Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zweeds bedrijf voorziet medewerkers van geïmplanteerde microchip

‘Overheden en bedrijven gaan chip in de toekomst verplicht stellen’ – Geïmplanteerde chip al tientallen jaren lang gevreesd als Bijbels ‘teken van het Beest’


Het teken van het Beest: een technologisch betaal- en identificatiesysteem, of een godslasterlijk politiek-religieus systeem – of misschien wel een combinatie?

De medewerkers van een Zweeds high-tech bedrijf in Stockholm krijgen allemaal een geïmplanteerde computerchip waarmee ze toegang krijgen tot het gebouw. Volgens ‘biohackers’ is dit de volgende stap naar een maatschappij waarin iedereen zal worden verplicht om zo’n chip te laten implanteren, omdat je anders niet kunt werken en geen betalingen kunt verrichten.


Het Epicenter building in Stockholm, waar zowel Google, Microsoft als nieuwe bedrijfjes in zitten, heeft de microchip ingevoerd om werknemers deuren te laten openen, in staat te stellen te communiceren met smartphones en apparaten te laten bedienen. BBC verslaggever Rory Cellan-Jones liet voor zijn rapportage vrijwillig de chip onder de huid van zijn hand implanteren.

Volgens Hannes Sjoblad, manager van het kantoorgebouw, zal de chip later ook gebruikt kunnen worden om maaltijden in de kantine te betalen en wachtwoorden op computers te vervangen.

‘In de toekomst voor iedereen verplicht’

Mensen zouden blij met de chip moeten zijn, vindt Sjoblad, omdat het leven er een stuk eenvoudiger door wordt. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat overheden en bedrijven op zekere dag de chip verplicht kunnen gaan stellen.

‘We willen deze technologie begrijpen voordat grote bedrijven en overheden bij ons komen en zeggen dat iedereen ‘gechipped’ moet worden – de belastingchip, de Google of Facebook chip.’

In een ander commentaar is Sjoblad positiever: ‘Jaren geleden had men angst voor vaccinaties, en nu is het heel normaal om cellen geïnjecteerd te krijgen. Dat is een vroeg voorbeeld van bio-hacking... We geven dieren al 20 jaar geïmplanteerde chips.’ (1)

In 2004 liet een BBC News verslaggever zich al eens voorzien van zo’n chip om toegang te krijgen tot de VIP ruimte van een nachtclub in Barcelona en om voor zijn drankjes te betalen. In datzelfde jaar liet de Mexicaanse minister van Justitie 160 werknemers van zijn kantoor voorzien van een chip ter grootte van een rijstkorrel. Hiermee konden ze toegang tot beveiligde ruimten krijgen.

Microchips in je oren, ogen en hersenen

Een jaar geleden pleitte Google topbestuurder Regina Dugan, voormalig directeur bij het technologieconcern DARPA, voor de invoering van een eetbare ‘authenticatie microchip’. Scott Huffmann, technisch directeur van Google, denkt dat mensen binnen vijf jaar chips aan hun plafond en in hun hersenen hebben, zodat ze sneller over het internet kunnen surfen.

In 2012 publiceerde CNN een artikel waarin werd gespeculeerd over het transhumanisme, en werd voorspeld dat over 75 jaar alle mensen een geïmplanteerde hersenchip zullen hebben waarmee hun gedrag door anderen –overheden, bedrijven- kan worden gecontroleerd.

Futurist annex uitvinder Ray Kurzweil, een icoon in de transhumane beweging, verwacht dat smartphones over 20 jaar rechtstreeks in je brein worden geïmplanteerd. In 1999 voorspelde hij in zijn boek ‘Het tijdperk van Spirituele Machines’ de komst van de iPad, Kindle, iTunes, YouTube en digitale TV-diensten zoals Netflix. In 2019 zullen mensen permanent hun smartphone aan zich laten bevestigen, en tien jaar later in hun oren, ogen en hersenen, denkt hij. Degenen die weigeren zullen al snel een nieuwe ‘onderklasse’ worden.

Het ‘teken van het Beest’, een chip?

De vingerafdrukscanner die Apple vorig jaar op zijn nieuwste iPhones introduceerde, deed met name Amerikaanse christenen onmiddellijk speculeren over het ‘teken van het Beest’, dat volgens het profetische Bijbelboek Openbaring in de eindtijd verplicht zal worden gesteld en nodig zal zijn om te kunnen kopen of verkopen. Iedereen die weigert zal worden gedood. Al tientallen jaren denken veel gelovigen dat dit teken een geïmplanteerde microchip zal zijn.

Daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien dat dit teken in de Bijbel overduidelijk wordt gekoppeld aan een religieus-politiek systeem dat zo godslasterlijk is, dat iedereen die de chip accepteert, voor eeuwig verloren gaat. Het gaat dus om heel wat meer dan enkel een chip om te betalen, je voordeur te openen en je computer mee op te starten.

De grootste godslastering in het christelijke geloof is volgens de Bijbel het ontkennen van het evangelie van het kruis en de opstanding, en van de Vader, Zoon en heilige Geest. De islam voldoet als enige systeem aan al deze Bijbelse kenmerken van (de) ‘Antichrist’. De christelijke geloofsbelijdenis, het geloof in de Vader, Zoon en heilige Geest, is zelfs de grootst mogelijke godslastering (shirk) in de islam.

‘Slaven van Allah’ dragen zichtbaar teken van onderwerping

Er zijn ook uitleggers die het teken van het beest vergeestelijken. Het in de grondtekst gebruikte Griekse woord voor teken, ‘charagma’, duidt echter op een letterlijk en zichtbaar teken, een soort ‘stempel’. Dat kan ook een eenvoudige band zijn waarop dit teken, dit stempel, is aangebracht. In de tijd van Johannes hadden bijvoorbeeld slaven zo’n ‘charagma’, als zichtbaar teken dat zij aan iemand toebehoorden.

Aangezien moslims volgens de islamitische theologie ‘slaven van Allah’ (wiens meest heilige getal volgens de islam ‘666’ is) zijn, en islam ‘onderwerping’ betekent, voldoet deze religie ook in dit opzicht perfect aan de Bijbelse omschrijving van (de) Antichrist, het systeem van het beest. Mensen die moslim worden moeten openlijk trouw zweren aan ‘deze man’ (Mohammed), en beloven ‘oorlog te voeren tegen de hele mensheid’ (Ishaq: 204). ‘Wij hebben een onwrikbaar vertrouwen in hem. Wij hebben een Profeet (‘de valse profeet’ in Openbaring) door wie wij alle mensen zullen veroveren.’ (2)

Deze verklaringen staan nu al letterlijk te lezen op de voorhoofd- en schouderbanden van miljoenen moslim jihadisten en hun vrouwen en kinderen. De islam is het enige systeem dat zo’n zichtbaar teken heeft ingevoerd en in steeds meer gebieden verplicht stelt. In Syrië, Irak en Nigeria worden christenen nu al onmiddellijk vermoord door moslims als ze weigeren de islamitische geloofsbelijdenis (shahadatan: ‘Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper’) uit te spreken.

Wat is ‘de hele wereld’

Sommige gelovigen voeren daarbij aan dat de Bijbelteksten spreken over de invoering van het teken bij alle mensen op de hele aarde, maar vergeten daarbij dat de termen ‘hele wereld’ of ‘hele aarde’ in de Bijbel uitsluitend gingen over de toenmalig bekende wereld, ruwweg het Midden Oosten, Noord Afrika en Europa. Zo staat van koning Nebukadnezar geschreven dat hij heerste ‘over de hele wereld’, terwijl zijn rijk enkel een groot deel van het Midden Oosten besloeg.

De logische conclusie is dat alleen de mensen en landen die nu en straks onder het rijk van het Beest vallen, verplicht zullen worden een zichtbaar teken (of serie tekens) te dragen dat in het christendom extreem godslasterlijk en de eeuwige verdoemenis waardig is. Bovendien: hoe kan Armageddon plaatsvinden, een laatste strijd in Israël tussen de grote wereldmachten, als er een heerser (‘Antichrist’) is die letterlijk over de hele wereld zal heersen? Wie kan hem dan nog uitdagen?

Het beest uit de aarde is reeds aanwezig

De heilige teksten van de islam beschrijven hoe hun eigen god Allah als ‘het beest dat uit de aarde zal opkomen’ en de hele wereld zal veroveren – exact zoals de Bijbelse omschrijving van de komst van het beest uit de aarde / uit ‘de afgrond’. Dit beest heeft als kenmerk ‘666’, zoals gezegd het meest heilige getal van Allah. Dit beest heeft een ‘valse profeet’ – de islam heeft een profeet die als hij beledigd of betwijfeld wordt de doodstraf eist (veel moslims spreken over Mohammed in de tegenwoordige tijd, dus alsof hij nu nog aanwezig is, net zoals christenen dat met Jezus doen).

‘Het Beest’ en zijn tekenen zijn daarom al lang onder ons aanwezig, en misschien is het wel de grote voorzegde misleiding in de eindtijd dat veel christenen daar nog altijd weigeren hun ogen voor te openen, omdat het niet overeenkomt met hun eigen theologie dat het teken per se een geïmplanteerde chip moet zijn, het beest ‘de Antichrist’ een toekomstige wereldheerser van het herleefde Romeinse Rijk, en de paus de ‘valse profeet’.

 

Xander

(1) Infowars

 

Zie ook o.a.:

2014:

30-12: Turkse premier belooft Hamas spoedige invasie van Jeruzalem
21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan

13-11: Turkije dreigt Israël met militair ingrijpen om Jeruzalem
13-11: Teken van het Beest in Nigeria: christenen meteen vermoord als ze Allah niet belijden
26-10: Video: ISIS daagt Westen en Rusland uit tot Armageddon

17-10: ‘Obama laat ISIS winnen vanwege islamitische Armageddon profetie’ (/ 10 naties tellende coalitie van het Beest uit Openbaring in wording)
10-09: Twitter explodeert: Is vingerscan iPhone 6 Bijbels teken van het Beest?
27-08: Unie moslimgeestelijken kondigt in Turkije pan-islamitische confederatie aan
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
12-02: BBC maakt reclame voor geïmplanteerde microchip

2013:

29-12: Al 500 Amerikanen hebben geïmplanteerde microchip in hand
18-11: Centrale Banken overwegen spaarders rente te laten betalen in cashloos systeem
19-10: Beast Tech (6): Ontsnappen uit systeem van 'Het Beest' niet meer mogelijk
30-09: 'Beast Tech': Geheim project voor totale 'Teken van het Beest' controle in 2017
21-09: Fujitsu presenteert identificatie en betalen met je hand
12-09: De Apple iPhone 5S, de droom van iedere Big Brother overheid
03-08: CNN: Met smart-tv's kunnen burgers worden bespioneerd

03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon (1)
22-02: Bilderbergers willen wereldwijde ID-kaart, mogelijk op basis van handscan
23-01: EU wil net als VS totaal controlesysteem burgers invoeren (/ Terugblik: BEAST supercomputer in Brussel al 3 jaar actief?)

2012:
10-10: CNN voorspelt invoering geïmplanteerde microchip die gedrag controleert
28-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)
03-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 11)

2011:
29-10: Amerikaanse TV zenders berichten over nieuwe implanteerbare 'killer' chip
16-08: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 8)  (... Het teken van het Beest: Allah?)
11-08: Boek 'Breaking News: Het Kenteken of het Merkteken'

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Gasten die hier niet meer posten:  Trol Koekwous ,Brillemans(je) , Frigo, M.van L,  Wilm alias Voltreffer, Nicky, Kristal alias Splinter, Hans1, Hansje Brinker , Al hasna itramo , NN.  Deze postings worden verwijderd. Niet op reageren.

 
Reacties

Pagina12
Knip op 31-01-2015 10:41

Ceneca op 31-01-2015 00:34

Goede vraag, ik zou het antwoord van Xander hier ook wel op willen horen. Er is namelijk op internet niets over te vinden

 

Bron was vergeten, is geplaatst. Mod.

Zilvermeeuw op 31-01-2015 10:45
Benny op 30-01-2015 20:40

Beste Zilvermeeuw

Ik heb een aanrader kijk eens op

Zilvermeeuw:Kijk eens op PVV.Nieuws-antiEU-Alliantiegroep!"

Zal ik zeker doen! Hartelijk dank voor je tip hoor Benny. !

groetjes van

Zilvermeeuw

Zilvermeeuw op 31-01-2015 11:53
@Vis op 30-01-2015 21:30

Paar vragen aan degene die geloven dat we die chip niet mogen nemen. Hoe zie je het voor je? je gewone leven moet je dus opgeven,waar ga je heen?"

Dat zijn vragen die nu nog niet kunnen worden beantwoord. Maar het beste lijkt mij om t.z.t. gewoon thuis te blijven. "God zal voorzien" en dat kan Hij op vele manieren b.v. door de hulp van anderen in (christelijke) gemeenschappen.

Net zoals er in de oorlog mensen waren (de ondergrondse) die etensbonnen stalen voor de onderduikers. Alles was "op de bon" en zonder bon kon je dus geen eten kopen. Maar vélen hebben de oorlog kunnen overleven door die gestolen etensbonnen. Ik zeg niet dat het in de toekomst óók zo zal gaan, het is slechts een voorbeeld. 

Lynx op 31-01-2015 12:00

Suryoyo goede posting,inderdaad handelen naar de wil van God,men vergeet weleens dat de eerste christenen in Rome geen deel namen aan het openbare leven,dus ook niet aan de feestweek ter ere van sunna.Daarom werden zij ook vervolgt,later moesten ze verplicht werken op de sabbat,en de zondag als eredienst aanhouden.God heeft de sabbat geheiligd,de zondag niet.Constantijn werd christelijk uit politieke overwegingen,en als tegenhanger van de God van Israel kwam hij met een eigen agenda.Het vaticaan heeft dat verder uitgebreid na de val van het romeinse rijk,de macht was weg,maar werd overgenomen door een heidense,met babylonische afgodencultus gevulde religie.

Bert op 31-01-2015 12:24

Nog even een korte opmerking omtrent de vraag: Wat is 'de hele wereld'. Als je die vraag bekijkt vanuit het beperkte perspectief van mensen, dan vergeet je even dat de Bijbel het geopenbaarde Woord van God is. En God kent 'de hele wereld' natuurlijk op zijn duimpje.

Aagje op 31-01-2015 12:31

http://www.infowars.com/office-implants-microchips-under-employees-skin/

De Vreemdeling op 31-01-2015 12:52

Na alle commentaren gelezen te hebben wil ik twee dingen zeggen :

Zo een chip heeft niets te maken met de bijbel of met het geloof .

Iedereen die dat beweert heeft ze niet allemaal op een rij.

Verder vraag ik me af wat er allemaal op tegen is een chip onder je huid. Denk ook een aan de voordelen die je ermee hebt . Ik vind de discussie dat het te maken heeftmet "het teken van het beest" zo overdreven en onzinnig . Het is gewoon de technologische vooruitgang.

De mensen die de grootste tegenstanders zijn van een onderhuidse chip lopen de hele dag met een smartphone rond....................                                                                                                                                                                                           

bob op 31-01-2015 13:37

Ludwig heeft aan de pado's of wiet gezeten.

Esther op 31-01-2015 14:57

De Vreemdeling op 31-01-2015 12:52

Nou dan laat jij toch lekker een chip onderhuids plaatsen als jij dat geen bezwaar vind maar geef niet af op de mensen die dat wel een bezwaar vinden.

En een chip in je smartphone of bankpas is heel iets anders dan een onderhuidse chip wat een vergelijking zeg dat is appels met peren vergelijken.

Ik zie een onderhuidse chip meer als een brandmerk wat ze vroeger bij koeien ook aanbrachten met andere woorden als je een chip/brandmerk hebt hoor je bij de kudde en anders niet.

Laat mij dan maar niet bij de kudde horen, men ik ben tenminste niet verdwaald en heb ze allemaal op een rij.

    

suryoyo op 31-01-2015 15:04

Zilvermeeuw...nogmaals..

Ex.13:9               En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als een herinnering tussen uw ogenopdat de Tora van JHWH op uw lippen is, want JHWH heeft u met sterke hand uit Egypte geleid.

kwestie van iets in je voorhoofd of hand te plaatsen heeft met je denken en dienen te maken, dat is nu immers een bijbelse principe...eigenlijk best logisch, tenzij je een bekrompen geest hebt en denkt dat een chip jou kan weerhouden van een gebed. Er zjjn orthodoxe joden die letterlijk thorarollen op hun voorhoofd en hand plaatsen...zou. God dat bedoelt hebben? Natuurlijk niet..

kopen en verkopen heeft te maken met de sabbatsrust..immers hij die het teken van het beest..zijn leer en afgoderij...niet heeft..kan niet kopen of verkopen op de dag dat in babylon als nationale shopdag wordt gezien.de zaterdag..hij die het teken van God heeft onthoudt zich van de wereld en eert de sabbatsrust,,,

wat betreft 666 hmm ok een poging dan

er tientallen zo niet honderdtallen uitleggingen van wat het merkteken of zegel van het beest allemaal wel niet zou kunnen zijn. De reden waarom je zoveel verschillende leerstellingen hoort is eenvoudig te verklaren, want het is het getal van een mens en zijn getal is zeshonderdzesenzestig (Op. 13:18). En gezien er in het verleden vele anti christenen geweest zijn, vandaag de dag actief zijn en nog zullen opstaan, zul je nog in toenemende mate verschillende uitleggingen horen over afbeeldingen, namen en mensen die het getal zeshonderdzesenzestig met zich meedragen. 

Maar het is goed om de eigenwchwppen van het teken van beest te kennen, zoals de oorsprong de werking eN het doel. Hierover is de Bijbel heel duidelijk en dat geeft ons een grote geruststelling opdat we niet onvoorbereid zullen zijn en het teken van het beest kunnen herkennen op het moment dat het zich voor doet.

De eerste eigenschap van dit teken is dat het een merkteken is dat van ‘het beest’ of ‘een beest’ afkomstig zal zijn. Johannes ziet in zijn visioen meerdere beesten. Het moment vanwaar Johannes keek was op ‘de Dag des Heren’ (Op. 1:10). Daardoor keek hij niet alleen in de toekomst maar ook in het verleden. Vier van de beesten die hij opnoemt worden ook door Daniel genoemd, alleen keek Daniel vanaf zijn standpunt in de toekomst. Voor nu is het alleen even belangrijk om te weten dat ‘een beest’ een koning met zijn volledige koninkrijk vertegenwoordigt.

Dan.7:17         Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan. 

Om een voorstelling te krijgen over wat voor soort koninkrijken het gaat. Het betreft hier wereldheersers, een dictatuur die de macht in de hele wereld tot zich genomen heeft. Eén van deze historisch verleden koninkrijken die je kon beschouwen als wereldmacht, was Babylon die onder het bestuur van koning Nebukadnezar stond (606-536 VC). Het beest (koning Nebukadnezar en zijn koninkrijk), een eerste overeenkomst. In Daniël hoofdstuk 3 kun je lezen dat deze wereldheerser, een gouden beeld van zichzelf liet maken waar iedereen voor moest buigen om het te aanbidden. Zie de tweede overeenkomst met het beeld in Openbaringen 20 vers 4.

Dan.3:1           Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el.

Dan.4:5           Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. ( je ziet al...het gaat om aanbidding)

Als we dit (stand)beeld van dichtbij bekijken zullen we een derde overeenkomst zien, namelijk het merkteken dat het getal van een mens is en dat gekenmerkt wordt met drie keer het getal zes. Nu ging Daniël ervan uit dat men zou begrijpen dat een standbeeld van zestig el (ruim 30 meter hoog) niet op èèn breedte van zes el (3 meter breed) kan blijven staan. Je hebt minstens twee breedtes van zes el nodig wil het standbeeld niet omvallen. Vandaar dan Daniël de tweede breedte of lengte niet noem. De afmeting van het beeld is dus 6 x 6 x6(tig). Deze overeenkomsten met het merkteken 666 geeft ons nog meer informatie.

Het occulte babylon

Voordat Babylon een wereldmacht werd was het al een inspiratiebron voor vele omringende landen zoals Egypte die voor hun priesterdiensten haar afgoden en symbolen uit het occulte Babylon haalden. Maar ook vandaag de dag hebben religies wereldwijd wel één of andere ritueel of traditie die haar oorsprong in Babylon heeft. De Babyloniër Nebucadnezar liet onder zijn gouden evenbeeld niet voor niets een voetstuk van zes bij zes el plaatsen.

Het product of kwadraat van zes is zesendertig. En het getal zesendertig is zo bijzonder dat je het overal in de wiskunde en wetenschap maar ook in het occultisme terug kan vinden. Hier zijn een paar kenmerken. Als je alle getallen van 1 t/m 36 bij elkaar optelt krijg je het getal 666. De getallen 1 t/m 36 kun je in een vierkant plaatsen van 6 rijen en 6 kolommen waarbij de som van elke rij, kolom of diagonaal 111 is. Tel je de sommen van 6 de rijen of de 6 kolomen bij elkaar op krijg je als uitkomst 666. Het gouden evenbeeld van Nebukadnezar staat op een fundament dat doordrongen is van het getal zeshonderdzesenzestig. In babylon had je een kubus, net zoeen als in Mekka bestaande uit de goden waarbij de goden genummerd werden naar belang, de zon kreeg  nummer 1 de maan nummer 2 etc etc...de som van de afgoden is 666.

De betekenis

Het 666 fundament waar het gouden beeld van Nebukadnezzar op staat betekent geestelijk verhogen van de persoon. Nebukadnezar verhoogde zichzelf boven de enige waarachtige Allerhoogste. Verder in het hoofdstuk vier van Daniël kun je dan ook lezen dat hij door zijn hoogmoed ten val kwam. Het getal zeshonderd-zesenzestig waar we op moeten letten is èn waarvan Johannes zegt dat het naast een getal van een mens ook de naam van een mens kan zijn heeft een kenmerk dat met zijn hoogmoed gepaard zal gaan. We zullen nog een Bijbels voorbeeld bespreken dat ons dezelfde eigenschap geeft.

De eerste keer waar het getal zeshonderdzesenzestig in de Bijbel voorkomt is in het eerste boek van Koningen toen koning Salomo aan het bewind was.

1 Kon.10:14    Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud,  

Salomo was de meest invloedrijke en rijkste koning uit de geschiedenis van het volk Israël. Overal uit de gehele wereld kwamen belangrijke personen koning Salomo opzoeken om zijn unieke wijsheid die hij van JHWH ontvangen had, aan te horen. De Salomo die twee keer een ontmoeting met de Eeuwige had, de eerste tempel en het Koninklijk paleis bouwde. Zijn koninkrijk groeide en groeide en heerste over alle andere aangrenzende koninkrijken. Jaarlijks kwam er een enorme hoeveelheid aan goud, ongeveer 22.777 kg (666 talenten) binnen. Wat ging er fout?

1.kon.10:18-19 Ook maakte de koning een grote ivoren troon en overtrok die met zuiver goud. Deze troon had zes treden en de bovenzijde van de troon was vanachteren rond, aan beide zijden van de zitplaats zaten leuningen, en bij die leuningen stonden twee leeuwen.

Koning Salomo maakte voor zichzelf een gouden troon met een gouden voetstuk van zes treden. Zijn beeld van een oppermachtige koning. Elke keer als Salomo op de troon plaatsnam moesten zijn voeten hem zes treden omhoog brengen. Met andere worden hij verhoogde zichzelf en gaf de eer aan zichzelf en niet aan JHWH. Wat hoogmoed allemaal niet kan uitwerken! In zijn ouderdom hield hij er ook nog duizend vrouwen op na. Vervolgens werd Salomo ongehoorzaam, verbrak het verbond met JHWH en liep de afgoden achterna die door zijn vrouwen en andere bezoekers naar Israël werden meegenomen.

2.Kon.23:13    Ook de offerhoogten die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van de berg van het verderf lagen, die Salomo, de koming van Israel, voor Astarte, de afschuwelijke afgod van de Sidoniërs, en voor Kamos, de afschuwelijke afgod van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de Ammonieten, gebouwd had, verontreinigde de koning.

Salomo maakte offerplaatsen voor onder andere de afgod Astarte Deze afgod is helaas nog steeds vermengd met het ons bekende huidige Easterfeest.  Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van JHWH: hij volhardde er niet in om JHWH na te volgen, zoals zijn vader David deed. Hoe het verder met Salomo afliep moge duidelijk zijn.

Tevens is het getal vsn de mens 6. Deze antichrist/beest, zal een soort van een perfecte belichaming zijn van de tegnstander...zijn kroonprins.

Het Brood op 31-01-2015 15:37

In Amerika is...

het al vele decennia bekend dat de VS "The Beast" het beest wordt genoemd,

zo ook de president, zoals ook zijn touringcar als zijn gepantserde limousine.

De VS ziet zich als de leidinggevende wereldmacht in samenwerking met de  UK ( Engeland).

Zelfs bepaalde Navo-troepen noemen zich al The Beast op het slagveld in verschillende momentele oorlogsgebieden.

Het momentele wereldgebeuren wordt al hoofdzakelijk door het anti-christelijke wereldrijk The Beast geleid, waartoe alle landen behoren die tegen God Yhwh en tegen Jezus Christus en tegen Gods ware heiligen zijn... en dus ook tegen Gods plannen met Israël en de Joden zijn. Daartoe behoren daadwerkelijk alle natiëen die Gods plannen willen dwarsbomen.

Ongeacht welke filosofie of religie of ideaal of politiek of financieel systeem of cultuur zij aanhangen, indien zij vijanden zijn van de Enige en waarachtige heilige God Yhwh, de God van Israël, en Zijn Zoon Yeshua ha Messchiach/Jezus de Christus en van Hun raadsbesluiten/heilige plannen... dan zijn zij anti-christenen/anti-christussen en vijanden van Gods waarheid... en zijn zij verleiders en misleiders en zijn zij Mammon/Geld/weelde/luxe/macht/roemzucht/genotzuchtig en sexsueel-ontsporend gericht en vijanden van alle gerechtigheid van God. En zodoende en redenerende zijn zij allen de hoer Babylon oftewel de kerk van satan, het hoge huis (van de duivelse zinnelijkheid en hoogmoed en ijdelheid en perversiteit en van geweldadigheid en moorddadigheid en van alle gruwelen en afgoderijen en tovenarijen en de duivel- en de demonen-dienenden of aanbiddenden en stelenden en verkrachtenden) toebehorende.

De hele God-vijandige wereld is onderdeel van de hoer Babylon. Want haar duivelse religies of ideologieen of filosofieeen maken mensen afvallig van God Yhwh en van Jezus de Christus en van het ware evangelie van Gods naderende koninkrijk voor Israël en de uitverkorenen uit de volkeren.

Zowel het Beest als de Hoer Babylon hebben beiden hun oorsprong in de vader van de leugen : Satan.

Zij beiden zijn eigenlijk het vlees en het been van de satan. Zijn "bruid-hoer". Daarom ziet men ook vaak/meestal een vermenging van politieke en financiële en religieuze macht.

Zilvermeeuw op 31-01-2015 16:12
@suryoyo op 31-01-2015 15:04

Zilvermeeuw...nogmaals.."

Je kunt nog 10 van die lange commentaren aan mij richten maar ik zal ze niet lezen. Heb mijn mening duidelijk gemaakt, toch?

Kay op 31-01-2015 16:34

Suryoyo, ben het met je eens, het merkteken heeft alles met je denken te maken...

Zilvermeeuw, als de bijbel spreekt over een draak, dan gaan we binnenkort een draak zien, die door de straten wandelt, want wat de bijbel zegt is zo, en nog een hele rits sprekende beesten in zijn gevolg, een soort narnia zeg maar...

Luuk op 31-01-2015 17:00

Volgens mij heeft 666 betrekking op een teken of symbool. Misschien iets met een slang:  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Getal-Beest-666.pdf ?

ron op 31-01-2015 18:11

ik denk dat wij nog altijd bepalen wat er in ons lichaam komt.

een vaccin tegen ziekte of een chip in je lijf is niet het zelfde.

zou wat goed zijn, dat andere maar gaan bepalen wat ze in je lichaam plaatsen, chio in de huis, chip in de hersenen enz...

wij hebben de vrijheid om zelf te bepalen wat erin komt, en als een bedrijf dit als voorwaarden stelt of geen werk, druist dit in tegen de wet. Een werkgever kan zeker niet eisen om iets zonder je toestemming in je lichaam te plaatsen.

Josefientje op 31-01-2015 19:51

Walid Shoebat over Mystery Babylon

https://www.youtube.com/watch?v=1GGWbxP2jTw

Piere op 31-01-2015 21:06

Gewoon je reinste Facistische waanzin... Daarnaast, al die technology in je en op je, veroorzaakt dat geen tumoren na een tijd?

Josefientje op 31-01-2015 21:58

@bob op 31-01-2015 13:37 internet en youtube staan er wel vol van.

Zilvermeeuw op 31-01-2015 22:05
Kay op 31-01-2015 16:34

Suryoyo, ben het met je eens, het merkteken heeft alles met je denken te maken...

Zilvermeeuw, als de bijbel spreekt over een draak, dan gaan we binnenkort een draak zien, die door de straten wandelt, want wat de bijbel zegt is zo, en nog een hele rits sprekende beesten in zijn gevolg, een soort narnia zeg maar..."

Je zult jezelf wel ont-zet-tend grappig vinden.! Wàt een vondst zeg, ge-wel-dig! En vreselijk dapper ook!

arjaneke op 31-01-2015 22:44

met andere woorden, iemand zijn hand afhakken en je hebt de sleutel om overal binnen te komen, IS zal de geimplanteerde chip met gejuich ontvangen, ze hebben toch al ervaring met het afhakken van ledematen. de natte droom van iedere terrorist een chip die je uit een persoon kan snijden.

Arno op 01-02-2015 02:15

@suryoyo

Ik begrijp niet hoe u op zo'n dergelijke theorie kan komen. Het zijn eigen hersenspinsels welke naar mijn idee helemaal niets met de nuchtere bijbel leer te maken hebben. Sommige mensen die dingen uit de bijbel niet kunnen beredeneren geven hun eigen aanvulling. Ze maken het zo, zodat ze het wel begrijpen... Dat is nou beslist niet de bedoeling van de bijbel.

Chrissy op 01-02-2015 07:23

Zouden de theorieeen die er rondgaan op Xander allemaal hersenspinsels zijn? Nou dan is dat toch mooi dat je het kan delen op deze site. Mogelijk wordt er een theorie ondersteund door gelijk denkende of verworpen. Het lijkt mij de bedoeling dat we zoeken en onderzoeken. Door met dit alles bezig te zijn kan het wel een zijn dat er iemand met kennis opdoet inzicht verkrijgt over het getal 666. Toch? Staat dat er niet; daar is wijsheid voor nodig. Iemand met inzicht kan het geheim van het beest ontraadselen.

In het Hebreeuw staat voor iedere letter een getal. Het getal 6 staat voor W(wah). Wordt het www. Komt het bekent voor?  Een groot, mega groot, een zeer vooruitstrevend computerbedrijf, heeft een symbool gkozen tw; een appel met een hap eruit. Komt het bekent voor? Volgens mij waren er twee keuzes voor een logo, een slang en een appel. Niet dat ik zeg dat dit bedrijf "het beest" zou zijn maar het bedrijf werkt er wel heel hard aan mee om meer te doen en te kunnen met een mobiel dan waar ie in eerste instantie voor is ontworpen. Maar ja, we zijn al zo overgeleverd en verknocht bijna vergroeid aan het gebruik van onze mobiel dat je je kan afvragen of het mobieltje niet ons gebruikt om andere doeleinden te realiseren.

Denk na, onderzoek en blijf waakzaam,

Sjaloom

Ludwig op 01-02-2015 09:56

@vreemdeling

als men tegen mij zou zeggen je mag kiezen de chip of

onthoofding door guilottine

kies ik voor onthoofding door guilotinne :-)

je blijft dan nog 20 sec gewaar van de dingen dus na een onthoofding kan je nog 20 sec. kijken naar de bomen

maar als je hoofd met de ogen naar de onderkant van de mant valt zie je dan alleen 20 sec. de onderkant van de mand

maar ik zou een ander einde hebben

kortom ik weiger altijd die chip met als reden geloof in Koning Jezus De Zoon Van God :-)

immers een ware gelovige heeft geen angst voor de dood

wij geloven dat Jezus De Zoon Van God ons een woonst heeft bereid in de hemel

wij hebben hoop

de belofte de toekomst het duizendjarig vrede rijk

wij zijn er dan van af wanneer de achterblijvers de verdrukking moeten ondergaan

de schalen Gods en de bazuinen

wee de aarde staat dan geschreven en de mens die dan nog in leven is

Spade op 01-02-2015 10:14

Ik walg hier van.....wat zijn al die kuddie dieren toch een luie mensen. Alles moet automatisch gaan en sneller. Ik gebruik zelf geen mobiel maar als ik zie hoe mensen er bij staan in een bushokje dan kan ik alleen maar janken wat een treurig gezicht. Het ziet er niet uit dat vrijwel iedereen de zelde houding heeft (allemaal naar benden kijken). Het ziet er doodsaai uit en monotoom......tegenwoordig kan ik niet meer normaal met mensen praten. Om de 5 minuten moet de telefoon gecheckt worden want ze zijn bang dat ze wat missen. Ik snap ook wel dat ik nu egoistisch klink omdat ik vind dat mensen zich eens een keer aan mij moeten aanpassen. Het ziet er gewoon vreemd uit hoe bang de mens is....sommigen durven niet eens uit huis weg zonder mobiel? Bang omdat er iets kan gebeuren? En nu willen ze ook nu een chip invoeren wat is dit voor wereldvreemd gedrag? En als je met de meesten praat en vraagt hoe het is dan zeggen ze vaak druk druk druk......?? Ik begrijp het niet dan hebben ze al een mobiel wie volgens hun makkelijker is en dan hebben ze het nog druk? De wereld wordt met de dag achtelijker met die technologie.

Kay op 01-02-2015 13:11

Je begreep wellicht niet wat ik wilde communiceren zilvermeeuw?

Je reageert nl niet inhoudelijk op het punt dat ik wilde maken, was nl geen aanval, maar  trachtte jouw gedachten daarin te vinden..... Ivm de symboliek en beeldspraak die Elohim naar ons communiceert.

Rebecca op 01-02-2015 17:36

@ Spade 10.14

Je klinkt niet egoïstisch met wat je schreef.Je hebt gewoon gelijk...juist ook hierom gaat het niet goed met de wereld.                                         *duim omhoog*

Luuk op 01-02-2015 17:46

Aan Spade 10:14, prachtig verhaal ! Ik heb ook een hekel aan die mobieltjes. Ik betreur ook zeer dat het dragen van een mobieltje hier en daar zelfs al verplicht is, bij een bedrijf waar ik een jaar geleden werkte moest je 24 uur per dag mobiel bereikbaar zijn, dat gaf mij echt een gevoel van onvrijheid. Met die RFID- chip gaat het waarschijnlijk dezelfde kant op. Straks zijn mensen niet meer dan nummers in een systeem dat van God los is.

De toekomst op 01-02-2015 18:31

Zilvermeeuw,

lees zelf maar wat er over de Rfid chip op internet te vinden is. En waar het geplaatst wordt en dat er straks niet meer met geld betaald kan worden, maar alles via een chip. En tegenwoordig hebben we zoveel satellieten e.d. waarmee alles in de gaten gehouden kan worden en geregeld. Dus trek zelf de conclusie. satan wil dat mensen blind blijven voor de waarheid en de rfid chip gewoon nemen. 

En in Daniel staat dat God profetien bewaard heeft, om geopenbaard te worden in de eindtijd. Vanaf 2012 zijn deze geopenbaard en te lezen op evangelicalendtimemachine.com 

christen777 op 01-02-2015 20:11

De Here god heeft bij monde van Ken peters hier al voor gewaarschuwd. Ken pters heeft de chip waarmee je kan kopen en verkopen uitvoerig beschreven. Weest gewaarschuwd!

Rom op 01-02-2015 20:45

USA beest uit de aarde die in tegenwoordigheis van het eerste beest(wiens dodelijke wonde genezen was.Het herstelde Romeinse  rijk?

In mijn lif geen chip!Gaan we weer lekker de reis op.Hoe je weg ;Vewer weg van die wereld van de ghaadfzje!!!!

Chrissy op 04-02-2015 07:38

Aanvulling op: Chrissy op 01-02-2015 07:23

http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3844209/2015/02/04/Bankpas-dit-jaar-al-overbodig.dhtml

Wakker worden en waakzaam blijven,

Sjaloom

Conan op 05-02-2015 08:45

Beste Vreemdeling,

 

toch een eigenaardig icoontje, niet ? 2 hoorns ...Wààr heb ik dat al eerder gezien ??!

 

Rararara !!! Wàt zou het zijn ? Een bok, een koe, een antilope ? Of misschien een bok met 2 poten ?

Conan op 05-02-2015 09:32

Xander,

 

volgens de door Jouko  Piho verzamelde profetieën zal het machtscentrum van de anti-Christ Europa zijn ! Het duivelse merkteken zal een microchip zijn. Ele product (voedsel-kleding-drank) zal zijn voorzien van een barcode met Vrijmetselaarsdriehoek en alziend oog !  Wie de chip weigert zal hongeren en dorsten.  Gelukkig bestaan er refuges voor de ware Christenen ! 

Qvic op 08-02-2015 02:08

Het is weer een vorm van onderwerping aan een systeem en elk systeem heeft zijn eigen methode van onderwerping. Wanneer mag iedere individu zelf bepalen hoe hij/zij in het leven staat, zonder continu onder dwang/afpersing met geweld van één of ander systeem te moeten leven. Oude tekens die we nu heilig verklaart hebben, hebben nu ook een hele andere betekenis in loop der jaren gekregen. Zoals het getal 666 is niet van het beest of wat dan ook, het is niet eens een getal, maar het zijn drie fibonacci lijnen, of te wel de gulden snede. De drie eenheid zorgt voor een natuurlijke beweging c.q. voor verandering. Op de aarde komt overal deze verhouding voor in de natuur, maar de mens is te dom geworden om dit nog zuiver te zien en deze drie fibonacci lijn enkel nog te koppelen aan een religie van het kwaad. Hiermee kun je ook veronderstellen dat elke religie tegen de natuurlijke levensvormen is en deze willen onderwerpen aan hun eigen fantasieën.

teletubbie op 10-02-2015 13:02

hier nog een aardige link. ( de volgende stap )

http://tweakers.net/nieuws/101290/overheid-begint-proef-met-inloggen-met-bankpas-of-id-kaart-als-vervanging-digid.html

M.vr.gr. Teletubbie

feetje op 21-05-2015 21:07

De Islam heeft het over 'dienaren van Allah' en niet over 'slaven van Allah'

Dat is toch wel een verschil!

Er zijn ook geen miljoenen Jihadisten. Een paar honderdduizend.

En er wordt ook niet beloofd om oorlog te voeren tegen de hele mensheid.

En even snel gegoogeld: 'Second, with regards to Islam, the number 666, or any other number for that matter, has no significance whatsoever. In fact, Muslims have been warned from assigning significance or meaning to signs, symbols, and icons of any kind.'

Dat klopt, want volgens de Islam mag je alleen Allah aanbidden en verder niks. Wat dat betreft zijn veel moslims toevallig wel 'fout', want ze aanbidden een boek (de koran) en een man (Mohammed)...

In ieder geval brengt Xander onjuiste feiten, waarmee de geloofwardigheid van zijn artikelen wat mij betreft keldert.

Harold op 21-05-2015 23:47

@feetje U bent niet helemaal op de hoogte. Het woord Islam betekend onderwerping. De koran zegt o.a. 'Ik heb de mens slechts geschapen om mij te dienen' en 'houdt jullie vast aan Allah, hij is jullie meester' klinkt niet echt als een vrije dienaar. Integendeel een moslim is in tegenstelling tot een Christen niet vrij, maar reeds bij geboorte gebonden aan Allah. De belangrijkste zichtbaar slaafse uitingen zijn o.a. verplicht 5x per dag bidden op een vast voorgeschreven wijze en de verplichte hadj en de ramadam. 

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl