nog even mag blijven!

Over de Bilderbergconferentie heb ik nog te zeggen Nederland nog steeds een flinke pap in de lepel heeft in de Bilderbergconferentie met de topman van Shell, onze koningin Beatrix (of zal het nu Willem-Alexander zijn?) en Gerrit Zalm. Wat dan Alexander Pechtold erbij doet is me een raadsel. Hij is zeker een handige loopjongen, omdat hij zo charismatisch is voor de ambtenaren.

Alexandros des Børgus op 10-06-2015 08:41

En dan nog over de titel en de eerste alinea van dit nieuwsbericht: Ik verwacht dat niet alleen de politici dit willen doen. Grote techbedrijven zoals Facebook, Microsoft en Google zullen ook baat hebben bij wat hier besloten wordt: Dan zal  eindelijk compleet duidelijk zijn waar je wat aan uitgeeft. Dan zal de persoonlijke profilering van iedereede een voltooid feit zijn. Die verkopen de feiten indirect door naar de Bilderbergertop (via de NSA en de CIA komen de inlichtingen terecht bij deze toplui), zodat zij hun beleid verder kunnen uitstippelen. De tijd is wat mij betreft nabij dat er een flinke wereldoorlog komt tussen de NAVO, de semi-communistische Drie-Eenheid van Rusland, China en Noord-Korea en allemaal arme Arabische stammen die het af gaan maken. Ja, de wereld zal een stuk leger worden. Misschien dat wel de zon eens een keertje kan gaan schijnen in China in plaats van dat je alleen maar smog ziet alle dagen van de week! ;)

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl