Headlines
Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Hoge official Turkse AK Partij: Erdogan wordt leider islamitisch kalifaat

Tijd van vervulling laatste Bijbelse eindtijdprofetieën nabij


Erdogan wordt in zijn streven naar een hersteld islamitisch Ottomaans Rijk gesteund door de Amerikaanse president Obama.

Een provinciale leider van de heersende AK Partij van de Turkse president Erdogan haalde de voorpagina’s van het nieuws nadat hij had getwitterd dat het land zich moet gaan opmaken voor ‘het kalifaat’ geleid door Erdogan. Dat ‘echte’ kalifaat is in de ogen van de Turkse leiders het herstelde Ottomaanse Rijk, dat zich zal uitstrekken vanaf Oost Europa tot Noord Afrika en Klein Azië, inclusief Jeruzalem. Erdogan maakt er inmiddels geen geheim van dat zijn islamitische wereldrijk in 2023 een feit moet zijn. Om dit te realiseren moet er oorlog worden gevoerd tegen onder andere Syrië, Egypte, Israël en uiteindelijk ook Europa. Dat is de belangrijkste reden waarom de Turken in het geheim al jaren werken aan eigen kernwapens.

Fuat Özgür Calapkulu, hoofd van de AKP in de oostelijke provincie Siirt, schreef in zijn tweet dat Erdogans tegenstanders in het verleden hadden beweerd dat hij niet eens dorpshoofd zou kunnen worden, maar dat hij inmiddels wel aan het hoofd van Turkije staat. ‘En nu beweren ze dat hij geen president kan zijn. Wel, de Kalief komt eraan, maak je er klaar voor.’

In de islam is een Kalief de opperste geestelijke leider en tevens officiële opvolger van de profeet Mohammed. Het Arabische woord ‘khalifa’ betekent dan ook ‘opvolger’.

‘Visionaire leider’

Nadat er een storm van verontwaardiging in Turkije opstak –veel Turken zien met lede ogen aan hoe Erdogan het land in snel tempo verandert in een islamistische dictatuur- schreef Calapkulu dat hij het woord Kalief had gebruikt ‘om te verwijzen naar een leider die alle problemen aanpakt en het bevel heeft over alle instellingen en de regering; een leider die een onafhankelijke en krachtige stem is van de vertrapten van deze wereld; de beschermer van de onderdrukten; een goede, succesvolle, baanbrekende en visionaire leider.’

Daarmee versterkte de AKP-official zijn eerder uitspraak alleen maar, want deze omschrijving past precies bij die van de Mahdi, de moslim verlosser die volgens islamitische theologieën in de eindtijd Israël en het Westen zal verslaan en de hele wereld zal onderwerpen aan de islam.

7-jarige heerschappij

‘De Mahdi zal de aarde billijkheid en rechtvaardigheid brengen in plaats van onderdrukking en tirannie, en hij zal zeven jaar heersen,’ luidt één van de voorspellende islamitische teksten.

Volgens veel christenen zal dit het 7-jaar durende vredesverdrag zijn dat ‘de Antichrist’ in het Midden Oosten zal sluiten. Overigens bestaat er niet één Bijbeltekst waarin dat 7-jarige verdrag of ‘de Antichrist’ letterlijk worden genoemd. Deze uitleg is dan ook enkel gebaseerd op aannames en speculatieve vertalingen, en is daarom beslist niet onomstreden.

8e en laatste wereldrijk in de maak

Het kan echter goed dat het laatste geprofeteerde (8e) wereldrijk, het herstelde Ottomaanse Rijk dat begin vorige eeuw na 400 jaar ‘dood’ ging en in de laatste fase van de eindtijd voor zeer korte tijd zal herleven, zal worden ingeluid door Erdogan, die in het Westen valselijk als een ‘gematigde’ moslim wordt neergezet die de wereld het ‘Turkse model’ van de islam heeft gegeven. Of hij ook de Kalief van de islam wordt en de rivaliserende islamitische stromingen –Soennieten, Shi’iten en Soefi’s- met elkaar zal verenigen, of dat er toch nog een ander komt, moet natuurlijk nog worden afgewacht.

In het Westen heerst de foutieve opvatting dat alleen de Shi’itische moslims de Mahdi verwachten. Dat klopt niet; alle moslims van alle stromingen kijken uit naar deze moslim messias, die volgens hen de hele wereld zal veranderen in één groot Sharia kalifaat. De komst van de Mahdi is voor moslims net zo belangrijk als de komst van de Messias voor Joden en christenen.

Erdogan gesteund door Obama

Kijken we door wie in het Westen Erdogan het meest gesteund wordt in zijn streven, dan is dat zonder enige twijfel de Amerikaanse president Barack Hussein Obama. Diens toenadering tot Iran is geheel ingegeven door Erdogans wens een pact met Iran te sluiten en gezamenlijk tegen Saudi Arabië (en Israël) op te staan. Niet voor niets heeft Erdogan regelmatig de ‘nucleaire rechten’ van Iran verdedigd.

Ter herinnering: al in 2008 bespraken we een oude islamitische hadith met daarin een profetie dat in de eindtijd ‘een lange zwarte man’ aan het hoofd van ‘het sterkste leger ter wereld’ zal staan, en die de Mahdi zal helpen om zijn opwachting te maken op het wereldtoneel.

Turkije in 2014 tot centrum Islamitisch Kalifaat uitgeroepen

Vorig jaar verklaarden een groot aantal hooggeplaatste moslimgeestelijken op een religieuze conferentie in Istanbul dat Turkije het centrum van het heropgerichte Kalifaat zal worden en alle grote stromingen in de islam zal gaan verenigen.

Dat niet Rome (Europa), maar Turkije het centrum van de Bijbelse ‘Antichrist’ zal worden, werd letterlijk geprofeteerd door Jezus Christus, toen hij in Zijn brief aan de gemeente in Pergamum (in het huidige Turkije) schreef dat daar ‘de troon van Satan’ staat (Openbaring 2:12-13). (1)

Wie gedraagt zich als ‘Antichrist’: het Vaticaan, of de islam?

Niettemin verwachten veel christenen in het Westen nog steeds dat het Vaticaan zich op de een of andere bizarre manier plotseling tegen zijn eigen volgelingen zal keren en iedereen die weigert ‘de Antichrist’ of zijn ‘profeet’ te aanbidden, het ‘teken van het beest’ zal weigeren en zal vasthouden aan het geloof in Jezus Christus, zal laten onthoofden. Denkt u werkelijk dat enige paus daar ooit aan zal meewerken, laat staan daar opdracht toe zal geven?

In werkelijkheid zien we hoe ‘Antichrist’ reeds huishoudt in het Midden Oosten, door christenen massaal te vervolgen, verjagen, verkrachten, vermoorden en onthoofden. Het is de islam, en niet het katholicisme, dat als enige religieuze systeem voldoet aan hèt Bijbelse kenmerk van ‘Antichrist’: de ontkenning van de Vader en de Zoon. Sterker nog, het christelijke geloof in de Vader en de Zoon is zelfs de grootst mogelijke, onvergeeflijke zonde in de islam (‘shirk’).

Een herbouwde tempel, of een geestelijke tempel?

Er zullen ongetwijfeld christenen zijn die blijven beweren dat het niet om de islam en een moslim kan gaan, omdat ze nog altijd blijven vasthouden aan de theorie dat ‘de Antichrist’ ooit in een letterlijk herbouwde Joodse tempel gaat plaatsnemen. Dit is echter enkel gebaseerd op de uitleg van een tekst uit de tweede brief aan de Tessalonicenzen (2:4), waar Paulus schrijft dat ‘de wetteloze mens’ in de ‘tempel Gods’ zal plaatsnemen.

De term ‘tempel Gods’ slaat in Paulus’ brieven en ook in Openbaring echter uitsluitend op de geestelijke tempel Gods, de gemeente van gelovigen (o.a. ‘Wij zijn toch de tempel van de levende God’ 2 Kor.6:16, zie ook 1 Kor.3:16 en Ef.2:22). Deze verklaring wordt onderstreept door het feit dat in het boek Handelingen de toen nog bestaande letterlijke tempel nergens ‘tempel Gods’ wordt genoemd, maar enkel ‘de tempel’.

De ‘mens der wetteloosheid’ wordt vervolgens vertaald met ‘de Antichrist’ als zijnde een toekomstige wereldheerser, maar de term ‘Antichrist’ komt slechts vier keer in de hele Bijbel voor, en heeft uitsluitend betrekking op iedereen die de Vader en de Zoon ontkent. ‘De Antichrist’, die op Jezus na de belangrijkste persoon in de christelijke eindtijd zou zijn, wordt in heel het boek Openbaring NUL keer genoemd.

Daarnaast is er nog een enorm praktisch bezwaar tegen een herbouwde Tempel: op het moment dat een Israëlische regering enkel de bouw hiervan zou aankondigen, zou de hele moslimwereld als één man tegen de Joodse staat opstaan en oorlog voeren – een op totale vernietiging gerichte oorlog die er volgens de Bijbel sowieso gaat komen.

Eén mens, of ‘de mens’ in het algemeen?

Het in de Griekse grondtekst gebruikte woord voor ‘mens’ is anthropos, wat ook voor een collectief wordt gebruikt, zoals mensen in het algemeen of de mensheid. Voorbeeld: ‘Niet alleen van brood zal de mens (anthropos) leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat’ (Mat.4:4). Iedereen begrijpt dat Jezus met ‘de mens’ hier niet slechts één enkel persoon bedoelt.

Daarom voorzegde Paulus in 2 Tessalonicenzen 2 niet een kwaadaardige wereldheerser in een letterlijk herbouwde tempel, maar dat in de eindtijd de ‘zondige mens’ in het algemeen de geestelijke Tempel, dat is de kerk van gelovigen, zal binnendringen en uiteindelijk zal overnemen, ‘om aan zich te laten zien dat hij een god is’. Met andere woorden: het oorspronkelijke geloof zal verdraaien en zichzelf tot norm zal verheffen.

De afval van het geloof

Deze uitleg wordt bevestigd in vers 3, waar staat dat eerst ‘de afval’ moet komen. Vreemd genoeg wordt hier doorgaans wél terecht uitgegaan van een ‘afval van het geloof’ in het algemeen. Er is geen enkele reden om dit halverwege hetzelfde vers (!) plotseling te veranderen naar één mens in het bijzonder (de nergens genoemde ‘Antichrist’).

Daarnaast betekent het Griekse woord voor tempel, ‘naon’, niet automatisch een letterlijk gebouw. Jezus wees met ‘naon’ op zijn eigen lichaam en Paulus gebruikte ‘naon’ voor de Kerk (Ef.6).

Identiteit ‘Antichrist’ bekend

Als dan bedacht wordt dat het getal ‘666’ in de islam het meest heilige getal voor Allah is, de zwarte Ka’aba steen in Mekka als een ‘vrouw’ getooid in prachtige ‘kleren’ (in de Bijbel de ‘hoer’) wordt voorgesteld (en de opening waardoor de steen is te zien niet toevallig sterk lijkt op een vrouwelijk geslachtsdeel), het zich in de woestijn bevindende complex met 7 torens door islamitische media ‘de berg Babel’ (/ Babylon) wordt genoemd, de banden om voorhoofd en armen die vooral radicale moslims dragen Arabische teksten (tekens) bevatten die trouw zweren aan het Allah (het beest 666) en/of Mohammed (de valse profeet), de islam van zichzelf zegt dat het als een beest uit de aarde (/ afgrond) zal opkomen om de wereld te overwinnen, dan is het plaatje van de echte identiteit van ‘Antichrist’ inmiddels aardig compleet.

Natuurlijk kan een Kalief of ‘Mahdi’ achtige figuur de religie van ‘Antichrist’ nog in één persoon gaan belichamen. Er zou in theorie zelfs een vredesverdrag met Israël kunnen worden gesloten – daar wordt immers al ruim 20 jaar over onderhandeld. Voor de complete vervulling van de Bijbelse eindtijdprofetieën, inclusief de terugkeer van Jezus Christus, is dit echter niet per se noodzakelijk.

 

Xander

(o.a.)  (1) Shoebat

Zie ook o.a.:

01-03: ISIS mobiliseert Europese moslims voor opstand en verovering Rome in 2020
05-03: Iran toont enorm spandoek met afbeelding Mahdi geholpen door Jezus (/ Ook islamitische teksten voorspellen Turkse aanval op Israël en Europa)
26-02: Voorspellingen zieners komen uit: Derde Wereldoorlog nabij? (/ Moslims zullen burgeroorlogen in Europa veroorzaken)
19-02: ISIS wil in één klap half miljoen bootvluchtelingen op Europa afsturen
16-02: ISIS waarschuwt christendom voor aanstaande ‘zee van bloed’
29-01: Shia moslims verwachten snelle komst Mahdi nu Saudische koning dood is (/ De opkomst van het geprofeteerde 8e wereldrijk in 2023)
21-01: Bevestigd: NAVO-lid Turkije levert wapens en raketten aan ISIS en Al-Qaeda
10-01: Stratfor: Moslim terreur zal heel Europa destabiliseren

2014:
30-12: Turkse premier belooft Hamas spoedige invasie van Jeruzalem

21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan
13-11: Turkije dreigt Israël met militair ingrijpen om Jeruzalem
13-11: Teken van het Beest in Nigeria: christenen meteen vermoord als ze Allah niet belijden
10-11: Veel moslimgroepen zweren wereldwijd trouw aan IS (/ Westen nog steeds blind voor in de maak zijnde moslimalliantie onder leiding van Turkije en Iran)
09-11: Newsweek: Bewijs dat IS samenwerkt met Turkije
26-10: Video: ISIS daagt Westen en Rusland uit tot Armageddon
26-10: Video: ISIS daagt Westen en Rusland uit tot Armageddon
17-10: ‘Obama laat ISIS winnen vanwege islamitische Armageddon profetie’
10-09: Twitter explodeert: Is vingerscan iPhone 6 Bijbels teken van het Beest?
21-08: Moslim Broederschap verklaart Turkije tot centrum Islamitische Kalifaat
20-08: Obama kiest partij voor Turkije, Moslim Broederschap en Hamas
12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
04-07: ISIS-leider roept moslims op Rome aan te vallen (Paus Pius kreeg visioen van verwoesting Vaticaan – Vernietiging Rome al 700 jaar geleden voorspeld)
02-07: Is Kalief en ISIS-leider Baghdadi de mahdi, de antichrist?
01-07: ‘ISIS-leider zweert Ka’ba in Mekka te zullen vernietigen’
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk

2013:

03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)

2011:
08-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)

07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)
16-08: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 8)  (... Het teken van het Beest: Allah?)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Gasten die hier niet meer posten:  Trol Koekwous ,Brillemans(je) , Frigo, M.van L,  Wilm alias Voltreffer, Nicky, Kristal alias Splinter, Hans1, Hansje Brinker , Al hasna itramo , NN.  Deze postings worden verwijderd. Niet op reageren.

 


Reacties

Arameeër/Jood op 20-03-2015 17:43

De mahdi is niet Jezus het zijn twee aparte personen

hunter op 20-03-2015 17:49

helder verhaal

cefas op 20-03-2015 18:11

Zal obama de grote verrader van het vrije westen en de  anti-christ worden?

Willem op 20-03-2015 19:03

De God van A, I en J. bepaalt de tijd van Erdogan. Zowel politiek als lichamelijk.

Geert op 20-03-2015 19:16

Onheil komt voor Israël uit het noorden. Erdogan houdt totaal geen rekening met de God van Israël, maar hij komt er wel achter Wie die God is!!

Zilvermeeuw (niet ingelogd) op 20-03-2015 19:30

Xander, wat een mooi en duidelijk artikel. Dank daarvoor.

Natuurlijk kan een Kalief of ‘Mahdi’ achtige figuur de religie van ‘Antichrist’ nog in één persoon gaan belichamen. Er zou in theorie zelfs een vredesverdrag met Israël kunnen worden gesloten – daar wordt immers al ruim 20 jaar over onderhandeld. Voor de complete vervulling van de Bijbelse eindtijdprofetieën, inclusief de terugkeer van Jezus Christus, is dit echter niet per se noodzakelijk.

Na de verkiezingen in Israël is dat vredesverdrag - menselijkerwijs gesproken - verder weg dan ooit. 

De islam heeft die mahdi gewoon verzonnen omdat mohammed heel goed wist dat de Here Jezus zal terugkomen "dus" de islam moest en zou ook zo iemand hebben. Die mahdi is een verzinsel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze t.z.t. niet iemand naar voren zullen kunnen schuiven als "mahdi". 

Gezien de voorspellingen in dat duivelsboek zal de Here Jezus bij Zijn wederkomst achter de mahdi moeten lopen....En samen zullen zij dan de wereld onderwerpen aan de islam. Nou een krankzinniger idee is toch echt niet te bedenken.

Daarom voorzegde Paulus in 2 Tessalonicenzen 2 niet een kwaadaardige wereldheerser in een letterlijk herbouwde tempel, maar dat in de eindtijd de ‘zondige mens’ in het algemeen de geestelijke Tempel, dat is de kerk van gelovigen, zal binnendringen en uiteindelijk zal overnemen, ‘om aan zich te laten zien dat hij een god is’. Met andere woorden: het oorspronkelijke geloof zal verdraaien en zichzelf tot norm zal verheffen.

Gezien de afval in de kerken - steeds meer mensen gaan niet meer naar de kerk "want geloven kun je ook aan de keukentafel doen" en van degenen die nog wel gaan is een groot gedeelte (gelukkig niet allemaal) letterlijk de weg kwijt, heult met de islam onder het mom van "medemenselijkheid", "de andere wang toekeren" enz. enz.

Ik heb nooit geloofd dat de antichrist een persoon zou zijn. Om de eenvoudige reden dat er staat dat hij de hele wereld zal beheersen en gezien het feit dat de hele wereld wel iets meer omvat dan Europa en het Midden Oosten kan dat gewoon niet. Overal op de wereld zijn christenen te vinden en juist ook buiten Europa en het M.O., van Rusland, via China, naar Zuid Amerika enz. enz. 

Het zal wel steeds moeilijker worden voor de ware gelovigen in Christus. Want Hij zei immers "ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen".

De kerk mag zich - moet zich - de waarschuwing van Christus ter harte nemen; omdat gij lauw zijt; koud noch heet, zo zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Dat geldt zéker voor het merendeel van de christenen in Europa. Door hun lauwheid sluiten honderden kerken. Omdat ze te lui zijn om s zondags de eredienst mee te maken, het - door Christus Zelf ingestelde - avondmaal "doe dat tot Mijn gedachtenis"!! verachten, het niet meer nodig vinden om God's Woord te horen uitleggen, enz. enz. 

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Nadine op 20-03-2015 19:52

Erdogan moet ook bij de paus op audiëntie komen paus is de baas xander heb een heel goede site voor u jonathan kleck.(youtube) Be4thefire (website) thisisit4321 (blogtalkradio )is zelde persoon persoon. AmazING video's !! 

groetjes nadine

Luuk op 20-03-2015 19:57

De mens wikt, maar God beschikt !

rescue op 20-03-2015 20:03

Men heeft blijkbaar nog steeds geen flauw benul van het feit dat er een Oosterse verdrukker zal zijn, Dan.8 en een westerse, Dan.7. Die van Dan.8 bevind zich ten Noorden van Israel, Dan.11 en heeft als grote opponent de koning van het Zuiden, Egypte. Het beest uit de zee is geen van beiden, noch het beest uit de aarde, Openb.13. Uit Dan.9 blijkt duidelijk dat de beesten in Jeruzalem regeren en op een bepaald moment aangevallen worden door zowel de koning van het Zuiden als die van het Noorden (Turkije?). De laatstgenoemde overwint, waarop een algehele mobilisatie volgt in de hele wereld, Openb.19. En ja, de Tempel Gods is niet de tempel van de Heilige Geest, die is er dan niet meer, maar staat in Jeruzalem. In de tempel van de Heilige Geest kan nooit een afgodsbeeld worden geplaatst. Helder blijven denken allemaal.

Ismael op 20-03-2015 20:09

Zal obama de grote verrader van het vrije westen en de  anti-christ worden?

 

Er is altijd een superadministrator op een systeem, en Obama is niet eens een administrator, het is een gast die de orders van zijn meester en oppermeester uitvoert. Hoeveel van die beesten heeft de VS wel niet gehad? En het blijft echt niet alleen bij de VS, de meester octopus heeft overal zijn vuile tentakels inzitten.

ceneca op 20-03-2015 21:49

L.S,

Het is allemaal machtig interessant om dit soort publicaties te lezen maar altijd weer wordt ik er wat onrustig van.

Wij belijden de bijbel als het onfeilbare woord van God.

De bijbel levert tal van profetieën aan ons over.

Vervulde en onvervulde profetieën.

Waarom dan toch altijd weer een publicatie die uitgaat van islamitische profetieën.

De islam is een valse godsdienst en dus zijn de vanuit de islam uitgaande profetieën valse profetieën.

Toch denk ik dat bovenstaande publicatie waar is.

Is dit dan ook te schrijven vanuit Joods/Christelijk perspectief, profetie?

rico88 op 20-03-2015 23:05

Xander roept zelf in verschillende stukken dat de antichrist uit Rome komt en nu ontkent ie het weer. Lekker duidelijk en ook makkelijk om steeds dingen te verdraaien. Maar buiten dat riep die gast van de ISIS zich toch ook al uit als kalief. Word dus lekker oorlog voeren tussen die 2 om uit te vechten wie van deze 2 zogenaamd de echte kalief is. Daarnaast moet ik het nog maar zien hoe een vaart dit allemaal gaat lopen omdat ik heb vernomen dat het om een verspreking ging.

getuige op 21-03-2015 01:11

Ismael op 20-03-2015 20:09

Graag ook uw commentaar inzake mohammed uit de koran.. Obama is een nietig mens met fouten, daar mohammed nog ergere dingen heeft gezegd en gedaan als profeet.. als mens de vergelijking trekken. Ismael een slecht zaad blijft een slecht zaad, al plant je deze in vruchtbare aarde. Doorhebben van de bedoeling. ontmasker je de slang. Alleen het uit hart en oprechtheid en ware God's bedoeling in vergelijking met de duivel heden die, lees God's gaven inzake rechtleiding.. Octopus tja in deze buiten God's spraak spreken en doen alsof God's spraak is de herkenning. 

Ps: hoop niemand te kwetsen..

PJ op 21-03-2015 01:20

Jezus heeft voor zover bekend nooit een brief geschreven. Overigens kennen de doorsnee moslims hun koran even slecht als doorsnee christenen hun bijbel.

Het boek "Openbaring" werd geschreven door Johannes van Patmos in de tijd van de vervolgingen door het Romeinse Rijk en blijkt, hoewel het voor ons een mysterie is, erg duidelijk te zijn voor gelovigen in Noord-Korea en andere streken waar christenvervolgingen plaatsvinden.

menslim op 21-03-2015 05:18

Als jezus vzmh de "zoon" van god is omdat hy uit een maagd is geboren.

Wat is de profeet adam vzmh dan? Een nog grotere god? Dus dan zitten we al op 3 goden... Monotheisme...?

Er is maar een god dat is allah subhana wa taala

Selcuk op 21-03-2015 05:36

Wij Turken gaan jullie laten wie de baas is. --- ALLAH ONDERSTEUNT ONS ELHAMDULILLAH!! ---

 

Selcuk: Lees de siteregels onder het artikel. Geen hele woorden in hoofdletters. Mod.

Kay op 21-03-2015 06:40

Ik geloof ook, dat Erdogan het beest is... De laatste Haman.

Dat betekent, dat de twee getuigen door zijn hand, gedood zullen worden. En 2023.... Wie weet.... 

In 2026 valt yom Teruah (bazuinendag) op 12 september.. Purim 2030, is zo'n 1286 dagen daarna (19/20 maart). Vrijdag 22 maart 2030, is de dag na winter en de dag voor sabbat... En vrijdag is ook de heilige dag voor moslims.

"Mat 24:20  Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat."

Wanneer zij op die dag zouden sterven, is dat 1287 dagen na yom Teruah, de dag dat de twee getuigen eventueel hun bediening zouden kunnen beginnen. drie dagen blijven zij dood op straat liggen, wat het getal van 1290 volmaakt...

"Dan 12:11  En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen."

Verder was de dag, vrijdag 22 maart, ook de dag, dat omgerekend naar onze kalender, de exodus plaats vond....

Dit zijn zo maar wat gedachten.... Ik ben er in ieder geval wel van overtuigd dat Erdogan de man is die we zoeken.

Sjalom, Kay.

Ps: Interessant dat Yeshua de sabbat aanhaalt ivm de grote verdrukking, en de eindtijd, en niet de zondag... Blijkbaar erkent Yeshua de hele zondagsdienst niet...

marian op 21-03-2015 08:06

PJ Het boek Openbaring is profetisch en de gebeurtenissen daarin beschreven zullen op deze aarde plaatsvinden in de zéér nabije toekomst

lente op 21-03-2015 09:46

Bedenk maar aan welke gemeenten in Klein Azië de brieven uit Openbaring zijn geschreven?

Waar stond de troon van satan volgens bijbelse aanwijzingen ook alweer?

En waar staat dit altaar nu?

bijbelse atlas erbij, Romeinen brief vernaast en je ziet met zoiets wonderlijks als bijvoorbeedl Romeinen 9;11 "the big picture" langzaam ontstaan. Reis met Paulus en Johannes terug in de tijd en je leert inzien wat het over de toekomst vertelt.

Wij zijn als mensen in de tussentijd slechts als stofje op de weegschaal...

Ludwig op 21-03-2015 10:15

nou ja deze tekst in dit artikel is niet mijn visie hoor :-)

zoals zeven jaar waar staat dat geschreven ?

waarom doe ik nog moeite om het uit te leggen ?

ale in het kort dan een filosofie ;

als ik bv. een paar jaar geleden schreef 2012 =12 maanden

en een paar weken laten bv. 2012 = 365dagen

en iemand anders schrijft daar over 2012 = geen jaar want luwig heeft nergens een jaar geschreven dus dat is speculatie dat 2012 een jaar is

zo komen we nergens he

al eeuwen prediken voorgangers en bijbelgeleerden dat het een zevenjarig verbond is

zelf in de opnamefilm gaat het over een zevenjarigverbond

in de bijbel staat dan 70ste jaarweek

of 1260dagen+42maanden =? reken zelf uit

of 2300 dagen en nachten

enz.....

omdat de tijd nabij is preken ze nu iets anders dat het speculatie is ?

waarom was dit vele eeuwen waarheid en nu pas de laatste 2 jaar speculatie?

omdat de gevallen engelen radeloos worden

het is bijna tijd

immers iedere ware gelovige weet dat beest obama een zeven jarig vredesverbond zal aankondigen

geen 6 jaar , geen 10 jaar , geen 8 jaar maar

zeven jaar

ontkennen heeft geen zin iedereen weet dat het zeven jaar is en zo zal iedereen het binnen kort op het nieuws horen

zeven jaar

uiteraard komt de anticrist uit rome

als je openbaring 17 leest bestaat daar gewoon geen twijfel over

dit worden harde tijden voor iedereen

de droogte neemt wereldwijd toe er is watertekort in vele landen

mensen hebben honger en komen in opstand

de regeringen willen iedereen onder controle houden als slaven die alleen maar braaf gehoorzamen

zij die tegen het systeem van de nieuwe wereldorde zijn zullen terroristen genoemd worden

je bent op dit moment veiliger in Israel dan in europa

wat viel mij op in Israel ik zag daar veel minder wetteloosheid dan in europa

in Israel zie en voel je de liefde van de jaren 70-80 in europa

europa is rot geworden om uit te spuwen

maar wie berouw heeft zal behouden worden

Goudsbloem op 21-03-2015 10:38

Iedereen zou de video's van ds. Arie Kleijne eens moeten bekijken over het boek openbaring. Hij legt het daar heel mooi uit. Niet alleen worden de openbaringen in het laatste boek beschreven maar het staat door de hele bijbel en dan bekijk je de bijbel met andere ogen. www.jezuskomt.nl

Lodewijk op 21-03-2015 19:15

666 is het nummer van de mens staat er in Openbaring. God is ons ware Wezen, maar de mens ontkent dat, en is zolang dat gebeurt de anti-christ. Zo wordt de mens ook de "beschuldiger" genoemd die ons dag en nacht in het aangezicht van God beschuldigd. Waarvan? Dat je maar een mens bent, en daarom onvolmaakt. (Om het heel zwakjes uit te drukken.) En zo wordt God als mens nog steeds valselijk beschuldigd en geestelijk -en vaak ook door lichamelijk lijden- gekruisigd. Totdat we ons volkomen bewust worden van Wie onze ware Zijn is -in Hem hebben we ons zijn- en dat is de opstanding uit de doden. Want God is ons leven, dus zolang we God niet ervaren ervaren we ons leven niet. Hooguit een pseudo-leven, meer een langzaam sterven. Ons lichaam en speciaal ons bewustzijn zijn de tempel van de Heilige Geest. Het is God Die dit nu leest in Zijn menselijke vermomming. (De menselijke verschijning van God wordt door Augustinus "Gods vermomming" genoemd.

vlokje op 21-03-2015 22:16

Ik zeg het nogmaals: om iemand als heiland (een valse) te accepteren, heb je een vijand nodig die de valse heiland beheersen kan.

Die vijand is IS, het kalifaat, de valse heiland wordt die gene die deze en andere problemen oplost, op een bijzondere of wonderlijke manier.

De islamitisch fanatiekelingen drijven ons goed gelovige juist in de armen van deze persoon de antichrist, 

Luister de bijbel kenners moeten overtuigt worden van de valse heiland, niet de ongelovigen, die gaan vanzelf mee als de kerken 100% zeker zijn van hun "heiland"

Eeelke op 21-03-2015 23:18

menslim op 21-03-2015 05:18

Weet je wat Mohammed zei tegen de mensen die het niet wisten of begrepen? En als gij over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek (de Bijbel) vóór u hebben gelezen . (Soera 10:94).

En met Allah erbij zitten we dan op 4 goden ofwel een vier- of vijf-eenheid!?

Ismail op 21-03-2015 23:41

@getuige op

Mohammed heeft compromissen moeten sluiten vanwege de verdeeldheid van zijn volk, zo ook Mozes. Deze twee boodschappers of gezanten hebben iets gedaan wat ze eigenlijk niet hadden moeten doen. Het verrichten van wonderen (magie) binnen een afgeschermde quarantaine (de aarde) trekt negatieve entiteiten (demonen) aan. Maar door het aandringen van bepaalde subgroepen binnen deze volkeren waren zij min of meer genoodzaakt om het alsnog te doen, om, volgens in hun mind, het bewijs te leveren dat er een oneindige schepper bestaat om zo het volk te overtuigen en tot een éénheid te smeden. De volkeren leken eensgezind met het aanschouwen van deze wonderen (magie), maar niets is minder waar.

Als mensen iets zien wat ze eigenlijk niet mogen zien, dan gaan de verzegelde poorten open en glipt het kwaad naar binnen, dit is een afgeschermde wereld en dat moet ook zo blijven voor onze eigen veiligheid. Een gedeelte van het volk van Mozes ontspoorde ook hierdoor. Zo ook van Mohammed, en dat werd vlak na zijn dood ook voor de moslims zelf zichtbaar. Het kostte vier kaliefen en vele duizenden het leven doordat oa weduwe Aisha en schoonzoon Ali het niet met elkaar eens waren.

Voor wat betreft Mohammed: de geboorte van een imperium, of wat specifieker in zijn geval een kalifaat, gaat altijd gepaard met negatieve machten. Daarom geloof ik ook niet dat dit Mohammeds werk was, hij was hier om Gods woord te verspreiden en daar heb je geen imperium voor nodig. Het Kalifaat was een negatieve bijprodukt dat was onstaan door zijn negatieve volk (of een gedeelte daarvan), die graag wonderen wilden zien en de daaruit voorvloeiende macht voor zich zelf wilden reserveren, zo zijn dus die interne oorlogen ontstaan. Lucifer is verschrikkelijk wijs en heeft afmetingen in zes dimensies. Mensen worden blind, doof en dom als zijn macht zich hier op aarde gaat manifesteren.

Later adopteerden de Turken (de Ottomanen) deze negatieve (demonische) macht om Europa te plunderen en te domineren. Maar het is dus niet alleen met de Islam, elke imperium dat is ontstaan, heeft zijn oorsprong in het kwaad. ,

Indy op 21-03-2015 23:56

op het nieuws zijn wel eens kaarten te zien ,waar Isis percies zit , als je dan goed kijkt hebben ze de stukken land zwart gekleurd en lijkt het net een soort Beest uit de Afgrond die daar zich als een zwarte vlek verspreid. Zwart is de kleur ook van de Duisternis .Zwart is het tegenovergestelde van wit , in openbaringen staat dat de Heiligen allemaal witte gewaden kregen .

vlokje op 21-03-2015 23:57

In de mythologie is Europa een prinses, zeus is satan.

Zou de vrouw op de draak uit openbaring Europa zijn ??

Ismael op 22-03-2015 00:10

@Lodewijk

666 staat voor het koolstof 12 atoom: 6 positieve, 6 negatieve en 6 neutrale deeltjes per atoom. Dit maakt, voor een belangrijk gedeelte, het menselijke DNA.

Brandende kaars op 22-03-2015 01:30

@menslim op 21-03-2015 05:18

‘U schreef: Als jezus vzmh de "zoon" van god is omdat hy (hij) uit een maagd is geboren.’

Weet u Mohammed heeft als schrijver van de koran helemaal niks begrepen van de Bijbelse Goddelijke Triniteit (3 personen in 1 wezen).

De koran stapelt fout, op fout, op fout, op fout, op fout!

Wat de koran allemaal bij elkaar beredeneert, daar klopt werkelijk geen snars van.

Ook op andere plaatsen in de koran slaat de koran de plank behoorlijk mis en verwart de schrijver van de koran verschillende personen met elkaar, of schrijft de koran dingen die niet in de Bijbel zijn terug te vinden en ook helemaal niet kloppen.

Beluister de zeer heldere uitleg over de Goddelijke 3 eenheid in de Bijbel en de fouten in de koran:

Can God have a son_ (Jay Smith)

https://www.youtube.com/watch?v=KY0hvJDc0V4

Voor de christenen onder ons:

Beluister de volgende zeer degelijke Bijbelse exegese over de Triniteit van God:

Trinity vs. Oneness Debate Part 1, White vs. Sabin

https://www.youtube.com/watch?v=f_OYdHfdbbo

 

Dan schrijft u:

‘Wat is de profeet adam vzmh dan? Een nog grotere god? Dus dan zitten we al op 3 goden... Monotheisme...?’

Weer een fout in de koran:

Adam is volgens de Bijbel de eerste mens maar geen profeet.

Hij heeft helemaal niks geprofeteerd over de toekomst.

 

U schrijft tot slot:

‘Er is maar een god dat is allah subhana wa taala’

 

Beste menslim, weet u dan niet dat uw Allah in werkelijkheid de heidense maangod Sin is?

Vragen aan u:

Weet u waarom er op minaretten, op moskeeën, op islamitische symbolen, op islamitische vlaggen een afbeelding van de wassende maan (maansikkel) te zien is?

Weet waarom moslims:

-       Vasten gedurende de maand die begint en eindigt met de verschijning van de wassende maan aan de hemel?

-       Pelgrimstochten maken naar Mekka? (Hadj/Hajj)

-       Rond de Kaäba lopen, zonder ondergoed aan?

-       De zwarte steen kussen?

-       Stenen gooien naar de duivel?

-       De rituele wassing kennen?

-       Tussen 2 heuvels heen en weer moeten lopen?

-       Een dier moeten offeren?

Weet u wie Allah is?

Nee? Mag ik u dan antwoorden op deze vragen geven?

 

De islamitische god Allah is eigenlijk de heidense maangod ‘Sin’ die door veel volkeren in het Midden Oosten (ook door de Arabieren) al vele honderden jaren vóór de geboorte van Jezus Christus werd aanbeden. Archeologen/wetenschappers hebben zeer veel archeologische bewijzen gevonden in Arabië en in alle omliggende landen over de aanbidding van de maangod ‘Sin’. Ieder volk gaf de maangod weer een andere naam zoals: Baäl, Sin, Hazor, Hubal, Nanna (n, r ) en Tammuz.

De maangod ‘Sin’ werd ook ‘Al-ilah’ genoemd. Dat betekent in het Arabisch: ‘dé God’.

Al voor de geboorte van Mohammed hadden de Arabieren de titel ‘Al-ilah’ al samengevoegd tot ‘Allah’.

De Maangod ‘Sin’ was rechter van mensen en goden!. Zijn symbool  was een maansikkel (de wassende maan). Sin was getrouwd met de godin van de zon. De sterren waren hun dochters. Enkele namen van dochters: Ishtar, al-Lat, al-Uzza en Manat.

Ook deze dochters werden als goden aanbeden. 

De Arabieren uit de tijd vóór de islam aanbaden wel 360 verschillende goden! Allah was daarvan de voornaamste God. Mekka was voor de Arabieren de belangrijkste plaats van aanbidding van De Maangod ‘Sin’.De Kaäba was de tempel voor Sin.

Mohammed werd dus grootgebracht in de religie van de maangod Allah.

Mohammed noemde in het aanvankelijk de 3 dochters van Allah in de koran: de 3 bemiddelaars tussen Allah en de mensen.

Later trok hij deze meer goden-uitleg dat weer in en verklaarde dat hij was misleid door de duivel.

De schrijver Salman Rushdie schreef over de 3 goddelijke dochters van Sin, een roman: ‚De Duivelsverzen‘.

Sinsdien wordt Rushdie door de moslims met de dood bedreigd.

Mohammed besloot later dat Allah niet louter de grootste god was, maar ook de énige god was en maakte van maangod Sin ook nog de ‘schepper van hemel en aarde’, net zoals de God van de Bijbel dat is.

In feite zei Mohammed:

“Kijk, jullie geloven dat de maangod Allah de grootste is van alle goden.

Alles wat ik jullie vraag is ook te geloven dat hij de énige god is.

Ik neem Allah die jullie al aanbidden niet weg.

Maar ik neem wel zijn vrouw, zijn dochters en alle andere goden weg”.

De moslim geloofsbelijdenis en strijdkreet ‘Allahu Akbar’ betekent niet: “Allah is groot” maar: “Allah is de grootste, d.w.z. dat hij is de grootste onder alle goden. Wat deed Mohammed?

-       Tegen de heidenen zei Mohammed dat hij nog steeds geloofde in de maangod Allah.

-       Tegen de Joden en Christenen zei Mohammed dat Allah ook hún God was (de God van de Bijbel).

Maar zowel Joden als Christenen wisten wel beter en daarom wezen zij Allah de god van Mohammed af als een valse god!

Mag ik u iets vertellen over hoe de heidense Arabieren de maangod Sin/Allah vroeger aanbaden?

De heidense Arabieren aanbaden de maangod Allah door:

- verscheidene malen per dag in de richting van Mekka te bidden,

- het maken van pelgrimstochten naar Mekka,

- te lopen rond de tempel - de Kaäba - van de maangod, helemaal naakt.

- de zwarte steen te kussen dat in een vorm zit van een vulva (uiterlijke geslachtsorgaan van

  een vrouw),

- het offeren van een dier aan de maangod,

- het werpen van stenen naar de duivel,

- het ritueel wassen.

- het lopen tussen 2 heuvelen.

- een maand te vasten van wassende maan tot wassende maan, enz.

Vraag: Komt dit alles u ook bekend voor?

Conclusie:

Ook archeologen hebben keiharde bewijzen geleverd dat Allah de Heidense god ‘Sin’ is en helemaal niks te maken heeft met de Bijbelse God, de Bijbelse Jezus en ook niet met de Bijbelse profeten!

Zie de onderstaande filmpjes!

 

Zie voor nog meer informatie:

www.verhoevenmarc.be/_allah-maangod.doc

http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

 

Allah the Moon God

https://www.youtube.com/watch?v=FZ6RMOcpeHk

 

Is Allah the false Pagan Moon God of Pre-Islamic Arabia?

https://www.youtube.com/watch?v=4zMV-g4aNtk

 

 

channa op 22-03-2015 13:01

De troon van satan staat tegenwoordig in Berlijn. Meegenomen door keizer Wilhelm.

Hitler was zo onder de indruk. liet een kopie maken. zette die in Neurenberg om er zelf op te zitten.

De russen namen de echte troon mee, maar brachten die weer terug naar Oost-Duitsland. Het ergste communistische land geweest ooit.

Er is een film van David Hathaway(eurovision Mission), Duisternis over Europa.

Dan wordt er veel duidelijk. Het beest voor het Europees parlement met vrouwe Europa. Wij heulen nog steeds om de olie met het beest.

En de paus wil ook graag een wereld godsdienst. Ben zelf Christen, kan dat een ander niet opleggen, maar de de Islam wil dit wel.

rafraf op 22-03-2015 15:17

Brandende kaars 

 

blijf vooral ontkennen de Enige God en een kruis aanbidden.

 

trwns alles wat je daar beschreef ik kan alles neerleggen maar zal ik niet doen behalve 1.

Ik ben Turks en de wassende maan en sikkel is een symbool van de Turke(ottomaanse dynasty) ---NIET VAN DE ISLAM.--- Geen hele woorden in hoofdletters, wat als schreeuwen wordt gezien. Zie siteregels. Mod.

 

Wil je de symbool weten van de Islam?

maar jii weet alles al jammer dat je met een wassende maan en sikkel bent gekomen

Rob ter Horst op 22-03-2015 20:44

Is het een voorspelling die uitkomt, of wil men een voorspelling laten uitkomen...

Rob ter Horst op 22-03-2015 22:30

@ Channa

"Ben zelf Christen, kan dat een ander niet opleggen, maar de de Islam wil dit wel."

Wat de islam nu doet, hebben de christenen vele eeuwen lang gedaan, andere geloven onderdrukken en uitroeien...

Ismael op 23-03-2015 00:51

De Islam is corrupt gemaakt vanaf zijn ontstaan. Het is nu niet alleen ongeldig, het is ook een hele gevaarlijke religie met een zeer kort lontje. In onze huidige tijd heeft de Islam weinig tot geen tolerantie jegens alles wat daarbuiten valt.

Ik ben zelf moslim geweest en ik weet hoe een moslim denkt jegens "anderen". Ik heb een verschrikkelijke tijd mee gemaakt en zoiets kan je alleen achteraf beseffen als ex-moslim. Hoe mij geleerd werd dan niet-gelovigen, en vooral Joden, absoluut niet als mensen moesten beschouwd worden. En weet je, zo ga je het ook werkelijk geloven. Het is gewoon verschrikkelijk.

Goudsbloem op 23-03-2015 14:49

@Ismael

Ik vind het heel goed dat je de islam de rug hebt toegekeerd. Dat moesten veel meer moslims doen. Heb je het volgende artikel al eens gelezen? En er staan nog meer artikelen over wat er tegenwoordig gebeurt. Het is gewoon verschrikkelijk.

http://inbijbelsperspectief.weebly.com/wat-zegt-de-bijbel-over-de-islam.html

Gebelgde Belg op 23-03-2015 16:46

1, 5 miljard moslims, en het grootste gedeelte is extremist, daarom spreekt men van de moslim explosie inplaats van een bevolkings explosie! Obama denkt, je kan ze maar beter als vriend hebben? Maar het is onmogelijk om hun vriend te zijn, wie kan er vriendschap sluite met zulke...enfin, dat willen ze zelf niet.

Ismael op 23-03-2015 16:56

@Goudsbloem

Ben ik vergeten bij te vermelden. Bedankt voor de link. Ik ga het zeker lezen.

Zilvermeeuw op 23-03-2015 20:35

'Ten derde is het heel zorgwekkend dat 25 procent van alle moslims is geradicaliseerd. Ze voelen zich verwant met een radicale politieke stroming, of met een gewapende groepering. Op 1,2 miljard moslims wereldwijd betekent dat zo'n 250 tot 300 miljoen radicale moslims.

Aldus prins Hassan van Jordanië.

lees het hele interview op onderstaande link:

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/3/Prins-Hassan-Jordanie-Mijn-god-laat-het-niet-weer-een-moslim-zijn-1733252W/?masterpageid=158493

Zilvermeeuw op 23-03-2015 21:31

Brandende kaars op 22-03-2015 01:30

een maand te vasten van wassende maan tot wassende maan,

Nou dat "vasten" valt reuze mee hoor, zodra de zon onder is je uren lang volproppen kan ik geen vasten noemen.

Vasten = niet eten en niet drinken. Hielden ze dàt nou maar eens een maandje vol.....

Josefientje (andere computer, kan niet inloggen) op 24-03-2015 00:08
Citaat Elsevier (dank voor de link): De prins van Jordanie ziet niets in de oplossing van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die Joden zoals uit Jemen oproept naar Israël te verhuizen. 'Als we doorgaan -de - beste - mensen - overal - weg te halen, (de Joden dus) betalen we vanzelf de prijs voor de achterblijvers.' Wat een fantastische waarheid, en nog wel uitgesproken door een Jordaanse Prins. Trouwens ik heb er steeds aan gedacht, dat alle omringende landen die Israel haten in puin liggen; Jordanie, dat nog steeds een vredesverdrag heeft met Israel niet. En naarmate wij (Nederland/Europa) Israel laten vallen zijn de legioenen vluchtelingen niet te stuiten en wie weet hoe dat onze samenleving zal belasten, c.q. onveilig maken, zoals Israel lijdt moeten wij ook lijden als we hen niet supporten. Die kans is heel groot.
Gebelgde Belg op 24-03-2015 14:10

Er zijn wel 1,5 miljard moslims op deze planeet, en ik ken geen niet-radicale moslims!

http://www.bing.com/search?q=1%2C5+miljard+moslims&form=ASUTDF&pc=MAAU&src=IE-SearchBox

Brandende kaars op 27-03-2015 00:34

@rafraf op 22-03-2015 15:17

Jammer dat veel moslims zo weinig kennis hebben van hun eigen historie.

Jammer dat veel moslims zo weinig kennis hebben van wat echt in de koran staat beschreven.

Jammer dat het praktisch onmogelijk is om met veel moslims kritisch over de islam, Allah, de islam historie, Mohammed, koran, en moslim misdaden en gebrek aan daden, van gedachten te wisselen, zonder dat ze vervallen in een hele serie ontkenningen en onbenullige tegenaanvallen, en allerlei verwensingen. Het zou fijn zijn dat u de wijsheid, inzichten en redelijkheid had van de bovenstaande schrijver op dit forum onder de naam ‘Ismaël’!

Jammer dat u niet weet dat het vreselijke Ottomaanse rijk islamitisch was.

Dat toen bijna alles en iedereen gebukt werd ging onder de barbaarse en onrechtvaardige sharia! Wat is er veel bloed gevloeid! Wat veel onbeschrijfelijk leed! Wat veel onrecht!

Dat de moslims de Dhimmies (mensen van de boek: de Joden en de christenen) afpersten door 50% te vragen van hun bezittingen en inkomsten. Betaal je niet dan wordt je alsnog vermoord! Geheel volgens de stijl van hoe de Italiaanse maffia kleine ondernemers in hun wijken afpersten!

Ik heb foto’s uit die tijd gezien waar op te zien was hoe jonge christelijke tieners naakt door die moslim barbaren waren gekruisigd langs de weg.

 

Jammer dat u rafraf, niet de moeite heeft genomen om al mijn links in de bovenstaande bijdrage te openen en te beluisteren en bestuderen.

Dan had u kunnen beluisteren hoe tegenstrijdig en foutief de koran is als het gaat over de Goddelijkeheid van de Bijbelse Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis voor ook uw en mijn zonden. Mohammed heeft er geen snars van begrepen. Ook u zo blijkt uit uw woorden snapt er niks van. Maar wat nog erger is u staat zo blijkt uit uw reactie er ook niet voor open!

Dan had u ook de keiharde archeologische bewijzen kunnen zien op afbeeldingen, dat maansikkel behoort bij de oude maangod aanbidding en ster oorspronkelijk een verwijzing is naar de 3 dochters ( zijn sterren) van de maangod Sin (voorheen Baäl)!

Nadat Mohammed eerst leerde dat deze 3 dochters bemiddelaars waren tussen Allah en de mensen en later deze meergodenleer heeft ingetrokken na veel kritiek, werd de ster 5 puntig gemaakt en moest het dienen als verwijzing naar de 5 islamitische geloofspijlers.

 

Graag uw reactie!

 

Gebelgde Belg op 27-03-2015 11:20

ISIS wil chloorgasbommen in Europa gaan gebruiken op openbaar vervoer en sportevenementen....."Wanneer het echter in een bom wordt verwerkt, zorgt het voor ‘verdrinkingsdood’, waarbij er vocht in de longen vrijkomt."

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150326_01599439

Freija op 24-01-2016 20:23

@Rob ter Horst op 22-03-2015 22:30

Twee keer fout is een keer goed?

Bovendien hebben missionarissen ook veel goed gedaan en er zijn geen koppen afgehakt of ongelovigen gekruisigd.

Rob ter Horst op 24-01-2016 21:54

Freija op 24-01-2016 20:23

Ruim driekwart jaar de tijd gehad om onderzoek te doen naar de geschiedenis van het christelijk geloof, en niet verder komen dan dat missionarissen ook veel goeds gedaan hebben...

Freija op 24-06-2016 18:47

Jaren geleden (seventies) heb ik in de Nieuwe Revu een reportage gelezen over Nostradamus, deze zou voorspeld hebben dat een derde wereldoorlog vanuit de buik van Europa zou ontstaan. Destijds kon niemand dat echt plaatsen. Nu is dat helemaal niet meer zo moeilijk te begrijpen, het Trojaanse paard is binnengehaald, de vijand is onder ons.

Freija op 28-06-2016 14:26

Rob ter Horst

Ik bezoek nog maar heel recent deze pagina, en kom er ook niet vaak. Heb jouw bericht op 24-1 gelezen en beantwoord. 

 

Rob ter Horst post hier niet meer. Mod.

Freija op 28-06-2016 14:58

Brandende kaars,

De heidense Arabieren aanbaden de maangod Allah door:

verscheidene malen per dag in de richting van Mekka te bidden,

- het maken van pelgrimstochten naar Mekka,

- te lopen rond de tempel - de Kaäba - van de maangod, helemaal naakt.

- de zwarte steen te kussen dat in een vorm zit van een vulva (uiterlijke geslachtsorgaan van

  een vrouw),

- het offeren van een dier aan de maangod,

- het werpen van stenen naar de duivel,

- het ritueel wassen.

- het lopen tussen 2 heuvelen.

- een maand te vasten van wassende maan tot wassende maan, enz.

Heel interessant! Ik kan nu ook het stenen gooien naar bussen en auto's tijdens de ramadan plaatsen.

Jammer dat de overheid zich niet in de koran verdiept, dan kunnen we misschien stoppen met het importeren van een ideologie die ons kwaadaardig gezind is.

Rob ter Horst op 19-07-2017 08:07

Maar natuurlijk wel...

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl