HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Shia moslims verwachten snelle komst Mahdi nu Saudische koning dood is

Waarom er nu nog geen grote oorlog tussen Hezbollah en Israël komt – De opkomst van het geprofeteerde 8e wereldrijk in 2023


De Turkse president Erdogan streeft openlijk naar een hersteld Ottomaanse rijk in 2023, en zal de Soenitische en Shi’itische moslims voor korte tijd met elkaar weten te verenigen.

Na de beschietingen gisteren tussen de islamitische terreurbeweging Hezbollah in Libanon en Israël, waarbij 2 Israëlische soldaten omkwamen en 7 anderen gewond raakten, verklaarden beide partijen al snel niet geïnteresseerd te zijn in een verdere escalatie. De raketaanvallen van Hezbollah waren een vergelding voor de dood van zes terroristenleiders en een Iraanse generaal op 18 januari in Syrië, die het slachtoffer werden van een Israëlische luchtaanval. Ondanks dreigende taal zijn ook Syrië en Iran op dit moment niet geïnteresseerd in een grootschalige oorlog. Die komt waarschijnlijk pas over een aantal jaar, als de moslimwereld in staat is gezamenlijk en onder leiding van Turkije een vuist te maken tegen de Joodse staat, dat één van de vijf sterkste legers ter wereld heeft.


Iedere keer als Israël beschoten wordt door Hezbollah of Hamas en het vuur beantwoordt, of zoals op 18 januari zelf een preventieve aanval uitvoert, wordt er gespeculeerd of het deze keer ‘raak’ zal zijn en de verwachte –en in de Bijbel voorzegde- grote oorlog tegen de Joodse staat zal losbarsten en onder andere Damascus zal worden vernietigd.

Sinds de Yom Kippur oorlog in 1973 heeft Israël geen oorlog om zijn bestaan meer hoeven uit te vechten, tenzij de Tweede Libanonoorlog in 2006 –eveneens tegen Hezbollah- daar ook onder gerekend wordt.

Complex Midden Oosten: Wie vecht tegen wie?

De situatie in het Midden Oosten is anno 2015 complexer dan ooit. Dat zo ongeveer alle Arabische en moslimlanden Israël en de Joden haten, is bekend. Onderling voeren de moslims echter ook strijd, vooral sinds de door Amerika en Europa gesteunde ‘Arabische Lente’.

De Syrische president Bashar Assad wordt in zijn oorlog tegen de rebellen –waarvan er velen zijn verbonden met ISIS en Al-Nusra/Al-Qaeda- gesteund door Iran en Hezbollah. De Amerikanen en Turken willen Assad, een bondgenoot van Rusland, echter weg hebben, zodat ze er hun eigen marionettenregering kunnen installeren. De Turken verlenen daarom actieve steun aan ISIS, ondanks het feit dat ze lid zijn van de NAVO. Dit verklaart tevens waarom de Westerse aanvallen op ISIS bij lange niet voldoende zijn om de jihadisten te stoppen, en daarom puur symboolpolitiek zijn.

Omdat ISIS tegen Syrië en het Shi’itische Irak en Iran vecht, en Israël Iran nog altijd als aartsvijand ziet vanwege het veronderstelde kernwapenprogramma van het land, is men in Jeruzalem niet zo geïnteresseerd in het met alle macht stoppen van ISIS, dat op dit moment nog geen rechtstreekse bedreiging vormt voor de Joodse staat.

Assad heeft geen belang bij nog een oorlog

Dit zou echter wel eens een grove misrekening kunnen zijn. Sinds de Yom Kippur oorlog hebben de meeste Arabische regimes zich in tegenstelling tot revolutionaire islamistische regimes voor hun doen gematigd tegen Israël opgesteld. Zo verklaarde Assad dat Syrië niet verantwoordelijk is voor de recente raketaanvallen op de Golan, en dat Israël enkel zijn regime ondermijnt omdat het daarmee Hezbollah hoopt te treffen.

‘Sinds het staakt het vuren in 1974 heeft er nooit een operatie tegen Israël zoals op de Golanhoogten plaatsgevonden,’ legde Assad uit. ‘Dus dat Israël beweert dat er een plan was voor deze operatie is ver bezijden de waarheid, en niet meer dan een excuus om iemand van Hezbollah te vermoorden.’

De Syrische president sprak de waarheid. Hij is zelf al enige jaren verwikkeld in een bloederige burgeroorlog tegen de door het Westen gesteunde rebellen, en heeft zijn afzetting maar ternauwernood kunnen voorkomen, dus het riskeren van nog een oorlog met Israël is totaal niet in zijn belang.

Israël slechts pion op schaakbord VS

Arabische leiders beschuldigen Israël er dan ook van de luchtmacht van ISIS en Al-Qaeda in Syrië te zijn. Dat is tevens de reden waarom islamitische media gevuld zijn met complottheorieën waarin wordt beweerd dat ISIS door Israël werd gecreëerd, omdat de regering in Jeruzalem van Assad af zou willen.

De waarheid is dat ook Israël slechts een pion is op het grote schaakbord van de Westerse globalisten, en –weliswaar met veel gemor- het plan van de Amerikanen met het Midden Oosten helpt uit te voeren, zoals ook de NAVO al jaren eveneens voor dat doel wordt misbruikt door Washington. Dat is dan ook de reden dat Rusland Iran steunt – niet omdat het land door islamitische revolutionairen wordt geleid, maar omdat dat land de Amerikaanse hegemonie in de Perzische Golf uitdaagt.

Vals vredesverdrag

Iedere keer als Israël weer in vuurgevechten met de terroristen van Hezbollah en Hamas verzeild raakt, of een preventieve luchtaanval in Syrië uitvoert, wachten veel christenen in spanning af of dit dan het begin zal zijn van de geprofeteerde grote eindtijdoorlog. Tot nu toe blijkt het echter keer op keer vals alarm te zijn geweest.

Sommigen verwachten op grond van de profetieën in Daniël eerst een vredesverdrag dat echter plotseling verbroken zal worden, waarna de laatste oorlog uitbreekt. Mocht dit kloppen, dan zou het zo kunnen gaan als bij het vredesverdrag dat Neville Chamberlain met Adolf Hitler sloot. ‘Dit betekent vrede in onze tijd,’ zei de Britse leider tegen een uitzinnige menigte, nadat hij Sudetenland –deel van Tsjechoslowakije, dat niet eens bij de ‘vredes’besprekingen was uitgenodigd- aan de Nazi’s had prijsgegeven.

De rampzalige gevolgen van dit bedrag zijn genoegzaam bekend, en mogelijk gaat het in de nabije toekomst opnieuw op deze wijze als Israël wordt betrokken in een alomvattend vredesverdrag met de Palestijnen, Arabieren en Turken.

Turken bewerken verzoening Soennieten en Shi’iten

Volgens de Bijbel zal het laatste en 8e wereldrijk een kortdurende herleving van het 7e zijn: het islamitische Turks-Ottomaanse rijk, dat 400 jaar over Jeruzalem heerste. De Turken zullen in staat zijn om tijdelijk een verzoening tussen de Soenitische en Shi’itische moslims te bewerkstelligen, zodat er een verbond met Iran kan worden gesloten. De profetieën laten zien dat de door Turkije geleide moslimcoalitie eerst Egypte en Libië zal aanvallen en veroveren, en het gehate Saudi Arabië zal vernietigen.

‘Mahdi komt na overlijden Abdullah’

In dit opzicht zou het overlijden van de Saudische koning Abdullah op 23 januari van grote betekenis kunnen zijn. Op grond van de hadith, de islamitische heilige teksten die onder andere uitspraken van Mohammed bevatten, verwachten de Shi’itische moslims de spoedige komst van de Mahdi, de moslim messias:

‘Voor de oordeelsdag zal een man met de naam van een beest op de troon stijgen, waarna een man genaamd Abdullah aan de macht komen. Zodra iemand mij over zijn dood bericht, zal ik hem vertellen over de opkomst (van de Mahdi),’ zou Mohammed hebben voorspeld. De voorganger van Abdullah was King Fahd, wiens naam afgeleid zou zijn van het woord ‘cheeta’ (jachtluipaard).  

De Mahdi zou –volgens sommigen mogelijk al enkele maanden- na Abdullahs dood op het toneel verschijnen in een tijd van apocalyptische chaos, dood en vernietiging, wat de voorwaarden zijn voor de komst van deze moslimverlosser, die volgens de overlevering zowel de Soenitische moslims als de christenen zal bekeren tot de Shia islam. (2)

Israël en Jeruzalem de hoofdprijs

Een andere voorwaarde is de ‘hoofdprijs’ voor alle moslims: de ‘bevrijding’ van Jeruzalem, de vernietiging van Israël en de uitroeiing van alle Joden (o.a. Ezechiël 38). Deze laatste grote oorlog zal moeten worden onderbroken door de Wederkomst van de ware Messias, Jezus Christus, omdat volgens de Bijbel anders ‘geen vlees behouden zal worden’, oftewel de hele wereld in de dan uitgebroken Derde Wereldoorlog dreigt te worden verwoest.

Zover is het dus nog niet. Aangezien Israël het laatste doelwit is kunnen we eerst de opkomst van het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk verwachten, waar het Westen en Israël mogelijk een vals vredesverdrag mee zullen sluiten. In tegenstelling tot wat veel christenen denken is dat vredesverdrag beslist geen absoluut gegeven, omdat de teksten hierover op meerdere –en gezien de context zelfs veel beter kloppende- manieren kunnen worden uitgelegd.

8e wereldrijk in 2023?

Valse vrede of niet, hoofdlijn voor de nabije toekomst is het ontstaan van een door Turkije geleide brede moslimcoalitie. De Turkse president Erdogan droomt openlijk over een hersteld Ottomaans Rijk in 2023. Volgens Openbaring zal dit laatste wereldrijk slechts één profetisch uur (15 dagen en een paar uur) de macht krijgen – ruim voldoende tijd om het Midden Oosten en daardoor de hele wereld in een allesvernietigende laatste oorlog te storten.

 

Xander

(1) Shoebat
(2) The Trumpet

Zie ook o.a.:

21-01: Bevestigd: NAVO-lid Turkije levert wapens en raketten aan ISIS en Al-Qaeda

2014:
30-12: Turkse premier belooft Hamas spoedige invasie van Jeruzalem
9-11: Erdogan hitst moslims op tegen het Westen: ‘Zij willen ons dood’
21-11: Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan (/ Turkse president legt claim op grondgebied VS door te beweren dat Amerika door moslims is ontdekt)
13-11: Turkije dreigt Israël met militair ingrijpen om Jeruzalem
10-11: Veel moslimgroepen zweren wereldwijd trouw aan IS (/ Westen nog steeds blind voor in de maak zijnde moslimalliantie onder leiding van Turkije en Iran)
09-11: Newsweek: Bewijs dat IS samenwerkt met Turkije
26-10: Video: ISIS daagt Westen en Rusland uit tot Armageddon
17-10: ‘Obama laat ISIS winnen vanwege islamitische Armageddon profetie’
27-08: Unie moslimgeestelijken kondigt in Turkije pan-islamitische confederatie aan
21-08: Videobewijs van IS trainingskampen in Turkije
21-08: Moslim Broederschap verklaart Turkije tot centrum Islamitische Kalifaat
12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)

2013:
03-11: Profetisch: Turkije sluit geheim samenwerkingspact met Iran
23-03: Turkse minister BuZa: Wij zullen weer heersen van Sarajevo tot Damascus
21-03: Jordaanse koning waarschuwt het Westen voor Turkse premier Erdogan
12-03: Duitse geheime dienst: Turkije werkt al jaren aan kernwapens
01-03: Turkse premier Erdogan: Israël en kritiek op islam zijn misdaden tegen mensheid

2011:
12-07: Turkije wil leger verdubbelen naar 1 miljoen man (/ Erdogan impliceert nieuw Ottomaans Rijk inclusief Sarajevo en Jeruzalem)

09-06: Turkse opperrechter: Erdogan is tiran en wil sultan van het Midden Oosten worden
08-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
 14. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
 15. Postings van, naar en over gasten die hier niet meer posten worden verwijderd.
 16. Gasten die hier niet meer posten:  Trol Koekwous ,Brillemans(je) , Frigo, M.van L,  Wilm alias Voltreffer, Nicky, Kristal alias Splinter, Hans1, Hansje Brinker , Al hasna itramo , NN.  Deze postings worden verwijderd. Niet op reageren.

 

Reacties

Pagina12
Eeelke op 30-01-2015 15:02

Antichrist, Madhi, Einde der Tijden, enz.

Weet dat Egypte nog eerst vernietigd moet worden, dan 40 jaar leeg zal liggen en dan nog lange tijd de minste onder de volkeren zal zijn.

We hebben dus nog de tijd

jee-dee op 30-01-2015 15:12

zilvermeeuw,zal de volgende keer de politie adviseren om jouw te bellen om advies.

Lynx op 30-01-2015 15:25

Off Topic

Er was schijnbaar al rekening mee gehouden,in de tv gids stond wie is de mol niet aangekondigd,goed onderzocht,door Waterman.En de jongeman was iets te goed gekleed voor iemand die verward was,misschien mind control.

lupardi op 30-01-2015 15:30

Zm  whitelionhelemaal met jullie eens ik vraag me af wat de bedoeling was van dit hele, van tevoren geplande toneelstuk.

Bundy op 30-01-2015 15:46

@Zilvermeeuw 30-01-2015 12:02

Ben het helemaal met je eens , het pistool maakte het geluid van een zwaar stuk ijzer dat de grond raakt  en niet van een plastic pistool van +- 400 gram .

Mijn vertrouwen in politie is 0,0 graden , maar ik ben dan ook het slachtoffer van gang-stalking door de overheid .  Criminele huurlingen van de staat maken hun eigen "daders" , ik blijf het zeggen zolang ik nog niet naar een Fema-kamp ben gebracht .

Je laatste opmerking is niet juist : Zelfverdediging ( ook ongewapend ) is het zwaarst gestrafte delict dat je / ik kan plegen . In mijn geval werd ik niet tot mijn verbazing tot dader verklaard.

Vergeet niet in welke stad je woont ; Ministeries , Eerste en Tweede kamer , residentie van de Koning , Ambassades , het Europese strafhof , Europol en het Vredespaleis etc. zorgen ervoor dat deze stad de zwaarst beveiligde stad van Nederland is .  Dit slaat over op een politie-korps en geheime diensten die iedere burger als een potentiële crimineel zien .

vader Jakob op 30-01-2015 17:08

josef op 30-01-2015 11:55 Hoezo zijn shiieten/shia geen moslims? Opvallend dat zij dat zelf ook over soennieten zeggen, en elkaar religieus naar eht leven staan....ik wist nooit waar het verschil tussen deze 2 grote clubs binnen de islam zat, maar heb er net iets over gelezen. Het blijkt in wezen te gaan over de vraag wie het gezag had na het uitstappen van mo. Verder hebben ze dezelfde profeet en boek, dus moslim

Lees en huiver: http://www.religionfacts.com/islam/sects/shia.htm

The division between Sunni and Shia, dates to the death of the prophet Muhammad when his followers were faced with the decision of who would be his successor as the leader of Islam. Shiites are those who followed Ali, the closest relative of Muhammad, as Muhammad's successor. - See more at: http://www.religionfacts.com/islam/sects/shia.htm#sthash.jCbpyY4F.dpuf
The division between Sunni and Shia, dates to the death of the prophet Muhammad when his followers were faced with the decision of who would be his successor as the leader of Islam. Shiites are those who followed Ali, the closest relative of Muhammad, as Muhammad's successor. - See more at: http://www.religionfacts.com/islam/sects/shia.htm#sthash.jCbpyY4F.dpuf
The division between Sunni and Shia, dates to the death of the prophet Muhammad when his followers were faced with the decision of who would be his successor as the leader of Islam. Shiites are those who followed Ali, the closest relative of Muhammad, as Muhammad's successor. - See more at: http://www.religionfacts.com/islam/sects/shia.htm#sthash.jCbpyY4F.dpuf
The division between Sunni and Shia, dates to the death of the prophet Muhammad when his followers were faced with the decision of who would be his successor as the leader of Islam. Shiites are those who followed Ali, the closest relative of Muhammad, as Muhammad's successor. - See more at: http://www.religionfacts.com/islam/sects/shia.htm#sthash.jCbpyY4F.dpufhttp://www.religionfacts.com/islam/sects/shia.htm

Religie doodt, Jezus redt.

Door genade op 30-01-2015 17:19

@conan:

ik heb het over God, de Auteur van de bijbel, de Vader van Zijn eniggeboren zoon Jezus.

En bijgevolg is de bijbel de enige plaats waar we de waarheid kunnen aantreffen.

anora op 30-01-2015 17:33

Die kerel bij de NOS

Die werd snel overmeesterd. Klaaaar.

Slechts een incident.

Komt wel vaker voor.

Om daar nou zo lang over te bomen..

Arno op 30-01-2015 18:40

@En de jongeman was iets te goed gekleed voor iemand die verward was,misschien mind control.

Achterlijke opmerking, Dat de man netjes en verzorgd is wil niet zegen dat hij geen zware geestelijke problemen kan hebben.

Denk toch na voordat je iets roept!

lente op 30-01-2015 20:30

@ Arno 18.40

Denk toch na voordat je alles van de media voor zoete koek slikt, programmamakers als Paul de Leeuw en een Volkskrant tv-recencent moeten publiekelijk excuses maken dat ze niet hun mening mogen geven over de gang van zaken rond  onze publieke rampenzender voor als er zich ooit wel een werkelijke calamiteit zou voordoen:

 http://www.mediacourant.nl/2015/01/paul-de-leeuw-vindt-extra-nos-journaal-raar/

Ik denk dat je ramen en deuren gesloten moet houden, maar voor de rest zoek je het als zo goed geïnformeerde burger in Nederland maar uit!

kruisvaarder op 30-01-2015 22:20

Wilders heeft gelijk ziek van geest ₩ minder minder minder

angel13 op 30-01-2015 22:23

Jeb Bush is een veel groter gevaar voor de wereld 

Jeb Bush 2016 ... de 3e bush zal het werk afmaken !!

Angel 13 

kruisvaarder op 30-01-2015 22:36

Neem een voorbeeld aan richard jansen onze vrijheid strijder hij durft hij is ge acht iedere moslim tegronde terichte met de gratie Gods  het duurt niet lang of ons land word bevrijd  ₩

Lynx op 30-01-2015 23:21

Arno denk even na voordat je het word achterlijk gebruikt.

Luuk op 31-01-2015 14:07

Vader Jakob 17:08, ja het het geschil tussen de tussen soenieten en sjiieten heeft met een opvolgingskwestie te maken. Vanwege dat detail slachten ze elkaar op grote schaal af. Alleen Soefi's kunnen "over hun schaduw heenstappen" en Erdogan is een Soefi en darom potentieel zeer machtig. Hij zou inderdaad, behalve Sultan, ook Kalief kunnen zijn.

josef op 02-02-2015 14:54

Aan vadar jakob.Mohammad is de latste profiet van moslim .na zijn dood Ali kwam aan de macht maar ali was een gewoone Iemmam(pastoor) dus ali is geen profiet van moslim .

maar zijn aanhangers geloven dat Ali ook profiet van God is dus shiieten.en soenieten  geloven dar niet.soenieten en shiieten hebben de zelfde boek(qoran)

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl