Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

‘Geheim overleg VS en EU in Londen over snelle afschaffing contant geld’

Martin Armstrong: ‘Verschrikkelijke instorting Westerse sociale systemen onvermijdelijk – De cashloze samenleving komt veel sneller dan verwacht’

 

De vermaarde Amerikaanse ‘rebel’econoom Martin Armstrong zegt dat de Europese Centrale Bank, de Federal Reserve en enkele andere Centrale Banken op zeer korte termijn in Londen bij elkaar komen om te besluiten over een even plotselinge als snelle afschaffing van contant geld in Europa en de Verenigde Staten. De belangrijkste reden is dat het Westerse financiële systeem feitelijk totaal bankroet is, en alleen op de been kan worden gehouden als de overheid totale financiële controle krijgt over de burgers.

 

Armstrong voorspelde in het verleden correct de beurskrach van 1987 (‘Zwarte Maandag’) en de financiële instorting van Rusland in 1998. De econoom, die enkele jaren geleden nog in het gevang zat omdat hij weigerde zijn succesvolle model waarmee hij soms tot op de dag nauwkeurig financiële en economische trends wist te voorspellen aan de ‘Feds’ af te staan, toonde zich verbijsterd dat de reguliere media geen enkele aandacht besteden aan deze ‘geheime vergadering’ in Londen.

‘Cashloze samenleving komt sneller dan verwacht’

‘Kenneth Rogoff van de Harvard Universiteit en Willem Buiter, hoofdeconoom van Citigroup, zullen de Centrale Banken toespreken en pleiten voor het elimineren van al het contante geld, zodat de dag komt dat u niets kunt kopen of verkopen zonder toestemming van de overheid,’ aldus Armstrong, die al eerder deze maand bekend maakte dat dit overleg er aan zat te komen.

‘We kunnen maar beter opletten voor deze geboorte van de cashloze samenleving, want die komt veel sneller dan verwacht. Waarom deze geheime vergadering? Er is iets niet pluis.’

Centrale banken willen negatieve rente

Willem Buiter pleitte onlangs openlijk voor het grotendeels of geheel afschaffen van contant geld om ‘de problemen die centrale banken ervaren bij het invoeren van negatieve rente op te lossen’. Zodra al het geld digitaal is kunnen banken en overheden naar believen belastingen en heffingen invoeren op alle financiële transacties, en met negatieve rente het uitgeven van geld stimuleren, waarmee ze een allerlaatste economische opleving hopen te realiseren.

De afschaffing van contant geld zal aan het argeloze publiek worden verkocht als iets positiefs, omdat het belastingontduiking, de schaduweconomie (zwartwerken) en illegale activiteiten onmogelijk maakt. Verpak het verder met termen zoals ‘smart’, ‘hip’, ‘leuk’ en ‘makkelijk’, en het nietsvermoedende –en vaak ook niets willen wetende- volk zal in de rij staan om eraan mee te doen, zo leert de ervaring.

Totale controle op en over kopen en verkopen

Zodra geld alleen nog maar op digitale bankrekeningen bestaat worden niet alleen al onze aankopen en uitgaven geregistreerd en gecontroleerd, maar kunnen deze ook direct worden gestuurd en gemanipuleerd. Het zal dan een kwestie van tijd zijn voordat de overheid automatisch belasting gaat inhouden en mensen gaat bestraffen voor ongewenst gedrag door bijvoorbeeld de toegang tot hun rekening (tijdelijk) te ontzeggen.

Westerse financiële systeem is failliet

De echte achterliggende reden van de mogelijk al spoedige afschaffing van contant geld is het complete failliet van het Westerse financiële systeem, dat de afgelopen jaren enkel door honderden miljarden euro’s en dollars nieuwe schulden overeind kon worden gehouden. Zodra de onvermijdelijke instorting komt is een bankrun zoals nu nog steeds in Griekenland gaande is onmogelijk als er geen contant geld meer kan worden opgenomen.

Financiële politie op komst?

In Frankrijk zijn vanaf september contante betalingen van boven de € 1000,- verboden. Volgens Armstrong zou er een financiële politie kunnen komen die dit soort wetten gaat handhaven door mensen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer altijd en overal te mogen fouilleren op het bij zich hebben van een verboden hoeveelheid cash, en in een later stadium het überhaupt in bezit hebben van alle munten en bankbiljetten.

‘Uitbannen cash heilige graal voor tiran’

‘Voor een tiran is het uitbannen van cash de heilige graal,’ schrijft Michael Krieger van de bekende Liberty Blitzkrieg Blog. ‘Door het plebs in een systeem met digitale munttransacties te dwingen wordt via het registreren van alle transacties in de economie totale controle mogelijk. De betalingen van brutale burgers die weigeren te gehoorzamen kunnen zo eenvoudig worden geblokkeerd.’ (1)

‘Instorting socialisme wordt verschrikkelijke nachtmerrie’

Martin Armstrong schrijft er al jaren over, en waarschuwt dat het nu heel dichtbij is: de totale instorting van de Westerse sociale systemen, dat hij voor het gemak het ‘socialisme’ noemt. ‘Dat zal onze verschrikkelijkste nachtmerrie zijn. De overheid zal in haar doodsstuiptrekkingen veranderen in een weerzinwekkend beest dat de samenleving zal verslinden om maar niet de macht kwijt te raken.’

De EU heeft de eurozone de afgelopen jaren enkel bij elkaar kunnen houden door de staatsschulden gigantisch te laten stijgen. ‘Zodra deze schulden niet meer kunnen worden terugbetaald, zal dat de doodsteek voor het socialisme betekenen. Toch is het grootste deel van de mensen zich niet eens bewust van de gevaren, en al helemaal niet van de gevolgen.’

China en Rusland hebben de totale mislukking van het staatssocialisme meegemaakt, wat gepaard ging met extreem veel ellende, armoede en bloedvergieten. ‘En nu gebeurt het binnenkort ook in uw buurt!’ schrijft Armstrong cynisch.

‘Gezin als basis voor onafhankelijk leven vernietigd’

Het enige grote verschil is dat de regeringen nu bezig zijn om nog vóór de grote klap komt al het contante geld af te schaffen. ‘Zo zullen ze de samenleving willen dwingen om aan hun eisen te voldoen... Ze hebben de samenleving weggevaagd en in plaats daarvan de afschuwelijke nachtmerrie van het socialisme opgebouwd, die in een catastrofe zal eindigen. Ze hebben de sociale gezinsstructuur vernietigd, die duizenden jaren lang de basis was om onafhankelijk door het leven te gaan.’

‘Burgers zijn voorgelogen, we gaan in een vuurbal ten onder’

De pensioenfondsen zullen worden leeggeroofd, de belastingen nog verder verhoogd, en op nieuwe banen zullen we vergeefs moeten wachten. ‘Ze hebben de jeugd in een verloren generatie veranderd, alles onder het voorwendsel enkel het goede te willen doen... Ze hebben zichzelf en het volk voorgelogen. Wij zullen in een vuurbal ten onder gaan, dat is onvermijdelijk. Pas als de economie aan het instorten is zullen we over oplossingen gaan praten.’ (2)


Xander

(1) Infowars
(2) KOPP

Zie ook o.a.:

27-05: Grexit of Graccident: Waarom de eurozone door Griekenland ten onder zal gaan
21-05: ‘EU wil euro redden door contant geld totaal af te schaffen’ (/ ‘EU wordt tussen nu en eind 2018 een totalitaire dictatuur die kopen en verkopen volledig gaat controleren en bepalen’)
12-05: Afschaffing contant geld: Deense restaurants, winkels en tankstation hoeven geen cash meer te accepteren
08-05: EU: Belastingdienst krijgt directe en onbeperkte toegang tot uw bankrekening
03-05: Centrale banken nemen concrete stappen naar verbod op contant geld
01-05: Euro crash: VS en Britten bereiden evacuatie burgers uit EU voor (/ Kans op 50% instorting euro in 2017, 100% in 2030’)
25-04: Afschaffing cash geld dichterbij: Banken willen alleen nog maar 5 euro biljetten
01-04: Duitse investeringsbank verwacht totale afschaffing cash geld in Europa
30-03: Het begint: Strenge kapitaalcontroles Frankrijk; Oostenrijk trekt garantie spaargeld in
30-01: Zweeds bedrijf voorziet medewerkers van geïmplanteerde microchip

2013:
18-11: Centrale Banken overwegen spaarders rente te laten betalen in cashloos systeem

19-10: Beast Tech (6): Ontsnappen uit systeem van 'Het Beest' niet meer mogelijk
30-09: 'Beast Tech': Geheim project voor totale 'Teken van het Beest' controle in 2017

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de URL van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.

 


Reacties

Pagina12
Qromwel op 31-05-2015 07:10

Men leze Openbaring 13, geheel graag!

Harold op 31-05-2015 08:34

R@kay Het zal best dat je meer inzicht krijgt als je de grondtekst bestudeerd, maar om de opname direct als 'dwaalleer' is m.i. iets te kort door de bocht. Als je niet meer in in de opname geloofd ga je wel voorbij aan diverse Bijbelteksten die daar over spreken.

Lukas 21:35 want als een strik zal hij komen, over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten.....

Hier wordt al aangegeven, je kan de dingen, die gaan gebeuren (de oordelen), ontvluchten ( opname) Dan is er nog de meest gebruikte opname tekst, die genoeg zegt:

1 Thessalonicensen  4:15 Want de Here zelf, zal met een geroep, met de stem van een aardsengel enmet een bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 

Je kan Bijbelteksten op verschillende manieren interpretteren, maar deze is wel heel duidelijk. De openbaring van de anti-christ zal ook niet zomaar gebeuren, Er zal eerst iets weggenomen moeten worden:

2 Thessalonicensen 2:6 En u weet wat hem weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij uit het midden verdwenen is. 

De iemand die de anti-christ weerhoudt is de Heilige geest die in de Gemeente woont. De Heilige Geest en de Gemeente (bruid) zijn onlosmakelijk verbonden. Deze zal uit het midden worden weggehaald, zodat de anti-christ zich volledig kan openbaren.

Er zijn nog veel meer teksten die wijzen op een opname, ga je die nu ineens heel anders zien of plak je er een andere betekenis op als je niet meer in de opname geloofd?

In ieder geval is het zo dat veel profetieeen pas echt duidelijk worden als de tijd voortschrijdt. Mocht de tijd aanduiden dat er echt geen opname plaats zal vinden, dat heb ik er geen moeite mee om mijn visie te herzien. Tot op heden zie ik er nog geen reden toe om voorbij alle teksten te gaan die er op wijzen.

Harold op 31-05-2015 08:44

@lynx Als jij bedoeld Openbaringen 7, daar gaat het over de 144.000 verzegelden, 12.000 uit elke stam van Israel. Dat is dus duidelijk wie dat betreft.

JP op 31-05-2015 08:52

mark, ik heb daarover bij nu.nl niets kunnen vinden. Overigens ben ik benieuwd als het zover komt, wat dan het scenario zal zijn en de termijn van invoering.

robbertje op 31-05-2015 09:50

De tijd lijkt aangebroken om gehoor te geven aan de oproep: ‘Ga weg uit die stad, Mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen' want Babel is niet te genezen ! Dit verdorven financiële systeem zal daarom plotseling aan zijn einde komen. Alle politici, Bankiers, enz. zullen dan verontwaardigd reageren: Dit had niemand van ons zien aankomen . . .

Terwijl zij en alle slapenden (qua bewustzijn of innerlijk Weten) zeggen: “het is (alles) vrede en rust”, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotselinge  ineenstorting, en zij zullen geenszins ontkomen.

Intussen weet u ook wat de Antichrist nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd.  Hoewel in het verborgene de wetteloosheid sinds lange tijd al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij.

De vastgestelde tijd is de tijd van de Opname. Dat weerhoudt de Antichrist om zich ten volle bekend te maken.

Na de opname zal hij alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Deze dingen kunt u o.a. lezen in de 2e brief aan de Thessalonicenzen . . .

Flippie op 31-05-2015 10:29

@ mark

Telfort is een telefoon provider en deze doen alleen maar hun netwerk geschikt maken voor pinbetalingen.

(zoals het registreren van de betalingen, netwerk beveiligingen e.d.)

De bedrijven die de pin betalingen afhandelen zijn b.v. Banksys. (zoek maar even met google)

En deze zijn al maanden bezig om houders van pinautomaten, om deze pinautomaten aan te laten passen, om contactloos te kunnen betalen.

Dus nu.nl geeft daarmee een verdraaid beeld over hoe deze materie in elkaar steekt.

Groeten,

Flippie

Kareltje op 31-05-2015 13:29

Goed stuk, maar laten we het eens van de andere kant bekijken.

Geld kost immers geld het moet om de zoveel tijd worden vervangen pinautomaten moeten worden gemaakt en gevuld dat kost geld.

De voordelen van digitaal geld 

Minder zwart geld

Minder overvallen

Minder plofkraken

Minder vals geld

Minder verloren geld

Minder criminele activiteiten bv met de drugshandel

Geld pinnen is niet meer van deze tijd pinnen en dan in de winkel betalen terwijl je daar ook kan pinnen das toch te zot voor woorden.

Harm88 op 31-05-2015 14:15

Ik hoor hier de mensen praten over de opname van de gemeente. Dit naar aanleidig van 1 Thes. 4:13-18 deze mensen moeten ook even 2 Thes. 2:1-16 lezen er moet dus nog heel wat gebeuren voor de opname plaats vind, er moet eerst een tempel in Jerusalem staan en daar moet eerst een tegenstander opstaan die zich verheft.

Lynx op 31-05-2015 15:09

Harold nee bedoelde Openbaring 9 Als de verdelgers uit de bodemloze put komen.

Kay op 31-05-2015 15:10

Beste Harold. Ik ken de schrift, jij ook, we hebben gewoon een verschil van inzicht en interpretatie, that's all...

We kijken in ieder geval allebei uit naar het koninkrijk van Messias toch?

Bless Kayfas.

Juul op 31-05-2015 16:04

Ik geloof in een aardste opname, dat heeft Vader zo gezegd. De aarde moet weer worden zoals het met Adam en Eva was, maar nu volmaakt. Vader laat de aarde nooit teloor gaan, maar Hij herstelt het. Sommige Christenen geloven in de opname of dat je naar de Hemel gaat, maar ik niet. En wat Vader betreft, heeft Hij de aarde voor niets gemaakt, of iets aangepast, dat de mens onvolmaakt zou worden, dat de goeie Christenen wel naar de Hemel zouden gaan? Ik vermoed dat Vader wel rekening heeft gehouden met een verkeerde afloop, dat iedereen onvolmaakt is geworden, (behalve Jezus) maar Vader houdt van de aarde, maar niet van de wereld die wij gemaakt hebben. Satan is nu aan de macht met zijn gevolg, maar Jezus C. komt straks om het Vredesrijk op de aarde te vestigen en goeie Christenen worden weer volmaakt en doden komen 1 voor 1 weer tot leven.

JanC op 31-05-2015 17:14

Het is een primaire inbreuk op de privacy van burgers als zij verplicht zouden worden hun tegoeden bij banken te moeten deponeren.  HIer klopt natuurlijk helemaal niets van !!!!  Behalve dat is het ook nog eens volledig onterecht dat de burgers nog verder worden beroofd.  Het zijn de banken die wereldwijd niet alleen door hun woeker maar meer nog door hun corrupte praktijken zichzelf gigantisch verrijkt hebben. Voor wie het nog niet wist: alle grote oorlogen sinds 1800 zijn door banken aangesticht zodat zij aan beide partijen geld konden uitlenen met niet alleen ongelooflijk veel ellende maar met vele miljoenen doden als slachtoffer.  Als er een groep niet te vertrouwen is dan zijn het wel de banken (m.n. Rothschild).  Daarom is de enig zinnige maatregel de banken volledig te onteigenen (zonder tegenprestatie) en onder te brengen bij de staat.  De eerste vraag aan de politiek moet dan ook zijn wat zij doen en gedaan hebben om de macht van de banken te breken.  Ik vrees dat dat in het geheel niet is gebeurd.

Qromwel op 31-05-2015 17:56

Harm88 op 31-05-2015 14:15: In het Nieuwe Jeruzalem is geen tempel in de zin van 'gebouw'', dus wat gebeurt er dan met een ev. 3e tempel?

Op 21:22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

Overwinnares op 31-05-2015 18:25

Het is duidelijk dat de mens totaal zal worden gecontroleerd, op korte termijn.En dat mensen, die er voor kiezen, steaks een teken op hun voorhoofd krijgen of rechterhand, om zo te kunnen betalen. Deze chip is al bij vele mensen ingebracht, denk aan obama-care en bij de vaccinaties tegen ebola, sniekie. Een druk op de knop en alle mensen die zo'n chip hebben worden vanaf dan volledig gecontroleerd door de antichrist. En die heeft niets goeds in de zin dus.......vraag Jezus Christus als uw redder in uw leven. Hij heeft de eeuwige dood overwonnen en geeft de mens na bekering het eeuwige leven. Mooi he. Wat houdt u tegen om de juiste keuze te maken?

Harold op 31-05-2015 18:27

@lynx zeker weten doe ik het niet, maar volgens mij zijn dat dezelfde 144.000. Zij hebben als taak te evangeliseren. Als tegelijkertijd grote plagen de aarde treffen, mogen zij niet geraakt worden. 

Harold op 31-05-2015 18:33

@Kay, Inderdaad, ons einddoel is hetzelfde. Er zijn meerdere onderwerpen waar nog grote onduidelijkheid over is. Het is ook geen wedstrijdje gelijk hebben, maar elkaar onderwijzen is altijd goed, ook als je het niet eens bent met elkaar. De tijd zal het leren, hoe e.e.a. betreffende een opname gaat lopen.

Lynx op 31-05-2015 19:37

Harold denk dat de 2 getuigen,gaan evangeliseren.En ze komen ook met plagen,zoals Moses in Egypte.

vr groet.

Qromwel op 31-05-2015 19:43

Kareltje op 31-05-2015 13:29: En tot slot nul komma nul vrijheid. Uiteindelijk zal hierbij vergeleken Nazi-Duitsland of Sovjet-Unie een paradijs lijken.

Kay op 31-05-2015 21:25

Zeker Harold, ik kijk erg uit naar de komst van Yeshua!

Leg voor de grap eens openbaring 11:11-12 en I Thess 4:16-17 naast elkaar...

De twee getuigen, zijn de eerste personen na Yeshua, die uit de dood opstaan! Niemand zal hen voorgaan dus!

Zij zijn de belangrijkste personen in deze huidige tijd. Eerst moeten zij sterven en opstaan, dan de rest....

Sjalom, Kay.

Lynx op 31-05-2015 22:02

Qromwel vind de vergelijking,paradijs,en 6 miljoen vergaste Joden nogal krom,en vreselijk kwetsend.

grrrr001 op 31-05-2015 22:32

Geheugen opfrissen , en dank zij de wereld kundig gemaakte Betoging tegen G.M.O voeding speelde sommige steden het klaarom vele demonstranten een gasboete aan hun broek te lappen.--http://kruidenvrouwtje.nl/codex.html ----http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/europarlement_stemt_voor_genetisch_gemanipuleerde_honing ---Wanneer wordt dit europarlement opgedoekt met(geblackmailde figuren die kruiperig het) tegenovergestelde doen van wat de burgerbevolking wil?

Qromwel op 01-06-2015 00:01

De Sowjets en de Nazis zullen bij elkaar zo'n 100 miljoen slachtoffers gemaakt hebben. Volgens de CIA heeft Mao z'n regime tussen de 38 en 62 miljoen op z'n geweten. De komende NWO'rs (Satans handlangers) vinden een wereldbevolking van 500 miljoen wel voldoende, dus slechts 6komma5 Miljard minder. 

Flippie op 01-06-2015 01:23
@maria

je laatste vraag had ik niet beantwoord, sorry

Wat ik mij afvraag, zullen er nog kinderen op deze wereld zijn na de opname ?

Als eerste denk ik dat de opname hoofdzakelijk uit kinderen zal bestaan.

En daarna, de tweede periode van 3 1/2 jaar? (weet niemand omdat we de tijd van de opname niet weten) zal het zo'n chaos zijn dat het maar een klein aantal kan zijn.

Daarnaast vallen kinderen onder de "wet" en kunnen daar nog geen verantwoording over dragen.

En je kan ook gelijk hebben, dat er van dan af, geen kinderen meer geboren zullen worden.

Zoals ik al schetste dat de opname wel eens nauwelijks opgemerkt hoeft te worden, denk ik ook dat de meeste niet begrijpen wat voor tijd daarna zal aanbreken.

De grootste ellende die de aarde ooit gezien heeft.

Nog even terug komend op het niet opmerken van het spektakel van de opname.

We hebben de afgelopen 35 jaar ook een enorm, niet opgevallen spektakel meegemaakt.

Dat zijn de computer, GSM, satellieten, GPS en de smartphone.

(Dat is dus het gevolg van de uitvinding van de transistor +/- 1958 en waren zo'n fl2,50 per stuk en je hebt er twee van nodig om één bit op te slaan, voor de jeugdigen hier, reken even je smartphone uit).

Ik kom zelf van voor die tijd en als je toen met dit verhaal aangekomen was dat dit zou komen, verklaarde iedereen je voor gek.

Onmogelijk was toen de gedachte.

De jeugd van nu denkt, dat deze dingen er altijd geweest zijn en hebben geen idee hoe snel het algemeen goed is geworden.

Slecht enkele zien het spektakel ervan.

De gevolgen van dit technologische spektakel zie ik ook en lees ik ook hier op deze site weer telkens terug.

Het begint het beeld te krijgen van, als het op youtube staat is het waar, slecht weinige lezen of toetsen het nog aan hun Bijbel.

Verstrikt in (internet) dwaalleraren, waar de Heer nog zo voor gewaarschuwd heeft.

Wroeten in grondteksten vanuit allerlij religies, vermengd met technologie, vermengd met een evolutiegeloof en vooral zoekende naar spektakel en honger naar mystieke gebeurtenissen.

Zwaar vergiftigd door TV en internet en de "geest" van de Bijbel totaal missen.

Je mag gerust weten, dat ik vaak met tranen in de ogen, sommige reacties over dit onderwerp lees.

Gelukkig, uit je vragen lezende, heb jij dat volgens mij niet.

Groeten, Flippie

Bas Chukwuemeka Bijleveld op 01-06-2015 14:33

Zoals hierboven gezegd, in Openbaringen 13 is het voorspeld. Zonder het teken van het beest kun je niet kopen of verkopen. Dat is exact wat er gaande is. Al deze ontwikkelingen en voorgaande ontwikkelingen zoals het sofi nummer en de koppeling naar burger service nummer waaraan van alles gekoppeld is, dit is onderdeel van deze beweging. Zelfs het overgaan van de strippenkaart naar de ov chipkaart is daar onderdeel van. In veel steden kun je je kaart niet eens opladen met contant geld. Alle rekeningen gaan al electronisch. Het is nog maar een kleine stap naar volledig digitaal. De laatste stap is het teken van het beest hieraan koppelen. Als je het teken (de microchip) niet accepteert dan kun je niet meer een baan of uitkering krijgen of legaal een zaak beginnen of naar school gaan of kopen bij de supermarkt of de bus instappen. Je kunt je huis niet meer huren, de electriciteit niet meer betalen, het water niet, niks. Het is dan of het teken van het beest accepteren zoals de meesten zullen doen en daarmee je ziel verkopen of weigeren en in de wildernis leven. Het is de tijd waarin wij nu leven, wanneer het zover is en dat zou zelfs dit jaar kunnen zijn, dan heb je maar 1 taak en dat is weigeren. Je dient een kant te kiezen, de illusie van een grijs gebied is de kant van de duivel, kies YHWH zonder de corruptie van Rome. Leef volgens de tien geboden inclusief het herinvoeren van de Sabbath en annuleer de abominatie van de zondag missen. 

Lynx op 01-06-2015 17:37

Harold,weet wel zeker dat God,zijn volk,en de gemeente beschermt.Zoals het Joodse volk beschermt werd,door de deurposten,met bloed in te smeren,zo worden wij gered,door het bloed van het Lam.

amy op 01-06-2015 22:51

@Flippie 

Aangezien ik merk dat jij heel erg goed op de hoogte bent, richt ik me in eerste instantie tot jou, maar evenzeer tot de anderen, die heel erg bezig zijn met de eindtijd. Ik had al eerder een berichtje gepost naar aanleiding  van dit forum, maar gezien ik nieuw ben, is dit wellicht onopgemerkt gebleven en dat is ook niet erg.

Ik wil je daarom nogmaals verwijzen naar de site dewaarschuwing.be. Daar vind je (jullie) het Boek der Waarheid, zoals beloofd aan profeet Daniel.  Sinds 2010 ontvangt een Ierse vrouw, de laatste en zevende profeet, boodschappen van Moeder Maria, Jezus en zelfs God Onze Vader. Zij geven mee wat er ons nu, in de eindtijd allemaal te wachten staat, maar ook wat Zij van ons, gelovigen verwachten.

Ik zelf ben gelovig, maar ken de tekst  van de openbaring niet zoals jij. Een tweetal maanden geleden ben ik op deze site gekomen. Ik heb tijdens mijn dagelijks eenvoudig gebed gewoon gevraagd om mij inzicht te geven, gezien ik het kwade in de wereld steeds zie groeien, het zelf aan den lijve ondervond en ik het heel moeilijk hiermee had/heb. Bij toeval, maar dat zal zo dus niet zijn, kwam ik bij deze site uit. Gezien ik nog heel wat boodschappen moet lezen, heb ik nog maar kleine delen van de Openbaring gelezen.

Jullie spreken steeds over de opname. Christus spreekt in Zijn boodschappen over De Waarschuwing, een gebeurtenis die in de nabije toekomst zal plaatshebben. Deze gebeurtenis vindt plaats voor de Dag des Oordeels. Christus zal op die dag aan alle mensen ter wereld boven de 7 jaar verschijnen en eenieder van ons confronteren met zijn of haar zonden. Tevens zullen we dan weten waar we op dit moment zouden terechtkomen mocht de Dag des Oordeels meteen plaatshebben, in de hemel of in de hel. Deze gebeurtenis zal voor velen zo indrukwekkend en afschrikwekkend zijn dat ze meteen zullen sterven. Eenieder van ons krijgt echter op dat moment de kans om om vergeving te vragen en vergiffenis te krijgen, maar dient tot de Dag des Oordeels de 10 geboden correct te volgen. Indien we daarin slagen, wat heel moeilijk zal zijn, gezien alle profetieën wel zullen uitkomen en Satan de volgelingen zal trachten voor zich te winnen, krijgen wij toegang tot het Paradijs.  De Dag des Oordeels zal kort na de waarschuwing plaats hebben . 

Graag geef ik je ook nog mee dat het Zegel van God al beschikbaar is en dat je het via deze site gratis kan bekomen. Tevens is er een medaillon van Maria van Verlossing, dat je bij het dragen ervan beschermt tegen de invloed van het Beest.

Ik wil je deze info graag meegeven omdat ik je commentaren boeiend vind en omdat je volgens mij ook graag antwoorden krijgt op de vele vragen, die bij ieder van ons omtrent deze gebeurtenissen leven. Daarnaast sterkt het mij te weten dat er nog veel mensen zijn, die gelovig zijn. Ik voel me tegenwoordig af en toe een rariteit. Bij deze, ik hoop dat je een kijkje zal nemen, en het je geloof zal sterken en je antwoorden zal bieden.

Ik verneem het graag van je.

Alvast bedankt  voor je tijd en ik zal je commentaren ook in de toekomst graag blijven lezen.

Amy 

Flippie op 02-06-2015 02:46

In het Nieuwe Jeruzalem is geen tempel in de zin van 'gebouw'', dus wat gebeurt er dan met een ev. 3e tempel?

In het huidige jeruzalem.

Of de Joden krijgen toestemming ,in of om, de moskee hun offer te kunnen uitvoeren.

(lijkt mij niet waarschijnlijk maar er zijn div. uitleggers die dat menen)

Of die moskee gaat er af en de derde tempel word gebouwd.

Mogelijk in de tweede helft en na het openbaren van de antichrist, waarin hij zich laat aanbidden.

Leterlijk genomen, zal er dus nog een derde tempel gebouwd worden.

Ik denk dat dit een onderdeel (onderhandeling eis) zal zijn van de Joden, van het verbond die Israel met de antichrist zal afsluiten.

 

@Qromwel

Op 21:22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

Dit slaat dus op het duizendjarige koningkrijk van de Heer.

In het nieuwe jeruzalem en daar zal geen tempel meer zijn.

martha op 02-06-2015 08:20

Voor  Kareltje

Wat u zegt  is  precies  wat de  bijbel  voorspelt,  het is alleeen maar  makkelijk  als er geen geld  mee in omloop  is. Uiteindelijk heb je  dan wel  dat  ,, merkteken , van Satan  nodig , je  bent  nu  in de macht  van de  boze  .Christenen en ,,boeven,, zullen dat  teken niet nemen  dus  die  moeten  verhongeren. Uiteindelijk  gaat   ieder  verloren die  het  merkteken van Satan heeft. Dus zo  fijn is  het niet  als  alles  ,,automatish   zal zijn,

Qromwel op 02-06-2015 12:35

Flippie op 02-06-2015 02:46: Lees nog eens wat ik schreef.

Kesnes op 02-06-2015 14:24

 

Wat een Chistelijk gedoe allemaal. Neem een koude douche en wordt wakker! We leven Nu en niet 2000 jaar geleden. Al die voorspellingen zijn multi interpretabel. Het is maar wat je er in wilt lezen en wat jou in je religieuze opvatting/instelling het beste uitkomt.

Lynx op 02-06-2015 15:38

Amy,Maria is gestorven,de bijlel leert ons,niet tot doden te bidden.Deze Babylonische cultuur.komt uit Rome.Ze aanbidden Semiramis,en haar kind.Brussel,Straatsburg,en Rome dagen God uit.In de bijbel kan ik nergens lezen,over dat Maria moet worden aanbeden.Als ik het fout heb hoor ik het graag.

vr groet Amy,en kijk misschien eens bij Franklin ter Horst op zijn site.

5318537 op 02-06-2015 16:43

Kareltje op 31-05-2015 13:29.....Je schreef:,,De voordelen van digitaal geld 

Minder zwart geld

Minder overvallen

Minder plofkraken

Minder vals geld

Minder verloren geld

Minder criminele activiteiten bv met de drugshandel

Geld pinnen is niet meer van deze tijd pinnen en dan in de winkel betalen terwijl je daar ook kan pinnen das toch te zot voor woorden.

Het nadeel is dat kalifaatdromers/paard van Troye via wapensmokkel uit hun thuislanden aan wapens komen...en wij met alleen digitaal geld of een wapenvergunning aanvragen,of onbewapend als makke schapen de hel in worden geslagen.

Want een gerealiseerd kalifaat is zoals IS demonstreerd de hel waarbij de nazi bezetters van enige tijd terug gediciplineerde schatjes waren.

Harold op 02-06-2015 17:44

@Amy, respect voor je zoektocht en hoop echt dat u de waarheid zult vinden, alleen de site waar u bij blijft hangen, is interessant om even door te lezen en er kennis van te nemen, maar meer ook niet. Een zgn. Zegel ter bescherming uitprinten ter bescherming? Een medaillon van Maria (die je wel moet kopen ) en dan nog Maria, die als een heilige wordt vereerd, daar kan ik helaas niet achterstaan. Wel zie ik het als mijn taak u te waarschuwen tegen dwaalleraars. Houdt u het alstublieft bij de Bijbel en zie op, alleen naar Jezus, hij is de waarheid en de weg.

Ik wens u succes op uw zoektocht..

Lynx op 02-06-2015 19:28

Mooi hoe we met elkaar,en met respect naar de ander toe,samen onderzoeken.Niemand heeft de vollledige waarheid,in pacht,Alleen Jezus Christus-En God de vader!

Orhan op 04-06-2015 05:27

alle reacties hier slaan nergens op, als je wilt weten wat de bijbel zegt, vraag het dan aan een Jehovahs getuige.

want jullie praten elkaar ook tegen!

en voor de bezorgde lezers, alle krachten in deze wereld zijn uiteindelijk samen minder sterk dan Jezus christus!

want hij zegeviert.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl