HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan

Turkse president legt claim op grondgebied VS door te beweren dat Amerika door moslims is ontdekt


De kleuren die Erdogans aanhangers gebruiken –vuurrood, hyacintblauw en zwavelgeel- staan letterlijk beschreven in Openbaring 19.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in twee toespraken in Istanbul de oprichting van een door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aangekondigd. De vervulling van de Bijbelse eindtijdprofetieën over dit 8e en laatste wereldrijk, het rijk van ‘het beest’, komt daarmee steeds dichterbij. Erdogan verklaarde dat Turkije het centrum zal worden van de hele moslimwereld, en dat de grenzen tussen de islamitische landen zullen worden opgeheven. Het Ottomaanse Rijk zal daarmee hersteld worden, waarmee het Islamitische Kalifaat een feit zal zijn.

Overeenkomsten met Adolf Hitler

Erdogan, die zich in het verleden als burgemeester van Istanbul ‘sultan’ noemde, begint met zijn tirades langzaam maar zeker op een illustere voorganger te lijken die eveneens megalomane waandenkbeelden had over een groot wereldrijk: Adolf Hitler. Net als Hitler vind Erdogan ‘zijn’ volk, de (Turkse) moslims, een speciaal volk dat boven alle anderen staat.

Vorige week beweerde Erdogan dat Amerika door de moslims is ontdekt, waarmee hij impliciet een claim legde op het grondgebied van de VS. Op Cuba zou zelfs een moskee hebben gestaan toen de eerste Westerlingen daar arriveerden, en daarom zou deze in zijn ogen herbouwd moeten worden. Hij gelooft zelfs in de zogenaamde ‘zonnetaal theorie’, die stelt dat in Babel de Turkse taal de oorspronkelijke wereldtaal was, waar alle anderen talen uit zijn voortgekomen.

Wat Erdogan eveneens gemeen heeft met Hitler is diens bewondering voor de islam. Albert Speer schreef in zijn memoires dat Hitler zich erover beklaagde dat het christendom de Duitse religie was. ‘Dat is ons ongeluk, het hebben van de verkeerde religie,’ treurde Hitler. ‘Waarom hebben wij niet het Japanse geloof, dat opoffering voor het vaderland het hoogste goed acht? Ook de Mohammedaanse religie zou veel beter bij ons (Nazi’s) passen dan het christendom. Waarom moest dit het christendom zijn, met zijn zachtmoedigheid en weekheid...’

Erdogan beschuldigt het Westen

In een andere toespraak klonk Erdogan onthutsend veel op de propaganda die de islamitische terreurgroep IS(IS) verspreidt. De Turkse president verketterde de Sykes-Picot Overeenkomst, een geheim akkoord dat na de Eerste Wereldoorlog door de Britten en Fransen werd gesloten en waarmee het Midden Oosten met veelal kunstmatige grenzen opnieuw werd ingedeeld.

Volgens Erdogan ligt die overeenkomst aan de basis van alle conflicten en crises in het Midden Oosten. Het Westen zou de opsplitsing van de islam in de Soenitische en Shi’itische takken hebben veroorzaakt, en het ‘agressieve beleid’ van het Westen zou erop gericht zijn om de regio te blijven domineren.

‘Alleen Ottomaanse staat zal vrede kunnen bewaren’

Daarom vindt Erdogan het de hoogste tijd voor de wederopstanding van het Ottomaanse Rijk, dat op zijn hoogtepunt over ‘het Midden Oosten, Zuidoost Europa, de Kaukasus en Noord Afrika’ heerste. ‘Dit is zeer belangrijk,’ stelde Erdogan. ‘Ongeveer 100 jaar geleden werd een zeer groot gebied, van Bosnië-Herzegovina tot Jemen, van Georgië tot Libië, vanuit hier, vanuit Istanbul waar we nu staan, geregeerd.’

‘De Ottomaanse staat was in staat om in de hele regio de eenheid en harmonie te bewaren. Dat moeten we boven alles aannemen... Als Allah het wil zullen wij in de harten en zielen alle vanaf WO-1 gecreëerde grenzen verwijderen... Vertrouw me, velen zullen onze overtuigingen volgen.’

‘Wereld moet Turks leiderschap accepteren’

De wereld moet in Erdogans ogen accepteren dat de Turken (Ottomanen) ooit over de hele moslimwereld heersten, en dat opnieuw zullen doen – inclusief het in Europa liggende gebied tot en met Bosnië. ‘Turkije is door het nemen van de juiste stappen het enige land dat de vrede en veiligheid in de regio kan garanderen.’

Daarom stelt de president van Turkije het tot zijn doel om de ‘zigzag’ grenzen in het Midden Oosten uit te wissen. IS(IS) publiceerde enkele maanden geleden een kaart dat precies dat plan liet zien: een islamitisch Kalifaat in het Midden Oosten, een groot deel van Azië, Noord- en Midden Afrika, Oost Europa en het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal).

Volgens die kaart bestaat het gedroomde Kalifaat uit 13 regio’s, maar omdat 3 regio’s hoogstwaarschijnlijk nooit veroverd zullen worden –Midden Afrika, Oost Europa en Spanje/Portugal- blijven er nog 10 regio’s over.

Alliantie Soennieten – Shi’iten

Erdogan legde uit dat de Shi’iten ‘in drie verschillende landen (Iran, Libanon en Syrië) werden opgedeeld,’ de Turken hetzelfde lot ten deel viel, net als de Druzen (uit Libanon) en de Koerden. Daarmee gaf de president aan te streven naar een wereldwijde alliantie tussen de Soennieten en Shi’iten, dus inclusief Iran

Dat is minder onwaarschijnlijk dan het klinkt, want de Iraanse revolutionaire leiders zijn van oorsprong Azerische Turken en zijn daarmee verwant aan de Ottomanen. Ook staan de Turken niet zoals de Soennieten vijandig tegenover de Shi’iten. Daarnaast hebben Turkije en Iran een gemeenschappelijk belang, namelijk het voorkomen van een onafhankelijk Koerdistan. Hoe meer de VS de Koerden in Irak steunt (tegen IS(IS)), hoe dichter Ankara en Teheran bij een alliantie komen.

Vuurrood, Hyacint-blauw en zwavelgeel

In Ezechiël 38 staat beschreven hoe een ‘Gog’ (= leider/prins) uit ‘Mesech en Tubal’ (historisch Turkije) in ‘Magog’ (Klein Azië) zal komen en een bondgenootschap zal vormen met Perzië (Iran), Libië en Egypte (30:8). Erdogan heeft het nu openlijk tot zijn doel gesteld om dit hele gebied onder Turkse leiding te verenigen tot een nieuw islamitisch wereldrijk.

Zelfs de kleuren van de vlaggen die Erdogans aanhangers gebruiken (zie foto) staan letterlijk beschreven in Openbaring: ‘zij hadden rossige (vuurrood) en blauwe (hyacint) en zwavelkleurige (sulfur = oranje-geel) harnassen’ (vs.17).

Oorlog tegen Israël

Het islamitische ‘beest-rijk’ zal zich vervolgens met vereende krachten richten tegen de Joodse staat, en proberen Jeruzalem te ‘bevrijden’. Erdogans partner-in-crime, premier Ahmet Davutoglu, dreigde vorige week al impliciet met militair ingrijpen tegen Israël om ‘Al-Quds (de Arabische naam voor Jeruzalem) en de Al-Aqsa moskee te beschermen’.

Turkije en Iran zullen ‘hoer van Babylon’ vernietigen

In de moslimwereld staat een grote horde de Turken nog in de weg: Saudi Arabië. Erdogan: ‘100 jaar geleden waren er spionnen in de Arabische woestijn, die het Ottomaanse Rijk wilden vernietigen. Zij bestaan nog steeds.’ De Turkse president heeft het hen nooit vergeven dat zij een eeuw geleden de Westerse coalitie aan de overwinning op het Ottomaanse Rijk hielpen, en nog steeds een bondgenoot van de Amerikaanse coalitie zijn.

Tijdens de opstand van Sharif Hussein (1916-1918) beschoten de Turken Mekka en verpletterden de ‘heilige’ zwarte Ka’aba steen, een voorbode van wat er in de laatste fase van de eindtijd opnieuw zal gebeuren, maar dan met aanzienlijk meer succes.

Zodra de precies een eeuw oude wond van het ‘beest’, het islamitische Ottomaanse Rijk, geneest, zullen de Turken samen met Iran, aartsvijand van Saudi Arabië, wraak nemen voor het Arabische verraad. Dan zullen zij de ‘hoer’ van Babylon (in de woestijn, Opb.17:3)., die aan de ene kant streng islamitisch is, maar aan de andere kant zich door de verkoop van haar ‘wijn’ (olie) heeft afgeladen met Westerse rijkdom en weelde, ‘met vuur verbranden’.

 

Xander

(1) Shoebat (YouTube 1 /YouTube 2 /YouTube 3)

Zie ook o.a.:

13-11: Turkije dreigt Israël met militair ingrijpen om Jeruzalem
10-11: Veel moslimgroepen zweren wereldwijd trouw aan IS (/ Westen nog steeds blind voor in de maak zijnde moslimalliantie onder leiding van Turkije en Iran)
09-11: Newsweek: Bewijs dat IS samenwerkt met Turkije
26-10: Video: ISIS daagt Westen en Rusland uit tot Armageddon
17-10: ‘Obama laat ISIS winnen vanwege islamitische Armageddon profetie’
13-10: Iraakse expert: ISIS, Al-Qaeda en Taliban gaan samen en zullen WO-3 veroorzaken
30-09: Oplopende spanningen: Egypte dreigt met totale boycot van Turkije (Egypte: ‘Erdogan koestert illusies over herstel Ottomaanse Rijk’)
27-08: Unie moslimgeestelijken kondigt in Turkije pan-islamitische confederatie aan
21-08: Moslim Broederschap verklaart Turkije tot centrum Islamitische Kalifaat
12-08: Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)
28-02: Iraanse troepen trainen op bezetten van Jeruzalem
21-02: Iraanse film laat nucleaire holocaust tegen Israël zien

2013:
03-11: Profetisch: Turkije sluit geheim samenwerkingspact met Iran
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon (1)
02-05: Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog?
23-03: Turkse minister BuZa: Wij zullen weer heersen van Sarajevo tot Damascus
21-03: Jordaanse koning waarschuwt het Westen voor Turkse premier Erdogan
12-03: Duitse geheime dienst: Turkije werkt al jaren aan kernwapens
01-03: Turkse premier Erdogan: Israël en kritiek op islam zijn misdaden tegen mensheid

2011:
12-07: Turkije wil leger verdubbelen naar 1 miljoen man (/ Erdogan impliceert nieuw Ottomaans Rijk inclusief Sarajevo en Jeruzalem)

09-06: Turkse opperrechter: Erdogan is tiran en wil sultan van het Midden Oosten worden
08-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

 

Omdat de problemen met Google Chrome helaas nog steeds niet zijn opgelost, adviseren wij onze bezoekers om voorlopig gebruik te blijven maken van Internet Explorer of Firefox.

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 14. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
 15. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.


Reacties

Pagina12
Cherry op 29-11-2014 22:41

 

Het dragen van hoofddoek (hidjaab) en sluier (niqaab).Het toestaan of verbieden om een hoofddoek of sluier te dragen is momenteel een zaak die hoog op de politieke agenda staat. Daarbij worden overheden voor de dringende keuze gesteld te kiezen tussen twee grondrechten van de moderne staat: de vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat. Hierbij staat natuurlijk de vraag centraal of het dragen van een hidjaab of niqaab inderdaad een religieuze handeling is of een persoonlijke voorkeur van de draagster die gerespecteerd moet worden. De Koran zegt hierover in Soera 24:30:  "Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren. Dat is zuiverder voor hen; God is welingelicht over wat zij doen.31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is.  
 
 En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of hun broers of de zonen van hun broers of de zonen van hun zusters of hun vrouwen of slavinnen over wie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen letten. En zij moeten niet met hun voeten stampen, zodat men weet wat zij voor verborgen sieraad dragen. En wendt jullie berouwvol tot God, o gelovigen; misschien zal het jullie welgaan".Ten onrechte beroepen orthodoxe moslims zich op S. 24:31 om vrouwen te verplichten de hoofddoek te dragen. De Koran vermeldt de hidjaab in S. 7:46, 33:53. 38:32, 41:5 en 42:51, maar niet in S. 24:31.
 
Daar is sprake van de khimar, dus een sluier om de boezem te bedekken. De hoofddoek is nergens verplicht in de Koran.Het dragen van een hoofddoek is veel meer dan een persoonlijke voorkeur van de vrouw die zich erdoor beschermd weet tegen de begerige blikken van mannen. Het is het symbool bij uitstek van de ongelijkheid der geslachten en de onderdrukking van de vrouw bij de islam. Het is dan ook geen wonder dat bij elke omwenteling, zoals in 1926 in Turkije of recent in Afghanistan, vrouwen de gehate hoofddoek en sluier afwerpen en jubelen over hun nieuwverworven vrijheid en het herstel van hun waardigheid als mens.Dr. Raddatz maakt duidelijk (Radio Berlijn, 16-7-2003) dat het dragen van een hoofddoek in westerse landen de moslima niet zozeer afschermt van de begeerten van mannen, maar haar veeleer afschermt van het geldende rechtssysteem. Het dragen van hidjaab en niqaab stelt de moslima metterdaad onder het rechtstelsel van de sjaria en het toenemend aantal gesluierde vrouwen is- even als het bouwen van moskeeën, de roep van de minaret, islamonderricht en ritueel slachten - een duidelijk teken van de islamisering van een samenleving.
Sunshine op 01-12-2014 16:45

Ik citeer:

"iemands gebed wordt ongeldig als er een ezel, een vrouw of een zwarte hond voorbijgaat" (Muslim, boek 4, nr. 1032, 1034),‒

Als een godvruchtige islamiet zijn gebed naar Mekka richt, en rekening houdend met de aanzienlijke afstand van de gebedsplaats naar Mekka.

Dan zal altijd en de kans van niet , is onbestaande : een ezel(ook de ezel die aan het bidden is tussen de twee vlakkemeetkundige punten!) een vrouw (er lopen er bij miljarden rond!) of een zwarte hond (talrijker aanwezig dan mensen!) voorbijgaan! Men heeft hier de varkens vergeten of degenen die er zich naar gedragen!

Dat al hun gebeden inderdaad ongeldig zijn ziet men aan het resultaat: oorlog, geweld, messen, zelfmoorden, kinderverkrachting en noem maar op! Nog een bewijs dat hun manier van bidden een uitvinding is van de duivel zelf, dewelke ze dan ook aanbidden, vereren, voor Zijne Majesteit Lucifer Himself plat op de buik  gaan liggen... maar jongens toch, och kom!!!

Hoe kan men zo stom zijn?

DrDre op 07-12-2014 10:23

Er zijn slecht enkele miljoenen Jehovah's getuigen.Zij doen, wat je van christenen moet verwachten, namelijk het goede nieuws brengen.

Cherry op 10-12-2014 19:15

Beste DrDre,

Jehovah getuigen zijn geen christenen.

Ze erkennen Christus niet als de Zoon van God, er is derhalve voor de Jehovah getuigen geen redding want buiten Christus is er geen redding!!

vader Jakob op 10-12-2014 21:51

Beste Cherry, 10-12 19:15

Even geheel offtopic een kanttekening bij je reactie, waarbij ik wel gezegd wil hebben dat JG topic kaping absoluut niet mijn bedoeling is.

 Betreft je opmerking dat JG Christus niet zouden erkennen als Zoon van God. Dat doen ze wel bij mijn beste weten, alleen weigeren ze pertinent aan Hem dezelfde eer te geven als aan de Vader. Ik vraag me zelfs af of ze bidden in Jezus' naam. Voor de doorsnee getuige is Jezus in ieder geval niet hun Middelaar, ze zijn niet opnieuw geboren zoals nodig is, en kunnen nooit voldoen aan de opdracht van Jezus zelf om getuigen van Hem te zijn (Hand 1:8). Een bloedlinke leer voor sommige mensen, lijkt aannemelijk dicht bij de waarheid, maar zit er in werkelijkheid mijlenver vanaf.

Cherry op 23-12-2014 17:55

Vader Jakob,

Dank voor je reactie.

Dan moeten we definiëren wat de woorden: 'Zoon van God' in de Bijbel voor presieze betekenis hebben en daarna wat deze woorden voor ons persoonlijk inhouden. Want Jezus heeft gezegd: "Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.

Lees goed het woordje - heeft - . Er staat niet - krijgt -!

Cherry op 18-02-2015 16:39

Een vreedzame religie zei onlangs iemand voor de tv.

Het wordt de hoogste tijd dat wij in Nederland en West-Europa de achtergronden van de Islam en de inhoud en strekking van de Koran serieus gaan nemen. Alleen dan kunnen we de vragen rondom de, soms gebrekkige, integratie van islamitische immigranten het hoofd bieden, aldus Frankenvrij. De liberale auteur Frankenvrij schetst in dit artikel de ontstaansgeschiedenis van de Koran in vergelijking met de Bijbel. Bovendien wordt gekeken hoe de Koran zich tot de westerse rechtsorde verhoudt. 

 

Laten we, ter eerste staving ervan, meteen enkele citaten uit de Koran geven: 

 

            'Voor de ongelovigen heeft Allah een ontzaglijke en vernederende bestraffing weggelegd' (o.a. Soera 2,7, Soera 2,90, Soera 2,114, Soera 3,178, Soera 4,151).

            'Wij zullen de ongelovigen braden in een vuur waarbij telkens hun huid, wanneer die gebakken is, zal worden vervangen door een andere opdat zij een waarlijke bestraffing smaken' (Soera 4,56).

 

            'Bestrijdt op de weg Allah's hen die u bestrijden en doodt hen waar gij hen aantreft en verdrijft hen vanwaar zij u hebben verdreven, totdat er geen beproeving meer is en de godsdienst aan Allah behoort' (Soera 2,190-193).

 

            'Wanneer gijlieden dus een ontmoeting hebt met de ongelovigen, houwt dan in op de nekken, en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien' (Soera 47,4).

 

            'Versaagt niet in uw begeerte de vijand te zoeken' (Soera 4,104).

 

            'Strijdt tegen de ongelovigen; Allah zal hen straffen door uw handen en hen vernederen, en Hij zal u hulp verlenen tegen hen' (Soera 9,14).

 

            'Wie strijdt op de weg Allah's en dan gedood wordt of overwint, die zullen Wij een ontzaglijk loon geven' (Soera 4,74).

 

            'O gij, Joden, aan wie de Schrift gegeven is, gelooft aan wat Wij hebben nedergezonden vóórdat Wij uw gezichten wegvagen en ze weer plaatsen op hun achterzijde, of dat Wij ulieden van de Sabbath, vervloeken' (Soera 4,47).

 

            'De Joden zijn het hevigst der mensen in vijandschap jegens hen die geloven' (Soera 5,82).

 

            'Vermaant de vrouwen van wie gij opstandigheid vreest en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar, totdat zij u gehoorzaam worden' (Soera 4,34).

 

            'Houwt van de dief en de dievegge de handen af tot vergelding van wat zij verdiend hebben, als een voorbeeld van kastijding door Allah' (Soera 5,38),

 

            'Geselt zowel de overspelige vrouw als de overspelige man met honderd geselslagen' (Soera 24,2). 

 

Hiervóór zijn slechts een klein aantal 'haat-en-geweld' verzen weergegeven uit (het begin van) de Koran, die in totaal zo'n 6200 verzen telt. Dergelijke verzen komen honderden keren in de Koran voor, dus gemiddeld eens per 40-50 verzen, en moeten derhalve bij vrijwel elke (voor)lezing uit de Koran - bijv. 's vrijdags in de moskee - aan bod komen. De inhoud ervan wordt met andere woorden zeer nadrukkelijk aan de islamieten ingeprent.

 

De Koran versus de Nederlandse  Rechtsorde

De Koran wekt in de naam van Allah de 'ware gelovigen' (de islamieten) op tot haat jegens en tot doodslag en moord op en het voeren van oorlog tegen 'de ongelovigen' (met name ook de joden) en tot het mishandelen en verminken van ongehoorzame vrouwen, echtbrekers, dieven etc. Het verspreiden of daartoe in voorraad hebben van de Koran en het openlijk ten gehore brengen van de inhoud ervan is, volgens allang bestaande wetgeving, een misdrijf ('discriminatie' en opruiing): zie de art. 137 en 132 van het Wetboek van Strafrecht. 

 

            De Koran is geschreven in een omslachtig en zeer bloemrijk proza dat wij als westerlingen geneigd zijn om niet au sérieux te nemen. Dit taalgebruik spreekt oosterlingen echter zeer aan. Zij zien het zelfs als een overtuigend bewijs dat de Koran, ondanks de onsamenhangendheid ervan, direct en letterlijk door Allah zou zijn gedicteerd. Een dergelijke taal weet hen ook effectief tot de beschreven en voorgeschreven daden - inclusief het begaan van moorden en het uitdelen van lijfstraffen - aan te zetten.

 

            Een fundamentalistische islamiet is dan ook niets anders - die definitie was ik nog verschuldigd - dan een islamiet die de daad voegt bij het in de Koran neergeschreven woord, die dit woord daadwerkelijk in de praktijk brengt. De Koran eist van de islamieten dat zij fundamentalisten zijn, en gaat tegen hen die het 'ware geloof' alleen maar met de mond belijden - zogeheten 'huichelaars' - bij herhaling tekeer - haast nog heftiger dan tegen de joden -, bijv.:

 

            'Voor hen is er een pijnlijke bestraffing, omdat zij leugenachtig waren, en Allah spot met hen' (Soera 2, 10 & I5).

            'Wat de huichelaars betreft, indien zij zich afwenden van de weg Allah's, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen aantreft' (Soera 4,89) (41).

 

 

Met dank aan Frankenvrij!

Cherry op 10-03-2015 14:58

erryHet dragen van hoofddoek (hidjaab) en sluier (niqaab)Het toestaan of verbieden om een hoofddoek of sluier te dragen is momenteel eenzaak die hoog op de politieke agenda staat. Daarbij worden overheden voor dedringende keuze gesteld te kiezen tussen twee grondrechten van de moderne staat:de vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat. Hierbij staat natuurlijkde vraag centraal of het dragen van een hidjaab of niqaab inderdaad een religieuzehandeling is of een persoonlijke voorkeur van de draagster die gerespecteerd moetworden. De Koran zegt hierover in Soera 24:30:"Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuisbewaren. Dat is zuiverder voor hen; God is welingelicht over wat zij doen.31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreekkuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon alzichtbaar is. En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad nietopenlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hunechtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of hun broers of dezonen van hun broers of de zonen van hun zusters of hun vrouwen of slavinnen overwie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen geslachtsdrift meer hebben ofde kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen letten. En zij moetenniet met hun voeten stampen, zodat men weet wat zij voor verborgen sieraaddragen. En wendt jullie berouwvol tot God, o gelovigen; misschien zal het julliewelgaan".

Ten onrechte beroepen orthodoxe moslims zich op S. 24:31 om vrouwen teverplichten de hoofddoek te dragen. De Koran vermeldt de hidjaab in S. 7:46, 33:53.38:32, 41:5 en 42:51, maar niet in S. 24:31. Daar is sprake van de khimar, dus eensluier om de boezem te bedekken. De hoofddoek is nergens verplicht in de Koran.Het dragen van een hoofddoek is veel meer dan een persoonlijke voorkeur van devrouw die zich erdoor beschermd weet tegen de begerige blikken van mannen. Hetis het symbool bij uitstek van de ongelijkheid der geslachten en de onderdrukkingvan de vrouw bij de islam. Het is dan ook geen wonder dat bij elke omwenteling,zoals in 1926 in Turkije of recent in Afghanistan, vrouwen de gehate hoofddoek ensluier afwerpen en jubelen over hun nieuwverworven vrijheid en het herstel van hunwaardigheid als mens.

Dr. Raddatz maakt duidelijk (Radio Berlijn, 16-7-2003) dat het dragen van eenhoofddoek in westerse landen de moslima niet zozeer afschermt van de begeertenvan mannen, maar haar veeleer afschermt van het geldende rechtssysteem. Hetdragen van hidjaab en niqaab stelt de moslima metterdaad onder het rechtstelselvan de sjaria en het toenemend aantal gesluierde vrouwen is - even als het bouwenvan moskeeën, de roep van de minaret, islamonderricht en ritueel slachten - eenduidelijk teken van de islamisering van een samenleving.

De positie van de vrouw in de BijbelWij besluiten met een vergelijking met de positie van de vrouw in de Bijbel (waarbijwij ons zullen onthouden van de karikaturen die de Kerk er dikwijls van heeftgemaakt):- De vrouw is gelijkwaardig aan de man geschapen, maar heeft een anderefunctie waarbij zij de man aanvult: wat zij aan mannelijkheid mist, is evenmineen 'handicap' als datgene wat de man aan vrouwelijkheid ontbreekt! De vrouwis verleid door de slang (satan) en dient een bedekking te dragen "vanwege deengelen". Dat betekent dat de man haar hoofd is en geestelijk voor haarverantwoordelijk (zie 1 Corinthiërs 11.- Het huwelijk tussen een man en een vrouw is voor beiden zowel gave alsopgave in de liefde en voorts een afspiegeling van de band tussen Christus enzijn gemeente (Efesiërs 5:22-31).- Niet-gehuwden zijn voor God zeker niet minder dan gehuwden en kunnen Hemzelfs, evenals kinderloze echtparen, op speciale wijze dienen.- De ingetogenheid en godsvrucht van een vrouw is haar tot groter sieraad danuiterlijke sieraden kunnen zijn. Vrouwen zijn mede-erfgenamen van Godsgenade (1 Petrus 3:1-7).- Dat de vrouw in vrijwel alle beroepen een waardevolle bijdrage kan geven, blijktwel uit de woorden waarmee Lemuel, de koning van Massa *, het boek Spreukenbesluit (31:10-31).

* NB Massa ligt in Noord-Arabië. Had Mohammed diens ode op de vrouw maargekend!

Cherry

Cherry op 11-04-2015 09:51

Wie is de anti-christ?

De laatste jaren verruilen steeds meer christenen hun Grieks-westerse uitleg van de Bijbel voor de oorspronkelijke Hebreeuwse benadering. Het blijkt namelijk dat zowel de Bijbelse eschatologie (leer van de laatste dingen) als vrijwel alles in de bijbel is opgetekend vanuit een Midden-Oostenperspectief. Het is de basis voor het begrijpen van de Bijbel en Gods instructies aan zijn Hebreeuwse vollk en de rest van de wereld. Onder 'wereld' moeten we overigens het toenmalige Midden-Oosten verstaan. Daarom moeten we de geschiedkundige gebeurtenissen en verslagen in de Bijbel, de woorden en handelingen van de profeten en die van de Heer Jezus en zijn apostelen, lezen in de contekst, de denkcultuur en de taal van het Midden-Oosten.

Heeft men zich bijvoorbeeld ooit afgevraagd welke gedachtewereld er achter de islam schuilt?

Of achter islamitische landen.die de westerse wereld willen veroveren en vernietigen. Welke duistere geestelijke krachten zitten hierachter en hebben we ons als gelovigen überhaupt afgevraagd wat het plan van onze geestelijke vijand is? De ‘profeet’ van de islam zegt dat de dag van het oordeel niet zal komen voordat de stammen van de islam de stammen van Israël vernietigd hebben en daarna de overige naties waarbij de bomen en stenen zullen uitroepen: ‘Er schuilt een jood achter mij o moslim, kom en dood hem’ (Sahih Al-Boerkhari).

Volgens hen zal de wereld dus eindigen wanneer de islam Israël zal vernietigen. Dit is de oplossing voor het joodse probleem, gezien vanuit de eschatologische islamitische visie.

De bedwelmende beker

In 1993 bestudeerde ik de Bijbel opnieuw en ik was geshockeerd om soortgelijke scenario’s te lezen in Zacharia 12:2; 14:1-2 en andere Bijbelboeken zoals Amos en Joël. Stel je voor: Jeruzalem wordt een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Het einde van deze verschrikkelijke strijd zal echter de overwinning zijn voor Israël, omdat haar Messias zal komen tot haar redding en alle landen rondom haar zal vernietigen. Opvallend is dat deze oorlogsverslagen en profetieën - die opgetekend zijn in de Bijbel met de overwinning voor Israël en haar God - gekopieerd zijn in de Kporan, maar dan met een einde dat de overwinning toekent aan de islam.

In Joël 3:2 staat: "Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik (de Messias) met hen een rechtszaak voeren vanwege Mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn Land hebben zij verdeeld’.

Toen ik dit destijds las, was ik verbaasd dat de Bijbel het heeft over de verstrooiing van de Joden en de poging om het land te verdelen door middel van de beoogde Palestijnse tweestatenoplossing. Ik moest terugdenken aan hoe ik redeneerde toen ik een Palestijnse moslim was. Ik deelde de visie om Israël weg te vagen en een Palestijnse staat op te richten. Vandaag lijkt het alsof de hele wereld deze islamitische zienswijze en overtuiging heeft overgenomen. Daarom is het van groot belang of je pro-Palestijns bent en de oprichting van een Palestijnse staat steunt. Het is een cruciale, geestelijke stellingname en rechtspraak dei God zal nemen bij de afrekening wanneerd e Messias komt.

De islamitische visie

In de beschrijving van de islamitische voorzegging staat vast dat de vijand van Israël uit Chorasan komt, Perzië (het huidige Iran).

Deze zal in de eindtijd samen met Turkije en andere islamitische landen oprukken om Israël te vernietigen. Verder zegt het dat iedere moslim verplicht is om aan die strijd mee te doen, ook al moet men dit kruipend door de sneeuw doen. Tot voor kort legden de meeste westerse

eindtijdschrijvers geen verband met de islam of islamitische landen als het ging om gebeurtenissen in de eindstrijd rondom Israël. De meeste uitleggers vertaalden Bijbelse profetieën rondom de antichrist vanuit een westerse, Europese context. Namelijk dat verenigde Europese landen als coalitie zullen optrekken om Israël aan te vallen. Wanneer we echter de vijandige landen bestuderen die een plan hebben om aan de eindstrijd tegen Israël mee te doen, zijn het voornamelijk islamitische landen.

Mijn uitdaging aan mijn christenvrienden is dit:

1. Redeneerden de traditionele westerse schriftgeleerden vanuit een Europese visie toen zij de Bijbelse profetieën over de eindtijd interpreteerden? Als we dit object onderzoeken , dan komen we erachter dat veel Bijbelgeleerden een hoop informatie hebben gemist. Ik ben het bijvoorbeeld niet eens met de visie dat de antichrist uit Europa zal opstaan, maar eerder uit het hersteld Romeinse rijk in het Oosten. De studies van Sir Robert Anderson over de profetieën van Daniël bevestigen deze visie. Ook de 48 martelaren van Córdoba werden door een islamitische rechtbank in het jaar 850 geëxecuteerd omdat zij hadden beweerd dat de Bijbel aangeeft dat de antichrist islamitische van oorsprong zal zijn. Pas toen het Ottomaanse Rijk in elkaar was gestort begonnen moderne schriftgeleerden elders te kijken naar de antichrist.

Vergeet echte rniet dat de Bijbel spreekt over een hoofdwond waarvan het beest zal herstellen. Zou de ineenstorting van dat islamitisch (Ottomaanse) rijk begin 1920 niet deze hoofdwond kunnen zijn?

2.Als we kijken naar Bijbelse profetieën waarin we lezen hoe God landen heeft vernietigd of nog zal vernietigen, dan is het opmerkelijk dat elk van deze naties islamitisch is.

‘De last over Arabië’ of de ‘last over Damascus’.

Ik weet wat u denkt: zijn de vijanden uit het Oosten in het boek Openbaring, die met een leger van 200 miljoen tegen Israël optrekken, niet China of andere Oosterse landen? Ik dacht het niet. We moeten altijd uitgaan van een hermeneutische uitleg van de Bijbel. Nergens spreekt de Bijbel over 'China' of het verre oosten per se, dus mogen we deze 'koningen uit het oosten' in Openbaring 16:12 ook niet uitleggen als komend uit China of Korea. 'Koningen uit het oosten' is door heel de Bijbel aangegeven als mensen uit oostelijke landen naburig aan Israël. Denk aan de 'wijzen of koningen uit het oosten' die de geboren Messias in Bethlehem kwamen opzoeken. De meeste bijbeluitleggers zijn het erover eens dat deze uit Babylon of Perzië kwamen. Islamitische landen dus. Want wat vinden we in het oosten van de Eufraat: Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, en Indonesië. Allemaal islamitische landen. Uitstekende kandidaten voor de term 'koningen uit het oosten'. Zo is ook de focus op het Romeinse Rijk vanuit Europa verkeerd. Vergeet niet dat het Byzantijnse Rijk ook tot het Romeinse Rijk werd gerekend, waar Constantinopel (het huidige Turkse Istanbul) de hoofdstad van was. Uiteindelijk viel ook dit rijk en werd verslagen door Mohammed II in 1453, weer een islamitische heerser. Juist deze islamitische overheersing zou volgens Johannes in het boek Openbaring als zevende koning na een hoofdwond weer opleven in de eindtijd.

3. Aangezien de laatste strijd van de Messias volgens westerse uitleggers tegen een westerse legermacht onder leiding van een Europese coalitie zal zijn, weet men geen raad met de steeds groeiende islamitische dominantie en agressie. Omdat men de vijandelijke landen die tegen Israël zullen optrekken niet wil zien als zijnde islamitisch, maar veeleer Europese of westerse mogendheden daarvoor invult, heerst er een beeld dat alle islamitische landen eerst vernietigd moeten zijn voordat de antichrist opstaat en de Messias kan komen om af te rekenen met de westerse legermachten rondom Jeruzalem. Dit klopt Bijbels gezien echter niet. In Ezechiël 30 staat bijvoorbeeld dat op de dag van Jahweh (God) uitsluitend islamitische landen zullen vallen en met hen al hun afgoden.

Nergens staat dat in de eindtijd Europese of westerse landen zullen vallen op de dag van Jahweh.

Zo is in Jesaja 63 de vernietiging door Jezus de Messias beschreven. Edom staat voor het hart van de Arabische c.q. islamitische landen (zie ook Ezechiël 25). Op die dag komt Hij om de wereld te redden van de vijandschap van de islam, zijn kleding besmeurd met bloed van het treden van de wijnpers van zijn toorn. Een symbolische beschrijving die ook voorkomt in Openbaring 19. In Habakuk 3 lezen we over Midian, wat wederom het hart van de Arabische wereld symboliseert en in Joël 3 oordeelt en overwint de Messias in het dal van Armageddon de omringende natiën, onder andere Libanon (Tyrus en Sidon) en Gaza (Palestina). Ook hier zijn geen Europese landen bij betrokken. De strijd gaat dus tegen islamitische landen.

In Openbaring 20:4 lezen we over de martelaren die om het getuignis van Jezus onthoofd zijn. Wie denkt dat een Europese antichrist zal opstaan om guillotines te bouwen om mensen te onthoofden , kan lang wachten. Maar de realiteit van de gebeurtenissen vandaag leert ons dat onthoofding met name een manier is binnen de islam om mensen te executeren.

In Daniël 9 wordt de komende antichrist gekenmerkt door een vredesverbond van zeven jaar die hij als politiek leider op aarde zal brengen. Precies zo zien de moslims de komst van hun verlosser, de Mahdi. Op de helft van de zeven jaren zal hij in dfe tempel van Jeruzalem plaatsnemen en zichzelf tot god uitroepen.

Geen dood rnaar leven

Hoewel er noig meer over te zeggen valt, kunnen we een volgende keer verder gaan met de uitleg van meer belangrijke Bijbelse voorzeggingen en feiten rondom dit onderwerp.

De Eeuwige, de God van Israël, houdt van de mensheid. Daarom gaf Hij zijn Zoon Jesjoea (Jezus) als losprijs voor de verlossing van de wereld. De islam verheerlijkt de dood en verkondigt dat sterven voor god nobel is, maar de God van de Bijbel is voor alle mensen gestorven zodat zij zullen leven. Hij wil dat niemand verloren gaat. Daarom beijver ik mij om de waarheid over de islam en de eindtijd te onderwijzen.

Walid Shoebat is een ex-militante Palestijnse moslim en ex-lid van de PLO. In 1994 is hij tot bekering gekomen.

Cherry op 01-06-2015 06:17

Niet relevant . Verwijderd. Mod.

Pagina12
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl