Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Nieuwe Saudische koning probeert moslimcoalitie tegen Iran te vormen

Al 10.000 door Iran gecommandeerde troepen op 10 kilometer van grens Israël - Arabische media kiezen kant van Netanyahu tegen Obama - Breuk tussen Israël en VS brengt aanval op Iran dichterbij dan ooit


De sterk in opkomst zijnde Shia-islamitische halve maan zal zich tegen haar natuurlijke ‘berijder’ keren: Saudi Arabië, met in de ster op de kaart het centrum van de islam: Mekka.

De Saudische koning Salman, opvolger van de in januari overleden koning Abdullah, heeft de afgelopen 10 dagen gesprekken gevoerd met de leiders van alle vijf Arabische oliestaten, Jordanië, Egypte en Turkije, over de vorming van een Soenitische moslimcoalitie tegen het Shi’itische Iran. De Saudi’s hebben Iraanse bondgenoten de macht zien overnemen in Irak en Jemen, en weten dat zij zelf het uiteindelijke hoofddoel van de mullahs in Teheran zijn.


Grootste struikelblok voor de gewenste coalitie is de Moslim Broederschap, die gesteund wordt door Turkije en Qatar, maar in Egypte, Jordanië en Saudi Arabië juist als een terreurorganisatie wordt bestempeld. Koning Salman is dermate bevreesd voor een nucleair bewapend Iran, dat hij inmiddels bereid lijkt om ten aanzien van de Broederschap concessies te doen.

Saudi Arabië zal worden vernietigd

In zo’n 2500 jaar oude Bijbelse profetieën wordt voorzegd dat de Perzen (Elam = Iran) uiteindelijke (Saudi) Arabië zullen aanvallen (Jesaja 21). Jordanië (Edom en Moab) zal hoogstwaarschijnlijk ten prooi vallen aan Turkije (Daniël 11:41), dat eveneens Egypte zal aanvallen. Saudi Arabië komt dan alleen te staan en zal totaal worden vernietigd (Jeremia 49:21).

Het land waarin de islam is ontstaan voelt de bui al enige tijd hangen en probeert nu bijna wanhopig ‘het beest’ waar ze eeuwen op gereden heeft, gunstig te stemmen. Turkije zal echter nooit de alliantie met de Moslim Broederschap opgeven, net zoals Egypte nooit de Broederschap zal steunen.

Het beest dat de hoer haat

Enkele jaren geleden schreven we dat Turkije een geheim samenwerkingspact gesloten heeft met Iran. Beide landen hebben historische vendetta’s met de Saudi’s, die de Ottomaanse Turken verrieden met Lawrence van Arabië. Ook de vijandschap tussen het Wahabitische huis van Saud en de Iraanse Shi’iten bestaat al eeuwen.

Bizar: ISIS is oorspronkelijk een ‘uitvinding’ van de Wahabieten en niet de Shi’iten, maar streeft desondanks toch naar het einde van het Saudische koninkrijk. Hetzelfde geldt voor de Moslim Broederschap, Hezbollah en andere islamitische terreurgroepen. Dit is exact zoals de Bijbel het voorzegd heeft: de volken en landen van ‘het beest’ zullen ‘de hoer van Babylon’ haten, zich omkeren en haar verscheuren / met vuur verbranden.

Arabische media kiezen kant van Netanyahu tegen Obama

De Arabieren vallen zelf Israël echter (nog) niet aan omdat de Joodse staat een onverklaarde bondgenoot is tegen Iran. Onlangs zouden de Saudi’s zelfs hun luchtruim hebben opengesteld voor de Israëlische luchtmacht, nadat bekend werd dat de Amerikaanse president Obama vorig jaar dreigde Israëlische vliegtuigen boven Irak neer te schieten toen de regering Netanyahu op het punt stond Iran aan te vallen.

Diverse toonaangevende Arabische media kozen afgelopen week openlijk de kant van de Israëlische premier, nadat hij in diens toespraak voor het Amerikaanse Congres de toenadering van Obama tot Iran impliciet fel bekritiseerd had. Netanyahu’s woorden onderstreepten dat er de facto een breuk tussen Amerika en Israël is ontstaan, die zolang Obama president is niet meer zal worden geheeld. Dit brengt een Israëlische aanval op Iran dichterbij dan ooit tevoren (4).

Het is al jaren bekend dat Obama Netanyahu haat, en andersom is er eveneens sprake van groot wantrouwen en minachting. Net als in Jeruzalem ziet men ook in bijna alle Arabische Golfstaten, maar vooral in Saudi Arabië, Obama liever vandaag dan morgen verdwijnen.

In Iran wordt nog steeds ‘dood aan Amerika’ geschreeuwd

Wrang genoeg voor Washington geldt dat ook voor Iran. ‘Allahu Akbar! Khamenei is de leider. Dood aan de vijanden van de leider. Dood aan Amerika. Dood aan Engeland. Dood aan de hypocrieten. Dood aan Israël!’ schreeuwden Iraanse officieren begin februari toen Khamenei vol trots verklaarde dat Iran uranium tot 20% verrijkt had, terwijl hij Obama uitdrukkelijk had beloofd dit niet te doen.

Deze oorlogskreet wordt al sinds 1979 dagelijks gebezigd in Iran. In dat jaar liet de Amerikaanse president Jimmy Carter toe dat de hervormingsgezinde Shah van Iran werd afgezet door de extremistische Ayatollah Khomeini. Het onmiddellijke gevolg was een bloederige oorlog met Irak, waarbij meer dan één miljoen doden vielen.

Al 10.000 Iraanse troepen bij grens Israël

Zodra het door Turkije en Iran geleide rijk van ‘het beest’ Israël aanvalt, zullen Sheba en Dedan, de Saudi’s en de Golfstaten, enkel toekijken (Ezechiël 38:13). Dat we snel deze laatste fase van de eindtijd naderen blijkt uit het feit dat er op dit moment in Syrië al zo’n 10.000 door Iran gecommandeerde troepen – ‘vrijwilligers’ uit Iran, Irak en Afghanistan- op slechts 10 kilometer van de Israëlische grens staan. Dat zouden er in de toekomst 100.000 of zelfs meer kunnen worden (2)(3).

Het Vaticaan ‘de hoer’ en vervolger van christenen?

Terwijl de Bijbelse eindtijdprofetieën overduidelijk voor onze eigen ogen in vervulling gaan zijn veel Westerse christenen hier nog steeds blind voor, omdat hen geleerd is dat ‘de hoer’ het Vaticaan is, en de ‘valse profeet’ een toekomstige paus is die de grote wereldreligies met elkaar zal verenigen, daar het evangelie voor zal opofferen en katholieken en andere christenen (!) zal laten onthoofden omdat ze dit zullen weigeren.

Als ‘de hoer’ het Vaticaan is, dan zou dat echter betekenen dat de katholieke/ christelijke landen waar zij op ‘zit’ haar zullen aanvallen en verbranden. Denken mensen nog steeds serieus dat andere landen in Europa Rome zullen aanvallen, terwijl moslim terreurgroepen zoals ISIS regelmatig openlijk dreigen om in de nabije toekomst Italië binnen te vallen en het Vaticaan te vernietigen? Terwijl christenen in Irak, Egypte, Syrië, Nigeria en andere moslimlanden nu al worden vermoord en onthoofd vanwege hun geloof en omdat weigeren zich te bekeren tot de islam (= het beest te aanbidden)?

Moderne ‘Torens van Babel’ in Mekka

In eerdere artikelenstudies (zie hyperlinks onderaan) voerden we uitgebreid Bijbels bewijs aan –en geen giswerk theorieën- dat ‘de hoer van Babylon’, ‘dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus’ zich precies daar bevindt waar Johannes haar zag: in ‘de woestijn’ (Openbaring 17:3). Alleen al hierom kan het nooit om Rome, New York of Brussel gaan. De 7 gigantische torens bij het Ka’aba complex in Mekka –het grootste ter wereld- worden plaatselijk zelfs letterlijk ‘De berg Babel’ genoemd.

Eindtijd: Niet Europa of Amerika, maar Israël centraal

Niet Europa, niet Amerika en ook niet Rusland staan centraal in de Bijbelse eindtijdprofetieën van zowel het Oude als het Nieuwe Testament –al spelen zij natuurlijk wel een rol-, maar het Midden Oosten, Israël en de omringende moslimwereld. Pas als de coalitie van het (moslim)beest Israël aanvalt –bedenk dat de islam zichzelf omschrijft als ‘het beest uit de afgrond’!- met de bedoeling de Joodse staat weg te vagen en de laatste resten van het christendom in het Midden Oosten uit te roeien, zal de Messias, Jezus Christus, in eigen persoon neerdalen, tussenbeide komen en alle vijanden vernietigend verslaan.

 

Xander

(1) Reuters via Shoebat
(2) American Thinker
(3) The Christian Monitor
(4) KOPP

Zie ook o.a.:

05-03: Iran toont enorm spandoek met afbeelding Mahdi geholpen door Jezus
03-03: ‘Eén Iraanse kernbom in zee kan heel centraal Israël vernietigen’
02-03: ‘Obama dreigde in 2014 Israëlische gevechtsvliegtuigen neer te schieten’ (/ Amerikaanse president heeft Israël ingeruild voor Iran als grootste bondgenoot in het Midden Oosten)
01-03: ISIS mobiliseert Europese moslims voor opstand en verovering Rome in 2020
29-01: Shia moslims verwachten snelle komst Mahdi nu Saudische koning dood is (/ De opkomst van het geprofeteerde 8e wereldrijk in 2023)
16-02: ISIS waarschuwt christendom voor aanstaande ‘zee van bloed’

2014:
30-12: Turkse premier belooft Hamas spoedige invasie van Jeruzalem

21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan
12-11: Teken van het Beest in Nigeria: Christenen meteen vermoord als ze Allah niet belijden
09-11: Newsweek: Bewijs dat IS samenwerkt met Turkije
26-10: Video: ISIS daagt Westen en Rusland uit tot Armageddon
17-10: ‘Obama laat ISIS winnen vanwege islamitische Armageddon profetie’
21-08: Moslim Broederschap verklaart Turkije tot centrum Islamitische Kalifaat
20-08: Obama kiest partij voor Turkije, Moslim Broederschap en Hamas
12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
04-07: ISIS-leider roept moslims op Rome aan te vallen (Paus Pius kreeg visioen van verwoesting Vaticaan – Vernietiging Rome al 700 jaar geleden voorspeld)
02-07: Is Kalief en ISIS-leider Baghdadi de mahdi, de antichrist?
01-07: ‘ISIS-leider zweert Ka’ba in Mekka te zullen vernietigen’
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije

2013:
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)

2011:
08-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)

07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Gasten die hier niet meer posten:  Trol Koekwous ,Brillemans(je) , Frigo, M.van L,  Wilm alias Voltreffer, Nicky, Kristal alias Splinter, Hans1, Hansje Brinker , Al hasna itramo , NN.  Deze postings worden verwijderd. Niet op reageren.

 


Reacties

jans op 07-03-2015 16:15

 

De Tempel is het lichaam, het stoffelijk omhulsel, de dierenhuid (van een rein dier, betekent afgezonderd, geheiligd om als object voor de Wachters/Elohiem te dienen) waarvan de tent, de tabernakel in hoofdzaak van werd vervaardigd.

In de voorhal/voorhof, bevinden zich de zielen, de lichtkernen (in werkelijkheid verkeren die licht-druppels binnen deze Moon/Saturn realiteit als in een vreemd oord)

Het heilige is waar dienst gedaan wordt door de hoogste priester, noem het de Christos/Christus, om de zielekracht en de Scheppende dynamiek van alle lichtwezens te offeren om de Elohiem/Wachters gunstig te stemmen en onbewust gehouden, gekanaliseert (perceptiemanagen, manipuleren via hun “magi-woordspellingen”) mee te helpen bouwen aan de tijdlijnprogramma van de Matrix van Saturnus, de bouwers zijn de zielen die niet weten wat hun Meeser/Architect in essentie wilt en enkel dienen als voeding/energie om hun orde gestalte te geven.

Het heilige der Heilige, het binnenste vertrek van de Hoofdzaal, daar zetelt de HoofdArchont, die uitroept “Ik ben god en niemand anders” enm het is zaak om die goden/wachters te trotseren, je niet als bouwlieden te laten gebruiken, als lieden die niet weten waaraan ze bouwen, en dat zijn de menselijke slaven en de Scheppende kracht van hun lichtzielen wordt vakkundig gekanaliseert om de entiteiten en Hoofd-Archont in leven te houden.

Zolang mensen zich blijven identificeren met het lichaam, alsof ze dat zijn, gaan ze nat, en nog veel verder gaat het, dat als mensen zich vereenzelvigen met papier/dode-entiteit/natuurlijk-persoon/stroman, dan zul je in dood en hel vastgehouden worden, men identificeert zich met de demon/persoon die hun dodenboek (Akasha-kronieken)/burgerregister staat ingeschreven en waarbij het doen en laten gevolgd, opgeslagen en geregistreerd wordt ---- Ja, inderdaad, zo boven, zo beneden in de Orde van de GrootMeester/Architect en Ontwerper, want alles wordt vormgegeven naar het getoonde ---- geen hele woorden in hoofdletters, siteregels. Mod.

Wie bidt of mediteert gaat nat, (vanwege het kosmisch-veld en alle niveaus van energieen die behoren en in stand gehouden wordt door de schaduw-wereld) zaak om te ontsnappen, zaak om te weten hoe uit de gevangenis te komen, zaak om te weten wat men in essentie is, dat ons licht, onze licht&zielenkennis, niet van de Orde van --- is, het lichaam is een gevangenis/kerker, de 7 dimensies en 12 krachten behorende tot de subtielere lagen/lichamen en wielen zijn niet uit de lichtwereld, het is uit de --- die het naar het evenbeeld “schiepen” –> naar het model wat hen door de wereld van licht werd getoond om ons (lichtdruppels) het mogelijk te maken uit hun gevangenis te ontsnappen, het licht moest eerst uit de --- ontstolen worden. In het midden van het lichaam/zonnevlechtchakra/emoties en het dodenrijk/hel, houden ze de mensen&ziele-energieen gevangen, alles wordt opgeslagen en geregistreerd door ze en bundelen de ziele-kracht in hun astrale kleed, ga je door die lichttunnel dat ---- geen hele woorden in hoofdletters, zie siteregels. Mod., dan hebben ze zo goed als pertinent toegang tot dat licht en om zich daarmee te voeden, je bent dan niet naar huis teruggekeerd, naar de plaats waar men oorspronkelijk vandaan komt, maar verloren gegaan en werkelijk beet genomen in de hol van de --- Hoofdletters !!, of ze dumpen je in de afgrond, een pijnlijke illusionaire ervaring, levensecht wordt die dan ervaren, of men reïncarneert in hun simulatie 3-D-5-zintuigen illusionaire werkelijkheid, de hel/dodenrijk in het grofstoffelijk-bestaan. Hun hemel en hel is tijdelijk, zijn slechts illussies, mooie dromen of nare dromen, en waar men in gaat geloven, geeft men kracht en zal gestalte krijgen.

Weet dat we geen stof zijn, noch etherisch en/of astraal, ontsnap uit hun -- geen hele woorden in hoofdletters., zie siteregels. Mod.  van Reincarnatie, kom niet terecht op hun planeten, verwerp hun zodiak, de zichtbare en de daarmee verband houdende velden&dimensies/sferen. Wij zijn geen stof (verdoemd tot grofstoffelijk lichaam) om weder te keren tot Stof (verdoemd om te reincarneren)

vlokje op 07-03-2015 16:20

Xander goed stuk

Maar denk er wel om dat de antichrist in persoon, aan de zelfde voorwaarden voldoet als Christus terug komst, de antichrist aapt de profetieën na, om op Christus te lijken.

de strijd tussen de bij richtingen van de islam kan ook een valse armageddon zijn, om de christen te overtuigen van zijn "gezag"

Ludwig op 07-03-2015 16:43

geachte lezers ,

dames en heren

appelen en peren

mijn laatste reactie voor ik naar Israel vertrek

en dan ben je ongeveer plus minus 10 dagen gerust of niet gerust :-)

saudi -arabie

onlangs gaven ze aan Israel een vrijgelijde om via saudi-arabie  iran aan te vallen

soenieten en sjiieten zij hebben wat verschillen in de eindtijdleer maar willen allebei hetzelfde

de vernietiging van Israel

het draait er alleen nog om wie word de leider van het midden-oosten in hun leugenachtige koran

word de leider iemand uit iran , turkije of saudi-arabie

uiteraard houden zij geen rekening met de bijbel waarin staat dat de dag des Heren

hun zal teneerslaan

of de vernedering van de islam na hun hoogmoed

zij zullen zien dat God van abraham ,izaak en jacob alle touwtjes in handen heeft

ook de heidenen laat God in hoogmoed stijgen zodat ze in overmoed denken onoverwinnelijk te zijn

maar dan komt Koning Jezus De Zoon Van God terug

geweeklaag onder de heidenen omdat het voor hun gedaan is

geen onreine geesten meer , geen afgoden meer , geen toverij meer alles plots weg

alsof je iemand zijn speelgoed afneemt z'on gevoel zal er dan heersen

geweeklaag

hear you later

greetz ludwig met een kleine letter he

paul.v op 07-03-2015 16:54

in mexico vermoorden katholieke priesters samen met drugskartel evangelische gelovigen

PJ op 07-03-2015 18:06

Volgens de oorspronkelijke islam moet de minaret het hoogste gebouw zijn en mag de hoogste minaret nooit hoger zijn dan de hoogste boom in het land. Het is dus echt niet verwonderlijk dat die letterlijke ahadith- en koraninterpreteerders van IS Saoedi-Arabië en Mekka willen vernietigen. Ook op andere manieren zijn die Arabieren volgens hun eigen geloof godslasteraars. Ze weigeren bijvoorbeeld hun rijkdom te delen met de andere moslims. Enzovoort. Was dat "beest uit de woestijn" niet overdekt met godslasterlijke namen?

pipo op 07-03-2015 19:25

Israel verkeerd altijd in de hoogste staat van paraatheid . Obama is ook in de zaak Iran weer niet te vertrouwen . is oorlog niet te vermijden ?????

Josefientje op 07-03-2015 19:57

Weer een buitengewoon leerzaam artikel! 'k Heb één van de links eronder nog eens even aangeklikt     http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Niet-het-Vaticaan-maar-Mecca-is-Babylon-2   

en vond dit erin en nog veel meer.

'Putin is niet  Gog. Hij is een orthodoxe Christen en heeft een anti-homoseksuele agenda. Laten we eerlijk zijn, hij zou zelfs voor de VS een betere president zijn dan onze huidige Obama. Rusland verwerpt homoseksualiteit terwijl .......

kruisvaarder op 07-03-2015 21:33

Wilders zei het al ziek van geest minder minder minder ₩

Josefientje op 07-03-2015 21:45

@Ludwig op 07-03-2015 16:43, safe journey, hopelijk heeft u de mooiste reis van uw leven, pragtug, pragtug, pragtug dat u naar Israel gaat. Moedig ook!! Tot na uw vacantie maar weer, hè? We zullen de ochtendwijding heel erg missen! Daaaaaaaaaaaaaaaag!!

samtess op 07-03-2015 22:35

interessante gschiedenis, weten niet veel mensen

Dom van de pindaboer om de shah te laten afzetten

Esther op 07-03-2015 23:20

deze film legt het nog eens prima uit: https://www.youtube.com/watch?v=uY20IFaWlsQ

Zilvermeeuw op 08-03-2015 00:11
@vlokje op 07-03-2015 16:20
.......om de christen te overtuigen van zijn "gezag"
Vlokje toch!!! Geloof je nou nòg niet de woorden van de Here Jezus: "niemand zal Mijn schapen uit Mijn hand rukken"????
getuige op 08-03-2015 00:32

Ik snap het even niet??? Zijn de foute joden ook Gods, G-ds, Jehovah s Volk? Daar Jehova 3000 israeliten heeft beoordeeld(Exodus). Adonai is ook zo een naam. Alles om ijdelheid. Tja hebreeuws en in handelingen lezen we dat er 3000 joden  Yashua ha Messiah hebben aangenomen.  Wie zijn Gods volk? de gouden kalf? de ortodoxe joden? welke joden  zijn Gods volk? Ik snap ook soms niet meer?

Kay op 08-03-2015 09:39

Good trip Ludwig!

Sabra op 08-03-2015 12:21

Goed stuk Xander, de olijfboom bloeit en de zomer is nabij. Wie zal bestaan voor de toorn van G-d. Ik zal hen niet vrezen die het lichaam kunnen verwoesten maar Hem die een vol einde kan maken aan lichaam en geest, die zal ik vrezen.

Luuk op 08-03-2015 12:41

Als Iran de atoombom heeft, zijn Mecca, Tel Aviv en Rome niet meer veilig. Iran mag volgens mij nooit de atoombom krijgen, ook al is 20% Uranium-235 relatief dichtbij de daarvoor benodigde 90%. Waarschijnlijk zal Israël daarom binnenkort in moeten grijpen....

Voorts ben ik van mening dat de rotskoepel in Jeruzalem vernietigd moet worden !

Free For All op 08-03-2015 13:54

Dikke zever jullie met jullie god ,die bestaat niet allemaal bedacht door slimme mensen die andere mensen dom wilde houden .En als god bestaat ik denk niet dat je in zijn naam mag moorden en verkrachten en noem maar op . Godziel noem ik dat!

rebellio op 08-03-2015 15:17

Triest eigenlijk, al die mensen, al die zielen, misleid. Laten we niet teveel in de toekomst leven en voor de mensheid nu bidden. En de mensen om ons heen laten zien wie God is en waar de God van Vrede voor staat!

Esther op 08-03-2015 15:26

Ludwig op 07-03-2015 16:43

Een hele fijne vakantie in het Heilige Land.

rebellio op 08-03-2015 16:15

Afwachten en we zullen het zien!

Zijn er ook wel eens mensen, van bijvoorbeeld de redactie, die terugkijken naar alle alternatieve senarios en ideen over hoe het zal gaan? Soms zijn de beschreven senarios best plausibel, soms denk ik wel dat men zich eigenlijk gewoon moet excusseren wanneer de voorspelling niet uitkomt... 

Willem op 08-03-2015 16:29

En Xander slaat de spijker weer op z'n kop. Zojuist in het nieuws:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23775045/__Wapenhonger_Saudi-Arabie__.html

De olie-miljarden worden "goed" besteed.

Bart Roosen op 08-03-2015 17:22

Jammer dat er zoveel verwarring is over "de hoer van Babylon’, ‘dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus’.  Babylon is het rijk met de vele talen dus de EU en de hoer is het rijk dat de ontucht over de wereld heeft verspreid te weten EU en vergeet niet de rol van Nederland.  Hoeveel  heilgen uit de EU hebben hun bloed niet als martelaar vergoten in de voorbije eeuwen.

edwin vissers op 09-03-2015 09:41

free for all,ga dat in de moskee vertellen!

Ahava op 09-03-2015 23:35

ludwig, geniet! Ik ga volgende maand weer een week en in september een hele maand naar het Beloofde Land.

Ahava op 09-03-2015 23:36

goed artikel trouwens, Xander!

getuige op 10-03-2015 01:00

Shalom Ludwig,  gewoon naar het "beloofde land" of ook gaan om te evangeliseren onder de joden???  Zonder evangelisatie geen" beloofd land" . Yashua ha Massiach was de eerste evangelist van het Hemels Koninkrijk. Een veilige reis en Gods zegen in Christus gewenst op uw reis en eindbestemming..

john op 10-03-2015 12:23

israel is de boosdoener. zijn zorgen voor onrust in de regio met al die dreigingen van aanvallen. zij zijn de gene die nucliere wapens hebben. andere niet in de regio, en als nog doen ze net als of ze zooo zielig zijn en ze zich zooo bedreigd voelen.

 

triest volk ( alleen de top)  heel veel jonden willen Geen oolog en gezijk, het is de elite en de zionisten.

net zoals dat heel veel moslims Helemaal Geen oorlog of gezijjk willen.

wat een gedoe zeg.

 

Stopterror op 12-03-2015 20:30

@john je zegt: 'dat israel de boosdoener is en dat ze net doen of ze o zo zielig zijn.'

Waarschijnlijk heet je geen john en maar ik vermoed dat je een ontkenner bent van de holocaust zoals je over Joden schrijft slaat totaal nergens op. Ik walg van jou uitlatingen. 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl