Headlines

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Winst Turkse premier Erdogan verzekert opkomst Rijk van het Beest


In het komende decennium zal Erdogan zich ontpoppen als één van de gevaarlijkste moslimleiders ooit.

Ondanks een geringe opkomst heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan de presidentsverkiezingen in zijn land gewonnen. Dit heeft verregaande gevolgen, niet alleen voor het Midden Oosten, maar uiteindelijk zelfs voor de hele wereld. Antisemiet en Hitlervereerder Erdogan zal in de komende 10 jaar de Soenitische en Shi’itische moslims verenigen tot het in de Bijbel voorzegde ‘Rijk van het Beest’, dat in de eindtijd een frontale aanval op Israël zal uitvoeren en de mensheid in de laatste wereldoorlog zal storten.

Erdogan is de eerste gekozen president van Turkije, en mag twee termijnen van 5 jaar uitzitten. Dat betekent dat hij in 2023 als president de 100e verjaardag van het moderne, inmiddels lang niet meer zo seculiere Turkije zal kunnen vieren.

Na een korte toespraak voor leden van zijn islamistische AK Partij in Istanbul bezocht Erdogan de Eyüp Sultan moskee, historisch de eerste plek waar Ottomaanse sultans en kaliefs heengingen voordat ze op de troon stegen. Dit is een nieuwe, overduidelijke aanwijzing dat Erdogan de toekomst zelf Kalief wil worden, zoals we de afgelopen jaren al vaker hebben laten zien.

Steun Islamitisch Kalifaat, misleiding Westen

Ondertussen slaan de vlammen in het Midden Oosten met de opmars van ISIS in Irak en Syrië en de zoveelste Gazacrisis steeds verder om zich heen. Naast de moeizame onderhandelingen over het omstreden Iraanse nucleaire programma zal het Westen er in de komende jaren nog een groot probleem bij krijgen, namelijk de neo-Ottomaanse agenda van de nieuwe Turkse president.

Erdogan zal zijn bemoeienissen met het Midden Oosten, zoals het steunen van de opkomst van het Islamitische Kalifaat in Syrië en Irak, opvoeren. Dat is de reden waarom hij nog steeds weigert om ISIS een ‘terreurgroep’ te noemen.

Turkije distantieert zich niet, maar verenigt zich juist met terreurstaat Iran. Daarbij bedient de nieuw gekozen president zich van één van zijn grootse kwaliteiten, namelijk misleiding. Erdogan zal holle retoriek gebruiken waarmee hij het Westen en de NAVO –waar Turkije militair het op één na grootste lid van is- de indruk zal blijven geven dat hij helpt om ISIS te bestrijden en niet wil dat Iran een kernbom krijgt. Zijn acties zullen echter het tegendeel bewerken.

‘Dood aan de Joden’ nu ook in Europa

In Europa zien we in de vele gewelddadige linkse anti-Israël demonstraties dat de jihadistische islam, de echte islam, niet langer een splinterbeweging is. In Irak, Syrië en Nigeria voert de islam een ware uitroeingsoorlog tegen het christendom, en in Parijs, Rome, Berlijn, Den Haag, New York en Los Angeles horen we niet langer enkel ‘Dood aan de Zionisten’, maar inmiddels ook ‘Dood aan de Joden! - een kreet die de burgemeester van Den Haag, Josias van Aartsen, ‘niet over grenzen’ vond gaan.

Verenigde islamitische coalitie

Erdogan, die de Joodse staat Israël regelmatig vergelijkt met Nazi-Duitsland en Adolf Hitler, de man die hij zelf al zijn hele leven bewondert, zal zich bij deze kreet aansluiten. De komende 10 jaar zal hij de Soenitische en Shi’itische moslims aan tafel krijgen om vrede te sluiten en hun onderlinge sektarische geweld te beëindigen. Als Soefistische moslim is Erdogan bij uitstek geschikt om de rol van bemiddelaar en vredestichter op zich te nemen.

Echt samengaan zullen de verschillende moslimgroepen nooit, maar de Turkse president zal erin slagen om hen in ieder geval tijdelijk de strijdbijl te laten begraven. Zo zal hij een verenigde islamitische coalitie smeden op basis van wat hen allen samenbindt, namelijk hun Joden- en Israëlhaat en daaraan gekoppeld de kwestie Jeruzalem.

Erdogan nieuwe Ottomaanse sultan

Door dit te presteren zal Erdogan door vrijwel alle moslims wereldwijd als de grootste en belangrijkste islamitische leider worden gezien, een die eindelijk het ‘christelijke’ Westen in zowel politiek als militair opzicht zal kunnen trotseren. Het zegt al genoeg dat Erdogan de Turkse grenzen heeft gesloten voor uit Irak vluchtende christenen. Die worden overigens ook tegengehouden door de Koerden, die –in tegenstelling tot wat velen in het Westen denken- helemaal geen vrienden zijn van de Iraakse christenen.

De Syrische president Bashar Assad zei de afgelopen jaren al eens dat ‘Erdogan denkt dat als de Moslim Broederschap het Midden Oosten overneemt, en met name Syrië, hij zijn eigen politieke toekomst veilig stelt. Tayyip denkt tevens dat hij zelf de nieuwe Ottomaanse sultan is, en dat hij het Midden Oosten, als het Ottomaanse Rijk onder een nieuwe paraplu, kan controleren.’

Dat is pas mogelijk zodra Erdogan de huidige twee machtigste islamitische landen, Saudi Arabië en Iran, heeft onderworpen. Beide landen zijn er, op enkele onlusten en demonstraties na, in geslaagd om te voorkomen aangestoken te worden door de ‘Arabische Lente’.

Saudi’s delven onderspit

Aan de buitenkant lijken Turkije en Saudi Arabië totaal verschillend. Saudi Arabië wordt beheersd door een absolute monarchie, een streng islamitisch koningshuis, terwijl Erdogan valselijk Turkije als een democratie weet te presenteren. De echte breuk tussen beide islamitische mogendheden zal echter pas in de toekomst ontstaan over de kwestie Iran, aartsvijand van de Saudi’s, maar dat door de Turken wordt gezien als de ideale bondgenoot tegen Israël.

De toch al gespannen verhoudingen tussen Saudi Arabië en de Verenigde Staten zullen de komende jaren verder verslechteren, vooral omdat Amerika weigert in te grijpen in Syrië en tegelijkertijd toenadering zoekt tot de Iraanse president Hassan Rouhani . Opgeteld bij de destabilisering van Irak, waar Iran garen bij spint, voelen de Saudi’s zich meer en meer bedreigd en in de steek gelaten door de VS.

Zodra in de komende jaren het Islamitische Kalifaat vanuit Turkije sterker wordt, zal Iran dankzij de Turkse steun uiteindelijk de overhand krijgen over Saudi Arabië. De Bijbel voorzegt dat Saudi Arabië (‘Temam en Dedan’) uiteindelijk totaal zal worden vernietigd, hoogstwaarschijnlijk door Iran, zodra de Islamitische Republiek met Turkse hulp de beschikking zal krijgen over kernwapens.

Relaties met VS en Rusland onder druk

Hoewel president Obama Turkije tot één van Amerika’s belangrijkste bondgenoten maakte, zullen de betrekkingen tussen beide landen uiteindelijk weer verslechteren, zeker als er vanaf 2017 een andere president in het Witte Huis plaats neemt die de door de regering Obama verziekte relatie met Israël zal proberen te herstellen.

Ook Rusland speelt een belangrijke rol, mede omdat het land zich in toenemende mate zal richten op de historisch orthodox-christelijke gebieden. De laatste jaren is er weliswaar een toenadering tussen Rusland en Turkije op gang gekomen, maar de grote Russische belangen op Cyprus, waarvan het noordelijke deel al tientallen jaren door Turkije wordt bezet, zullen een kink in de kabel blijken te zijn.

Confrontatie met Egypte

Turkije zal ook de confrontatie opzoeken met Egypte, waar Erdogans belangrijkste islamitische bondgenoot, de Moslim Broederschap, werd afgezet en verboden. Veel Moslim Broederschap leiders vonden een veilig heenkomen in Turkije, en plannen daar met hulp van Ankara hun terugkeer op het hoogste Egyptische toneel. Erdogan noemde de Egyptische president el-Sisi onlangs nog een ‘tiran’.

De rol die Turkije in Egypte en ook Libië speelt vinden we terug in de eindtijdprofetieën van de Joodse profeet Daniël:

Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten.  En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen,  maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. (11: 40-43)

Rijk van het Beest in wording

De komende 10 jaar zal Erdogan er als eerste islamitische leider in slagen om een verenigde moslimcoalitie van 10 landen en/of heersers te vormen. Dit verbond wordt in de Bijbel het ‘Rijk van het Beest’ genoemd, dat in de eindtijd een ongekende Holocaust tegen de resten van het christendom in het Midden Oosten in gang zal zetten. Erdogan zal het Westen verraden en een vernietigingsoorlog tegen Israël beginnen. Dat zal het moment zijn waarop de gelovigen wereldwijd hun hoofden moeten opheffen, omdat hun verlossing dan eindelijk nabij is (Lucas 21:28).


Xander

(1) Shoebat

Zie ook o.a.:

08-08: Succes ISIS dankzij Westerse ‘bondgenoten’ Turkije en Saudi Arabië
01-08: Hamas roept Hezbollah op samen Joden uit te roeien, ISIS zegt steun toe
25-07: Crisis Gaza: Turkije houdt duizenden Joden als politieke gevangenen (/ ‘Westerse steunbetuigers Hamas zijn de Nazi’s van onze tijd’)
04-07: Iraakse christenen zien Westen als verraders en Rusland als redder (/ ‘Het Westen heeft het christendom vernietigd door steun voor islamisten’)
02-07: Is Kalief en ISIS-leider Baghdadi de mahdi, de antichrist?
01-07: ‘ISIS-leider zweert Ka’ba in Mekka te zullen vernietigen’
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
07-05: Turkije overwoog in 2010 oorlog tegen Israël
18-04: Turkije, Iran en Al-Qaeda vormen Free Egyptian Army voor nieuwe burgeroorlog
13-04: Oud klasgenoot: Erdogan had altijd Hitlers ‘Mein Kampf’ bij zich
08-04: Pulitzerprijs journalist: Turkije achter gifgasaanval Syrië, werkt samen met Al-Qaeda (/ Turkije mede verantwoordelijk voor afslachten Syrische christenen)
31-03: Drie Al-Qaeda bases in Turkije, jihadisten nu aan grens Europa (/ Turkse premier Erdogan en Iraanse president Rouhani besluiten samen te werken tegen het Westen)
30-03: VS steunt Erdogans misbruik van NAVO voor herstel Ottomaans Rijk
29-03: Ingrijpen Syrië nabij? Turkije geeft Al-Qaed militaire- en luchtsteun
27-03: Gelekt gesprek op YouTube: Turken plannen false-flag aanslag om Syrië aan te vallen
07-03: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (2)
28-02: De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (deel 1)

2013:

31-12: Khamenei en Erdogan antisemieten van het jaar 2013
23-12: Turkije nu grotere financiële supporter van Hamas dan Iran
03-11: Profetisch: Turkije sluit geheim samenwerkingspact met Iran (/ Erdogan verried Iraanse agenten die voor Israël en VS spioneerden)
20-09: Turkije erkent leveren wapens aan Al-Qaeda en wil oorlog tegen Syrië
12-08: Turkse dictatuur: Erdogan zet tegenstanders levenslang gevangen
30-06: Hoog lid Erdogans AKP dreigt Berlijn met 3,5 miljoen Turken in Duitsland (/ Radicalisering Turken in Europa door islamistische Gülenbeweging - Erdogan moedigt gebruik van vlag Ottomaans Rijk aan)
10-06: Erdogans megamoskee in VS wordt Ottomaanse 'ambassade'
05-06: Gatestone Instituut: VS helpt herstel Turks-Ottomaans Rijk
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon’ (2)
03-06: Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon (1)
23-03: Turkse minister BuZa: Wij zullen weer heersen van Sarajevo tot Damascus
21-03: Jordaanse koning waarschuwt het Westen voor Turkse premier Erdogan
12-03: Duitse geheime dienst: Turkije werkt al jaren aan kernwapens
01-03: Turkse premier Erdogan: Israël en kritiek op islam zijn misdaden tegen mensheid
02-02: Turkse minister BuZa roept Syrië op Israël aan te vallen

2012:
04-07: Turkse rechter: ' ... Erdogan en president Gül jagen het Ottomaanse Rijk na'
8-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
07-06: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

2011:
12-07: Turkije wil leger verdubbelen naar 1 miljoen man (/ Erdogan impliceert nieuw Ottomaans Rijk inclusief Sarajevo en Jeruzalem)

09-06: Turkse opperrechter: Erdogan is tiran en wil sultan van het Midden Oosten worden

 

Indien u wilt reageren op het forum :

 1. Geen hele woorden en/of zinnen in hoofdletters schrijven, wat als schreeuwen wordt gezien. Ook uw Nick name, max. 2 woorden, niet geheel in hoofdletters .Uw nickname mag geen naam zijn van een bekend publiek persoon. Uw posting wordt verwijderd
 2. U kunt accenten aanbrengen middels max. 3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.
 3. Posten in zwart op witte achtergrond.
 4. Holocaust ontkenning of het bagatelliseren ervan. Postings worden verwijderd.
 5. Onacceptabele postings, provocaties, schuttingtaal of bij persoonlijke aanvallen kunnen uw postings zonder mededeling worden verwijderd evenals bij de andere punten.  Niet op reageren.
 6. Lees de Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels
 7. Lees de Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer
 8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op dit forum plakken, dit i.v.m. auteursrechten en schadeclaims. Schrijf introductie en verwijs naar de url van de betreffende website. Uitzondering Wikipedia daar kan het wel evenals Bijbelcitaten.
 9. Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet op de auteursrechten. Uitzondering Wikipedia en Bijbelcitaten. Op elk plaatje wat u bij uw naam plaatst zit auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een plaatje dat vrij is van auteursrechten.
 10. Dit is een Nederlands forum. Engelse commentaren vertalen naar Nederlands
 11. U houdt één vaste nickname aan . Bij verandering van uw nickname ,maak daar melding van op het forum. Post u stelselmatig onder verschillende nicknames dan worden uw postings verwijderd.
 12. Gasten die gefocust zijn op het demoniseren van één bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.
 13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is niet toegestaan, posting wordt verwijderd.
 14. Geblockte posters: Rootman, hans1 ,Elia=Elijah=lldbhngr , Kwowtoomuch, DJX, Johannes- Cornelis ,Zionnoiz, Trol Koekwous, Zegveld, pheming lentsGT, Keessie, Johannes.
 15. Postings van, naar en over geblockten worden verwijderd.
 16. Indien het topic niet over een bijbels thema gaat dan alle geloofsdiscussies op het geloofsforum.

Reacties

karel op 12-08-2014 17:07

Daar gaan we weer...

Femke op 12-08-2014 17:32

Begin om alle moslims ter verbannen uit de EU.

pietka op 12-08-2014 19:13

Wie zegt nog wilders is een gek!?

NN op 12-08-2014 19:18

(Omdat Shoebbat geciteerd wordt in het artikel wat betreft de profeet Daniel plaats ik hier een email die ik juist vandaag kreeg toegestuurd van het centrum voor Bijbelstudie met veel Christelijke Gereformeerde sprekers. Vergis u niet, de studies zijn zeer diepgaand en voldoen aan zeer strenge wetenschappeijke criteria met tegelijkertijd alle ruimte voor heel persoonljke visies. Een aanrader!)

Geachte relatie van de Studiebijbel,
 
Het jaarlijkse symposium van de Studiebijbel staat gepland op zaterdag 6 september. Het thema is: "Waar wil God wonen?" De twee Bijbelboeken Ezechiël en Daniel, zullen centraal staan. De twee hoofdlezingen:    a. de heerlijkheid van God in het boek Ezechiël    b. hoe Jezus met het boek Daniël omging
 
Alle detailinformatie vindt u hier.
 
In verband met de capaciteitsplanning is het voor ons belangrijk om te weten op hoeveel aanmeldingen we kunnen rekenen. Als u van plan bent te komen, zouden we graag uw aanmelding ontvangen. Dat kan via dit formulier. Hopelijk tot ziens op 6 september!
 
Hartelijke groeten,
 
 
Arjan de Heer, manager CvBhttps://www.studiebijbel.nl/symposium.html 
Rudolf op 12-08-2014 19:29

Tja, de 5e Colonne is hard op weg. Beloofd niet veel goeds voor het Westen!

Kay op 12-08-2014 19:53

Ik heb het gisteren nog gelezen, Daniël 11, en ik kan me zeker vinden, in de visie dat de landen noordelijk van Israël, het rijk van het beest gaan vormen.

Zal Erdogan dat gaan leiden? Wie weet... Turkije is in ieder geval betrokken geweest bij het bewapenen van de rebellen in Syrië, waaruit Isis is voortgekomen. En de naam 'islamitische staat', of kalifaat, is denk ik een blijvende naam.

Echter, de tijdsspanne, daar kan ik me niet in vinden. Ik denk dat het allemaal veel sneller gaat.

Wie had tijdens de olympische spelen kunnen bedenken dat we een paar maanden later een koude (of warme?) oorlog zouden hebben met Rusland? En een oorlog in Ukraine?

En een compleet veranderde situatie in Irak? Dingen kunnen onverwachte wendingen nemen, en ik probeer de Ruach Ha Chodesh, de Heilige Geest daarin te verstaan, want dat is toch de meest betrouwbare stem in een rumoerige wereld...waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan.

Kayfas

Pieter op 12-08-2014 20:29

vanaf nu nog s 10 jaar wachten ofwat? pffff wat duurt dat erg lang zeg. Dacht dat in 2014 er zoveel grote oorlog zou komen(Endgame)?????

Pieter op 12-08-2014 20:34

@Moerstaal

"in tegendeel getuigt zijn steun aan Arabische Moslim extremisten juist van voorliefde voor Semieten. "'

euhmm....wat bedoel je daar dan mee? Moslimextremisten zijn toch gewoon anti-semieten???

Apocalypse op 12-08-2014 20:50

Goed verhaal Xander, sterk onderbouwd.

Als de ontwikkelingen zo gaan als hierboven beschreven, dan zal Turkije dus afstand moeten doen van het lidmaatschap van de NAVO en dat is dan een flinke aderlating voor Amerika. Turkije ligt zeer strategisch. Verder zal Turkije wegen moeten zien te vinden om "on speaking terms" met Rusland te blijven, want een Turkije zonder NAVO, daar rollen de Russen zo overheen en hebben ze een corridor met Assad. Dat zou mooi zijn, want dan is de deur voor Rusland naar het Midden-Oosten open en kan Putin alle christenen in het Midden-Oosten redden, tesamen met het nucleair sterke Israël. Tevens kan China dan het verbond Rusland-Israël komen versterken en rukken dan met zo'n kleine 3 miljoen soldaten, dwars door Pakistan, Afghanistan en Iran (vrije doorgang), via Egypte Afrika in, om daar natuurlijke grondstoffen veilig te stellen.

Bamah op 12-08-2014 21:03

@ vlokje  Yep, ik herkende 'm ook  meteen :-) 

Helder Op Herhaling op 12-08-2014 21:18

Beste Xander......gaat het nu écht los?

Is de mens, die probeert 'goed van hart en daden' te zijn, snel terrein aan het verliezen?

Moeten we nu 'echt' desperaat gaan worden?

Wat ook ik voorvoelde, zo'n twintig of meer jaar geleden, dat de eindtijd op komst was...gaat dat binnenkort werkelijk tot de finale conclusie leiden? Ik probeerde destijds in gedichten om te zetten, wat ik zo'n beetje als enige dacht, dat ik voelde...dat was natuurlijk 'niet' zo...maar ik durfde er wel 'in te stappen' en mijn diepe gevoelens daaromtrent te ventileren...anderen te informeren, voor te bewerken. Zij konden mij wel redelijk volgen, maar dachten: "Ach, het is een aardig mens, bedoelt het altijd goed...we accepteren die andere denkwijze maar!".

Dan heb ik de wereld, de aarde en de mensen, 'goed' gelezen...en velen met mij...dat weet ik zeker. Een profetische helderheid...die ik overigens later gedeeltelijk kon terugvinden in Openbaringen. Die tendens, in Openbaringen, is dezelfde, als die ik toen en nog voel(-de)...het vibreert, het trilt, het is bijna zichtbaar.

En ja, ondanks mijn diepe vertrouwen en geloof in die Ene, ben ik teleurgesteld...teleurgesteld in de medemens, die niet, nauwelijks of helemaal 'geen' stappen ondernomen heeft, dit zware en immers en blijkbaar 'toch' op waarheid berustend sentiment, maar een iets te verzwakken...daarom vraag ik: "Moet het écht zo gaan, zoals het tot nu toe consequent gegaan 'is' en zijn we dus daadwerkelijk onderweg naar de laatste halte?

Dwars door allerlei spielerijen van het dagelijks leven heen, ook dwars door die 'zogenaamd' luchthartige meningen, hier en daar geventileerd, is dit de allergrootste en meeste bloedserieuze vraag, die ik ooit zal stellen.

Je kunt zelfverrijking, ego-centrisme, oorlog, rampspoed, ondergang en eindtijd 'nooit' met een bedekte glimlach tegemoet treden. De mens is 'gemaakt' om te geven, te delen...wat je als klein kind al voelde, is toch: 'We zijn naar God's voorbeeld geschapen'. Elke andere weg zou dan hoogstwaarschijnlijk tot de zojuist benoemde situaties leiden?

Het is gewoon allemaal jammer, de weg die men 'toch' gaat, terwijl het zo anders en veel mooier had kunnen zijn.

Iemand op 12-08-2014 22:09

@ Pieter 20:34

Zowel Joden als Arabieren zijn semieten. Als men spreekt over antisemieten dan gaat het alleen om degenen die tegen de Joden zijn.

"Het woord Semiet is van Sem afgeleid, in de oudheid beriepen de stammen in het Midden-Oosten zich op afstamming van Sem (Hebreeuws: Sjem), een van de drie zonen van Noach."

PS op 12-08-2014 22:36

Alle soorten van gelovigen menen dat er voorspellingen stonden in hun zogenaamde heilige boeken, het ene heilige boek wat ouder dan het andere. Feit is, tijdreizen is onmogelijk, men kon tweeduizend jaar geleden onmogelijk weten wat er nu aan het gebeuren is. Er bestaat zelfs geen machine waarin men op een scherm de toekomst kan zien, laat staan er naartoe reizen. Men kan wel door bepaalde middelen dromen opwekken, maar dromen vertellen niets over een verre toekomst, hoogstens iets over de dag van morgen & dan was het in de droom ook niet duidelijk wat men bedoelde.

vlokje op 12-08-2014 22:37

Deze man is keihard en koelbloedig genoeg om Isis te vernietiging, wat denk je dan wat de rest van de islamitisch wereld wil:, erbij horen.

Hij kan scoren als ie Isis vernietigd

henkie op 12-08-2014 22:42

joepieee turkijeeeee heeft mooie toekomstt yes yes yess.

Christen op 12-08-2014 22:46

Het wordt steeds gekker en gekker! Straks barst er een complete burgeroorlog los hier:

 

In de Telegraaf:
Knokploeg moet moskeen beschermen!
DEN HAAG - 

Ex-PVV'er en moslimbekeerling Arnoud van Doorn zoekt vrijwilligers die moskeeën willen beschermen tegen 'extreemrechts tuig'. Volgens Van Doorn is een dergelijke knokploeg 'keurig binnen de wet'

Lees verder via omnderstaande link naar de Telegraaf:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22957341/__Knokploeg_voor_moskeeen__.html

Bamah op 12-08-2014 22:48

Xander, waar is de posting van vlokje ineens gebleven dan?

 

Excuus, er is bij het opschonen wat fout gegaan. Mod.

NN op 12-08-2014 23:17

Telegraaf:Parlement Oekraïne voor sancties gas Rusland

KIEV - 

Het Oekraïense parlement heeft dinsdag in eerste lezing ingestemd met een verbod op de doorvoer van Russisch gas naar West-Europa. De Europese Unie had de regering in Kiev dringend opgeroepen van die strafmaatregel af te zien. Donderdag moet de maatregel definitief worden vastgesteld in tweede en derde lezing.

 

Het parlement in Kiev besloot tevens tot sancties tegen 65 ondernemingen en 172 individuen uit Rusland. Zij zouden „het terrorisme” in Oekraïne steunen. De regering van premier Arseni Jatsenjoek heeft de lijst opgesteld. Rusland heeft gedreigd met tegenmaatregelen.

U.G. Kempenaer op 13-08-2014 00:52

Oekraïne wordt aangestuurd door NSA en CIA. Die proberen chaos te creëren en een grootschalig conflict met Rusland uit te lokken. Oekraïne wil nu de doorvoergasleidingen van Rusland naar europa sluiten. Er gebeuren momenteel onheilspellende dingen in de wereld. Het failliete Amerika is een kat in het nauw die gekke sprongen aan het maken is. Europa moet zich verzetten tegen de VS, samen met Rusland en China.

Nederlandse ziekenhuizen verspreiden informatie onder hun werknemers over hoe om te gaan met van Ebola verdachte patiënten. Dat is niet voor niets.

Ondertussen kiezen de collaborateurs van PvdA en SP openlijk partij voor de barbaren van ISIS, die bezig zijn met etnisch religieuze zuiveringen in het Midden-Oosten.

De BRICS landen willen van de US-dollar af als wereldmunt en van de dominantie van het steeds agressiever wordende Amerika.

 

atina op 13-08-2014 01:00

Een zo een steen goed stuk wat hier heel erg goed bij aan sluit :  http://inbijbelsperspectief.weebly.com/wat-zegt-de-bijbel-over-de-islam.html

Phoenix op 13-08-2014 01:07

@Apocalypse op 12-08-2014 20:50

Welke film heb je gekeken??? Apocalypse zeker? Als de Turken afstand doen van de NAVO besef jij wel wat dat betekent voor Europa? Dat is wat de Russen altijd gewild hebben. Als de Turken de kant van de Russen kiezen zijn wij hier in Europa de ... Nog veel erger is als de Turken bondgenootschap met de Islamitische landen creëren, dan zijn de Russen en wij de ... Hoe dan ook Turkije is strategisch gezien helaas heel belangrijk, ze moeten gewoon bij de NAVO blijven.

Onzin op 13-08-2014 02:03

Hahaha gaan we weer, wat xander schrijft is nooit gebeurt of gaat gebeuren stop met deze onzin te geloven. 

FinalCountDown op 13-08-2014 07:39

Ik kan me niet inbeelden dat het nog 10j zal duren.

dokter diamond op 13-08-2014 08:18

Allemaal menselijke speculatie's .

Stel u vertrouwen in Gods koninkrijk en niet in dat van mensen

edwin vissers op 13-08-2014 08:34

Waarom staat er altijd wat de moslims gaan doen in de toekomst,waar is het cristelijk verzet,ik zie niks daar van?

Daniel op 13-08-2014 08:54

Onzin. Het komt daar niet vandaan. Ik zou nog eens goed lezen, de samenhang met andere delen in de Schrft bekijken en er vooral de huidige geo-politieke situatie tegenaan houden. Daniel maakt duidelijk dat de wording van de in Openbaring 13 en 17 genoemde politieke entiteit naar het Noordwesten verplaatst. De hoorn loopt vanuit Babylon, Medie-Perzie, Griekenland, Rome naar een uitloper. Deze uitloper is synoniem met die in Openbaring 13, heeft dezelfde eigenschappen en doet dezelfde dingen. De engel die Daniel toesprak gaf aan dat de goddelozen het geenszins verstaan, de verstandigen echter wel. Het vergt iets meer studie en inzicht. Tien koningen betekenen niet vanzelfsprekend tien letterlijke koningen. het is een getal van volledigheid. Getallen/aantallen worden door elkaar gebruikt, enerzijds letterlijk anderzijds figuurlijk. Je moet het hele plaatje bekijken, doorgronden en beoordelen en niet te snel conclusies trekken. Dat Israel en de moslimwereld elkaar uitroeien is volgens Pike de bedoeling, maar Pike is ook maar een stroman in de handen van de Tegenstander. Dit is een aartsleugenaar en hij misleid de gehele bewoonde aarde (Openbaring 12). Israel - hoe vaak is het nodig dit te benadrukken - is een SECULIERE staat, een vinding en creatie van de Illuminati. Zoals Jezus aangaf: het uur komt waarin de ware aanbidders de Vader in geest aanbidden en niet meer op deze berg in Jeruzalem(Tsion). Israel werd destijds gekozen, niet omdat het volkrijk was of de wil van God deed, maar wegens het verbond met Abraham. Diegenen die het geloof van Abraham tentoonspreiden zijn verspreid over de vier windstreken, uit elk volk, elke natie en uit elke taal.

vader Jakob op 13-08-2014 10:29

ISIS een zionistisch complot, volgens PVDA politicus. En ik maar denken dat  hondsdolheid in Nederland niet meer voorkwam. De doorgedraaide complotprofeten  die zulke dingen roepen werken in ieder geval  goed mee aan de totstandkoming van de NWO, en de wereldwijde mobilisatie tegen Israel......

PS op 13-08-2014 11:10

Abou Jahjah gewezen leider van de Arabische Leugenaars heeft zich laten inschrijven om mee te dingen voor de slimste mens! Of hij in aanmerking komt zal nog moeten beslist worden, maar de media kennende zijn ze goed in staat hem te laten meedoen! Op deze planeet alléén maar tuig in de media & aan de macht!

http://www.vandaag.be/entertainment/153561_abou-jahjah-in-de-running-voor-de-slimste-mens.html

PS op 13-08-2014 12:18

De officiele TV leugenaars hebben er weer eens wat op gevonden! Issis is volgens hen een complot van de Zionisten! Hahaha! Niet goed wijs in hun bovenkamer ja!

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22960132/__PvdA_er__ISIS_is_complot__.html

Daniel op 13-08-2014 13:26

@vader Jakob op 13-08-2014 10:29 / @PS op 13-08-2014 12:18Zionisme is niet per definitie een joods fenomeen. Je moet echt even verder kijken. Complotten zijn bovendien van alle tijden en vinden plaats in alle lagen. Het woord 'complot' is een vies woord geworden. Dit wordt vooral zo gezien door hen die bedreven zijn in het smeden van complotten. ISIS is een creatie van het Westen. Hierin nemen allerlei onfrisse intelligence organisaties deel waaronder de Mossad, MI6, CIA. Wake up please.

Indy op 13-08-2014 14:44

1 ding is natuurlijk een Feit : Erdogan heeft al zijn tegenstanders op een slinkse wijze opzij gezet ,honderden politie agenten , mensen van de politiek ,journalisten enz , op pakken en het gevang in onder het mum van dat ze allemaal corupt zijn !! nu hij President is zal hij ook een absoluut alleenheerser worden!! En je weet : alleenheersers zijn altijd erg gevaarlijk ,vooral als ze aan Hoogmoed lijden en denken aan oorlog enz !!

Jack op 13-08-2014 15:55

@PS volgens Snowden doos is ISIS een bedachte terrreurorganistaie door de CIA. Dat is niet uit de lucht gegrepen maar feitelijk correct.

PS op 13-08-2014 16:38

Jack, volgens Snowden ja, maar niet volgens mij, ik denk dat het ontstaan is dankzij het jihadisme naar Syria, ze moeten niet laten uitschijnen dat moslims onschuldige lieverdjes zijn hè, als ze echt hun geschriften opvolgen dan kunnen ze niets anders dan zoiets als ISIS worden, of niet dan? Ze staan al langer dan vandaag bekend voor hun gewelddadigheden & onmenselijkheden, wie op de hoogte is weet dat.

Pot ver Dorie op 13-08-2014 17:37

@vader Jakob op 13-08-2014 10:29

Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?Allah klokken luiden, Allah klokken luiden.Bim bam boem, bim bam BOEM.  (huidige ringtone op de wekker van Erdogan)

En...... Isisaanhangers hebben een nieuw liedje bedacht: "Allah is de baas van Nederland" (optreden van een Isiszanger tijdens anti-Isis optocht in Den Haag).Misschien volgende ringtone voor de wekker van Erdogan?????

ps

Geef die Isismannen een vinger en ze hakken je hand eraf en vervolgens gebruiken ze je hoofd als "kop van jut"!

We zijn in slaap gesust door de linkse kerk en figuren als Van Aartsen (na de eerste pro Isisdemonstratie probeerde hij het weer). We gaan ontwaken uit een nare droom om te gaan beseffen dat het geen droom was.Nederlanders wordt toch wakker! De klokken luiden al jaren!

zion op 13-08-2014 17:47

Deze site zet mensen tegen elkaar op.. geen enkel artikel klopt.. economie zou zogenaamd een jaar geleden in elkaar storten.. 3e wereld oorlog met china rusland enz zou beginnen.. ik hoor niks over china..  nu lees ik weer artikeltjes over moslims.. isis is opgezet door engeland en israel, puur om nog meer grond te winnen in het middenoosten, voor het uiteindelijke doel: groot israel.. dit klopt.. vandaar dat een ambtenaar vandaag is geschorst.. waarheid is hard... erdogan doet maar alsof.. hij is ook een mannetje van israel.. hij houdt orde in turkije, zodat isis (israel) zn gang kan gaan.....

jakob op 13-08-2014 18:24

1 ding is duidelijk het begin van het Einde is nabij hoe,waar precies,wanneer precies dat weet alleen de Vader we mogen biddend vertrouwen op Zijn leidzaamheid.

we moeten bidden en waken voor elkaar.

als gelovigen in Christus Jezus sterk voor Zijn kinderen zijn. zoals al die vervolgde Christennen hoe gaan we die helpen???

en hoe gaan we de taak die Jezus zelf aan ons geeft gaat dan henen, onderwijst alle volken,dezelve dopende in den naam des Vader,en des Zoons, en des Heiligen Geestes. lerende hen onderhoudende alles, wat Ik u geboden heb. en ziet:Dit is het belangrijkste;Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld amen.

 

Pot ver Dorie op 13-08-2014 18:29

Volkslied van IS

Vader Ibrahim had zeven zonen Zeven zonen had Vader Ibrahim En ze moorden maar En verkrachten maar En ze hadden zo'n plezier  2x

En de eerste had bruine ogen Alleen z'n moeder nog nooit bedrogen En de tweede had scherpe messen Daarmee al vele koppen gesneld refr. En de derde dacht nooit aan trouwen Hij wou alleen een Isis-feestje bouwen Als de vierde z’n geweer liet knallen Voor weer een moordfeest in Isisland refr. En de zesde en nummer zeven Die hadden ook een bloedig leven Altijd zag je die twee tesamen Zo met wat hoofdjes in hun hand refr.(2x)...

vader Jakob op 13-08-2014 18:31

@ Daniel, ik ben al een poosje wakker.

Dat complotten van alle tijden zijn is een feit. Zie psalm 2 bijvoorbeeld.

Waar ik tegen blijf protesteren is het simplisme wat wordt toegepast door de complotters, als zou Israel overal achter zitten en een pot nat zijn met de illuminati.. Dat deze wereld geregeerd wordt door satan is ook een oud gegeven.En hij maakt handig gebruik van zijn personeel om ze op te zetten tegen  het Joodse volk. God heeft een plan met  het land en het volk, daar kan geen bokkenpoot wat aan veranderen.

vader Jakob op 13-08-2014 18:33

En sommige mensen slaan dus helemaal door in hun blinde Jodenhaat, doordat ze geen  weet  hebben van de Bijbel

Raymond op 13-08-2014 19:05

@ jack.

Waarom denk jij dat de VS tonnen aan legermatrieel hebben achter gelaten in Irak.....als je het nu niet snap , dan zijn we echt reddeloos verloren.

WW3 op 13-08-2014 20:59

Het doet me pijn, dat er iemand in NL geschorst moet worden om een mening te uiten over zionisme.

5318537 op 13-08-2014 23:14

@ Zion heb jij je wijsheden opgedaan op een madrassa ?

AEO op 14-08-2014 11:52

God heeft het volk van Israël doen terugkeren naar hun land. Natuurlijk kan men er tegen zijn en gaan beweren dat de Joden uit Europa afkomstig zijn en het land hebben gestolen van de Palestijnen. Maar dan ziet men toch een belangrijk feit over het hoofd. Hoewel de meeste Joden verdreven waren uit hun land tijdens de laatste opstand tegen de Romeinen, onder leiding van Bar Kochba omstreeks het jaar 132, zijn er altijd kleine Joodse gemeenschappen in Israël achtergebleven. Deze Joden woonden in hun eigen land, ook al werden ze door steeds wisselende bezetters overheerst. Juridisch bleven ze eigenaars van hun land, daar kan niemand wat aan veranderen. Het is ook de reden dat in 1920 door de toenmalige Volkenbond, de voorloper van de huidige VN, een conferentie werd gehouden in San Remo. Tijdens deze conferentie zijn juridisch bindende besluiten genoemen die onherroepelijk zijn. Het land dat vanwege historische verbondenheid aan een toekomstige Joodse Staat zou toekomen, bevatte het hele gebied dat toen met Palestina werd aangeduid. Dit gebied bevatte het land ten Westen van de Jordaan en het huidige Jordanië. Via allerlei politiek gekonkel heeft Groot Brittanië al het gebied ten Oosten van de Jordaan afgesplitst, en hier werd het koninkrijk Jordanië gesticht. Na de Tweede Wereldoorlog werd het overgebleven gebied met het verdelingsplan van de VN nogmaals verkleind, zodat Israël nog slechts 17% van het oorspronkelijke land kreeg. De VN is de opvolger van de Volkenbond en moest alle besluiten die door de Volkenbond genomen werden overnemen. Dit betekent dat de VN hier zijn eigen regels heeft overtreden! Omdat de Joden in den zeer zwakke positie verkeerden hadden ze met dit plan ingestemd. Het plan van God zal niet falen, alle Joden moeten terugkeren naar hun land. Door het toenemende antisemietisme voelen steeds meer Joden zich niet meer veilig. Dat is dan ook de reden dat er eind Negentiende Eeuw al zoveel Joden uit Oost Europa naar hun land trokken, opgejaagd door de vele pogroms, die vele duizenden Joden het leven hadden gekost! En zo zal het hier ook gaan, er is steeds vaker sprake van geweld tegen Joden, vaak door moslims. Overheden die in gebreke blijven, zoals nu in Den Haag, werken er aan mee dat de Joden uit ellende terugkeren naar hun land. Wat er nu gebeurt is al tientallen eeuwen geleden geprofeteerd, deze profetieën staan in de Bijbel, ze komen letterlijk uit. Als we dat zien en weten, dan mogen we toch aannemen dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is. De islam is daarentegen een leugen, die zich met grof gweld aan iedereen wil opdringen. Turkije is aan het afglijden naar een extremistisch islamietische staat. Het wordt bijna met de dag vijandiger tegen Israël, en het zou me niets verbazen, als men op een dag een oorlog tegen Israël begint. Maar hoeveel legers er ook tegen Israël ten strijde trekken, God zal nooit toestaan dat Zijn Volk opnieuw verdreven wordt uit hun land, dat staat in Amos 9:15 beschreven. We leven in de Eindtijd en de satan weet dat zijn tijd nog maar zeer kort is, en daarom gaat hij steeds erger tekeer. Daarom zien we ook zulke gruwelijke dingen gebeuren, zoals nu in Irak en Syrië. We zullen ons steeds opnieuw verbazan over de wreedheden die begaan worden. De satan haat alle mensen, hij probeert ze tegen elkaar op te zetten, en hoe erger de wreedheden, hoe liever hij het heeft. Aan de andere kant zien we een herhaling van de geschiedenis, want Mohammed verzamelde ook een roversbende om zich heen en ook hij trok moordend en plunderend rond om de islam met grof geweld te verspreiden. Met de oorlogsmisdaden van IS zoals dat zooitje nu heet, zien wij het ware gezicht van de islam. En laten we de dingen dan ook gewoon benoemen zoals ze zijn. Weg met dat politiek correcte denken, want dat brengt alleen maar onheil over ons heen!

Bamah op 14-08-2014 23:06

@AEO

Zo is dat, amen!

Shalom

Raymond op 15-08-2014 12:33

Juridisch bleven ze eigenaars van hun land, daar kan niemand wat aan veranderen. Het is ook de reden dat in 1920 door de toenmalige Volkenbond, de voorloper van de huidige VN, een conferentie werd gehouden in San Remo. Tijdens deze conferentie zijn juridisch bindende besluiten genoemen die onherroepelijk zijn.

De VN is de opvolger van de Volkenbond en moest alle besluiten die door de Volkenbond genomen werden overnemen.

Ik hoop en bid , dat je waarlijk niet die nonsens gelooft , de VN heeft GEEN ENKELE juridische status , nu niet en heeft het nimmer gehad.

Het enigste wat de dienst uitmaakt zijn de heren van "goud en azuur " .

Helder Op Herhaling op 15-08-2014 12:50

@AEO

Reuze bedankt voor deze heldere verklaring en ik sluit me aan bij de vorige reageerder: Aemen...

Helder Op Herhaling op 15-08-2014 18:38

@Raymond

Als dat werkelijk zo is, dan ook reuze bedankt voor weer een nieuwe toevoeging...deze site wordt steeds helderder en leerzamer. Aemen.

René van Zalk op 15-08-2014 19:17

@WW3, Je bent een antisemiet in hart en nieren.

jakob op 16-08-2014 14:23

aeo

helemaal mee eens duidelijk. we hoeven niet verbaast te zijn het staat allemaal in het Woord van God.

sjalom Gods zegen. petrus zegt we moeten Gode meer gehoorzaam zijn dan de mens. vooral nu.

 

Jakob, uw naam is al in gebruik, om verwarring te voorkomen gelieve een andere nickname te nemen. Mvg. Mod.

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!

Privacy Bescherming:
 
Indien u Xandernieuws, dat bij Mijndomein is ondergebracht, leest en reageert op de Xandernieuws forums, doet u dat vrijwillig en is uw IP adres en emailadres- indien u dat vermeldt - bekend en wordt opgeslagen. Ook uw (nick) naam waaronder u post wordt opgeslagen. Xandernieuws zal uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Indien u zich opgeeft voor het ontvangen van de nieuwe artikelen per email, zal Xandernieuws ook die gegevens nooit aan derden geven. We houden uw gegevens privé, tenzij de wet of rechterlijke macht ons dwingt uw gegevens aan hen te verstrekken. Datalekken in het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van Mijn Domein.Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl