Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Christelijke leiders VS vrezen binnenkort gehate minderheid te worden


Botsing tussen conservatieve christenen en homo’s in ‘gay capital’ San Francisco.

Een aantal Amerikaanse christelijke leiders zeiden vandaag tijdens een radiodiscussie bang te zijn dat conservatieve christenen binnenkort een gehate minderheid zullen worden, onder andere vanwege hun verzet tegen het homohuwelijk. ‘De kern van wat er gebeurt is een poging om aan heel Amerika een nieuwe moraliteit op te leggen,’ aldus Maggie Gallagher, auteur van het boek ‘The Case for Marriage’ (zoiets als ‘Daarom het huwelijk’). ‘Homoseksuele pleitbezorgers zien niets in ‘leven en laten leven’ tolerantie. Na het huwelijk opnieuw te hebben gedefinieerd is het volgende punt op hun agenda een nieuwe interpretatie van het christendom.’

De algemene verwachting is dat het Amerikaanse Hooggerechtshof het homohuwelijk zal goedkeuren, waardoor er volgens de christelijke leiders geen onderscheid meer zal zijn tussen man en vrouw en tussen echtgenoot en echtgenote. De nieuwe maatschappelijke houding zal er een zijn dat ‘als je een afwijking constateert, er moreel iets mis met je is.’

Conservatieve christenen, die vasthouden aan een zoveel mogelijk letterlijke interpretatie van Bijbelteksten, zullen ‘hierdoor in een nieuwe fase belanden en een gehate minderheidsgroep worden’.

‘Complete cultuur zal veranderen door homohuwelijk’

Volgens James Dobson, de gastheer van het radiopanel, heeft God duizenden jaren geleden het huwelijk bepaald als een unie van man en vrouw. Bij 31 verkiezingen in evenzoveel staten koos de meerderheid van de kiezers ervoor deze traditionele definitie te handhaven, ondanks de jarenlange pogingen van de regering Obama om het huwelijk ook open te stellen voor homoseksuelen.

Dobson wees erop dat de rechtbanken inmiddels ‘steevast bepalen dat het traditionele huwelijk ongrondwettelijk en discriminerend is. Die besluiten hebben hun weg gevonden naar het Hooggerechtshof. Bijna alle experts verwachten dat de hoogste rechtbank het huwelijk gaat herschrijven.’

Zodra dat gebeurt ‘zal de complete cultuur veranderen’, inclusief scholen, kerken, het zakenleven, het leger en het gezin. ‘Waar zal dit eindigen?... We zijn in de geschiedenis op een punt gekomen dat (een) ideologie alles overtroeft.’ Dobson vindt dat de rechters de grondwet moeten volgen, die volgens hem geen enkele ruimte biedt voor een nieuwe visie op het huwelijk.

‘Aanvallen homolobby op christenen zullen toenemen’

De leiders riepen christenen op om op te staan voor hun geloof. ‘Als ik het kwaad zou zijn dan zou ik proberen het huwelijk te vernietigen,’ zei Jim Garlow, voorganger van de Skyline Kerk in San Diego. Hij waarschuwde dat de aanvallen van de homolobby op (christelijke) ondernemers zullen toenemen. ‘Wat we nu in bedrijven zien gebeuren zal morgen in de kerken gebeuren. Die kunnen hun gebouwen kwijtraken, of ze behouden door akkoord te gaan met homohuwelijken.’

Inmiddels zijn er vele tientallen gevallen bekend van christenen die werden beboet, bedreigd of bestraft omdat ze naar hun overtuiging vasthielden aan de Bijbelse definitie van het huwelijk. ‘Dat laat zien wat er op de kerk afkomt,’ vervolgde Garlow, die eerder opzien baarde nadat hij Obama de ‘abortus president’ had genoemd en had gewaarschuwd dat Amerika een ‘verdorven’ land dreigt te worden. ‘We zijn nog niet op het niveau van Sodom en Gomorrah, maar het lijkt erop dat we wel die kant opgaan.’

Graham was van mening dat Amerika nu al tot dat dieptepunt is afgedaald. Wel gelooft hij dat de VS het oordeel van God nog kan voorkomen als christenen met hun hele hart tot God bidden om het land te reinigen en te vergeven.

Naast de gedwongen acceptatie van het homohuwelijk is ook het verplicht meebetalen voor abortus in ‘Obamacare’ een groot pijnpunt voor christenen. Dobson, die Obama eerder ‘de anti-religieuze vrijheidspresident’ had genoemd, haalde tevens het Griekse en Romeinse Rijk aan. Ook toen ging een totaal verdorven moraal aan de totale instorting van beide imperiums vooraf.

‘Dan maar burgerlijk ongehoorzaam’

Pat Buchanan, voormalig Republikeins presidentskandidaat en auteur van het boek ‘Zelfmoord van een Supermacht: Zal Amerika het tot 2025 overleven?’, is een van de bekendste Amerikaanse conservatieven die vindt dat christenen geen duimbreed moeten toegeven. ‘De LGBT (Lesbische, Gay, Bi, Transseksuele) militanten vragen niet om met rust te worden gelaten. Ze eisen met behulp van wetten en sancties dat wij hun moraliteit van homoseksualiteit en homohuwelijken accepteren en in ons dagelijks leven laten zien dat wij dat echt doen.’

‘Net zoals de Romeinen dat van de christenen eisten, willen de LGBT fanatici dat wij aan hun goden offeren. Het antwoord is nee. Als dat leidt tot burgerlijke ongehoorzaamheid, dan moet dat maar.’ Prominente christelijke leiders werken inderdaad aan een gezamenlijke verklaring waarin ze openlijk aangeven de overheid niet te zullen gehoorzamen als die besluit om het homohuwelijk overal in de VS te legaliseren. (1)

Argumenten van tegenstanders van letterlijke interpretatie

Tegenstanders van een letterlijke verklaring van Bijbelteksten wijzen er vaak op dat honderden andere Bijbelse wetten en regels uit die tijd nooit één op één zijn overgenomen door de kerken of later zijn losgelaten, zoals het houden van slaven, uithuwelijkingen en –in sommige gevallen zelfs door God bevolen- polygamie, zaken die ook in Nieuw Testamentische tijden niet verboden waren (met uitzondering van de regel dat de voorganger van een gemeente slechts één vrouw mocht hebben).

Een veelgehoord argument is dat om die reden ook de teksten waarin homoseksueel gedrag wordt veroordeeld net als die talloze andere oude gebruiken moeten worden geplaatst in de culturele en maatschappelijke situatie van die tijd. In het Oude Testament betrof het een verbod op het toen bij andere volken vaak voorkomende gebruik om gevangen soldaten van een vijandelijk leger te verkrachten. In het Nieuwe Testament zou het onder meer gaan om het afwijzen van de Romeinse tempelprostitutie en de Griekse gewoonte van mannen van aanzien om er naast hun vrouw een of meerdere ‘schandknapen’ op na te houden.

Willekeurige toepassing Bijbelse regels

Een ander probleem met een letterlijke verklaring is de willekeur die doorgaans wordt toegepast in wat wel en wat niet letterlijk wordt overgenomen. Zo is er niet één kerk of gemeente die alle Bijbelse regels en gebruiken ten aanzien van het sluiten van een huwelijk volgt. Strikt genomen kan daarom niet één modern christelijk huwelijk een letterlijk ‘Bijbels huwelijk’ worden genoemd.

De bovengenoemde christelijke leiders wijzen er ook graag op dat God de mens nu eenmaal als man en vrouw heeft geschapen. Voor anderen is dat geen geldig argument, want hoe zit het dan met de regels van Paulus, die zei dat het beter is om helemaal niet te trouwen, en dat mannen hun dochters het beste ook maar niet moeten laten trouwen? Als die voorkeurs‘wetten’ zouden worden gevolgd zou er op zeker moment geen christen meer overblijven, omdat er nooit meer zou worden getrouwd.

Paulus noemde bepaald homoseksueel gedrag ‘schandelijk’ en ‘onnatuurlijk’, maar gebruikte dezelfde termen voor mannen met lang haar (1 Cor.11:14) en vrouwen die met onbedekt hoofd in de kerk kwamen. Volgens tegenstanders van een 100% letterlijke interpretatie is het niet consequent dat de laatste twee regels door het overgrote deel van de christelijke kerken wel in hun culturele context worden geplaatst, maar de eerste niet.

Rechten homo’s boven christenen geplaatst

Los van alle verschillen van inzicht is de terechte zorg van veel christenen in Amerika en Europa dat de veronderstelde discriminatie van homo’s nu is omgedraaid. Waar eerst homo’s meenden niet voor hun geaardheid te mogen uitkomen en/of te worden gediscrimineerd, mogen nu groepen christenen bij wet geregeld niet langer voor hun eigen overtuiging uitkomen, en worden zij verplicht om een ideologie te accepteren en te ondersteunen die in strijd is met hun geloof (denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse weigerambtenaar en de christelijke bakker in de VS die werd vervolgd omdat hij geen bruidscake voor een homopaar wilde bakken).

De beschuldigingen van de Amerikaanse christelijke leiders dat de homobeweging en overheid samen doelbewust een ideologische oorlog voeren tegen (hun versie van) het christendom lijken dan ook –in ieder geval deels- terecht. Immers, als gekozen was voor een ‘leven en laten leven’ concept, dan had men ook deze conservatieve christenen in hun waarde gelaten. Nu is echter duidelijk gekozen om ‘de homo’ meer en beter beschermde ‘gelijke rechten’ te geven dan ‘de (traditionele) christen’.

 

Xander

(1) World Net Daily

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Gasten die hier niet meer posten:  Trol Koekwous ,Brillemans(je) , Frigo, M.van L,  Wilm alias Voltreffer, Nicky, Kristal alias Splinter, Hans1, Hansje Brinker , Al hasna itramo , NN.  Deze postings worden verwijderd. Niet op reageren

 

Reacties

Pagina12
Elia op 29-04-2015 01:47

Het huwelijk is een beeld van God, laat in feite zien hoe God er uit ziet, de schepper van hemel en aarde, zonder Hem zouden wij niet bestaan. Eerst was Adam een wezen dat zichzelf kon bevruchten, later maakte God er een vrouw bij, uit Adam. Samen zijn ze 1 vlees. Het gebod aan Adam is en was: gaat heen en vermenigvuldig u. Mensen kunnen zich niet vermenigvuldigen, wanneer ze sex met hetzelfde geslacht hebben. Klaar en alleen God is Liefde, wij niet. Wij zijn een afspiegeling van God, wij zijn God niet. Er bestaat maar 1 soort huwelijk en dat is tussen 1 man en 1 vrouw, zij kunnen zich vermenigvuldigen. Alle andere vormen mag je huwelijk noemen, alleen is het niet. God bepaald wat een huwelijk is, niet wij. In de Bijbel komen ook andere vormen voor met meerdere vrouwen, alleen dat is niet zoals het bedoeld is, 1 man en 1 vrouw. Na de zondeval, toen de dood in onze genen kwam, heeft de mens er alles aan gedaan om dit Beeld van God te vernietigen. En zoo lang zamerhand gaat het eindelijk lukken, de schepper van hemel en aarde (de eigenaar van alles wat bestaat) doet er eindelijk niet meer toe. De atheisten Stalin, Hitler, Mao en meer van dit soort atheistische/humanistische idioten hebben eindelijk gelijk gekregen. De mens is de maat der dingen. Niet de schepper is dat, maar het schepsel. Wat er in de Bijbel staat klopt voor 100%, dus is het logisch dat in deze eindtijd het hebben van relaties, zonder Jezus, normaal wordt gevonden. Alleen als bijbelgetrouw christen hoef je je hier absoluut niet druk om hoeft te maken, want Jezus komt terug, die zal als maker uitstekend weten hoe Hij zijn schepsel weer kan maken, zoals deze bedoeld is.

Berend op 30-04-2015 10:11

Ik begrijp wel waarom conservatieve christenen bang zijn een gehate minderheid te worden. Al decennialang hebben ze openlijk homoseksuelen kunnen haten en discrimineren. Nu het nadenkende deel van de bevolking daar genoeg van heeft, zijn ze bang dat de rollen worden omgedraaid. Overigens denk ik dat daar geen enkele zinvolle reden voor is. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van het kleingeestige, conservatieve deel van christelijk Amerika. Ze snappen zelf ook wel dat gelijke rechten voor homoseksuelen niet tegen te houden zijn en in een reflex gaan ze nu de zielige, vervolgde minderheid uithangen. Wat een ironie!

Rebellio op 30-04-2015 13:38

@Berend.  Je doet (jij en vele voor je, en ik ook soms) alsof er alleen maar twee werelden bestaan, ik met m'n medestanders en zij, de tegenpartij. Denk je echt dat het motief om mensen te discrimineren alleen met macht te maken heeft? Mensen hebben zo'n mening vaak omdat hun omgeving die mening heeft, mensen zijn tenslotte gewoontebeesten (m.u.v. de puberjaren). Maar uiten zo'n mening vaak vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid en drang naar rust en veiligheid: "weet je wel dat je fout bezig bent? En dat je zo uit de groep valt als je zulk afwijkend gedrag vertoond!".Eigenlijk dus vanuit dezelfde motieven als je nu je opmerking opgeschreven hebt.

Dat je een mening hebt is duidelijk, die heeft iedereen, maar uit hem graag iets minder neerbuigend en wat bescheidener, of anders verval jezelf in diezelfde gewoonte.

Qromwel op 30-04-2015 13:54

@Berend op 30-04-2015 10:11: Echte Christenen zijn mensen, die zondere enig voorbehoud de woorden van de Heere Jezus geloven en streven daarnaar te leven. Haat hoort daar niet bij. O.a. dit heeft Hij gezegd:

Mattheus 10:22  En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Mattheus 24:9  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

Marcus 13:13  En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Lucas 21:17  En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.

Berend op 30-04-2015 19:15

@Rebellio "Je doet (jij en vele voor je, en ik ook soms) alsof er alleen maar twee werelden bestaan, ik met m'n medestanders en zij, de tegenpartij."

Hoe kom je daar nou bij? Zo zwart-wit zie ik de wereld helemaal niet. Bovendien ontzeg ik niemand het recht om een hekel te hebben aan homo's. Men mag van ze denken wat men wil. Wat men echter niet mag is op basis van dit gedachtengoed anderen hun rechten te ontzeggen.

"Denk je echt dat het motief om mensen te discrimineren alleen met macht te maken heeft?"

Nee, waar schrijf ik dat? Discriminatie komt meestal voort uit onwetendheid en angst. Maar politieke en geestelijke leiders zijn er voor hun eigen hachje wel bij gebaat dat in stand te houden.

De argumenten tegen het homohuwelijk zijn in de afgelopen jaren stuk voor stuk van tafel geveegd en nu klampt conservatief rechts zich in paniek vast aan deze laatste strohalm en doet zich nu plotseling voor als een zielig hoopje opgejaagd wild.

@Qromwel: "Echte Christenen zijn mensen, die zondere enig voorbehoud de woorden van de Heere Jezus geloven en streven daarnaar te leven."

En zolang u dat in uw persoonlijke leven doet, zonder dat anderen daar hinder van ondervinden, is daar helemaal niets mis mee. Het wordt echter een probleem wanneer gelovigen denken het zich te kunnen permitteren om op basis van hun religie anderen de wet voor te schrijven en te beperken in hun menselijke vrijheden en rechten.

Rosa op 18-05-2015 09:56

lees www.valseprofeet.com en alles wordt duidelijk

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl