Headlines


Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Iran toont enorm spandoek met afbeelding Mahdi geholpen door Jezus

Ook islamitische teksten voorspellen Turkse aanval op Israël en Europa

 

De islam kent 29 hadiths (uitspraken van Mohammed) die voorspellen dat de moslim messias, de Mahdi, bij zijn komst in de eindtijd geholpen zal worden door Jezus, die de christenen dan zou laten zien dat de islam de enige echte religie is. Nu Iran dankzij Obama Israël heeft vervangen als Amerika’s grootste bondgenoot in het Midden Oosten is men in de Islamitische Republiek dermate extatisch, dat er een enorm spandoek werd opgehangen met daarop de Mahdi, met achter hem een biddende Jezus die zich aan hem onderwerpt (foto).

‘Dit spandoek werd ontworpen om de definitieve overwinning te tonen, geleid door Ibn al-Hasan Imam Mahdi,’ berichtte het Iraanse staatspersbureau FARS.

Veel moslims zullen zeggen dat zij ‘ook in Jezus geloven’, maar er niet bij vertellen dat hun beeld van Jezus totaal niet overeenstemt met de Bijbel. Volgens de islamitische profetieën zal deze ‘moslim’ Jezus de Mahdi volgen in salat (gebed) als de eerstgenoemde op aarde neerdaalt om de Joden en christenen te verslaan en de hele wereld te onderwerpen aan de islam.

Dag des oordeels nabij?

In Iran gelooft men al enkele jaren dat de ‘dag des oordeels’ en daarmee de komst van de Mahdi nabij is. In 2011 maakte het land een officiële video met de titel ‘De Komende (Mahdi) is met ons’ met de boodschap: de Mahdi is er reeds, maar heeft zich nog niet geopenbaard aan de wereld.  Opvallend genoeg komen de beschrijvingen van de Mahdi vrijwel exact overeen met die in de Bijbel, alleen wordt hij daar niet de messias, maar het beest, satan en (een) ‘antichrist’* genoemd.

* Het woord ‘antichrist’ komt slechts 4 x in de Bijbel voor en wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt voor iedereen die de Vader en de Zoon ontkent. Er is niet één tekst die spreekt over ‘de antichrist’ als toekomstige wereldheerser.

Voorbeeld: Shi’itische moslims noemen de Mahdi Sahib Al-Zaman, de ‘god dezer eeuw’ of ‘god dezer wereld’. In 2 Korintiërs 4 wordt met precies deze titel satan omschreven. (2)

‘Mahdi komt na overlijden Abdullah’

Volgens Shi’itische moslims is het overlijden van de Saudische koning Abdullah op 23 januari van grote betekenis, omdat volgens een hadith de Mahdi nu zeer spoedig zijn opwachting zal maken:

‘Voor de oordeelsdag zal een man met de naam van een beest op de troon stijgen, waarna een man genaamd Abdullah aan de macht komt. Zodra iemand mij over zijn dood bericht, zal ik hem vertellen over de opkomst (van de Mahdi),’ zou Mohammed hebben voorspeld. De voorganger van Abdullah was King Fahd, wiens naam afgeleid zou zijn van het woord ‘cheeta’ (jachtluipaard).

De Mahdi zou –volgens sommigen mogelijk al enkele maanden- na Abdullahs dood op het toneel verschijnen in een tijd van apocalyptische chaos, dood en vernietiging, wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor de komst van de moslimverlosser.

Turkije valt Israël en Europa aan

Volgens de islamitische traditie zal de mahdi de ‘geest’ van Mohammed hebben en gedurende 7 jaar vrede afkondigen in de islam. Tegelijkertijd zal hij de niet-islamitische landen één voor één veroveren en hun rijkdom verdelen onder de moslims. De legers van de Kalief zullen volgens de voorspelling zwarte vlaggen dragen, reden waarom IS(IS) hetzelfde doet.

‘De laatste strijd zal gevoerd worden door getrouwe moslims op de ruggen van paarden... met zwarte vlaggen,’ legde Soefi-sjeik Hisham Kabbani uit. ‘Zij zullen op de oostelijke Jordaanoever staan en een oorlog beginnen zoals de aarde nog nooit heeft meegemaakt. De ware messias, de islamitische mahdi, zal Europa verslaan en het leger van de Seljuks (Turken) aanvoeren. Vanuit Jeruzalem zal hij over de wereld regeren, want Mekka zal zijn vernietigd.’

Islam = antichrist

Zoals we al vaak uitgebreid hebben beschreven voldoet de islam als enige ideologie aan alle Bijbelse kenmerken van ‘antichrist’, compleet met ‘valse profeet’ (Mohammed), tekenen op voorhoofd en arm, aanbidding van een ‘beeld’ (de zwarte steen in Mekka die uit de hemel zou zijn gevallen, en het ‘sprekende beeld’ wellicht de Mahdi zelf) en het onthoofden van christenen.Xander

(1) Farsnews (via Shoebat)
(2) Shoebat

Zie ook o.a.:

16-02: ISIS waarschuwt christendom voor aanstaande ‘zee van bloed’
29-01: Shia moslims verwachten snelle komst Mahdi nu Saudische koning dood is (/ De opkomst van het geprofeteerde 8e wereldrijk in 2023)
18-01: Miljoenen moslims demonstreren wereldwijd voor uitroeiing Joden en christenen en steken kerken in brand

2014:
30-12: Turkse premier belooft Hamas spoedige invasie van Jeruzalem

21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan
12-11: Teken van het Beest in Nigeria: Christenen meteen vermoord als ze Allah niet belijden
26-10: Video: ISIS daagt Westen en Rusland uit tot Armageddon
17-10: ‘Obama laat ISIS winnen vanwege islamitische Armageddon profetie’
12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
04-07: ISIS-leider roept moslims op Rome aan te vallen (Paus Pius kreeg visioen van verwoesting Vaticaan – Vernietiging Rome al 700 jaar geleden voorspeld)
02-07: Is Kalief en ISIS-leider Baghdadi de mahdi, de antichrist?
01-07: ‘ISIS-leider zweert Ka’ba in Mekka te zullen vernietigen’
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
20-03: Iraanse ayatollah: Mahdi zal Westerse leiders onthoofden
09-01: ‘Oude islamitische tekst bewijst dat imam Mahdi reeds aanwezig en actief is’

 

2013:
02-12: Deal met Iran: Vervult Obama islamitische profetie over wegbereider Mahdi?
30-07: 9e Mahdi Conferentie: Iran waarschuwt dat Armageddon nabij is
25-06: Iraanse president Rohani draagt zijn verkiezing op aan de Mahdi
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)

2011:
08-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)

07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Gasten die hier niet meer posten:  Trol Koekwous ,Brillemans(je) , Frigo, M.van L,  Wilm alias Voltreffer, Nicky, Kristal alias Splinter, Hans1, Hansje Brinker , Al hasna itramo , NN.  Deze postings worden verwijderd. Niet op reageren.

 

Reacties

Pagina12
Brandende kaars op 07-03-2015 02:31

 

@Jantje op 05-03-2015 22:42

Harde bewijzen dat Obama een moslim is.

Ik heb voor u overtuigende bewijzen dat Obama een moslim is met marxistische sympathieën. Obama geeft dat ook letterlijk toe in een interview, door te spreken over: ‘Mijn moslim geloof’

Dit heeft voor de VS en ook wereldwijd zeer grote gevolgen nl:

-Een actief anti Israël beleid!!

-Een actief anti christelijk beleid in Amerika.

Regering Obama laat b.v. Bijbels verbranden en stelt koran boven de Bijbel. Zie:

 

Shariamerica_ Islam, Obama, and the Establishment Clause

https://www.youtube.com/watch?v=ErzxOz3Dzv8

 

2014 Breaking News Fox News USA Army told Soldiers Christianity dangerous & false

https://www.youtube.com/watch?v=ASL0cKGF2rg

 

Sen. Rand Paul: 'Worldwide War on Christianity' Ignored by Obama, Media

https://www.youtube.com/watch?v=DMvNqRhXXXU

-Actief beleid om de moslims wereldwijd te ondersteunen in hun streven naar een wereldwijde islamitische overheersing (kalifaat) en de samenleving van Amerika te islamiseren.

-Actief beleid om de soennitische moslimbroederschap zowel financieel, met wapens, als politiek te ondersteunen.

-Is, net zoals verschillende familieleden van hem, ook lid van de Moslimbroederschap.

-Heeft tenminste 11 leden van de Moslimbroederschap in zijn regering opgenomen.

-Ook het hoofd van de CIA: John Brennan, is een bekeerde moslim.

Verder valt over moslim Barack Obama nog zeer veel (weinig positiefs) te vertellen, waaronder:

- dat er zeer sterke aanwijzingen zijn dat Obama door de soennitische Saoedische koning President van Amerika is geworden. Drie jaar voor zijn verkiezing als president werd dit al in de moslimwereld in TV programma’s bekend gemaakt. Zie onderstaande zeer overtuigende links:

Obama Admits He Is A Muslim

https://www.youtube.com/watch?v=tCAffMSWSzY

 

Barack Obama-Ring--There-is-No-God-Except-Allah

https://www.youtube.com/watch?v=js3K1V6fcgE

 

A Muslim In The White House - Proof Barack Hussein Obama Is A Secret Muslim

https://www.youtube.com/watch?v=-tKMiRxnRN4

Over Obama’s bedenkelijke achtergrond:

Obama banned this Video-Gee, I wonder why! it's time to uncover the coverup impeach the imposter: https://www.youtube.com/watch?v=y5CsrTMZAhA

 

Over de voorkennis in de moslimwereld over een aankomende moslim president VS:

 

Absolutely shocking! What Was Predicted 3 Years Ago, is now here! BHO exposed! (Avi Lipkin)

https://www.youtube.com/watch?v=zSAW4YTZAwY

 

Barack Obama is a Member of the Muslim Brotherhood

https://www.youtube.com/watch?v=FTOAEzeH100

 

Muslim Brotherhood Operatives Barack Obama and John Brennan(directeur van de CIA)

https://www.youtube.com/watch?v=x2P9XFw1HA4

 

Hoor dat vele familieleden van Barack Obama lid zijn en belangrijke posities vervullen van de terroristische organisatie Moslim Broederschap(MB) en hoe de MB aan zijn geld komt:

November 2013 Breaking News President Barak Obama connections to ISLAM.

http://www.youtube.com/watch?v=MwvatBK5cK0

 

En nog veel meer…..

Helgoland op 07-03-2015 11:40

@Zilvermeeuw op 06-03-2015 18:43

"Ik blijf erbij dat dat nergens beschreven staat...(etc.)"

Als je niet leest wat er staat dan kun je dat soort onzinreacties inderdaad verwachten. Zoals ik dus al zei: lees jij eerst de Bijbel maar eens - en lees vervolgens ook nog maar eens wat ik werkelijk heb gezegd.

 

Luuk op 07-03-2015 12:01

Zal Jezus zich onderwerpen aan de mahdi of zal de mahdi zich onderwerpen aan Jezus ? Een tussenweg lijkt er niet te zijn....

Voorts denk ik dat het het beste is om de rotskoepel op het Tempelplein te vernietigen !

Helgoland op 07-03-2015 12:02

Voor wie het nog niet wist: Islam = onderwerping

Nu komt het aan op scherpzinnigheid, want ook de Messias zal iedereen aan zich onderwerpen: "En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren." (1 Korintiërs 28)

farid op 07-03-2015 12:20

helgoland, jij hebt kennis van dingen maar sommige hier zeggen maar wat terwijl ze geen kennis van hebben dan krijg je haatzijjerij en dan ben je geloofonwaardig vind ik oja ben zelf moslim en heb niks tegen andere geloven ieder zijn geloof en zaai ook geen haat over een kam komt door kennis hebben de groeten

Helgoland op 07-03-2015 15:45

@Helgoland op 07-03-2015 12:02

Correctie: het citaat betreft 1 Korintiërs 15,28. Aanvulling: valse Messiassen zullen Jezus' naam gebruiken (Mat. 24,4).

@Farid op 06-03-2015 10:36 en 07-03-2015 12:20.. Groeten van Helgoland

Pieter A Meijer op 08-03-2015 17:30

Jantje op 05-03-2015;

De huidige USA-president heeft, toen hij 25 jaar was, in een interview met de NYH gezegd:"ik word de 44ste president v/d USA.

Zijn naam en de betekenis er van:

Barack = lichtstraal. Obama = vanuit de hoogte/hoge.

Op een bepaalde plaats sprak JaHushuah ha Massiach:

".....Ik zag de satan als een lichtstraal uit de hemel vallen.....".

Goede week.

Conan op 09-03-2015 12:19

Onze toekomst ziet er roodkleurig uit, ipv rooskleurig !

Esther op 09-03-2015 18:08

Conan op 09-03-2015 12:19

Daar zit een kern van waarheid in.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl