HeadlinesActuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Wetenschappers: Ook gezonde mensen kunnen ebola overbrengen

Amerikaanse infectieziekten-experts bevestigen dat ebola ook door de lucht kan worden overgedragen

 

Onvoorstelbaar onverantwoordelijk: wekelijks landen alleen al op Schiphol vele honderden passagiers uit de besmette West Afrikaanse landen. Ieder van hen vormt een potentieel levensgevaarlijk risico voor de volksgezondheid.

De politiek en media in het Westen zien totaal over het hoofd dat diverse wetenschappelijke studies hebben bevestigd dat ebola ook door gezonde mensen kan worden overgebracht. Dat betekent dat als niet onmiddellijk het verkeer met de getroffen landen volledig wordt gestopt, de verspreiding van het virus over de hele wereld onmogelijk valt tegen te houden.

Al in 2000 schreef de New York Times dat ‘het ebola-virus dat bij uitbraken in Afrika door hoge koorts en bloedingen tot doden heeft geleid, ook kan infecteren zonder de ziekte te veroorzaken. Dat is de uitkomst van een nieuw onderzoek door wetenschappers uit Afrika en Europa.’

De studie werd gepubliceerd in het Britse medische vaktijdschrift The Lancet. De onderzoekers stelden vast dat het ebolavirus tot twee weken in het bloed van ‘asymptomatisch’ geïnfecteerde mensen kon overleven, nadat ze voor het eerst met besmette mensen in contact waren gekomen. Of het virus nog langer kan overleven, was niet bekend.

‘Beteugelen ziekte onmogelijk’ bij verspreiding via gezonde mensen

‘Als symptoomvrije overdragers een merkbaar infectiegevaar betekenen, zou het beteugelen praktisch volledig onmogelijk zijn,’ schreef dr. Alan G. Baxter. ‘Nu is het dringender dan ooit noodzakelijk de gezondheidspolitieke omgang te herbeoordelen, omdat wij tegenover één van de gevaarlijkste ons bekende virussen staan, aldus het onderzoeksteam van dr. Eric M. Leroy uit Franceville in Gabon. Daarnaast moet worden onderzocht hoe vaak gezonde overdragers de ziekte verder verspreiden.’

Dat team in Gabon had 25 mensen onderzocht die in 1996 tijdens twee ebola uitbraken geen enkele symptomen van de ziekte hadden gekregen, ondanks het feit dat ze zonder bescherming met hun zieke familieleden bleven omgaan. Met behulp van een polymerase-kettingreactie lukte het dr. Leroy aanzienlijke hoeveelheden van het virus in hun bloed vast te stellen.

Hoewel de wetenschappers enkel besmetting via geslachtsverkeer of bloedtransfusies noemden –en dus niet door de minste of geringste aanraking- hebben andere onderzoekers en overheden in het Westen meerdere malen verklaard dat eboladragers enkel andere mensen kunnen besmetten zodra ze zelf symptomen ontwikkelen. Die stelling blijkt dus niet te kloppen.

Experts VS: Besmetting ebola ook via de lucht

De conclusies van het team van dr. Leroy klinken extra zorgwekkend in het licht van de bevindingen van twee professoren van de Universiteit van Illinois in Chicago, beide landelijke experts op het gebied van infectieziekten. Zij publiceerden in mei van dit jaar een onderzoek waarin werd vastgesteld dat ebola ook door de lucht kan worden overgedragen.

‘Wij geloven dat er wetenschappelijke en epidemiologische bewijzen zijn dat het ebolavirus mogelijk door infecterende aerosol-deeltjes kan worden overgedragen, zowel in de buurt als op enige afstand van besmette patiënten,’ was hun conclusie. ‘Dat betekent dat medisch personeel geen gezichtsmaskers, maar ademmaskers moet dragen.’

‘Aerosolen zijn vloeistoffen of kleine deeltjes, die in de lucht zweven.... Belangrijk is dat met virussen geïnfecteerde lichaamsvloeistoffen vluchtig worden en ingeademd kunnen worden zodra een persoon zich in de buurt van een besmet iemand ophoudt, en dat een grote verscheidenheid van deeltjesgrootten geïnhaleerd en in het ademhalingssysteem gedeponeerd kunnen worden.’

‘Nadat wij er eerst aan twijfelden of ebola een per aerosol overdraagbare ziekte zou kunnen zijn, zijn wij er na een onderzoek van experimenten en epidemiologische gegevens thans van overtuigd dat dit een belangrijk bestanddeel van het overdragen van de ziekte zou kunnen zijn, vooral in een medische omgeving.’

Braken, diarree, speeksel, bloed

Lichaamsvloeistoffen zoals braaksel, diarree, bloed en speeksel kunnen in de onmiddellijke omgeving van een besmet persoon eveneens luchtdeeltjes afgeven, die door anderen kunnen worden ingeademd. Dit werd al in 1995 bij een uitbraak in de Democratische Republiek Congo vastgesteld. Zowel bij braken als bij het doorspoelen van diarree door de wc worden deeltjes in de lucht afgegeven, die virussen kunnen bevatten.

Besmetting door ademhaling

Twee apen stierven nadat hun gezicht zich binnen ademafstand van een met ebola besmette andere aap kwam. Conclusie: ook door ademen uitgestoten deeltjes kunnen het virus op anderen overbrengen. Tevens werd ebola zonder direct contact van varkens op andere varkens en andere niet-menselijke primaten overgedragen. Ook personen zonder bekend direct contact met ebolapatiënten of hun vloeistoffen bleken te kunnen worden besmet.

Dat betekent dat mensen nu al door ebola in zijn huidige vorm via luchtdeeltjes door anderen kunnen worden geïnfecteerd. Bovendien waarschuwde de ontdekker van ebola, dr. Peter Piot, afgelopen week dat het virus muteert, waardoor het op ieder moment nog besmettelijker kan worden.

Biowapen in handen van terroristen

De Washington Post schrijft dat terroristen ebola zelfs als biowapen kunnen inzetten. De kans daarop neemt toe naarmate de epidemie langer duurt (2). Begin september schreven we dat op een in Syrië buitgemaakte laptop, behorende tot een ISIS-jihadist uit Tunesië die scheikunde en biologie had gestudeerd, plannen werden aangetroffen voor het gebruik van biologische massavernietigingswapens tegen de Europese en Amerikaanse bevolking.

‘Marshallplan om ebola te stoppen’

‘Om deze ziekte te stoppen, hebben we een inspanning nodig die vergelijkbaar is met de Tweede Wereldoorlog, het Marshallplan of de reis naar de Maan,’ schrijft de redactie van het onafhankelijke Duitse KOPP-online. ‘Deze pest van de nieuwe tijd moet worden ingedamd en uitgeroeid.’

Alleen volledig stopzetten al het verkeer is afdoende

De enige manier waarop het Westen, Europa en dus ook Nederland de eigen bevolking afdoende kan beschermen, is het volledig stopzetten van al het verkeer met West Afrika, en het gezamenlijk met andere regeringen hermetisch afsluiten van de getroffen landen voor de rest van de wereld. Het huidige beleid, dat toestaat dat wekelijks nog steeds vele honderden passagiers uit de besmette landen op Schiphol kunnen arriveren, zou anders wel eens de ernstigste politieke nalatigheid ooit kunnen blijken te zijn, en de meest verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben.

 

Xander

(1) KOPP
(2) Washington Post

Zie ook o.a.:

09-10: ‘Ebolatest volkomen onbetrouwbaar’
07-10:Wetenschapper die in 1976 ebola ontdekte vreest ‘onvoorstelbare tragedie’
04-10: Amerikaanse microbioloog: CDC liegt, ebola verspreidt zich over hele wereld
03-10:Werking tegen ebola bevestigd, maar WHO blokkeert colloïdaal zilver
02-10: Ebolapatiënt VS reisde via Brussel, had contact met scholieren
01-10: CDC waarschuwt begraafplaatsen voor Amerikaanse ebola slachtoffers
23-09: CDC verhoogt aantal verwachte ebola gevallen van 0,5 naar 1,4 miljoen
20-09: WHO: Aantal ebola patiënten verdubbelt iedere 3 weken
12-09: Duitse topviroloog: Ebola zal minstens 5 miljoen slachtoffers eisen
02-09: Researchers: In december mogelijk 100.000 ebola patiënten
22-08: Westerse hetze tegen Putin: Rusland zou ebola als biowapen hebben
15-08: WHO: Uitbraak ebola veel ernstiger, mogelijk eerste patiënt in Ierland
11-08: Amerikaanse CDC: Uitbraak ebola in VS onafwendbaar
06-08: Ebola: Tientallen Amerikanen ziek na terugkomst uit Afrika; WHO overweegt wereldwijd alarm
04-08: Amerikaanse FDA houdt getest medicijn tegen ebola tegen (/ Artsen zonder Grenzen: Uitbraak totaal oncontroleerbaar)
02-08: Paniek: wereldwijd mogelijk al 30.000 mensen met ebola besmet

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 14. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
 15. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.
Reacties

good morning op 10-10-2014 15:08

Dan blijft de vraag over,....waarom die trage beweging van de regering, om daadkrachtig op te treden..?

Stelletje,... onnozelheid,... zittend op hun zetels in Brussel, .....niet wetende dat zij zichzelf besmetten met hun multi culturele broeders,....

Tip,...volgend debat met echte maskers op,...of prik een cocktail gefabriceerd vaccin, ...die zijn  weloverwogen samengesteld om de mens te genezen,....zie het als,...sigaar uit eigen doos,...!

Rook ik nu een Cubaanse, ...

Rode Wouw op 10-10-2014 15:13

Het is niet eenvoudig hier nog goede oplossingen voor te bedenken. Het is te proberen om het probleem enigszins in te dammen, te beperken. Honderd procent veiligheid is een illusie. Bij dit ebola probleem zit je nu eenmaal met tal van verplaatsingen van mensen. Er zijn vele mensenhandelarentrajecten die over land of water lopen. Sommige van die trajecten zijn bekend, andere niet. Bij die verplaatsingen van echte vluchtelingen maar vooral zeer veel gelukszoekers zitten ze tijdens het transport op elkaar gepakt in bootjes of vrachtauto’s en in tussenstops op elkaar gepakt op zolders, schuren en dergelijke. Besmettelijke ziekten worden daardoor gemakkelijk overgebracht.

Om de buitengrens potdicht te krijgen is vrijwel onmogelijk of dat wordt een systeem dat in de vele miljarden gaat lopen aan kosten. Dan moet je denken aan de grens tussen Noord- en Zuid Korea en zelfs daar glipt soms nog iemand doorheen, bovengronds of ondergronds. Op zee een zeer dicht netwerk van vele patrouillerende schepen. En dan bestaat nog het risico van omkoping van grensbewakers of infiltratie in de grensbewakers. Dit blijft altijd een achilleshiel. Zoals ook in NL soms voorkomt bij politie of leger. Daar zijn recent diverse gevallen van bekend.

Een goede alerte gezondheidszorg, goede voorlichting en medewerking van het publiek is nodig.

Tabris op 10-10-2014 15:16

Als het bovenstande verhaal waar is dan zijn er al veel geinfecteerden over de gehele wereld en is dit niet meer te stoppen. Nu is het niet meer de vraag of je ebola krijgt maar wanner en kan je het overleven. Gisteren zag ik een video waarin gesteld werd dat als je de virus door de luchtwegen krijgt, het voor 90% dodelijk is. Als je het door de huid krijgt dan is het 60% dodelijk. Ik neem aan dat het process door de huid langzamer is dan door de luchtwegen en daardoor het immuum systeem meer tijd heeft om antistoffen te maken. Een sterk immuum systeem zal ook sneller antistoffen aanmaken en de kans op overleven vergroten.

Het volgende artikel gaat over het versterken van het immuum systeem om de kans op kanker te overleven te vergroten. Dezelfde principes kan je waarschijnlijk ook op ebola toepassen.

http://thetruthaboutcancer.com/downloads/TTAC-Your_Immune_System_Report.pdf

B Zobrist op 10-10-2014 16:22

Nee, we mogen niet discrimineren. Dus moet alles open blijven en moeten we maar het risico lopen dat we uitsterven. De "weg met ons" politici zullen daar wel blij van worden.

anonimia op 10-10-2014 16:46

onzin, eerst kregen we allemaal de zwijnepest en daarvoor kregen we allemaal aids. Nu krijgen we allemaal Ebola, maar deze ziekte bestaat ook al sinds 1979, toen is het al ontdekt. Je boeren verstand zegt dat iedereen nu Ebola zou moeten hebben. We gingen ook al eerder allemaal dood aan de pest. Maar de aarde is zo gemaakt dat elke ziekte haard vanzelf stopt. Zo is het ook in de dierenwereld. Zijn alle konijnen dood??

 

en vanavond weer zoet naar bed na het bangmakende journaal, want Bang moet u zijn.

Ikke op 10-10-2014 16:46

Wat denk je wat er gebeurt na de jaarlijkse massale bedevaart naar mekka,volgens mij worden de moslims daar massaal besmet.

NN op 10-10-2014 17:20

8 personen vinden dit leuk. Nog even en er zijn geen 8 personen meer over!

benny op 10-10-2014 17:35

Doet me denken aan het vale paard uit de Openbaringen De dood volgde er achteraan

Eerst het witte paard ISIS/Rome? Dan het rode paard ,oorlogen Ik zeg maar wat,maar het zou toch zo kunnen zijn

Pier op 10-10-2014 19:58

Kom op NN, niet zo somber! Ga je wel op tijd naar bed?

JamesTKirk op 10-10-2014 20:06

@good morning

De trage reactie komt, omdat ze blijkbaar iets nuchterder zijn als dit soort websites.

we praten ons een allerei angsten aan, en verwonderen ons waarom de regering niet in actie komt.

Hele volkstammen hebben nu de kelder vol staan met goedkope groente,drinken,zilverwater en weet ik nog meer.

Alleen omdat we ons dagelijks wijs maken dat de aarde vergaat.

In tussentijd gaan de mooie dingen in het leven aan hen voorbij.........

joga op 10-10-2014 20:09

@ Ikke, Wat een prachtoplossing voor de huidige problemen. Met spanning atwachten doet.

Daniël op 10-10-2014 20:31

Ebola is gepatenteerd Door de Amerikaanse overheid. Dat is verifieerbaar. Wake up. 

henkie op 10-10-2014 21:04

Tis niet dat ik beng ben voor deze ziekte ( ik ben voor geen enkele ziekte bang) maar ik heb toch alvast een potje kruidenmedicijn op voorraad staan. Kost 20 Eurie dus daar hoef ik het niet voor te laten. Mensen laat je niet bang maken door de stakkers van de hulpmaffia in hun gele pakken.

De Vreemdeling op 10-10-2014 21:25

@Ikke  , volgens mij ligt Mekka niet in West Afrika

Josefientje op 10-10-2014 22:23

Neee, @"De Vreemdeling" maar "West Afrika" is afgereisd naar "Oost Afrika" nou ja, zo ongeveer dan..., naar Saudi-Arabie. En al die mensen daar reizen allemaal weer terug naar hun land van herkomst, welkom!

Emanuel op 10-10-2014 22:39

Liuster eens.

   De meesten mensen  begrijpen  weinig  van microbiology en worden van alles aan gesmeerd. De experten worden stuk omgekocht en doen wat  de UN en WHO willen en maken daar misbluik van, want de ontvolking  moet door gaan. Waar ze mee bezig zijn is allemaal theater.  De enige manier om zo'n epidamie te stoppen is om de weerstand van het volk  te bevorderen. Dat is nu bijna een onmopgemlijkheid met al de GMO,  chemicalien in het voedsel en drank, en de giftige medicijnen en  vaccines die de mensen zonder tegen spraak maar blijven slikken om dat ze verslaaft zijn aan de dokter en het minder waardig gerafineert  voedsel.  Ja , maak je gereed want deze vorm van  Ebola is een biowapen en kan goed  bestreden worden met  Nano Zilver, liposomal Vit C en Vit K. plus  een kwaliteits multi vitamine. Maar daar willen de meesten en de overheid niets van weten. Volgens hen zijn wij nutteloze eters die stuk voor stuk dood moeten. Dus sterf maar als je niet wil begrijpen  dat Ebola  maar een klein probleem is die goed op te lossen is. Jammer dat de meesten mensen  de professionele leugenaars geloven en  liever dood gaan dan hen te beschuldigen van een massale opzettelijke genocide.   

Emanuel

henk op 11-10-2014 06:49

Zo blijven er wel 500 miljoen mensen over..........

Qromwel op 11-10-2014 08:42

Gebruik ebola-kadavers om IS mee te bombarderen. 

Qromwel op 11-10-2014 08:49

Het is mij een raadsel wat er leuk te vinden is in/aan de Xander-berichten. 

Qromwel op 11-10-2014 08:59

Nee Vreemdeling (in Jeruzalem?), het is de bedoeling dat ten minste een met ebola besmette figuur op de Hadj gaat. Misschien is dat wel voldoende als lont in het kruitvat.

Ludwig op 11-10-2014 11:00

ebola ebola ebola

je hebt toch rare mensen in de wereld sommige lachen dat weg

weer anderen gaan hun verkleden als ebolaverpleger op heidens afgods geest op halloween

weer andere zeggen allemaal larie en appekool geen vuiltje aan de lucht

nog andere zeggen vertrouw de regering ze hebben met ons het beste voor laten we die vaccins nemen want de overheid zegt dat het goed is voor ons

weer andere zeggen waarvan ik er eentke ben dit zijn de bijbelse profetieen dat in vervulling gaan

nog andere zeggen geen paniekzaaierij alleen positief denken

enz......

Bea op 11-10-2014 11:28

Nu als het waar is dat ons eten zo slecht is en dat al de inentingen vergif is !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Waarom worden mensen veel ouder en blijven ze langer fit.

Ik denk dat je het kind niet met het badwater moet weg spoelen misschien moeten wij er wat doordachter mee om gaan.

Ik wil niet terug naar de tijd , dat de vrouwen de hele dag op het land werkten naast hun mannen daar bijna hun kinderen baarde en na twee dagen weer achter de wastobbe met allemaal hang buiken . en een hongerloontje .

Terug naar de tijd dat men dood ging aan een longen ontsteking  kromme ruggen en en klopvoeten. Dood gingen aan de mazelen en met z,n allen in een bed. woonde in krotten waar de wind door heen blies enstof longen van de kolemijnen , daarnaast de aslade van de kachel die s,morgens moest worden opgestookt en de hele kamer vulde met stof waar een ieder lag te slapen op moeder na, die al volop in de weer was en natuurlijk weer hoog zwanger. nog even verder terug naar de tijd dat ook bij ons de riolen langs de trotoirs liepen.

Ik ben blij met de vooruitgang en kaf onder het koren is er altijd geweest . we zien geen kromme ruggen meer en klopvoeten en kinderen met kromme benen in de beugels, allemaal de vooruitgang. geestelijk gehandikepten krijgen zover het mogelijk is een goed bestaan en wij maar mopperen.

Bea

eye opener op 11-10-2014 11:34

iets met illuminati nwo en wereldbevolking reduceren mensen Please wake up !!!!

als er ergens mkz uitbreek worden in een straal van honderden meters boerderijen geruimd vervoers verboden ingestelt  maar als er een virus uit breek als ebola waar nog niets tegen is {leugen } wordt er niks ondernomen vergeet niet dat ebola gewoon uit een lab komt en is ontworpen door de vs er is meer maals mee geexperimenteerd om het als biowapen te gebruiken dat zijn ze nu aan het doen wacht maar tot het muteert  dan hebben we de poppen aan het dansen 

voor de rest een fijn weekend toegewenst

Ludwig op 11-10-2014 14:27

ebolabesmettingen blijven verdubbelen volgens de vn

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2083854/2014/10/11/Ebolabesmettingen-blijven-verdubbelen.dhtml 

de vn zegt al 17 spanjaarden in quarantijne gezet te hebben

sam op 11-10-2014 18:57

@bea niet negatief bedoeld maar dat maakt jou een volgzaam schaapje.... Heb jij werkelijk zo weinig zelf vertrouwen, dat jij gelooft dat zonder de ''regering-maatschapij'' jij geen vooruitgang zou kennen?

Men was vroeger echt niet zo dom als dat jij denkt, er was misschien wat minder tijd en men deed meer zelf... de meeste van ons weten niet eens meer hoe dat moet, gaan dood zonder supermarkt. Nog maar een handje mensen heeft die wereld wijsheid in pacht en dat vaak verdeeld in ieder zijn eigen pacht en vakmanschap, haast niemand weet nog hoe zelf te overleven zonder technologie... 

Dat is niet slim, wij denken niet eens zelf meer dat laten we voor ons doen door de tv en de politiek... en wij verkiezen (de meeste altans) te geloven dat wij een stem hebben democratie...

Dat hebben we niet. Dat wat wij leren is voorgekauwd op school door zogenaamde ''geleerde'' nee hoor door die domme mensen uit het verleden... alleen dan wat aangedikt/uitgedund/aangepast of glad gestreken naar bepaalde maatstaven aan wat wij het klootjes volk mogen weten... Pas aan de universiteit ga je een vakmanschap leren maar ook dan eenzijdig en nog wordt je voorgelogen...

er zijn genoeg ''profesoren'' die hun eigen leer in twijfel trekken en op basis daarvan over de schop gaan.

Nee geloof dat alsjeblieft niet zonder die 1% hadden we er misschien zelfs beter voor gestaan, men is vrij in zijn denken en kan zich creatief uiten zonder beperkingen... en geloof nu maar niet dat de wereld een grote gaaies gebeuren zal zijn, ook dan weet men met elkaar te leven.

maar wees blij met je droomzeepbel ik hoop dat hij voor jou niet knapt, al hoop ik voor de rest en mijzelf dat ze eindelijk eens door de mand mogen vallen...

Kika op 12-10-2014 02:49

Waarom is de eerste embola uitbraak niet beslissend geweest?  Toen vloog men ook?  Inenten is een doodzonde je bouwt zelf geen weerstand op.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl